billigste ethionamide tablet

ethionamide piller lpga

Grensestrålebehandling (effekt på langerhansceller) er velegnet ved kontaktallergiske eksemer (spesialistoppgave). Ved uttalt, akutt dermatitt kan det være indikasjon for systemisk glukokortikoidbehandling. Kroniske terapiresistente dermatitter kan trenge behandling med azatioprin, metotrexat eller alitretinoin (spesialistbehandling).
Antihistaminer har liten effekt ved eksem, fordi patogenesen styres av aktiverte T-lymfocytter og ikke av mastceller/histamin.

Symptomer: Kløende kronisk eksem. Typisk lokalisasjon til ansikt, hals, hender og på bøyesiden av albuer, håndledd og knær.

Diagnostikk: Anamnese og kliniske funn. (Ev. allergidiagnostikk). Ved hudinfeksjon: bakteriologisk undersøkelse.

Legemiddelbehandling: Milde glukokortikoider (til barn) til middels sterke (til voksne) ved av atopisk eksem i ansiktet og anogenitalt. På andre lokalisasjoner: middels sterke til sterke glukokortikoider daglig i 1–3 uker, deretter nedtrapping til 2 ganger per uke i 3–4 uker. Moderat til alvorlig atopisk eksem uten tilstrekkelig effekt av lokale glukokortikoider: Takrolimus (salve 0,1 % til voksne og 0,03 % til barn) og pimecrolimus (krem 1 %), anbefalt å bruke midlene intermitterende og unngå soling. Ev. systemiske glukokortikoider, ciklosporin eller azatioprin (spesialistbehandling).

Forebygging: Bruk av karbamid fuktighetskrem er dokumentert å redusere tilbakefallsfrekvens. Regelmessig fuktighetskrembruk og oljebad 1–2 ganger ukentlig for små barn kan trolig mildne symptomer og kanskje forebygge tilbakefall.

Atopisk eksem forekommer hos 10–15 % av alle barn (2 % av voksne), og mange av disse vil også utvikle astma og rhinokonjunktivitt.

Genetisk disposisjon er viktig. Den atopiske huden er tørr, har lav kløeterskel, redusert evne til å holde på væske, redusert barrierefunksjon og er ofte hyperkolonisert med gule stafylokokker. Svettefunksjonen er dårlig. Næringsmiddelallergier kan forverre eksem hos helt små barn, men er av mindre betydning i aldersgruppen over 2 år.

Kløende kronisk eksem med mest typisk lokalisasjon til ansikt, hals, hender og på bøyesiden av albuer, håndledd og knær. Raskere temperaturskiftninger gir lett hudkløe. Ullintoleranse. Enhver kjemisk og mekanisk hudirritasjon kan utløse kløe og eksem; stress og store psykiske påkjenninger likedan.

Diagnosen baseres på anamnese og kliniske funn. Prikktest, måling av total IgE og allergenspesifikke IgE-antistoffer er ikke rutineundersøkelser, men kan ha verdi for å få avklart klinisk mistanke om samtidige allergiske reaksjoner. Ved mistanke om bakteriell hudinfeksjon (skorpebelagt, væskende eksem og ofte ømhet i huden) bør det gjøres bakteriologisk undersøkelse med resistensbestemmelse og ev. herpesprøver.

Behandlingen retter seg mot å fjerne kløe, dempe inflammasjon og normalisere hudbarriere. Lokale glukokortikoider er førstevalgs behandling, fordi de har raskt innsettende kløestillende effekt og demper inflammasjon effektivt. Ved behandling av atopisk eksem i ansiktet og anogenitalt brukes vanligvis milde glukokortikoider (til barn) til middels sterke (til voksne). På andre lokalisasjoner kan middels sterke til sterke glukokortikoider benyttes daglig i 1–3 uker, deretter nedtrapping til 2 ganger per uke i 3–4 uker. Mometason og flutikason har god dokumentasjon på sikkerhet ved langtidsbruk. Akutt (væskende) eksem behandles med kremer, mens kroniske (tørre) eksemer kan behandles med salver eller kremer ut fra hva pasienten foretrekker. Skorper bløtes opp med dusj, bad eller omslag før forsiktig fjerning.

Førstegenerasjons antihistaminer kan ha gunstig effekt ved nattlig kløe pga. sin sedative effekt, men effekten av lokale glukokortikoider er langt bedre.

Takrolimus (salve 0,1 % til voksne og 0,03 % til barn) og pimecrolimus (krem 1 %) er immunmodulerende midler til topikal bruk. De bremser lokal T-cellerespons ved å hemme enzymet kalsinevrin, og kan brukes ved moderat til alvorlig atopisk eksem som ikke responderer tilstrekkelig på lokale glukokortikoider. Sammenlignende studier har vist at effekten av takrolimus/pimecrolimus tilsvarer effekten av henholdsvis gruppe III- og gruppe I-glukokortikoider. Midlene er ikke beslektet med glukokortikoider og gir ikke hudatrofi, men kan medføre svie og brennende følelse noen minutter etter påsmøring (påføring på tørr hud kan redusere svie). Fordi kalsinevrinhemmerne teoretisk kan hemme den delen av immunsystemet som beskytter mot hudkreft, er det foreløpig anbefalt å unngå soling av behandlet område i behandlingsperioden.

Ved svært uttalt og behandlingsresistent atopisk eksem kan kortvarig behandling med systemiske glukokortikoider være aktuelt, og hos voksne også behandling med ciklosporin eller azatioprin (spesialistbehandling). Mangeltilstander på vitamin B12, vitamin D, sink og jern bør utelukkes.

Behandling med ulike typer ultrafiolett stråling (UV-lys) øker epidermistykkelse (bedrer hudbarrieren) og er et nyttig supplement til topikal behandling.

Mot tørr hud brukes fuktighetskrem 1–3 ganger daglig og alltid etter håndvask og dusj. Uparfymerte produkter anbefales, men utover dette er det pasienten selv som gjennom erfaring må avgjøre hvilken fuktighetskrem som virker best. For små barn kan oljebad 1–2 ganger ukentlig benyttes. Daglig kortvarig dusj og forsiktig bruk av mild såpe kan ha betydning for å redusere mengden stafylokokker som koloniserer den atopiske huden.

Wet-wrap bandasjering kan brukes nattestid ved tørr hud, sterk kløe eller terapiresistent eksem.

Ved kliniske tegn på infeksjon må systemisk behandling med kloksacillin/dikloksacillin eller klindamycin vurderes. Kaliumpermanganatbad virker adstringerende (denaturerer proteiner) og har ved lang tids bruk en hudtoksisk effekt. Man bør derfor begrense bruken til initialfasen av en eksembehandling. Ved impetiginisert eksem kan antiseptisk krem brukes i tillegg til lokale glukokortikoider eller et kombinasjonspreparat. Fusidinpreparater brukt lokalt kan gi økt resistens, og bruken bør derfor begrenses.

Atopisk eksem vil oftest bli gradvis bedre med årene. Hos ca. 50 % forsvinner det helt, men atopisk eksem forekommer også hos voksne og da vanligst i form av håndeksem.

Med unntak av de minste barna er det uvanlig at kostfaktorer forverrer eksemet. Derfor unngås sjablonmessige dietter som, spesielt hos barn, kan føre til feilernæring.
Daglig inntak av probiotika (lactobacillus rhamnisiosus) under svangerskapet hos gravide med disposisjon for atopi kan kanskje redusere risiko for utvikling av eksem hos barnet.
Regelmessig bruk av karbamid fuktighetskrem er dokumentert å kunne redusere tilbakefallsfrekvensen hos barn med atopisk eksem.
Personer med atopisk disposisjon får lett kronisk, irritativt eksem på hendene hvis de til stadighet utsettes for våtkontakt og irriterende stoffer. De bør derfor unngå yrker som f.eks. frisør, bilmekaniker, kokk, murer, fjøsarbeider, renholder o.a.

Bleiedermatitt skyldes kjemisk og mekanisk irritasjon i bleieområdet etter langvarig kontakt med urin/avføring. Predisponerende faktorer er hyppige løse avføringer, utilstrekkelig vask av seteregionen og hyppig bruk av irriterende såper, samt høy temperatur og høy fuktighet som følge av plastdekkede bleier. Seboreisk eksem, candidainfeksjoner og psoriasis er aktuelle differensialdiagnoser og i sjeldne tilfeller sinkmangel som ved acrodermatitis enteropathica.

Lufttørking og hyppige bleieskift. Hyppig bruk av beskyttende salver, f.eks. handelsvarer som Natusan, Silulen, Inotyol anbefales.

Milde glukokortikoidsalver kan benyttes i 1–2 uker, gjerne kombinasjonspreparat med antibakterielt eller antimykotisk middel, slik som hydrokortison + mikonazol eller triamcinolon + ekonazol. Unngå dekvalinholdige preparater, da dette kan gi nekroser og gangren av genital- og analslimhinne.

Grundig anamnese med tanke på eksponering for irritanter og allergener i yrkessituasjon og fritid. Lav terskel for henvisning til dermatolog for epikutantesting. Aktuelle differensialdiagnoser er soppinfeksjon og psoriasis.

Ved fissurer pensling med 2–5 % lapisoppløsning (obs misfarging) i 3–5 dager.

Bruk av beskyttelseshansker er viktig. Obs! Allergi mot gummi, lateks (naturgummi) og gummitilsetningsstoffer. Hansker av vinyl eller nitril bør fortrinnsvis velges. Hvis man velger latekshansker, bør lateksinnholdet være lavt. Hansker med pudder bør unngås. Ved bruk av hansker i mer enn 3–4 minutter vil man bli fuktig på hender pga. svette, noe som i seg selv kan forverre eksem. Bomullshansker inne i gummihansker vil kunne absorbere noe fuktighet.

Bruk av ulike alkoholbaserte løsninger (glyserol, etanol, propylenglykol) kan for enkelte være et alternativ til håndvask med såpe.

Beskyttende og mykgjørende fete kremer er av stor nytte ved kronisk irritativt håndeksem. Antihistaminer har liten effekt ved håndeksem fordi patogenesen styres av aktiverte T-lymfocytter og ikke av mastceller/histamin. Behandling med UVB-stråling eller grensestråler kan ha god effekt.

Ved terapireistent håndeksem vil peroral behandling med alitretinoin ha effekt hos ca. 50 % av pasientene (spesialistoppgave).
Behandling av håndeksem med metotreksat, ciklosporin og azatioprin er dårlig dokumentert, men forsøkes i terapiresistente tilfeller (spesialistoppgave).

Skyldes reaksjon på overvekst av en normalt forekommende gjærsopp (Malassezia furfur).

Fet skjelling uten tegn til inflammasjon. (Tørr skjelling uten inflammasjon kan sees ved ulike eksemlidelser og generell tørrhet i hodebunnen, og behandlingen retter seg da mot aktuell lidelse).

Sinkpyritionholdige sjampoer har god effekt på vanlig flass. Sjampo med 15 % propylenglykol eller sjampo med ketokonazol, ciklopiroks, eller selensulfid er andre alernativer. La sjampoene få tilstrekklig tid til å virke før de skylles ut (se pakningsvedlegg).
Vedlikeholdsbehandling 1–2 ganger per uke er ofte nødvendig.

Skyldes reaksjon på en normalt forekommende gjærsopp (Malassezia furfur).

Erytem og fin til moderat fet skjelling er lokalisert til steder med høy talgkjertelaktivitet (hodebunn, ører, øyebryn, øyelokksrender, paranasalt, presternalt og anogenitalregionen). Forverring høst og vinter er vanlig.

Ved seboréisk eksem i form av erytem i ansiktet anbefales en antimykotisk krem, f.eks. ketokonazol eller terbinafin. Ved kløe og erytem benyttes i tillegg glukokortikoid krem gruppe I–III i 1–2 uker. Ved flassing i hodebunnen brukes sjampo med ketokonazol, ciklopiroks eller selensulfid. Ved tykk skjelling vil Locobase LPL, salisylsyre hårpomade 10 % eller hårolje med salisylsyre 2–5 % ha avskjellende effekt. Midlene masseres inn og virker i 6–8 timer før utvasking. Ved utvasking skal sjampo/medisinsk grønnsåpe masseres inn i ufuktet hodebunn og hår, da dette løser fettstoffene mer effektivt. Behandlingen gjentas daglig til skjellingen er fjernet.

Genetisk disposisjon er av stor betydning. Androgener påvirker talgkjertlenes sebumproduksjon med tilstopning av talgkjertler til følge. Inflammatoriske faktorer er også viktige i patogenesen. Epidemiologiske studier indikerer at høyt inntak av melkeprodukter og kanskje kost med høy glykemisk indeks øker akneforekomsten, men effekt av kostomlegging er utilstrekkelig dokumentert på enkeltindividnivå.

Mild akne (mindre enn 10 papulopustler i ansiktet) og middels akne (10–40 papulopustler i ansiktet).

Komedoner, papler og pustler i ansiktet.

Lokalbehandling med benzoylperoksid, azelainsyre, adapalen eller tretinoin tar oftest 6–8 uker før effekt. Behandlingen bør pågå til aknelesjoner har gått bort og deretter som vedlikeholdsbehandling 2 x ukentlig i 6–12 måneder.

ingen recept ethionamide manufacturer

Psykodynamiska teorier ser hypnos som något som händer i vårt psyke; vi får lättare kontakt med den omedvetna delen av oss. Hypnos förenar känsla och intellekt och den är både upplevande och jagstärkande med kognitiva inslag.

I trans använder och lär sig hjärnan av de inre upplevelserna, på samma sätt som den lär sig av de yttre vardagliga händelserna i vårt vanliga liv. Därför går det att gå tillbaka och påverka sin upplevelse av jobbiga situationer.

Där och då kanske jag inte kunde göra något, åt de där mobbarna eller i den svåra familjesituationen eller vid det där olyckstillfället men NU kan jag gå dit, som den vuxna person jag är nu och göra annorlunda.

Jag kan ”rädda” mitt lilla inre barn, göra upp med gamla förföljare och släppa bördor. Befria mig från det känslomässiga tryck som händelsen gav upphov till. Minnet av den faktiska händelsen finns kvar även efter hypnosen men laddningen släpper (skuld, skam, oro, vrede, sorg).

Detta medför bland annat stor lättnad samt medför att jag inte drar till mig liknande händelser igen i mitt dagliga liv.

Med hjälp av hypnos kan du påverka smärtupplevelse, hitta orsaker till psykosomatisk smärta, man kan till och med bedöva kroppen med hjälp av hypnos!

Klinisk hypnos är ej att förväxla med underhållningshypnos/scenhypnos vilken ses som en oetisk avart, där människor som vill visa upp sig utnyttjas.

Hypnos är inte ett tillstånd av omedvetenhet som åtföljs av förlust av kontroll och minne. Det är heller inte något som någon gör med en annan person.

Trance är heller inte en behandling i sig, trancetillståndet underlättar för den hypnotiserade att komma till ro i sig själv och bli i stånd att upptäcka sitt inre liv. Så, hur man utnyttjar trancetillståndet, är det som åstadkommer förändring. Att vara i trans innebär inte att psyket automatiskt släpper fram traumatiska händelser eller jobbiga barndomsminnen.

Att vara i hypnos kan upplevas som att vara i drömvärlden fast man är vaken. Här är allt det möjligt som inte är möjligt i vår vanliga dagliga värld. Här kan man träffa sig själv i en yngre version, minnen kan spelas upp och användas i läkande syfte, man kan resa i tid och rum, till och med möta nära och kära som inte längre är med oss.

Kontakta oss på Slussen Hypnos & Psykoterapi om du har frågor om hypnos!

Vi erbjuder EGO-State Terapi hos oss.

Kontakta oss för att boka en tid!

På Slussen Hypnos & Psykoterapi erbjuder vi EMDR.

Kontakta oss för att boka en tid!

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ofta en korttidsterapi vilket betyder att du vanligen träffar din terapeut mellan fem och tjugo gånger. Den kan även vara betydligt längre.

Kognitiv beteendeterapi kan leda till snabb positiv förbättring när det gäller symptom som depression, ångest, och paniksyndrom. Med hjälp av kognitiv beteendeterapi kan du få bättre förståelse för känslomässiga svårigheter, öka din självkänsla, och förebygga starka känslosvängningar.

Välkommen att kontakta oss på Slussen Hypnos & Psykoterapi!

På Slussen Hypnos & Psykoterapi erbjuder vi schematerapi.

Schematerapi är en av flera former av KBT. I schematerapi knyts tidigare händelser och livserfarenheter ihop med upplevelser i nutid. Man kan säga att vi skapar en känslomässig brygga mellan nutid och dåtid som hjälper oss att bättre förstå och hantera situationer där vi exempelvis blir arga, känner oss sårbara eller tomma och innehållslösa.

I schematerapi utgår vi från att alla människor har likartade känslomässiga behov; vi behöver trygghet, möjlighet att vara självständiga individer och samtidigt få rimliga gränser. Vi har behov av att uttrycka oss fritt och att ha ömsesidiga nära relationer. När dessa känslomässiga behov inte blivit tillfredsställda under vår uppväxt skapas ”sår” som gör att vissa problem återkommer i våra liv, de blir livsteman. (Till exempel övergivenhet, värdelöshet eller perfektionism.)

När du reagerar starkt vid till exempel separationer, när du tror att du begått ett misstag eller om du misslyckats på något sätt, kan det vara ett tecken på att något av dessa livsteman är aktiverat. Reaktionen kan vara både psykisk och fysisk.

Tillsammans med din terapeut undersöker du vilka teman/scheman som kan vara aktuella i ditt fall och vi arbetar sedan med verktyg för att du bättre ska kunna hantera de utmaningar du ställs inför.

Kontakta oss på Slussen Hypnos & Psykoterapi om du har några frågor!

Vi kan hjälpa er med handledning med inriktning mot psykoterapi och ledarskap/organisation.

Kontakta oss för mer information!

Metoden förenar känsla och intellekt och är både upplevande och jagstärkande med kognitiva inslag.

Varje höst sedan 1999 har vi startat en 100 timmars grundkurs i klinisk hypnos. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjukgymnaster, behandlingspersonal, kuratorer, psykoterapeuter, psykologer, logopeder, mfl. Klinisk hypnos får användas inom ramen för varje kompetensområde.

För att få använda klinisk hypnos i behandlingsarbete kräver Socialstyrelsen legitimationsgrundande sjukvårdsutbildning. Det är därför vårt intagningskriterium.

Kursen är 100 timmar - 2x2 dagar per termin, plus examination. Kursen bygger på praktiska övningar varvat med teoretiska föreläsningar. Specialiserade gästlärare bjuds in vid ett par tillfällen. Kursen ger stora möjligheter till personlig utveckling.

Milton Ericsson, Förhållningssätt och Etik, Hypnosens användningsområden, Trans – FMT (Förändrat medvetandetillstånd), Trygghetens betydelse och förankring, Fasorienterat arbete, Formella/informella induktionstekniker, Fördjupningstekniker, Direkta och indirekta suggestioner, Metaforer, hypnossagor, Ideomotoriska signaler, Hypnos och smärta, Jagstärkande arbete, Stress, utmattning, Sömnproblematik, Hypnos med barn o ungdomar, Friskvårdande förändringsarbete, rökstopp, viktminskning, Vad händer i hjärnan? Hypnosstrategier, Orientering i hypnospsykoterapi, Självhypnos samt Hypnosforskning.

  • AnnKristin Lundmark, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Cert. Hypnosterapeut (ASCH)
  • Inger Lundmark, Fil. Kand, Leg. Psykoterapeut, Familjeterapeut, Handledare, Aukt. Dramapedagog (RAD) Gestaltterapi grund Cert. Hypnosterapeut (ASCH)

Vi är medlemmar i SFKH - Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos.

Examinator:
Gunilla Lundmark, Leg. Psykoterapeut, Familjeterapeut, sexolog, Handledare Cert. Hypnosterapeut (ASCH)

Nästa grundkurs börjar med introduktion: 15+16 mars 2018
Kursavgift: 1800 kr per dag + moms (Totalt 27 000 kr + moms). Delbetalning accepteras. I kursavgiften ingår allt material och kaffe med tillbehör.
För information och anmälan: För mer information se www.ingerlundmark.nu. För anmälan vänligen kontakta Inger Lundmark på telefonnummer 0705 - 93 24 76 eller mejla till kontakt@ingerlundmark.nu

”Den har inte bara gett mig redskap i arbetet, utan blivit ett sätt att leva!” Sjukgymnast

”Underbart sätt att lära genom att göra. Bra blandning teori och praktik” Psykoterapeut

kan jeg faa ethionamide dosage

A new psoriasis breakthrough that has already helped over 17,542 psoriasis sufferers in New York and millions worldwide end their psoriasis is currently being attacked by large pharmaceutical companies.

This new breakthrough shared in this online video has helped psoriasis sufferers cure their psoriasis with no side effects and end the need for prescription dugs. Best of all this can all be accomplished with just a few items found in your local grocery store.

However many angry and greedy pharmaceutical companies have requested government organizations in United States to ban the new groundbreaking online video that reveals how to naturally eliminate psoriasis.

They claim it is against capitalistic practices and that it would destroy the psoriasis pharmaceutical industry. They are afraid it will effect their bottom line and put them out of business.

Want to learn how to eliminate your psoriasis? Simply watch this video while you still can.

THIS IS AN ADVERTISEMENT AND NOT AN ACTUAL NEWS ARTICLE, BLOG, OR CONSUMER PROTECTION UPDATE

This is a general interest website containing articles about a wide variety of subjects. Many of these articles are what is commonly referred to as Advertorials.

The term "advertorial" is a combination of "advertisement" and "editorial" written in an editorial format as an independent news story, when in fact the advertisement may promote a particular product or interest. Advertorials take factual information and report it in an editorial format to allow the author, often a company marketing its products, to enhance or explain certain elements to maintain the reader's interest. A familiar example is an airline's in-flight magazines that provide an editorial reports about travel destinations to which the airline flies.

MARKETING DISCLOSURE: This website is a market place. As such you should know that the owner has a monetary connection to the product & services advertised and provided. The owner receives payment whenever a qualified lead is referred but that is the extent of it. The owner receives no further compensation of any kind should you choose to obtain a new insurance policy. All of the information regarding the goods and services mentioned on this website is provided by the owner. The owner does not recommend or endorse any product or service advertised on this website.

ADVERTISING DISCLOSURE: The owner does not recommend or endorse any specific insurance company. The information provided on this site is not intended to be insurance or financial advice. Actual insurance coverages and discounts are subject to eligibility and may be different or not available in all states. Terms, conditions and exclusions may apply.This offer not available to residents of Minnesota

This website and the products & services referred to on the site are an advertising market place for insurance companies who are seeking new policy holders. This website is an advertisment and not a news publication. Any photographs of persons used on this site are models. Any photographs of car insurance premimums used on this site are not real and are only used to illustrate the results some may achieve. The owner of this site is not an insurance company or agent. The owner of this site and of the products and services referred to on this site only provides a service where consumers can obtain and compare insurance quotes from third party providers.

Modermærkekræft (melanom) er desværre blevet mere og mere almindeligt, men man kan helbredes, hvis man finder melanomet tidligt nok.

Kontrol af kroppens modermærker er et af de områder vi arbejder meget med og til undersøgelsen benyttes en lille kikkert – et dermatoskop. Dette sættes ned på modermærket ovenpå huden, og man ser derved tydeligere de forandringer, der kan være udtryk for hudkræft.

Der anvendes desuden et scoringssystem kaldet ABCD. A står for asymmetri, B border ( kant ), C colours og D different structures. Jo højere man scorer i dette ABCD scoringssystem des højere er risikoen for at der er noget galt. Diagnosen modermærkekræft (malignt melanom) kan imidlertid kun stilles med sikkerhed efter at kirurg eller plastikkirurg har fjernet modermærket med tilstrækkelig fri kant og hudstykket er blevet mikroskoperet af en speciallæge i patologi.

Er mistanken høj henvises du akut til en plastikkirurgisk afdeling der tager imod dig indenfor 1 uges tid. I tilfælde, hvor fundede er borderline – d.v.s. i det grå felt hvor der scores ret højt, men dog ikke ekstremt højt i ABCD – vil modermærket med fordel kunne fjernes af en praktiserende kirurg eller plastikkirurg efter en almindelig ”københavnsk” ventetid på 2-3 uger.

Jeg fjerner dem ikke,men skriver en henvisning til dig.

Udvendige midler egner sig kun til de lette udbrud, og der må skelnes mellem, om du mest har betændelser eller hudorme. Til førstnævnte kan opløsning med antibiotika anvendes ( jeg bruger aldrig noget der svier ), til sidstnævnte kan dampning med efterfølgende udpresning eller A vitaminsyre creme anvendes.

Ved manglende effekt af udvendige midler ( de fleste har prøvet dem førend de kommer hos mig ) behandles hellere med tabletter, enten antibiotika eller isotretinoin. Isotretinoin (Accutin ) gives i ca. 4 måneder, og behandlingen virker varigt hos rigtigt mange. Man må ikke blive gravid under behandlingen og lige efter, og man tørrer ind på læberne, mens man tager tabletterne. Få får mere alvorlige bivirkninger. Det altovervejende flertal bliver glade for den ofte meget overbevisende virkning, der opnås. Isotretinoin kan betegnes som verdens mest effektive akne medicin. Stoffet revolutionerede akne behandlingen tilbage i 90erne og mere end 10 millioner er blevet behandlet med det i Europa og i USA. På nettet findes mange oplysninger om stoffet skrevet af mere eller mindre pålidelige forfattere – man bør sortere klogt, hvis man orienterer sig der.

Udslæt er en betegnelse der dækker over så forskellige lidelser som infektioner, bivirkninger til medicin, eksemlidelser, psoriasis, nældefeber og meget andet.

Graden af kløe varierer meget. For eksempel klør eksem, mens det sjældent er noget problem ved psoriasis. Nældefeber og fnat ( scabies ) er eksempler på udslæt, der klør meget.

Der findes hududslæt der kan være udtryk for mere alvorlig lidelse indvendigt, men i de fleste tilfælde er udslættet det eneste man fejler. Det kan dog også være slemt nok. Ud over kløe og andre hudsymptomer er hudsygdom kendetegnet ved at have psyko-sociale følger. Det gælder ikke mindst, hvis man har udslæt i ansigtet, på hænderne eller på mere intime områder. Man kan føle sig stigmatiseret eller få skyld for at kunne smitte andre.

De allerfleste udslæt smitter ikke. Rifter og små sår huser dog gerne bakterier, og man kan nogle gange påføre andre dem, men ikke den hudsygdom der ligger til grund for rifterne. På den anden side findes der også udslæt der helt afgjort smitter. Fnat er et eksempel herpå.

I nogle tilfælde kan man forvente helbredelse af sin hudsygdom – enten takket være den medicinske videnskab eller fordi vi selv er indrettet sådan, at en plage nu engang ofte går væk igen på et tidspunkt. I andre tilfælde forsøger man at lindre patientens symptomer mest muligt mens selve hudlidelsen ligger og lurer i baggrunden og ikke er mulig at udrydde. Psoriasis er et eksempel.

Mildere former kan oftest behandles alene med virksomme medicinske cremer. Til hårbund kan det være nyttigt at have et alternativ til opløsninger med kortison i, da kroppen optager særligt meget kortison fra denne del af legemet. Jeg kan give dig recept på en salicylsyreholdig creme som man kommer i en forud fugtet hårbund og har i nogle timer før udvaskning. Man kan endvidere have gavn af tjæreholdig shampoo, som kan udskrives på recept. Til mere udbredte former for psoriasis anbefales lysbehandling eller man kan få tabletter ( Methotrexate ). Biologisk behandling med injektioner gives kun på sygehus, men hvis dette bliver nødvendigt henviser jeg dig til dette. Vi henviser også udvalgte patienter til Bispebjerg Hospital med tanke på en vurdering af, om de kan komme med på en behandlingsrejse til Israel.

Der er mange årsager til eksem, herunder mangel på enzymet filagrin i huden, men også udtørring, friktion, sved inde i handsker, kulde, eller vand og sæbe kan fremkalde eksem. Svampe kan give anledning til udslæt i ansigtet, såkaldt seboroisk dermatitis, og dette må behandles med svampemiddel. Endelig kan eksem skyldes allergi ( se afsnittet om allergiudredning ). Behandlingen vil bestå i ordination af cremer, evt. kan gives lysbehandling. Hvis eksemet er forværret eller fremkaldt af dit arbejde vil jeg orientere Arbejdsskadestyrelsen herom, og du vil muligvis være berettiget til en erstatning.

Allergitestning for eksem gøres ved hjælp af nogle plastre, der sættes på huden mellem skulderbladene. Disse indeholder de stoffer, der skal testes for, og plastrene tages af efter to døgn. På tredje døgn aflæser jeg reaktionen på huden ( Jeg ser efter om der er fremkommet en eller flere små røde eksempletter ).

Man kan ved hjælp af denne metode, der kaldes lappetestning, afklare om du har allergi for ting, du har hudkontakt med i din hverdag. Testen kan f.eks. indeholde nikkel, parfume, konserveringsmidler og farvestoffer, der findes i så almindelige ting som smykker, lynlåse, deodoranter og fugtighedscreme, gummihandsker, tøj, rengøringsmidler ect. Hvis man har et job eller en hobby, hvor man udsættes for særlige påvirkninger af sin hud benyttes særlige testserier. Vi råder f.eks. over en frisørserie der indeholder stoffer, som både frisør og kunde udsættes for ( for eksempel hårfarvestof og permanent ).

Metoden, der anvendes, bruges af alle danske hudlæger og er anerkendt verden over. Sammensætningen af testerne er foretaget af nogle af verdens dygtigste læger indenfor hudallergi og de tests jeg anvender fremstilles af det svenske firma Chemotechnique Diagnostics, Malmø.

Nogle får eksem af den kosmetik der anvendes, og det kan være fornuftigt at finde ud af, om noget bør undlades. Er der grund til testning af egen kosmetik, vil jeg bede om, at man medbringer op til 8-10 produkter, herunder nat / dagcreme, øjenskygge, mascara, læbestift, renseprodukter og evt. pudder, eller læbepomade/læbestift. Vent med at medbringe det til vi har talt sammen.

Priktest er en gammel og billig metode, der er kendt af de fleste, men den egner sig bedst til undersøgelse af allergi imod pollen, dyrehår, støvmider og skimmel. Nyere teknik (RAST tests eller histamin-release testning) muliggør screening i blot en enkel blodprøve af nøjagtigst det samme samt meget mere. Blodprøven giver således også svar på noget så almindeligt som allergi for nødder, der som bekendt findes i chokolade eller for komælk, soja, hvedemel og fisk. Jeg sender gerne rekvisition til et af byens mange laboratorier og du går derhen en dag, hvor det passer dig – men før kl. 12 og uden at have bestilt tid. De professionelle laboranter kan du have tillid til. De er meget dygtige til at stikke, og det er ikke nyt for dem at håndtere patienter der har nåleangst eller ramme plet i selv en lille åre hos et barn.

Når et håndeksem er forårsaget af eller er blevet forværret af dit arbejde kan det vurderes som en arbejdsskade og du vil kunne være berettiget til at opnå en erstatning og få refusion af udgifter til f.eks. cremer.

fml forte dosering cetirizine