buy ashwagandha online

ashwagandha dosis pediatricas

High-potency corticosteroids (classes 1 and 2), such as halobetasol propionate (Ultravate), clobetasol propionate (Temovate), diflorasone diacetate (Psorcon), betamethasone dipropionate (Diprolene), clobetasole propionate (Cormax)

Super-high potency safe for up to 4 weeks

Topical calcipotriene (Dovonex)

Safe for up to 52 weeks; pregnancy category C

Coal tar preparations (Estar gel, Balnetar, MG271, Neutrogena T/Gel, DHS Tar)

Anthralin (Anthra-Derm, Drithocreme, Dritho-Scalp, Miconal)

OTC = over-the-counter; – = not an observed side effect; + = mild effect; ++ = moderate effect; +++ = severe effect.

*—Other potential side effects associated with corticosteroids include folliculitis, telangiectasia, hypertrichosis, acneiform eruptions, hypopigmentation, perioral dermatitis, striae, miliaria, glycosuria, hyperglycuria and manifestations of Cushing's syndrome. Side effects increase with increased potency, duration of therapy and total dosage.

Emollients (Moisturel, Cetaphil, Curel, Nivea, etc.)

Low-potency corticosteroids (classes 6 and 7), such as desonide (Desowen), aclometasone dipropionate (Aclovate); hydrocortisone agents (Cortizone, Cortaid, etc.)

Medium-potency corticosteroids (classes 3, 4 and 5), such as triamcinolone acetonide (Kenalog), hydrocortisone valerate (Westcort), fluticasone propionate (Cutivate), halcinonide (Halog), mometasone furoate (Elocon)

Duration of safe use unknown

High-potency corticosteroids (classes 1 and 2), such as halobetasol propionate (Ultravate), clobetasol propionate (Temovate), diflorasone diacetate (Psorcon), betamethasone dipropionate (Diprolene), clobetasole propionate (Cormax)

Super-high potency safe for up to 4 weeks

Topical calcipotriene (Dovonex)

Safe for up to 52 weeks; pregnancy category C

Coal tar preparations (Estar gel, Balnetar, MG271, Neutrogena T/Gel, DHS Tar)

Anthralin (Anthra-Derm, Drithocreme, Dritho-Scalp, Miconal)

OTC = over-the-counter; – = not an observed side effect; + = mild effect; ++ = moderate effect; +++ = severe effect.

*—Other potential side effects associated with corticosteroids include folliculitis, telangiectasia, hypertrichosis, acneiform eruptions, hypopigmentation, perioral dermatitis, striae, miliaria, glycosuria, hyperglycuria and manifestations of Cushing's syndrome. Side effects increase with increased potency, duration of therapy and total dosage.

Hair-bearing areas are not receptive to ointment vehicles.

A topical corticosteroid and/or topical calcipotriene (Dovonex) in a solution vehicle are recommended, along with daily use of a tar shampoo.

The thick keratin of the nail blocks absorption of topical agents.

For onycholysis, a topical corticosteroid in a solution vehicle may be used under the nail. Systemic therapy may be required to improve severe disease.

The thin skin of the genitalia is highly sensitive to the adverse effects (atrophy) of topical corticosteroids.

A low-potency topical corticosteroid ointment is recommended. Topical calcipotriene, which is not associated with a risk of atrophy, may be used.

The thick stratum corneum of palms and soles is a barrier to penetration of topical agents.

A highest-potency topical corticosteroid is recommended. Methotrexate (Rheumatrex) or acitretin (Soriatane; a systemic retinoic acid analog) may be needed.

Hair-bearing areas are not receptive to ointment vehicles.

A topical corticosteroid and/or topical calcipotriene (Dovonex) in a solution vehicle are recommended, along with daily use of a tar shampoo.

ashwagandha 100 mg

Jag handleder både individer och grupper. Jag tror på handledning som bygger på evidensbaserade upplägg. Jag har jobbat 16 år inom sluten psykiatrisk vård. Jag har fått uppdrag från Statens Institutionsstyrelse (SIS) och jag jobbar för närvarande inom Socialtjänsten. Då handledning förekommer i olika former, är det viktigt att, ur värdegrundsmässiga, ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter, försöka sortera i de olika kategorier. Därför vänder jag mig till dig som arbetar med människor inom område som psykiatri, omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. Min handledning fokuserar ofta på de ärenden som är aktuella i gruppen men kan även innefatta implementering och processhandledning för gruppen. Jag grundar valet av handledningsform på det behov individen eller gruppen har i relation till verksamhetens mål/ syfte. För att lära nytt behövs utbildning, men för att omsätta kunskap i aktiv handling kan ibland handledning behövas som integrerar teori och praktik.

Pris: Privatperson, 1000 SEK

Företag/organisationer, 1200 SEK

Plats:affectio mottagning vid St: Eriksplan, Stockholm eller handledningen kan även hållas på din arbetsplats eller annan lämplig lokal..

Antimobbningsprogram

Jag skräddarsyr antimobbningsprogram för skolor, med en eller flera experter, efter vad förhållanden påyrkar.

Psykoterapi

Expert på krishantering och traumabehandling. Jag har forskat och jobbat många år med flyktingar med tortyr och krig bakgrund.

Legitimerad psykoterapeut från både Karolinska Institutet och Umeå Universitetet.

Associerad professor i medicinsk psykologi, och Dr. i medicinsk vetenskap, från Karolinska Institutet.

När det gäller psykoterapi, jag är utbildad i både KBT och Psykodynamisk psykoterapi men min huvud metod bygger på relationell, Davanloos Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), där också kognitivt beteende och mentaliseringstekniker har en självklar plats.

Jag behandlar barn och ungdomar (6-23 år) och familjer i kris och med svår trauma bakgrund inom Sigtuna kommun. Jag tillämpar också följande metoder:

”Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB).

”Acceptans and Kommittent Terapi”

Jag är utbildad i HBTQ, Återfallsprevention, ”Signs of Safety”

Utbildningsansvarig, senior föreläsare vid Karolinska Institutet

Jag har varit senior föreläsare och handledare och ansvarig för flera kurser vid Karolinska Institutet och Mälardalens Högskolan. Jag har varit sakkunnig för Statens institutionsstyrelse och projektledare för stora projekt när det gäller chefscoaching.

Expert i kris och trauma, hjärnforskare, stressforskare, expert i arbets- och organisationspsykologi

Jag har jobbat 20 år som hjärnforskare och stressforskare vid Karolinska Institutet. Kris och trauma, konflikt, mobbning och stresshantering, arbets- och organisationspsykologi och individ och organisation i samspel, och psykoterapi är bland mina expertområden. Jag har 19 publicerade artiklar i internationella tidskrifter. Jag är första författare i 17 av dessa artiklar. Jag har också flera artiklar publicerade i sociala medier i Sverige angående hur livshändelser, trauma och mobbning påverkar hjärnan hos barn och vuxna. Min fokus är främst på arbetsplats och skolmobbning och hur stress i allmänhet och post traumatisk stress syndrom i synnerhet påverkar hjärnan.

VISSA RELEVANTA LÄNKAR

Vad händer i hjärnan när man mobbas? – Malou Efter tio (TV4)

Mobbningseffekter – från cell till samhälle

Stöd för Davanloos ”Intensiv Short-Term Dynamic Psychotherapy” (ISTDP) tillämpat på barn- och ungdomar med psykosociala problem

Mobbning ger samma symtom som tortyr

Arbetsplatsmobbning satt under lupp, Medicinsk Vetenskap nr 3 2011

Vad är mobbning? AFTOONBLADET, Publicerad: (2012-10-10).

Mobbning påverkar hjärnan som i krig. Mobbning kan leda till självmord. ANVÄNDBART: EN KVARTALTIDSKRIFT OM ARBETSMILJÖFORSKNING. ( Nr 4/ december).

Samma symptom som tortyroffer, Nyheter, Tidningen Vision, Publicerad (2012) december

World Health Design, medlem i Editorial Board

Arbetar Skydd: ”Mobbning måste kriminaliseras”

Mobbning är en sjukdom i samhället. 4 sep

En av elva anser sig mobbad. (2012-02-14). PUBLIK, Ges ut av Fackförbundet ST .

Mobbning på jobbet smittar alla. LevaPS. (March 2012).

ashwagandha piller child

Skæl i hårbunden er ret almindeligt og de fleste har prøvet en skælshampoo, men uden at blive helt tilfredse. Det kan nogle gange være nødvendigt at skifte til en anden og mere effektiv type, eller der kan være behov for at benytte en særlig vandopløselig salicylsyreholdig creme, der vaskes ud næste morgen. Endvidere kan benyttes væsker med kortison i, men dette kan bare anvendes periodevis og er på recept. En sjælden gang udskriver jeg recept på en tjæreholdig shampoo til patienter med psoriasis. Tjære afgiver lugt, men dog kun forbigående, og foretrækkes derfor ikke af de fleste. Det er vigtigt at få behandlet en skællende hårbund for følgen kan blive udtynding i håret. En sufficient behandling kan i mange tilfælde få hår, der er faldet af på grund af skælsygdom, til at komme tilbage, fordi hårrødderne ikke er gået til grunde.

Alopeci ( pludseligt opståede bare pletter ) har oftest en god prognose, men det fremmer genvæksten med injektion af et corticosteroid kaldet kenalog. Der anvendes hertil en meget smal nål og der lægges små dråber blot to millimeter under huden sv.t. de nøgne pletter. Stikkene er uhyre små. Vil man ikke stikkes, kan man fryse eller smøre udenpå.

Der findes andre former for hårtab, herunder mere diffuse hårtab, hvoraf nogle har en god prognose mens andre bestemt ikke har. Aldersbetinget hårtab har vi ikke nogen behandling til, fordi hårrødderne er gået til grunde.

Det er vigtigt at gøre sig klart, om der er svamp i neglen. Man tager derfor en lille prøve af den syge negl. Enten klippes der lidt brokker af yderst eller man skraber på overfladen. Prøven sendes ind til Statens Seruminstitut og hvis der findes svamp behandles der med tabletter og/eller lak med svampemiddel i. Der går mindst ½ år førend man kan vurdere resultatet – den normale negl skal have mulighed for at vokse ud. I de fleste tilfælde hjælper det, men der findes negle der er utilgængelige for terapi.

Psoriasis i negle kan behandles ved at man smører salve på neglelejerne, men det må gøres i 3 måneder og fører ikke altid frem. Nogle sprøjter kortison ind i neglelejerne, men det er ikke uden bivirkninger. Har man udbredt psoriasis og får man enten tabletter eller injektioner, så kan denne medicin samtidig virke gunstigt på neglene. Hos nogle svinger intensiteten af neglepsoriasis spontant – i perioder kan disse patienter være næsten fri for lidelsen, men den kan blusse op på ny og stress kan spille ind.

Der findes andre sjældnere lidelser i negle. Ikke alt kan man behandle.

Vorter er mange ting fordi de kan være små og let tilgængelige for behandling eller store og sidde på områder, hvor de har dybere rødder. Frysebehandling kan mærkes mens det sker ( det varer 15-40 sekunder ) og nogen tid bagefter, men vi kan jo gå langsomt frem og lægge ud med en lille dosis først. En anden mulighed, der kan være nyttig til visse fodvorter, er plasterbehandling under anvendelse af ligtornplaster ( jeg giver dig information om metoden ). Når det gælder børn må man altid opveje fordele mod ulemper. Der kan gives frysning, men det er ikke en god ide, hvis barnet derved udvikler en lægeskræk, der kan give vanskeligheder senere hen.

Vandvorter ( molluskler ) fjernes bedst hos både børn og voksne med en meget lokaliseret form for frysning. Behandlingen af hver vandvorte varer 6-8 sekunder, og man kan evt. bruge lokalbedøvelse i form af EMLA creme, der påføres forud. Frysebehandlingen bliver herved noget nær smertefri. Mange voksne klarer sig fint uden bedøvelse da frysningen er kortvarig og lokaliseret til selve vorten.

Udtrykket pletter dækker over mange diagnoser og det er hudlægens opgave at skelne imellem disse, evt. at tage hudprøve og sende til mikroskopi, hvis der er mistanke om noget, der kunne være eller kunne udvikles til kræft, hvoraf den almindeligste type er det basocellulære carcinom. I andre tilfælde drejer det sig blot om uskyldige brune pletter, røde prikker eller sådanne vorter, som mange udvikler når man passerer den første ungdom ( seboroiske vorter ). Sidstnævnte er meget almindelige og jeg plejer at fryse dem væk, hvilket er effektivt og blodløst. Det samme gøres med takkerne mange har under arme og ved halsen.

Klamydia diagnosticeres ved hjælp af en simpel urintest og behandles med tabletter (antibiotika). Man kan have klamydia uden at vide det da symptomer kan være svage. Hos andre kan der være en svie ved vandladningen.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Kondylomer ( kønsvorter ) er ofte forsøgt fjernet ved hjælp af pensling når patienten kommer hos os. Jeg benytter frysning, og det lyder måske ubehageligt at blive frosset på så følsomme steder, men frysningen er meget hurtig og lokaliseret og næsten alle bliver forbavset over, hvor let det går. Der kan også anvendes en bedøvende creme(Emla creme). Tal med Henrik Flindt-Hansen om det først, da man ikke må bruge dette i alt for store mængder. Kondylomerne hæver lidt op efter en frysebehandling og herefter visner de i løbet af en uges tid. Selve sygdommens varighed kan imidlertid ikke forudses hos den enkelte. Nogle bliver i orden i løbet af 14 dage, andre har desværre problemer med nye vorter i lang tid.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Herpes diagnosticeres ved hjælp af en lille podning med en vatpind og der kan behandles med tabletter. Hos nogle vender det tilbage igen og igen og enkelte har behov for langvarig tabletbehandling.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Syfilis og HIV er heldigvis sjældne i Danmark. Man kan selvsagt blive undersøgt for disse lidelser, og jeg beder dig gå på laboratorium, hvor der tages blodprøve. Vi aftaler forud, hvordan du vil have svaret. Behandling og opfølgning finder sted på sygehus.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Der findes flere hundrede hudlidelser og de fleste er sjældne. Hvis man vil bekræfte en diagnose, kan man tage en lille hudprøve ( en biopsi ) på 2-3 millimeter i diameter efter at have bedøvet det pågældende hudområde med et par dråber bedøvelse af samme type som det tandlægen bruger (Xylocain). Prøven bliver efterfølgende undersøgt ved mikroskopi på et patologisk laboratorium af speciallæge i patologi. Behandlingen vil afhænge af diagnosen.

Henrik Flindt Hansen
Dr. med.
Speciallæge i hud- og kønssygdomme
(dermatologi og venerologi)
Dermatologist MD. D.Sc.

Amagertorv 23 (strøget) 1160 København K

Konsultation: Alle hverdage fra kl. 08:00
Consultation: Daily from 08:00 a.m.

Telefontid: Alle hverdage fra kl. 11:00
Telephone hours: Daily from 11:00 a.m.

Telefon | Phone: +45 33 14 88 34

Switch to Biological Agent in Psoriasis Significantly Improved Clinical and Patient-Reported Outcomes in Real-World Practice

Dermatology and Venereology, Public Health and Clinical Medicine

Background: Although clinical studies have shown efficacy of biological agents in moderate to severe psoriasis, observational studies of real-world effectiveness are rare. Objective: To analyse the psoriasis area and severity index (PASI) and quality of life by the EQ-5D questionnaire and dermatology quality of life index (DLQI) in psoriasis patients who switched from conventional systemic treatment to biological agents in clinical practice. Furthermore, to analyse patient groups with the highest benefit of biological agents. Methods: Longitudinal, observational study based on the Swedish National Registry for Systemic Treatment of Pso-riasis, PsoReg. Outcomes of biological-naïve patients who switched to a biological agent (n = 267) were analysed before switch and at the first follow-up. Results: Patients significantly improved in EQ-5D, DLQI and PASI (p

Since biological agents were introduced for patients with moderate to severe psoriasis, randomized controlled trials (RCTs) have shown substantial benefits of these treatments; both in terms of clinical skin involvement [1,2] and in terms of health-related quality of life (HRQOL) [3,4,5]. RCTs are the gold standard for testing efficacy and safety in evidence-based medicine. Observational studies, on the other hand, are important when estimating effectiveness, i.e. how interventions work in real-world settings. RCTs may be very different from clinical practice because of study selection criteria. RCTs typically exclude older age groups and patients with comorbidities, and they are limited by short study periods and small samples [6,7]. Observational studies are necessary in health economic evaluations, in order to ensure that society's money is well spent, but it may also provide a ‘reality check' for physicians when individualizing patients' treatments. Observational studies of biological agents for psoriasis are rare [8].

Swedish treatment guidelines state that the indication for biological agents in psoriasis is moderate to severe psoriasis in adults who do not respond to conventional systemic treatment or who show intolerance or contraindications to such treatments [9,10]. The National Registry for Systemic Treatment in Sweden, PsoReg, makes it possible to analyse nationwide real-world data, where patient characteristics and treatment compliance may be different from RCTs.

There are a number of measures to assess psoriasis [11,12]. Whereas the clinical measure psoriasis area and severity index (PASI) and the dermatology-specific HRQOL measure dermatology quality of life index (DLQI) are widely used and valid measures in psoriasis [11,12,13,14,15,16,17]; the generic preference-based EQ-5D questionnaire is a good complement [18], essential in cost-effectiveness analyses [19].

The objective of this study was to analyse the three key outcomes EQ-5D, DLQI and PASI in patients with moderate to severe psoriasis who switch from conventional systemic treatment to a biological agent in clinical practice, and to analyse which subgroups of patients benefit most from biological agents.

PsoReg, the National Registry for Systemic Treatment of Psoriasis in Sweden, was funded in 2007 [20]. Patients were registered at local, regional and university hospitals as well as private praxis and treatment centres driven by the patient organization PSO. There is no explicit information in PsoReg about reasons for switching to biologicals, or for discontinuing treatments. Data was retrieved in May 2011.

The generic preference-based HRQOL measure EQ-5D is based on 5 dimensions: mobility, self-care, usual activities, pain/discomfort and anxiety/depression [21]. Respondents report (1) no problems, (2) some or moderate problems or (3) extreme problems in each dimension. This results in a health profile, for example ‘11222' which indicate no problems in mobility or self-care, but some problems with usual activities, pain/discomfort and anxiety/depression. Each health profile is associated with utility weights derived from a previous study [22]. These utility weights were normative assessments by the general population of the 243 possible combinations of health profiles. EQ-5D values can be used to calculate QALYs (quality-adjusted life years), which are necessary in health economic analysis. In this analysis, EQ-5D values below zero were truncated to zero.

The dermatology-specific, HRQOL measure DLQI relates to how the skin disease has affected the person's life over the previous week. The DLQI questionnaire includes 10 questions scored on a 0- to 3-point scale, which results in a summed value ranging from 0 (best health state) to 30 (worst health state). A DLQI score of 0-1 has been interpreted as ‘no effect on QOL', 2-5 as ‘small effect', 6-10 as ‘moderate effect', 11-20 as ‘very large effect' and 21-30 as ‘extremely large effect' [23].

doxycycline tabletter för