hvordan man koeber ampicillin side

koeb generisk ampicillin iv

Medlem af D.E.T. (Danske ernæringsterapeuter)

Åhavevej 44 – 7200 Grindsted – Tlf. 75 31 01 23

Artiklen er bragt i ”Mit helbred” marts – 2002

Hvorfor er der denne hurtige vækst og afstødning af hudceller?

I bogen gennemgår jeg den funktionelt medicinske (be)handlingsplan ved psoriasis. I mit arbejde som ernæringste-rapeut tager jeg udgangspunkt i, at vi alle er individuelt forskel-lige, så selvom to personer har den samme diagnose, kan der godt være forskellige årsager til sygdommen. Omkring 80% af de klienter, jeg møder, har en dårlig fungerende fordøjelse eller nedsat afgiftningsevne. Det er ikke kun ved psoriasis, men det gælder også mennesker med gigt, allergier, humørproblemer, hormonelle problemer, hjerte-karsygdomme, dårligt immunfor-svar m.m. Når jeg taler med andre alternative behandlere, er deres erfaringer også de samme. Derfor vil en forholdsvis stor del af bogen omhandle fordøjelses- og afgiftningsproblemer. Andre årsager til psoriasis kunne for eksempel være mangler på vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtsyrer eller problemer med en dårlig ernæring. Alt dette kan resultere i en uhensigts-mæssig immunreaktion i huden og dens celler. Jeg mener der-for, at det er nødvendigt at finde ud af den individuelle årsag til psoriasis for at kunne sætte ind med den nødvendige handling for at genoprette ubalancen. Der skal ikke kun gives symptom-undertrykkende tilskud, for så er funktionel medicin ikke et hak bedre end de skolemedicinske metoder.

Derfor er det nødvendigt for dig at finde ud af årsagen til din psoriasis og derefter at gøre en indsats for at genoprette normale tilstande. Bogens forskellige afsnit gennemgår de forskellige årsager, der kan være til sygdommen, og disse kan forhåbentlig være dig til hjælp.

Hvis du gerne vil hurtigt i gang med selv at gøre en indsats, kan du i første omgang forsøge den minimums handlingsplan, som jeg foreslår i dette korte uddrag fra bogen. Hvis det ikke er til-strækkeligt hjælp er der mange flere råd til selvhjælp i bogen “Psoriasis – Nej Tak!“.

Psoriasis og funktionel medicin

Hvis vi ud fra den funktionelt medicinske synsvinkel prøver at anskue psoriasis, kan der være mange forskellige grunde til, at sygdommen bryder ud. Mange er inde i en ond cirkel, hvor uba-lancer i ét af systemerne medfører ubalancer i alle de andre sy-stemer. Derfor er det en rigtig god ide af sætte ind med kostæn-dringer, der tager hensyn til nedsat funktion i alle systemerne, og supplere med relevante kosttilskud for at bryde denne onde cirkel.

Den onde cirkel kan brydes ved at

 • Erstatte ernæringsmæssige mangler med en god fiber- og næringsrig kostplan suppleret med ekstra vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtstoffer. Ved overfølsomhe-der overfor madvarer skal disse udelades af kosten
 • Ved fordøjelsesproblemer skal disse findes, og fordøjelsesfunktionen skal genoprettes
 • Leverens afgiftningsevne skal styrkes med relevante ur-ter og madvarer
 • Faktorer, der giver oxidativt stress, skal så vidt muligt fjernes, og der skal skabes balance mellem de frie radikaler og mængden af antioxidanter
 • Et immunforsvar, der er overreagerende, og den lokale inflammation skal dæmpes med den rigtige kost og tilskud

Illustration af den onde cirkel ved psoriasis:

Det er selvfølgeligt meget forenklet at påstå, at den ene ubalan-ce er en følge af den anden. De forskellige ubalancer skaber ubalancer i næsten alle de andre områder, idet de hænger sam-men som et edderkoppespind. For eksempel vil fordøjelsespro-blemer både kunne give leverbelastninger, oxidativt stress, in-flammation, overfølsomheder, hormonelle problemer og selv-følgelig mangler på livsvigtige næringsstoffer.

Ernæringsterapeutisk handlingsplan:

Hvis du meget gerne vil i gang med at afprøve den funktionelt medicinske handlingsplan til psoriasis, men ikke i første om-gang vil læse hele bogen “Psoriasis – Nej Tak!”, har jeg samlet den vigtigste del af den ernæringsterapeutiske handlingsplan i denne artikel.

En fornuftig sammensat kostplan skal stræbe efter at være dæk-kende med de energigivende næringsstoffer, protein, fedt og kulhydrater, at tilføre så mange vitaminer, mineraler og livsvig-tige fedtsyrer som muligt og samtidig tage hensyn til eventuelle overfølsomheder. Da mange med psoriasis reagerer overfølsomt overfor kostens indhold af gluten, vil jeg som et minimum an-befale, at du prøver med en gluten- og mælkefri kost i 8-12 uger, inden du afskriver overfølsomhed som årsag til din psoriasis.

En mælke- og glutenfri kostplan kunne se således ud. Når der fyldes mad på tallerkenen, skal alle måltider sættes sammen, således at halvdelen af tallerkenen er fyldt med grøntsager eller frugt, knap en tredjedel af tallerkenen skal fyldes med en form for grove kornprodukter, og kun en femtedel af tallerkenen må fyldes med de fedt- og proteinholdige madvarer. Tallerkenens størrelse skal afpasses efter appetitten og behovet for kalorier.

Der er en 4 ugers mælke- og glutenfri kostplan i min bog “Spis dig glad“

Tilskudsplan:

Da det er utroligt individuelt, hvilke vitaminer, mineraler, livs-vigtige fedtstoffer og urter vi hver især vil have behov for, vil nedenstående anbefalinger kun give et groft forslag til et til-skudsprogram. Når det optimale behov skal findes, må faktorer som mangelsymptomer, sygdomme, livsstil, forbrug af stimu-lanser, motion, stress, forurening, arv, alder og køn tages med i overvejelserne. Det kan dygtige, veluddannede og helhedsorien-terede terapeuter, bl.a. ernæringsterapeuter der er medlem af DET, være behjælpelige med.

Hvis der er problemer med fordøjelsen, skal fordøjelsesfunktionerne genoprettes med relevante tilskud.

Hej
Blot en forespørgsel. Jeg har psoriasis, og haft det stort set hele mit liv, får medicin for det. Men vil gerne begynde at tænke over min kost også.
Denne bog her, Psoriasis-nej tak. Indeholder den madplaner og sådan, som så kan hjælpe en på vej?
Mvh Anja

Hvad kunne relevante kosttilskud være?

Hej Stina. Tilskud skal altid findes til den enkelte ud fra grundig samtale så jeg kan desværre ikke hjælpe dig med dit spørgsmål. Du er velkommen til at bestille en tid til konsultation her i klinikken i Billund. med venlig hilsen Marianne Fjordgård

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme, der rammer næsten 3 % af den danske befolkning. Psoriasis er en arvelig kronisk hudsygdom, der er karakteriseret ved rød, tør og skællende hud, der bryder ud i perioder. Sygdommen kan optræde alle steder på kroppen i større eller mindre omfang. Nogle mennesker oplever kun et lille rødt område, mens andre får voldsomme udbrud, der hæver og danner skæl, og som kan dække store dele af kroppen. Psoriasis i hovedbunden er et af de områder, der oftest rammes af et udbrud.

Kroppen producerer hele tiden nye hudceller i bunden af overhuden, hvorfra de bevæger sig op til overfladen og afstødes og falder af som døde hudceller. Dette er en automatisk og naturlig proces, der normalt tager ca. 28 dage. Når man har Psoriasis sker denne proces på blot 3-4 dage. Det betyder, at huden ikke kan nå at afstøde de døde hudceller. De samler sig derfor i lag ovenpå huden i tykke skæl, og det er dette, der er årsag til skældannelsen.

Behandling af Psoriasis er vanskelig, og der findes ingen behandling, der kurerer sygdommen permanent. Man kan dog pleje hudlidelsen og dermed holde udbruddene nede.

Salt er en naturlig del af kroppen og spiller en vigtig rolle i mange af kroppens funktioner. Eksempelvis er salt med til at nedsætte overproduktion af hudceller. Derfor er salt særdeles effektivt mod Psoriasis, da saltet sørger for at stabilisere produktionen af hudceller til et normalt niveau, der dermed hæmmer Psoriasis.

Kigelia Africana er en afrikansk frugt, der blandt andet dæmper rødme og kløe, virker plejende og stabiliserende, samt den understøtter hudens naturlige helingsproces. Dens hudgenopbyggende egenskaber er særdeles gavnlige for den ødelagte hud forårsaget af psoriasis, der har brug for en ekstra hånd til at hele.

Anvendelse
KIMOVI Creme med Salt påføres ren hud. Cremen med Salt efterlader en overflade af salt og Kigelia Africana på din hud, der stabiliserer hudcelleproduktionen samtidig med, den virker plejende og helende. Du kan ikke mærke saltet på din hud. Cremen med Salt kan bruges både som natcreme og dagcreme. Undgå kontakt med øjnene.

Anvendelse
KIMOVI Gel med Salt påføres ren hud som en tynd maske. Efter nogle minutter er Gelen tør, og du kan hverken se eller mærke, du har den på. Jo længere tid du lader den sidde, jo større effekt har den, da saltet og Kigelia Africanaen fungerer som en helende og plejende barrierer mod Psoriasis.

Anvendelse
KIMOVI Aktivt Plaster findes både i en lille rund og næsten usynlig udgave, der er ideel til behandling af sår, der findes synlige steder på kroppen. Plasteret findes også i en større udgave, der er ideel til større områder af Psoriasis. Plasteret skal påføres såret, efter du forsigtigt har renset det. Området omkring såret skal være tørt, så plasteret opnår den optimale klæbeeffekt. Lad plasteret sidde så længe som muligt, og gerne til det falder af sig selv.

Anvendelse
KIMOVI Silikone Plaster skal påføres det sarte og udsatte område, efter du forsigtigt har renset det. Området, hvor plasteret skal placeres, skal være tørt, så plasteret opnår den optimale klæbeeffekt. Lad plasteret sidde så længe som muligt, og gerne til det falder af sig selv. KIMOVI Silikone Plaster kan genplaceres, men ikke genanvendes. Ideel som dækplaster.

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme, der rammer næsten 3 % af den danske befolkning. Psoriasis er en arvelig kronisk hudsygdom, der er karakteriseret ved rød, tør og skællende hud, der bryder ud i perioder. Sygdommen kan optræde alle steder på kroppen i større eller mindre omfang. Nogle mennesker oplever kun et lille rødt område, mens andre får voldsomme udbrud, der hæver og danner skæl, og som kan dække store dele af kroppen. Psoriasis i hovedbunden er et af de områder, der oftest rammes af et udbrud.

Kroppen producerer hele tiden nye hudceller i bunden af overhuden, hvorfra de bevæger sig op til overfladen og afstødes og falder af som døde hudceller. Dette er en automatisk og naturlig proces, der normalt tager ca. 28 dage. Når man har Psoriasis sker denne proces på blot 3-4 dage. Det betyder, at huden ikke kan nå at afstøde de døde hudceller. De samler sig derfor i lag ovenpå huden i tykke skæl, og det er dette, der er årsag til skældannelsen.

Behandling af Psoriasis er vanskelig, og der findes ingen behandling, der kurerer sygdommen permanent. Man kan dog pleje hudlidelsen og dermed holde udbruddene nede.

Salt er en naturlig del af kroppen og spiller en vigtig rolle i mange af kroppens funktioner. Eksempelvis er salt med til at nedsætte overproduktion af hudceller. Derfor er salt særdeles effektivt mod Psoriasis, da saltet sørger for at stabilisere produktionen af hudceller til et normalt niveau, der dermed hæmmer Psoriasis.

ampicillin uden receptionist

Huvudfokusen på de fyra föreläsningskvällarna kommer att vara på hur du som behandlare kan förstå affekternas, känslornas och kognitionens funktion på den intra psykiska nivån såväl som den inter psykiska nivån och metodiskt använda dig av denna kunskap i dina kliniska möten för att klienten tillsammans med dig skapar nya förändringsprocesser i sitt liv.

Målgrupper och intressenter: Utbildningen riktar sig till dig som möter kris och trauma drabbade människor samt människor med psykiska problem i ditt arbete som socionom, steg 1 eller steg 2 psykoterapeut, läkare, sjuksköterska, ungdomsbehandlare, eller familjebehandlare inom sjukvård, socialtjänst, öppenvård, omsorg, kyrka, polisen, kriminalvård, migrationsverket, försvar, skola, behandlingshem samt personal- och serviceorganisationer. Andra intressenter för utbildningen är högskolor/utbildningsinstitut, med flera.

Modul 1, kväll 1, 18.00–20.00: Affektfokuserad behandling (intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)

Praktisk tillämpning - övningar, teori-bildning bakom ISTDP, rollspel i specifika ISTDP intervention och ISTDP tekniker när det gäller inte bara kris och trauma utan också dem vanligaste psykiska sjukdomar hos barn, unga, vuxna och familjer:

 • PTSD
 • ADHD
 • Bipolär
 • Borderline
 • Bulimi
 • Anorexi
 • Depression
 • Hälsoångest
 • Tvångssyndrom
 • Panikångest
 • Social fobi
 • Ångest
 • Dubbeldiagnos
 • Psykotisk störning

Modul 2, kväll 2, 18.00–20.00, KRISHANTERING:

Affektfokuserad behandling i kombination med schemateoretiska och beteendemässiga tekniker i praktisk tillämpning vid kris och trauma och psykologiska första hjälpen

Kväll 2 syftar till att vara förberedd på att möta och ha ett kombinerat verktyg för att hjälpa familjer genom olika sorters traumatiska kriser. Krisreaktioner är nästan alltid normala reaktioner på onormala händelser och med ett väl genomfört krisarbete förebyggs eventuella svårare reaktioner.

Kvällen syftar till att ge ökad kunskap om olika traumatiska kriser samt hur man på bästa sätt kan använda IA-KBT för att stödja och hjälpa familjer ur kris. Deltagaren lär sig identifiera vilka faktorer som påverkar individuella krisreaktioner. Hur ska behandlare använda IA-KBT som verktyg för att leda svåra samtal på ett professionellt sätt? Avsnittet kommer att inbegripa IA-KBT som verktyg för att möta barn i kris, sorg och smärta utan att själv påverkas på ett negativt sätt. Hur ska man hantera egna reaktionsmönster på att möta en person i kris? (överföring och motöverföring, när man bör lämna över ärendet till någon annan behandlare etc.

 • Vilka är riskfaktorer vs skyddsfaktorer?
 • Faktorer som påverkar hur väl en person återhämtar sig från en kris.
 • Faktorer som påverkar krisreaktioner
 • Stress- sårbarhetsmodellen, och personlig härdighet.
 • PTSD
 • Hur kris kan leda till utveckling?
 • Reaktioner på traumatisk kris - olika emotionella nyanser
 • Alla människor påverkas inte lika av en och samma händelse! Det är inte situationen som avgör, utan upplevelsen

Modul 3, kväll 3, 18.00–20.00, Den stressade hjärnan under behandlingens olika faser:

Hur kris och trauma påverkar hjärnans arkitektur och hur detta får praktiska konsekvenser i behandlingsarbetet? Praktisk tillämpning av forskningsresultat vid behandlingsmötet när det gäller effekter av kris- och traumatiska livshändelser på hjärnans morfologi och kognitiva och känslomässiga system. Många faktorer ökar risken för att få en depression. Arvsanlag, barndomstrauman, hormonella och immunologiska grunder. Det som ofta får depressionen att nå en allvarligare tröskel är kronisk stress

 • Definition och tecken för kris
 • Flykt- kamp respons eller frysresponsen.
 • Kroppsliga, känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga reaktioner på kris.
 • Hjärnans två reaktionssystem mot upplevda hotet: 1) Det primitiva alarmsystemet som reagerar reflexmässigt. 2) Det andra systemet är det rationella alarmsystemet som är däremot långsammare och medför en analys av det primitiva alarmsystemets signaler. Istället för en enbart fight eller flykt finns det nu fler lösningar på hotsituationen, till exempel att starta en diskussion eller överläggning.
 • Konsekvent tänkande eller panik – beter vi oss logiskt grundat eller irrationellt vid kris?
 • Krisens förlopp: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetning och nyorientering.
 • Rehabilitering efter en kris.
 • Klassifikation av stressinducerad psykisk ohälsa. Vårt nuvarande diagnos- och klassifikationssystem, den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10, grupperar stressrelaterad psykisk ohälsa under koden F43, som har fyra undergrupper:

1. anpassningsstörning (F43.2)

3. posttraumatiskt stressyndrom (F43.1)

4. utmattningssyndrom (F43.8).

 • Observationsindex för somatiska besvär vid behandlingssamtal (Emdad, 1998)
 • Olika behov i olika faser: Tiden efter en allvarlig händelse indelas i tre perioder: akutfas, mellanfasoch långtidsfas
 • Stöd: långt in i framtiden

Modul 4: kväll 4, 18.00–20.00: IA-KBT vid barnmisshandel

 • Behandlingsforskning har visat att barn behöver professionell hjälp att tala om och bearbeta de specifika händelser de varit med om.
 • Barn som utsatts för fysisk misshandel uppvisar vanligtvis olika symtom från akut stress, PTSD, ångest och senare i livet depressioner och aggressionsproblematik.
 • Föräldrar som utsatt sina barn för våld behöver hitta nya strategier i sin barnuppfostran än aggressivt utlevande i relation till sina barn.

Med hjälp av IA-KBT jobbar behandlaren affektfokuserad med familjer och för att minska föräldrar användning av fysisk bestraffning, förstärker föräldrafärdigheter och minskar barnens traumasymptom genom KBT uppgifter. Metoden bygger på att man behandlar föräldrarna och barnen separat vid samma tillfälle. Anknytningstrauma triggar intensiva, komplexa känslor hos misshandlade barnet.

Dessa känslor består av sorg, vrede, skuld över sin egen ilska (av kärlek till våra vårdgivare), och ångest/rädsla för repressalier. Om barnet inte får möjlighet att lägga dessa känslor i knän på en vuxen människa som kan härbärgera barnet då begraver barnet känslorna inom sig för att kunna bevara det redan sköra anknytningsbandet med anknytningspersonen som brukar vara vanligtvis en förälder eller båda föräldrarna. Då utvecklar barnet olika hanteringsstrategier/försvarsstrategier för att undvika smärtsamma känslor.

Plats:affectio mottagning vid St: Eriksplan, Stockholm. Utbildningen kan även hållas på din arbetsplats eller annan lämplig lokal.

UTBILDNING: ARBETSMILJÖ

HUR SKAPAR MAN EN HÄLSOEKONOMISK, KVALITETSSÄKER PSYKOSOCIAL MILJÖ PÅ ARBETSPLATSEN?

Till dig som chef och/ eller anställd inom kommunala och statliga förvaltningar, eller privata företag

Upplägget för grundutbildningen med mig som föreläsare är 2 + 1 kväll för att ha reflektionstid mellan utbildningstillfällen.

En grundutbildning för chefer och/ eller anställda inom kommunala och statliga förvaltningar, eller privata företag.

När spänningen är en realitet på arbetsplatsen och man har använt alla tillgängliga resurser för att hantera konflikter inom organisationen, finns det inget annat val än att ta hjälp utifrån. Handledning

När spänningen är en realitet på arbetsplatsen och man har använt alla tillgängliga resurser för att hantera konflikter inom organisationen, finns det inget annat val än att ta hjälp utifrån. Jag skräddarsyr också ett program, med en eller flera experter, efter vad förhållanden påyrkar.

Pris: Privatperson, 7 300 SEK inkl. moms.

Företag/organisationer, 7 300 SEK exkl. moms.

Plats:affectio mottagning vid St: Eriksplan, Stockholm. Utbildningen kan även hållas på din arbetsplats eller annan lämplig lokal..

Deltagare som utbildas i metodiken och inom ramen för affectio- Psykoterapi & Utbildning certifieras i slutet av utbildningen.

ingen recept ampicillin iv

Hvordan udvikles fagpersonlige terapeutrelevante egenskaber? Hvad betyder terapeutens personlige egenskaber for måden, som terapeuten omsætter sin akademiske viden på - herunder valg af terapeutisk retning og metode?

Spørgsmål der forbinder sig til bla. kvaliteten af tidlig omsorg og måden vores hukommelsessystemer i højre hemisfære (ubevidst, emotionel og procedural hukommelse) og venstre hemisfære (bevidst, leksikal, semantisk og episodisk hukommelse) fungerer på.

I forlængelse af ovenstående er jeg selvfølgelig optaget af, hvad ovenstående betyder for måden vi uddanner psykoterapeuter på - både akademisk og praktisk - og måden vi tilrettelægger vores 4-årige uddannelse på psykoterapeutisk Institut • Århus • Kbh i en cirkulær vekslen mellem teori og praksis.

Psykolog og Psykoterapeut MPF. Medlem af Dansk Psykolog Forening og Dansk Psykoterapeutforening. Uddannet ved Aalborg Universitet (Cand.psych.), Aarhus Handelshøjskole (HD) og Psykoterapeutisk Institut Århus (Psykoterapeut MPF).

Har være tilknyttet psykoterapeutisk institut siden 2001 og fungeret som uddannelsesleder siden 2006. Medunderviser på udvalgte temaer, herunder udviklings- og personlighedspsykologi, etiske retningslinier og videnskabsteori.

Blandt mine særlige interesseområder er en nysgerrighed på, h vad vi kan forstå som det terapeutisk virksomme? Hvor langt vi kan forstå psykoterapi som funktion af terapeutens personlige egenskaber?

Hvilken betydning har terapeutens egen historie, objektrelationer, tilknytningsstil og mentaliseringsevne for den terapeutisk holdning, modoverføringsreaktioner og forståelse, som vi uundgåeligt møder klienterne med - herunder evnen til at reparere misforståelser og nedbrud i relationen?

Hvordan udvikles fagpersonlige terapeutrelevante egenskaber? Hvad betyder terapeutens personlige egenskaber for måden, som terapeuten omsætter sin akademiske viden på - herunder valg af terapeutisk retning og metode?

Spørgsmål der forbinder sig til bla. kvaliteten af tidlig omsorg og måden vores hukommelsessystemer i højre hemisfære (ubevidst, emotionel og procedural hukommelse) og venstre hemisfære (bevidst, leksikal, semantisk og episodisk hukommelse) fungerer på.

I forlængelse af ovenstående er jeg selvfølgelig optaget af, hvad ovenstående betyder for måden vi uddanner psykoterapeuter på - både akademisk og praktisk - og måden vi tilrettelægger vores 4-årige uddannelse på psykoterapeutisk Institut • Århus • Kbh i en cirkulær vekslen mellem teori og praksis.

Familieterapeut fra det oprindelige Kempler Institut og Psykoterapeut MPF. Socialrådgiver fra Fachhochschule für Sozialpädagogik und Sozialarbeit, Berlin og Den sociale Højskole, Aarhus. Uddannelse som pædagog fra Pestalozzi-Fröbelhaus, Berlin.

Siden 1981 har jeg arbejdet i Tyskland og Danmark med og blandt mennesker på børnehjem, med handicapintegration, med gadebørn, i daginstitution, med psykisk syge mennesker, med familier med flygtningebaggrund og i en del år som institutionsleder.

Egen praksis for terapi, rådgivning og supervision. Konsulent og supervisoropgaver for både kommunale og private institutioner i Tyskland og Danmark. Gæsteunderviser på "Academia Baltica", Flensburg, "ddif", Berlin, "SIM" Mittelsachsen, "IGfB", Insbruck. Underviser på kurser og efteruddannelser i München, Dresden og Berlin.

Tværfagligt samarbejde med psykologer, journalister og historiker om psykiske eftervirkninger fra 2. verdenskrig for anden og tredie generation.

Min særlig interesse gælder fænomenet sekundærtraumatisering. Opvokset i efterkrigens Tyskland har det været forbunden med at mærke mange uforløste smertefulde følelser, som de voksne i min tætte familie og mine omgivelser har båret på. Med udgangspunkt i min egen familiehistorie har jeg de sidste 14 år beskæftiget mig både personligt og fagligt med sekundærtraumatisering efter krig og flugt. Sidenhen er jeg blevet meget optaget af den "farlige smitteeffekt" som sekundærtraumatisering giver i alle andre sammenhænge, hvor mennesker bliver konfronteret med andres lidelser.

Mine daglige udfordringer og glæder i samværet med mig selv og ikke mindst de mennesker, som jeg står i relationer til, har altid været og er fortsæt min største læremester. Der, hvor jeg oplever øjeblikke af dyb samhørighed eller smertefuld adskillelse, udspiller den ægte læring sig for mig.

Familieterapeut fra det oprindelige Kempler Institut og Psykoterapeut MPF. Socialrådgiver fra Fachhochschule für Sozialpädagogik und Sozialarbeit, Berlin og Den sociale Højskole, Aarhus. Uddannelse som pædagog fra Pestalozzi-Fröbelhaus, Berlin.

Siden 1981 har jeg arbejdet i Tyskland og Danmark med og blandt mennesker på børnehjem, med handicapintegration, med gadebørn, i daginstitution, med psykisk syge mennesker, med familier med flygtningebaggrund og i en del år som institutionsleder.

Egen praksis for terapi, rådgivning og supervision. Konsulent og supervisoropgaver for både kommunale og private institutioner i Tyskland og Danmark. Gæsteunderviser på "Academia Baltica", Flensburg, "ddif", Berlin, "SIM" Mittelsachsen, "IGfB", Insbruck. Underviser på kurser og efteruddannelser i München, Dresden og Berlin.

Tværfagligt samarbejde med psykologer, journalister og historiker om psykiske eftervirkninger fra 2. verdenskrig for anden og tredie generation.

Min særlig interesse gælder fænomenet sekundærtraumatisering. Opvokset i efterkrigens Tyskland har det været forbunden med at mærke mange uforløste smertefulde følelser, som de voksne i min tætte familie og mine omgivelser har båret på. Med udgangspunkt i min egen familiehistorie har jeg de sidste 14 år beskæftiget mig både personligt og fagligt med sekundærtraumatisering efter krig og flugt. Sidenhen er jeg blevet meget optaget af den "farlige smitteeffekt" som sekundærtraumatisering giver i alle andre sammenhænge, hvor mennesker bliver konfronteret med andres lidelser.

Mine daglige udfordringer og glæder i samværet med mig selv og ikke mindst de mennesker, som jeg står i relationer til, har altid været og er fortsæt min største læremester. Der, hvor jeg oplever øjeblikke af dyb samhørighed eller smertefuld adskillelse, udspiller den ægte læring sig for mig.

Familieterapeut fra det oprindelige Kempler Institut og Psykoterapeut MPF. Socialrådgiver fra Fachhochschule für Sozialpädagogik und Sozialarbeit, Berlin og Den sociale Højskole, Aarhus. Uddannelse som pædagog fra Pestalozzi-Fröbelhaus, Berlin.

Siden 1981 har jeg arbejdet i Tyskland og Danmark med og blandt mennesker på børnehjem, med handicapintegration, med gadebørn, i daginstitution, med psykisk syge mennesker, med familier med flygtningebaggrund og i en del år som institutionsleder.

Egen praksis for terapi, rådgivning og supervision. Konsulent og supervisoropgaver for både kommunale og private institutioner i Tyskland og Danmark. Gæsteunderviser på "Academia Baltica", Flensburg, "ddif", Berlin, "SIM" Mittelsachsen, "IGfB", Insbruck. Underviser på kurser og efteruddannelser i München, Dresden og Berlin.

Tværfagligt samarbejde med psykologer, journalister og historiker om psykiske eftervirkninger fra 2. verdenskrig for anden og tredie generation.

Min særlig interesse gælder fænomenet sekundærtraumatisering. Opvokset i efterkrigens Tyskland har det været forbunden med at mærke mange uforløste smertefulde følelser, som de voksne i min tætte familie og mine omgivelser har båret på. Med udgangspunkt i min egen familiehistorie har jeg de sidste 14 år beskæftiget mig både personligt og fagligt med sekundærtraumatisering efter krig og flugt. Sidenhen er jeg blevet meget optaget af den "farlige smitteeffekt" som sekundærtraumatisering giver i alle andre sammenhænge, hvor mennesker bliver konfronteret med andres lidelser.

Mine daglige udfordringer og glæder i samværet med mig selv og ikke mindst de mennesker, som jeg står i relationer til, har altid været og er fortsæt min største læremester. Der, hvor jeg oplever øjeblikke af dyb samhørighed eller smertefuld adskillelse, udspiller den ægte læring sig for mig.

Er uddannet og autoriseret psykolog fra Århus Universitet 1982 og Psykoterapeut MPF. Efteruddannelse i psyko- og familieterapi hos Natasha Mann, SE Practioner (Peter Levines traumeterapi) og har derudover kurser i familieterapi, samt deltaget i talrige kurser og forløb inden for gruppeudvikling, traumebehandling, krisehåndtering og selvudvikling. Har som psykolog haft et bredt arbejdsforløb, hvor jeg dels har haft privatpraksis og dels arbejdet som erhvervspsykolog. Er tilknyttet Psykologerne ved Aaen i Århus og København.

Udover privat praksis fungerer jeg også som supervisor og tilrettelægger af interne efteruddannelsesforløb. Har en del år dyrket vandring som træning i nærvær og målrettethed i Canada og Norge.

Kombinerer især vandring og supervision på et-dages vandringer i Danmark og 5-dages forløb i Norge. Har et godt kendskab til stort set alle samfundsgrupper og har stor interesse i at undersøge, hvordan den samfundsmæssige og kulturelle påvirkning præger identitetsdannelsen og dermed også den terapeutiske tænkning.

hvor jeg koeber flonase side