sinequan piller power

sinequan til salg bagery

Aktuella Mediciner

Steroider: Gr I: Kräm Hydrokortison. Gr II: Kräm Emovat. Gr III: Kräm Elocon. Kräm Betnovat.

Mjukgörare: Kräm/Kutan emulsion Canoderm. Kräm Karbamid i Essex APL
2 %/5 %/10 % Kräm Karbasal. Kutan emulsion Propyless. Fet kräm Locobase.

 1. Hand/fotpsoriasis: Avfjällning med salicylsyrevaselin. Sedan mjukgörande + initialt Grupp III–IV-steroid. Ev. i kombination med kalcipotriol. Ev. steroidlösning grupp II–IV under ocklusion med hydrokolloidalt förband.

Aktuella Mediciner

Kortikosteroid Gr III: Kräm/Salva Betnovat. Kräm/Lösn./Salva Diproderm.
Kräm/Salva Elocon.

Gr IV: Kräm/salva/lösn. Dermovat.

Kortikosteroid Gr III + kalcipotriol: Gel/Salva Daivobet. Kutant skum Enstilar.

Övrigt: Salcylsyrevaselin 1–2 %.

 1. Hårbottenpsoriasis: Först mjukgörande/avfjällande behandling under natten i skydd av duschmössa (salicylsyra 2 % eller 5 % i Decubal kräm eller Salicylsyreolja 5 %). Kamma ur försiktigt. Schamponera. Behandla 1 gång/dag med steroidlösning (ev + kalcipotriol) till läkning – ca 4 veckor. Kutant skum kan här vara en tilltalande beredningsform. Har även avfjällande effekt. Därefter trappa ner till underhållsbehandling 1–2 ggr/vecka i 4–6 veckor samt vid behov. Sedan uppehåll någon månad.

Alternativt schamponering och massera med gr IV-steroid i torr hårbotten 1 gång/dygn, vänta 15 min. innan ursköljning.

Aktuella Mediciner

Steroid Gr III: Lösn Betnovat. Lösn. Diproderm. Lösn. Elocon.

Calcipotriol + Gr III-steroid: Gel/Salva Daivobet. Kutant skum Enstilar. Gel Xamiol.

Steroid Gr IV: Schampo Clobex.

Mjukgörare: Salicylsyrevaselin. Salicyl 2 % el. 5% i Decubal; i hårbotten under natten.

 1. Invers psoriasis: Uteslut bakomliggande infektion (kandida). Grupp II-steroid x 1 under några veckor med successiv nedtrappning, vid behov i kombination med antimykotisk – antibakteriell behandling. Luftiga bomullskläder. Immunmodulerande medel, ex. tacrolimus (salva Protopic) kan användas, även om indikationen för psoriasis saknas. Salvan ges initialt 1–2 ggr dagligen till läkning, sedan ev. 2 ggr i veckan upp till ett år. Kan svida och bränna efter applikation. Kombinera inte med sol.

Aktuella Mediciner

Grupp I + antimykotikum: Kräm Cortimyk. Kräm Daktacort.

Grupp II + antimykotikum: Kräm Pevisone.

Immunmodulerande medel

Tacrolimus: Salva Protopic.

 1. Nagelpsoriasis: Mycket svårbehandlat. Vissa blir spontant förbättrade i samband med att hudförändringarna läker genom behandling. Potenta steroider under ocklusion kan i enstaka fall vara till hjälp, men kan ge akral atrofi av huden. Steroidinjektioner i matrix används ibland med temporär effekt. Regelbunden nedslipning via fotvårdsspecialist kan ofta vara av värde.
 2. Plackpsoriasis: Avfjällning med 5 % salicyl i Decubalkräm (eller salicylsyra i olja eller salva). Daivobet eller Enstilar (calcipotriol + betametason) är förstahandsmedel. Enstilar finns som kutant skum som visat fördelar. Inledande behandling en gång dagligen i 4 v., därefter enligt FASS. Enstaka terapiresistenta plack kan behandlas med steroid under ocklusion alt Buckybehandling via hudklin. Daglig användning av lokalt kortisonpreparat bör inte överstiga 4 veckor, i ansikte/hudveck ej över 2 veckor. Efter utglesning kan underhållsbehandling 1–2 ggr/vecka behövas.

Protopic kan ha god effekt på tunn psoriasisplack och kan användas som alternativ till kortisonpreparat i ansikte/hudveck/genitoanalt Är registrerat på indikationen atopiskt eksem.

Vid utbredd sjukdom eller besvärande lokalisation: Remiss till hudklinik/dermatolog Systematisk behandling inkl biologiska läkemedel och ljusbehandling kan komma att bli aktuellt.

Aktuella Mediciner

Calcipotriol + Gr III-steroid: Gel/Salva Daivobet. Kutant skum Enstilar.

Kortikosteroid Gr III: Kräm/Salva Diproderm. Kräm Elocon. Kräm/Salva Betnovat.

Tacrolimus: Salva Protopic

 1. Psoriasis hos barn: Sällsynt. Undvik överbehandling. Grupp I–II-steroid ofta tillräckligt. Kalcipotriol gott alternativ ev. TL01. Remiss till dermatolog.
 2. Pustulosis palmoplantaris: Se nedan.

Psoriatriker bör ha extra fokus på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (BT, lipider, glukos etc.) liksom magbesvär orsakade av IBD eller celiaki. Rökstopp! Vb sänkt alkoholintag.

För behandling av ledbesvär vg. se avsnitten ”Artrit, icke bakteriell”, Ledsvullnad liksom ”Entesopati” i kapitlet Rörelseorganens sjukdomar.

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Det finns ingen behandling som varaktigt botar psoriasis. Men det går att göra mycket själv för att lindra tillståndet så att hudbesvären går tillbaka och sjukdomen hålls i schack. För ett lyckat resultat är det nödvändigt att själv ta stort ansvar för behandlingen.

Ofta får man prova en sorts behandling i taget för att se om just den behandlingen hjälper. Det är vanligt att få börja med krämer eller salvor. Ljusbehandling används om kräm eller salva inte är tillräckligt effektivt. Läkemedel i form av tabletter eller sprutor påverkar hela kroppen och är mer effektiva men kan också ge mer biverkningar. Biologiska läkemedel används om andra läkemedel inte har tillräcklig effekt eller om de av annan orsak inte är lämpliga.

Egenbehandling, som bland annat består av god hudvård och sol- och badsemestrar, är en viktig grundbehandling som bör genomföras regelbundet. Mer om egenbehandling finns i texten Vad kan jag göra själv?

Den som har besvär av psoriasis behöver ofta regelbunden behandling som till exempel:

 • Bad och mjukgörande krämer och salvor.
 • Receptbelagda krämer och salvor som innehåller kortison med eller utan D-vitaminliknande ämnen.
 • Ljusbehandling.
 • Läkemedel i form av tabletter, kapslar eller sprutor.
 • Biologiska läkemedel.
 • Buckybehandling vid svår psoriasis (även kallat mjukröntgen).
 • Rehabilitering i varmt klimat med sol och salta bad.

hvor meget sinequan

Vill du veta mer?
Psoriasisförbundet firar i år femtioårsjubileum. På deras hemsida kan du lära dig mer om sjukdomen. Du kan också ringa på 08-600 36 36.
En annan bra källa är Psoriasisguiden.

AV ANDERS SANDSTRÖM
FOTO: GUGGE ZELANDER, SHUTTERSTOCK

Psoriasis är en kroniskt återkommande hudsjukdom med ett förlopp som varierar från en lätt psoriasis, där patienten inte nödvändigtvis märker av sjukdomen, till en så svår psoriasis att den kan vara socialt invalidiserande.

Psoriasis smittar inte och hudsjukdomen kan drabba människor i alla åldrar, men börjar vanligast mellan 10-30 årsålder.

Läkarbesök i mobilen, var du än är. Dygnet runt, för hela familjen. Läkare inom 23 olika specialistområden. Hos oss får du konsultation, provtagning och behandling. Kostnadsfritt för barn och ungdomar under 20 år.

Man känner ännu inte till den exakta orsaken till sjukdomens uppkomst. Psoriasis uppträder familjärt, det vill säga att det är större sannolikhet att utveckla psoriasis om någon redan har psoriasis i familjen.

Hur psoriasis ärvs är inte helt kartlagt, men man räknar med att man oftast måste ha psoriasisanlag från båda föräldrarna för att själv få sjukdomen. Man kan dock ha anlag till psoriasis utan att någonsin utveckla sjukdomen och många psoriatiker känner inte till någon i släkten som har sjukdomen.

Utsätts du för ett eller flera av en rad stimuli, som till exempel halsfluss orsakad av streptokocker, vissa läkemedel eller en lokal hudirritation eller hudåkomma, kan det utlösa ett psoriasisutbrott om du har det nödvändiga anlaget. Allvarlig stress, framför allt av typen livskris, kan utlösa eller kraftigt påverka psoriasis.

Diagnosen bygger på en klinisk undersökning, där kombinationen av hudpsoriasis och de speciella ledbesvären upptäcks. Dessutom kan vissa blodprov (av så kallade inflammationsmarkörer) samt röntgenfynd stärka diagnosen ifall typiska förändringar noteras.

Nedanstående är de vanligaste typerna av psoriasis. Observera att det är vanligt med övergång mellan de olika typerna.

Plackpsoriasis är den vanligaste formen av psoriasis. Plackpsoriasis startar oftast med små röda knottror på huden, eller lite större fläckar (plack). Områdena med symtom växer gradvis och börjar efter ett tag att fjälla.

Plackpsoriasis kan förekomma över hela kroppen, men drabbar framför allt armbågarna, knäna, stjärten och hårbotten. Plackpsoriasis finns oftast på samma ställe på båda kroppshalvorna (symmetri). Det är vanligt att placken uppkommer i ärr eller sår. Sjukdomens svårighetsgrad varierar. Minst 50 procent av patienterna med plackpsoriasis har klåda, som ofta är måttlig, men tidvis kan vara svår.

Nagelpsoriasis visar sig ofta som små fördjupningar i naglarna, liknande fördjupningarna i en fingerborg. Naglarna kan bli så hårt angripna av psoriasis att de förtjockas, smulas sönder och slutligen faller av. Nagelpsoriasis misstolkas ofta som nagelsvamp, vilket kan uteslutas med hjälp av en odling från nageln. Nagelpsoriasis är besvärligt, och riktigt effektiv behandling saknas här (så kallade biologiska läkemedel eller methotrexat kan däremot hjälpa vid psoriasis på naglarna).
Läs mer om psoriasis på naglarna »

Invers psoriasis är psoriasis i hudveck, såsom armhålor, under brösten, i hudveck på magen, omkring ljumskarna och på stjärten. Här ses röda irriterade plack istället för fjällande hudutslag.
Läs mer om invers psoriasis »

Guttat psoriasis är en speciell psoriasisvariant som ofta utlöses akut efter en streptokockinfektion / halsfluss. Det uppstår droppliknande, fjällande fläckar över hela kroppen. I många fall läker symtomen vid guttat psoriasis ut efter några veckors behandling, men symtomen kan återkomma om man får halsfluss i framtiden, eller i vissa fall övergå i en kronisk plackpsoriasis.
Läs mer om guttat psoriasis »

Psoriasis i hårbotten kan vara svår att skilja från svamp i hårbotten och mjälleksem (seborroiskt eksem). Ibland kan psoriasis från hårbotten sprida sig till ansiktet på huden nära hårbotten, men uppkommer relativt sällan mitt i ansiktet. Enstaka torra fläckar på ögonlocken förekommer dock.

Pustulös psoriasis kan förekomma som en ganska ovanlig form av psoriasis, där det förutom de sedvanliga hudutslagen bildas vita vätskefyllda blåsor i huden (pustler). Pustler kan också hos vissa utlösas av feta krämer, starka kortisonkrämer och solljus.

Ledbesvär, så kallad psoriasisartrit (PsA), kan utvecklas hos cirka 25-30 procent av patienter med psoriasis. Det finns inget enkelt samband mellan hur svår hudpsoriasis man har och risken för att utveckla ledsjukdom. Man kan ha mycket utbredda utslag och ändå inte få ledsjukdom och vice versa. Psoriasis på naglarna är däremot vanligt vid psoriasisartrit.

Diagnosen psoriasis ställs vanligen utifrån sjukdomsbilden. I vissa fall kan dock utslagen och placken vara så pass diskreta, speciellt hos barn, att det kan ta flera år innan till och med en erfaren hudläkare är säker på diagnosen. Det finns inget bra blodprov för att ställa diagnosen och man har sällan nytta av hudprov.

Behandlingen bör planeras av läkare i nära samråd med patienten och kan vara antingen utvärtes (krämer) eller invärtes (tabletter), beroende på bland annat psoriasispatientens ålder, hans eller hennes hälsotillstånd och psoriasisens karaktär.

Mjukgörande krämer är ofta lämpligt, åtminstone som komplement eller som enda behandling vid lindrig psoriasis.

D-vitaminpreparat fanns tidigare som ensampreparat, men ingår numera som beståndsdel i kombination med stark kortison som salva till kroppen eller gel till hårbotten.

Tjärhaltiga preparat för utvärtes behandling kan hjälpa, och används framför allt som schampo vid psoriasis i hårbotten.

Så kallade immunhämmande eller immunmodulerande medel, ofta som tabletter eller injektioner, används för behandling av svår psoriasis.

Äldre läkemedel mot psoriasis är Methotrexate®, Neotigason® eller Sandimmun®.

En del personer med psoriasis får bara utslag vid ett eller ganska få tillfällen, andra blir mer eller mindre kroniskt sjuka. Man kan sällan förutspå svårighetsgraden hos den enskilda patienten och man behöver inte få en svår sjukdom bara för att den debuterar tidigt i livet eller bara för att sjukdomen är svår hos en släkting.

Det är viktigt att acceptera att psoriasis är en kronisk sjukdom. Psoriasis går alltid i skov, det vill säga att perioder utan symtom avlöses av perioder då symtomen på sjukdomen blossar upp.

Dr. Mestdagh
H. Hartlaan 11
9160 Lokeren
09 348 80 94
Mail ons!

Psoriasis is een niet besmettelijke ontstekingsziekte van de huid gekenmerkt door scherpe begrensde, dieprode, schilferend en witachtige plekken. Het hoofd, de benen, de knieën en de onderrug worden aangetast. Psoriasis kan ook de nagels treffen met putjes in of loslating van de nagel. Bij ongeveer 20% van de patiënten met psoriasis is er ook sprake van artritis of gewrichtsontsteking (psoriasis artrititis).

Psoriasis komt voor bij ongeveer 3% van de bevolking. Alhoewel psoriasis op elke leeftijd kan ontstaan, verschijnen de eerste tekenen meestal tussen de 15 jaar en de 30 jaar. Bij de meeste patiënten speelt een erfelijkheidsfactor een rol in het ontstaan. Psoriasis komt ook voor bij 1 op 10 patiënten met een ontstekingsziekte van de darm (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).

De ernst kan heel erg variëren tussen patiënten onderling gaande van enkele plekjes op het hoofd of de ellebogen tot aantasting van het volledige lichaam. Het verloop is onvoorspelbaar. Bij ongeveer 10% van de patiënten is de psoriasis als ernstig te beschouwen, maw minstens 10% van het lichaamsoppervlak is aangetast.

Psoriasis kent een verloop in opstoten met spontane geleidelijke verbetering. Opstoten kunnen ontstaan zonder duidelijke reden hoewel stress, bepaalde infecties zoals keelontsteking, verwonding van de huid en bepaalde geneesmiddelen zoals bètablokkers een uitlokkende factor kunnen zijn.

kan jeg kobe sinequan for sleep

Medlem af D.E.T. (Danske ernæringsterapeuter)

Åhavevej 44 – 7200 Grindsted – Tlf. 75 31 01 23

Artiklen er bragt i ”Mit helbred” marts – 2002

Hvorfor er der denne hurtige vækst og afstødning af hudceller?

I bogen gennemgår jeg den funktionelt medicinske (be)handlingsplan ved psoriasis. I mit arbejde som ernæringste-rapeut tager jeg udgangspunkt i, at vi alle er individuelt forskel-lige, så selvom to personer har den samme diagnose, kan der godt være forskellige årsager til sygdommen. Omkring 80% af de klienter, jeg møder, har en dårlig fungerende fordøjelse eller nedsat afgiftningsevne. Det er ikke kun ved psoriasis, men det gælder også mennesker med gigt, allergier, humørproblemer, hormonelle problemer, hjerte-karsygdomme, dårligt immunfor-svar m.m. Når jeg taler med andre alternative behandlere, er deres erfaringer også de samme. Derfor vil en forholdsvis stor del af bogen omhandle fordøjelses- og afgiftningsproblemer. Andre årsager til psoriasis kunne for eksempel være mangler på vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtsyrer eller problemer med en dårlig ernæring. Alt dette kan resultere i en uhensigts-mæssig immunreaktion i huden og dens celler. Jeg mener der-for, at det er nødvendigt at finde ud af den individuelle årsag til psoriasis for at kunne sætte ind med den nødvendige handling for at genoprette ubalancen. Der skal ikke kun gives symptom-undertrykkende tilskud, for så er funktionel medicin ikke et hak bedre end de skolemedicinske metoder.

Derfor er det nødvendigt for dig at finde ud af årsagen til din psoriasis og derefter at gøre en indsats for at genoprette normale tilstande. Bogens forskellige afsnit gennemgår de forskellige årsager, der kan være til sygdommen, og disse kan forhåbentlig være dig til hjælp.

Hvis du gerne vil hurtigt i gang med selv at gøre en indsats, kan du i første omgang forsøge den minimums handlingsplan, som jeg foreslår i dette korte uddrag fra bogen. Hvis det ikke er til-strækkeligt hjælp er der mange flere råd til selvhjælp i bogen “Psoriasis – Nej Tak!“.

Psoriasis og funktionel medicin

Hvis vi ud fra den funktionelt medicinske synsvinkel prøver at anskue psoriasis, kan der være mange forskellige grunde til, at sygdommen bryder ud. Mange er inde i en ond cirkel, hvor uba-lancer i ét af systemerne medfører ubalancer i alle de andre sy-stemer. Derfor er det en rigtig god ide af sætte ind med kostæn-dringer, der tager hensyn til nedsat funktion i alle systemerne, og supplere med relevante kosttilskud for at bryde denne onde cirkel.

Den onde cirkel kan brydes ved at

 • Erstatte ernæringsmæssige mangler med en god fiber- og næringsrig kostplan suppleret med ekstra vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtstoffer. Ved overfølsomhe-der overfor madvarer skal disse udelades af kosten
 • Ved fordøjelsesproblemer skal disse findes, og fordøjelsesfunktionen skal genoprettes
 • Leverens afgiftningsevne skal styrkes med relevante ur-ter og madvarer
 • Faktorer, der giver oxidativt stress, skal så vidt muligt fjernes, og der skal skabes balance mellem de frie radikaler og mængden af antioxidanter
 • Et immunforsvar, der er overreagerende, og den lokale inflammation skal dæmpes med den rigtige kost og tilskud

Illustration af den onde cirkel ved psoriasis:

Det er selvfølgeligt meget forenklet at påstå, at den ene ubalan-ce er en følge af den anden. De forskellige ubalancer skaber ubalancer i næsten alle de andre områder, idet de hænger sam-men som et edderkoppespind. For eksempel vil fordøjelsespro-blemer både kunne give leverbelastninger, oxidativt stress, in-flammation, overfølsomheder, hormonelle problemer og selv-følgelig mangler på livsvigtige næringsstoffer.

Ernæringsterapeutisk handlingsplan:

Hvis du meget gerne vil i gang med at afprøve den funktionelt medicinske handlingsplan til psoriasis, men ikke i første om-gang vil læse hele bogen “Psoriasis – Nej Tak!”, har jeg samlet den vigtigste del af den ernæringsterapeutiske handlingsplan i denne artikel.

En fornuftig sammensat kostplan skal stræbe efter at være dæk-kende med de energigivende næringsstoffer, protein, fedt og kulhydrater, at tilføre så mange vitaminer, mineraler og livsvig-tige fedtsyrer som muligt og samtidig tage hensyn til eventuelle overfølsomheder. Da mange med psoriasis reagerer overfølsomt overfor kostens indhold af gluten, vil jeg som et minimum an-befale, at du prøver med en gluten- og mælkefri kost i 8-12 uger, inden du afskriver overfølsomhed som årsag til din psoriasis.

En mælke- og glutenfri kostplan kunne se således ud. Når der fyldes mad på tallerkenen, skal alle måltider sættes sammen, således at halvdelen af tallerkenen er fyldt med grøntsager eller frugt, knap en tredjedel af tallerkenen skal fyldes med en form for grove kornprodukter, og kun en femtedel af tallerkenen må fyldes med de fedt- og proteinholdige madvarer. Tallerkenens størrelse skal afpasses efter appetitten og behovet for kalorier.

Der er en 4 ugers mælke- og glutenfri kostplan i min bog “Spis dig glad“

Tilskudsplan:

Da det er utroligt individuelt, hvilke vitaminer, mineraler, livs-vigtige fedtstoffer og urter vi hver især vil have behov for, vil nedenstående anbefalinger kun give et groft forslag til et til-skudsprogram. Når det optimale behov skal findes, må faktorer som mangelsymptomer, sygdomme, livsstil, forbrug af stimu-lanser, motion, stress, forurening, arv, alder og køn tages med i overvejelserne. Det kan dygtige, veluddannede og helhedsorien-terede terapeuter, bl.a. ernæringsterapeuter der er medlem af DET, være behjælpelige med.

Hvis der er problemer med fordøjelsen, skal fordøjelsesfunktionerne genoprettes med relevante tilskud.

Hej
Blot en forespørgsel. Jeg har psoriasis, og haft det stort set hele mit liv, får medicin for det. Men vil gerne begynde at tænke over min kost også.
Denne bog her, Psoriasis-nej tak. Indeholder den madplaner og sådan, som så kan hjælpe en på vej?
Mvh Anja

Hvad kunne relevante kosttilskud være?

Hej Stina. Tilskud skal altid findes til den enkelte ud fra grundig samtale så jeg kan desværre ikke hjælpe dig med dit spørgsmål. Du er velkommen til at bestille en tid til konsultation her i klinikken i Billund. med venlig hilsen Marianne Fjordgård

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme, der rammer næsten 3 % af den danske befolkning. Psoriasis er en arvelig kronisk hudsygdom, der er karakteriseret ved rød, tør og skællende hud, der bryder ud i perioder. Sygdommen kan optræde alle steder på kroppen i større eller mindre omfang. Nogle mennesker oplever kun et lille rødt område, mens andre får voldsomme udbrud, der hæver og danner skæl, og som kan dække store dele af kroppen. Psoriasis i hovedbunden er et af de områder, der oftest rammes af et udbrud.

Kroppen producerer hele tiden nye hudceller i bunden af overhuden, hvorfra de bevæger sig op til overfladen og afstødes og falder af som døde hudceller. Dette er en automatisk og naturlig proces, der normalt tager ca. 28 dage. Når man har Psoriasis sker denne proces på blot 3-4 dage. Det betyder, at huden ikke kan nå at afstøde de døde hudceller. De samler sig derfor i lag ovenpå huden i tykke skæl, og det er dette, der er årsag til skældannelsen.

Behandling af Psoriasis er vanskelig, og der findes ingen behandling, der kurerer sygdommen permanent. Man kan dog pleje hudlidelsen og dermed holde udbruddene nede.

Salt er en naturlig del af kroppen og spiller en vigtig rolle i mange af kroppens funktioner. Eksempelvis er salt med til at nedsætte overproduktion af hudceller. Derfor er salt særdeles effektivt mod Psoriasis, da saltet sørger for at stabilisere produktionen af hudceller til et normalt niveau, der dermed hæmmer Psoriasis.

Kigelia Africana er en afrikansk frugt, der blandt andet dæmper rødme og kløe, virker plejende og stabiliserende, samt den understøtter hudens naturlige helingsproces. Dens hudgenopbyggende egenskaber er særdeles gavnlige for den ødelagte hud forårsaget af psoriasis, der har brug for en ekstra hånd til at hele.

Anvendelse
KIMOVI Creme med Salt påføres ren hud. Cremen med Salt efterlader en overflade af salt og Kigelia Africana på din hud, der stabiliserer hudcelleproduktionen samtidig med, den virker plejende og helende. Du kan ikke mærke saltet på din hud. Cremen med Salt kan bruges både som natcreme og dagcreme. Undgå kontakt med øjnene.

Anvendelse
KIMOVI Gel med Salt påføres ren hud som en tynd maske. Efter nogle minutter er Gelen tør, og du kan hverken se eller mærke, du har den på. Jo længere tid du lader den sidde, jo større effekt har den, da saltet og Kigelia Africanaen fungerer som en helende og plejende barrierer mod Psoriasis.

Anvendelse
KIMOVI Aktivt Plaster findes både i en lille rund og næsten usynlig udgave, der er ideel til behandling af sår, der findes synlige steder på kroppen. Plasteret findes også i en større udgave, der er ideel til større områder af Psoriasis. Plasteret skal påføres såret, efter du forsigtigt har renset det. Området omkring såret skal være tørt, så plasteret opnår den optimale klæbeeffekt. Lad plasteret sidde så længe som muligt, og gerne til det falder af sig selv.

Anvendelse
KIMOVI Silikone Plaster skal påføres det sarte og udsatte område, efter du forsigtigt har renset det. Området, hvor plasteret skal placeres, skal være tørt, så plasteret opnår den optimale klæbeeffekt. Lad plasteret sidde så længe som muligt, og gerne til det falder af sig selv. KIMOVI Silikone Plaster kan genplaceres, men ikke genanvendes. Ideel som dækplaster.

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme, der rammer næsten 3 % af den danske befolkning. Psoriasis er en arvelig kronisk hudsygdom, der er karakteriseret ved rød, tør og skællende hud, der bryder ud i perioder. Sygdommen kan optræde alle steder på kroppen i større eller mindre omfang. Nogle mennesker oplever kun et lille rødt område, mens andre får voldsomme udbrud, der hæver og danner skæl, og som kan dække store dele af kroppen. Psoriasis i hovedbunden er et af de områder, der oftest rammes af et udbrud.

Kroppen producerer hele tiden nye hudceller i bunden af overhuden, hvorfra de bevæger sig op til overfladen og afstødes og falder af som døde hudceller. Dette er en automatisk og naturlig proces, der normalt tager ca. 28 dage. Når man har Psoriasis sker denne proces på blot 3-4 dage. Det betyder, at huden ikke kan nå at afstøde de døde hudceller. De samler sig derfor i lag ovenpå huden i tykke skæl, og det er dette, der er årsag til skældannelsen.

Behandling af Psoriasis er vanskelig, og der findes ingen behandling, der kurerer sygdommen permanent. Man kan dog pleje hudlidelsen og dermed holde udbruddene nede.

Salt er en naturlig del af kroppen og spiller en vigtig rolle i mange af kroppens funktioner. Eksempelvis er salt med til at nedsætte overproduktion af hudceller. Derfor er salt særdeles effektivt mod Psoriasis, da saltet sørger for at stabilisere produktionen af hudceller til et normalt niveau, der dermed hæmmer Psoriasis.

tinidazole online