hvor meget serpina tablets

hvordan man køber serpina

För att bli av med en skabbinfektion krävs det att man är mycket noggrann med sin behandling

Skabb är en smittsam parasit som kräver behandling då den inte försvinner på egen hand. Utebliven behandling kan leda till andra komplikationer som infekterade sår.

Ifall man vet att man blivit smittad med skabb finns det receptfria alternativ att köpa på apoteket men om man känner sig osäker på vad klådan eller utslagen beror på bör man kontakta läkare för att fastställa en diagnos. Preparat kommer i topikal form och ska smörjas in på hela kroppen. Läs mer om Tenutex®, första behandlingsalternativ vid skabb¹.

Då man inleder en behandling är det viktigt att även behandla sin omgivning för att minimera riskerna för återinfektion då skabbkvalster kan överleva upp till tre dagar utanför människokroppen. Rengör textilier som handdukar, kläder, handskar och byt sängkläder. Håll även kontakt med husdjur till ett minimum då de kan vara infekterade med skabb. Har man en partner och andra familjemedlemmar är risken stor att även dessa personer är smittade och bör genomgå en behandling då skabb smittar via kroppskontakt.

Att skjuta fram behandling innebär att man riskerar att smitta fler i sin omgivning. Utebliven behandling medför även:

 • – Ökad svårighet i att behandla skabben. Utöver de vanliga symptomen som visas vid skabb kan en långt pågående infektion leda till att skabben orsakar ytor av hårdnad hud som gör det svårare att bekämpa all skabb och dess ägg.
 • – Ökad risk för bakteriell infektion. Utebliven behandling av skabb leder till kraftigare symptom. Då kraftig klåda är det vanligaste symptomet vid skabb leder detta lätt till rivmärken och öppna sår som i sin tur har risk för att bli infekterade med streptokock bakterier.

Kvarstående klåda efter behandling
Kvarstående klåda efter behandling behöver inte betyda att behandlingen misslyckats. Det är mycket vanligt att klådan håller i sig efter behandlingen i upp till tre veckor. Klådan beror på en överkänslighetsreaktion och att immunförsvaret aktiveras. Efter en genomförd behandling finns fortfarande skabbgångarna och de döda skabbkvalstren kvar på kroppen. Kroppen inleder en läkningsprocess och försöker tränga ut kvarstående skabb från gångarna under huden. Då denna process inleds kan klådan återkomma då kroppen försöker tränga skabben genom de över hudlagret. Ifall inte klådan har lagt sig efter tre veckor är det rekommenderat att kontakta läkare.

För att dämpa klådan som uppstår efter behandling kan man använda en mild hydrokortisonkräm för att lindra klådan.

Tips för att hålla skabb borta
– Behandla alla i hushållet då en medlem blivit diagnostiserad med skabb.
– Använd alltid en nytvättad handduk efter dusch/bad.
– Dela inte handduk med någon annan.
– Tvätta alla använda kläder och byt örngott varje dag under behandlingstiden.
– Vädra skor, täcken, kuddar och mattor. Sterilisera de föremål som går.
– Innan påbörjad behandling klipp tå- och fingernaglar kort för att komma åt huden under naglarna. Var noga med insmörjningen.
– Dela inte säng med en smittad person.
– Undvik kontakt med husdjur så gott det går då de kan vara en bärare av skabb.

Topikal administrering av läkemedel är vanligt i många allvarliga hudsjuksomar som psoriasis och eksem. Tyvärr lider många av dagens topikala behandlingar av lågt marknadsupptag. Många formuleringar uppfattas som kladdiga, orsakar obehag och fläckar kläder, vilket minskar patienters benägenhet att fullfölja behandling, vilket reducerar sannolikheten att behandlingen lyckas. Produkter som kan erbjuda bättre applicering och bekvämlighet är därför mer troliga att ge bättre behandlingsresultat.

Lipidor har utvecklat AKVANO™, en vattenfri lipidsprayformulering. AKVANO-formuleringen är säker, fri från irriterande ämnen, torkar snabbt och känns behaglig mot huden. Därför ger AKVANO snabb administrering samt utmärkta kosmetiska egenskaper och ger svar på de problem kring dagens låga patientupptag som ses vid topikal läkemedelsanvändning. AKVANO-teknologin är inte begränsad till en specifik indikation eller aktiv läkemedelssubstans. AKVANO är lämplig för frisk, irriterad, skadad eller sjuk hud samt mukösa membraner.

AKVANO har många fördelar jämfört med krämer och salvor:

 • Sprayformulering – låg viskositet möjliggör sprayformulering vilket ger precis dosering och inget behov att gnugga in formuleringen efter sprayning
 • Utmärkta kosmetiska egenskaper – torkar snabbt, känns behaglig, fri från irriterande ämnen
 • Stabila egenskaper – anpassar sig efter hudens yta vilket ger stabila förhållanden för den aktiva substans som ingår i formuleringen
 • Enkelt att formulera och tillverka – välkända komponenter som ger ett kostnadseffektivt appliceringssystem
 • Lånsiktig fysikalisk och kemist stabilitet utan konserveringsmedel

Lipidors AKVANO-teknologi ger många spännande och diversifierade möjligheter kring dermatologi, sår- och brännskador samt hudvårdsmarknaden. Som huvudprodukt siktar Lipidor på att undersöka säkerhet och klinisk effekt av AKVANO innehållande calcipotriol i patienter med psoriasis. Dessa patienter har erkänt låg bibehållen användning – så lågt som 50 % för formuleringar i salvor. Under 2011 uppskattades 2,5 miljoner patienter använda topikala behandlingar mot psoriasis i USA och EU. 1,2

 • Tolerabilitetsstudie jämfört med placebo (hudirritationer på friska frivilliga) har utförts med mycket positiva resultat
 • Ickekliniska användartester har genomförts. Tre av fyra psoriasispatienter föredrog AKVANO-formulering (placebo) mot Daivonex® salva eller kräm som är en vanlig behandling mot psoriasis
 • Resultat från en klinisk fas I/IIa-studie med en AKVANO/calclipotriol spray-formulering i patienter med psoriasis visade en tydlig och signifikant antipsoriasiseffekt som var jämförbar med en marknadsförd formulering av calcipotriol samtidigt som inga säkerhetsproblem noterades i stuiden.
 • Ett partnerskap med Cerbios-Pharma SA (Schweiz) har inletts för anskaffning av calicipotriol, bidra med stabilitetsdata och förse bolaget med kliniskt försöksmaterial

Lipidor har byggt en patentportfölj runt sin lipidformuleringsteknologi och flera patentansökningar finns i nationell, regional respektive internationell fas.

Lipidor avser att etablera ett utlicensieringsavtal med en partner för att finalisera utvecklingen av AKVANO-calcipotriolbehandling och för att ta produkten till marknad. Bolaget är även öppet för diskussioner och andra kommersiella möjligheter kring partnerskap och licensiering av ytterligare produktkoncept, såväl som teknologilicensiering och försäljning av bolaget.

 1. Källa: Datamonitor, Epidemiology: Psoriasis, 2012
 2. Källa: Datamonitor, Treatment Algorithms: Psoriasis, 2012

Vårdgivare / remittenter väljer ”Vårdgivare” i växelvalet.

  • Anders Hallén, hudläkare
  • Anna Hallander, hudläkare
  • Birgitte Undén, hudläkare
  • Cecilia Olsson Ladjevardi, hudläkare
  • Gustav Wikberg, hudläkare
  • Ingvar Lengstam, hudläkare
  • Jan-Erik Axelsson, plastikkirurg
  • Jolanta Sabockiene, hudläkare
  • Jonas Eriksson, hudläkare
  • Josefin Lysell, hudläkare
  • Mats Berg, hudläkare
  • Per-Håkan Olausson, hudläkare
  • Ulf Marriott Hansson, hudläkare
”Vi tittar inte bara, vi åtgärdar tumörer och svåra hudsjukdomar” Hudläkargänget på SkinDoc, som gärna utför både avancerad tumörkirurgi i ansiktet och behandlar med systemläkemedel mot psoriasis och andra sjukdomar

Vi arbetar med specialiserad hudsjukvård på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. SLLs patientavgifter, regler och högkostnadsskydd gäller.

Oavsett vilket landsting eller bostadsort, så ger patientlagen Dig rätt att välja att remissen skickas till oss för hudsjukvård.

Vi prioriterar remisser från husläkare. VIP-nummer att ringa vid överrapportering av patienter eller frågor.

Vi opererar mycket, varje dag. Särskilt fokus på kirurgi i ansiktet. Hudcancer eller borttagning av födelsemärken på misstanke om hudcancer. En del av detta lär vi även ut genom vår hudkirurgiska utbildningsmottagning.

Diagnostik av hudförändringar, hudcancer och födelsemärken med dermatoskopi och provtagningar. Hela förloppet hos oss; Diagnos med dermatoskopi av födelsemärken och avvikande prickar, sedan (om medicinskt motiverat) så kirurgi/åtgärd och uppföljningar. Vi hittar (tyvärr) hudcancer varje dag. ”exempelvis malignt melanom, basalcellscancer och skivepitelcancer.

Vi testar vid misstänkt kontaktallergi med epikutantest (=lapptest, patchtest). Flera testserier finns, exempelvis för frisörer och kosmetika- eller kortisonallergi. Epikutantestning är viktigt vid många eksem och nästan obligatoriskt vid återkommande eksem på händer eller ögonlock.

När annan behandling är otillräcklig finns tabletter och sprutor. Indikationer: Svår psoriasis, svår eller ärrbildande acne, svåra eksem m.fl. Vi har kunskap, väl utarbetade rutiner, provtagningar och patientsupport för att framgångsrikt genomföra behandlingar.

Vi har avtal med de flesta stora sjukvårdsförsäkringsbolagen. Fråga efter bokning hos SkinDoc hos ditt försäkringsbolag. Om bolaget önskar info&kontakt, så finns vi till tjänst.

Hudläkare och Dermatolog är samma sak och avser specialistläkare i hudsjukdomar. Hudläkare har sedan ofta ytterligare intresseområden eller inriktningar; exempelvis hudcancer, hudkirurgi, kontaktallergier, akne eller estetiska prodcedurer.

Hudläkare med kunskap, tekniker och behandlingar för bästa möjliga sjukvård för hudsjukdomar. Vi arbetar hårt för att kontinuerligt utveckla både rutiner, kompetens och tekniker. Ditt val av hudläkare är tryggt om du väljer SkinDoc.

Vi har stor bredd av behandlingar, utredningar och tekniker. Däribland dermatoskopi, avancerad hudkirurgi i ansiktet, laser, PDT (Photodynamisk terapi), frysbehandlingar (kryobehandling) och epikutantestningar mot kontaktallergi.

SkinDoc har ledningsystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 samt har certifierat miljöledningsystem enligt ISO 14001:2015

Många med psoriasis mår mycket bättre av soligt klimat. Men många landsting betalar inte för så kallad klimatvård, trots att sådan vård rekommenderas av Läkemedelsverket.

Trots att personer med psoriasis ofta mår mycket bättre av omvårdnad, träning och behandling i ett soligt klimat, är det många landsting som inte betalar för så kallad klimatvård.

Behandlingen rekommenderas av Läkemedelsverket och förra året var det närmare 150 patienter som fick delta i klimatvård i skandinavisk regi, men behovet är mycket större, enligt Psoriasisförbundet.

Veronika Lindberg är ombudsman vid Psoriasisförbundet och hon anser att effektiva vårdformer bör komma alla patienter till godo:

– Vården ser väldigt olika ut och oavsett att det finns rekommendationer från Läkemedelsverket så gör landstingen sina egna prioriteringar.

Hon berättar om vad skillnaderna mellan landsting ledde till för en av förbundets medlemmar som ansökte om klimatvård. Mannen bor i Örebro län, men får sin vård i Östergötland eftersom det är närmare.

– Det visade sig att landstinget i Örebro inte skriver ut klimatvård, och då kan inte i Östergötland förskriva det för då vill inte Örebro betala, säger Veronika Lindberg. Men eftersom medlemmen har sin ladugård i Östergötland, så funderade han seriöst på att skriva sig i sin ladugård, för då skulle han kunna få sin klimatvård.

Den traditionella klimatvården som bedrivs i skandinavisk regi innebär att patienterna vistas i sol och värme på anläggningar på Kanarieöarna under en treveckorsperiod.

hvor meget serpina tablets

Behandlingsskolerne i København består af i alt syv dagskoler fra 0.-10. klasse, to weekendaflastning, fire STU ungdomsuddannelser for unge i alderen 16-25 år samt et behandlingscenter, som alle skolerne kan trække på. De børn og unge mennesker, der er indskrevet på Behandlingsskolernes forskellige skoler lider af enten generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, autisme, ADHD, OCD, Tourettes syndrom eller svære psykiske som for eksempel angst, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. En del af børnene har op til tre-fire psykiske diagnoser samtidig.

Behandlingsskolernes Særlig tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU)

Behandlingsskolerne tilbyder unge mellem 16 og 25 år en særligt tilrettelagt, 3-årig ungdomsuddannelse på STUskolen i København. STUskolen København henvender sig til unge, der lider med én eller flere psykiske diagnoser. De unge der går på STUskolen København har typisk gået i 9 eller 10.klasse, men har ikke altid fået taget Folkeskolens Afgangsprøve. På Behandlingsskolernes særlig tilrettelagte ungdomsuddannelser har de mulighed for at tage denne Afgangsprøve, og de tilbydes undervisning i alle fag, inklusiv 10. klasse og HF. Her støtter og hjælper lærerne de studerende med det boglige, og hjælper dem ligeledes med at (gen)opbygge deres selvværd. Det er vidt forskelligt, hvilken baggrund de unge kommer med, men på Behandlingsskolernes STU uddannelser kan lærerne hjælpe med alt fra at kunne passe et arbejde, selv købe ind eller i det hele taget at få en dagligdag og et hjem til at fungere.

Indskrevne elever på STUskolen København

På Behandlingsskolernes STUskole i København er der p.t. indskrevet ca. 35 elever, som alle er fordelt på de forskellige linjer:

 • Sy og design
 • Håndværk/motorlinje
 • Gårdlinje
 • Motion
 • Musik
 • Kantine/catering
 • Boglig undervisning.

I alle undervisningsforløbene på STUSkolen i København er der inkorporeret både interne og eksterne praktikforløb, der er tilpasset den enkelte elev.

Hver onsdag samles STUSkolens elever på tværs af alle linjerne, og arbejder, sammen med de dygtige lærere og pædagoger, med deres selvværd. Her bliver der taget fat i generelle og konkrete emner op, og eksterne eksperter inviteres med. Derudover deltager STUskolen Københavns egen psykolog, som blandt andet arbejder med elevernes sociale færdighedstræning i grupper. Eleverne trænes her i forskellige situationer, som for eksempel at håndtere vrede eller sorg. Derudover bliver der naturligvis også hygget på skolen til café-aftener og på udflugter og lejrture.

De unge på Behandlingsskolernes STUSkole København er meget forskellige, og de udvikler sig derfor også forskelligt. Når eleverne på Behandlingsskolerne afslutter deres STU uddannelse, så fortsætter de oftest med at færdiggøre sin HF, starter på teknisk skole, starter i lære som tømrer eller får et beskyttet job på et værksted. Uanset hvad de ønsker at fortsætte med, så ser Behandlingsskolerne det som deres vigtigste opgave, at klæde dem på til at kunne klare det.

LEG PSYKOLOG & LEG PSYKOTERAPEUT


Genom att tala med en annan människa sätter man

ord på känslor och funderingar. Det kan ge insikter,

perspektiv och leda till positiv förändring.

Krisstöd: När du varit med om en omskakande händelse och behöver stöd. Det kan ofta räcka med en kortare serie samtal.

Psykoterapi: När du är orolig eller nedstämd, känner att du kört fast och upprepar gamla mönster. Du kanske behöver hitta en ny riktning i ditt liv eller vill utveckla din personlighet. En längre serie samtal där 10-20 gånger ofta kan vara tillräckligt.

Psykologisk utredning och diagnostik: När du behöver veta mer om dig själv och hur du fungerar, med både styrkor och svagheter.

Par- och familjesamtal: När du och din partner eller familjen behöver utveckla samarbetet, lösa gemensamma problem eller hitta nya sätt att relatera till varandra.

Föräldrarådgivning: När du som förälder behöver rådgivning för att stödja en positiv utveckling för ditt barn eller er relation.

Chefsstöd: När du behöver stöd och vägledning i din chefsroll eller personliga utveckling.

Personbedömning: När du som chef vill få ett bättre underlag vid personaltillsättningar.

Handledning och konsultations-uppdrag till personalgrupper: När ni behöver stöd och vägledning i arbetet.

Privatpersoner: 1000 kr per session

Par- och familjesamtal: 1800 kr

Företag: 1200 kr per session

Återbud senare än 24 timmar debiteras.

Jag har ett etablerat samarbete med psykolog Maria Danielsson vid par- och familjesamtal och med psykiater Nanna Byström som kan anlitas vid behov av läkarbedömning och kompletterande medicinsk behandling.

Legitimerad psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning.

Medlem av Sveriges Psykologförbund och Auktoriserad psykoterapeut av Svenska föreningen för kognitiva beteendeinriktade terapier. Utbildning i EMDR II, metod för traumabehandling.

Lång yrkeserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri, slutenvård och öppenvård, privat mottagningsarbete med vuxna, ledningsgruppsarbete, psykologiskt krisstödsarbete och katastrofledning på sjukhus.

Som legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut omfattas jag och verksamheten av Psykologförbundets yrkesetiska riktlinjer, Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen som bland annat innefattar bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. Jag har patient- och ansvarsförsäkring.

Utöver verksamheten i Stockholm arbetar jag även på Kognio - centrum för KBT i Lund, och ingår i SOS Internationals psykolognätverk.

Mottagningen ligger vackert inrymd på Holländargatan 23 i Stockholm, gångavstånd från Hötorget eller Rådmansgatan.

leg psykolog, leg psykoterapeut

Välkommen att kontakta mig.

Skriv eller ring så återkommer jag till dig så snart som möjligt.

online billig serpina tablets

Skyldes gjærsoppen Malassezia furfur, som finnes på huden hos de fleste.

Depigmenterte flekker på solbrun hud og brunlige flekker på vinterblek hud. Forandringene er vanligvis bare kosmetisk skjemmende.

Mikroskopi. Pityrosporum dyrkes ikke på vanlig soppmedium.

Lokal: Propylenglykol 50 % i vann smøres på huden to ganger daglig i to uker. Selenholdig sjampo eller ketokonazol sjampo i 5–15 minutter med påfølgende dusj 2–3 ganger i uken i 1–2 uker, deretter ev. forebyggende behandling på samme måte 1–2 ganger per måned, hvis pasienten tidligere har erfart hyppige residiv. Vask med sinkpyritionholdig sjampo på samme måte kan også forsøkes. Terbinafin (krem, hudspray, dermgel) eller ciklopiroks (sjampo) kan også forsøkes.

Systemisk: Ved særlig utbredt pityriasis versicolor kan peroral antimykotisk behandling være et alternativ (spesialistoppgave).

Residiv er ikke uvanlig tross tilsynelatende effektiv behandling.

Candidiasis sees særlig ved redusert allmenntilstand, diabetes og ved nedsatt immunforsvar.

Candida albicans, som forekommer normalt i tarm og på slimhinner, kan iblant opptre som patogen. Smitte til hud og neglevolder skjer fra munn og tarm. Trøske, lettgradig oral candidiasis, er vanlig hos spedbarn og krever oftest ingen behandling. Dersom moren under amming utvikler rødhet, irritasjon og svie på brystvortene og barnet har trøske, kan det være indikasjon for behandling med nystatin krem (søknad om godkjenningsfritak) på brystvorter og ev. nystatin mikstur til barnet en kortere periode. Ammende kvinner bør anbefales hyppig lufttørking av brystvorter og å holde tekstiler som ligger nærmest brystvortene tørre. Vanlig renhold av brystvortene er normalt tilstrekkelig for å hindre candidainfeksjon.

Hos eldre er dårlig tilpassete tannproteser vanlig årsak til trøske og angulær cheilitt.

Intertriginøs candida inframammært, i lysker og i aksiller sees vanligvis i forbindelse med adipositas, diabetes mellitus og ved glukokortikoidbehandling.

Kronisk paronyki skyldes ofte traume og fuktighet, og da opptrer candida ofte samtidig med en bakterieinfeksjon. Candida albicans er vanligvis ikke sykdomsfremkallende i negler.

Skarpt avgrenset erytem, ofte med skjelling i kanten, og typisk små «satelittpustler» utenfor angrepet område.

Lokalbehandling med imidazolderivater (ekonazol, ketokonazol, klotrimazol, mikonazol), amorolfin, terbinafin eller nystatin i 1–2 uker.

Symptomer: Venøse sår: oftest i malleolhøyde. Arteriosklerotiske sår: multiple, lokalisert perifert eller over beinutspring. Ingen palpabel fotpuls. Pasienten har smerter i horisontalleie og har det best med foten lavt. Nevropatiske sår: Trykkutsatte steder. Lite smerter.

Diagnostikk: Anamnese og klinikk. Undersøkelse av puls på fotrygger eller dopplerundersøkelse med ankel-arm-indeks og undersøkelse av sensibilitet på føtter med monofilament 5,07.

Behandling: Venøse sår: kompresjonsbandasje, ev. overgang til kompresjonsstrømper. Ev. varicekirurgi. Lokal behandling: Vask med vann/jordnøttolje. Nekroser skjæres bort. Sinkpasta eller Cavilon for å beskytte sårkanter. Såret dekkes deretter med et egnet sårbehandlingsprodukt. Sårskift 2 gng. per uke i 1–2 uker, senere 1 gng. ukentlig. Ved infeksjon: systemisk antibakteriell behandling. Arterielle sår: Utrede mtp. PTA eller karkirurgisk behandling. Den lokale sårbehandlingen skal være tørr og ikke irriterende. Sårene bør inspiseres flere ganger ukentlig. Nevropatiske sår: Trykkavlastning.

Forekomst øker med alder (prevalens 1 % hos de over 80 år). Venøse ulcerasjoner forekommer hyppigst blant kvinner, arterielle hyppigst hos menn.

Leggsår skyldes venøs eller arteriell insuffisiens eller en kombinasjon av disse. Viktigste faktorer ved venøs etiologi er perforantinsuffisiens mellom dype og overflatiske vener, ofte som resultat av gjennomgått dyp tromboflebitt eller venetrombose. Venestasen kan gi ødemer i huden med endret kapillær blodstrøm, inflammasjon, redusert ernæring til huden og til slutt sårdannelse. Genetiske faktorer, graviditet, stillestående stående arbeid og nedsatt fysisk aktivitet har betydning for utvikling av leggsår. Varicer alene regnes ikke som årsak til venøst leggsår.

Arterielle ulcerasjoner skyldes oftest aterosklerose, eller sjeldnere trombangitis obliterans hos røykere. Sårdannelse er et sent tegn ved aterosklerose. Ved samtidig diabetes øker risikoen for raskt spredende infeksjoner og gangren betraktelig. Pga. diabetisk nevropati opplever ikke pasienten smerte. Diabetikere med legg- og fotsår og nedsatt arteriell sirkulasjon er høyrisikopasienter med tanke på hurtigutviklende, symptomfattig gangren og sepsis, og skal overvåkes nøye.

Sekundær bakteriell kolonisering forekommer i alle sår. Dette har ikke nødvendigvis betydning for sårtilhelingen og trenger oftest ingen behandling. Perorale antibiotika skal hos immunkompetente bare gis ved kliniske tegn til infeksjon (smerter, sekresjon, vond lukt, erytem i frisk hud/rundt såret). Begrepet biofilm beskriver bakterienes evne til å kapsle seg inn i et ekstracellulært materiale som beskytter mot immunforsvar og antibiotika. Biofilmdannelse er trolig viktig for redusert tilheling i kroniske sår.

Eksem omkring sår er vanlig og kan skyldes dårlig sirkulasjon i huden eller allergi mot lokalterapeutika. Et slikt eksem kan spre seg videre fra legger til kropp og armer som et kløende makulo-papuløst utslett.

Venøse sår er oftest lokalisert i malleolhøyde. De oppstår gjerne spontant eller etter et minimalt traume i et hudområde der det fra før er inflammasjon i form av leggeksem og ødem pga. venøs stase. I sårbunnen er det i opprensingsfasen ofte gulhvitt fibrinbelegg, mens man i proliferasjonsfasen ser rødt granulasjonsvev. Venøse sår kan være smertefulle. Smerter, væsking og vond lukt kan være tegn på infeksjon.

Arteriosklerotiske sår er ofte multiple, nærmest utstansete og lokalisert perifert (fotrygg, tær) eller over beinutspring. Huden på føttene er kald, ev. blålig misfarget, og det er ingen palpabel fotpuls. Typisk sees dype sår, med blottlagt sene i bunnen og med svarte nekroser. Pasienten har smerter i horisontalleie og har det best med foten lavt. Nattlige fotsmerter som lindres av å la foten henge utenfor sengekanten, er typisk.

Kontroll av puls på fotrygger eller dopplerundersøkelse med ankel-arm-indeks og undersøkelse av sensibilitet på føtter med monofilament 5,07 bør utføres på alle pasienter med kroniske legg- og fotsår.

Årsakene til sårutviklingen må identifiseres og fjernes, og faktorer som hemmer sårhelingen må korrigeres. Ved venøs insuffisiens brukes behandling med kompresjon for å fjerne ødem (kompresjonsbandasje i starten av sårbehandlingen, deretter ev. overgang til kompresjonsstrømper). Diuretika er kun indisert ved ødemer som skyldes hjerte- eller nyresvikt. Varicekirurgi kan være aktuelt der overflatisk venøs insuffisiens anses å være utløsende faktor for sårdannelsene. Hos pasienter med kronisk residiverende sår pga. alvorlig, dyp venøs insuffisiens kan langtids pentoksyfyllinbehandling forsøkes.

Ved alle venøse leggsår og trykksår må pasientens allmenntilstand vurderes og ev. mangler korrigeres (Obs! Anemi, lavt serumalbumin, lavt sink). Ved smerter tenk infeksjon eller nyoppstått iskemi (ankel-arm-indeks under 0,8).

Arteriosklerotiske sår skal utredes med tanke på PTA (perkutan transluminal angioplastikk) eller karkirurgisk behandling. Hvis PTA/kar-rekonstruksjon ikke kan utføres og pasienten har smerter eller tegn til infeksjon, kan amputasjon bli aktuelt.

Kroniske sår som ikke viser tegn til tilheling, bør vurderes med tanke på mulige andre diagnoser som vaskulitter, pyoderma gangrenosum, kreft, uvanlige infeksjoner osv. En del pasienter har nytte av behandling med lokalt undertrykk i såret (VAC) og/eller revisjon med delhudstransplantasjon eller pinch grafting. VAC-behandling er spesielt egnet til å øke granulasjonsvevsmengde i sår.

Lokal behandling av venøse sår. Dusj og vask foten og såret med rent, lunkent kranvann. Død hud og gamle salverester på huden rundt såret fjernes med jordnøttolje. Løse fibrinbelegg tørkes bort fra sårbunnen med en tupfer. Nekroser kan klippes eller skjæres bort. Sinkpasta eller Cavilon kan brukes for å beskytte sårkanter mot oppbløting. Såret dekkes deretter med et egnet sårbehandlingsprodukt.

Ved svært væskende sår vil hydrofiberbandasje (eks. Aquacel) ha en høy absorpsjonsevne, mens polyuretan skumbandasje (eks. Mepilex, Allewyn) kan brukes på lite til moderat væskende sår. Over dette legges utforing/polstring og oppå denne igjen kompresjonsbandasje. Flere polstrings-/kompresjonsbandasjesystemer finnes. De vanligste er salvestrømpe Coban, Profore og Coban 2 lite. Sårskiftefrekvensen avhenger av væsking og behovet for å inspisere sårene med tanke på infeksjon. Initialt er det vanlig med skifte 2 ganger per uke i 1–2 uker (ev. oftere ved gjennomsiving av bandasjen), senere 1 gang ukentlig.

Venøse sår væsker en del i startfasen til man har fått kontroll med ødemene. Væsking fra venøse sår er ellers tegn på mangelfull kompresjon eller infeksjon/bakterieovervekst lokalt i såret.

Bandasjemateriell innsatt med sølvforbindelser demper bakterieovervekst og brukes mye for å forsøke å hindre infeksjon. Pga. fare for resistensutvikling mot sølv anbefaler man at disse ikke brukes lenger enn 4 uker i strekk. Ved pseudomonas i såret kan alternativt eddiksyre 1–2 % brukes til omslag. Cadexomer jod (godkjenningsfritak) i form av granulat og kompresser, har effekt på et bredt bakteriespekter og har ennå ikke vist resistensutvikling. Honning applisert i sårbunnen kan oppleves som smertefullt, men har effekt på stafylokokker (også MRSA). Behandling med lokale antibiotika øker risikoen for resistens og bør kun brukes i spesielle tilfeller. Ved infeksjon gis systemisk antibakteriell behandling etter dyrking og resistensbestemmelse av bakteriene. Ved terapiresistente sår kan midler som løser opp biofilm (Betaine/Polyhexanide løsning) ha effekt, særlig etter forutgående kirurgisk debridement. Topikale preparater som virker på senescente celler i sårbunnen (amelogenin og betaglucan) kan forsøkes på terapiresistente sår, men har begrenset dokumentasjon på effekt.

Omslagsbehandling egner seg dårlig utenfor institusjon. Grønnsåpebad og kaliumpermanganatbad er hudirriterende og ikke lenger regnet som rutinebehandling ved kroniske legg- og fotsår.

cefadroxil forsendelse gls