hvor meget cefixime generation

cefixime forsendelsesposer

För att bli av med en skabbinfektion krävs det att man är mycket noggrann med sin behandling

Skabb är en smittsam parasit som kräver behandling då den inte försvinner på egen hand. Utebliven behandling kan leda till andra komplikationer som infekterade sår.

Ifall man vet att man blivit smittad med skabb finns det receptfria alternativ att köpa på apoteket men om man känner sig osäker på vad klådan eller utslagen beror på bör man kontakta läkare för att fastställa en diagnos. Preparat kommer i topikal form och ska smörjas in på hela kroppen. Läs mer om Tenutex®, första behandlingsalternativ vid skabb¹.

Då man inleder en behandling är det viktigt att även behandla sin omgivning för att minimera riskerna för återinfektion då skabbkvalster kan överleva upp till tre dagar utanför människokroppen. Rengör textilier som handdukar, kläder, handskar och byt sängkläder. Håll även kontakt med husdjur till ett minimum då de kan vara infekterade med skabb. Har man en partner och andra familjemedlemmar är risken stor att även dessa personer är smittade och bör genomgå en behandling då skabb smittar via kroppskontakt.

Att skjuta fram behandling innebär att man riskerar att smitta fler i sin omgivning. Utebliven behandling medför även:

 • – Ökad svårighet i att behandla skabben. Utöver de vanliga symptomen som visas vid skabb kan en långt pågående infektion leda till att skabben orsakar ytor av hårdnad hud som gör det svårare att bekämpa all skabb och dess ägg.
 • – Ökad risk för bakteriell infektion. Utebliven behandling av skabb leder till kraftigare symptom. Då kraftig klåda är det vanligaste symptomet vid skabb leder detta lätt till rivmärken och öppna sår som i sin tur har risk för att bli infekterade med streptokock bakterier.

Kvarstående klåda efter behandling
Kvarstående klåda efter behandling behöver inte betyda att behandlingen misslyckats. Det är mycket vanligt att klådan håller i sig efter behandlingen i upp till tre veckor. Klådan beror på en överkänslighetsreaktion och att immunförsvaret aktiveras. Efter en genomförd behandling finns fortfarande skabbgångarna och de döda skabbkvalstren kvar på kroppen. Kroppen inleder en läkningsprocess och försöker tränga ut kvarstående skabb från gångarna under huden. Då denna process inleds kan klådan återkomma då kroppen försöker tränga skabben genom de över hudlagret. Ifall inte klådan har lagt sig efter tre veckor är det rekommenderat att kontakta läkare.

För att dämpa klådan som uppstår efter behandling kan man använda en mild hydrokortisonkräm för att lindra klådan.

Tips för att hålla skabb borta
– Behandla alla i hushållet då en medlem blivit diagnostiserad med skabb.
– Använd alltid en nytvättad handduk efter dusch/bad.
– Dela inte handduk med någon annan.
– Tvätta alla använda kläder och byt örngott varje dag under behandlingstiden.
– Vädra skor, täcken, kuddar och mattor. Sterilisera de föremål som går.
– Innan påbörjad behandling klipp tå- och fingernaglar kort för att komma åt huden under naglarna. Var noga med insmörjningen.
– Dela inte säng med en smittad person.
– Undvik kontakt med husdjur så gott det går då de kan vara en bärare av skabb.

Topikal administrering av läkemedel är vanligt i många allvarliga hudsjuksomar som psoriasis och eksem. Tyvärr lider många av dagens topikala behandlingar av lågt marknadsupptag. Många formuleringar uppfattas som kladdiga, orsakar obehag och fläckar kläder, vilket minskar patienters benägenhet att fullfölja behandling, vilket reducerar sannolikheten att behandlingen lyckas. Produkter som kan erbjuda bättre applicering och bekvämlighet är därför mer troliga att ge bättre behandlingsresultat.

Lipidor har utvecklat AKVANO™, en vattenfri lipidsprayformulering. AKVANO-formuleringen är säker, fri från irriterande ämnen, torkar snabbt och känns behaglig mot huden. Därför ger AKVANO snabb administrering samt utmärkta kosmetiska egenskaper och ger svar på de problem kring dagens låga patientupptag som ses vid topikal läkemedelsanvändning. AKVANO-teknologin är inte begränsad till en specifik indikation eller aktiv läkemedelssubstans. AKVANO är lämplig för frisk, irriterad, skadad eller sjuk hud samt mukösa membraner.

AKVANO har många fördelar jämfört med krämer och salvor:

 • Sprayformulering – låg viskositet möjliggör sprayformulering vilket ger precis dosering och inget behov att gnugga in formuleringen efter sprayning
 • Utmärkta kosmetiska egenskaper – torkar snabbt, känns behaglig, fri från irriterande ämnen
 • Stabila egenskaper – anpassar sig efter hudens yta vilket ger stabila förhållanden för den aktiva substans som ingår i formuleringen
 • Enkelt att formulera och tillverka – välkända komponenter som ger ett kostnadseffektivt appliceringssystem
 • Lånsiktig fysikalisk och kemist stabilitet utan konserveringsmedel

Lipidors AKVANO-teknologi ger många spännande och diversifierade möjligheter kring dermatologi, sår- och brännskador samt hudvårdsmarknaden. Som huvudprodukt siktar Lipidor på att undersöka säkerhet och klinisk effekt av AKVANO innehållande calcipotriol i patienter med psoriasis. Dessa patienter har erkänt låg bibehållen användning – så lågt som 50 % för formuleringar i salvor. Under 2011 uppskattades 2,5 miljoner patienter använda topikala behandlingar mot psoriasis i USA och EU. 1,2

 • Tolerabilitetsstudie jämfört med placebo (hudirritationer på friska frivilliga) har utförts med mycket positiva resultat
 • Ickekliniska användartester har genomförts. Tre av fyra psoriasispatienter föredrog AKVANO-formulering (placebo) mot Daivonex® salva eller kräm som är en vanlig behandling mot psoriasis
 • Resultat från en klinisk fas I/IIa-studie med en AKVANO/calclipotriol spray-formulering i patienter med psoriasis visade en tydlig och signifikant antipsoriasiseffekt som var jämförbar med en marknadsförd formulering av calcipotriol samtidigt som inga säkerhetsproblem noterades i stuiden.
 • Ett partnerskap med Cerbios-Pharma SA (Schweiz) har inletts för anskaffning av calicipotriol, bidra med stabilitetsdata och förse bolaget med kliniskt försöksmaterial

Lipidor har byggt en patentportfölj runt sin lipidformuleringsteknologi och flera patentansökningar finns i nationell, regional respektive internationell fas.

Lipidor avser att etablera ett utlicensieringsavtal med en partner för att finalisera utvecklingen av AKVANO-calcipotriolbehandling och för att ta produkten till marknad. Bolaget är även öppet för diskussioner och andra kommersiella möjligheter kring partnerskap och licensiering av ytterligare produktkoncept, såväl som teknologilicensiering och försäljning av bolaget.

 1. Källa: Datamonitor, Epidemiology: Psoriasis, 2012
 2. Källa: Datamonitor, Treatment Algorithms: Psoriasis, 2012

Vårdgivare / remittenter väljer ”Vårdgivare” i växelvalet.

  • Anders Hallén, hudläkare
  • Anna Hallander, hudläkare
  • Birgitte Undén, hudläkare
  • Cecilia Olsson Ladjevardi, hudläkare
  • Gustav Wikberg, hudläkare
  • Ingvar Lengstam, hudläkare
  • Jan-Erik Axelsson, plastikkirurg
  • Jolanta Sabockiene, hudläkare
  • Jonas Eriksson, hudläkare
  • Josefin Lysell, hudläkare
  • Mats Berg, hudläkare
  • Per-Håkan Olausson, hudläkare
  • Ulf Marriott Hansson, hudläkare
”Vi tittar inte bara, vi åtgärdar tumörer och svåra hudsjukdomar” Hudläkargänget på SkinDoc, som gärna utför både avancerad tumörkirurgi i ansiktet och behandlar med systemläkemedel mot psoriasis och andra sjukdomar

Vi arbetar med specialiserad hudsjukvård på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. SLLs patientavgifter, regler och högkostnadsskydd gäller.

Oavsett vilket landsting eller bostadsort, så ger patientlagen Dig rätt att välja att remissen skickas till oss för hudsjukvård.

Vi prioriterar remisser från husläkare. VIP-nummer att ringa vid överrapportering av patienter eller frågor.

Vi opererar mycket, varje dag. Särskilt fokus på kirurgi i ansiktet. Hudcancer eller borttagning av födelsemärken på misstanke om hudcancer. En del av detta lär vi även ut genom vår hudkirurgiska utbildningsmottagning.

Diagnostik av hudförändringar, hudcancer och födelsemärken med dermatoskopi och provtagningar. Hela förloppet hos oss; Diagnos med dermatoskopi av födelsemärken och avvikande prickar, sedan (om medicinskt motiverat) så kirurgi/åtgärd och uppföljningar. Vi hittar (tyvärr) hudcancer varje dag. ”exempelvis malignt melanom, basalcellscancer och skivepitelcancer.

Vi testar vid misstänkt kontaktallergi med epikutantest (=lapptest, patchtest). Flera testserier finns, exempelvis för frisörer och kosmetika- eller kortisonallergi. Epikutantestning är viktigt vid många eksem och nästan obligatoriskt vid återkommande eksem på händer eller ögonlock.

När annan behandling är otillräcklig finns tabletter och sprutor. Indikationer: Svår psoriasis, svår eller ärrbildande acne, svåra eksem m.fl. Vi har kunskap, väl utarbetade rutiner, provtagningar och patientsupport för att framgångsrikt genomföra behandlingar.

Vi har avtal med de flesta stora sjukvårdsförsäkringsbolagen. Fråga efter bokning hos SkinDoc hos ditt försäkringsbolag. Om bolaget önskar info&kontakt, så finns vi till tjänst.

Hudläkare och Dermatolog är samma sak och avser specialistläkare i hudsjukdomar. Hudläkare har sedan ofta ytterligare intresseområden eller inriktningar; exempelvis hudcancer, hudkirurgi, kontaktallergier, akne eller estetiska prodcedurer.

Hudläkare med kunskap, tekniker och behandlingar för bästa möjliga sjukvård för hudsjukdomar. Vi arbetar hårt för att kontinuerligt utveckla både rutiner, kompetens och tekniker. Ditt val av hudläkare är tryggt om du väljer SkinDoc.

Vi har stor bredd av behandlingar, utredningar och tekniker. Däribland dermatoskopi, avancerad hudkirurgi i ansiktet, laser, PDT (Photodynamisk terapi), frysbehandlingar (kryobehandling) och epikutantestningar mot kontaktallergi.

SkinDoc har ledningsystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 samt har certifierat miljöledningsystem enligt ISO 14001:2015

Många med psoriasis mår mycket bättre av soligt klimat. Men många landsting betalar inte för så kallad klimatvård, trots att sådan vård rekommenderas av Läkemedelsverket.

Trots att personer med psoriasis ofta mår mycket bättre av omvårdnad, träning och behandling i ett soligt klimat, är det många landsting som inte betalar för så kallad klimatvård.

Behandlingen rekommenderas av Läkemedelsverket och förra året var det närmare 150 patienter som fick delta i klimatvård i skandinavisk regi, men behovet är mycket större, enligt Psoriasisförbundet.

Veronika Lindberg är ombudsman vid Psoriasisförbundet och hon anser att effektiva vårdformer bör komma alla patienter till godo:

– Vården ser väldigt olika ut och oavsett att det finns rekommendationer från Läkemedelsverket så gör landstingen sina egna prioriteringar.

Hon berättar om vad skillnaderna mellan landsting ledde till för en av förbundets medlemmar som ansökte om klimatvård. Mannen bor i Örebro län, men får sin vård i Östergötland eftersom det är närmare.

– Det visade sig att landstinget i Örebro inte skriver ut klimatvård, och då kan inte i Östergötland förskriva det för då vill inte Örebro betala, säger Veronika Lindberg. Men eftersom medlemmen har sin ladugård i Östergötland, så funderade han seriöst på att skriva sig i sin ladugård, för då skulle han kunna få sin klimatvård.

Den traditionella klimatvården som bedrivs i skandinavisk regi innebär att patienterna vistas i sol och värme på anläggningar på Kanarieöarna under en treveckorsperiod.

hvor jeg koeber cefixime dispersible tablets

Välkommen till SQ Inspiro psykologi!

Behöver du någon att prata med? Har du funderat på att gå i terapi och samtala med en psykolog?

Kanske har ditt liv kantats av svårigheter och motgångar, eller så har du kanske hamnat i en livskris som har kommit som en blixt från klar himmel? Du kanske lider av nedstämdhet där inget längre känns meningsfullt eller plågas av ångest eller smärta? Dina relationer kanske är en källa till svårigheter eller så kanske du har blivit utsatt för en eller flera traumatiska händelser? Eller så kanske du bara vill lära känna dig själv bättre och bli mer av dig själv?

En viktig del i terapi är att kunna se sig själv och andra ur ett annat perspektiv. Det kan handla om att ha mer medkänsla med sig själv eller att förstå olika omedvetna samspelsmönster som återupprepas. Själslig smärta handlar ofta om att vi har hamnat i djupa spår som vi inte förmår ta oss ur själva. Då kan vi behöva någon förstående medmänniska som kan hjälpa oss att bli mer fria i våra reaktioner vilket kan leda till att vi gör mer tillfredsställande val i livet som ligger mer i linje med vad vi önskar.

Jag erbjuder modern psykodynamisk psykoterapi med alltifrån kortare stödsamtal, coachning och korttidsterapi (DIT-Dynamic Interpersonal Therapy) till längre psykoterapier. Jag arbetar också med EMDR, Lifespan Integration, TRE (Trauma and Tension Releasing exercises), mental träning, hypnos och mindfulness. Mina sessioner har också inslag av kroppsterapeutiska interventioner hämtade från SE (Somatic Experiencing) och Hakomi när det anses relevant.

Mina specialområden är depression, ångest, kronisk smärta, stress, trauma och psykosomatik eller body/mind-medicin. Jag är inspirerad av österländsk medicin/filosofi och jag försöker att väva ihop allt som jag har lärt mig genom olika utbildningar till en behandling som anpassas till den enskilda individen. Jag har en relationell inriktning, vilket innebär att jag anser att skador som har uppstått i relationer med andra människor måste läkas i samarbete med en annan människa. Jag ser terapi som ett samarbete där vi tillsammans försöker förstå hur den inre världen hos dig ser ut och hur den har formats av tidigare erfarenheter. När vi tillsammans har förstått det så är det lättare att se hur de själsliga såren kan läkas.

Jag erbjuder, förutom individuella skräddarsydda behandlingar, också kurser och föreläsningar i bl a mindfulness, stresshantering och trauma samt erbjuder handledning främst inom mina specialområden.

Behöver du hjälp med stresshantering eller vill du prova på mental träning så kan du använda dina friskvårdskuponger hos mig.

Du bestämmer själv vad du vill uppnå med terapin. Om du behöver hjälp och stöd så följer jag med dig på din väg mot ett bättre liv. Du är expert på dig och jag kan något om mänsklighet generellt. Tillsammans blir vi ett bra team.

Känn dig fri att höra av dig om du har några frågor eller om du är intresserad av att gå i terapi hos en psykolog i Uppsala.

 • Tentamen
 • Idrottsliga prestationssammanhang
 • Intima situationer

Välkommen till SQ Inspiro psykologi!

Behöver du någon att prata med? Har du funderat på att gå i terapi och samtala med en psykolog?

Kanske har ditt liv kantats av svårigheter och motgångar, eller så har du kanske hamnat i en livskris som har kommit som en blixt från klar himmel? Du kanske lider av nedstämdhet där inget längre känns meningsfullt eller plågas av ångest eller smärta? Dina relationer kanske är en källa till svårigheter eller så kanske du har blivit utsatt för en eller flera traumatiska händelser? Eller så kanske du bara vill lära känna dig själv bättre och bli mer av dig själv?

En viktig del i terapi är att kunna se sig själv och andra ur ett annat perspektiv. Det kan handla om att ha mer medkänsla med sig själv eller att förstå olika omedvetna samspelsmönster som återupprepas. Själslig smärta handlar ofta om att vi har hamnat i djupa spår som vi inte förmår ta oss ur själva. Då kan vi behöva någon förstående medmänniska som kan hjälpa oss att bli mer fria i våra reaktioner vilket kan leda till att vi gör mer tillfredsställande val i livet som ligger mer i linje med vad vi önskar.

Jag erbjuder modern psykodynamisk psykoterapi med alltifrån kortare stödsamtal, coachning och korttidsterapi (DIT-Dynamic Interpersonal Therapy) till längre psykoterapier. Jag arbetar också med EMDR, Lifespan Integration, TRE (Trauma and Tension Releasing exercises), mental träning, hypnos och mindfulness. Mina sessioner har också inslag av kroppsterapeutiska interventioner hämtade från SE (Somatic Experiencing) och Hakomi när det anses relevant.

Mina specialområden är depression, ångest, kronisk smärta, stress, trauma och psykosomatik eller body/mind-medicin. Jag är inspirerad av österländsk medicin/filosofi och jag försöker att väva ihop allt som jag har lärt mig genom olika utbildningar till en behandling som anpassas till den enskilda individen. Jag har en relationell inriktning, vilket innebär att jag anser att skador som har uppstått i relationer med andra människor måste läkas i samarbete med en annan människa. Jag ser terapi som ett samarbete där vi tillsammans försöker förstå hur den inre världen hos dig ser ut och hur den har formats av tidigare erfarenheter. När vi tillsammans har förstått det så är det lättare att se hur de själsliga såren kan läkas.

Jag erbjuder, förutom individuella skräddarsydda behandlingar, också kurser och föreläsningar i bl a mindfulness, stresshantering och trauma samt erbjuder handledning främst inom mina specialområden.

Behöver du hjälp med stresshantering eller vill du prova på mental träning så kan du använda dina friskvårdskuponger hos mig.

Du bestämmer själv vad du vill uppnå med terapin. Om du behöver hjälp och stöd så följer jag med dig på din väg mot ett bättre liv. Du är expert på dig och jag kan något om mänsklighet generellt. Tillsammans blir vi ett bra team.

lav pris suprax cefixime

10:18 - 05 okt, 2016
sara skrev:
Jag kan verkligen rekommendera Södermalms hypnos och psykoterapi, alltid trevligt bemötande, mysiga lokaler, lätt att boka en tid, och framförallt att kunna få behandling på mitt modersmål finska (hos Ana-Yrsa).

15:48 - 04 okt, 2016
Sonja Nyman skrev:
Jag hamnade i nästintill akut livskris mentalt, allting kändes kaotiskt. Fick via arbetsgivaren när jag bad om samtal kontakt med Ulrica Melcher. För mig kom hon att betyda oerhört mycket. Hon lyssnade utan att döma, ställde relevanta frågor för att föra samtalet framåt i den takt jag vid tillfället klarade av. Hon kom med råd som var enkla och praktiska att ta till sig. Ulrica Melcher hade ett mycket fint sätt från första stund och jag kände genast förtroende för henne. Jag kan inte annat än att rekommendera henne å det varmaste.

23:14 - 20 jun, 2015
Hanna skrev:
Jag har träffat Ana-Yrsa till och från under många år och är supernöjd. Hon är vänlig, en bra lyssnare och hon är aldrig dömande. Hon är alltid väldigt tillmötesgående om man behöver en samtalstid snabbt eller behöver boka om. Jag rekommenderar henne till 100%

12:33 - 05 jun, 2015
Klara skrev:
Hej,

Vad roligt att du vill lämna ett omdöme. Vi tror att det är viktigt att så många som möjligt engagerar sig i vård och hälsa. Ju fler personer som lämnar omdöme ju lättare kommer det bli för oss att hitta fram till den bästa vårdgivare och på det sättet förbättras vården. Det tycker vi låter som en bra sak.

Alla omdöme läses innan de publiceras, om det inte ligger i linje med vår policy kommer det inte publiceras.

Ditt omdöme ska handla om en mottagning, vi vill inte att man kommenterar enskild personal - det blir så lätt fel då.

Skriv ett sakligt omdöme som du tror kan förbättra saker. Att bara säga att saker var dåliga tror vi till exempel inte hjälper en patient.

Vi vill hjälpa våra besökare att hitta den bästa vården, vår tro är därför att besökare är ute efter att hitta den bästa vården - inte den sämsta. Av det skälet kan det därför vara så att osakligt negativa omdömen inte publiceras.

Saker och ting förändras snabbt och av det skälet så hoppas vi att ditt omdöme är baserat på händelser som inträffat under det senaste året.

Om du har blivit felbehandlad så vill vi att du vänder dig vårdgivare eller till socialstyrelsen.

Man måste uppge en e-postadress när man lämnar ett omdöme.

Tack för ditt engagemang och hoppas du hjälper oss att utveckla vården för oss alla, lämna respektfulla, sakliga och utvecklande omdömen!

Efter att du skickat in dina uppgifter kommer du att bli kontaktad av Södermalm hypnos och psykoterapi. Om du känner dig osäker på vilken behandlare som passar bäst för dig, välj en av oss så hjälper vi dig att hitta rätt. Lämna gärna ditt telefonnummer.

Phasellus tempus sem ac tellus semper, eu ullamcorper purus pulvinar. Maecenas nisi sapien, rhoncus non tempus vitae, placerat ac ex. Quisque at ante sollicitudin,
euismod erat eu, congue justo. Phasellus sit amet luctus risus, a dapibus purus. Donec viverra ligula lectus, id imperdiet leo lobortis vitae. Aenean eget porttitor
libero, sit amet venenatis ante. Morbi porttitor massa sit amet fringilla venenatis. Duis condimentum felis et purus interdum rhoncus. Sed semper elit auctor, maximus
mi sit amet, accumsan augue. Nulla facilisi.

Phasellus nec metus scelerisque, feugiat est quis, vestibulum ante. Proin id vehicula enim. Pellentesque habitant.

Phasellus nec metus scelerisque, feugiat est quis, vestibulum ante. Proin id vehicula enim. Pellentesque habitant.

Phasellus nec metus scelerisque, feugiat est quis, vestibulum ante. Proin id vehicula enim. Pellentesque habitant.

Phasellus nec metus scelerisque, feugiat est quis, vestibulum ante. Proin id vehicula enim. Pellentesque habitant.

Mit navn er Susanne Dyhrberg. Jeg har over 20 års erfaring med at hjælpe mine medmennesker gennem parterapi, individuel terapi, Coaching, kurser og foredrag.

Min passion er at understøtte mennesker til et bedre liv, hvad enten det er arbejdsmæssigt, familiemæssigt eller personlige udfordringer. Indsigt, forståelse og accept er vigtige faktorer til at få os videre til et bedre liv, hvad ønsker og drømmer du om?

Alt begynder med en tanke…!

En tanke kan handle om at få hjælp til at overkomme personlige udfordringer eller problemer i parforholdet, opnå nye resultater arbejdsmæssigt, eller skabe bedre sammenhold og samhørighed på arbejdspladsen eller noget helt andet.

Vi mennesker er forskellige. Vi oplever forskelligt, vi tolker forskelligt, vi har forskellige baggrunde, og frem for alt flytter vi os forskelligt.

Der findes ikke en one-size-fits-all model, derfor har jeg valgt flere forskellige uddannelser indenfor terapi, parterapi, coaching og livsmentor for at opnå det bredest mulige spektrum

Her på siden kan du læse mere om mine evner, erfaringer og tilbud til dig, dit forhold eller din virksomhed.

Vi kan gå et helt liv uden at gennemskue vores egne mønstre. Dermed kan vi også begå de samme fejltagelser, uden nogensinde at forstå hvorfor.

Coaching handler om at lære dig selv, dine reaktioner og dine mønstre at kende. Det handler om at få indsigt i dig selv, for dermed at kunne bryde uønskede mønstre og udnytte dit potentiale til fulde (det du giver opmærksomhed er det der fylder i ”dit liv og tager din tid”, uanset om det er godt eller dårligt for dig).

Lær at give slip på negative mønstre…! Med mig som coach kan du få hjælp til, at opnå dine drømme uden at lade dig begrænse af dig selv, dine tankemønstre eller andre stopklodser.

Opnå personlig frihed, få styr på dine tanker og undgå frygtbegrænsninger (det som fastholder mennesker i komfortzonen).

Vil I som virksomhed have alle kort på hånden til at nå jeres mål?

Vi bruger lige så meget tid på vores arbejdsplads og sammen med vores kolleger som vi gør med vores familie. Derfor er vores arbejdsmiljø lige så vigtigt at investere i som vores parforhold.

Et godt arbejdsmiljø giver et stærkt sammenhold og et godt team til at nå helt nye højder.

Business Coaching handler ikke om pisk eller gulerod, eller om magtfordeling i en virksomhed. Det handler om at gøre jer stærkere sammen som team og forstå hvordan I står stærkere sammen.

Det handler om at frigøre potentialet hos alle og forstå hvordan de kommer bedst i spil i et sammenhold.

lincocin til salg home