chloramphenicol dosis de amor

chloramphenicol for billigflüge

Terapi kan give dig flere gode muligheder i dit liv, ved at øge din opmærksomhed. Terapi giver dig bedre kontakt med dig selv og andre. Gennem terapi lærer du at sætte og slippe grænser.

Terapi giver en integrering af dine kreative og ressourcestærke sider, og hjælper dig med at få større udbytte af dem, og du får bedre kontakt med både dine maskuline og feminine ressourcer.

Terapi kan også være en metode til at bryde en eventuel isolation og give dig større selvaccept.

Psykoterapi egner sig til dig, der ønsker at arbejde med betydningsfulde personlige problematikker.

Psykoterapi hjælper dig med at revidere gamle, uhensigtsmæssige mønstre, der ofte er grundlagt i fortiden, men som stadig automatisk bliver aktiveret i bestemte situationer.

Det kan være følelser som, angst, depression, misbrug og afhængighed samt hjælp til pårørende i sorg og kriser.

 • Kroppen og hvad den kan fortælle
 • Drømme og deres eksistentielle budskaber
 • Hvad du ønsker
 • Hvad du mærker
 • Problemer der forhindrer dig i at leve det liv du gerne vil
 • Samt mange andre muligheder bl.a. fantasirejser, tegninger og hvad der sker lige her og nu mellem os

Terapien foregår altid på en blid og nænsom måde med dyb respekt for dine grænser, og giver dig en personlig udvikling – Du får flere muligheder i dit liv.

Du kan også arbejde videre med emner der er dukket op i hypnose, hvis du er interesseret heri.

Prisen for 1 session med psykoterapi i København er 900 kr. for 1 time.

Ved at tegne sig for 6 sessioner er den sidste gratis. Du betaler kun for 1 konsultation ad gangen, når du er her og kan springe fra når du vil.

Gruppeterapi egner sig fortrinligt til mennesker der ønsker at vide mere om sig selv i kontakt med andre.

Gruppeterapi er et frirum i København, hvor vi eksperimenterer med hvad vi kan, hvad vi har svært ved – f.eks. at bede om hjælp fra andre, sætte grænser m.m. Herigennem bliver vi mere modige og dygtige omkring nye områder af livet, som ellers har været lukket land.

Ofte gemmer der sig en masse energi i de ting vi pr. rutine fravælger i vores daglige liv, og når vi spiller (integrerer) disse roller i gruppeterapien, frigives denne energi bl.a. ved megen latter og morskab. – Det er som at vågne op igen og blive mere levende…

Desuden giver gruppeterapi mulighed for at finde sammen med andre i et givtigt og ofte inderligt selskab. Der er også den sidegevinst at når én arbejder med et tema, arbejder hele gruppen med.

Atmosfæren kan blive meget intens. Det er muligt, endog ofte en god ide, at gå både i individuel terapi og i gruppeterapi.

Jeg har mere end 25 års erfaring med psykoterapi, parterapi og gruppeterapi i København.

Du skal selv samle din gruppe evt gennem Facebook (min. 4 – max 8 personer), og jeg vil komme hjem til jer. Gruppeterapien finder sted onsdage fra kl. 19 til kl. 22, altså 3 timer med en lille pause.

Der kan både være tale om specialgrupper som angst, depression, sorg over mistede m. m. og almene problematikker.

Jeg tager 4000 kr for det i Hovedstadsområdet. Øvrige Sjælland betales kørselstillæg.

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling.

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling där en utbildad psykoterapeut och en klient träffas regelbundet under en kortare eller längre tid. Det kan röra sig om allt från några enstaka veckor till flera år beroende på klientens behov, ambitionsnivå och ekonomiska möjligheter. Klient och psykoterapeut kommer tillsammans överens om målsättning för psykoterapin.

Grunden i det psykoterapeutiska arbetet är samtalet mellan klient och psykoterapeut. Ibland kommer man gemensamt överens om att komplettera samtalen med inslag av olika metoder och tekniker. Det kan vara hypnos, EMDR, kroppspsykoterapi etc. som bedöms kunna bidra till ett gynnsammare och ibland snabbare behandlingsresultat.

Vi som arbetar på Stockholms hypnos- och psykoterapimottagning har alla utbildning i och långvarig erfarenhet av att integrera hypnos i det psykoterapeutiska arbetet. Flera av oss har dessutom kunskaper i ytterligare tekniker som också är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet t.ex. kognitiv beteendeterapi. Vi har en psykoterapeututbildning med psykodynamisk inriktning, vilket bl.a. betyder att vi lägger vikt vid det omedvetna innehållet i tänkande och handlande och vid tidiga erfarenheters betydelse för hur man upplever sin livssituation idag.

Hypnos är ett medvetandetillstånd som innebär ökad inre medvetenhet eller uppmärksamhet.

För de flesta är hypnos förknippat med känslor av lugn, välbefinnande och avslappning. Det kreativa tänkandet ökar och man kan få tillgång till minnen och upplevelser som man annars inte har kontakt med. Detta ger möjligheter att lättare gå utanför upplevda begränsningar och att lära in nya sätt att förhålla sig i relationer och till gamla och nya livsproblem.

I kliniska medicinska sammanhang används hypnos som en metod att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och för att förstärka behandlingseffekter. Samarbetet mellan psykoterapeut och klient är av stor betydelse och psykoterapeuten fungerar som en vägledare under tiden som klienten successivt lär känna hypnostillståndet. Hypnos i kliniska psykoterapeutiska sammanhang stärker klientens upplevelse av kontroll och integritet.
› www.hypnosforeningen.se

EMDR är en förkortning av "Eye Movement and Reprocessing", populärt kallad ögonrörelseterapi.

Det är en internationellt erkänd psykoterapeutisk behandlingsmetod för att bearbeta psykologiska svårigheter efter traumatiska upplevelser. Det kan röra sig om övergrepp, trafikolyckor, rån, traumatiska förluster, överfall osv. EMDR har också använts för behandling av prestationsångest, bristande självförtroende, fobier och även andra plågsamma upplevelser som mobbing och kränkningar i arbetet.

I vanliga fall sker en bearbetning av obehagliga upplevelser spontant och man kan lämna dem bakom sig. När en person/individen blir allvarligt traumatiserad, antingen av en överväldigande händelse eller genom upprepade trauman kan den normala läkningsprocessen komma ur balans. Minnen från den störande upplevelsen blir inte bearbetade. De lagras i hjärnan i obearbetad form där de fortsätter att återupplevas när personen/individen hamnar i situationer som påminner om den ursprungliga händelsen.

Funktionen av EMDR är inte fullständigt utforskad. Mycket talar för att det är de ögonrörelser som används i EMDR som påverkar liknande system i hjärnan som REM-sömnen (Rapid Eye Movement dvs. att ögonen spontant rör sig i sidled) gör. REM-sömn har en viktig betydelse för bearbetning av påfrestande upplevelser, men många personer/individer som varit utsatta för svåra påfrestningar lider av olika orsaker brist på REM-sömn. Andra teorier pekar på metodens förmåga att aktivera djupare nivåer i hjärnans minnessystem och att inslag av doserad exponering är en verksam faktor.

Att använda sig av kroppsorienterad psykoterapi bygger i grunden på en terapeutisk samtalsform där kroppliga uttryckssätt beaktas och bearbetas.

Att använda sig av kroppsorienterad psykoterapi bygger i grunden på en terapeutisk samtalsform där kroppliga uttryckssätt beaktas och bearbetas. Inom den kroppsorienterade psykoterapin integreras olika terapeutiska tekniker. Man kan därmed på olika sätt hitta ingångar att komma i kontakt med sig själv och skapa länkar mellan känsla och ord. Detta ger möjlighet att bl.a. öppna nya vägar till omedvetna minnen och stimulera förändring på olika nivåer av personligheten.

chloramphenicol dosering prednisolon

Your healthcare professionals are there to support you too, as well as prescribing treatments, so talk to them about any concerns you have, this could be the difficulties you have with applying the treatments to your child, they might be able to alter things or give you tips on how best to approach the current problem.

Does psoriasis itch?
Although some people will claim that psoriasis does not itch, most people who have it, will say it does and this can be very distracting and uncomfortable for any person with psoriasis, especially a child. Moisturisers can help soothe such irritation but always ask your doctor or pharmacist first to see if such products are suitable for your child.

Can diet affect my psoriasis?
There is no clear link between what you eat and severity of the psoriasis symptoms. A healthy diet is important for well-being and can reduce your child's risk of many long term illnesses. If you are worried about your child's diet then talk to your doctor.

What can I do to help?
Psoriasis can affect both you as parents emotionally as well as physically, and this is especially true of children. It may influence their social life, performance in school, leisure activities, confidence and self-esteem.
As a parent you may feel guilty or unable to cope, and feel frustrated at times that your child does not understand how important it is to carry out or comply with their treatments so great patience is needed.

So you can help your child to cope with psoriasis by explaining that:

 • It is not catching
 • it is a common skin problem and they are not alone
 • you love them just as much with psoriasis as you did before
 • it is not anyone’s fault
 • it is not due to lack of cleanliness
 • it is important to persevere with treatments because they can control the disease

Make their treatments as normal as possible so that it will be part of their daily structure; this will prepare them for dealing with things more easily and naturally as they get older

Can psoriasis cause pain?
If you child has psoriasis on parts of their body, especially their feet or hands, bear this in mind, as sometimes it may hurt them. This could be because they have scratched the lesions and made them sore, the medication has caused some irritation, even down to the weather temperatures. Cold weather can make the skin really sore and so anything against the skin may irritate and cause pain. Perhaps slightly bigger shoes for periods when their feet hurt may allow some comfort. In the summer the heat may make their feet sweat, this again can cause some discomfort, so perhaps keeping them as dry as possible with some talcum powder may prove useful.

With their hands, the temperature and weather can play havoc too. Cold weather, dry, sore, even cracked skin, causing tightness will bring discomfort so be aware of this and try to encourage them to wear gloves and keep their hands well moisturised to help prevent cracking and soreness. In the summer, moisturising their hands keeps them in good condition avoiding the drying out and cracking of skin. Never a good idea to scratch patches, as this leads to possible infection, bleeding and pain, so if you can, discourage them from scratching.

What is the best clothing to wear?
Loose fitting cotton clothing is probably the most comfortable, especially during the summer months. If wearing synthetic clothing such as football tops, these could be worn over cotton clothing so as to avoid any possible irritations.It is best sometimes to be guided by your child and how their skin feels during a flare-up.

Some topical treatments can be messy, and some can cause staining, and so this needs consideration when wearing good clothing, and indeed sitting on household furnishings. Always read product/patient instruction leaflets before use. Set aside some old clothes, night bedding, etc if you are to be using messy treatments.

Will psoriasis cause my child to be emotional?
Many children if young will accept their skin problems as a matter of course, whilst others, depending on their age of onset may take their conditions differently and feel embarrassed, upset, angry, stressed or even depressed. They may feel anxious about recurring flare-ups once they’ve experienced good periods of remission, and become pre-occupied and distracted from normal daily activities. As they grow up, possibly pre-occupied with their body, body image and peer pressure, their psoriasis may become more of an issue for them. Love, support, encouragement and trust in their medical team too will help overcome such stressful periods in their lives. Parents should always be understanding and aware of such issues especially if their child has psoriasis and/or psoriatic arthritis.

One of the best things a parent can do for their child from an early age, or when they first get psoriasis is educate their children about the condition, answer any questions or worries they have as they arise, reassure them on a regular basis, take an interest in how they feel, monitor their psoriasis in a discreet way so not to make a big issue of it. Reassure them that there is much research going on to find a cure and easier, more effective treatments to use with better, longer outcomes of remission. It is not a contagious condition and that their friends, boyfriends and girlfriends will not catch it. Encourage them to talk openly about their condition and not to hide it.

Counselling can be helpful when people feel particularly low or in a crisis. Ask your doctor what services are available on the NHS. All are confidential and some may offer their services without charge.

Will psoriasis affect my child’s education?
There is no reason why your child’s education should be affected, but a visit to the school with your child to make sure their teacher knows the essential facts about psoriasis might help. Take leaflets and fact sheets with you to leave behind. Make sure your child feels comfortable talking about psoriasis with you and the school, so they will bring any problems to your attention. Ask the school how they will tackle any bullying issues if your child’s psoriasis is quite noticeable and devise avoidance tactics to pre-empt any possible situations occurring.

The school should realise that there will be periods when your child may not want to participate in P.E sessions during flare-ups and this should be explained to the school so that they can avoid any stressful situations for your child.

Swimming can be a particularly difficult for a child with psoraisis, as the chlorine in the water can make psoriasis patches worse than they actually are and more pronounced, so your child may become upset over this or embarrassed..

As your child gets older consider encouraging him or her with the following advice:

 • Don’t stop doing the things you enjoy, like sport.
 • Be positive
 • Reach out to people and life - don’t withdraw and try to hide
 • Aim to keep learning new skills and broaden your horizons
 • Try not to take rejections personally. If others discriminate against you, it is through their lack of knowledge and fear
 • Camouflage cream can help to conceal the redness of psoriasis so it is less noticeable. Many creams are available on prescription. Go to skin camouflage page
 • Learn more about your condition.
 • Don’t forget to pack sun cream and a hat in their bags for warmer days
 • Don’t forget to pack a tube of favourite moisturiser for hands to stop drying and cracking and itching of skin
 • Don’t forget a good lip balm to protect your lips too from the sun
 • Don’t forget common sense

What can I do to help an older child?
It is important that your child understands their condition, and that they treat it as normal for them, so as they grow they accept the situation in a natural way. Involve them in their treatment regimes, try to make it fun by devising games, or a reward system. Listen to them and what they say about the treatments they are using. If they say it stings, it’s too sticky, its uncomfortable, it makes them itch more these are all things you can discuss together with your doctor when you next meet, as these factors may be alleviated or other products tried. It is important that they have your support and encouragement and that they can discuss issues with you as they grow.

If your child is older approaching their teen years encourage them to explore and experiment with camouflage cosmetic creams that will help disguise bad patches that they may want to hide on a daily basis or for a special occasion.

Relationships can be difficult, some finding it difficult to enter into relationships because they feel self-conscious. Encourage them to have more inner confidence and work on their self-esteem empowering them to feel more confident about themselves. Encourage them to talk to their friends and others educating them about this condition, that it is not catching, it can be genetic and that it is an over production of skin cells.

Will the sun help my child's psoriasis?
Those who have psoriasis find that the sun helps to improve their skin’s appearance. For some the change is dramatic, with red scaly patches almost disappearing altogether during summer months in a warm climate. Go to psoriasis and the sun.

Sunlight can help psoriasis, but sunburn must be avoided at all times. Not only is it a risk factor for skin cancer, it may precipitate the Keobner Phenonomon which is where psoriasis can form on a injury site such as sun burnt skin.

Good skin protection when dealing with the sun goes for everyone with or without the condition. Many people who have psoriasis find that sunlight during the summer helps their skin clear up so as a parent if you notice this with your child, proper, regular, viligant skin protection is paramount, whilst letting them get the benefits of the good weather and the natural vitamin D (found in sunlight) we all need to keep us healthy.

Especially taking care to promote this regime whilst they are at school, is essential, when schools in the summer months are preparing for their sports days, and children spend more time outside generally. Again some research by yourself to find a good high factor, skin sensitive sun creams, and discussing this with your doctor or healthcare team will make things easier and give you the reassurance your child is protected whilst having fun. As your child gets older teach them how to apply their own suncreams and why this is so important for them to do so.

 • Remember that psoriasis is common and affects as many as 1 in 50 people
 • Try to encourage your child to feel positive and concentrate on their good points instead of their skin
 • Try to reduce their levels of stress and anxiety
 • Try to work out what trigger factors can bring their symptoms on and avoid these
 • Encourage your child to talk to someone close, or write down their feelings to let them out and don’t bottle things up
 • Encourage you child to take control and visualise their skin getting clearer

Følgende plejeprodukter anbefales ved psoriasis:

AproDerm Emollient Cream til eksem, psoriasis og andre tilstande med tør hud

 • Lindrende, fugtgivende og blødgørende creme
 • Lindrer symptomer på psoriasis og andre tilstande med tør hud
 • Til brug af spædbørn, børn og voksne

Sorion Head Fluid lindrer skællende psoriasis i hovedbunden

 • Lotion til at lindre og reparere følsom hovedbund
 • Til personer med psoriasis i hovedbunden
 • Indeholder en blanding af naturlige Ayurvediske ingredienser

Psoriasis er en hudsygdom, der viser sig ved røde, skællende pletter, hyppigst på albuer og knæ, i hårbunden og undertiden udbredt på huden.

ingen recept chloramphenicol eye

L40.0 - Psoriasis vulgaris
L40.1 - Generaliserad pustulär psoriasis
L40.3C - Psoriasis palmaris et plantaris
L40.4 - Guttat psoriasis
L40.5 - Psoriasis med ledsjukdom
L40.8 - Annan psoriasis
L40.8A Flexural (invers) psoriasis
L40.8B - Erytrodermi vid psoriasis
L40.8C - Atypisk psoriasis
L40.8W - Annan specificerad psoriasis
L40.9 - Psoriasis, ospecificerad

Nestle FO, Kaplan DH, Barker J. Psoriasis. N Engl J Med. 2009

Griffiths CE et al. A classification of psoriasis vulgaris according to phenotype. Br J Dermatol. 2007

Menter A et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis.
J Am Acad Dermatol, Section 1-2, 2008, section 3-5, 2009

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2011

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Dr. Mestdagh
H. Hartlaan 11
9160 Lokeren
09 348 80 94
Mail ons!

Psoriasis is een niet besmettelijke ontstekingsziekte van de huid gekenmerkt door scherpe begrensde, dieprode, schilferend en witachtige plekken. Het hoofd, de benen, de knieën en de onderrug worden aangetast. Psoriasis kan ook de nagels treffen met putjes in of loslating van de nagel. Bij ongeveer 20% van de patiënten met psoriasis is er ook sprake van artritis of gewrichtsontsteking (psoriasis artrititis).

Psoriasis komt voor bij ongeveer 3% van de bevolking. Alhoewel psoriasis op elke leeftijd kan ontstaan, verschijnen de eerste tekenen meestal tussen de 15 jaar en de 30 jaar. Bij de meeste patiënten speelt een erfelijkheidsfactor een rol in het ontstaan. Psoriasis komt ook voor bij 1 op 10 patiënten met een ontstekingsziekte van de darm (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).

De ernst kan heel erg variëren tussen patiënten onderling gaande van enkele plekjes op het hoofd of de ellebogen tot aantasting van het volledige lichaam. Het verloop is onvoorspelbaar. Bij ongeveer 10% van de patiënten is de psoriasis als ernstig te beschouwen, maw minstens 10% van het lichaamsoppervlak is aangetast.

Psoriasis kent een verloop in opstoten met spontane geleidelijke verbetering. Opstoten kunnen ontstaan zonder duidelijke reden hoewel stress, bepaalde infecties zoals keelontsteking, verwonding van de huid en bepaalde geneesmiddelen zoals bètablokkers een uitlokkende factor kunnen zijn.

Na een verwonding van de huid kan enige tijd later een psoriasisplek ontstaan. Men spreekt hier van het Koebner-fenomeen. Het kan gaan om een schram, een verbranding, een irritatie door een chemisch product. In dit verband kan de frequente aantasting van knieën en ellebogen misschien verklaard worden door de beweging van de huid over het onderliggende been. Een gist die vaak op de hoofdhuid leeft zou aantasting van de hoofdhuid kunnen verklaren. Irritatie van de huid door schuren, transpiratie, en gisten bepaalt mee het ontstaan van Psoriasis Inversa (zie onderaan)

Bepaalde medicamenten kunnen psoriasis doen ontstaan of verergeren. De bekendste zijn lithium, bèta-blokkers, antimalariamiddelen, interferon, ontstekingsremmers en remmers van het angiotensine-converterend enzym.

Stress is eveneens een goed gekende uitlokkende factor. Aangezien psoriasis zelf ook vaak stress veroorzaakt, kan hierdoor een vicieuze cirkel ontstaan.

Keelinfecties veroorzaakt door bepaalde bacteriën (streptokokken) kunnen een uitlokkende factor zijn voor Psoriasis Guttata (zie onderaan). Ook andere infecties, zoals het HIV-virus zijn vaker geassocieerd met psoriasis.

 • Alcoholmisbruik, roken en overmatig gewicht:

  Hoewel bovenstaande factoren vaker worden gezien bij psoriasis, is het onduidelijk of het hier om een oorzaak dan wel om een gevolg van psoriasis gaat.

  De meeste mensen met psoriasis melden dat zonlicht op de huid de klachten doet verbeteren. Dit gegeven vormt dan ook de basis van de medische behandelingen met zonlicht: PUVA en UVB behandelingen (zie onderaan). Een kleine groep (ongeveer 5%) zegt dat de klachten juist verergeren door zonlicht.

  Net zoals veel mensen met psoriasis aangeven dat de klachten verergeren met koud weer, zeggen velen dat de klachten verbeteren bij warm weer.

  het is algemeen bekend dat baden in zout water goed kan zijn voor de huid.Het doel van een zoutwaterbad is het ontschilferen van de huid en de huid voldoende vochtig maken zodat licht en/of zalftherapie een beter effect hebben. Veel kuuroorden gebruiken zoute baden als onderdeel van de behandeling. Vooral het zoute water van de Dode Zee staat bekend om zijn gunstig effect op psoriasis. De Dode Zee heeft een speciale zout en mineralensamenstelling. Het zoutgehalte van het water ligt hierdoor veel hoger dan men kan bereiken met gewoon (keuken)zout. U kan uiteraard ook thuis zouten aan uw badwater toevoegen.

  Stress heeft een belangrijke negatieve invloed op psoriasisklachten. Daarom dat rust en ontspanning vaak een positief effect heeft op de symptomen.

  Het spreekt vanzelf dat uw huid baat heeft bij een goede verzorging.Bij psoriasis betekent dat vooral de huid vet houden. Neutrale vette crème en zalven zijn goed voor de psoriasis huid. Baden met badolie is ook goed. Tevens is het belangrijk voorzichtig met de huid om te gaan. Krabben en te hard wrijven is daarom uit den boze.

  Dit is de meest voorkomende lokalisatie waarbij de psoriasis aanwezig is in de vorm van hardnekkige schilferige plekken op de hoofdhuid.

  Bij Psoriasis Palmoplantaris is er een aantasting van de handpalmen en voetzolen.

  Bij psoriasis Inversa (ook wel eens intertrineuze of flexurale psoriasis genoemd) zijn er scherp begrensde rode plekken in de lichaamsplooien (liezen, oksels, onder de borsten, bilplooi, buikplooi). Opvallend is de afwezigheid van schildering door het weekmakende effect van het zweet.

  Bij deze vorm is het volledige lichaam door psoriasis aangetast.

  Bij ongeveer 50% zijn ook de nagels aangetast. Psoriasisnagels kunnen op verschillende manieren tot uiting komen: putjes in de nagel (‘vingerhoedsnagel’), nagelloslating (‘olievlekfenomeen’), een rode vlek die door de nagel heen schijnt (‘zalmplek’), verdikken of brokkelig worden van de nagel (nageldystrofie). In dit laatste geval denkt met vaak verkeerdelijk aan een schimmelnagel.

  Psoriasis vraagt om een aangepaste behandeling!

  “Er bestaat tot op heden geen behandeling die psoriasis geneest. Toch kan er heel wat tegen de symptomen van psoriasis gedaan worden. De klachten verbeteren bijna altijd door een behandeling, of ze verdwijnen volledig. Na afloop van de behandeling komen ze over het algemeen (na een tijdje) terug.

  De behandelingen zijn steeds gericht op de ontsteking, de verdikking van de opperhuid en de aanmaak van nieuwe bloedvaatjes.

  Net omdat de behandelingen onderdrukkend zijn en niet genezend is therapietrouw een essentieel onderdeel om een behandeling te doen slagen. Voor iedereen met psoriasis geldt dat hij of zij een manier moet vinden om de aandoening een plaats in het leven te geven. Leren leven met psoriasis is niet iets dat u in één keer doet: u blijft dat doen. Er zijn veel dingen die kunnen helpen bij het leren leven met psoriasis: praten met vrienden, lezen over psoriasis, bewuste keuzes maken over behandelingen en leefregels en deze volgen. Door op deze manier meer zorg te dragen voor uw aandoening kunt u meer grip krijgen op uw situatie.

  Psoriasis is ongeneeslijk, maar er kan toch veel gedaan worden om de klachten te verminderen. Hierin spelen de medische behandelingen een belangrijke rol. Toch kan u ook zelf heel wat doen om uw klachten onder controle te krijgen. Hier leest u hoe:

  Gezond leven is zonder twijfel voor iedereen belangrijk. Maar, voor een psoriasis patiënt is dit nog eens zo belangrijk. Waarom?

 • ampicillin dosering melatonin