floxin for billigflug

floxin recept

Betnovat kan, precis som andra receptbelagda läkemedel, ge vissa biverkningar. Dessa är antingen vanliga, mindre vanliga eller ovanliga. Kom alltid ihåg att kontrollera bipacksedeln om du är osäker på vad för biverkningar Betnovat kan ha. Om du drabbas av biverkningar ska du kontakta din läkare för att utreda om det finns ett alternativt läkemedel du kan använda.

Betnovats vanliga biverkningar är kliande hud och en brännande känsla eller smärta i huden. Dessa biverkningar förekommer hos en av tio patienter som använder Betnovat. Ovanligare biverkningar är hudförtunning och utslag i ansiktet.

Sällsynta biverkningar är ökad kroppsbehåring och pigmentförändringar. Dessa förekommer hos en av tusen patienter. Mycket sällsynta biverkningar är bland annat viktökning, torr hud, rynkor, klåda, förvärrade symtom, ökat blodtryck och ökat tryck i ögat.

Betnovat kan i sällsynta fall ge upphov i överkänslighetsreaktioner. Dessa är till exempel klåda, hudrodnad, hudutslag, en brännande känsla och nässelutslag. Om någon av dessa reaktioner uppstår ska du avsluta behandlingen och kontakta en läkare.

Betnovat kan påverkas av andra läkemedel och har vissa användningsbegränsningar. Dylika läkemedel är till exempel Ritonavir och Itrakonazol. Du ska alltid redogöra för vilka läkemedel du tar även om de är receptfria före du börjar använda Betnovat.

Om du är allergisk mot något ämne i Betnovat ska du inte använda krämen. Du ska heller inte använda krämen mot akne, rosacea, kliande hud som inte är inflammerad, runt könsorgan och anus eller om din hud är infekterad. Betnovat ska heller inte användas om du har hål på trumhinnan. Om du fått en reaktion av ett annat kortisonpreparat ska du tala med en läkare.

Om du är gravid ska du undvika Betnovat. Tala med en läkare före du påbörjar en behandling. Detsamma gäller dig om du ammar. I så fall ska du inte använda krämen på brösten, eftersom barnet kan få medlet i munnen.

Ja, Betnovat kan beställas här på euroClinix. Du får då din beställning direkt hem till dig. Vår tjänst är enkel och trygg för dig som vill köpa Betnovat online.

Du väljer den produkt du vill köpa och lägger den i din varukorg. Klicka dig sedan vidare för att komma till vår onlinekonsultation. Denna konsultation används av våra läkare för att bedöma om Betnovat passar just dig. Det kan nämligen finnas kontraindikationer som gör att du helst inte ska använda läkemedlet. Om våra läkare bedömer att läkemedlet passar dig, skriver de ett recept som skickas till vårt onlineapotek. Därifrån skickas sedan din beställning med UPS-leverans. Alla våra paket kommer i anonyma förpackningar, så ingen utomstående kommer att få reda på vad du beställt.

Du hittar alla våra priser direkt här på euroClinix. Priserna inkluderar läkemedlet, läkarkonsultation och leverans. Du behöver således inte uppsöka läkarvård eller gå till apotek för att få ditt paket.

Nej, Betnovat är inte receptfritt. Du ska heller inte köpa Betnovat om du ser ett erbjudande som säger att läkemedlet kan fås utan recept. En dylik tjänst lurar dig på ett eller annat sätt. Med vår tjänst får du ett recept utskrivet till dig efter att du fyllt i vår onlinekonsultation.

Du ska alltid köpa Betnovat från en seriös sida om du köper läkemedlet online. Du ser på sidan om den är seriös genom att till exempel kontrollera dess certifikat och att sidan erbjuder Betnovat mot recept. Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant, är det antagligen det.

Här på euroClinix kan du tryggt och säkert beställa hem läkemedel. Vi befinner oss i Storbritannien och således regleras vi av EU-regler för läkemedelsbranschen. Tack vare vår onlinekonsultation och våra erfarna läkare kan du vara säker på att det läkemedel du beställer passar just dig. Dessutom erbjuder vi säkra betalmedel, såsom Klarna banköverföring och konto, betal- och kreditkort och postförskott, samt kontant när du tar emot beställningen (i det sistnämnda fallet mot en liten avgift).

Beträffande Psoriasisartrit se avsnitten: Artrit-icke bakteriell, Entesopatier, Ledsvullnad, Psoriasisartrit, Spondartit i kapitlet Rörelseorganens sjukdomar.

Kronisk, inflammatorisk immunmedierad hud- och systemsjukdom med fjällning i huden p.g.a. kraftigt ökad cellnybildning samt ofta även ledsymtom mm. Sjukdomen kan uppträda utan hudsymtom med typisk ledvärk.

Ärftlig, autoimmun sjukdom. Utlösande faktorer kan vara infektioner (ffa streptokockinfektioner i svalget/halsfluss), skada i huden, stress, fetma, alkoholmissbruk, rökning. Läkemedel kan provocera ett insjuknande eller försämra (litium, NSAID-preparat, betablockerare, klorokin, ACE-hämmare, abrupt utsättande av systemiska kortikosteroider).

En i kroppen generell sjukdom med symtom ffa från hud men även artriter (fr.a. DIP-leder) och rygg (sakroilit/spondylit) liksom entesiter. Allt från milda till svåra artriter. Även associerad till ökad sjuklighet i IBD (fr.a. Mb Crohn men även Ulcerös kolit), celiaki liksom koppling till hjärt-kärlsjukdom och metabola syndromet. Debutålder ofta i 10–20 års åldern. Hudförändringarna oftast (i ca 2/3 av fallen) relativt begränsade med utbredning mindre än tre handflators yta. Typiskt är fjällning, välavgränsade fläckar med symmetrisk utsådd. Huden uppvisar i typ-fallet för-ändringar med skarpt avgränsad, ofta rund/oval, fast förtjockning täckta med grå-ak-tiga eller silvervita fjäll. Fjällningen stearinartad och under fjällen ses rod-nad hud med punktformiga blödningar. Förändringarna oftast på områden som utsätts för tryck, stötar, t.ex. armbågar, knän, sätesregionen. Även vanligt i hårbotten. Förändringar i hudveck s.k. invers psoriasis domineras av kraftigt välavgränsad rod-nad utan fjällning.

 1. Ansiktspsoriasis: Rodnad, fjällning. Utbredning ofta som seborrhoisk dermatit.
 2. Guttat psoriasis: Symmetrisk utsådd av mm – till cm stora rodnade fläckar som så småningom blir fjällande, på bål och extremiteter. Framför allt barn och ungdomar. Kliar sällan. Uppkommer ofta i färska hudskador, t.ex. i rivmärken. Debuterar ofta efter infektion – vanligen streptocockorsakad halsinfektion – och kan recidivera vid senare infektionstillfällen.
 3. Hand-/fotpsoriasis: Rodnad, storlamellär fjällning, ibland svårt att skilja ifrån eksem eller tinea.
 4. Hårbottenpsoriasis: Ofta enda lokalisationen. Svårt att skilja från seborroiskt eksem. Vanligen är dock fläckarna mer infiltrerande, fjällningen fetare och mer stearinaktig vid psoriasis. Ev. övriga psoriasisfläckar på klassiska ställen underlättar diagnosen.
 5. Invers psoriasis: Företrädesvis lokaliserad till hudveck, t.ex. armhålor, ljumskar, under bröst. Ses ofta vid övervikt. Skarp gräns och en jämnröd, laxfärgad yta. Titta efter andra psoriasistecken i hårbotten, naglar och hud!
 6. Nagelpsoriasis: ”Fingerborgsnaglar” med mm-stora, oregelbundet uppträdande små gropar. Nageln blir tjock och porös och lossar lätt distalt, ibland mer centralt med gulröda fläckar – ”oljedroppe”. Ibland oregelbunden förtjockning, gulaktig missfärgning och subungual hyperkeratos som lyfter upp nageln (onykolys).
 7. Plackpsoriasis, Psoriasis vulgaris: Vanligaste formen av psoriasis. Skarpt avgränsade plack med tjock stearinglänsande fjällning. Under fjällningen ses ofta ett kraftigt erytem. Ett plack består av multipla, konfluerande papler. Vanligaste lokalisation är armbågar, knän och glutéer men kan vara spritt på bål och extremiteter.
 8. Psoriasis erytrodermi: Rodnad som engagerar större delen av hudytan, allvarlig form.
 9. Pustulär psoriasis, Pustulosis palmoplantaris; PPP: Utsådd av små, sterila varblåsor ytligt i epidermis i handflator och/eller fotsulor. Generaliserad form är allvarlig. Har relation till rökning.
 10. Underlivsaffektioner; bl.a. okarakteristiska rodnader på glans.

Klinisk diagnos! Anamnes på led-ryggbesvär? Celiaki? Hereditet? Inspektion av hela hudkostymen, inkl naglar, crena ani och navel. Svalginspektion vid guttat psoriasis – ev. provtagning betr Strept A. Ev. biopsi; typisk bild finns vid psoriasis men PAD ger ofta i praktiken ej konklusivt svar. Svår psoriasis är associerad med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom inkl metabola syndromet; ta BT, P-Glukos, lipider, BMI, midjeomfång.

Psoriasis även associerad till andra autoimmuna sjukdomar; ex.v. celiaki. Ev. transglutaminas – antikroppar.

Differentialdiagnoser: Eksem, framför allt hand- och foteksem. Erythrasma. (invers psoriasis). Nummulärt eksem (kan likna plackpsoriasis). Seborroiskt eksem kan likna hårbotten-/ansiktspsoriasis. Betr. hårbotten är denna vid seborroiskt eksem oftast drabbad i sin helhet och då med tunna fjäll; vid psoriasis endast ställvis och då med tjockare fjäll. Seborroiskt eksem kliar ofta mkt mer än psoriasis liksom att diffust håravfall kan förekomma. Vid försiktig skrapning av fjäll vid sebboroiskt eksem efterlämnas ej blödande hudyta. Neurodermatit i hårbotten (uttalad klåda, strikt occipitalt, diffust avgränsa fjällande förändring). Ringorm (kan likna plackpsoriasis). Pityriasis rosacea (kan likna guttat psoriasis; denna sitter mer utspridd och även på extremiteter). Pityriasis rosacea är lokaliserad mer som ”gammaldags baddräkt”). Intertrigo (kan likna invers psoriasis). Nagelsvamp (svampodling; ofta omöjligt att särskilja kliniskt från nagelpsoriasis). Candida (är oftast mer intensivt rött än psoriasis).

Lindrig/medelsvår psoriasis sköts lämpligen i primärvård. En del patienter accepterar sina utslag och då finns ej skäl behandla, såvida ej utbredd psoriasis.

Mycket utbredd eller besvärande lokalisation av psoriasis remitteras till hudklinik eller dermatologför vidare behandling. Detta rör (plackpsoriasis, pustulös psoriasis, psoriasis erytrodermi) liksom svår hand-/fot-/nagelpsoriasis och psoriasis med svår artrit. Systematisk behandling inkl biologiska läkemedel och ljusbehandling kan komma att bli aktuellt.

Överväg ev försämrande inverkan av infektion, stress eller läkemedel (t ex betablockerare). Avfjällning bör ofta föregå annan behandling (t.ex. salicylsyra till hårbotten respektive långt bad innan insmörjning). Salicylvaselin kan användas som avfjällande till kroppen, dock ej före ljusbehandling!

De individer som har samtidig celiaki brukar bli bättre i sin psoriasis vid glutenfri kost.

Artritbesvär som ej svarar på NSAID kan via reumatolog bli föremål för TnF-behandling.

 1. Ansiktspsoriasis: Framför allt grupp I–II-steroid och/eller ljusbehandling i form av TL01. Risk för utveckling av perioral dermatit vid längre tids användning av kortison. Immunmodulerande medel, ex. tacrolimus (salva Protopic) kan användas även om indikationen för psoriasis saknas. Salvan ges initialt 1–2 ggr dagligen till läkning, sedan ev. 2 ggr i veckan upp till ett år. Kan svida och bränna efter applikation. Kombinera inte med sol.

Aktuella Mediciner

Grupp I: Kräm Hydrocortison. Kräm Mildison.

Immunmodulerande medel

Tacrolimus: Salva Protopic.

 1. Guttat psoriasis: Kontrollera svalgodling; streptococcinfektion skall uteslutas. Infektionsbehandla vid behov (pc). Grupp I–III steroid, speciellt vid klåda. Ibland enbart mjukgörande. Läker ofta spontant på tre–fyra månader men kan recidivera. Sol och bad är bra! Ev remiss till hudklinik för ljusbehandling i form av TL01.

online billig floxing

Et godt forhold handler ikke om aldrig at have problemer. Det handler om, hvordan I kommer videre sammen.

At dele liv med et andet menneske sker sjældent uden gnidninger. Men nogle gange kan små uenigheder vokse sig større, som en knude imellem jer af fortvivlede følelser, som synes umulige at løsne.

Parforhold er bygget på et fundament af følelser. Og netop følelser er det sværeste for mange at tale om.

Parterapi handler om at lære at tale sammen. Det handler om at lytte og blive hørt og sammen opnå en fælles forståelse.

I får konkret vejledning og hjælp til at møde hinanden og genfinde jeres kærlighed.

Gennem de seneste tyve år har jeg hjulpet tusindvis af par med at genfinde glæden og lysten til hinanden og finde balance i et kærlighedsforhold.

Husk, at parterapi også kan anvendes præventivt, før skaden er sket, og stridigheder er opstået. Som en investering i jeres fremtid sammen.

INDIVIDUEL TERAPI

Vi er alle nybegyndere i at leve et liv. Ingen af os har prøvet det før. Derfor kan vi alle rende ind i nogle udfordringer som vi har brug for hjælp til at løse. Det kan være negative mønstre, som vi ønsker at bryde, sorg som vi ikke kan komme over, eller andre af livets mange udfordringer.

Individuel Terapi handler om at klæde dig på til det du kæmper med. For i sidste ende at opnå øget livskvalitet og indsigt i dig selv.

Livet er en lang række af nye oplevelser, og det er ikke alle, vi er rustet til at klare alene.

Men det som vi kan lære af det giver os indsigt, udvikler os og herfra udspringer livsglæde og selvforståelse.

Psykoterapi går bagom de følelser der spænder ben for dig, bag om de handlingsmønstre der blokerer dig og finder frem til årsagen. Ofte eksisterer det på et ubevidst plan og at få indsigt i det er en vidunderligt oplevelse, for det betyder at du pludselig kan tage styring.

Hvis dit følelsesliv var en bil er psykoterapi og indsigt i dig selv, det som sætter dig bag rattet.

 • I was recently asked by the Norwegian editor of The Nordic Psychiatrist, Anne Kristine Bergem, if I could write a brief piece (400 words) outlining what I think is the most salient present issue for the field of psychotherapy. There are a host of salient issues pertaining to psychotherapy, but I decided to write a brief commentary entitled “The limited evidence for effectiveness of psychotherapy”. A less provoking and more precise title, however, would probably be “Can we be confident about estimates of treatment effects achieved in psychotherapy trials?” The entire issue of The Nordic Psychiatrist can be accessed here.

Den 28. mars holdt jeg en korfattet presentasjon som innledning til en fagdag om psykoterapi for psykologer og leger ansatt i Psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital. Presentasjonen kan sees her.

Fredagsforelesning holdt ved Nidaros DPS.

I lag med Truls Ryum har jeg skrevet et kapittel om psykoterapiforskning i boka Psykoterapi: Tilnærminger og metoder, redigert av Roger Hagen og Leif Edward Ottesen Kennair. I forbindelse med lanseringen av boka holdt jeg et kort innlegg om psykoterapiforskning. Lysbildene fra presentasjonen kan sees her:

Does dissociation moderate treatment outcomes of narrative exposure therapy for PTSD? A secondary analysis from a randomized controlled clinical trial

I lag med Håkon Stenmark, Frank Neuner og Hans M. Nordahl har jeg skrevet en artikkel hvor vi undersøker om dissosiative symptomer, som derealisasjon og depersonalisering, påvirker behandllingsutfall av narrativ eksponeringsterapi for PTSD hos alvorlig traumatiserte flyktninger og asylsøkere. Abstract kan leses under, mens fulltekst kan leses i Behaviour Research and Therapy.

Dissociative symptoms, especially depersonalisation and derealisation, are often perceived as a contraindication for exposure-based treatments of posttraumatic stress disorder (PTSD) despite limited empirical evidence. The present paper examines whether derealisation and depersonalisation influence the treatment outcomes of narrative exposure therapy (NET) and treatment as usual (TaU) among severely traumatised asylum seekers and refugees. We performed a secondary analysis of a recently published randomized controlled multicentre trial comparing NET and TaU for the treatment of PTSD in asylum seekers and refugees. In order to investigate whether depersonalisation and derealisation moderate treatment outcomes, a number of moderated multiple, blockwise regression analyses were conducted. Missing data were handled with multiple imputation. The main finding from intention-to-treat analyses is that derealisation and depersonalisation overall do not moderate the treatment outcomes of either NET or TaU. The treatment condition was the most stable predictor of residual gain scores across outcome measures, with NET being associated with lower residual gain scores indicating better treatment outcomes. The present study substantiates and extends previous research indicating that dissociative symptoms such as derealisation and depersonalisation do not moderate the treatment outcome of exposure-based treatments for PTSD.

Dissociation is often perceived as a contraindication for exposure-based treatments for PTSD.

We examined whether depersonalisation or derealisation moderated treatment outcomes of NET and TaU.

Derealisation and depersonalisation did not moderate treatment outcomes of NET or TaU.

The Spiritual Psychotherapy Training Program is an innovative approach to psychotherapy, addressing the needs of the soul and spirit as well as the human experience.

Our Training Program is a competency based and encourages learning from both the intellectual and the experiential. Student learning outcomes are continually assessed ensuring they successfully move through the program gaining greater depth of awareness of their own Self; at the same time building professional and best practice skill set and knowledge of current psychotherapies and techniques.

In addition to psychotherapeutic basics such as building self-esteem and a healthy ego, establishing boundaries and family systems and relational dynamics; we explore beyond ordinary consciousness, acknowledging the miracle of the soul, mystical experiences and multi-dimensional awareness in therapy.

Benefits of this Program

The program is a comprehensive, evidence-based cohesive series of courses interwoven to provide the broadest opportunity for students to explore and learn the myriad modalities, techniques and theoretical foundations.

Transformational Arts recognizes the unique individuality of humans and espouses no singular theory or modality of psychotherapy; it sees the potential of most techniques as tools to assist each person where they are at.

This program meets the entry to practice competencies curriculum of the College of Registered Psychotherapists of Ontario (CRPO) for those contemplating a career and licensure to practice in Ontario.

Most Faculty members are themselves graduates of the Psychotherapy program and are either Registered Psychotherapists (RP) or hold other professional designations and/or titles.

Spiritual values and ethics are interlinked with teachings and classroom experience.

Various states of consciousness are experienced through meditation, focusing, energy work, sound work and prayer as a means of deepening the students’ self-awareness and promoting spiritual growth.

The program is inclusive, diversified, multi-cultural, non-denominational, and not religious. It embraces the Ontario Human Rights Code.

You are encouraged to develop your own belief system which resonates and is meaningful to you.

floxin lave omkostninger

7. Watts J. Helping people to remain in control of their psoriasis. Aug.1998. Community Nurse 1998; 4(7): 19-21.

8. Tveiten S. Pedagogikk i sykepleiepraksis. Bergen: Fagbokforlaget, 2001.

Kviser (acne)
Verdens vanligste sykdom kan behandles.
Les mer her!

Rosacea
Kvisens eldre tante?
Les mer her!

Solar keratose
Slitasjeskade med sol som synder.
Les mer her!

Vitiligo
Pigmenttap med estetiske konsekvenser.
Les mer her!

Kortison i tablettform
For de som trenger en kort kur med kortisontabletter.
Les mer her!

Melasma (=Kloasma)
Pigmenterflekker i ansikt, mest for kvinner.
Les mer her!

Behandling med Methotrexate (MTX)
Mest for de med psoriasis.
Les mer her!

Psoriasis behandling med biologiske preparater
For de med mye psoriasis.
Les mer her!

Talgvorter
Vanligste utvekst for de over 40.
Les mer her!

Eksemguiden
Hvordan behandle atopisk eksem
Les mer her!

EU godkänner Taltz för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis
EU-kommissionen har godkänt Taltz (ixekizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. Taltz är specifikt framtaget för att rikta in sig på IL-17A, ett protein som är med och driver den underliggande inflammationsprocess som pågår vid psoriasis.(1)

– Under senare år har vi upplevt en dramatisk utveckling när det gäller behandling av svår psoriasis som drabbar cirka 20 procent av alla som får sjukdomen. Taltz är ett välkommet nytt behandlingsalternativ för denna patientgrupp säger Mona Ståhle, professor i dermatologi, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, och fortsätter:

– Med de nya IL-17 hämmarna har vi sett mycket goda effekter som för vissa patienter kan handla om en utläkning av placken, det vill säga att utslagen försvinner.

Omkring 250 000 – 300 000 svenskar lever med psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Psoriasis är en kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Förutom att sjukdomen kan ha en betydande inverkan på individens livskvalitet har psoriasis även associerats med en ökad risk för andra allvarliga sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt-och kärlsjukdom.(2)

EU-kommissionens godkännande baseras på resultaten från sju kliniska prövningar från 21 länder i vilka fler än 4200 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis deltagit. I de tre fas 3-studierna UNCOVER-1, UNCOVER-2 och UNCOVER-3 som ingick i programmet utvärderades säkerheten och effekten av 12 veckors behandling med Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka) med placebo. I UNCOVER-2 och UNCOVER-3 tillkom även jämförelser mellan Taltz och etanercept (utöver placebojämförelserna). I UNCOVER-1 and UNCOVER-2 utvärderades även effekten efter 60 veckors behandling med Taltz. De vanligaste biverkningarna som rapporterades var reaktioner vid injektionsstället och övre luftvägsinfektioner, där förkylning var det mest förekommande.(3,4)

Taltz (ixekizumab) är en humaniserad IgG4 monoklonal antikropp som selektivt binder till cytokinet (signalämnet) interleukin 17A (IL-17A). På så vis hämmas aktiviteten av IL-17A, det huvudsakliga cytokinet som är drivande i de inflammatoriska och immunologiska processer som ger upphov till psoriasis.(5)

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, Eli Lilly, tele 08-737 88 00

(1) Krueger JG, Fretzin S, Suárez-Fariñas M, et al. IL-17A is essential for cell activation and inflammatory gene circuits in subjects with psoriasis. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(1):145-54.

(2) Psoriasis media kit. National Psoriasis Foundation website. https://www.psoriasis.org/sites/default/files/for-media/MediaKit.pdf. Accessed January 22, 2016.

(3) Griffiths C, Reich K, Lebwohl M, et al. Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis (UNCOVER-2 and UNCO-VER-3): results from two phase 3 randomised trials. The Lancet. 2015;386(9993):541-551.

(4) A Phase 3 study in participants with moderate to severe psoriasis (UNCOVER-1). https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01474512?term=NCT01474512&rank=1. Accessed April 11, 2016.

(5) Taltz® Summary of Product Characteristics. Eli Lilly. April 2016.

Bei der Psoriasis stehen als systemische Therapie (innerliche Behandlung) in erster Linie folgende Wirkstoffe zur oralen Einnahme zur Verfügung: Methotrexat, Ciclosporin und Fumarate hemmen Entzündungs- und Abwehrvorgänge des Körpers, Retinoide wirken abschuppend und verlangsamen die Zellteilung.

Bei der Behandlung der Psoriasis bietet die systemische Therapie verschiedene Möglichkeiten.

Fumarate beziehungsweise Fumarsäure-Ester sind Abkömmlinge der Fumarsäure. Diese Substanzen hemmen vor allem diejenigen Anteile des körpereigenen Abwehrsystems, die bei der Schuppenflechte für die Entzündungsreaktion verantwortlich sind. Insbesondere zu Beginn der Behandlung kann es zu Verdauungsstörungen, Bauschschmerzen und Durchfall kommen, die bei einem Teil der Patienten im Laufe der Behandlungszeit wieder verschwinden. Außerdem können die Patienten unter wiederholt und plötzlich auftretenden Gesichtsrötungen ("Flush") mit Hitzegefühl leiden. Während der Therapie sollten Leber- und Nierenwerte im Blut sowie die Zahl der Blutzellen durch regelmäßige Blutuntersuchungen kontrolliert werden.

Ciclosporin wird im Rahmen der Psoriasis-Therapie in der Regel nur bei Vorliegen entzündlicher Gelenkveränderungen (Psoriasis arthropathica) eingesetzt. Die Substanz Ciclosporin wirkt spezifischer als Glukokortikoide und Methotrexat, da sie nur einen bestimmten Teil des körpereigenen Immunsystems unterdrückt. Da dieses Medikament jedoch unter Umständen die Nieren schädigen kann, sollten Menschen mit Vorerkrankungen in diesem Bereich das Medikament meiden. Unter der Therapie müssen regelmäßig Blutkontrollen stattfinden.

Unter Retinoiden versteht man Abkömmlinge der Vitamin-A-Säure wie zum Beispiel Acitretin oder Etretinate. Diese Substanzen wirken abschuppend, verlangsamen die bei Psoriasis beschleunigte Zellteilung und fördern die Reifung (Differenzierung) der Oberhautzellen. Retinoide werden insbesondere zur innerlichen Behandlung der Psoriasis pustulosa eingesetzt, einer Sonderform der Erkrankung mit der Ausbildung von Pusteln (Eiterbläschen), insbesondere im Bereich der Handflächen oder Fußsohlen.

Die Einnahme von Retinoiden ist mit einer ganzen Reihe von Nebenwirkungen verbunden, sie sollte also sorgfältig abgewogen werden. Eine häufige unerwünschte Wirkung ist die Austrocknung der Haut beziehungsweise der Schleimhäute. Sie tritt beispielsweise bei der Acitretin-Behandlung bei bis zu 90 Prozent der Patienten auf. Betroffen sind insbesondere die Nasenschleimhaut (häufiges Nasenbluten), die Mundschleimhaut, die Lippen sowie die Augenbindehaut (Kontaktlinsenunverträglichkeit!). Auch kann es zu Haarausfall und zu einer Erhöhung der Blutfettwerte sowie des Blutzuckers kommen. Diese Veränderungen bilden sich in der Regel nach Absetzen des Medikaments zurück.

Frauen mit aktuell bestehendem Kinderwunsch dürfen diese Substanzen auf keinen Fall einnehmen, da schwere Fehlbildungen des Kindes auftreten können. Während einer Behandlung mit Acitretin sowie bis zwei Jahre (. ) nach Therapieende muss ein zuverlässiger Empfängnisschutz gewährleistet sein.

Methotrexat wird im Allgemeinen nur bei schweren und ausgedehnten Hautveränderungen sowie bei entzündlichen Gelenkveränderungen im Rahmen einer Schuppenflechte (Psoriasis arthropathica) verordnet. Die Substanz hemmt in ähnlicher Weise wie die Glukokortikoide Entzündungsvorgänge im Körper. Allerdings kann die Einnahme von Methotrexat (in der Regel drei Tabletten an einem Tag pro Woche) unter Umständen zu Nebenwirkungen an Leber und Nieren führen. Deshalb sollte bei Menschen mit Vorerkrankungen dieser Organe von einer Therapie mit Methotrexat abgesehen werden. Während der Einnahme von Methotrexat sollten zudem regelmäßig Blut- und Urinkontrollen stattfinden.

Welche Behandlung bei Psoriasis die geeignete systemische Therapie ist, muss nach eingehender Untersuchung der Hautarzt festlegen.

ethionamide forsendelser