chloramphenicol online stopwatch

chloramphenicol laveste pris

Psykodynamiska teorier ser hypnos som något som händer i vårt psyke; vi får lättare kontakt med den omedvetna delen av oss. Hypnos förenar känsla och intellekt och den är både upplevande och jagstärkande med kognitiva inslag.

I trans använder och lär sig hjärnan av de inre upplevelserna, på samma sätt som den lär sig av de yttre vardagliga händelserna i vårt vanliga liv. Därför går det att gå tillbaka och påverka sin upplevelse av jobbiga situationer.

Där och då kanske jag inte kunde göra något, åt de där mobbarna eller i den svåra familjesituationen eller vid det där olyckstillfället men NU kan jag gå dit, som den vuxna person jag är nu och göra annorlunda.

Jag kan ”rädda” mitt lilla inre barn, göra upp med gamla förföljare och släppa bördor. Befria mig från det känslomässiga tryck som händelsen gav upphov till. Minnet av den faktiska händelsen finns kvar även efter hypnosen men laddningen släpper (skuld, skam, oro, vrede, sorg).

Detta medför bland annat stor lättnad samt medför att jag inte drar till mig liknande händelser igen i mitt dagliga liv.

Med hjälp av hypnos kan du påverka smärtupplevelse, hitta orsaker till psykosomatisk smärta, man kan till och med bedöva kroppen med hjälp av hypnos!

Klinisk hypnos är ej att förväxla med underhållningshypnos/scenhypnos vilken ses som en oetisk avart, där människor som vill visa upp sig utnyttjas.

Hypnos är inte ett tillstånd av omedvetenhet som åtföljs av förlust av kontroll och minne. Det är heller inte något som någon gör med en annan person.

Trance är heller inte en behandling i sig, trancetillståndet underlättar för den hypnotiserade att komma till ro i sig själv och bli i stånd att upptäcka sitt inre liv. Så, hur man utnyttjar trancetillståndet, är det som åstadkommer förändring. Att vara i trans innebär inte att psyket automatiskt släpper fram traumatiska händelser eller jobbiga barndomsminnen.

Att vara i hypnos kan upplevas som att vara i drömvärlden fast man är vaken. Här är allt det möjligt som inte är möjligt i vår vanliga dagliga värld. Här kan man träffa sig själv i en yngre version, minnen kan spelas upp och användas i läkande syfte, man kan resa i tid och rum, till och med möta nära och kära som inte längre är med oss.

Kontakta oss på Slussen Hypnos & Psykoterapi om du har frågor om hypnos!

Vi erbjuder EGO-State Terapi hos oss.

Kontakta oss för att boka en tid!

På Slussen Hypnos & Psykoterapi erbjuder vi EMDR.

Kontakta oss för att boka en tid!

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ofta en korttidsterapi vilket betyder att du vanligen träffar din terapeut mellan fem och tjugo gånger. Den kan även vara betydligt längre.

Kognitiv beteendeterapi kan leda till snabb positiv förbättring när det gäller symptom som depression, ångest, och paniksyndrom. Med hjälp av kognitiv beteendeterapi kan du få bättre förståelse för känslomässiga svårigheter, öka din självkänsla, och förebygga starka känslosvängningar.

Välkommen att kontakta oss på Slussen Hypnos & Psykoterapi!

På Slussen Hypnos & Psykoterapi erbjuder vi schematerapi.

Schematerapi är en av flera former av KBT. I schematerapi knyts tidigare händelser och livserfarenheter ihop med upplevelser i nutid. Man kan säga att vi skapar en känslomässig brygga mellan nutid och dåtid som hjälper oss att bättre förstå och hantera situationer där vi exempelvis blir arga, känner oss sårbara eller tomma och innehållslösa.

I schematerapi utgår vi från att alla människor har likartade känslomässiga behov; vi behöver trygghet, möjlighet att vara självständiga individer och samtidigt få rimliga gränser. Vi har behov av att uttrycka oss fritt och att ha ömsesidiga nära relationer. När dessa känslomässiga behov inte blivit tillfredsställda under vår uppväxt skapas ”sår” som gör att vissa problem återkommer i våra liv, de blir livsteman. (Till exempel övergivenhet, värdelöshet eller perfektionism.)

När du reagerar starkt vid till exempel separationer, när du tror att du begått ett misstag eller om du misslyckats på något sätt, kan det vara ett tecken på att något av dessa livsteman är aktiverat. Reaktionen kan vara både psykisk och fysisk.

Tillsammans med din terapeut undersöker du vilka teman/scheman som kan vara aktuella i ditt fall och vi arbetar sedan med verktyg för att du bättre ska kunna hantera de utmaningar du ställs inför.

Kontakta oss på Slussen Hypnos & Psykoterapi om du har några frågor!

Vi kan hjälpa er med handledning med inriktning mot psykoterapi och ledarskap/organisation.

Kontakta oss för mer information!

Metoden förenar känsla och intellekt och är både upplevande och jagstärkande med kognitiva inslag.

Varje höst sedan 1999 har vi startat en 100 timmars grundkurs i klinisk hypnos. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjukgymnaster, behandlingspersonal, kuratorer, psykoterapeuter, psykologer, logopeder, mfl. Klinisk hypnos får användas inom ramen för varje kompetensområde.

För att få använda klinisk hypnos i behandlingsarbete kräver Socialstyrelsen legitimationsgrundande sjukvårdsutbildning. Det är därför vårt intagningskriterium.

Kursen är 100 timmar - 2x2 dagar per termin, plus examination. Kursen bygger på praktiska övningar varvat med teoretiska föreläsningar. Specialiserade gästlärare bjuds in vid ett par tillfällen. Kursen ger stora möjligheter till personlig utveckling.

Milton Ericsson, Förhållningssätt och Etik, Hypnosens användningsområden, Trans – FMT (Förändrat medvetandetillstånd), Trygghetens betydelse och förankring, Fasorienterat arbete, Formella/informella induktionstekniker, Fördjupningstekniker, Direkta och indirekta suggestioner, Metaforer, hypnossagor, Ideomotoriska signaler, Hypnos och smärta, Jagstärkande arbete, Stress, utmattning, Sömnproblematik, Hypnos med barn o ungdomar, Friskvårdande förändringsarbete, rökstopp, viktminskning, Vad händer i hjärnan? Hypnosstrategier, Orientering i hypnospsykoterapi, Självhypnos samt Hypnosforskning.

 • AnnKristin Lundmark, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Cert. Hypnosterapeut (ASCH)
 • Inger Lundmark, Fil. Kand, Leg. Psykoterapeut, Familjeterapeut, Handledare, Aukt. Dramapedagog (RAD) Gestaltterapi grund Cert. Hypnosterapeut (ASCH)

Vi är medlemmar i SFKH - Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos.

Examinator:
Gunilla Lundmark, Leg. Psykoterapeut, Familjeterapeut, sexolog, Handledare Cert. Hypnosterapeut (ASCH)

Nästa grundkurs börjar med introduktion: 15+16 mars 2018
Kursavgift: 1800 kr per dag + moms (Totalt 27 000 kr + moms). Delbetalning accepteras. I kursavgiften ingår allt material och kaffe med tillbehör.
För information och anmälan: För mer information se www.ingerlundmark.nu. För anmälan vänligen kontakta Inger Lundmark på telefonnummer 0705 - 93 24 76 eller mejla till kontakt@ingerlundmark.nu

”Den har inte bara gett mig redskap i arbetet, utan blivit ett sätt att leva!” Sjukgymnast

”Underbart sätt att lära genom att göra. Bra blandning teori och praktik” Psykoterapeut

billigste chloramphenicol dosage

Jag handleder både individer och grupper. Jag tror på handledning som bygger på evidensbaserade upplägg. Jag har jobbat 16 år inom sluten psykiatrisk vård. Jag har fått uppdrag från Statens Institutionsstyrelse (SIS) och jag jobbar för närvarande inom Socialtjänsten. Då handledning förekommer i olika former, är det viktigt att, ur värdegrundsmässiga, ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter, försöka sortera i de olika kategorier. Därför vänder jag mig till dig som arbetar med människor inom område som psykiatri, omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. Min handledning fokuserar ofta på de ärenden som är aktuella i gruppen men kan även innefatta implementering och processhandledning för gruppen. Jag grundar valet av handledningsform på det behov individen eller gruppen har i relation till verksamhetens mål/ syfte. För att lära nytt behövs utbildning, men för att omsätta kunskap i aktiv handling kan ibland handledning behövas som integrerar teori och praktik.

Pris: Privatperson, 1000 SEK

Företag/organisationer, 1200 SEK

Plats:affectio mottagning vid St: Eriksplan, Stockholm eller handledningen kan även hållas på din arbetsplats eller annan lämplig lokal..

Antimobbningsprogram

Jag skräddarsyr antimobbningsprogram för skolor, med en eller flera experter, efter vad förhållanden påyrkar.

Psykoterapi

Expert på krishantering och traumabehandling. Jag har forskat och jobbat många år med flyktingar med tortyr och krig bakgrund.

Legitimerad psykoterapeut från både Karolinska Institutet och Umeå Universitetet.

Associerad professor i medicinsk psykologi, och Dr. i medicinsk vetenskap, från Karolinska Institutet.

När det gäller psykoterapi, jag är utbildad i både KBT och Psykodynamisk psykoterapi men min huvud metod bygger på relationell, Davanloos Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), där också kognitivt beteende och mentaliseringstekniker har en självklar plats.

Jag behandlar barn och ungdomar (6-23 år) och familjer i kris och med svår trauma bakgrund inom Sigtuna kommun. Jag tillämpar också följande metoder:

”Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB).

”Acceptans and Kommittent Terapi”

Jag är utbildad i HBTQ, Återfallsprevention, ”Signs of Safety”

Utbildningsansvarig, senior föreläsare vid Karolinska Institutet

Jag har varit senior föreläsare och handledare och ansvarig för flera kurser vid Karolinska Institutet och Mälardalens Högskolan. Jag har varit sakkunnig för Statens institutionsstyrelse och projektledare för stora projekt när det gäller chefscoaching.

Expert i kris och trauma, hjärnforskare, stressforskare, expert i arbets- och organisationspsykologi

Jag har jobbat 20 år som hjärnforskare och stressforskare vid Karolinska Institutet. Kris och trauma, konflikt, mobbning och stresshantering, arbets- och organisationspsykologi och individ och organisation i samspel, och psykoterapi är bland mina expertområden. Jag har 19 publicerade artiklar i internationella tidskrifter. Jag är första författare i 17 av dessa artiklar. Jag har också flera artiklar publicerade i sociala medier i Sverige angående hur livshändelser, trauma och mobbning påverkar hjärnan hos barn och vuxna. Min fokus är främst på arbetsplats och skolmobbning och hur stress i allmänhet och post traumatisk stress syndrom i synnerhet påverkar hjärnan.

VISSA RELEVANTA LÄNKAR

Vad händer i hjärnan när man mobbas? – Malou Efter tio (TV4)

Mobbningseffekter – från cell till samhälle

Stöd för Davanloos ”Intensiv Short-Term Dynamic Psychotherapy” (ISTDP) tillämpat på barn- och ungdomar med psykosociala problem

Mobbning ger samma symtom som tortyr

Arbetsplatsmobbning satt under lupp, Medicinsk Vetenskap nr 3 2011

Vad är mobbning? AFTOONBLADET, Publicerad: (2012-10-10).

Mobbning påverkar hjärnan som i krig. Mobbning kan leda till självmord. ANVÄNDBART: EN KVARTALTIDSKRIFT OM ARBETSMILJÖFORSKNING. ( Nr 4/ december).

Samma symptom som tortyroffer, Nyheter, Tidningen Vision, Publicerad (2012) december

World Health Design, medlem i Editorial Board

Arbetar Skydd: ”Mobbning måste kriminaliseras”

Mobbning är en sjukdom i samhället. 4 sep

En av elva anser sig mobbad. (2012-02-14). PUBLIK, Ges ut av Fackförbundet ST .

Mobbning på jobbet smittar alla. LevaPS. (March 2012).

chloramphenicol dosis pediatricas

Huvudfokusen på de fyra föreläsningskvällarna kommer att vara på hur du som behandlare kan förstå affekternas, känslornas och kognitionens funktion på den intra psykiska nivån såväl som den inter psykiska nivån och metodiskt använda dig av denna kunskap i dina kliniska möten för att klienten tillsammans med dig skapar nya förändringsprocesser i sitt liv.

Målgrupper och intressenter: Utbildningen riktar sig till dig som möter kris och trauma drabbade människor samt människor med psykiska problem i ditt arbete som socionom, steg 1 eller steg 2 psykoterapeut, läkare, sjuksköterska, ungdomsbehandlare, eller familjebehandlare inom sjukvård, socialtjänst, öppenvård, omsorg, kyrka, polisen, kriminalvård, migrationsverket, försvar, skola, behandlingshem samt personal- och serviceorganisationer. Andra intressenter för utbildningen är högskolor/utbildningsinstitut, med flera.

Modul 1, kväll 1, 18.00–20.00: Affektfokuserad behandling (intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)

Praktisk tillämpning - övningar, teori-bildning bakom ISTDP, rollspel i specifika ISTDP intervention och ISTDP tekniker när det gäller inte bara kris och trauma utan också dem vanligaste psykiska sjukdomar hos barn, unga, vuxna och familjer:

 • PTSD
 • ADHD
 • Bipolär
 • Borderline
 • Bulimi
 • Anorexi
 • Depression
 • Hälsoångest
 • Tvångssyndrom
 • Panikångest
 • Social fobi
 • Ångest
 • Dubbeldiagnos
 • Psykotisk störning

Modul 2, kväll 2, 18.00–20.00, KRISHANTERING:

Affektfokuserad behandling i kombination med schemateoretiska och beteendemässiga tekniker i praktisk tillämpning vid kris och trauma och psykologiska första hjälpen

Kväll 2 syftar till att vara förberedd på att möta och ha ett kombinerat verktyg för att hjälpa familjer genom olika sorters traumatiska kriser. Krisreaktioner är nästan alltid normala reaktioner på onormala händelser och med ett väl genomfört krisarbete förebyggs eventuella svårare reaktioner.

Kvällen syftar till att ge ökad kunskap om olika traumatiska kriser samt hur man på bästa sätt kan använda IA-KBT för att stödja och hjälpa familjer ur kris. Deltagaren lär sig identifiera vilka faktorer som påverkar individuella krisreaktioner. Hur ska behandlare använda IA-KBT som verktyg för att leda svåra samtal på ett professionellt sätt? Avsnittet kommer att inbegripa IA-KBT som verktyg för att möta barn i kris, sorg och smärta utan att själv påverkas på ett negativt sätt. Hur ska man hantera egna reaktionsmönster på att möta en person i kris? (överföring och motöverföring, när man bör lämna över ärendet till någon annan behandlare etc.

 • Vilka är riskfaktorer vs skyddsfaktorer?
 • Faktorer som påverkar hur väl en person återhämtar sig från en kris.
 • Faktorer som påverkar krisreaktioner
 • Stress- sårbarhetsmodellen, och personlig härdighet.
 • PTSD
 • Hur kris kan leda till utveckling?
 • Reaktioner på traumatisk kris - olika emotionella nyanser
 • Alla människor påverkas inte lika av en och samma händelse! Det är inte situationen som avgör, utan upplevelsen

Modul 3, kväll 3, 18.00–20.00, Den stressade hjärnan under behandlingens olika faser:

Hur kris och trauma påverkar hjärnans arkitektur och hur detta får praktiska konsekvenser i behandlingsarbetet? Praktisk tillämpning av forskningsresultat vid behandlingsmötet när det gäller effekter av kris- och traumatiska livshändelser på hjärnans morfologi och kognitiva och känslomässiga system. Många faktorer ökar risken för att få en depression. Arvsanlag, barndomstrauman, hormonella och immunologiska grunder. Det som ofta får depressionen att nå en allvarligare tröskel är kronisk stress

 • Definition och tecken för kris
 • Flykt- kamp respons eller frysresponsen.
 • Kroppsliga, känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga reaktioner på kris.
 • Hjärnans två reaktionssystem mot upplevda hotet: 1) Det primitiva alarmsystemet som reagerar reflexmässigt. 2) Det andra systemet är det rationella alarmsystemet som är däremot långsammare och medför en analys av det primitiva alarmsystemets signaler. Istället för en enbart fight eller flykt finns det nu fler lösningar på hotsituationen, till exempel att starta en diskussion eller överläggning.
 • Konsekvent tänkande eller panik – beter vi oss logiskt grundat eller irrationellt vid kris?
 • Krisens förlopp: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetning och nyorientering.
 • Rehabilitering efter en kris.
 • Klassifikation av stressinducerad psykisk ohälsa. Vårt nuvarande diagnos- och klassifikationssystem, den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10, grupperar stressrelaterad psykisk ohälsa under koden F43, som har fyra undergrupper:

1. anpassningsstörning (F43.2)

3. posttraumatiskt stressyndrom (F43.1)

4. utmattningssyndrom (F43.8).

 • Observationsindex för somatiska besvär vid behandlingssamtal (Emdad, 1998)
 • Olika behov i olika faser: Tiden efter en allvarlig händelse indelas i tre perioder: akutfas, mellanfasoch långtidsfas
 • Stöd: långt in i framtiden

Modul 4: kväll 4, 18.00–20.00: IA-KBT vid barnmisshandel

 • Behandlingsforskning har visat att barn behöver professionell hjälp att tala om och bearbeta de specifika händelser de varit med om.
 • Barn som utsatts för fysisk misshandel uppvisar vanligtvis olika symtom från akut stress, PTSD, ångest och senare i livet depressioner och aggressionsproblematik.
 • Föräldrar som utsatt sina barn för våld behöver hitta nya strategier i sin barnuppfostran än aggressivt utlevande i relation till sina barn.

Med hjälp av IA-KBT jobbar behandlaren affektfokuserad med familjer och för att minska föräldrar användning av fysisk bestraffning, förstärker föräldrafärdigheter och minskar barnens traumasymptom genom KBT uppgifter. Metoden bygger på att man behandlar föräldrarna och barnen separat vid samma tillfälle. Anknytningstrauma triggar intensiva, komplexa känslor hos misshandlade barnet.

Dessa känslor består av sorg, vrede, skuld över sin egen ilska (av kärlek till våra vårdgivare), och ångest/rädsla för repressalier. Om barnet inte får möjlighet att lägga dessa känslor i knän på en vuxen människa som kan härbärgera barnet då begraver barnet känslorna inom sig för att kunna bevara det redan sköra anknytningsbandet med anknytningspersonen som brukar vara vanligtvis en förälder eller båda föräldrarna. Då utvecklar barnet olika hanteringsstrategier/försvarsstrategier för att undvika smärtsamma känslor.

Plats:affectio mottagning vid St: Eriksplan, Stockholm. Utbildningen kan även hållas på din arbetsplats eller annan lämplig lokal.

UTBILDNING: ARBETSMILJÖ

HUR SKAPAR MAN EN HÄLSOEKONOMISK, KVALITETSSÄKER PSYKOSOCIAL MILJÖ PÅ ARBETSPLATSEN?

Till dig som chef och/ eller anställd inom kommunala och statliga förvaltningar, eller privata företag

Upplägget för grundutbildningen med mig som föreläsare är 2 + 1 kväll för att ha reflektionstid mellan utbildningstillfällen.

En grundutbildning för chefer och/ eller anställda inom kommunala och statliga förvaltningar, eller privata företag.

När spänningen är en realitet på arbetsplatsen och man har använt alla tillgängliga resurser för att hantera konflikter inom organisationen, finns det inget annat val än att ta hjälp utifrån. Handledning

När spänningen är en realitet på arbetsplatsen och man har använt alla tillgängliga resurser för att hantera konflikter inom organisationen, finns det inget annat val än att ta hjälp utifrån. Jag skräddarsyr också ett program, med en eller flera experter, efter vad förhållanden påyrkar.

Pris: Privatperson, 7 300 SEK inkl. moms.

Företag/organisationer, 7 300 SEK exkl. moms.

Plats:affectio mottagning vid St: Eriksplan, Stockholm. Utbildningen kan även hållas på din arbetsplats eller annan lämplig lokal..

Deltagare som utbildas i metodiken och inom ramen för affectio- Psykoterapi & Utbildning certifieras i slutet av utbildningen.

cleocin ingen reception