hvor jeg køber benadryl

hvor jeg køber benadryl

Af biologiske lægemidler til psoriasis findes etanercept, adalimumab, ustekinumab, ixekizumab, brodalumab, secukinumab, guselkumab eller infliximab, se Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis.
De biologiske midler og apremilast er forbeholdt til sygehusbrug. Pustuløs psoriasis og psoriasis erythrodermi behandles altid systemisk.

Man skal være opmærksom på, at 10-20% af patienterne med psoriasis samtidig har artritis som led i sygdommen. Hvis NSAID ikke kan kontrollere symptomerne ved psoriasisartritis, suppleres ofte med methotrexat og i de sværeste tilfælde secukinumab, ixekizumab, etanercept, adalimumab, infliximab, golimumab, apremilast eller ustekinumab.

På området findes desuden en behandlingsvejledning fra RADS. Se endvidere Medicinrådet, der fra 1. januar 2017 har overtaget RADS' opgaver.

Psoriasis er en velkendt hudsygdom, som mange danskere er ramt af. Almen psoriasis (psoriasis vulgaris) er en hudlidelse, som rammer omkring 2-3% af befolkningen, hvilket svarer til ca. 160.000 danskere.

Psoriasis findes i mange forskellige sværhedsgrader, nogle opdager nærmest ikke at de er ramt, hvorimod andre er ramt på næsten hele kroppen.

Læs med og lær alt om psoriasis, find ud af hvad man kan forvente og hvordan man behandler hudsygdommen.

Dette er en omfattende artikel om hudsygdommen psoriasis, brug evt. oversigten til at navigere rundt på siden, og finde svar på specifikke spørgsmål.

Psoriasis er en forholdsvis "normal" hudsygdom, der viser sig ved røde, tørre og skællende pletter. Psoriasis viser sig oftest på knæ, albuer og i hovedbunden. Med tiden kan sygdommen brede sig til andre og flere steder på kroppen.

Sygdommen viser sig sjældent før puberteten, og ligger i mange tilfælde i en slags dvale indtil omkring 50 års alderen. Man mener at jo senere i livet psoriasis opstår, jo mildere bliver hele sygdomsforløbet.

Hvad sker der i kroppen, når man lider af psoriasis?

Årsagen til at de skællende psoriasispletter opstår, er øget celledeling. Overhudscellerne deler sig hurtigere end normalt, 6-7 gange så hurtigt for at være præcis. En konsekvens af for hurtig celledeling, er at hudens blodkar udvides, hvilket er grunden til at de ramte områder ser røde og irriteret ud.

Selvom man i mange år har forsket og undersøgt alt om psoriasis, ved man stadig overraskende lidt om hvorfor man udvikler psoriasis. Man ved dog at sværhedsgraden af psoriasis i stor grad hænger sammen med immunforsvaret velvære.
Derfor ved man også hvordan man kan minimere mængden af udbrud, og hvad man selv aktivt kan gøre for at afhjælpe hudsygdommen. Læs mere om dette længere nede på siden.

Ca. 30% af alle patienter med psoriasis i svær grad, udvikler på et tidspunkt i livet psoriasisgigt, som er en inflammatorisk, autoimmun gigtsygdom. Man kan læse mere om psoriasisgigt på gigtforeningens hjemmeside.

Psoriasis kan være en frygtelig lidelse, da det ofte indebære kløe, smerter og irritation. Psyken bliver ligeledes udfordret, da psoriasis er en kronisk sygdom, som man må forvente at kæmpe med resten af livet.

Ikke nok med irritation og smerte, så er psoriasis også meget uhensigtsmæssig, når det kommer til ens udseende. Psoriasisramte områder er præget af skæl, rødme og opsvulmning, hvilket især kan være et problem hvis det rammer et synligt sted på kroppen.

Spørgsmålene som mange stiller sig selv, efter at have fået konstateret psoriasis er, hvorfor mig? Er jeg selv skyld i det? Er det arveligt?.

Eftersom man ikke kender den helt konkrete årsag til psoriasis, kan man desværre heller ikke give et fyldestgørende svar på hvorfor man får det.

Læger og fagfolk kalder psoriasis for en multifaktorel hudsygdom, hvilket egentlig bare betyder at man endnu ikke er i stand til at sætte fingeren på en bestemt årsag til sygdommen opstår.

Man mener at psoriasis er arveligt, fordi man mistænker sygdommen for at være tilknyttet visse vævstyper og gener. Desuden er det tydeligt at børn med psoriasisramte forældre, i større grad bliver ramt af samme sygdom.

Det er dog et kompliceret emne, og derfor tør man i skrivende stund endnu ikke sige noget med sikkerhed.

Her i vi gået i dybden med, hvordan psoriasis behandles og hvad man selv aktivt kan gøre for at afhjælpe de værste symptomer.

Først og fremmest er det vigtigt, ikke at lade en konstatering af psoriasis slå dig helt ud. Selvom det kan føles uretfærdigt, er ens indstilling til fremtiden også en faktor, for hvor meget det kommer til at fylde i ens hverdag.

Det er uden tvivl svært, at have en positiv indstilling til en fremtid med psoriasis, men et positivt sind er med til at øge succesraten af de forskellige behandlinger. Psyken er altid en vigtig medspiller, når det kommer til sygdomme og sundhed.

Vi anbefaler at man så vidt muligt "plukker de lavt hængende frugter først", inden man begynder på uhensigtsmæssig receptmedicin og kraftige lysbehandlinger.

Derfor gennemgår vi først de gode råd og anbefalesværdige produkter som enhver psoriasispatient bør have kendskab til.

Inden vi gennemgår de tilgængelige behandlingsmetoder, er der nogle ting man bør være klar over, kan forværre psoriasis og fremprovokere udbrud af hudsygdommen.

Stress - Det er efterhånden almen viden, at stress er usundt og bestemt ikke fører noget godt med sig. Størstedelen af psoriasispatienter oplever hyppigere og kraftigere udbrud, når de er stressede. Det er uhyre vigtigt at undgå stress, hvad end det skyldes pres fra arbejdet eller familien. Stress er et af de første emner en læge vil spørge ind til, når det kommer til fremtidig behandling af psoriasis.

Alkohol og rygning - Disse stimulanser har vist sig at forværre psoriasisudbrud og får dem samtidigt til at forekomme hyppigere. Man ved ifølge undersøgelser, at både tobak og alkohol stresser kroppen, især hos personer med psoriasis. Derudover har undersøgelser vist at psoriasispatienter, som drak alkohol dagligt, oplevede en positiv effekt ved at skære ned i alkoholforbruget. Man behøves dog ikke undvære alkohol, så længde det nydes med jævne mellemrum og i moderate mængder.

Sukker - Det er dokumenteret, at store udsving i ens blodsukker, stresser kroppens celler, hvilket er særligt uhensigtsmæssigt, når man lider af psoriasis. Det er dog for de flestes vedkommende urealistisk at fuldstændig undgå sukker, men har man et overforbrug, er det et rigtig godt sted at starte.

Sunde kostvaner vil altid spille en vigtig rolle, når det kommer til generel sundhed. Det har dog vist sig, at være ekstra vigtigt hos psoriasispatienter, fordi man kan dæmpe sværhedsgraden af sin psoriasis ved hjælp af kost. Ligeså vel som nogle fødevare kan forværre psoriasis, kan nogle også være med til at forbedre. Der forskes stadig utrolig meget på sammenhængene mellem kost og psoriasis.

De gavnlige effekter som de nedenstående vitaminer og olier har, er ikke videnskabeligt dokumenteret, men bekræftes af utallige patient- og lægeerfaringer.

D-vitamin - For at vores immunforsvar kan fungere optimalt, er det vigtigt at få masser af vitaminer. Forskning peger på at D-vitamin er vigtigt i forhold til at få immunsystemet til at fungere stabilt, og undgå angreb på kroppens egne og sunde celler.

Der mangler stadig bedre undersøgelser på området, men fordi man ved at solens UVA- og UVB-stråler har en gavnlig effekt på psoriasis, mener man også at D-vitamin gennem kost bør gavne. Er man i underskud af D-vitamin bør man spise mere fisk eller supplere med kosttilskud. Vi anbefaler dette D-vitamin kosttilskud fra Biosym

Et længerevarende underskud af D-vitamin er farligt, og bør tages seriøst uanset om man er ramt af psoriasis eller ej.

hvor jeg køber benadryl

Ledbesvær ved psoriasis (psoriasisartrit)
Psoriasisartrit er en inflammatorisk ledsygdom, som rammer mennesker med psoriasis. Omkring 30-40 % af alle psoriasispatienter er også ramt af psoriasisartrit. Denne tilstand er blevet mere og mere almindeligt i Sverige. Dog er det stadig en sygdom, der er ukendt og uudforsket, og hvor man endnu ikke helt har fastlagt, hvilke faktorer, der forårsager sygdomstilstanden. En blanding af ydre faktorer og arvelighed tror man kan have den største indvirkning.

Både psoriasis og psoriasisartrit er kroniske inflammationssygdomme. En inflammation ved psoriasisartrit starter i området omkring muskel- og senetilhæftninger. Når inflammationen når leddene, bliver det en ledinflammation, en artrit. Som regel starter en inflammation i større muskeltilhæftninger. Dette kan være rundt om knæene, albueled eller over hoftebenskammene. Også større dele af ryggen kan rammes. Præcis som ved psoriasis er det almindeligt, at psoriasisartrit ses i en symmetrisk opbygning, hvor begge led på kroppen bliver angrebet samtidig.

Ved psoriasisartrit kan symptomerne variere kraftigt mellem mennesker. Nogle har milde symptomer, som er tilfældige og kun påvirker nogle få led, samtidig med at andre kan have aggressive symptomer, som slutter med nedbrydning af led eller funktionshæmning, hvis sygdommen ikke behandles.

Der er en række symptomer, som tyder på, at man har fået psoriasisartrit:

  • – Stivhed
  • – Hævede led
  • – Ømhed
  • – Træthed
  • – Bevægelses- og hvilesmerter
  • – Varmeøgning i leddene

Psoriasisartrit er en kronisk ledsygdom, som let forveksles med andre sygdomme, som leddegigt, slidgigt eller andre reumatiske sygdomme. Navnlig under den første sygdomsfase kan psoriasisartrit forveksles. Hvis der ikke ses nogen eller kun milde symptomer på psoriasis kan det være sværere at afgøre, at man også har fået psoriasisartrit. Det er derfor vigtigt, at lægen lytter nøje til patientens anamnese og beskrivelse af symptomer og gener. I dag kan man ikke helt helbrede psoriasisartrit. Det er derfor vigtigt i tide at fastsætte en diagnose og påbegynde en behandling for at mindske sygdommens udvikling. Ved at gøre dette minimerer man risikoen for, at leddenes funktion forværres, og at leddebrusken forstørres. Resultatet bliver, at patienterne kan dæmpe deres gener i tide og få bugt med symptomerne, som gør, at de fleste kan leve et godt liv.

Livskvalitet ved psoriasis
Psoriasis og psoriasisartrit er kroniske inflammationssygdomme, som der i dag ikke findes noget lægemiddel for. Mange af de alternativer, der findes mod sygdommene kan dæmpe og til en vis grad næsten helt afhjælpe symptomerne i længere perioder. Trods dette påvirker generne mange menneskers sociale liv og livskvalitet. I visse tilfælde har man måttet leve med diagnosen fra en tidlig alder. Når psoriasis kommer i anfald har en del mennesker brug for ekstra støtte i de perioder, hvor sygdommen er værst.

For lettere at kunne håndtere sygdommen og lære at leve med psoriasis kan man få støtte gennem lægehuset eller egen læge samt gennem organisationer som Danmarks Psoriasis Forening. Man kan tale med mennesker, som selv lider af psoriasis eller komme i kontakt med specifikke organisationer, som hjælper unge mennesker med psoriasis.

Meget tyder på, at der er sammenhæng mellem psoriasis, stress og angst. Selvom forskellige niveauer af stress påvirker mennesker på forskellige måder, kan stress være en medvirkende faktor i dit første psoriasisudbrud, og stress kan gøre din eksisterende tilstand værre. Disse enkle tips kan gøre en forskel for din tilstand.

At skulle leve med en kronisk hudsygdom kan veje tungt på skuldrene af mennesker med psoriasis. Det kan gøre dem mere tilbøjelige til at lide af depression, angst og søvnløshed. Få hjælp fra familie og venner, så du ikke på egen hånd skal klare din psoriasis. Lær at tale med dine nærmeste og dit netværk om din psoriasis. Det kan lette din situation.

En god nattesøvn er en fin start til at blive klar til dagens udfordringer. Psoriasis kan gøre det svært at sove, hvis du er stresset og angst. Du kan selv gøre noget for at forbedre din søvn, hvis den er forringet af stress. Stress kan også i sig selv gøre din psoriasis værre. En god nattesøvn vil gøre det lettere at få en god dag.

Når din hud er betændt, frigiver kroppen stoffer, der får det til at klø. De fleste mennesker med psoriasis synes, at kløe er det mest generende symptom ved sygdommen. Kløen kan variere fra mild til svær, men alle med psoriasis lider af kløe. De ved også, at det er bedst at modstå trangen til at kradse. Hvis din kløe driver dig til vandvid, kan du bede din læge om hjælp.

Har du svært ved at lade være at kradse, selv når du ved, at det forhindrer din hud at hele op? Der er mange strategier, du kan følge for at få din kløe under kontrol. Det kan være alt fra at give din psoriasis ro til at regulere temperatur og fugtighed i hjemmet eller iføre dig det rigtige tøj. Glem ikke, at din læge også kan hjælpe.

Vær aktiv - uanset om det er en halv time, flere gange om ugen eller mange korte aktiviteter i løbet af dagen. Det vil sænke dit stressniveau, give dit selvværd et boost, og det kan gøre din hud bedre. Spørg din læge til råds, og begynd på en motionsform, der tiltaler dig. Læs om, hvordan det kan være godt for dig og få også et par tips til at komme i gang.

Problemet med at sove, når et udbrud af psoriasis melder sig, er nok til at ødelægge de fleste menneskers humør, og du er sikkert ingen undtagelse. En god nattesøvn er vigtig for dit velbefindende. Hvis din psoriasis holder dig vågen, kan du få hjælp fra disse praktiske tips.

5 måder at vinde over dine bekymringer på

Psoriasis kan være stressende og bekymrende. Tilstanden forårsager angst hos dem, der lider af det; og det kan igen være en forværrende faktor i forhold til at få udbrud. Hvis ​​du bekymrer dig for meget og føler at stress gør dine symptomer værre, kan du prøve at følge nogle af disse strategier.

Hvis du har psoriasis, har du har sikkert fundet ud af, at kradse, når det klør, er en tilfredsstillende men meget kortsigtet løsning. Du vil måske være glad for at vide, at det undertiden kan være så enkelt at komme ud af vanen, som at gøre noget andet i stedet. Find ud af, hvordan du kan bryde den onde cirkel.

De fleste mennesker med psoriasis synes, at kløe er det mest irriterende symptom. Det kan variere fra mild til svær kløe, men trangen til at kradse påvirker alle. Tricket er at modstå at kradse, da kradsen forhindrer dine psoriasispletter i at hele op, og det kan forårsage læsioner og blødninger. Så hvordan kan du undgå at kradse dig?

QualityCare™ er et varemærke ejet af LEO Pharma A/S. LEO® og LEO Lion logo er registrerede varemærker og ejes af LEO Pharma A/S. © Marts 2015 LEO Pharma A/S. Alle rettigheter forbeholdes.

Dette websted bruger cookies, for at vi kan give dig den bedste oplevelse på internettet, og for at vi kan indsamle anonymiserede og samlede data om anvendelsen af vores websted. Du kan se, hvilke cookies vi benytter, hvad de gør, og hvordan du kan deaktivere dem i vores COOKIEPOLITIK. Når du besøger dette websted og [lukker denne meddelelse], accepterer du brugen af cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik, medmindre du har deaktiveret dem.

Patienter, der får psoriasis tidligt i livet, lever typisk 10-20 år kortere end gennemsnittet. (Foto:The Wednesday Island)

I 1313, da Frankrig blev regeret af Filip den smukke, brændte man psoriasis-patienter på bålet. Siden har forholdene og behandlingsmulighederne for denne patientgruppe ændret sig i positiv retning.

Men psoriasispatienter, som får sygdommen tidligt i livet, har stadig en forventet forkortet levetid på 10-20 år. Fremtiden ser dog lysere ud.

Ny medicin er kommet til indenfor de senere år, og en øget forståelse af sygdommen gør, at man også i fremtiden kan forvente betydeligt forbedrede behandlingsmuligheder af psoriasispatienter.

»Om 5-10 år vil vi se adskillige nye lægemidler, som påvirker sygdommen på forskellige trin i sygdomsudviklingen. Medicinen vil forventeligt virke bedre og have færre bivirkninger, end de behandlingsmidler, vi tidligere har anvendt,« forklarer Lars Iversen, nyudnævnt klinisk professor i dermatologi ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet.

»Med den øgede forståelse vi får af hvilke sygdomsmekanismer, som leder til udvikling af psoriasis, kan vi behandle mere specifikt, og vi kan muligvis også forhindre udvikling af følgesygdomme,« siger Lars Iversen.

Der er brug for forbedret medicin i forhold til behandling af psoriasis, for psoriasis er ikke blot en hudsygdom, hvor huden bliver betændt og irriteret. Sygdommen kan have følgevirkninger for patienten.

»Undersøgelser viser, at psoriasis indvirker på patienternes livskvalitet, såvel fysisk i form af kløe og betydelig skældannelse, såvel som psykisk, f.eks. mht. selvtillid i hverdagen,« forklarer Lars Iversen.

»Desuden har psoriasis en række følgesygdomme. Følgesygdommene er f.eks. overvægt, hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge og nogle former for kræft. Vi ved desuden, at patienter, som debuterer tidligt med sygdommen, dvs. før 30-40 års alderen, har en forventet forkortet levetid på 10-20 år,« siger Lars Iversen.

I forhold til for bare 20 år siden ser mulighederne for behandling af patienter med psoriasis meget bedre ud.

»Tidligere troede man, at psoriasis var en sygdom udelukkende i hudcellerne, men nu ved vi, at det er immunsystemets celler, der sammen med hudcellerne fører til sygdommen,« siger Lars Iversen.

Psoriasis opstår, fordi immunsystemet overreagerer. Den hidtidige behandling har derfor taget udgangspunkt i at dæmpe immunforsvaret generelt, hvilket som bivirkning har resulteret i en øget risiko for bl.a. infektioner.

hvor jeg køber benadryl

Jag förstår också att sjuka griper efter alla möjliga förklaringar och det är fantastisk att läsa om att det finns många olika typer av botande metoder som ger kronisk friskhet från psoriasis som inte är genetiskt betingad men som förs över från en generation till en annan genom liknande livsstil, liknande kost och på grund av medfödd fysiologisk konstitution.

Tråkigt är att läsa att många med psoriasis försvarar en skolmedicin som misslyckats, som inte klarar av att bota psoriasis och istället kallar den för kronisk. Tråkigt att skolmedicinen är så styrd av läkemedelsindustrins rön och forskning som är beroende av vilka intäkter som läkemedlen ger.

Det känns fantastiskt uppmuntrande att prata med sjuksköterskor och läkare som testar alternativa metoder och som lyckas bota sin egen sjukdomar tex psoriasis och lika tråkigt är det att höra hur skolläkare berättar att när de ska behandla sina patienter tvingas de att använda värdelösa skolmedicinska metoder och de tvingas att upprepa den autoimmuna förklaringsmodellen trots att de inte själva tror på den.

Roligt är det att metoder från 1800-talet kan vara bättre än metoder från 2010-talet.

Det är skolmedicinens misslyckande och en generell vägran att titta i mikroskop som borde föras inför rätta. Det är kortisonkvacksalveriet som borde prövas i domstol. Lägg inte fler bördor på de som är sjuka.

Alla fantastiska skolmedicinare som studerat och funnit mikroorganismer i blod och kroppsvätskor, det är dags att ni riskerar era anställningar nu och mer öppet berättar om era fynd och hypoteser.

Tack Erik Enby och dina kollegor i världen som vågar gå emot etablissemangets prestige, feghet, ignorans och tunnelseende.

Super! Glad at det har vänt til det bättre. Din resa är en inspiration för andra!

https://www.youtube.com/watch?v=jaI0l0T20zs
Själv tror jag på att äta ren mat och göra detoxer.

Det ligger mer än 30 års seriös forskning bakom doktor Erik Enbys insikter om vad som händer i människokroppen. Han har lagt ut sina upptäckter på http://www.enby.se.
Det är ny kunskap det handlar om.

Sätt dig på skolbänken och studera hemsidan och återkom när du har
förstått och tala då med forskaren själv i stället för att komma med okunniga kommentarer!

Det är starka krafter som motarbetar dr Enbys forskning. Big Pharma lurar hela tiden runt hörnet. Läs följande böcker så att du begriper lite mer hur korrupt det är inom läkemedelsindustrin: Ralf Sundbergs ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”, Maciej Zarembas ”Patientens pris – Ett reportage om den svenska
sjukvården och marknaden”, John Virapens ”Piller & profiter – Memoarer från en industri med dödlig biverkan”, Johan Thybergs ”Forskning till salu – En Granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda”, Peter C Goetzsches ”Deadly Medicines and Organised Crime:
How Big Pharma has corrupted Healthcare” m.fl.

Dr Enbys naturenliga metoder kan aldrig skada. Vi är många som har blivit hjälpta och botade av honom under årens lopp. Det kan inte ha undgått dig hur det ser ut på
skolmedicinens område, där t.ex. ca 25.000 människor dör varje år i cancer.

Välkommen att bli medlemsprenumerant på tidningen 2000-Talets Vetenskap,
en dörröppnare http://www.2000tv.se.

Siv Wernborg
(cancerpatient 2001-2004)

Jag kan intyga att Erik Enbys ordination för att bota psoriasis fungerar av egen erfarenhet. Diagnos ställdes av en vårdcentral. Genom att följa Enbys ordination har nu 50% av min psoriasis försvunnit. Jag fick två fläckar på fötterna och de tillväxte stadigt/långsamt under 3-4 år. När jag testade kortison hände ingenting, men med Enbys recept backar långsamt psoriasisen och är nu alltså borta till 50%.

Enligt konventionell vård är psoriasis för de flesta obotbart med enda möjlighet att lära sig leva med symptomen. Psoriasisförbundet menar att psoriasis är ”systemisk” eller genetiskt betingad, eller hur ni nu menar.

Enbys hypotes är att det handlar om mikrosvampangrepp i lagren mellan hudcellerna. Därför reagerar inte kroppens immunförsvar korrekt eftersom den smarta svampen inte angriper inuti cellerna utan runt dem i lagret mellan cellerna.

När 100% av min psoriasis är borta skriver jag en artikel om det.

@ NewsVoice 23/10 kl 14:09
Den artikeln ser jag framemot redaktören.
Personligen skulle jag inte tveka att konsultera Dr Enby – en unik och rakryggad man!

Intressant diskussion. Mina tankar kring detta är följande. Om Enby har rätt att det är en slags svamp som är orsaken och som skall behandlas (dödas) så borde väl psoriasis vara smittsamt för alla som kommer i kontakt med drabbade? Enligt Wikipedia är det inte det. Jag antar att den aspekten är väl undersökt iaf?
Med detta sagt tar jag definetivt inte skolmedicinens parti, jag anser att skolmedicinen generellt är totalt opålitligt och helt värdelöst i alla sk. ”kroniska sjukdomar”. Skulle jag få någon sådan sjukdom är behandling ordinerat av en läkare en absurd tanke för mig. Jag behandlar istället mig själv med naturmedicin, det funkar bra för de flesta problem. Men åter till svamp. En av mina lärare sa att svamp inte angriper frisk vävnad. Det fick jag se exempel på när jag skulle odla mat på ett levande föda institut. Jag hade en säck med vetegräsfrön som jag skulle så på odlingbrickor. Men nästan alla fröna möglade istället, odlingsbrickorna blev helt övertäckta med mögelsvamp. Men det var alltid några enstaka frön som hade grott och bildad ett friskt grässtrå mitt bland all svamp. Det visade sig att dessa säckar kom från en ny leverantör och att de hade blivit bestrålade dvs de var döda, utom då dessa enstaka som lyckats överleva och nu kunde gro. Om svampen varit orsaken hade ju inget frö kunnat gro då de skulle blivit smittade. Så jag tror det är en för enkel bild att lägga all skuld på svamp, precis som med bakterier osv, tror de är opportunister som kan överleva pga att vävnaden av någon orsak är försvagad.
Att kroppen inte skulle kunna upptäcka svampen anser jag är nys. Kropp och själ samverkar och själen genomsyrar allt. Det borde vara omöjligt att någonting är oupptäckt i kroppen oavsett vad.
Jag har frågat Enby om han är intresserad av ett samarbete då jag har helt andra kunskaper än han och vi borde kunna hjälpa varandra till nya upptäckter, jag har ju ej tillgång till ett mikroskop t.ex. Tyvärr verkar han inte förstå vilka möjligheter ett sådant samarbete skulle ge.

@ Backtoheaven kl 19.33
Du säger
— ”En av mina lärare sa att svamp inte angriper frisk vävnad” och sedan
— ”..var alltid några enstaka frön som hade grott och bildad ett friskt grässtrå mitt bland all svamp”
Då är det ju inte konstigt att de överlevande fröna inte möglade – de var ju friska.

— Du säger också ”..det är en för enkel bild att lägga all skuld på svamp. ”
Jag kan inte se att Dr Enby ”..lägger all skuld på svamp”..var står det?

Som jag själv ser det uppstår sjukdom i regel pga mer än en orsak (trauma, livsstil, tungmetaller och andra gifter i vaccin, medicin, kost och miljö etc). Det blir helt enkelt för mkt för kroppen att hantera till slut – och då kroppen kommit i obalans kan det bli fritt fram för t ex ett candida-angrepp.

Instämmer verkligen med att allopatisk medicin, när det gäller behandling av kronisk ohälsa, är ”helt värdelöst.” 🙂

Mayne:
Du säger
— ”En av mina lärare sa att svamp inte angriper frisk vävnad” och sedan
— ”..var alltid några enstaka frön som hade grott och bildad ett friskt grässtrå mitt bland all svamp”
Då är det ju inte konstigt att de överlevande fröna inte möglade – de var ju friska.
– Det var precis min poäng De var levande och tillräckligt friska för att stå emot svampen trots att svamptrådarna täckte hela brickan.

— Du säger också ”..det är en för enkel bild att lägga all skuld på svamp. ”
Jag kan inte se att Dr Enby ”..lägger all skuld på svamp”..var står det?
– Ok det var den uppfattning jag fått, att psoriasis beror på en svamp enligt Enby. Är det fel? Om det stämmer borde man kunna bota tillståndet med rätt sorts svampdödande medel OCH problemet skulle då ej komma tillbaka. Men om svampen är ett symptom på något annat underliggande skulle ju den troligen återkomma efter en lyckad svampdödande behandling.

Som jag själv ser det uppstår sjukdom i regel pga mer än en orsak (trauma, livsstil, tungmetaller och andra gifter i vaccin, medicin, kost och miljö etc). Det blir helt enkelt för mkt för kroppen att hantera till slut – och då kroppen kommit i obalans kan det bli fritt fram för t ex ett candida-angrepp.
– Är helt enig här.

Läs Gerd Landins kommentar tio gånger. Tarmfloran är nyckeln. Man kan lindra utifrån men måste läka inifrån. Man måste ha rätt sammansättning på sin kemiska fabrik = de tre liter safter som kroppen producera varje dag. Huden är kroppens största organ och kallas även för den tredje njuren. Man måste stödja och stimulera lever och njurar i sitt viktiga arbete att filtrera, rena och koncentrera det hela. Och det kan man göra med örter. Läs det kvinnan skrev om björkens blad. Otroligt potent att stötta njurarna t ex.

Torbjörn, man gamla mor var svår drabbad av psoriasis, som hon försökte förgäves behandla med div krämer och salvor från ungdomen fram till 40-års åldern. Desperat prövade hon, efter tips, vapenfett och all psoriasis försvann för att aldrig komma tillbaka. Hon smörade på alla ställen, men lät alltid en fläck vara obehandlad.

Det skall vara kronans gamla Vapenfett 101

Information, upplysning och kunskap ger oss valmöjligheter! Att medvetet välja vilken väg man vill gå är en frihet jag uppskattar mycket. Jag har valt min väg mot tillfrisknande och det tackar jag bl.a. Homeopatin, Maria Treben, Dr. Enby mfl. för.
Vi gör våra egna resor och jag önskar alla lycka till på livets flod…. både uppströms och nedströms!

Artikeln innehåller så många faktafel och påståenden att man knappt vet vart man ska börja. Jag börjar med påståendet om att inget tittat på psoriasis i mikroskop med denna artikel: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-3083.2006.01767.x/full

Beklagar sent inlägg, kanske är debatten inte ens aktuell, men jag vill ändå uttrycka min åsikt.
Istället för att bråka och tjafsa om vem som har rätt kan vi väl bara ge varandra tips om vad som EVENTUELLT skulle kunna lindra.
Jag för min del är tacksam för berättelser och tips på hur andra tänker och få veta om de varit framgångsrika i sina försök. Allt kanske inte fungerar för mig men om så bara en enda människa funnit lindring är det väl fantastiskt!
Jag kanske inte heller ”köper” allt med hull och hår och tror att jag ska bli botad men inte kan det väl kosta något att ibland bara leka med tanken på att allt inte är hugget i sten – tänk om…?
Kanske kommer folk om 50 år att skratta åt hur lite vi visste och hur vi bråkade?
Kanske kommer de att förundras precis som vi förundras över; ”på vintern bor svalorna i dyn på sjöbottnen”, ”jorden är platt och om du inte håller med tänker jag döda dig”, ”om kvinnan flyter i vatten är hon en häxa” och andra hundraprocentiga sanningar?
Tänk om…?

Illlustrerad Vetenskap skriver (23 augusti 2017 ): ”Ny upptäckt banar väg för botemedel mot eksem”

cleocin til salg bagery