billigste haridra khanda

hvordan man koeber haridra for piles

Förbättringen var nästan osannolik, berättar Elinore.

- Efter ett par veckor var mina ledbesvär ett minne blott. Värk och ömhet försvann, jag blev helt rörlig. Och huden är idag, efter fjorton veckors behandling, nästan helt läkt och återställd.

Medicinen tas som injektioner som Elinore ger sig själv tre gånger i veckan. Det går bra, trots att Elinore faktiskt är litet spruträdd.

Studien är ännu inte utvärderad, men Elinore hoppas få fortsätta med något av de biologiska läkemedlen.

- För mig har det här varit en otroligt positiv erfarenhet, och jag är inte speciellt rädd för eventuella biverkningar som kan visa sig längre fram. Så sjuk som jag varit i min hud var det här ett halmstrå som jag tog emot med öppna armar.

Psoriasis är en av de vanligaste hudsjukdomarna. Omkring 250 000 svenskar är drabbade. Ingen behandling kan idag bota psoriasis. Men det är viktigt att behandla för att undvika komplikationer, ge ökat välbefinnande och en bra livskvalitet.

De flesta får sina första symtom mellan 15 och 40 år. Ett ärftligt anlag i samspel med faktorer i omgivningen kan göra att sjukdomen bryter ut. Vanligt är att man första gången får besvär i samband med en halsfluss eller annan svår infektion, där streptokocker är inblandade. Man kan säga att det blir en snedkoppling i immunförsvaret, som gör att psoriasissjukdomen blossar upp.

- Arvsanlagen är fortfarande ofullständigt kända, berättar professor Mona Ståhle, överläkare vid hudkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Infektioner kan även göra att en tidigare beskedlig form av psoriasis förvärras. Stress är en sådan riskfaktor - stress kan styra in immunförsvaret i en sådan bana att försvaret blir mindre effektivt.

Det hormonella sambandet kan också spela in när det gäller graviditet. Det är vanligt att en kvinna blir bättre i sin psoriasis under graviditeten, men att den sedan blossar upp igen efter förlossningen. Dock kan raka motsatsen också förekomma.

För 20 år sedan trodde man att psoriasis var en sjukdom enbart i huden, säger Mona Ståhle.

- Idag anser vi att det grundläggande felet finns i kroppens immunsystem. Det som händer i huden är kanske bara en yttre spegling av det inre immunfelet, huden fungerar som ett slags målorgan för sjukdomen.

En av de modernaste behandlingsformerna för psoriasis är läkemedel som injiceras och påverkar immunsystemet.

Grundmekanismen bakom psoriasis är att cellerna i överhuden nybildas i onormalt snabb takt. Normalt vandrar en cell från botten till ytan under sju veckor, och stöts sedan bort. Vid psoriasis sker denna procedur på bara 4-5 dagar. Hudens så kallade hornlager blir därför alldeles för tjockt. Samtidigt får man en inflammatorisk reaktion i huden, som gör att den rodnar och får en typisk stearinvit fjällning.

- Eksem och psoriasis förekommer nästan aldrig tillsammans. Det är två helt olika typer av inflammation i huden. Eksem ger klåda, ofta mycket besvärlig sådan, vilket inte förekommer så ofta vid psoriasis.

Vid eksem finns utslagen oftast i böjvecken. Utslagen vid psoriasis förekommer oftast på armbågar, knän, i ljumskarna, hårbotten, ryggslutet och kroppens hudveck. Psoriasis i ansiktet är inte så vanligt, men hudförändringarna kan finnas på ovanliga ställen som händer, fotsulor och hörselgångar i öronen.

Det finns olika svårighetsgrader av psoriasis, som också kan yttra sig på flera olika sätt:

 • Den vanligaste typen, plack-psoriasis, ger röda fjällande fläckar på armbågar, knän, underben och i hårbotten.
 • En annan vanlig typ kallas guttat psoriasis och drabbar ofta tonåringar efter halsfluss. Det ger små droppformiga utslag över hela kroppen.
 • En form som är lätt att förväxla med eksem och svampinfektioner är invers eller intertriginös psoriasis. Den uppstår där hudytor skaver mot varandra, och består av röda områden utan fjällbildning i ljumskar, under brösten, i armhålor och arm- och knäveck.

Utöver dessa tre finns ett par svårare former:

 • Pustulös psoriasis ger små varblåsor över hela kroppen. Blåsorna innehåller dock inga bakterier.
 • PPP, Pustulosis palmoplantaris, finns bara på fotsulor och handflator.
 • Erytrodermi - huden blir röd, inflammerad och fjällande.

Ungefär 30 procent av alla som har psoriasis får ledbesvär. Det kallas för psoriasisartrit, och skiljer sig från vanlig ledgångsreumatism.

Psoriasisartrit börjar ofta med svullnad och värk i mjukdelarna kring lederna för att senare drabba själva leden, i synnerhet de yttersta fingerlederna. Det finns ingen korrelation mellan hur mycket hudbesvär och hur mycket ledbesvär man har - det finns personer som får enbart psoriasisartrit utan hudbesvär. Att det är fråga om just den typen av ledbesvär kan konstateras genom att utesluta andra former av ledbesvär, och genom att ta reda på om någon anhörig har psoriasis. (Här kan du läsa en artikel om psoriasisartrit från tidningen Apoteket nr 1 2003).

Det finns inget laboratorietest som kan säkerställa diagnosen för psoriasis eller psoriasisartrit.

En viss typ av nagelförändringar förekommer också vid psoriasis. Det vanliga är att det uppstår pyttesmå gropar i naglarna, de liknar toppen på en fingerborg. Naglarna kan också bli förtjockade undertill så att hela nageln lyfts upp.

Förr i tiden behandlade man psoriasis med stenkolstjära, som man smorde på hudfläckarna. Behandlingen var inte särskilt effektiv, det luktade illa och gjorde ont när man skulle ta bort medlet och sätta på nytt.

- Det finns idag ingen behandling som kan bota psoriasis, men det finns bra behandlingar som kan lindra besvären, läka huden och ge bättre livskvalitet, säger professor Mona Ståhle.

Vid lindrig psoriasis kan oftast en husläkare ge hjälp, men vid svårare besvär bör man helst konsultera en specialist (hudläkare).

Basbehandlingen går ut på att hålla huden mjuk, smidig och avfjällad. Om man inte får bort fjällen från psoriasisfläckarna först blir det svårare att få bra effekt av receptbelagda salvor, ljusbehandling och så vidare - fjällen fungerar som en "sköld" mot behandlingen. Avfjällning åstadkommer man med olja eller kräm, man ska aldrig riva loss fjällen med våld för då svarar kroppen med att öka celldelningen, och resultatet blir ännu mer fjäll.

Vid avfjällning ska fläckarna smörjas in med den mjukgörande salva eller kräm man fått rekommenderad av läkaren, till exempel 2-5-procentig salicylsyrevaselin eller kräm med tillsats av salicylsyra. Salvan eller krämen ska sitta kvar ett par timmar eller över natten. Sedan är det dags för dusch eller bad för att tvätta bort salvrester och hudfjäll som lossnar.

Det går åt stora mängder mjukgörare för den som har psoriasis, eftersom man ofta smörjer sig flera gånger om dagen för att hålla huden smidig. Om krämen är ett godkänt läkemedel eller ett hudläkemedel som Apoteket tillverkar med en medicinsk ingrediens som salicylsyra, karbamid eller propylenglykol, går det att få den på recept, som ofta distriktssköterskan kan skriva ut.

De flesta med psoriasis har också problem med hårbotten. Vid lindrig psoriasis kan det räcka med hårtvätt varannan dag. Den som har psoriasis är inte mer allergisk än andra, så man kan använda vilka hårprodukter man vill - även färga eller permanenta håret. Vid svåra hudbesvär i hårbotten kan man behöva avfjälla med salicylsyreolja, tvätta och sedan behandla hårbotten. Förutom mjukgörare behöver många också lokalbehandling med någon receptbelagd salva, kräm, lösning eller liniment, som skrivs ut av hudläkare.

koeb generisk haridra khanda

Det råder många missuppfattningar kring psoriasis. En av dem är att det är en smittsam sjukdom – inget kunde vara mer felaktigt. En annan är att det är en sjukdom som orsakas av psykologiska faktorer. Detta stämmer inte heller, men det har faktiskt visats att känslor som stress kan göra att sjukdomen förvärras när den väl har brutit ut.

Psoriasis kan ha en negativ effekt på drabbade patienters fysiska och psykiska välmående. En del kan lida så mycket av hudförändringarna att de får ett allmänt dåligt självförtroende, som i vissa fall kan gå så långt att den utmynnar i en depression.

Fysisk och psykisk påverkan går ofta hand i hand när det gäller psoriasis, så det är viktigt att som anhörig ha förståelse och visa att man finns där för den drabbade. Den osäkerhet som kan uppstå hos honom eller henne grundar sig ofta i en rädsla för vad andra kan tänka och säga. Därför skulle det underlätta oerhört om folk hade mer kunskap, och färre fördomar om psoriasis.

Psoriasisartrit kan orsaka smärta och stelhet i leder på ena sidan (asymmetrisk artrit) eller på båda sidor av kroppen (symmetrisk artrit). Trots att psoriasisartrit kan påverka alla leder i kroppen är svullnad och smärta i fingrar och tår vanligast, så kallade “korvfingrar” eller “korvtår”.

Andra delar som också kan påverkas är nedre delen av ryggen, handleder, knän och anklar.

Hur symtomen utvecklas varierar mycket från person till person. De kan starta långsamt och byggas på över tid, eller utvecklas snabbt och bli svåra.

Psoriasisartrit delar symtom med andra artritiska sjukdomar som reumatoid artrit (RA – ledgångsreumatism) och gikt, vilket kan göra det svårt att ställa diagnosen i vissa fall, särskilt tidigt i sjukdomsstadiet. Det finns inget enskilt, definitivt test för att diagnostisera psoriasisartrit, så diagnosen ställs med hjälp av patientens sjukdomshistoria, och en serie av tester och uteslutningsmetoder kan bli nödvändiga för att ställa korrekt diagnos.

Några saker som läkaren utgår ifrån vid diagnos av psoriasisartrit är:

 • sjukdomshistoria
 • test av reumatoid faktor (RF)
 • magnetkameraundersökning
 • röntgen
 • blodprov
 • test av ledvätska
 • nagelangrepp

När man misstänker psoriasisartrit är det angeläget att få remiss till reumatolog. En tidig diagnos och behandling är viktigt för att förhindra eller begränsa mer omfattande skador på lederna, så kallad leddestruktion, och den funktionsnedsättning som kan uppträda i senare skeden av sjukdomen.

Samsjuklighet

Det finns en koppling till psoriasis som också är en inflammatorisk autoimmun sjukdom.

Trots att det för närvarande inte finns något botemedel för psoriasisartrit finns det olika behandlingsalternativ för att minska smärtan, reducera svullnaden och inflammationen i lederna.

Den behandling som ordineras beror på sjukdomens svårighetsgrad. För de flesta blir det nödvändigt med någon form av medicinering. Exempel på detta är inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel som dämpar själva sjukdomsprocessen. Lokala kortisoninjektioner brukar också kunna hjälpa. Vid mer svårbehandlad sjukdom ger ofta cellhämmande läkemedel i låga doser eller biologiska läkemedel god effekt både på hud- och ledsymtom.

 • Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAIDs). NSAIDs hjälper till att minska inflammationen och mildra smärtan och stelheten i lindrigare fall av psoriasisartrit. De kan vara både receptbelagda och receptfria.
 • Lokala steroidinjektioner. När få leder är involverade kan injektioner av steroider hjälpa till att lindra symtomen
 • Sjukdomsmodifierande antireumatiska medel (DMARDs). DMARDs används för behandling av svårare symtom och kan bromsa eller begränsa omfattningen av ledskada samt minska smärta och inflammation. DMARDs innehåller systemiska läkemedelmedel som kan intas som tabletter eller injiceras. En annan typ av läkemedel är de så kallade traditionella systemiska läkemedlen som normalt intas som tabletter.
 • Biologiska läkemedel. Behandling med biologiska läkemedel kan användas vid psoriasisartrit och även vid psoriasis för att minska ledsmärtor och svullnad och för att bromsa sjukdomsförloppet när inte annan behandling haft tillräcklig effekt. Biologisk behandling ges via sprutor eller via infusion. Även sjukgymnastik och egen fysisk träning är viktig när man lever med psoriasisartrit, och kan ge god effekt i alla sjukdomsstadier.

Det kan vara många funderingar som uppstår när det gäller behandling och läkemedel. Därför är det viktigt att diskutera med läkaren/vårdteamet både hur man ska ta sina läkemedel, men även ventilera tankar och eventuella frågor och farhågor.

I litteraturen från 1800- talet kunde man läsa att psoriasis var en svampinfektion i huden. Dr Erik Enby anser att dessa tidiga läkare med största sannolikhet hade rätt. Dagens skolmedicinare har istället fixerat uppfattningen att psoriasis är en hudsjukdom som är kronisk och ärftlig samt utgör resultatet av en dysfunktionell immunreaktion, utan att ens ha studerat psoriasis under mikroskop. Dr Erik Enby menar att psoriasis egentligen är en svampinfektion.

Text: Erik Enby, läkare, Göteborg 2015-04-06, uppd. kl 18:20, 8 april 2015

Infektioner irriterar och ökar ofta metabolismen i en vävnad över 20 ggr det normala. Detta är förmodligen skälet till att olika hudområden, där psoriasissvamparna helst växer, orsakar en relativt hög ämnesomsättning i den irriterade hudvävnaden. I samband därmed blir huden röd, skör och fjällar kraftigt och blir ofta lättblödande. Ibland besväras den sjuke också av ledvärk, vilket kan bero på att svampinfektionerna ibland även invaderar ledkapselvävnad.

Det var alltså en biologisk växtprocess som pågick i patientens kropp, ansåg man. Det användes ofta biologiska förklaringar för att tydliggöra olika sjukdomsbegrepp på den tiden. Vill man få en möjlighet att läsa om det här idag, krävs det att man letar i gamla medicinböcker från Tyskland som skrevs kring 1800-talets mitt.

I kapillärblod från psoriasispatienter förekommer ofta stora områden med ett slags grynigt oscillerande material. Det kan här röra sig om ett utvecklingsstadium hos de svampar som tidigare beskrivits som orsak till symptombilden psoriasis, vilken med jämna mellanrum återkommer när den sjuke får ett så kallat skov.

Läkarvetenskapen förklarar det mesta kemiskt och frågar man en läkare idag vad psoriasis beror på, erhålls svaret att orsaken är okänd, men man hävdar ändå trots detta att det finns en bra behandling som innebär att om det sjuka hudområdet bara smörjs in med kortisonsalva så försvinner besvären.

Kortisonet sänker ämnesomsättningshastigheten i det sjuka hudområdet, och i samband därmed får huden åter sitt normala utseende, men infektionen är kvar, det vill säga utan att kunna orsaka symptom.
Det ser fint ut så länge man underhåller och smörjer med sådan salva, men om man slutar att smörja, så ökar återigen irritationen och ämnesomsättningshastigheten i vävnaden och den besvärande symptombilden återkommer.

Foto på plackpsoriasis: James Heilman, MD, Wikimedia Commons

Inom kemin diskuteras inte växtprocesser, så mitt påstående ovan är utifrån det synsättet kontroversiellt. På läkarutbildningen får läkarkandidaterna sedan mycket länge dessutom lära sig att blodet är sterilt och det betyder enligt doktrinen att det inte kan finnas några infektioner (växtprocesser) i detta.

Det verkar som att en plausibel bakomliggande orsak till sjukdomens symptombild undanhålls och förtigs för att kunna tjäna pengar på att enbart dämpa symptom. Man har således sedan länge anat eller känt till orsaken till denna sjukdomsbild, men genom att styra läkarutbildningen på ett sådant sätt så att de bakomliggande växtprocesserna förblir okända och genom att studera kemi istället för biologi, lade man en bra grund för att ingen skulle kunna ana sig till och förstå denna sjukdoms natur.

När man dessutom gick ut och sa att blodet var sterilt, hade man helgarderat sig för att ingen skulle komma på tanken att börja misstänka att psoriasis är en infektion.

Centrifugering av blodprover avlägsnar allt infektionsmaterial, som åker ned på botten i provröret och kvar blir den rena plasman som sedan analyseras kemiskt. Detta är bara ett sätt att skymma sikten för att därigenom hindra praktiskt taget alla att begripa sig på även andra kroniska sjukdomar.

Det har lagts ner mycket pengar och arbete för att utveckla, köpa och sälja salvor och mediciner som ska lindra exempelvis psoriasis och det är läkemedelsföretagen som sponsrar en väldigt stor del av denna verksamhet. Psoriasis är en bra sjukdom att tjäna pengar på, ty de bakomliggande svampinfektionerna leder inte nödvändigtvis till någon sjukskrivning utan människor med psoriasis kan arbeta och har råd att köpa sina salvor livet ut.

Detta är endast ett mycket avancerat exempel på hur vissa kan tjäna mycket på att tiga om bara en enda infektionstyp.

Text: Erik Enby, läkare, Göteborg 2015-04-06

Om Eneby skulle ha rätt, varför fungerar då inte medel mot svampinfektioner oavsett om de tas topikalt eller systemiskt? Man kan vidare undra hur det kommer sig att cyklosporin, som är immunosupprimerande, fungerar utmärkt mot psoriasis. En förklaring från doktorn vore intressant att få.

Det är inte alltid svamp medicin av alla dess olika slag fungerar på svamp heller. Som undersköterska som mer eller mindre tvingas att smörja dessa på mina brukare som får svamp, ser jag för det mesta ingen skildrad. Mycket av våra så kallade kroniska folksjukdomar har att göra med vad vi äter. Själv har jag botat mig själv från pollenallergi dock utan någon allergi medicins hjälp. Receptet var att dricka te på björklöv samt använda en del av löven i smuthes, under hela hösten och vintern. När våren kom var jag helt fri och opåverkad av pollen. Det har gått tre år sedan och jag är fri. Men hade även andra krämpor som jag drogs med, nu har jag lagt om hela min kost och mår prima. Många människor vill inte heller bli friska de vill gärna springa till sina läkare. De vill äta sitt skräp och låta någon annan ta ansvaret över deras kroppar. Istället för att själva vara i kontroll över sin egen hälsa.

haridra uden receptive meaning

Psykoterapi (eller samtaleterapi) handler grundlæggende om at finde sig selv og være sig selv.

Du kan eksempelvis miste dig selv, hvis du overvældes af sorg, vrede, smerte eller traumatiske oplevelser. Eller du kan miste dig selv i mødet med andre, fx pga. skam, mindreværd eller fordi du falder i gamle roller.

Et terapiforløb kan fx fokusere på:

 • Svære tanker og følelser
 • Relationer og tilknytning
 • Negative mønstre
 • Traumer
 • Livskriser og identitet
 • Livet og vejen

Psykoterapi foregår primært ved en bevidstgørende samtale, og derfor kaldes psykoterapi også for samtaleterapi.

Psykoterapi København

En af de største forhindringer for livsglæde og lykke, er negative følelser og tanker, der kører i ring. Det kan fx dreje sig om din famile, børn, partner, job eller noget helt femte. Måske bekymrer du dig for fremtiden, eller er det fortiden som nager?

Eksempler kunne være sorg, vrede, depression, angst, tvivl, bekymringer, negative selvopfattelser, præstationsangst osv. Et terapiforløb kan fx fokusere på, at du lærer at slippe destruktive tanker og hele negative følelser.

Psykoterapi København

Den trygge tilknytning til din partner, venner og familie, er en af de vigtigste forudsætninger for det gode liv. Derfor skaber det megen smerter, når dine relationer ikke fungerer. Det kan ramme dig på din selvopfattelse, selvværdsfølelse og nogle gange på din identitet.

Måske rammes du af skam, mindreværd, vrede eller andre svære følelser, der forskyder din selvopfattelse. I et terapiforløb for du mulighed for undersøge, hvem du er i relationen til andre – hvordan du holder fast i dig selv.

Har du udfordringer med din partner, så er parterapi måske noget for jer: Parterapi

Psykoterapi København

Dine negative mønstre er de handlinger, tanker og følelser du gentager, mere eller mindre bevidst, selvom du skader dig selv i processen. Mønstrene er en integreret del af din personlighed, og derfor er de til tider svære at få øje på og ændre.

I et terapiforløb får du nyt lys på dine mønstre. Du finder ud af, hvad der ligger under dine mønstre og hvorfor de er svære at ændre. I et forløb får du støtte til at frigøre dig for dine negative mønstre.

Psykoterapi København

Traumer er specielle sår, fordi tiden ikke nødvendigvis heler dem! Dvs. du kan have et traume resten af livet, med mindre du starter et terapiforløb.

Fordi der udvikles en særlig fortrolighed mellem klient og terapeut, kan terapeuten guide, følge og støtte dig i mødet med fortidens spøgelse og starte helingsprocessen.

Psykoterapi København

De fleste oplever på et tidspunt en krise, som sætter spørgsmål ved ens identitet. Den bedst kendte krise er nok midtvejskrisen, som mange mærker. Men livskriser kan opstå på mange måder, fx pga. sygdom, ændringer i arbejdsmæssige eller familiemæssige forhold.

Livskriser kan være voldomme, ubehaglige og deprimerende. Psykoterapi hjælper dig med at rumme din nye situation og sige farvel til dét, du skal slippe.

Psykoterapi København

Alle har brug for at betro sig til et forstående menneske, men ikke alle har muligheden! En terapeut kan følge dig på din vej, så bliver set, hørt og forstået af en fortrolig.

Terapi handler altså ikke kun om at løse bestemte problem. En terapisession kan være dit frirum, hvor du har lov til at tale om lige præcis det, som rører sig i dig, uden at du skal leve op til andres forventninger.

Välkommen till SjöströmSvebeck AB och vår mottagning på Bastugatan i Stockholm. Vi arbetar med psykoterapi, handledning och konsultationer samt med ledarskap och organisationsutveckling.

Vi arbetar även med parutveckling ur ett hälsoperspektiv genom tjänsten Parliv.nu.

SjöströmSvebeck AB erbjuder psykodynamisk och systemisk psykoterapi.

 • Individualterapi
 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Affektfokuserad korttidsterapi

SjöströmSvebeck AB erbjuder handledning och konsultationer

 • Handledning av arbetsgrupper inom offentlig och privat verksamhet.
 • Handledning av studerande i psykoterapi
 • Olika former av konsulterande samtal

*SjöströmSvebeck AB erbjuder hälsofrämjande förändringsprocesser för ledare, team och organisationer. Vi arbetar utifrån systemiskt tänkande och med reflekterande och styrkebaserade metoder. Med omfattande praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap erbjuder vi en effektiv och vital syn på förändring.

Vi vill ge de bästa förutsättningar för dig som ledare och för din organisation att utvecklas och bli ledande inom ditt verksamhetsområde.*

ingen recept pulmicort turbuhaler