kan jeg få minomycin

minomycin mgm

Adapalen og benzoylperoksid kan brukes som monoterapi, men finnes nå som kombinasjonspreparater med lav benzoylperoksidkonsentrasjon og adapalenkonsentrasjon på 0,1 eller 0,3 %. Kombinasjonspreparatene er noe lokalirriterende, men har bedre og raskere innsettende effekt enn monoterapi med de enkelte stoffene og bør være et førstevalg.

Azelain gir noe mindre hudirritasjon og egner seg godt som førstevalg ved mild til moderat papulopustuløs akne hos personer med lett irritert hud/eksem. Tretinoin er trolig det beste midlet ved komedonakne, men gir hudirritasjon og krever prevensjon. Lokalbehandling med klindamycin (også i kombinasjon med tretinoin) bør pga. resistensproblematikk begrenses og kun benyttes når andre lokale midler ikke fungerer.
For å redusere risikoen for resistensutvikling anbefales det å kombinere klindamycin topikalt med benzoylperoksid. Topikale salicylsyrepreparater har svak antikomedogen effekt. Dersom lokalbehandling ikke gir tilstrekkelig effekt innen 3 måneder, må systemisk behandling vurderes.

Dyp papulopustuløs akne og nodulocystisk akne med knuter, infiltrater, cyster, > 40 papulopustler i ansiktet. Akne på truncus. Arrdannende akne

Terskelen for tidlig bruk av isotretinoin i behandling av uttalt akne har blitt senket de siste årene. Ved anamnese på langvarig akne i slekta samt ved arrdannende akne og kraftig inflammasjon bør man henvise til hudlege med tanke på isotretinoinbehandling. Systemisk aknebehandling (f.eks. tetrasykliner) bør alltid iverksettes samtidig med henvisning, i påvente av spesialistkonsultasjon.

Ved behandling av uttalt akne i allmennpraksis er førstevalg for systemisk behandling fortsatt antiinflammatorisk og antibakteriell langtidsbehandling med et tetrasyklinpreparat i 3–6 måneder. Vanlig er lymesyklin 300 mg × 2 i 2 måneder og deretter ev. reduksjon til 300 mg × 1 (kan tas uavhengig av måltider). Tetrasyklin 250 mg, 2 x 2, med reduksjon av dosen til 250 mg x 2 etter 2 mnd. er likeverdig behandling, men må tas 1 time før eller 2 timer etter måltid for effekt. Doksysyklin 100 mg daglig kan også forsøkes, men gir ofte mer fotosensitivtet.

Hvis ikke tetrasykliner fører frem, kan erytromycin 500 mg–1 g daglig forsøkes. Pga. tannemaljeskader settes en nedre aldersgrense på 13–14 år for behandling med alle typer tetrasykliner. Systemisk antibiotikabehandling bør kombineres med lokalbehandling i ansiktet. Ved akne på truncus bør man bruke systemisk behandling, fordi lokalbehandling ikke trenger tilstrekkelig dypt ned til å ha effekt og også er vanskelig gjennomførbar på utilgjengelige områder som ryggen. Bruk av benzoylperoxyd som vaskepreparat 2 x ukentlig vil være med på å redusere risikoen for resistensutvikling ved tetrasyklinbehandling og bør anbefales alle som paralell behandling.

For aknebehandling hos kvinner vil alle typer p-piller kunne ha god effekt (45–60 % reduksjon i inflammerte akneelementer). Effekten kommer først etter flere måneders behandling. P-piller kan gjerne brukes sammen med lokale aknemidler.

Isotretinoin er et retinoid som brukes ved nodulocystisk akne, arrdannende akne og der annen dokumentert behandling ikke har gitt resultat. Behandlingen gis typisk over 4–6 måneder, kan medføre plagsomme og alvorlige bivirkninger og bør gis av dermatolog. Isotretinoinbehandling krever sikker prevensjon under og 1 måned etter avsluttet behandling hos fertile kvinner. Ved uttalt inflammatorisk akne (fulminant akne) kan samtidig behandling med perorale glukokortikoider bli aktuelt (spesialistoppgave).

Arrbehandling med hudsliping eller laser gir ofte ikke forventet resultat. Dokumentasjonen på risiko for økte arrdannelser ved tidlig laserbehandling etter isotretinoinbehandling er begrenset. Man anbefaler å vente 12 måneder etter avsluttet isotretinoinbehandling før dyperevirkende laserbehandling som ablativ laser og fraxellaser-behandling ev. forsøkes.

Hidrosoadenitt (HA) er en svært plagsom og terapiresisitent, kronisk inflammatorisk hudlidelse med betente noduli, abscesser, fistler og arrdannelser typisk lokalisert i aksiller, lysker og hudfolder på kroppen.

Ukjent, men skyldes muligens manglende nedregulering av inflammasjon i hårfollikler. Mekanisk irritasjon og bakterieovervekst/infeksjon kan være utløsende eller forverrende faktorer.

HA rammer ca. 1 % av befolkningen og 4 % i gruppen yngre voksne kvinner. Sees oftere hos røykere, overvektige og pasienter med metabolsk syndrom.

Dype, ofte residiverende abscesser intertriginøst som kan utvikle seg til arrområder med fisteldannelser. Komedoner kan av og til sees i aktuelle hudområder.

Vektreduksjon og røykeslutt anbefales. Kirurgisk behandling bør vurderes tidlig, da medikamentell behandling stort sett er symptomlindring. Små lesjoner kan eksideres, "deroofes" eller fjernes med annen teknikk.
Milde, utbredte former kan behandles med klindamycin topikalt 2 ganger daglig over flere måneder, kombinert med benzoylperoksid vask 2-3 ganger per uke for å unngå resistens.
Utbredt HA, samt pasienter med fisteldannelser trenger oftest kirurgisk behandling (laser, eksisjon). Oppstart med langvarig antibiotikabehandling (tetrasykliner) bør gjøres i samråd med spesialist. Behandling med adalimumab, dapson og acitretin er spesialistoppgave.

Ofte kronisk, residiverende tilstand til tross for terapi.

Kronisk residiverende inflammatorisk hudsykdom sentralt i ansiktet (Obs! Mange har samtidig øyeaffeksjon).

Ukjent, trolig multifaktoriell. Både nevrale, vaskulære og inflammatoriske faktorer samt demodex (midd) kan spille inn.

Rosacea deles inn i 4 hovedtyper:

Erythemato-teleangiektatisk (rødhet i hud)

Papulo-pustuløs (inflammatoriske knuter og pustler)

Okulær rosacea (blefaritt, tørrhetsfølelse på øyne, chalazion og marginal keratitt)

Milde former for type 2 rosacea kan lokalbehandles med ivermectin gel, azelainsyre krem/gel, svovel 10 % i en krembase (magistrell forskrivning) eller metronidazol krem/gel.
Ovenfor nevnte behandlinger har oftest begrenset effekt på erytem (type 1 rosacea).

Ved mer uttalt type 2 rosacea vil lavdosert, depotformulert doksysyklin 40 mg daglig som langtidsbehandling i 2–3 måneder ha en god antiinflammatorisk effekt og redusere papler og pustler med opptil 90 %. Denne behandlingen gir mindre bivirkninger enn tidligere anbefalte tetrasyklinregimer og har ikke ennå medført påvisbar bakterieresistens. Ved effekt, forsøkes seponering etter 2–3 måneders behandling. Vedlikeholdsbehandling med lokalt virkende preparater kan deretter forsøkes hos pasienter med hyppig residiverende plager.

Ved manglende effekt av lavdosert doksysyklin kan lymesyklin og tetrasyklin ha effekt. De benyttes initialt i fulldose, og ved effekt forsøkes dosereduksjon (lymesyklin 300 mg x 1 eller tetrasyklin 250 mg x 1)

Type 1 rosacea (teleangiektasier og erytem) kan behandles med laser eller Intense Pulse Light (IPL) Vedvarende erytem under eller etter antiinflammatorisk behandling kan symptomatisk dempes med brimonidin gel 1 x daglig ved behov på affiserte områder.

Ved meget kraftige eller terapiresisitente tilfeller av type 2 rosacea, og ved type 3 rosacea (phymatøse lesjoner med talgkjertelhyperplasi), kan systemisk behandling med isotretinoin være indisert (spesialistoppgave).

I de aller fleste tilfeller går symptomene tilbake etter 4–6 ukers behandling, men sannsynligheten for residiv er stor etter seponering. Intermitterende behandling med tetrasykliner og vedlikeholdsbehandling med lokalt virkende preparater kan forsøkes.

Lokaltvirkende glukokortikoider kan forverre tilstanden og bør ikke brukes ved rosacea. Soling kan forverre tilstanden hos 50–80 %, og bruk av solbeskyttelse er viktig. Likeledes opplever mange forverring ved bruk av fete kremer, solfaktor, ved temperaturvariasjoner og etter inntak av krydret mat, alkohol og sitrus.

Rosacealignende eksantem med karakteristisk lokalisasjon rundt munnen, men kan også sees rundt øynene (periorbitalt). Forekommer hovedsakelig hos yngre kvinner.

Trolig en forstyrrelse i talgkjertelfunksjonen. Bruk av lokale glukokortikoider i ansiktet kan utløse eller forverre perioral dermatitt, likeledes perorale østrogenpreparater. Bruk av fete ansiktskremer og kosmetikk kan trolig også fremprovosere sykdommen hos noen. Perioral dermatitt har ingen sammenheng med allergi.

Utslettet består av små papler, pustler og lett erytem perioralt, på haken og iblant oppover på kinnene og rundt øynene. Ofte blek sone helt inn mot det lepperøde perioralt.

Peroral behandling med tetrasykliner i full dose i 4 uker. Seponering av topikale glukokortikoidpreparater er helt nødvendig, selv om dette kan medføre svær oppblussing. Hvis tilstanden skyldes brå seponering av potente lokale glukokortikoider i ansiktet, kan en hydrokortisonkrem brukes de første 1–2 uker samtidig med tetrasyklin peroralt for å mildne symptomene. Som alternativ til tetrasyklin kan erytromycin brukes. Metronidazol krem/gel kan også ha tilfredsstillende virkning.

Pasientene blir oftest helt bra i løpet av behandlingsperioden, men residiv forekommer.

Glukokortikoidhudpreparater i ansiktet må unngås. Alle typer kosmetikk (rense- og fuktighetskremer, nattkremer m.m.) bør brukes med forsiktighet, fordi de kan fremkalle eller forverre perioral dermatitt. En del pasienter har glede av azelainsyre eller metronidazol gel forbyggende ved hyppige residiv.

Symptomer: Erytematøse, lett infiltrete, velavgrensete skjellende plakk på strekkesiden av ekstremiteter og på truncus og i hodebunn.

minomycin ingen receptek

Candidaobalans kan uppstå bl.a. beroende på:

 • Antibiotika, Intag av pencillin --> förstör den nyttiga bakteriefloran och göder Candidabakterierna
 • P-piller --> förstör den nyttiga bakteriefloran och göder Candidabakterierna
 • Stress
 • Om du är otränad, då candida trivs i en syrefattig miljö. Se fysisk träning.
 • Dålig kost, en allt för sockerrik och jästrik föda, mjölkrik kost
 • Brist på zink och överskott av koppar
 • Intolerans mot proteinerna gluten och kasein
 • Försurning, se syra/basbalansen
 • Diabetes, se Insulin
 • Underskott på magsyra i magsäcken
 • Försvagat immunförsvar
 • Mycket plack (beläggning) på tarmväggarna, se tarmrening
 • Tungmetaller
 • Amalgamfyllningar kan leda till kvicksilverförgiftning, stör dels immunförsvaret men främjar även Candida anser många.

Det är större risk för spädbarn, gravida och äldre att få Candida.

Det finns en koppling mellan candidabesvär och IBS - Irritable Bowel Syndrome.

Undvik allt för sockerhaltig kolhydratrik föda. Undvik snabba kolhydrater (se GI-värde ). Socker bör undvikas, yoghurt, vetemjöl lika så. Alkohol, jäst och svamp också. Ät i stället grönsaker, en aning frukt och bär går bra. Ät grövre sädesprodukter, grovt råg, havre, korn, hirs, bovete mm. Nötter är bra. Kött går bra, zink och vitamin B7-biotin motverkar candida. Var sparsam med mjölkprodukter.

Neem är en Ayurvedisk ört/medicin som är bra mot svamp och Candida. Den är även leverrenande, antiseptisk och antibakteriell. Tester har visat att Neem även bibehåller de nyttiga nyttobakterierna. Läs mer på den externa sidan Lifeproducts.

Parasitsjukdomar kan man få bukt med på ett par månader genom att tex. inta olika sorts parasitdödande örter av olika slag. Svåra Candidabesvär kan ta betydligt längre tid, här är intaget av svamp- och bakteriedödande örter/kost viktig men av största vikt är att ställa om kosten under behandlingstiden mot kost som inte innehåller socker, jäst och mjölkprodukter i större utsträckning. Detta eftersom man vill ta bort dessa naturliga näringskällor för svampen.

En blandning av malört, valnöt och kryddnejlika är parsitdödande,

använd kuren under 3 veckor

Följande örter och kost är bra vid behandling:

 • Neem (Ayurvediska medicin) --> bakteriedödande, bra mot svamp och Candida
 • Tranbär --> bakteriedödande, bra mot Candida
 • Grapfruktkärneextrakt --> svamp- och bakteriedödande, bra mot Candida, parasiterdödande
 • Enbär --> bakteriedödande
 • Citron --> bakteriedödande
 • Olivolja --> svampdödande, bra mot Candida
 • Mjölkört --> bra mot Candida
 • Gurkmeja --> antiinflammatorisk, parasitdödande
 • Vitlök --> bakterie- och svampdödande, bra för immunförsvaret, blodrenande, full med svavel och selen som är bra mot Candida.
 • Kryddnejlika --> dödar parasitägg
 • Kokos och Kokosnötolja --> svamp- och virusdödande, bakterie- och parasitdödande
 • Vitamin B7 (Biotin) --> motverkar svamptillväxt, bra mot Candida
 • Pau dárco --> örtté som är svamdödande, bra för immunförsvaret, bra mot Candida
 • Malört --> parasitdödande
 • ​ Renfana --> parasitdödande, bra mot springmask
 • Pumpakärnor --> parasitdödande
 • Aloe vera --> parasitdödande, antiinflammatoriskt
 • Timjan --> parasitdödande
 • Graviola --> bakteriedödande, parasitdödande
 • Triphala --> bakteriedödande
 • Valnötter/valnötsolja--> parasitdödare
 • Granatäpple --> bakteriedödande
 • Papaya --> parasitdödande

Tillskott av selen är bra för att tillverka vita blodkroppar som i sin tur kan ta död på Candida.

För att komma med bukt med parasiter så kan man behöva göra en kur minst en månad. För att få vetskap om man har parasiter så kan en professionell tarmsköljning vara ett sätt att ta reda på detta. En bra kur är följande:

Undvik kost som innehåller mycket socker, kött och mjölkprodukter under behandlingen.

 • Te utav malört --> dödar parasiter
 • Vitlök --> bakterie- och svampdödande, bra för immunförsvaret, blodrenande, fullt med svavel och selen.
 • Valnötsolja (valnötsextrakt) --> dödar parasiter
 • Olivolja --> bakteriedödande, svamp- och virusdödande, dödar parasiter
 • Papaya --> parasitdödande
 • kryddnejlika - dödar parasitäggen

Ät och inta ovannämnda kost och örter flera gånger per dag under en månads tid.

Bästa sättet för att bli av med parasiter i tarmen och göra så att parasiterna inte har någons stans att ta vägen och fästa sig på i tarmarna är att kontinuerligt rensa tarmen, se tarmrening.

Ingredienserna kan köpas hos hälsokosten, finns även speciella medel mot parasitbekämpning hos såväl din läkare som hos din hälsokostbutik.

Behandling av Candida kan ta lång tid. Återupprepa därför kuren med jämna mellanrum.

Undvik kost som innehåller mycket socker, undvik snabba kolhydrater (se GI-värde ), dra ner på mjölkprodukter - yougurt och kesella bara i små mängder. Undvik vetemjöl, svamp och alkohol. Ät grönsaker, nötter, kött, fullkornsprodukter, olivolja. Frukt innehåller fruktos så man bör dra ner på frukt till att börja med, kan äta mer frukt eftersom men var försiktig med bananer (1/2 per dag) och vindruvor.

 • Te utav malört
 • Pau Darco te
 • Vitlök
 • Kryddnejlika

det kan vara svårt att ställa diagnos på Candida särskilt när tarmen är drabbad.

Stefan Hagelberg, med dr, överläkare, sektionen för barnreumatologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset,Stockholm

Bengt Månsson, med dr, överläkare, sektionen för barnreumatologi, barn- och ungdomsmedicinska kliniken och reumatologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Anders Fasth, professor, överläkare, sektionen för immunologi och reumatologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen hos barn och tonåringar är juvenil idiopatisk artrit.

Juvenil idiopatisk artrit är en uteslutningsdiagnos.

Bara ca 1–3 procent av barn och tonåringar med juvenil idiopatisk artrit har positiv reumatoid faktor (RF) och/eller anticitrullin­antikroppar (anti-CCP).

Barn med ledinflammation riskerar att utveckla asymtomatisk uveit, och risken är ökad om barnet är litet och har positiva antinukleära antikroppar (ANA).

En vanlig vanföreställning har varit att barnreumatism växer bort i tonåren. Så är inte fallet. Men med bättre läkemedel och omvårdnad är läget för dessa barn gynnsammare än för bara några tiotal år sedan.

Omhändertagandet har utvecklats mot nästan uteslutande poliklinisk vård. Tidigare var slutenvård vanligare, eftersom patienternas allmäntillstånd var sämre, behovet av fysikalisk terapi större på grund av ledskador med kontrakturer och fler patienter behövde opereras. Artroplastik, ett uttryck för permanent ledskada som ett resultat av »misslyckad« behandling, är mycket ovanlig i dag. Höftplastik, den vanligaste artro­plastiken hos ungdomar med ledsjukdom, var (räknat på de senaste 20 åren) mest frekvent kring millennieskiftet.

Förekomsten varierar i olika delar av världen

Reumatisk ledsjukdom har tidigare benämnts juvenil kronisk artrit och juvenil reumatoid artrit. Beteckningarna har använts olika i olika delar av världen. Sedan 1997 finns en gemensam internationell benämning och definition – juvenil idiopatisk artrit (JIA) (Fakta 1).

køb billig minomycin

 • Skriv ner eventuella symtom du upplever, inklusive alla som kan verka oberoende av den anledningen som du planerat utnämningen.
 • Gör en lista över alla mediciner, inklusive vitaminer, örter och over-the-counter läkemedel, som du tar, inklusive doser.
 • Skriv ner frågor att ställa din läkare.

För psoriasis, några grundläggande frågor du kan ställa din läkare är:

 • Vad som kan orsaka tecken och symtom?
 • Behöver jag diagnostiska test?
 • Vad är det bästa tillvägagångssättet?
 • Jag har andra medicinska tillstånd. Hur kan jag hantera dem tillsammans?
 • Är detta tillstånd tillfällig eller kronisk?
 • Finns det en generisk alternativ till den medicin du förskrivning?
 • Vilka är alternativen till den primära metoden som du föreslår?
 • Vad hudvård rutiner och produkter rekommenderar ni för att förbättra mina symptom?
 • Kan du rekommendera broschyrer eller webbplatser om psoriasis?

Tveka inte att ställa några andra frågor du har.

Vad du kan förvänta från din läkare
Din läkare kommer sannolikt att ställa flera frågor, såsom:

 • När började du med symtom?
 • Hur ofta har du dessa symtom?
 • Har dina symtom varit kontinuerlig eller tillfällig?
 • Vad, om något, verkar förbättra dina symtom?
 • Vad, om något, verkar förvärra dina symptom?

I de flesta fall är diagnosen psoriasis ganska enkelt.

 • Fysisk undersökning och sjukdomshistoria. Din läkare kan oftast diagnostisera psoriasis genom att ta din sjukdomshistoria och undersöka din hud, hårbotten och naglar.
 • Hudbiopsi. I sällsynta fall kan din läkare ta ett litet urval av huden (biopsi) som är undersöks under ett mikroskop för att fastställa den exakta typen av psoriasis och att utesluta andra sjukdomar. En hudbiopsi görs oftast i en läkarmottagning med hjälp av lokalbedövning.

Förhållanden som kan se ut som psoriasis
Andra villkor som kan se ut som psoriasis inkluderar:

 • Seborroiskt eksem. Denna typ av dermatit kännetecknas av fet, fjällande, kliande, röd hud. Det är ofta på oljiga delar av kroppen, såsom ansikte, övre bröst och rygg.Seborroiskt eksem kan också visas på hårbotten som envis, kliande mjäll.
 • Lichen planus. Detta är en inflammatorisk, kliande hudåkomma som visas som rader av kliande, platt-toppad gupp (lesioner) på armar och ben.
 • Ringorm av kroppen (ringorm). Ringorm orsakas av en svampinfektion på det översta lagret av huden. Infektionen orsakar ofta en röd, fjällande ring eller cirkel av hudutslag.
 • Pityriasis rosea. Denna gemensamma hudåkomma börjar vanligtvis som en stor plats (härold patch) på bröstet, buken eller ryggen, som sedan sprider sig. Utslagen av pityriasis rosea sträcker sig ofta från mitten av kroppen, och dess form liknar slokande tall-trädgrenar. Detta tillstånd försvinner vanligen inom sex till åtta veckor.

Psoriasis behandlingar syftar till att:

 • Avbryt cykel som orsakar en ökad produktion av hudceller, vilket minskar inflammation och plackbildning.
 • Ta bort skalor och jämna ut huden, vilket gäller i synnerhet utvärtes behandlingar som du använder till din hud.

Psoriasis behandlingar kan delas in i tre huvudtyper: utvärtes behandlingar, ljusterapi och system mediciner.

Utvärtes behandlingar
Används ensam, kan krämer och salvor som du använder till din hud effektivt behandla mild till måttlig psoriasis. När sjukdomen är allvarligare, krämer kan komma att kombineras med orala läkemedel eller ljusterapi. Topiska psoriasis behandlingar inkluderar:

 • Topikala kortikosteroider. Dessa kraftfulla antiinflammatoriska läkemedel är de mest föreskrivna läkemedel för behandling av mild till måttlig psoriasis. De långsamma cellförnyelsen genom att undertrycka immunförsvaret, vilket minskar inflammation och lindrar tillhörande klåda. Topikala kortikosteroider varierar i styrka, från mild till mycket stark. Låg-potens kortikosteroid salvor brukar rekommenderas för känsliga områden, såsom ansiktet eller hudveck, och för behandling av utbredda fläckar av skadad hud. Din läkare kan ordinera starkare kortikosteroid salva för små områden av huden, för långlivade plack på dina händer eller fötter, eller när andra behandlingar har misslyckats.Medicinska skum och hårbotten lösningar finns tillgängliga för att behandla psoriasis fläckar i hårbotten. Långvarig användning eller överanvändning av starka kortikosteroider kan orsaka förtunning av huden och resistens mot behandlingen fördelar. För att minimera biverkningar och öka effektiviteten, är topikala kortikosteroider generellt används på aktiva utbrott tills de är under kontroll.
 • Vitamin D-analoger. Dessa syntetiska former av vitamin D bromsa tillväxten av hudceller. Calcipotriene (Daivonex) är en receptbelagd kräm eller lösning som innehåller en vitamin D-analog som kan användas ensamt för behandling av mild till måttlig psoriasis eller i kombination med andra utvärtes läkemedel eller ljusterapi. Denna behandling kan irritera huden. Kalcitriol (Rocaltrol) är dyrt, men kan vara lika effektiva och möjligen mindre irriterande än kalcipotrien.
 • Anthralin. Detta läkemedel tros normalisera DNA aktivitet i hudceller. Anthralin (Dritho-Scalp) kan också ta bort skala, vilket gör huden smidigare. Däremot kan antralin irritera huden, och det färgar nästan vad som helst den vidrör, inklusive hud, kläder, ytor och sängkläder. Av den anledningen läkare rekommenderar ofta kort-kontakt behandling – så grädden att stanna på huden för en kort tid innan du tvättar bort det. Anthralin används ibland i kombination med ultraviolett ljus.
 • Aktuell retinoider. Dessa används ofta för att behandla akne och solskadad hud, men tazarotene (Tazorac, Avage) utvecklades specifikt för behandling av psoriasis. Liksom andra vitamin A-derivat, normaliserar det DNA aktivitet i hudceller och kan minska inflammation. Den vanligaste biverkningen är hudirritation. Det kan också öka känsligheten för solljus, så solskyddsmedel bör tillämpas när du använder medicinen.Även om risken för fosterskador är betydligt lägre för aktuella retinoider än för orala retinoider, behöver din läkare att veta om du är gravid eller planerar att bli gravid om du använder tazarotene.
 • Calcineurinhämmare. För närvarande calcineurinhämmare – takrolimus (Prograf) och pimekrolimus (Elidel) – godkänns endast för behandling av atopiskt eksem, men studier har visat att de är effektiva ibland vid behandling av psoriasis. Calcineurinhämmare tros störa aktiveringen av T-celler, som i sin tur minskar inflammation och plack byggs upp.Den vanligaste biverkningen är hudirritation. Calcineurinhämmare rekommenderas inte för långvarig eller kontinuerlig användning på grund av en potentiellt ökad risk för hudcancer och lymfom. Calcineurinhämmare används endast med din läkare ingång och godkännande. De kan vara särskilt användbart i områden med tunn hud, såsom kring ögonen, där steroid krämer eller retinoider är alltför irriterande eller kan orsaka skadliga effekter.
 • Salicylsyra. Finns over-the-counter (receptfria) och receptbelagda, främjar salicylsyra sårskorpa av döda hudceller och minskar skalning. Ibland är det i kombination med andra läkemedel, såsom topikala kortikosteroider eller stenkolstjära, för att öka dess effektivitet.Salicylsyra finns i medicinska schampon och hårbotten lösningar för att behandla psoriasis i hårbotten.
 • Stenkolstjära. En tjock, svart biprodukt från framställningen av petroleumprodukter och kol, är stenkolstjära förmodligen den äldsta behandling av psoriasis. Det minskar skalning, klåda och inflammation. Exakt hur det fungerar är inte känd. Stenkolstjära har några kända biverkningar, men det är rörigt, fläckar kläder och sängkläder, och har en stark lukt.Stenkolstjära finns i over-the-counter schampo, krämer och oljor. Den finns också i högre koncentrationer av recept.
 • Återfuktning. själva, kommer fuktgivande krämer inte läka psoriasis, men de kan minska klåda och fjällning och kan bidra till att bekämpa torrhet som resulterar från andra terapier. Återfuktning i en salvbas är oftast effektivare än är ljusare krämer och lotion.

Ljusterapi (ljusterapi)
Som namnet antyder, använder denna psoriasis behandling naturligt eller artificiellt ultraviolett ljus. Det enklaste och enklaste formen av ljusbehandling att exponera din hud att kontrollerade mängder av naturligt solljus. Andra former av ljusterapi inkluderar användningen av artificiell ultraviolett A (UVA) eller ultraviolett B (UVB) ljus antingen ensamma eller i kombination med läkemedel.

 • Solljus. Ultraviolett (UV) ljus är en våglängd av ljus i ett intervall för kort för det mänskliga ögat att se. När de utsätts för UV-strålning i solljus eller artificiellt ljus, de aktiverade T-celler i huden munstycket. Detta saktar huden omsättning cell och minskar skalning och inflammation. Korta, dagliga exponeringar mot små mängder av solljus kan förbättra psoriasis, men intensiv solexponering kan förvärra symtomen och orsaka hudskador.Innan du börjar en solljus regim, be din läkare om det säkraste sättet att använda naturligt solljus för psoriasis behandling.
 • UVB-ljusbehandling. Kontrollerade doser av UVB-ljus från en artificiell ljuskälla kan förbättra mild till måttlig psoriasis symptom. UVB ljusbehandling, även kallad bredbands UVB, kan användas för att behandla enstaka fläckar, utbredd psoriasis och psoriasis som motstår utvärtes behandlingar. Biverkningar Kortfristiga kan vara rodnad, klåda och torr hud. Med hjälp av en fuktighetskräm kan hjälpa till att minska dessa biverkningar.
 • Smal UVB terapi. En nyare typ av psoriasis behandling, kan smal UVB terapi vara mer effektiva än bredband UVB-behandling. Det är oftast administreras två eller tre gånger i veckan tills huden förbättras, då underhåll kan kräva endast vecko sessioner. Smal UVB terapi kan orsaka mer allvarliga och längre livslängd brännskador, dock.
 • Goeckerman terapi. Vissa läkare kombinerar UVB-behandling och stenkolstjära behandling, som är känd som Goeckerman behandling. De två behandlingar tillsammans är mer effektiva än antingen ensam eftersom stenkolstjära gör huden mer mottaglig för UVB-ljus. När det krävs en tre veckor lång sjukhusvistelse, kan genomföras en modifiering av den ursprungliga behandlingen i en läkarmottagning. En annan metod, Ingram regim kombinerar UVB terapi med en stenkolstjära bad och en antralin-salicylsyra pasta som är kvar på huden i flera timmar eller över natten.
 • Photochemotherapy eller psoralen plus ultraviolett A (PUVA). photochemotherapy innebär att man tar en ljusallergiframkallande medicinering (psoralen) innan exponering för UVA-ljus. UVA-ljus tränger djupare in i huden än vad UVB-ljus, och psoralen gör huden mer mottaglig för UVA exponering. Denna mer aggressiv behandling konsekvent förbättrar hudens och används ofta för mer-svåra fall av psoriasis. PUVA innebär två eller tre behandlingar i veckan för ett förutbestämt antal veckor. Biverkningar Kortfristiga illamående, huvudvärk, sveda och klåda. Biverkningar Långsiktiga inkluderar torr och rynkig hud, fräknar, och ökad risk för hudcancer, inklusive melanom, den allvarligaste formen av hudcancer.
 • Excimerlaser. Denna form av ljusterapi, som används för mild till måttlig psoriasis, behandlar endast de inblandade hud. En kontrollerad stråle av UVB-ljus av en specifik våglängd riktas mot psoriasisplack att styra skalning och inflammation. Frisk hud kring fläckar inte skadas. Excimer laser terapi kräver färre sessioner än vad traditionell ljusterapi eftersom mer kraftfull UVB-ljus används. Biverkningar kan vara rodnad och blåsor.
 • Pulsed dye laser. I likhet med excimerlaser, använder den pulsade färgämneslaser en annan form av ljus för att förstöra de små blodkärlen som bidrar till psoriasisplack.Biverkningar kan inkludera blåmärken upp till 10 dagar efter behandling. Det finns en liten risk för ärrbildning.
 • Kombinations ljusterapi. kombinera UV-ljus med andra behandlingar såsom retinoider ofta förbättrar ljusterapi effektivitet. Kombinationsterapier används ofta efter andra ljusterapi alternativ är ineffektiva.

Muntliga eller injicerade mediciner
Om du har svår psoriasis eller det är resistenta mot andra typer av behandling, kan din läkare ordinera en muntlig eller injicerat narkotika. På grund av allvarliga biverkningar, är några av dessa läkemedel används endast för korta perioder och kan alterneras med andra former av behandling.

 • Retinoider. Relaterade vitamin A, kan denna grupp av läkemedel minskar produktionen av hudceller om du har svår psoriasis som inte svarar på andra behandlingar. Tecken och symtom tillbaka vanligen en gång behandlingen avbryts dock. Biverkningar kan inkludera torr hud och slemhinnor, klåda och håravfall. Och eftersom retinoider såsom acitretin (Soriatane) kan orsaka allvarliga fosterskador, måste kvinnor undvika graviditet under minst tre år efter att ha tagit medicinen.
 • Metotrexat. tas oralt, hjälper metotrexat psoriasis genom att minska produktionen av hudceller och undertrycka inflammation. Det kan också bromsa utvecklingen av psoriasisartrit hos vissa personer. Metotrexat tolereras i allmänhet väl i låga doser, men kan orsaka magbesvär, aptitlöshet och trötthet. När den används under långa perioder kan det orsaka en rad allvarliga biverkningar, inklusive allvarliga leverskador och minskad produktion av röda och vita blodkroppar och blodplättar.
 • Ciklosporin. Ciklosporin dämpar immunförsvaret och liknar metotrexat i effektivitet.Liksom andra immunsuppressiva läkemedel ökar cyklosporin risken för infektion och andra hälsoproblem, inklusive cancer. Cyklosporin gör också dig mer mottaglig för njurproblem och högt blodtryck – Risken ökar med högre doser och långtidsbehandling.
 • Hydroxyurea. Detta är medicinering inte lika effektivt som cyklosporin eller metotrexat, men till skillnad från de starkare droger det kan kombineras med ljusterapi. Eventuella biverkningar inkluderar en minskning av röda blodkroppar (anemi) och en minskning av vita blodkroppar och blodplättar. Det bör inte tas av kvinnor som är gravida eller planerar att bli gravid.
 • Immunmodulerande läkemedel (biologiska läkemedel). Flera immunmodulerande läkemedel som godkänts för behandling av måttlig till svår psoriasis. De inkluderar alefacept (Amevive), etanercept (Enbrel), infliximab (Remicade) och ustekinumab (Stelara).Dessa läkemedel ges genom intravenös infusion, intramuskulär injektion eller subkutan injektion och används vanligen för personer som har misslyckats med att svara på traditionell terapi eller som har associerade psoriasisartrit. Biologics verkar genom att blockera interaktioner mellan vissa immunsystemets celler och särskilda inflammatoriska vägar. Även om de är härledda från naturliga källor snarare än kemiska dem, måste de användas med försiktighet eftersom de har starka effekter på immunsystemet och kan tillåta livshotande infektioner. Framför allt måste personer som tar dessa behandlingar screenas för tuberkulos.
 • Tioguanin. Nästan lika effektivt som metotrexat och cyklosporin, har denna drog färre biverkningar. Men är denna drog mer sannolikt att orsaka blodbrist, och kvinnor som är gravida eller planerar att bli gravid måste undvika det eftersom det kan orsaka fosterskador.

Överväganden Behandling
Även läkare väljer behandlingar baserade på typ och svårighetsgrad av psoriasis och hudområden påverkas är den traditionella metoden att börja med de mildaste behandlingar – krämer och ultraviolett ljus terapi (ljusbehandling) – och sedan gå vidare till starkare sådana endast om nödvändigt. Målet är att hitta det mest effektiva sättet att bromsa cellförnyelsen med minsta möjliga biverkningar.

Trots en rad alternativ, kan effektiv behandling av psoriasis vara utmanande. Sjukdomen är oförutsägbar, går igenom cykler av förbättring och försämring, till synes på måfå. Effekter av psoriasis behandlingar också kan vara oförutsägbara; vad som fungerar bra för en person kan vara ineffektivt för någon annan. Din hud kan också bli resistenta mot olika behandlingar över tid, och de mest potenta psoriasis behandlingar kan ha allvarliga biverkningar.

Tala med din läkare om dina alternativ, speciellt om du inte förbättras efter att ha använt en viss behandling eller om du har obehagliga biverkningar. Han eller hon kan justera behandlingsplan eller ändra din strategi för att säkerställa bästa möjliga kontroll av dina symtom.

Även självhjälpsåtgärder inte kommer att bota psoriasis, kan de bidra till att förbättra utseendet och känslan av skadad hud. Dessa åtgärder kan gynna dig:

 • Ta dagliga bad. Bad hjälper dagligen ta bort skalor och lugna inflammerad hud. Lägg badolja, kolloidalt havregryn, EPSOMSALT eller Döda havet salter till vatten och blöt i minst 15 minuter. Undvik hett vatten och hårda tvålar, vilket kan förvärra symtomen;Använd ljummet vatten och mild tvål som har tillsatta oljor och fetter.
 • Använd fuktkräm. Blot huden efter bad, sedan omedelbart använda en tung, salva baserade fuktighetskräm medan huden fortfarande är fuktig. För mycket torr hud, kan oljor vara att föredra – de har mer uthållighet än krämer eller lotion gör och är mer effektivt för att förebygga vatten från att avdunsta från huden. Under kallt och torrt väder, kan du behöva använda en fuktighetskräm flera gånger om dagen.
 • Täck de drabbade områdena under natten. För att förbättra rodnad och fjällning, applicera en salva baserad fuktkräm för din hud och linda med plastfolie natten. På morgonen, ta bort täck och tvätta bort skalorna med badkar eller dusch.
 • Exponera din hud att små mängder av solljus. En kontrollerad mängd solljus kan avsevärt förbättra skador, men för mycket sol kan utlösa eller förvärra utbrott och ökar risken för hudcancer. Om du sola, är det bäst att försöka korta sessioner tre eller fler gånger i veckan. Håll reda på när och hur länge du är i solen för att undvika överexponering. Och se till att skydda frisk hud med ett brett spektrum solkräm med en solskyddsfaktor på minst 15. Applicera solskydd generöst, och återanvända varannan timme – eller oftare om du simmar eller svettas. Innan du börjar någon sola program, be din läkare om det bästa sättet att använda naturligt solljus för att behandla din hud.
 • Applicera läkemedel kräm eller salva. Applicera en over-the-counter kräm eller salva som innehåller hydrokortison eller salicylsyra för att minska klåda och fjällning. Om du har psoriasis i hårbotten, prova en medicinskt schampo som innehåller stenkolstjära. För bästa resultat, följ etikett riktningar.
 • Undvik psoriasis triggers, om möjligt. Ta reda på vad som utlöser eventuella förvärra din psoriasis och vidta åtgärder för att förhindra eller undvika dem. Infektioner, skador på huden, stress, rökning och intensiv solexponering kan alla förvärra psoriasis.
 • Undvik att dricka alkohol. Alkoholkonsumtion kan minska effekten av vissa psoriasis behandlingar.
 • Ät en hälsosam kost. Även om det finns några bevis för att vissa livsmedel antingen förbättrar eller förvärra psoriasis, är det viktigt att äta en hälsosam kost, särskilt när du har en kronisk sjukdom. En hälsosam kost innebär att hålla en mängd frukt och grönsaker i alla färger och fullkornsprodukter. Om du äter kött, fokusera på magert och fisk. Om du tror att vissa livsmedel gör dina symtom bättre eller sämre, hålla en matdagbok för att se vilken effekt olika livsmedel har.

Många alternativa terapier finns tillgängliga för att lindra symptomen av psoriasis, inklusive specialdieter, krämer, kosttillskott och örter. Några alternativa terapier anses allmänt säker, och de kan vara till hjälp för vissa människor för att minska tecken och symtom såsom klåda och fjällning.

 • Aloe vera. Taget från bladen av aloe vera växt, kan aloe extrakt grädde minska rodnad, fjällning, klåda och inflammation. Du kan behöva använda krämen flera gånger om dagen i en månad eller mer att se några förbättringar i din hud.
 • Fiskolja. Omega-3 fettsyror som finns i fiskolja tillskott kan minska inflammation i samband med psoriasis, även om resultaten från studierna är blandade. Med 3 gram eller mindre av fiskolja dagligen allmänt erkänd som säkra, och du kan finna det fördelaktigt.

Om du funderar på kosttillskott eller annan alternativ behandling för att lindra symptomen av psoriasis, kontakta din läkare. Han eller hon kan hjälpa dig att väga för- och nackdelar med specifika alternativa terapier.

Att hantera psoriasis kan vara en utmaning, särskilt om sjukdomen täcker stora delar av din kropp eller på platser lätt ses av andra människor, till exempel ditt ansikte eller händer. Den pågående, ihållande sjukdomens art och behandlings utmaningarna bara lägga till bördan.

Här är några sätt att hjälpa dig att hantera och att känna sig mer i kontroll:

 • Få utbildade. Ta reda på så mycket du kan om sjukdomen och forskning dina behandlingsalternativ. Förstå möjliga triggers av sjukdomen, så att du kan bättre förhindra skov. Utbilda dem omkring dig – inklusive familj och vänner – så att de kan känna igen, erkänna och stödja dina ansträngningar att hantera sjukdomen.
 • Följ din läkares rekommendationer. Om din läkare rekommenderar vissa behandlingar och livsstilsförändringar, se till att följa dem. Ställ frågor om något är oklart.
 • Hitta en stödgrupp. överväga att gå med i en stödgrupp med andra medlemmar som har sjukdomen och vet vad du går igenom. Du kan finna tröst i att dela upplevelsen och kamp och träffa människor som står inför liknande utmaningar. Fråga din läkare för information om grupper psoriasis stöd i ditt område eller online.
 • Använd mörkläggning när du känner att det är nödvändigt. På dessa dagar då du känner särskilt självmedveten, täcka psoriasis med kläder eller använda kosmetiska mörkläggning produkter, såsom kropps smink eller en concealer. Dessa produkter kan maskera rodnad och psoriasisplack. De kan irritera huden, dock, och bör inte användas på öppna sår, skärsår eller oläkta skador.

På denne MRI-scanning ses inflammation som følge af soriasisgigt i lænderyggen hos en patient

(Klik på billedet for større version)

For supplerende information henvises til artiklen: gigtsygdomme

ingen recept rhinocort aq