prednisolone forsendelse til

prednisolone prismacolor

Vill du veta mer?
Psoriasisförbundet firar i år femtioårsjubileum. På deras hemsida kan du lära dig mer om sjukdomen. Du kan också ringa på 08-600 36 36.
En annan bra källa är Psoriasisguiden.

AV ANDERS SANDSTRÖM
FOTO: GUGGE ZELANDER, SHUTTERSTOCK

Psoriasis är en kroniskt återkommande hudsjukdom med ett förlopp som varierar från en lätt psoriasis, där patienten inte nödvändigtvis märker av sjukdomen, till en så svår psoriasis att den kan vara socialt invalidiserande.

Psoriasis smittar inte och hudsjukdomen kan drabba människor i alla åldrar, men börjar vanligast mellan 10-30 årsålder.

Läkarbesök i mobilen, var du än är. Dygnet runt, för hela familjen. Läkare inom 23 olika specialistområden. Hos oss får du konsultation, provtagning och behandling. Kostnadsfritt för barn och ungdomar under 20 år.

Man känner ännu inte till den exakta orsaken till sjukdomens uppkomst. Psoriasis uppträder familjärt, det vill säga att det är större sannolikhet att utveckla psoriasis om någon redan har psoriasis i familjen.

Hur psoriasis ärvs är inte helt kartlagt, men man räknar med att man oftast måste ha psoriasisanlag från båda föräldrarna för att själv få sjukdomen. Man kan dock ha anlag till psoriasis utan att någonsin utveckla sjukdomen och många psoriatiker känner inte till någon i släkten som har sjukdomen.

Utsätts du för ett eller flera av en rad stimuli, som till exempel halsfluss orsakad av streptokocker, vissa läkemedel eller en lokal hudirritation eller hudåkomma, kan det utlösa ett psoriasisutbrott om du har det nödvändiga anlaget. Allvarlig stress, framför allt av typen livskris, kan utlösa eller kraftigt påverka psoriasis.

Diagnosen bygger på en klinisk undersökning, där kombinationen av hudpsoriasis och de speciella ledbesvären upptäcks. Dessutom kan vissa blodprov (av så kallade inflammationsmarkörer) samt röntgenfynd stärka diagnosen ifall typiska förändringar noteras.

Nedanstående är de vanligaste typerna av psoriasis. Observera att det är vanligt med övergång mellan de olika typerna.

Plackpsoriasis är den vanligaste formen av psoriasis. Plackpsoriasis startar oftast med små röda knottror på huden, eller lite större fläckar (plack). Områdena med symtom växer gradvis och börjar efter ett tag att fjälla.

Plackpsoriasis kan förekomma över hela kroppen, men drabbar framför allt armbågarna, knäna, stjärten och hårbotten. Plackpsoriasis finns oftast på samma ställe på båda kroppshalvorna (symmetri). Det är vanligt att placken uppkommer i ärr eller sår. Sjukdomens svårighetsgrad varierar. Minst 50 procent av patienterna med plackpsoriasis har klåda, som ofta är måttlig, men tidvis kan vara svår.

Nagelpsoriasis visar sig ofta som små fördjupningar i naglarna, liknande fördjupningarna i en fingerborg. Naglarna kan bli så hårt angripna av psoriasis att de förtjockas, smulas sönder och slutligen faller av. Nagelpsoriasis misstolkas ofta som nagelsvamp, vilket kan uteslutas med hjälp av en odling från nageln. Nagelpsoriasis är besvärligt, och riktigt effektiv behandling saknas här (så kallade biologiska läkemedel eller methotrexat kan däremot hjälpa vid psoriasis på naglarna).
Läs mer om psoriasis på naglarna »

Invers psoriasis är psoriasis i hudveck, såsom armhålor, under brösten, i hudveck på magen, omkring ljumskarna och på stjärten. Här ses röda irriterade plack istället för fjällande hudutslag.
Läs mer om invers psoriasis »

Guttat psoriasis är en speciell psoriasisvariant som ofta utlöses akut efter en streptokockinfektion / halsfluss. Det uppstår droppliknande, fjällande fläckar över hela kroppen. I många fall läker symtomen vid guttat psoriasis ut efter några veckors behandling, men symtomen kan återkomma om man får halsfluss i framtiden, eller i vissa fall övergå i en kronisk plackpsoriasis.
Läs mer om guttat psoriasis »

Psoriasis i hårbotten kan vara svår att skilja från svamp i hårbotten och mjälleksem (seborroiskt eksem). Ibland kan psoriasis från hårbotten sprida sig till ansiktet på huden nära hårbotten, men uppkommer relativt sällan mitt i ansiktet. Enstaka torra fläckar på ögonlocken förekommer dock.

Pustulös psoriasis kan förekomma som en ganska ovanlig form av psoriasis, där det förutom de sedvanliga hudutslagen bildas vita vätskefyllda blåsor i huden (pustler). Pustler kan också hos vissa utlösas av feta krämer, starka kortisonkrämer och solljus.

Ledbesvär, så kallad psoriasisartrit (PsA), kan utvecklas hos cirka 25-30 procent av patienter med psoriasis. Det finns inget enkelt samband mellan hur svår hudpsoriasis man har och risken för att utveckla ledsjukdom. Man kan ha mycket utbredda utslag och ändå inte få ledsjukdom och vice versa. Psoriasis på naglarna är däremot vanligt vid psoriasisartrit.

Diagnosen psoriasis ställs vanligen utifrån sjukdomsbilden. I vissa fall kan dock utslagen och placken vara så pass diskreta, speciellt hos barn, att det kan ta flera år innan till och med en erfaren hudläkare är säker på diagnosen. Det finns inget bra blodprov för att ställa diagnosen och man har sällan nytta av hudprov.

Behandlingen bör planeras av läkare i nära samråd med patienten och kan vara antingen utvärtes (krämer) eller invärtes (tabletter), beroende på bland annat psoriasispatientens ålder, hans eller hennes hälsotillstånd och psoriasisens karaktär.

Mjukgörande krämer är ofta lämpligt, åtminstone som komplement eller som enda behandling vid lindrig psoriasis.

D-vitaminpreparat fanns tidigare som ensampreparat, men ingår numera som beståndsdel i kombination med stark kortison som salva till kroppen eller gel till hårbotten.

Tjärhaltiga preparat för utvärtes behandling kan hjälpa, och används framför allt som schampo vid psoriasis i hårbotten.

Så kallade immunhämmande eller immunmodulerande medel, ofta som tabletter eller injektioner, används för behandling av svår psoriasis.

Äldre läkemedel mot psoriasis är Methotrexate®, Neotigason® eller Sandimmun®.

En del personer med psoriasis får bara utslag vid ett eller ganska få tillfällen, andra blir mer eller mindre kroniskt sjuka. Man kan sällan förutspå svårighetsgraden hos den enskilda patienten och man behöver inte få en svår sjukdom bara för att den debuterar tidigt i livet eller bara för att sjukdomen är svår hos en släkting.

Det är viktigt att acceptera att psoriasis är en kronisk sjukdom. Psoriasis går alltid i skov, det vill säga att perioder utan symtom avlöses av perioder då symtomen på sjukdomen blossar upp.

Dr. Mestdagh
H. Hartlaan 11
9160 Lokeren
09 348 80 94
Mail ons!

Psoriasis is een niet besmettelijke ontstekingsziekte van de huid gekenmerkt door scherpe begrensde, dieprode, schilferend en witachtige plekken. Het hoofd, de benen, de knieën en de onderrug worden aangetast. Psoriasis kan ook de nagels treffen met putjes in of loslating van de nagel. Bij ongeveer 20% van de patiënten met psoriasis is er ook sprake van artritis of gewrichtsontsteking (psoriasis artrititis).

Psoriasis komt voor bij ongeveer 3% van de bevolking. Alhoewel psoriasis op elke leeftijd kan ontstaan, verschijnen de eerste tekenen meestal tussen de 15 jaar en de 30 jaar. Bij de meeste patiënten speelt een erfelijkheidsfactor een rol in het ontstaan. Psoriasis komt ook voor bij 1 op 10 patiënten met een ontstekingsziekte van de darm (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).

De ernst kan heel erg variëren tussen patiënten onderling gaande van enkele plekjes op het hoofd of de ellebogen tot aantasting van het volledige lichaam. Het verloop is onvoorspelbaar. Bij ongeveer 10% van de patiënten is de psoriasis als ernstig te beschouwen, maw minstens 10% van het lichaamsoppervlak is aangetast.

Psoriasis kent een verloop in opstoten met spontane geleidelijke verbetering. Opstoten kunnen ontstaan zonder duidelijke reden hoewel stress, bepaalde infecties zoals keelontsteking, verwonding van de huid en bepaalde geneesmiddelen zoals bètablokkers een uitlokkende factor kunnen zijn.

prednisolone dosering melatonin

Leg. Psykoterapeut
Leg. Sjuksköterska

0739-60 47 29

Arbetar med konstterapi, både enskilt och med mindre grupper.

Diplomerad Konstterapeut
Medlem i FAKT
Leg. Yrkeslärare

0706-85 06 04

Arbetar med bildterapi och konstterapi individuellt och i grupp.

Leg. Lågstadielärare
Tal- special- dyslexi-pedagog
Med.mag i bildterapi
Bildterapeut, psykoterapi steg 1, medlem i SRBt
Diplomerad mindfulnessinstruktör
Diplomerad konstterapeut, medlem i FAKT

0734-38 84 59

Arbetar med individualpsykoterapi och hypnos.

Leg. Tandläkare
Psykoterapi steg 1
Cert. Hypnosterapeut (ASCH)

0707-77 67 42

Arbetar med individualpsykoterapi, hypnos och akupunktur.

Leg. Veterinär
Psykoterapi steg 1
Auktoriserad Akupunktör, medlem i Svenska Akupunkturförbundet
Cert. Hypnosterapeut (ASCH) Master of Science
Mindfulnessinstruktör
Andningsinstruktör

0707-34 99 73

Arbetar med individualpsykoterapi, parterapi, familjeterapi, hypnos, socialterapi och gruppterapi.

Läkepedagog
Psykoterapi steg 1
Familjeterapeut
Cert. Hypnosterapeut (ASCH)

0768-71 78 00

Arbetar med psykoterapi - individ, par och familj, och även med hypnos.

Fil.lic Med.kand
Leg psykoterapeut
Certifierad Hypnosterapeut
Lärare i hypnos 1998-2005
Examinator för CHPs hypnosutbildning

Hej Gunhild, Ja, det går att parkera längs med Grindsgatan. Det finns väntrum. Mvh Gunilla Nordin

Är det något du undrar över går det bra att fråga vårdgivaren här.

Snitt 4.8, baserat på 19 omdömen

16:07 - 12 feb, 2017
Catarina Andersson

00:47 - 27 dec, 2016
Timo Menke

10:41 - 18 dec, 2016
Åsa Simma skrev:
Competent crew, a good environment calm space, I reccomend

14:24 - 01 nov, 2016
Jennie Haag skrev:
Hej
Jag och min sambo gick i parterapi hos Ulrica Melcher. Under perioden vi gick där fick vi hjälp att lösa de tidigare, evigt återkommande problemen och komma vidare med våra liv. Med stor kunskap, erfarenhet och stort engagemang fick hon oss att utvecklas som individer och komma vidare med våra liv. Även om vi idag har gått skilda vägar hjälpte hon oss att lägga grunden för en fortsatt bra relation till varandra som vänner och gemensamma föräldrar till våra barn.
Jag kan varmt rekommendera henne.

19:02 - 31 okt, 2016
Siv skrev:
Kan varmt rekomendera konsterapi. Har varit en spännande resa att genom målning jobba terapeutiskt på en icke verbal nivå.
Där Susanne Kvist har väglett mig inkännande och respektfullt.

13:47 - 29 okt, 2016
Ann-Charlotte Bonner skrev:
Genom olika skeden i livet har jag behövt stöd utifrån, att finna detta har inte alltid varit lätt.Här på Södermalms hypnos och psykoterapi fann jag vad jag sökte. Jag blev bemött med en professionalism som jag tror är unik. Människorna som jag haft kontakt med här har ett mycket brett kunskapsspektrum som förtjänar all respekt. Jag är djupt tacksam för de år jag fått hjälp till självhjälp och förmåga att gå vidare i livet.

12:38 - 23 okt, 2016
Johanna skrev:
Välkomnande och trygg miljö och ett varmt bemötande. Kan verkligen rekommendera! Har varit på många andra ställen men här vill jag stanna kvar.

11:07 - 13 okt, 2016
Gustav skrev:
Mycket proffsig och kompetent mottagning. Detta i kombination med ett varmt och personligt mottagande gör att jag verkligen kan rekommendera

14:57 - 12 okt, 2016
Anna Forsberg

14:52 - 10 okt, 2016
Ann-Christin Lundén

11:25 - 07 okt, 2016
Myra KIngfors skrev:
Jag har gått i terapi hos Gunilla Nordin - och jag är mycket nöjd. Gunilla är en mycket kompetent och kunnig terapeut - och varm person. Hon mötte mig precis där jag var, vilket fick mig att känna trygghet och tillit. Jag kan varmt rekommendera henne.

14:52 - 06 okt, 2016
Pierre skrev:
Proffessionell hjälp och bemötande i en svår situation

20:18 - 05 okt, 2016
Christina Ehneström skrev:
Proffsigt med goda resultat!

ingen recept prednisolone eye

En mer potent ljusbehandling är psoralentabletter/-bad och UVA två gånger per vecka under 10-15 veckor. Används framför allt vid svår psoriasis och ger en läkningsfrekvens på över 80 procent. Många håller sig läkta upp till sex månader. Risken för hudmaligniteter ökar markant efter cirka tio behandlingsomgångar (över 200 behandlingar), vilket är en begränsande faktor.

För att uppskatta och följa svårighetsgrad och utbredning vid psoriasis samt utvärdera effekt vid systembehandling, används ofta PASI (Psoriasis Area and Severity Index). Huvud, övre respektive nedre extremiteter och bålen bedöms separat avseende rodnad, fjällning och infiltration på en skala från 0-4. Dessa värden summeras och multipliceras med en faktor beroende på vilken del av kroppen som bedöms. PASI kan variera mellan 0 och 72. Svår psoriasis definieras ofta som PASI över 10. Behandlingseffekt anges ofta som PASI75 vilket innebär en 75 procentig förbättring av PASI-värdet. Ibland anges även PASI50 eller PASI90. Vid klinisk uppföljning av patienter kan det vara svårt att följa procentuell förbättring av PASI då utgångsstatus ofta saknas. Istället börjar man diskutera att sträva efter en låg absolut PASI nivå – tex PASI 2-3.

Metotrexat är en folsyreantagonist som har god effekt på hud och leder. Doseras 10-20 mg en gång per vecka. En tablett folsyra 5 mg ges dagen efter, vilket minskar risken för biverkningar. Det tar flera månader innan fullgod effekt uppnås och doseringen är individuell. Omkring 55 procent av patienterna uppnår 75 procents förbättring (PASI75) efter fyra månaders behandling.

Biverkningar förutom illamående och huvudvärk MTX-dagar är relativt ovanliga. Det finns en liten risk för benmärgsdepression och på lång sikt finns risk för leverpåverkan, varför regelbundna blodprovskontroller krävs. Metotrexat interagerar med vissa andra läkemedel såsom NSAID som inte bör intas samma dygn som metotrexat. Leverfunktionen kontrolleras bland annat med prokollagen III peptid, fibroscan och ibland leverbiopsi. Det finns patienter som har fullgod effekt utan leverpåverkan efter mer än 10-20 års behandling. En allvarlig allergisk reaktion är en pneumonit som ger torrhosta utan infektionstecken. Letala fall är beskrivna.

Metotrexat absolut kontraindicerat vid graviditet.

A-vitaminsyra som doseras 10-50 mg en gång dagligen. Börja med låg dos för att minska biverkningar. Det tar tid innan fullgod effekt – upp till sex månader, då knappt hälften uppnår en acceptabel förbättring. Därför kombineras denna behandling ofta med UVB och/eller lokalbehandling. Acitretin har ingen effekt vid ledbesvär.

Biverkningar med torra slemhinnor och näsblödning är vanligt. Muskelvärk förekommer vid höga doser och diffust håravfall kan uppträda. Håret återkommer efter utsättande. Relativt ofta förekommer hyperlipidemi, framför allt av triglycerider (men även kolesterol).

Acitretin är absolut kontraindicerat vid graviditet.

Används mer sällan, men har god effekt framför allt på huden. Doseras 2,5–5 mg/kg/dag. Ofta snabb och god effekt, men långtidsbiverkningar med risk för njurskada och högt blodtryck är begränsande faktorer.

Tablettbehandling med godkänd indikation för medelsvår till svår psoriasis och psoriasis artrit. Otezla introducerades i Sverige under 2015. Otezla verkar genom att blockera ett enzym, PDE4, som styr inflammation inne i cellen.

Effekten i kliniska studier visar att drygt 30 procent av patienterna uppnådde PASI75 efter 16 veckors behandling. Relativt vanligt förekommande biverkningar är viktnedgång samt illamående och diarré som företrädesvis är beskrivet under de första veckorna av behandlingen och som därefter kan förväntas avta.

Behandlingen inleds med en låg dos som trappas upp under fem dagar. Underhållsdos därefter är 30 mg två gånger per dag.

De biologiska läkemedel som finns för närvarande bygger på två olika principer. Antingen blockering av TNF-α eller hämning av bindningen mellan vissa interleukiner och deras receptorproteiner med olika typer av antikroppar. För närvarande finns fem preparat registrerade för psoriasis i Sverige:

Human, monoklonal antikropp. Binder specifikt till TNF-α och blockerar dess interaktion med TNF-α-receptorerna på cellmembranet. Adalimumab ges 40 mg varannan vecka subkutant efter boosterdos på 80 mg. PASI75 uppnås hos 80 procent efter 16 veckors behandling.

Humant receptor/fusionsprotein, hindrar kompetitivt fritt cirkulerande TNF-α att binda till sin receptor. Etanercept ges subkutant en (till två) gånger per vecka oftast totalt 50 mg/vecka. Är även godkänt för barn äldre än åtta år. PASI75 efter tolv veckor uppnås hos cirka 50-60 procent.

Humaniserad monoklonal antikropp, binder till fritt och transmembrana former av TNF-α. Infliximab är ett infusionspreparat som ges i dosering 5 mg/kg, vecka noll och två och därefter var åttonde vecka. Har en snabbt insättande effekt och PASI75 är 80 procent redan efter tio veckor.

Human monoklonal antikropp, binder till IL-12 och IL-23 och hindrar dessa att binda till sina receptorproteiner. Ustekinumab ges subkutant, 45 mg vecka noll, fyra och sedan var tolfte vecka. Vid kroppsvikt över 100 kg ges dubbel dos. Efter tolv veckor är PASI75 drygt 70 procent.

Human monoklonal antikropp som specifikt binder IL-17A, en molekyl som har kritisk betydelse för uppkomsten av inflammation vid psoriasis. Cosentyx är godkänd både vid psoriasis som psoriasisartrit. I kliniska studier uppvisar Cosentyx utomordentligt god effekt, drygt 80 procent av patienter uppnår PASI75 vid tolv veckors behandling och cirka 50 procent uppnår PASI90.

Cosentyx ges som två subkutana injektioner (2 x 150 mg) varje vecka i fem veckor, därefter samma dos (2 x 150 mg) en gång per månad.

Sedan 2016 finns ytterligare ett läkemedel som riktas mot!L17 A, Taltz. Ges som subkutan injektion, vecka 1 160 mg, därefter 80 mg varannan vecka i 12 veckor, därefter 80 mg 1 gång pr månad. Efffekten är minst lika bra som Cosentyx (indirekt jämförelse.) Biverkningsprofilen från det klinsika prövningsprogrammet inkluderar viss ökad risk för Candidainfektion vilket är förväntat vid läkemedel som hämmar IL17, i liket med Cosentyx.

När originalpatent faller så öppnas möjligheten upp för att utveckla billigare alternativ och idag finns några sådana på marknaden. Biosimilarer finns idag tillgängliga för Infliximab (Remsima) och Enbrel (Benepali) Vid utveckling av biosimilarer läggs tyngspunkten på att skapa molekyler som är så lika originalmolekylen som möjligt. Det kliniska utvecklingsprogrammet är betydligt mindra omfattande och inbegriper oftast enbart en enda klinisk prövning.

Samtliga biologiska läkemedel har god effekt hos de som svarar inom tre till fyra månader. Innan behandling inleds måste screening för latent tbc genomföras. Om tbc bedöms föreligga ges behandling med tuberkulostatika i samarbete med infektionsläkare. Det finns en liten risk för allvarliga biverkningar, framför allt i form av svåra infektioner eller uppblossning av latent tuberkulos. De som tar preparaten subkutant får ofta en reaktion på stickstället, vilken dock brukar avta under behandlingens gång. Vid besvär kan man behandla med kortisonkräm på platsen under några dagar.

Majoriteten av psoriatikerna har troligen en relativt stabil sjukdom under livet, med remission/exacerbation under kortare eller längre tid. En mindre andel förefaller bli sämre på sikt. Psoriasis kan helt läka ut, framför allt hos de som debuterar med guttat form.

Metabolt syndrom är vanligt hos psoriatiker. Vid svår psoriasis finns en ökad risk för hjärtdöd framför allt hos yngre. Personer med svår psoriasis bör få information om risker med obesitas och rökning och screenas för hypertoni och hyperlipidemi.

Omkring tio procent av psoriatikerna har Mb Chron eller ulcerös colit. I vissa studier finns en viss ökad risk för lung-, lever-, esofagus- farynx- och tyreoideacancer. Det är oklart om detta är ett äkta samband eller beror på livsstilsfaktorer.

Keratit, irit och konjunktivit är vanligare hos psoriatiker.

Då det är vanligt med metabola syndromet är det viktigt att diskutera livsstilsfaktorer. Psoriatiker bör uppmuntras till att motionera, gå ner i vikt och sluta röka.

Psoriasis och graviditet:

  • Oftast sker en förbättring av hudutslagen under graviditeten, för att inte sällan blossa upp efter förlossningen.
  • Lokala steroider grupp III, på begränsade ytor och UVB kan användas som behandling.
  • Acitretin ska inte ges till fertila kvinnor. Det krävs ett uppehåll på två år mellan avslutad behandling och graviditet på grund av stor risk för fosterskador.
  • Metotrexat ska sättas ut tre månader före önskemål om graviditet, gäller både män och kvinnor.
  • Biologiska läkemedel bör inte användas vid graviditet.

Psoriasis och amning:

  • Inga hållpunkter för att lokala steroider går över i bröstmjölk. UVB kan ges.
  • Acitretin och metotrexat ska inte användas under amning.
  • Biologiska läkemedel rekommenderas inte på grund av risken för immunosuppression.

Bilder på psoriasis:

Riktlinjer kring psoriasis:

flonase dosis ibuprofeno