generisk keftab antibiotic

koeb generisk keftab 500

Olika behandlingsmetoder
Oberoende av graden på psoriasis är det grundläggande för varje aktiv behandling att utslagen blir mjuka för att metoden ska få bästa effekt. Genom att regelbundet använda mjukgörande krämer eller salvor, bad eller bastu löses utslagen upp.

 • – Receptbelagda krämer, geler och salvor
 • – Ljusbehandling (UVB- eller PUVA behandling)
 • – Invärtes behandling (tabletter, sprutor, dropp)
 • – Biologiska läkemedel
 • – Buckeybehandling

Ifall man lider av en lindrigare form av psoriasis kan det räcka med att återfukta huden med enkla krämer och regelbundet göra peeling genom bad eller bastu. Vid mer uttalande psoriasis behöver man använda salvor och krämer som innehåller kortison och/eller vitamin D. Då denna form av lokala alternativ inte hjälper mot psoriasis rekommenderas ljusbehandling med ultravioletta strålar eller kombination med ljusbehandling och tablettform, PUVA-behandling, ifall enbart ljusbehandling inte fungerar. Vid svår psoriasis är invärtes behandling med tabletter eller sprutor ett alternativ. Denna trappstegsmodell används för att stegvis hitta alternativet som fungerar för respektive patient och som inte är påfrestande för kroppen. I ett senare skede kan man återgå till vissa metoder och kombinera alternativ för att få bästa effekt och minska eventuella biverkningar.

Receptbelagda krämer och salvor fungerar för många
De flesta individer som är drabbade av psoriasis använder sig av receptbelagda krämer eller salvor som enda behandlingsmetod eller i kombination med andra alternativ. Utvärtes behandling med krämer eller salvor är den vanligaste behandlingsmetoden vid psoriasis. För att lindra besvären behöver man regelbundet smörja in sig noggrant på de områden där utslagen finns. För att läkemedlen ska ha bästa effekt är det rekommenderat att regelbundet bada eller använda bastu för att avlägsna fjällning.

Kortisonbaserade krämer eller salvor är vanligtvis de preparat som används vid mild till måttlig psoriasis. Preparat som är baserade på kortison har en snabb effekt och missfärgar inte huden. Genom att regelbundet smörja in sig håller man besvären borta. Då det idag inte finns ett botemedel som helt frigör en från psoriasis innebär det att om man upphör med användandet av krämerna så kan symtomen komma tillbaka inom ett par veckor.

Utöver kortisonbaserade krämer och salvor används även preparat som innehåller vitamin D. Dessa tar lite längre tid för att börja verka jämfört med kortisonläkemedel men ger en längre effekt. Det finns även läkemedel som innehåller både vitamin D och kortison.

Med en behandling som er godt tilpasset pasienten, får vedkommende gode forutsetninger for et godt liv

Behandling ved psoriasis
Det finnes i dag ingen legemidler som kan kurere psoriasis eller psoriasisartritt. For at pasienten skal få bukt med sine symptomer på best mulig måte er det gunstig å utarbeide en behandlingsplan i samråd med lege. Med en behandling som er godt tilpasset pasienten, får vedkommende gode forutsetninger for et godt liv. Siden psoriasis kan ha både en mild og en alvorlig form, vil behandlingsmetodene variere sterkt fra person til person. Pasientens allmenntilstand, sykdommens alvorlighetsgrad og alder er faktorer som må tas med i betraktning når man skal komme frem til riktig behandling. Det er viktig å oppsøke lege hvis man har vedvarende, tørt, rødt og skjellende utslett.

Psoriasis opptrer i utbrudd. Dette innebærer at det er perioder der plagene er verre, og perioder med få symptomer. Personer med psoriasis lærer seg etter en stund hvordan kroppen fungerer, og kan dermed enklere finne frem til hva som hjelper best mot plagene. Hvis man nylig har fått diagnosen psoriasis, er det ofte ikke like lett å vite nøyaktig hvilken behandlingsform som passer best. Det er derfor viktig å teste ut en behandling om gangen i en lengre periode for å se om metoden hjelper.

Ulike behandlinger
Uavhengig av graden av psoriasis er det svært viktig at utslettene mykes opp. Dette gjelder alle aktive behandlinger. Ved å bruke mykgjørende kremer eller salver, bad eller badstue regelmessig oppløses utslettene.

 • – Reseptbelagte kremer og salver
 • – Lysbehandling (UVB- eller PUVA-behandling)
 • – Innvortes behandling (tabletter, sprøyter, drypp)
 • – Biologiske legemidler
 • – Buckey-behandling

Ved mildere former for psoriasis kan det være tilstrekkelig å fukte huden med enkle kremer og regelmessig peeling (i bad eller badstue). Ved mer uttalt psoriasis må man bruke salver og kremer som inneholder kortison og/eller vitamin D. Hvis denne formen for topisk behandling ikke hjelper, anbefales lysbehandling med ultrafiolette stråler, eller en kombinasjon av lysbehandling og tabletter, PUVA-behandling, hvis lysbehandling alene ikke fungerer. Ved alvorlig psoriasis er innvortes behandling med tabletter eller sprøyter et alternativ. Denne trappetrinnsmodellen brukes for å finne frem til den behandlingen som fungerer for den enkelte pasient, og for ikke å belaste kroppen unødig. På et senere stadium kan man gå tilbake til visse metoder og kombinere ulike alternativer for å få best effekt og redusere eventuelle bivirkninger.

Reseptbelagte kremer og salver fungerer for mange
De fleste pasienter med psoriasis bruker reseptbelagte kremer eller salver, enten som eneste behandlingsmetode eller i kombinasjon med andre alternativer. Utvortes behandling med kremer eller salver er den vanligste behandlingen ved psoriasis. For å lindre plagene må man jevnlig smøre områdene der det er utslett. For at legemidlene skal ha best mulig effekt anbefales det å bade eller gå i badstue jevnlig for å fjerne skjellingen.

Ved mild til moderat psoriasis brukes vanligvis kortisonbaserte kremer eller salver. Kortisonbaserte preparater har rask inntredende effekt og misfarger ikke huden. Ved å smøre seg inn jevnlig holder man plagene vekk. Siden det i dag ikke finnes en kur mot psoriasis, vil plagene komme tilbake hvis man slutter å bruke kremene i et par uker.

Utover kortisonbaserte kremer og salver brukes også preparater som inneholder vitamin D. Disse bruker litt lengre tid på å begynne å virke sammenlignet med kortisonholdige legemidler, men gir en mer langvarig effekt. Det finnes også legemidler som inneholder både vitamin D og kortison.

Det finns ingen behandling som kan bota psoriasis och psoriasisartrit men med rätt behandling kan de flesta leva ett bra liv. Oavsett om man har lindriga eller svåra besvär är kunskap om sjukdomen oftast nyckeln till bättre livskvalité.

Behandling av psoriasis innebär först och främst att behandlingen ska anpassas efter dig och dina besvär och behov

Den som lever med en kronisk sjukdom lär känna sin kropp och sin sjukdom och vet ofta vad han eller hon mår bäst av. Det finns en rad olika behandlingsmetoder att välja mellan beroende på vilken form av psoriasis man har, hur utbredd den är och vilken svårighetsgrad sjukdomen innebär.

Behandling av psoriasis. Behandlingstrappan för psoriasis.

Behandlingsmetoderna består vanligen av utvärtes behandling (krämer, salvor), ljusbehandling och invärtes behandling (tabletter, injektioner och infusion).

Individanpassning – behandlingen bör alltid anpassas efter dina besvär

Den som lever med en kronisk sjukdom som psoriasis lär känna sin kropp och sin sjukdom och vet ofta bäst vad han eller hon mår bäst av. Psoriasis finns i olika former och kan variera mycket i intensitet och utbredning mellan olika individer. Därför är det viktigt att hitta behandlingsmetoder som passar den enskilda individen bäst.

Den grundläggande behandlingen, och kanske den allra viktigaste, är att använda mjukgörande och avfjällande salvor, lotioner och krämer. Om behandlingen senare behöver utökas med kraftfullare och receptbelagda läkemedel får dessa bäst effekt om huden är maximalt fri från fjäll.

Om utvärtes behandling inte är tillräcklig följs den ofta av ljusbehandling. Vid mer svårbehandlad psoriasis används invärtes behandling. Man kan växla mellan olika behandlingsmetoder för att uppnå bästa effekt och minimera eventuella biverkningar.

Oavsett vilken form av psoriasis man har är det viktigt att ha kunskap om sin sjukdom. Ju mer information man har desto större är möjligheten att föra en bra dialog med sin läkare och därmed få adekvat behandling.

Klimatvård är en effektiv rehabiliteringsform om man har psoriasis, det innebär att man vistas i ett varmt och soligt klimat under minst tre veckor.

Speciellt om ljuskänslig psoriasis

Mellan 5 – 10 procent av alla som har psoriasis har en så kallad ljuskänslig psoriasis. Detta innebär att deras psoriasis försämras av solljus och ljusbehandling.

Speciellt om behandling av psoriasisartrit

Vid behandling av psoriasisartrit vill man påverka den inflammation som orsakar sjukdomen. Att bromsa sjukdomsprocessen, innan ledbrosk förstörts och leden slutar fungera, och att minska smärtan är de viktigaste målen med behandlingen. Ju tidigare en effektiv behandling påbörjas, desto större är chansen att effekten blir god på lång sikt.

Att även nämnas är komplementär medicin som naturmedel och naturläkemedel som alternativ till vetenskapligt prövad medicin. Den som väljer att pröva sådana alternativ bör vara medveten om att naturmedel och naturläkemedel kan interagera med varandra och med förskriven läkemedelsbehandling. I värsta fall kan kombinationer innebära att en behandling blir verkningslös eller till och med skadlig. Tala därför alltid med din hudläkare om du använder eller har funderingar kring naturmedel eller naturläkemedel.

Information om naturmedel och naturläkemedel hittar du på Läkemedelsverkets hemsida (extern länk).

Med en behandling som er godt tilpasset pasienten, får vedkommende gode forutsetninger for et godt liv

Behandling ved psoriasis
Det finnes i dag ingen legemidler som kan kurere psoriasis eller psoriasisartritt. For at pasienten skal få bukt med sine symptomer på best mulig måte er det gunstig å utarbeide en behandlingsplan i samråd med lege. Med en behandling som er godt tilpasset pasienten, får vedkommende gode forutsetninger for et godt liv. Siden psoriasis kan ha både en mild og en alvorlig form, vil behandlingsmetodene variere sterkt fra person til person. Pasientens allmenntilstand, sykdommens alvorlighetsgrad og alder er faktorer som må tas med i betraktning når man skal komme frem til riktig behandling. Det er viktig å oppsøke lege hvis man har vedvarende, tørt, rødt og skjellende utslett.

Psoriasis opptrer i utbrudd. Dette innebærer at det er perioder der plagene er verre, og perioder med få symptomer. Personer med psoriasis lærer seg etter en stund hvordan kroppen fungerer, og kan dermed enklere finne frem til hva som hjelper best mot plagene. Hvis man nylig har fått diagnosen psoriasis, er det ofte ikke like lett å vite nøyaktig hvilken behandlingsform som passer best. Det er derfor viktig å teste ut en behandling om gangen i en lengre periode for å se om metoden hjelper.

Ulike behandlinger
Uavhengig av graden av psoriasis er det svært viktig at utslettene mykes opp. Dette gjelder alle aktive behandlinger. Ved å bruke mykgjørende kremer eller salver, bad eller badstue regelmessig oppløses utslettene.

 • – Reseptbelagte kremer og salver
 • – Lysbehandling (UVB- eller PUVA-behandling)
 • – Innvortes behandling (tabletter, sprøyter, drypp)
 • – Biologiske legemidler
 • – Buckey-behandling

Ved mildere former for psoriasis kan det være tilstrekkelig å fukte huden med enkle kremer og regelmessig peeling (i bad eller badstue). Ved mer uttalt psoriasis må man bruke salver og kremer som inneholder kortison og/eller vitamin D. Hvis denne formen for topisk behandling ikke hjelper, anbefales lysbehandling med ultrafiolette stråler, eller en kombinasjon av lysbehandling og tabletter, PUVA-behandling, hvis lysbehandling alene ikke fungerer. Ved alvorlig psoriasis er innvortes behandling med tabletter eller sprøyter et alternativ. Denne trappetrinnsmodellen brukes for å finne frem til den behandlingen som fungerer for den enkelte pasient, og for ikke å belaste kroppen unødig. På et senere stadium kan man gå tilbake til visse metoder og kombinere ulike alternativer for å få best effekt og redusere eventuelle bivirkninger.

Reseptbelagte kremer og salver fungerer for mange
De fleste pasienter med psoriasis bruker reseptbelagte kremer eller salver, enten som eneste behandlingsmetode eller i kombinasjon med andre alternativer. Utvortes behandling med kremer eller salver er den vanligste behandlingen ved psoriasis. For å lindre plagene må man jevnlig smøre områdene der det er utslett. For at legemidlene skal ha best mulig effekt anbefales det å bade eller gå i badstue jevnlig for å fjerne skjellingen.

Ved mild til moderat psoriasis brukes vanligvis kortisonbaserte kremer eller salver. Kortisonbaserte preparater har rask inntredende effekt og misfarger ikke huden. Ved å smøre seg inn jevnlig holder man plagene vekk. Siden det i dag ikke finnes en kur mot psoriasis, vil plagene komme tilbake hvis man slutter å bruke kremene i et par uker.

billigste keftab medication

Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige uddannelse kombinerer coaching- og mentoring teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden med teknikker fra psykoterapiens verden, samlet i ét unikt tværfagligt koncept, målrettet til personligt udviklingsarbejde.

 • Er en eksklusiv uddannelse, der indeholder en bredde af teknikker, og har en dybde i den praktiske træning, som er uden sidestykke blandt danske uddannelser.
 • Træner selve håndværket i psykoterapi og coaching - på små hold med personlig undervisning. F.eks. er der ikke indregnet internetundervisning i Skolens høje timetal, og der optages kun 12 studerende pr. årgang.
 • Er den eneste uddannelse indenfor personlig udvikling med en analytisk metode baseret på menneskets emotionelle biologi.
 • Er beregnet til dem, som er villige til at investere såvel tid som personligt engagement for at kunne mestre et eksklusivt håndværk fuldt og helt.

"Det - den ene mangler - har den anden."
Grundtanken og oprindelsen af coaching er fra sportsverdenen.
Der bruges metoder, som skaber resultater, og teknikker der undgår emotionelle forstyrrende elementer i processen.

Grundtanken og oprindelsen af psykoterapi er fra psykiatrien.
Der bruges metoder, som skaber emotionel indsigt, og teknikker som undgår resultatorienteret styring i processen.
"Med begge opnås et koncept, som opfylder behovene i det komplette menneskes udvikling."

Den 4-årige uddannelse til Psykoterapeut og Master Coach indeholder de mest effektive teknikker fra både coaching og psykoterapi, målrettet til personligt udviklingsarbejde med dem, der ønsker optimal livskvalitet både på job og privat. Psykoterapi befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle, mens coaching befordrer til handling og resultater via det rationelle. Tilsammen et optimalt koncept.

Skolen har den danske licens til coach og psykoterapeut uddannelser med biopsykologi. Med biopsykologiens analysemetode som fundament, skabes en unik forståelse af hjernens medfødte, emotionelle opbygning, og dennes alt afgørende betydning for vores forståelse af menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv. Essentielt for emotionel intelligens.

Med biopsykologi opnås tillige en større målrettethed i coaching til skabelse af resultater, og en større dybde i psykoterapi til personlig udvikling.

Skolen tilbyder et weekendkursus for studieinteresserede, da vi mener, at en introduktionsaften er utilstrækkelig til at give et dyberegående indtryk af styrkerne ved vores tværfaglige koncept.

Studieinteresserede kan bruge weekendkurset til at afprøve nogle af teknikkerne på egen psyke og krop og få et indblik i, hvordan der arbejdes med selvudviklingsprocesser på studiet. Det at beslutte sig til at søge om optagelse kan på den måde måske blive et mere seriøst valg.

Psykoterapeutiske uddannelser er normalt baseret på en eller to psykoterapeutiske teknikker, og bliver fortrinsvis brugt til ansatte i den offentlige sektor, til behandling af psykisk svage og syge på behandlingsinstitutioner, hospitaler og indenfor psykiatrien, samt behandling af invaliderende angst, fobier, depression og andre dybe personlige problemer. Disse typer uddannelser falder udenfor Skolens faglige interesseområde. Der findes imidlertid en række psykoterapeutiske teknikker, der er velegnet til personlig udvikling af psykisk sunde personer, hvilket hverken coach- eller psykoterapeut uddannelserne normalt har med i deres koncept.

Coach & Psykoterapeut Skolens formål er derfor at tilbyde en tværfaglig uddannelse, som kombinerer de bedst egnede metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent og længerevarende uddannelse, målrettet til anvendelse i arbejdet med raske menneskers personlige kompetencer, følelsesmæssige intelligens og livskvalitet. Vores målgruppe er således ambitiøse mennesker, der gerne vil være ”ledere i eget liv” med maksimal livskvalitet i både privatliv og arbejdsliv. Arbejde med mestring af almindelige livskriser og dårlige følelser indgår i det. Det tværfaglige indhold afspejler sig naturligvis i uddannelsens længde på i alt 4 år og i uddannelsens samlede timetal på 2000 timer.

Der findes ikke nogen offentlig evaluering eller godkendelse af uddannelser til psykoterapeut. Man kan imidlertid godt blive forledt til at tro det, fordi der findes private udbydere, som giver indtryk af, at de udbyder uddannelser, som er "godkendte", og dermed fejlagtigt giver det indtryk, at der er tale om uddannelser, der er autoriseret af det offentlige. Her kan du eventuelt læse om historik vedrørende psykoterapeut uddannelser i Danmark.

Den 4-årige uddannelsen er tilrettelagt, så der er mulighed for at "stå af" efter 2 år - med certifikat som Coach og Mentor - og efter 3 år med certifikat som StressTerapeut.

Posted on 08 August 2011 by Karin Lindqvist

I boken Clinical Psychology från 2009 skriver Kenneth Levy ett bra kapitel om psykodynamisk psykoterapi.

Levy tar bland annat upp några vanliga myter rörande psykodynamisk psykoterapi som han dementerar. Vi har översatt hans text, så att nästa gång du träffar på någon av dessa missförstånd vet du vad du ska svara!

1. Myt: Psykodynamiska konstrukt och terapi kan inte studeras empiriskt.

Sanning: Även om det kan vara svårt att operationalisera många psykoanalytiska konstrukt, kan det, med ansträngning och noggrannhet för att undvika post-hoc-förklaringar, mycket väl uppnås.

2. Myt: Det finns ingen empirisk forskning på psykoanalys.

Sanning: Det finns en mycket större forskningsbas på psykoanalytiska idéer än vad som är allmänt känt eller erkänt. Bland annat finns nu många studier på psykoanalytiska konstrukt, särskilt på omedvetna processer och försvarsprocesser, som har gett stöd för psykoanalytiska idéeer. Intresserade läsare hänvisas till en reviewartikel av Westen (1999) i Psychological Bulletin och till de tio volymerna i en serie kallad Empirical Studies of Psychoanalytic Theories, redigerad eller medredigerad av Joseph Masling. Masling (citerad i Hoffman, 2002) säger att “faktum är att psykoanalytiska teorier har bevisats vara så robust heuristiska att de troligtvis har inspirerat mer forskning på personligheten än någon annan teori.”

3. Myt: Psykodynamisk psykoterapi är inte och kan inte bli kodad eller manualiserad.

Sanning: Det finns ett antal strålande exempel på psykoanalytiska eller psykodynamiska psykoterapimanualer. På senare tid har det lagts allt större vikt vid tydliga förklaringar av tekniker, vilket bland annat inneburit utvecklandet av behandlingsmanualer. Denna trend började med de detaljerade beskrivningarna av psykodynamiska behandlingar för patienter med interpersonella problem av Luborsky (1984) och Strupp (1984) och har på senare tid expanderat med beskrivningar av psykodynamiska behandlingar för patienter med svåra personlighetsstörningar (Bateman & Fonagy, 2003; Clarkin Yeomans & Kernberg, 2006), paniksyndrom (Milrod et al., 2007) och depression (Busch, Rudden & Shapiro, 2004). Dessa manualer har sällan exakta instruktioner utan tenderar snarare att vara principbaserade. För en genomgång av viktiga aspekter vid utvecklandet av en psykodynamisk manual, se Caligor (2005).

4. Myt: Psykodynamiska terapeuter är i huvudsak tysta, kalla och har stenansikten.

Sanning: Den psykoanalytiska psykoterapeuten lägger särskild fokus vid den terapeutiska alliansen, vid att vara äkta och vid att visa värme och omtanke för sina klienter. Man erkänner att platsen där ens mottagning är belägen, möblemanget och inredningen på mottagningen, kläder, smycken, och så vidare, allt ger patienten information om terapeuten, likaså gör terapeutens stil och uppträdande. Neutralitet handlar inte om att skapa en omöjlig situation eller att ta rollen av en expert eller auktoritet. Neutralitet är en hållning som intas gentemot hanterandet av konflikter inom patienten, för att uppmuntra utforskande.

5. Myt: Psykoanalytiska ansatser fokuserar exklusivt eller nästan exklusivt på omedvetna processer.

Sanning: Omedvetna motiv är helt klart en viktig aspekt av psykoanalytiskt arbete, men inte i den utsträckningen att man förnekar eller misslyckas med att adressera medvetna upplevelser. Psykodynamiska psykoterapeuter är mycket intresserade av fenomenologi och intersubjektivitet.

6. Myt: Huvudfokus i terapin är patientens sexualitet, relationer i tidig barndom, eller traumatiska upplevelser.

Sanning: Processforskning tyder på att även om psykodynamiska psykoterapeuter kan knyta nuvarande relationsmönster till tidigare mönster, tenderar behandlingarna att fokusera på nuvarande svårigheter och interaktionsmönster, och det är vanligare att dessa problem knyts till “här och nu” i terapisessionen än att man rekonstruerar det förflutna.

7. Myt: Psykodynamisk psykoterapi är omöjlig att avsluta.

Sanning: Även om traditionell analys kräver att man förpliktar sig till ett antal sessioner i veckan i flera år, finns det ett stort antal korttidsbehandlingar för depression, ångest och ätstörningar. Psykodynamiska behandlingar tenderar att vara längre för personlighetsstörningar, precis som KBT-behandlingar för denna sorts problem.

8. Myt: Psykodynamisk psykoterapi saknar evidensbas, och den forskning som finns tyder på att terapiformen i stort är ineffektiv. Därför är det mer eller mindre oetiskt att använda psykodynamisk psykoterapi som behandlingsform.

Sanning: Det finns mycket bra forskningsstöd för psykodynamisk psykoterapi för många tillstånd, såsom depression, panik, PTSD, ätstörningar, borderline personlighetsstörning, personlighetsstörningar i kluster C, och äktenskapsproblem. Effektstyrkorna är generellt lika stora som dem för KBT. När det är skillnader till favör för KBT försvinner de vanligtvis vid uppföljningsmätningar eller verkar vara resultatet av s k allegiance effects (Luborsky et al. 1999; Robinson et al.) (Allegiance effects kallas det väldokumenterade fenomen som går ut på att studier på psykoterapi i den absoluta majoriteten av fallen får ett utfall till favör för den terapiskola som forskaren bakom studien företräder. [Eget förtydligande]). Det finns också vissa bevis för att effektstyrkan vid psykodynamiska behandlingar ökar över tid, vilket tyder på att effekten kan komma mer långsamt, men att detta leder till att terapiformen till syvende och sist är mer effektiv än andra behandlingar (exempelvis Bateman & Fonagy, in press). Denna process vari patienter fortsätter att förbättras efter avslutad psykodynamisk psykoterapi kallas ‘sleeper effect’.”

Hvor vigtigt er dit liv? Book en tid nu!

Stress, angst og depression er noget, alle kan risikere at havne i. Presset i dag er enormt stort og vi vil gerne være både effektive, omstillingsparate, tjene mange penge – være i god form og have tid til familie og venner. En dag kan vi måske ikke holde til mere – nervesystemet siger stop. Blaabjerghus Psykoterapi tilbyder et skræddersyet tilbud til dig – uden ventetid – hvor du kan komme og få samtaler, psykoterapi og undervisning .

Det der heler, når sindet er kommet ud af balance er forbindelse til et andet menneske.

Vi tilbyder også akut krisehjælp her.

Din virksomhed kan have ledere eller personale, der føler sig “ramte” – samarbejdet kan være gået i hårdknude, trivslen være lav og den trygge base mangle. Vi tilbyder et møde med lederen/virksomheden, hvor vi sammen skruer et specielt tilpasset forløb sammen, som får personale og leder til at trives og vokse. Se under Supervision og virksomheder.

koeb keftab billige flyreiser

Nu har ju inte Newsvoice någon högre trovärdighet så kan du ge oss lite bättre källor som visar att dessa företag är kriminella vore åtminstone jag tacksam.

@ Fredrik Jansson betr att man kan bli ”…sämre av solljus..”

Du är långt ifrån ensam om att bli sämre av solljus. Jag känner många lupus-patienter som inte kan vistas i solljus eller ens åka bil om solen skiner. De tål ofta inte heller lysrör, de nya gräsliga ‘spar’lamporna, dataskärmar etc. Vissa kan inte ens vistas ute, även om solen inte skiner – utan slokhatt, mörka glas och långärmat etc. Bl a kan huden bli röd, utveckla blåsor osv..som om man bränt sig – och har man redan eksem (lupus rash) kan detta förvärras. — Och naturligtvis finns det ingen regel utan undantag – vissa lupus-patienter mår bättre av att vistas i solen. ( En länk för information om SLE (Systemic lupus erythematosus): http://www.lupusuk.org.uk ) — Det finns massor av länkar på nätet (googla) med bilder på lupus rash..en sjukdom inte helt olik psoriasis.

Ett av problemen med lupus är att mitokondrierna inte fungerar som de ska. ‘Soporna svämmar över i tunnorna’ – och kroppen har helt enkelt inte tillräckligt med ‘sopgubbar’ att ta hand om sk*ten. Inte undra på att man kan känna sig ‘förgiftad’ med flunsasymptom, ‘utslagen’ hud, överväldigande trötthet (som inte går att vila bort), hjärnsläpp, irritation, värkande leder, fibromyalgi, IBS, lung-hjärt och njur -problem, syn och hörsel-problem etc. Listan på symptom kan vara längre….

Att ta tillräckligt med bl a D3 är viktigt för alla – men speciellt för den som lider av hudproblem. Personligen har jag märkt att inte bara min hud utan hela kroppen (även ‘knoppen’) mår bättre sedan jag började ha LCHF-stuk på kosten för ca 14 mån sedan- ekologiskt ‘allt’ är det enda som funkar för mig, bl a pga att jag inte tål besprutningsmedel och en mängd andra man-made kemikalier.

Jag skulle inte bli ett dugg förvånad om det skulle visa sig att de flesta kroniska tillstånd beror på ‘små filurer’ som tar sig runt i kroppen via våra blodkärl. Tack vare Dr Enby har det ju faktiskt redan visat sig att så är fallet. Ja, jag är då helt inne på samma linje.

För övrigt är jag övertygad om att om vi tog bättre hand om planeten (och varandra) genom att sluta förgifta den, skulle kroniska sjukdomar minska oerhört i omfattning. Tänk vilka besparingar det skulle innebära för hela samhället! Ja, inte för de stora ‘parasit’-företagen förstås – men de behövs ju faktiskt inte!!

Vilka påståenden gör jag som är orimliga? Du påstår att vad Erik Eneby forskat på i över 30 år inte ens finns. Är det för att svampceller och mänskliga celler har olika egenskaper och utseende, som gör att du kan avgöra det hela som bluff? Det är väl inte det som hans forskning bygger på? Jag ser möjlighet att någon kastar ljus på det som stämplats som kroniska obotliga sjukdomar och plågar människor mer eller mindre. Det är min egna fria tanke. Du får anse den hur orimlig du vill. Förklara för Erik Eneby och kanske alla vi andra, varför han har fel i stället. Jag tror inte det håller med att veta att svampceller och mänskliga celler ser olika ut.

Noterar detta – synd att den inte finns att köpa i UK men står på min lista inför nästa Sverigebesök. Fördelarna med naturlig såpa rent allmänt har man ju känt till i långa tider – låter jätteskönt att ha detta i bad eller fotbad.

Gammal mörkad kunskap behöver ut i ljuset! Alla sjukdomar ska läkas inifrån och ut..liksom man anser i TCM (Traditional Chinese Medicin).

Kan det möjligen vara så att skälet till att man inte tillämpar dessa teorier beror på att man väldigt klart kunnat visa att det inte stämmer? Det är ju väldigt tydliga skillnader på svampceller och människoceller som numera enkelt går att påvisa med lite färgämne och ett mikroskop.

Ett gott råd till Elisabet Karlsdotter – och andra internet-debattörer:

”Common courtesy is a small gesture that makes a big difference and should be practiced as often as possible..”

Med vänlig hälsning, Mayne

Sture. Om du har svårt att hitta så testa att söka på valfria olika läkemedelsbolag på NewsVoice. Artiklarna du finner baseras på information från New York Times, CNN, Washington Post och en rad andra välrenommerade medier. För att göra det ändå lättare för dig har jag lagt in artiklar om Big Pharma i högerkolumnen, så att du inte ska missa dem.

Vill du ha direktlänkar till nyheter om läkemedelsindustrins kriminella verksamhet måste du googla på de olika läkemedelsbolagens namn som jag nämnde ovan och lägga till sökord som ”law suit”, ”bribery”, ”court case” eftersom svenska mainstream knappt skriver om dessa domstolsfall.

Kutym i debatter är att den som kommer med ett påstående också tar fram källan. Då menar man den ursprungliga artikeln. Att citera NewsVoice är inte tillräckligt eftersom de har gjort en egen tolkning av vad som står i den ursprungliga artikeln.

Svar till Sture Haglund.
Ännu enklare än att låna skolans mikroskop är att granska figur 1-5 på sidorna 8-10 i denna länk: http://www.3rdmisc.com/pdf/3rdmisc201301en.pdf
När dessa bilder visades för en mykolog på Botaniska i Göteborg var svaret att det borde vara sporsäckssvampar. Det är bara det att mikroskopbilderna är tagna från en bröstcancertumör.
Men så fasta i er världsbild som du och Karlsdotter sitter, så sitter också en överväldigande majoritet med professionella onkologer och andra cancerforskare – och ibland är det mycket enklare att förneka verkligheten än att ändra den bild man sitter fast.
Till Sture som kan sin svamp. Är det ascomyceter på bilderna?
Ingemar Ljungqvist

Vad sägs om en klinisk långtidsstudie, så att käbblet kan hållas till ett minimum?
Det enda vi med säkerhet vet är att dagens mediciner inte kan bota.

Allt annat är hypoteser, och hypoteser är till för att provas.

Återigen, det skulle behövas en allemans-FASS som fylls i efter hand på lämpligt sätt. En komparativ jämförelse mellan olika behandlingsformer, oavsett tradition, och där fördelar och nackdelar listas för respektive sjukdom med underkategori behandling.

Ok Sture om du inte orkar klicka mer än ett klick i taget så här har du några en-klicks-referenser som visar att bolagen som Psoriasisförbundet samarbetar med är kriminella på olika sätt (och detta är bara några exempel):

”Access to medicine 2014” som säger följande om de 20 bolagen i studien dvs GlaxoSmithKline, Novo Nordisk, Johnson & Johnson, Novartis, Gilead Sciences, Merck, Sanofi, AbbVie, Bayer, Eisai, Roche, Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Pfizer, Eli Lilly, Astellas Pharma, Daiichi Sankyo, Takeda):

”Commitment to ethical behaviour does not correlate with performance. All have codes of conduct governing bribery and corruption, but 18 were the subject of settlements or fines for corrupt behaviour, unethical marketing or breaches of competition law.”

Jo jag plockar björklöven och andra örter innan midsommar.
Dem torkar jag genom att lägga dem på en ugnsplåt och en ren kökshandduk på plåten.
Själv så lyckades jag komma över sådana gamla medicin burkar, men vanliga glasburkar går bra, i sådan kan du förvara de torkade bladen i. Och ställer dem i en mörk skafferi.
De jag har samlat är: Björklöv, brännässla (plockar dem som unga skott) och så länge du plockar av dem så kommer det att komma nya. Vinbärsblad, hallonblad(är stärkande för livmodern). Men mest har det blivit av björk och brännässla. Brännässla är blod renande och innehåller väldigt mycket näring. Likadant är det med björklöv (mycket C-citaminer).

Ja det var det bland annat, hade även allergi mot gråbo.

Jag hade väldigt mycket kronisk smärta samt extrem trötthet och på detta pollenallergi till våren.
Men detta har varit en resande experiment.
När jag gick till läkaren för att gå till botten med dessa åkommor så visade provsvaren att allt var bra
Kom över en artikel om en kvinna som hade fibromyalgi och att hon hade slutat att äta fläsk kött. I samband med detta blev jag påmind om en annan artikel som jag hade läst några år tidigare om en man någonstans i Sverige som hade botat sig själv från cancer, genom örter som han exprementerat på sig själv.(läkarna hade vägrat att friskförklara honom)
Men det tog ett tag innan jag började ändra min kost hade småbarn under denna perioden.
Förvandlingen kom nog i olika omgångar:Jag fastade, gjorde jouice detox, tog bort kött, satte in kött i kosten igen. Började med LCHF. Och under tiden så började jag att läsa om vitaminer och vad de var bra för och i vilka örter de fanns i samt hur bristerna påverkade min kropp.
Och på så sätt så kunde jag koppla mina små samt stora krämpor till olika brister i min kropp.
Nu består min kost till 80% rawfood, vilket innebär att jag någon gång äter kött och varm mat. Jag gör mycket gröna smothis. Tagit bort all socker,vitt mjöl och mejeri ptodukter.

Nu har jag energi även fast att jag sovit dåligt så har jag en djupare ork, är mer fokuserad. Smärtorna i kroppen är borta och jag känner mig smidig. Orkar träna efter en stressig dag på jobbet.

Mitt råd är att man måste lyssna på sin kropp och sjukdomar och krämpor vare sig de är stora eller små, har ju sin koppling i ande, kropp och själ.
För jag har som person under denna resans gång också fått ta itu med mig själv, och jag håller fortfarande på.
Men börja i små steg, det är värt det och jag har hållit på i ca 5 år.
Jag äter dessutom vitaminer samt alg tabletter och och då köper jag grönt pulver som består av vetegräs samt hampaprotein och något mer i kommer inte ihåg.
Märket Renee Woltaire, sök på detta namnet så kommer du fram till hemsidan.

Hoppas detta kunde vara till hjälp för dig.

Jag förstår om sjuka griper tag i alla möjliga förklaringar. Just nu är det inne med att lösa det mesta via kost där det ena efter det andra ska uteslutas. Sen lite alternativ medicin på detta så är de flesta sjukdomarna botade. Har ingen funderat på vem som tjänar pengar på dr Sannas såpa eller annat hokus pokus? Efter att varit gift med en man med svår psoriasis har jag en hel del erfarenhet av sjukdomen. Jag är också sjuksköterska. Jag bestrider att psoriasis är en svampinfektion. Inga barn ärver svampinfektioner men psoriasis är ärftligt, två av hans barn har hittills fått det. Svamp drabbar de flesta människor nån gång i livet, efter behandling försvinner infektionen och man blir bra. Psoriasis drabbar en liten del av befolkningen och den är kronisk. Den kan förändras över tid men finns ändock. Min man provade verkligen allt, salvor, cytostatika, ljusbehandling, tjärbad och även alla råd från välmenande bekanta. Hudläkaren sa att förmodligen skulle han vara ganska bra bara han smörjde sig varje dag även om det var med smör. Ett psykiskt lidande utan dess like som dessutom ledde till ledbesvär med allt vad det innebär. Att sola i 2-3 veckor intensivt kunde hålla sjukdomen i schack upp till ett halvår. Oavsett läkemedelsindustrin så är det väl tur att vi har forskning som är oberoende och att vi slipper leva i villfarelser från 1800-talet! Nära den som är riktigt korkad kan säga att det vi vet behöver vi ingen forskning på. Så naivt att tro att vetenskapen i hela världen aldrig studerat detta i ett mikroskop. Tro vad du vill men lägg inte ytterligare bördor på de som är sjuka för det är det sista de behöver.

Ingrid. Tråkigt att du haft psoriasis så länge. Vad jag förstår finns det många typer av psoriasis som angripit många typer av människor alla med lite olika psykofysisiologisk konstitution. Kanske en eller flera av dessa psoriasisvarianter är systemisk.

Kanske en typ tom handlar om immunologiska problem. Och om det stämmer är det fantastiska nyheter att naturliga lösningar även kan bota ”immunologisk psoriasis”.

En sak är klar, det finns inte en nyckelfärdig lösning som fungerar för alla. Alltså måste alla respektera alla de botande lösningar som finns. Hit räknas självklart inte kortison som tycks vara en symptombehandlare som kosmetiskt kamoflerar problemet, i mina ögon.

Jag har haft psoriasis i 3-4 år och har intentionen att inte ha det i 50 år och jag vägrar gå på myten att det är en kronisk obotlig sjukdom.

køb billig deltasone