bactrim dosis pediatric a

bactrim ingen receptionist

Samsjukligheten är en viktig fråga inom forskningen. I ett försök att undersöka kopplingen mellan psoriasis och hjärt-kärlsjukdom har Mona Ståhles grupp jämfört fettvävnad under psoriasisutslag med fettvävnad i frisk hud på samma person. En molekyl visade sig förekomma i högre grad under psoriasisutslag, där den gör att kolesterol ansamlas i cellen.

– Kolesterol är kopplat till åderförkalkning. Det här kan vara en ledtråd till hur psoriasisinflammationen kan påverka hjärt-kärlsjukdom och nu ska vi se om vi kan koppla det till åderförkalkning i blodkärlen, säger Mona Ståhle.

Den identifierade molekylen är ett så kallat mikro-RNA. Mikro-RNA är korta strängar av genetiskt material, RNA, som inte bildar proteiner utan reglerar andra gener. Mona Ståhles forskargrupp har visat att ett visst mikro-RNA, som också är genetiskt kopplat till psoriasis, dämpar inflammationen i huden hos möss med en variant av sjukdomen. De undersöker nu om det kan bli ett nytt sätt att behandla psoriasis.

En viktig bas i Mona Ståhles forskning är en biobank med blodprover och kliniska uppgifter från 750 svenska psoriasispatienter med nyligen debuterad sjukdom. Preliminära data från en uppföljning efter femton år visar att vissa bara hade ett utbrott av psoriasis och sedan var helt symtomfria. Det var vanligast bland patienter med guttat psoriasis, som man vet har en bättre prognos. Men även vissa personer med plackpsoriasis verkade kunna bli av med sin sjukdom i det tidsperspektivet, berättar Mona Ståhle.

– Nu försöker vi hitta något som särskiljer dessa patienter. På samma sätt som det vore bra att veta vem som kommer att utveckla ledsjukdom vore det härligt att kunna säga till en 16-åring som fått psoriasis att, ’nej, du får nog inte kronisk sjukdom’, säger hon.

Symptomer: Erytematøse, lett infiltrete, velavgrensete skjellende plakk på strekkesiden av ekstremiteter og på truncus og i hodebunn.

Legemiddelbehandling: Avskjelling: På kroppen: Locobase LPL, salisylvaselin 5–10 %. Hodebunn: Locobase LPL, salisylsyre hårpomade 10 % eller hårolje 2–5 %, virker i 6–8 timer før utvasking. Antiinflammatorisk behandling: Kroppsoverflaten: Sterke, ev. ekstra sterke glukokortikoider lokalt i 2–4 uker, deretter maksimalt 2 g. i uken i like lang tid. Alternativt glukokortikoid kombinert med vitamin D-analog på samme måte. Ansikt og intertriginøst: Middels sterkt til mildt glukokortikoid 1–2 g. daglig i 1–2 uker, deretter 1–2 g. per uke ved behov. Hodebunnen: Sterke glukokortikoidløsninger, ev. kombinert med vitamin D-analog, 2 g. daglig i 2–4 uker etter forutgående eller samtidig avskjelling. Ev. systemisk behandling (spesialistoppgave): metotreksat, acitretin, ciklosporin, fumarsyre, nyere biologiske legemidler.

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom som forekommer hos ca. 2 % av befolkningen. Sykdommen har et kronisk residiverende forløp. Ved svært utbredt og inflammatorisk aktiv psoriasis sees økt risiko for hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom og inflammatorisk tarmsykdom. Forekomsten av psoriasisartritt varierer, men man antar at et sted mellom 10 % og 30 % av psoriatikere utvikler tilstanden (sees oftere hos pasienter med neglepsoriasis og de med svært utbredt hudsykdom).

Årsaken til psoriasis er ukjent. Genetiske faktorer predisponerer, men ytre faktorer som halsinfeksjon med betahemolytiske streptokokker eller legemidler (betareseptorantagonister, litium og klorokin) kan utløse sykdommen. Psoriasis forverres ofte i perioder med store psykiske påkjenninger og stress.

Karakteristisk sees erytematøse, lett infiltrerte, velavgrensete skjellende plakk på strekkesiden av ekstremiteter og på truncus og i hodebunn. Intertriginøs psoriasis og psoriasis på hender mangler ofte skjelling og har et mer eksemlignende bilde. Negleforandringer med pitting og distal onycholyse.

Sykehusinnkjøp HF har inngått LIS-avtale for behandling av psoriasis, se terapianbefalingene

Lokalbehandling retter seg mot avskjelling og demping av inflammasjon

På kroppen Locobase LPL, salisylvaselin 5–10 % eller annen oppbløtende fuktighetskrem med karbamid eller propylenglykol.

Ved tykk skjelling i hodebunnen gir Locobase LPL oftest tilstrekkelig avskjellende effekt og er enklere å vaske ut enn salisylsyre hårpomade 10 % eller hårolje med salisylsyre 2–5 %. Midlene masseres inn og virker i 6–8 timer før utvasking. Ved utvasking skal sjampo/medisinsk grønnsåpe masseres inn i ufuktet hodebunn og hår, da dette løser fettstoffene mer effektivt. Behandlingen gjentas daglig til skjellingen er fjernet.

Karbad og badstue hydrerer huden og kan forenkle avskjellingen av store områder.

Psoriasis på kroppsoverflaten: Førstehåndsbehandling er topikale potente glukokortikoidpreparater (fortrinnsvis sterke, men også ekstra sterke). Påføres utslettene daglig i 2–4 uker, deretter maksimalt to ganger i uken i like lang tid. NB! Bivirkninger ved langvarig bruk uten pauser. Mange har gode erfaringer med et kombinasjonspreparat av kalsipotriol og et sterkt glukokortikoid (betametason). Monoterapi med vitamin D-analoger gir en del kløe og mindre effekt enn kombinasjonsbehandling med steroid.
Korttidsbehandling med ditranol krem er egnet til plakkpsoriasis, men brukes lite pga. irritasjon og misfargingsproblematikk.

Psoriasis i ansikt og intertriginøst. Middels sterkt til mildt glukokortikoid 1–2 ganger daglig i 1–2 uker, deretter 1–2 ganger per uke ved behov. Kalsitriol synes å gi mindre lokalirritasjon enn kalsipotriol og kan med forsiktighet forsøkes hvis ikke lokale steroider kan brukes. Ditranol tåles ikke i hudfolder og i ansikt. Behandling med 5 % steinkulltjære brukes i dag lite pga. dårlig effekt, samt lukt og misfargingsproblematikk

Psoriasis i hodebunnen: Ved lokalbehandling av psoriasis i hodebunnen trengs sterke glukokortikoidløsninger eller glukokortikoidløsning kombinert med vitamin D-analog to ganger daglig i 2–4 uker etter forutgående eller samtidig avskjelling. Som vedlikeholdsbehandling kan tjæresjampoer forsøkes. For terapiresistente tilfeller kan sulfantrenbehandling i hodebunnen forsøkes (spesialistoppgave).

Psoriasis i håndflater og fotsåler og Pustulosis palmoplantaris er ofte vanskelig å behandle. Hvis man ikke kommer til målet med lokale, potente glukokortikoider i 2–4 uker, vil okklusjonsbehandling med ekstra sterk glukokortikoidløsning på huden under et dekke av hydrokolloidplater og ukentlig skifte i 3–4 uker ha god symptomlindrende effekt.
Ved smertefulle fissurer pensling med 3–5 % lapisløsning (obs misfarging) i 3–5 dager.

Systemisk behandling med metotreksat, acitretin, ciklosporin eller fumarsyre (godkjenningsfritak) vurderes ved dårlig effekt av lokalbehandling og ved kraftig, utbredt psoriasis. Flere av de nye biologiske legemidlene (TNF-blokkerne etanercept, adalimumab og infliksimab, samt Il 12/23-hemmeren ustekinumab og Il 17a-hemmeren sekukinumab) er godkjent til behandling av moderat til alvorlig psoriasis som ikke har respondert på annen systemisk behandling. Apremilast er en ny peroral behandling med hemming av fosfodiesterase-4 som demper produksjon av TNF og interlevkiner. Methotrexat, etanercept, adalimumab og ustekinumab er godkjent til bruk på barn med psoriasis. Systemisk behandling av psoriasis er en spesialistoppgave.

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom med spontane bedringer og forverringer. Varig remisjon er uvanlig, bortsett fra ved guttat psoriasis. Psoriasis kan oppleves som veldig stigmatiserende, men de færreste blir så hardt angrepet at det går ut over deres arbeidsevne eller muligheter til å fungere i det daglige. Leddsymptomer og alvorlig hånd- og fotpsoriasis kan påvirke arbeidsevnen.

Røyking, overdreven bruk av alkohol og stresset livsførsel bør unngås. Kostfaktorer har ikke dokumentert betydning. Pasienter med alvorlig psoriasis har økt risiko for hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom og overvekt, og et normalt sunt kosthold samt normal vekt bør tilstrebes. Unge psoriatikere med utbredt og aktiv hudsykdom bør spesielt følges med tanke på forebygging av hjerte- og karsykdom.

Atopiskt eksem är en kronisk, kliande, inflammatorisk hudsjukdom. Sjukdomen kallas även för böjveckseksem och drabbar cirka tjugo procent av svenska barn, oftast före fem års ålder. Besvären innebär att man får torra, röda och kliande utslag på huden.

Före ett års ålder brukar besvären börja på kinderna och i blöjområdet. Från två års ålder brukar de sätta sig i arm- eller knävecken och hos vuxna sätter sig oftast eksemen i ansiktet eller på händerna. Flertalet har lätta till måttliga besvär, men cirka fem procent har svår sjukdom. Hos de flesta försvinner eksemet med åren, medan en liten andel fortsätter att ha besvär även i vuxen ålder.

Atopiskt eksem går att behandla med mjukgörande krämer och kortisonsalva för att minska klådan och motverka inflammation.

Eksemen smittar inte men är besvärliga eftersom de kliar och syns. När man kliar blir huden lätt skadad och infekterad med bakterier.

Det är inte helt klarlagt varför vissa drabbas av atopiskt eksem, men man vet att både arv och miljö spelar in. Om en av föräldrarna har eller har haft besvär är det cirka trettio procent risk för att ett barn får sjukdomen. Om båda föräldrarna har haft besvär är risken för barnen cirka sjuttio procent. Atopiskt eksem kan i många fall även vara associerat till allergisk astma och hösnuva.

För att inte förvärra eksemen bör man undvika all kemisk och mekanisk irritation av huden då det kan medföra mer klåda. Använd tvättmedel och tvål fritt från enzymer och parfym.

Vid bad och duschning bör ordentlig intvålning inte ske oftare än en gång i veckan.

Åtsittande och täta klädesplagg kan förvärra besvären. Bomullskläder bör användas då t ex ylle och konstfiber är exempel på klådretande ämnen.

Det är mycket vanligt att citrusfrukter, choklad, tomat samt starka kryddor ger ökad eksemklåda. Om det är tydligt att barnet reagerar bör detta undvikas en tid.

Stress under en längre period kan även försämra eksemen. Detta gäller även övervikt och trötthet.

Det finns många olika sorters eksem. Upplever man utslag i huden, som man aldrig tidigare haft, är det bra att kolla upp dessa hos din läkare för bästa behandling.

Vid atopiskt eksem får huden torra och röda fläckar som kliar oerhört mycket. I vissa fall kan de röda fläckarna vara något upphöjda. Det är inte ovanligt att det även bildas små blåsor eller knottror som kan spricka och vätska sig.

billigste bactrim

Your healthcare professionals are there to support you too, as well as prescribing treatments, so talk to them about any concerns you have, this could be the difficulties you have with applying the treatments to your child, they might be able to alter things or give you tips on how best to approach the current problem.

Does psoriasis itch?
Although some people will claim that psoriasis does not itch, most people who have it, will say it does and this can be very distracting and uncomfortable for any person with psoriasis, especially a child. Moisturisers can help soothe such irritation but always ask your doctor or pharmacist first to see if such products are suitable for your child.

Can diet affect my psoriasis?
There is no clear link between what you eat and severity of the psoriasis symptoms. A healthy diet is important for well-being and can reduce your child's risk of many long term illnesses. If you are worried about your child's diet then talk to your doctor.

What can I do to help?
Psoriasis can affect both you as parents emotionally as well as physically, and this is especially true of children. It may influence their social life, performance in school, leisure activities, confidence and self-esteem.
As a parent you may feel guilty or unable to cope, and feel frustrated at times that your child does not understand how important it is to carry out or comply with their treatments so great patience is needed.

So you can help your child to cope with psoriasis by explaining that:

 • It is not catching
 • it is a common skin problem and they are not alone
 • you love them just as much with psoriasis as you did before
 • it is not anyone’s fault
 • it is not due to lack of cleanliness
 • it is important to persevere with treatments because they can control the disease

Make their treatments as normal as possible so that it will be part of their daily structure; this will prepare them for dealing with things more easily and naturally as they get older

Can psoriasis cause pain?
If you child has psoriasis on parts of their body, especially their feet or hands, bear this in mind, as sometimes it may hurt them. This could be because they have scratched the lesions and made them sore, the medication has caused some irritation, even down to the weather temperatures. Cold weather can make the skin really sore and so anything against the skin may irritate and cause pain. Perhaps slightly bigger shoes for periods when their feet hurt may allow some comfort. In the summer the heat may make their feet sweat, this again can cause some discomfort, so perhaps keeping them as dry as possible with some talcum powder may prove useful.

With their hands, the temperature and weather can play havoc too. Cold weather, dry, sore, even cracked skin, causing tightness will bring discomfort so be aware of this and try to encourage them to wear gloves and keep their hands well moisturised to help prevent cracking and soreness. In the summer, moisturising their hands keeps them in good condition avoiding the drying out and cracking of skin. Never a good idea to scratch patches, as this leads to possible infection, bleeding and pain, so if you can, discourage them from scratching.

What is the best clothing to wear?
Loose fitting cotton clothing is probably the most comfortable, especially during the summer months. If wearing synthetic clothing such as football tops, these could be worn over cotton clothing so as to avoid any possible irritations.It is best sometimes to be guided by your child and how their skin feels during a flare-up.

Some topical treatments can be messy, and some can cause staining, and so this needs consideration when wearing good clothing, and indeed sitting on household furnishings. Always read product/patient instruction leaflets before use. Set aside some old clothes, night bedding, etc if you are to be using messy treatments.

Will psoriasis cause my child to be emotional?
Many children if young will accept their skin problems as a matter of course, whilst others, depending on their age of onset may take their conditions differently and feel embarrassed, upset, angry, stressed or even depressed. They may feel anxious about recurring flare-ups once they’ve experienced good periods of remission, and become pre-occupied and distracted from normal daily activities. As they grow up, possibly pre-occupied with their body, body image and peer pressure, their psoriasis may become more of an issue for them. Love, support, encouragement and trust in their medical team too will help overcome such stressful periods in their lives. Parents should always be understanding and aware of such issues especially if their child has psoriasis and/or psoriatic arthritis.

One of the best things a parent can do for their child from an early age, or when they first get psoriasis is educate their children about the condition, answer any questions or worries they have as they arise, reassure them on a regular basis, take an interest in how they feel, monitor their psoriasis in a discreet way so not to make a big issue of it. Reassure them that there is much research going on to find a cure and easier, more effective treatments to use with better, longer outcomes of remission. It is not a contagious condition and that their friends, boyfriends and girlfriends will not catch it. Encourage them to talk openly about their condition and not to hide it.

Counselling can be helpful when people feel particularly low or in a crisis. Ask your doctor what services are available on the NHS. All are confidential and some may offer their services without charge.

Will psoriasis affect my child’s education?
There is no reason why your child’s education should be affected, but a visit to the school with your child to make sure their teacher knows the essential facts about psoriasis might help. Take leaflets and fact sheets with you to leave behind. Make sure your child feels comfortable talking about psoriasis with you and the school, so they will bring any problems to your attention. Ask the school how they will tackle any bullying issues if your child’s psoriasis is quite noticeable and devise avoidance tactics to pre-empt any possible situations occurring.

The school should realise that there will be periods when your child may not want to participate in P.E sessions during flare-ups and this should be explained to the school so that they can avoid any stressful situations for your child.

Swimming can be a particularly difficult for a child with psoraisis, as the chlorine in the water can make psoriasis patches worse than they actually are and more pronounced, so your child may become upset over this or embarrassed..

As your child gets older consider encouraging him or her with the following advice:

 • Don’t stop doing the things you enjoy, like sport.
 • Be positive
 • Reach out to people and life - don’t withdraw and try to hide
 • Aim to keep learning new skills and broaden your horizons
 • Try not to take rejections personally. If others discriminate against you, it is through their lack of knowledge and fear
 • Camouflage cream can help to conceal the redness of psoriasis so it is less noticeable. Many creams are available on prescription. Go to skin camouflage page
 • Learn more about your condition.
 • Don’t forget to pack sun cream and a hat in their bags for warmer days
 • Don’t forget to pack a tube of favourite moisturiser for hands to stop drying and cracking and itching of skin
 • Don’t forget a good lip balm to protect your lips too from the sun
 • Don’t forget common sense

What can I do to help an older child?
It is important that your child understands their condition, and that they treat it as normal for them, so as they grow they accept the situation in a natural way. Involve them in their treatment regimes, try to make it fun by devising games, or a reward system. Listen to them and what they say about the treatments they are using. If they say it stings, it’s too sticky, its uncomfortable, it makes them itch more these are all things you can discuss together with your doctor when you next meet, as these factors may be alleviated or other products tried. It is important that they have your support and encouragement and that they can discuss issues with you as they grow.

If your child is older approaching their teen years encourage them to explore and experiment with camouflage cosmetic creams that will help disguise bad patches that they may want to hide on a daily basis or for a special occasion.

Relationships can be difficult, some finding it difficult to enter into relationships because they feel self-conscious. Encourage them to have more inner confidence and work on their self-esteem empowering them to feel more confident about themselves. Encourage them to talk to their friends and others educating them about this condition, that it is not catching, it can be genetic and that it is an over production of skin cells.

Will the sun help my child's psoriasis?
Those who have psoriasis find that the sun helps to improve their skin’s appearance. For some the change is dramatic, with red scaly patches almost disappearing altogether during summer months in a warm climate. Go to psoriasis and the sun.

Sunlight can help psoriasis, but sunburn must be avoided at all times. Not only is it a risk factor for skin cancer, it may precipitate the Keobner Phenonomon which is where psoriasis can form on a injury site such as sun burnt skin.

Good skin protection when dealing with the sun goes for everyone with or without the condition. Many people who have psoriasis find that sunlight during the summer helps their skin clear up so as a parent if you notice this with your child, proper, regular, viligant skin protection is paramount, whilst letting them get the benefits of the good weather and the natural vitamin D (found in sunlight) we all need to keep us healthy.

Especially taking care to promote this regime whilst they are at school, is essential, when schools in the summer months are preparing for their sports days, and children spend more time outside generally. Again some research by yourself to find a good high factor, skin sensitive sun creams, and discussing this with your doctor or healthcare team will make things easier and give you the reassurance your child is protected whilst having fun. As your child gets older teach them how to apply their own suncreams and why this is so important for them to do so.

 • Remember that psoriasis is common and affects as many as 1 in 50 people
 • Try to encourage your child to feel positive and concentrate on their good points instead of their skin
 • Try to reduce their levels of stress and anxiety
 • Try to work out what trigger factors can bring their symptoms on and avoid these
 • Encourage your child to talk to someone close, or write down their feelings to let them out and don’t bottle things up
 • Encourage you child to take control and visualise their skin getting clearer

Følgende plejeprodukter anbefales ved psoriasis:

AproDerm Emollient Cream til eksem, psoriasis og andre tilstande med tør hud

 • Lindrende, fugtgivende og blødgørende creme
 • Lindrer symptomer på psoriasis og andre tilstande med tør hud
 • Til brug af spædbørn, børn og voksne

Sorion Head Fluid lindrer skællende psoriasis i hovedbunden

 • Lotion til at lindre og reparere følsom hovedbund
 • Til personer med psoriasis i hovedbunden
 • Indeholder en blanding af naturlige Ayurvediske ingredienser

Psoriasis er en hudsygdom, der viser sig ved røde, skællende pletter, hyppigst på albuer og knæ, i hårbunden og undertiden udbredt på huden.

billigste bactrim antibiotic

Medlem af D.E.T. (Danske ernæringsterapeuter)

Åhavevej 44 – 7200 Grindsted – Tlf. 75 31 01 23

Artiklen er bragt i ”Mit helbred” marts – 2002

Hvorfor er der denne hurtige vækst og afstødning af hudceller?

I bogen gennemgår jeg den funktionelt medicinske (be)handlingsplan ved psoriasis. I mit arbejde som ernæringste-rapeut tager jeg udgangspunkt i, at vi alle er individuelt forskel-lige, så selvom to personer har den samme diagnose, kan der godt være forskellige årsager til sygdommen. Omkring 80% af de klienter, jeg møder, har en dårlig fungerende fordøjelse eller nedsat afgiftningsevne. Det er ikke kun ved psoriasis, men det gælder også mennesker med gigt, allergier, humørproblemer, hormonelle problemer, hjerte-karsygdomme, dårligt immunfor-svar m.m. Når jeg taler med andre alternative behandlere, er deres erfaringer også de samme. Derfor vil en forholdsvis stor del af bogen omhandle fordøjelses- og afgiftningsproblemer. Andre årsager til psoriasis kunne for eksempel være mangler på vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtsyrer eller problemer med en dårlig ernæring. Alt dette kan resultere i en uhensigts-mæssig immunreaktion i huden og dens celler. Jeg mener der-for, at det er nødvendigt at finde ud af den individuelle årsag til psoriasis for at kunne sætte ind med den nødvendige handling for at genoprette ubalancen. Der skal ikke kun gives symptom-undertrykkende tilskud, for så er funktionel medicin ikke et hak bedre end de skolemedicinske metoder.

Derfor er det nødvendigt for dig at finde ud af årsagen til din psoriasis og derefter at gøre en indsats for at genoprette normale tilstande. Bogens forskellige afsnit gennemgår de forskellige årsager, der kan være til sygdommen, og disse kan forhåbentlig være dig til hjælp.

Hvis du gerne vil hurtigt i gang med selv at gøre en indsats, kan du i første omgang forsøge den minimums handlingsplan, som jeg foreslår i dette korte uddrag fra bogen. Hvis det ikke er til-strækkeligt hjælp er der mange flere råd til selvhjælp i bogen “Psoriasis – Nej Tak!“.

Psoriasis og funktionel medicin

Hvis vi ud fra den funktionelt medicinske synsvinkel prøver at anskue psoriasis, kan der være mange forskellige grunde til, at sygdommen bryder ud. Mange er inde i en ond cirkel, hvor uba-lancer i ét af systemerne medfører ubalancer i alle de andre sy-stemer. Derfor er det en rigtig god ide af sætte ind med kostæn-dringer, der tager hensyn til nedsat funktion i alle systemerne, og supplere med relevante kosttilskud for at bryde denne onde cirkel.

Den onde cirkel kan brydes ved at

 • Erstatte ernæringsmæssige mangler med en god fiber- og næringsrig kostplan suppleret med ekstra vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtstoffer. Ved overfølsomhe-der overfor madvarer skal disse udelades af kosten
 • Ved fordøjelsesproblemer skal disse findes, og fordøjelsesfunktionen skal genoprettes
 • Leverens afgiftningsevne skal styrkes med relevante ur-ter og madvarer
 • Faktorer, der giver oxidativt stress, skal så vidt muligt fjernes, og der skal skabes balance mellem de frie radikaler og mængden af antioxidanter
 • Et immunforsvar, der er overreagerende, og den lokale inflammation skal dæmpes med den rigtige kost og tilskud

Illustration af den onde cirkel ved psoriasis:

Det er selvfølgeligt meget forenklet at påstå, at den ene ubalan-ce er en følge af den anden. De forskellige ubalancer skaber ubalancer i næsten alle de andre områder, idet de hænger sam-men som et edderkoppespind. For eksempel vil fordøjelsespro-blemer både kunne give leverbelastninger, oxidativt stress, in-flammation, overfølsomheder, hormonelle problemer og selv-følgelig mangler på livsvigtige næringsstoffer.

Ernæringsterapeutisk handlingsplan:

Hvis du meget gerne vil i gang med at afprøve den funktionelt medicinske handlingsplan til psoriasis, men ikke i første om-gang vil læse hele bogen “Psoriasis – Nej Tak!”, har jeg samlet den vigtigste del af den ernæringsterapeutiske handlingsplan i denne artikel.

En fornuftig sammensat kostplan skal stræbe efter at være dæk-kende med de energigivende næringsstoffer, protein, fedt og kulhydrater, at tilføre så mange vitaminer, mineraler og livsvig-tige fedtsyrer som muligt og samtidig tage hensyn til eventuelle overfølsomheder. Da mange med psoriasis reagerer overfølsomt overfor kostens indhold af gluten, vil jeg som et minimum an-befale, at du prøver med en gluten- og mælkefri kost i 8-12 uger, inden du afskriver overfølsomhed som årsag til din psoriasis.

En mælke- og glutenfri kostplan kunne se således ud. Når der fyldes mad på tallerkenen, skal alle måltider sættes sammen, således at halvdelen af tallerkenen er fyldt med grøntsager eller frugt, knap en tredjedel af tallerkenen skal fyldes med en form for grove kornprodukter, og kun en femtedel af tallerkenen må fyldes med de fedt- og proteinholdige madvarer. Tallerkenens størrelse skal afpasses efter appetitten og behovet for kalorier.

Der er en 4 ugers mælke- og glutenfri kostplan i min bog “Spis dig glad“

Tilskudsplan:

Da det er utroligt individuelt, hvilke vitaminer, mineraler, livs-vigtige fedtstoffer og urter vi hver især vil have behov for, vil nedenstående anbefalinger kun give et groft forslag til et til-skudsprogram. Når det optimale behov skal findes, må faktorer som mangelsymptomer, sygdomme, livsstil, forbrug af stimu-lanser, motion, stress, forurening, arv, alder og køn tages med i overvejelserne. Det kan dygtige, veluddannede og helhedsorien-terede terapeuter, bl.a. ernæringsterapeuter der er medlem af DET, være behjælpelige med.

Hvis der er problemer med fordøjelsen, skal fordøjelsesfunktionerne genoprettes med relevante tilskud.

Hej
Blot en forespørgsel. Jeg har psoriasis, og haft det stort set hele mit liv, får medicin for det. Men vil gerne begynde at tænke over min kost også.
Denne bog her, Psoriasis-nej tak. Indeholder den madplaner og sådan, som så kan hjælpe en på vej?
Mvh Anja

Hvad kunne relevante kosttilskud være?

Hej Stina. Tilskud skal altid findes til den enkelte ud fra grundig samtale så jeg kan desværre ikke hjælpe dig med dit spørgsmål. Du er velkommen til at bestille en tid til konsultation her i klinikken i Billund. med venlig hilsen Marianne Fjordgård

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme, der rammer næsten 3 % af den danske befolkning. Psoriasis er en arvelig kronisk hudsygdom, der er karakteriseret ved rød, tør og skællende hud, der bryder ud i perioder. Sygdommen kan optræde alle steder på kroppen i større eller mindre omfang. Nogle mennesker oplever kun et lille rødt område, mens andre får voldsomme udbrud, der hæver og danner skæl, og som kan dække store dele af kroppen. Psoriasis i hovedbunden er et af de områder, der oftest rammes af et udbrud.

Kroppen producerer hele tiden nye hudceller i bunden af overhuden, hvorfra de bevæger sig op til overfladen og afstødes og falder af som døde hudceller. Dette er en automatisk og naturlig proces, der normalt tager ca. 28 dage. Når man har Psoriasis sker denne proces på blot 3-4 dage. Det betyder, at huden ikke kan nå at afstøde de døde hudceller. De samler sig derfor i lag ovenpå huden i tykke skæl, og det er dette, der er årsag til skældannelsen.

Behandling af Psoriasis er vanskelig, og der findes ingen behandling, der kurerer sygdommen permanent. Man kan dog pleje hudlidelsen og dermed holde udbruddene nede.

Salt er en naturlig del af kroppen og spiller en vigtig rolle i mange af kroppens funktioner. Eksempelvis er salt med til at nedsætte overproduktion af hudceller. Derfor er salt særdeles effektivt mod Psoriasis, da saltet sørger for at stabilisere produktionen af hudceller til et normalt niveau, der dermed hæmmer Psoriasis.

Kigelia Africana er en afrikansk frugt, der blandt andet dæmper rødme og kløe, virker plejende og stabiliserende, samt den understøtter hudens naturlige helingsproces. Dens hudgenopbyggende egenskaber er særdeles gavnlige for den ødelagte hud forårsaget af psoriasis, der har brug for en ekstra hånd til at hele.

Anvendelse
KIMOVI Creme med Salt påføres ren hud. Cremen med Salt efterlader en overflade af salt og Kigelia Africana på din hud, der stabiliserer hudcelleproduktionen samtidig med, den virker plejende og helende. Du kan ikke mærke saltet på din hud. Cremen med Salt kan bruges både som natcreme og dagcreme. Undgå kontakt med øjnene.

Anvendelse
KIMOVI Gel med Salt påføres ren hud som en tynd maske. Efter nogle minutter er Gelen tør, og du kan hverken se eller mærke, du har den på. Jo længere tid du lader den sidde, jo større effekt har den, da saltet og Kigelia Africanaen fungerer som en helende og plejende barrierer mod Psoriasis.

Anvendelse
KIMOVI Aktivt Plaster findes både i en lille rund og næsten usynlig udgave, der er ideel til behandling af sår, der findes synlige steder på kroppen. Plasteret findes også i en større udgave, der er ideel til større områder af Psoriasis. Plasteret skal påføres såret, efter du forsigtigt har renset det. Området omkring såret skal være tørt, så plasteret opnår den optimale klæbeeffekt. Lad plasteret sidde så længe som muligt, og gerne til det falder af sig selv.

Anvendelse
KIMOVI Silikone Plaster skal påføres det sarte og udsatte område, efter du forsigtigt har renset det. Området, hvor plasteret skal placeres, skal være tørt, så plasteret opnår den optimale klæbeeffekt. Lad plasteret sidde så længe som muligt, og gerne til det falder af sig selv. KIMOVI Silikone Plaster kan genplaceres, men ikke genanvendes. Ideel som dækplaster.

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme, der rammer næsten 3 % af den danske befolkning. Psoriasis er en arvelig kronisk hudsygdom, der er karakteriseret ved rød, tør og skællende hud, der bryder ud i perioder. Sygdommen kan optræde alle steder på kroppen i større eller mindre omfang. Nogle mennesker oplever kun et lille rødt område, mens andre får voldsomme udbrud, der hæver og danner skæl, og som kan dække store dele af kroppen. Psoriasis i hovedbunden er et af de områder, der oftest rammes af et udbrud.

Kroppen producerer hele tiden nye hudceller i bunden af overhuden, hvorfra de bevæger sig op til overfladen og afstødes og falder af som døde hudceller. Dette er en automatisk og naturlig proces, der normalt tager ca. 28 dage. Når man har Psoriasis sker denne proces på blot 3-4 dage. Det betyder, at huden ikke kan nå at afstøde de døde hudceller. De samler sig derfor i lag ovenpå huden i tykke skæl, og det er dette, der er årsag til skældannelsen.

Behandling af Psoriasis er vanskelig, og der findes ingen behandling, der kurerer sygdommen permanent. Man kan dog pleje hudlidelsen og dermed holde udbruddene nede.

Salt er en naturlig del af kroppen og spiller en vigtig rolle i mange af kroppens funktioner. Eksempelvis er salt med til at nedsætte overproduktion af hudceller. Derfor er salt særdeles effektivt mod Psoriasis, da saltet sørger for at stabilisere produktionen af hudceller til et normalt niveau, der dermed hæmmer Psoriasis.

femcare online stopwatch