tulasi omkostninger

billigste tulasi movie

Iridosyklitt (regnbuehinnebetennelse) kan forekomme og skal behandles som en «øyeblikkelig hjelp» situasjon av øyelege. Behandlingen er som regel lokal, med kortison og øyedråper.

Trening kan bidra til å begrense symptomer og sykdomskonsekvenser hos de som har revmatiske leddsykdommer, slik som ved psoriasisartritt. Derfor er det viktig at man er så fysisk aktiv som mulig. Generelt er det viktig at aktivitet og trening må ha en viss intensitet for å gi gunstige helseeffekter. En god pekepinn er at man skal bli svett, andpusten og få økt puls under aktiviteten. Spør legen eller fysioterapeuten om råd når det gjelder aktivitet og trening.

Å leve med en revmatisk sykdom gir mange ulike utfordringer i hverdagen. På sidene ”Du og diagnosen” har vi samlet råd og tips om mestring, rettigheter og behandling som kan hjelpe deg å få et bedre liv til tross for sykdommen.

Mange anbefaler dietter, men dessverre finnes det ingen spesielle dietter som har vist seg å være spesielt effektive ved psoriasisartritt. Likevel opplever mange at kostholdet virker inn på dagsformen. Derfor er det viktig med riktig kosthold. Undersøkelser har også vist at noen blir bedre ved tilskudd av omega-3-fettsyrer.

Det kan være lurt å teste ut hva som er best for den enkelte. Man kan finne fram til dette ved å utelukke mat man mistenker å forverre plagene for å se om man da blir bedre. Ofte kan det være vanskelig å gjøre dette selv, og man bør da søke råd hos en kostholdsekspert/ernæringsfysiolog.

Det är lätt att tänka på psoriasis som bara en "hudsjukdom." På senare år har dock synen på psoriasis förändrats i och med en allt större insikt om sjukdomens komplexitet. Det som syns på huden som psoriasisutslag kan vara resultatet av flera processer med delvis olika bakgrund. I många fall är det inte bara huden som påverkas utan psoriasis blir en utbredd sjukdom som finns i hela kroppen och påverkar flera organ, en så kallad systemisk sjukdom. Tre av tio psoriasispatienter får till exempel också problem med inflammation i lederna vilket kallas artrit (psoriasisartrit, PsA).

Hudbesvären består av fläckar på kroppen där huden är röd, torr, förtjockad och fjällande med en skarp gräns mot omgivande frisk hud. Klåda kan förekomma. Man räknar med att 70 % av psoriatiker har en lindrig sjukdom. Vanliga ställen på kroppen där psoriasis yttrar sig är i hårbotten, på armbågar och på knän.

Det finns 250 000-300 000 personer med någon form av psoriasis i Sverige. Lika många män som kvinnor får psoriasis. Psoriasis går ofta i så kallade skov med perioder av utläkning omväxlande med perioder av hudbesvär. Psoriasis kan debutera i alla åldrar men oftast i unga år, i drygt 50 % av fallen debuterar psoriasis före 25 års ålder. Den yttersta orsaken till psoriasis är ännu inte klarlagd, dock vet man idag att psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom och en av våra vanligaste folksjukdomar.

Olika former av psoriasis

Det finns många olika former av psoriasis. Både utseendet och utbredningen av hudförändringarna kan variera.

 • Plackpsoriasis: Väl avgränsade fläckar som är allt från en till flera centimeter stora. Ofta fjällar huden kraftigt; hudfjällen är stearinliknande och skrapar man på dem så finns en röd hud under som lätt blöder. Det är vanligt att den här typen av psoriasis sitter på knän och armbågar.
 • Guttat psoriasis: En småprickig variant av psoriasis med droppformade hudförändringar som kan spridas över hela kroppen. En vanlig utlösande faktor är streptokockinfektioner, t ex halsfluss.
 • Invers psoriasis: Psoriasis som sitter i hudveck som ljumskar, armhålor, under brösten, i arm- och knäveck och i underlivet. Invers psoriasis är ofta väl avgränsad, röd och blank och fjällar inte.
 • Pustulös psoriasis: Psoriasis med mängder av små helt sterila varblåsor (pustler) som kan flyta ihop till större områden. Om pustulös psoriasis finns över hela kroppen kan den vara allvarlig.
 • Ljuskänslig psoriasis: Omkring fem till tio procent av de psoriasissjuka har en ljuskänslig psoriasis. Sjukdomen förvärras i solen och drabbar ofta den som har ljuskänslig hud

Oavsett om man har lindriga eller svåra besvär är kunskap om sjukdomen oftast nyckeln till en bättre livskvalité. Det är också viktigt att hitta de behandlingsmetoder som passar den enskilda individen bäst. Det finns ingen behandling som kan bota psoriasis men med rätt behandling kan de flesta leva ett bra liv.

Det finns en rad olika behandlingsmetoder att välja mellan beroende på vilken form av psoriasis man har och hur utbredd sjukdomen är.

Lokalbehandling (receptfria eller receptbelagda krämer samt ljusterapi), systemisk behandling (receptbelagda tabletter) och biologiska läkemedel (sprutor eller infusion):

 • Lokalbehandling kan innebära att man behandlar huden med mjuka krämer, medicinska schampon, tjärpreparat och lokala steroider. Det finns även receptfri kräm på apotek, kräm som minskar inflammationen och som inte innehåller kortison för behandling av milda till måttliga besvär av psoriasis.
 • Ljusbehandling, där man använder sig av ultraviolett ljus som kan vara effektivt vid lindrigare former av psoriasis.
 • Systemisk behandling samt biologiska läkemedel används vid måttlig till svår psoriasis och kommer i tablettform eller injektionsspruta.

Allmänläkare behandlar endast mild psoriasis. Den som har måttlig eller svår psoriasis behöver en remiss till en hudläkare, en dermatolog.

Psoriasis är en ärftlig kronisk hudsjukdom som hela 2-3 % av Europas befolkning lider av. I hela världen ligger antalet drabbade runt cirka 80 miljoner. Sjukdomen förekommer lika ofta hos män som hos kvinnor, och kan uppstå i alla olika åldersgrupper. Dock är det vanligast att den bryter ut hos personer som är mellan 10 och 40 år.

Ordet psoriasis kommer ifrån det grekiska ordet psora, som betyder klåda. Detta säger mycket om sjukdomens karakteristiska symptom: till de vanligaste hör klåda, torrhet, rodnad och förtjockade fjällande fläckar på huden. Dessa kommer skovvis, det vill säga att man har perioder med mycket besvär varvade med perioder helt utan tecken på sjukdom.

Vissa upplever att deras psoriasis blir värre under vissa tider av året, samt att den utlöses av vissa speciella faktorer. Alla drabbas dessutom i olika hög grad – de flesta har en ganska lindrig form, men det är ändå en ganska stor del som har en psoriasis som klassas som “svår”.

Det förekommer också symptom på sjukdomen som är något ovanligare, i stil med varblåsor och prickar. Exakt vilka tecken man ser är beroende av vilken form av psoriasis det gäller.

Nedan följer lite sammanfattande information om de olika former man brukar dela in sjukdomen i.

 • Plackpsoriasis: huden får röda fläckar, som är täckta av vita tjocka fjäll och ibland kliar. Dessa fläckar är väl avgränsade och syns oftast på armbågar, knän, korsrygg och i hårbotten. Plackpsoriasis är den mest förekommande varianten av sjukdomen.
 • Guttat psoriasis: hela huden får små droppformade fläckar, som antingen går över i plackpsoriasis eller läker helt. Denna form är vanlig hos barn och ungdomar.
 • Psoriasis i hårbotten: huden i hårbotten nära hårfästet (kring panna, öron och nacke) blir röd och/eller fjällande. Det är vanligt att besvären kommer i kombination med klåda, och även om det är mer sällsynt kan de leda till håravfall.
 • Nagelpsoriasis: naglarna drabbas av olika förändringar såsom att nagelns kant lossnar från sin bädd, nageln blir förtjockad och gul, eller att det uppstår som små fördjupningar i nageln så att den ser gropig ut. Denna typ av psoriasis kan drabba naglarna på både händer och fötter. Ibland ser man tecken på sjukdomen på samtliga naglar, ibland bara på några enstaka.
 • Pustulös psoriasis: huden får förändringar i form av ytliga varblåsor, även kallade pustler. Dessa kan antingen dyka upp över stora delar av kroppen, eller enbart på handflator och fotsulor.
 • Palmoplantar pustulos: så kallar man en pustulös psoriasis som bara är lokaliserad till undersidorna av händerna och fötterna. Symptomen som uppträder är ofta i form av varblåsor, rodnad och fjällande hud. De kan ses på bara en hand eller fot, eller på dem båda, alternativt på samtliga fyra. I handflatan sitter blåsorna vanligtvis åt lillfingret till, ned emot handleden. På fötterna ser man dem oftast i hålfoten.
 • Invers psoriasis: huden blir röd och glänsande, oftast utan att för den sakens skull börja fjälla. Invers psoriasis sitter i hudveck som till exempel armhålor, ljumskar, underliv samt under bröst.

Vad är det då egentligen som händer vid psoriasis? Det handlar om en “bugg i systemet” i vårt immunförsvar. Immunförsvarets uppgift är att starta en inflammation i kroppen vid bland annat virus- och bakterieangrepp. Detta är helt normalt och gynnar oss på så vis att de vita blodkropparna går ut och startar en försvarskamp emot de oinbjudna gästerna.

Vad som händer vid psoriasis är att vårt immunförsvar reagerar felaktigt, och går till attack emot den egna kroppsvävnaden. De vita blodkropparna tar sig via blodet ut till huden, för att där sätta igång ett inflammatoriskt svar emot hudcellerna. Detta får hudcellernas normala förnyelseprocess att öka sin hastighet till onormala värden.

Istället för att förnyas var 28:e dag förnyas cellerna i de drabbade områdena så ofta som var 3:e till var 6:e dag. Hudcellerna bildas, skickas upp till överhuden och stöts bort i ett rasande tempo. Av den anledningen uppstår de tjocka plack som är kännetecknande för psoriasis – cellerna växer till så att huden förtjockas, utan att hinna med att stöta bort gamla hudceller. Den inflammatoriska reaktionen gör dessutom att området blir rött och börjar klia. I de fall reaktionen också drabbar kroppens leder, kallar man kombinationen för psoriasisartrit.

För att ställa diagnosen psoriasis brukar man titta på utslagens utseende. Har patienten tydligt avgränsade, fjällande fläckar på armbågarna rör det sig troligtvis om plackpsoriasis. I andra fall kan det vara lite svårare att avgöra om förändringarna i huden är eksem eller psoriasis, då de båda åkommorna kan uppvisa likartade symptom.

Om det visar sig nödvändigt kan läkaren ta en biosi, ett litet vävnadsprov, för att vara säker på att det är psoriasis och inte någon annan sjukdom som är aktuell. I de fall en halsinfektion har utlöst psoriasisattacken, kan man behöva göra en halsodling för att se om det är bakterier som är orsaken. I så fall brukar man skriva ut antibiotika som behandling.

Generellt sett är det dock svårt att tala om någon ultimat behandlingsmetod. Många faktorer spelar in när man ska välja behandling: hur svåra symptom man har, vilken form av psoriasis man lider av, hur stort område av kroppen som är drabbat, med mera. Idag finns det ingen behandling som helt kan bota psoriasis. Det finns dock ett antal invärtes och utvärtes läkemedel, som hos många kan få besvären att försvinna eller minska i svårighetsgrad.För patienter med lindrigare fall av sjukdomen kan dessa vara det rätta alternativet, som man dessutom kan få hjälp med inom primärvården.

Barn och personer med svårare grader av psoriasis gör dock klokast i att kontakta en hudspecialist. De behandlingar som finns delas in i olika grupper. Man brukar tala om invärtes, utvärtes och biologiska läkemedel.

Invärtes läkemedel tas som tabletter och används främst vid svårare former av sjukdomen. Några av de vanligaste varianterna är A-vitaminsyra, psoralener, metotrexat och cyklosporin-A. Vissa av dem ger biverkningar, andra inte. Vilken sort man bör välja ska avgöras i samråd med behandlande läkare.

Utvärtes läkemedel brukar hjälpa de flesta med psoriasis. För att hålla huden mjuk och/eller förbereda den för annan behandling använder man mjukgörande salvor och krämer av olika slag. Förberedelsen ligger i att man avfjällar huden, något som även bad och bastubad kan bidra till. Det finns också krämer och salvor med kortison som har god effekt, men som bör användas med försiktighet. Detta eftersom ett långvarigt bruk ger tunnare och skörare hud, plus att sjukdomen kan komma tillbaka med större kraft än innan om man inte trappar ned kortisonbehandlingen långsamt. Andra typer av utvärtes preparat som brukar hjälpa vid åtminstone lindrigare former av psoriasis är: calcipotriol, ditranol, tjära samt kombinationsbehandlingar av kortison och D-vitaminderivat.

Biologiska läkemedel är en relativt ny typ av behandling, som lämpar sig för de svåraste fallen av både psoriasis och psoriasisartrit. Dessa läkemedel ska verka vid speciella steg i den inflammatoriska process som leder till sjukdom – till exempel genom att hämma vissa av immunförsvarets utryckande vita blodkroppar. När det gäller patienter med psoriasis kan man använda biologiska läkemedel i de fall då andra invärtes behandlingar inte haft tillräcklig effekt, alternativt haft biverkningar.

Ljusbehandling är inget egentligt läkemedel, men däremot ett viktigt komplement. Behandlingarna ges vid specialiserade hudmottagningar och kombineras ofta med utvärtes läkemedel som salvor och krämer. En typ av ljus som har god effekt vid psoriasis är UVB-ljus. En annan variant är den så kallade PUVA-behandlingen, som innebär att man kombinerar UVA-ljus med ett preparat som innehåller psoralener. Hos cirka 80 % av alla med psoriasis fås ett positivt resultat, medan man hos 20 % istället ser en försämring. Överväger man att prova ljusbehandling ska man vara medveten om de negativa effekter som ultraviolett ljus trots allt har på huden. Om det används under en längre tid snabbas hudens naturliga åldrande på, samtidigt som risken för hudcancer ökar. Därför ska de personer som går på ljusbehandling se till att få sin hud kontrollerad med jämna mellanrum.

hvor kan jeg kobe tulasi actress

Egenskaperna i fettet, bland annat kaprylsyran, förhindrar svamp- och bakterieinfektioner på huden.

Sol, bad, luftföroreningar torkar ut huden. Kokosfett hjälper till att återställa det skyddande skiktet och bevarar fukten i huden.
Massera in kokosfettet i huden, i ansiktet går det bra att ha sminket kvar, eftersom det också fungerar bra som sminkborttagningsmedel. Kokosfett är nyttigt för både hud och inre organ!

Psoriasis förknippas av de flesta med tjock och torr hud som en hudsjukdom. Men psoriasis klassas som en systemsjukdom eftersom den uppkommer genom ett felaktigt agerande av kroppens eget immunförsvar som orsakar bland annat en kraftig överproduktion av hudceller som på de områden där så sker får tjock hud. Samtidigt räcker inte kroppens mekanism till som annars ska göra huden elastisk och smidig. Huden blir torr, flagar och det kan bildas både var och sprickor.

När solen tittar fram kan den lindra din psoriasis, men det finns ett par saker du bör tänka på! Här kan du läsa mer om psoriasis och solljus.

Man ska undvika kortison på huden eftersom den kan irritera, även om den tillfälligt lugnar psoriasis. Besvären kan återkomma lätt efter avslutad kortisonbehandling. Har då huden irriterats eller skadas kan din psoriasis lättare breda ut sig på ett större område. Ett alternativ är aloe vera för psoriasis eftersom den har en historia om sig att vara bra för inflammationer. Men det gäller att köpa äkta och bra aloe vera för att få effekt. Det räcker inte att köpa vad som helst eftersom flera faktorer påverkar. För att inte fördjupa oss i allt du bör tänka på vid köp av sådana produkter kan du hitta de produkter som har hög kvalité på länken här till en svensk webbutik med bara äkta aloe vera.

Det finns olika metoder för psoriasis behandling där sjukvården kan använda exempelvis kortisonpreparat eller ljusbehandling. Det finns även ej receptbelagda medel som visat sig kunna ge mycket god effekt på psoriasis.

LJUSBEHANDLING AV PSORIASIS
Ljusbehandling av psoriasis görs bara i svåra fall eftersom kroppen exponeras för ett UV-ljus vilket är samma ljus man skyddar sig från för att undvika hudcancer vid solning utomhus. Då sådan ljusbehandling kan medföra sådan risk bör läkare hålla sig inom ett gränsvärde och inte överstiga 100 Gy. Inte heller ska psoriasis behandling av denna art ske tätare än med 6 månaders mellanrum enligt Läkemedelsverket.

Kortisonbehandling av psoriasis är mycket vanlig för psoriasis i knä- och armveck samt ansiktet. Lika vanligt är kortisonpreparatens nackdelar, och särskilt på tunn hud i ansiktet. Nackdelarna framträder först efter en tids behandling vilket man brukar försöka undvika genom att enbart ge kortare behandlingar vilket i sin tur kan göra att man "lär" huden att ge symtom i vågor även efter helt avslutad kortisonbehandling.
Här kan du läsa mer om kortisonbehandling av psoriasis.

BRA BEHANDLING MED ALOE VERA - MEN VÄLJ RÄTT!

Ett naturligt ämne som visat sig ge bra effekt på psoriasis utan biverkningar är Aloe Vera. Du kan använda ämnet hela året och det hjälper dig även bra under sommaren när det kan bli lite mycket av solen, även om man så gärna vill sola mycket när man har psoriasis. För en effektiv behandling av psoriasis med Aloe Vera kan du hitta mer information och även rätt produkter direkt hos en internetbutik på deras sida om psoriasis (klicka för att komma vidare).

Psoriasis är en kroniskt återkommande hudsjukdom med ett förlopp som varierar från en lätt psoriasis, där patienten inte nödvändigtvis märker av sjukdomen, till en så svår psoriasis att den kan vara socialt invalidiserande.

Psoriasis smittar inte och kan drabba människor i alla åldrar, men börjar vanligast mellan 10-30 års ålder. Omkring 30 procent av psoriatikerna utvecklar så kallad psoriasisartrit i flera av kroppens leder. Diagnosen psoriasis ställs utifrån sjukdomsbilden. Det finns inget bra blodprov för att ställa diagnosen och man har sällan nytta av hudprov, varför diagnosen ibland kan vara svår och osäker. Det finns en överförekomst av hjärtkärlsjukdomar och diabetes vid åtminstone måttlig-svår psoriasis. Man bör därför som psoriatiker undvika övervikt, dåliga kostvanor och rökning och i stället gärna motionera.

Psoriasis är en ärftlig sjukdom, men man kan bära på anlaget utan att ha några klara symtom.

Utsätts du för ett eller flera av en rad stimuli, som till exempel halsfluss orsakad av streptokocker, vissa läkemedel (i första hand s.k. betablockerare mot högt blodtryck och hjärtrytmrubbningar) eller en lokal hudirritation eller hudåkomma, kan det utlösa ett psoriasisutbrott om du har det nödvändiga anlaget. Möjligen kan också stress påverka varianter av sjukdomen och öka klådan, även om stress betydelse för psoriasis förefaller övervärderad.

Plackpsoriasis är den vanligaste formen av psoriasis och kan förekomma på hela kroppen, men drabbar speciellt armbågar, knän, stjärt och hårbotten. Det är vanligt att psoriasisfläckar uppkommer i ärr eller sår.

Nagelpsoriasis visar sig ofta som små fördjupningar i naglarna, men även som förtjockning och med fläckar. Misstolkas ofta som nagelsvamp, vilket kan uteslutas med hjälp av svampodling. Nagelpsoriasis kan vara besvärligt och handikappande, men effektiv behandling saknas, förutom vissa starkare invärtes medel.

Psoriasis kan förekomma i hudveck, såsom armhålor, under brösten, i ljumskarna. Istället för fjällande hudutslag ses röda irriterade plack.

Guttat psoriasis är en speciell akut psoriasisvariant som ofta utlöses efter en halsfluss, med "droppliknande" fjällande fläckar över hela kroppen.

Psoriasis i hårbotten kan vara svår att skilja från bl.a. mjälleksem (seborroiskt eksem). Ibland kan psoriasis från hårbotten sprida sig till ansiktet på huden nära hårbotten, men sällan mitt i ansiktet. Enstaka torra fläckar på ögonlocken är dock ganska vanligt.

Vid pustulosis palmoplantaris (PPP) har man vita "varblåsor" (som inte innehåller bakterier) på handflator och fotsulor. Denna variant drabbar nästan uteslutande rökare.

Vid psoriasis förekommer klåda, som ofta är måttlig, men tidvis kan vara svår.

Behandling med sol eller ultraviolett ljus på hudmottagningar eller speciella behandlingsanläggningar lindrar hos de flesta psoriatiker. Vanligt solarium är inte verksamt.

Vitamin D-derivat i kombination med kortison (Daivobetsalva) utvärtes är grundbehandlingen vid vanlig plackpsoriasis.

Utvärtes kortisonberedningar av olika styrka är lämpligt till ansikte, hudveck, hårbotten eller vid svår klåda.

Tjärhaltiga preparat för utvärtes behandling är effektivt framför allt vid guttat psoriasis.

Mjukgörande krämer är ofta lämpligt som komplement eller som enda behandling vid lindrig psoriasis.

Invärtes behandling vid svår psoriasis bygger ofta på immunhämmande eller immunmodulerande medel. De preparat som är vanligast är Methotrexat ("cellgift" i lågdos), Neotigason (A-vitaminderivat), Sandimmun eller s.k. biologiska läkemedel.

Salsyvase 2 % (Salicylsyra), är en salva för avlägsnande av fjäll och krustor vid exempelvis psoriasis. Hyperkeratoser. Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning.

Salsyvase 2% verkar uppmjukande och upplösande på överhudens hornlager. För avlägsnande av fjäll och krustor på huden vid t ex psoriasis.

Avhengig av hvilken form man har, kan psoriasis være vanskelig å behandle. De utløsende faktorene kan variere kraftig, og dette gjør at symptomene kan variere fra pasient til pasienter

Ulike former for psoriasis
Avhengig av hvilken form man har, kan psoriasis være vanskelig å behandle. De utløsende faktorene kan variere kraftig, og dette gjør at symptomene kan variere fra pasient til pasienter.

Plakkpsoriasis er den vanligste formen for psoriasis, og kjennetegnes av et flekkete, skjellende utseende. 80 % av alle psoriasispasienter har denne typen. Plakkpsoriasis kjennetegnes av runde områder med en størrelse på 3–10 cm, og forekommer som regel albuene, knærne og den nedre delen av ryggen. Når utslettene er nye, kan en mild kløe forekomme. Denne typen psoriasis setter seg gjerne i eksisterende sår eller arr. Plakkpsoriasis er som regel symmetrisk, det vil si at man finner samme flekk på begge sider av kroppen. Dette ses vanligvis på knærne og albuene. Et symptom på plakkpsoriasis er at utslettet klør eller avgir en brennende følelse. Utslettet starter som røde prikker som vokser seg større til skjellende og røde, fortykkede hudflekker.

Guttat psoriasis er dråpeformede utslett som plutselig dukker opp over hele kroppen. Utslettene er 2–5 mm store og opptrer vanligvis først på armer og bein. Denne formen for psoriasis starter vanligvis i ung alder eller i puberteten etter en streptokokkinfeksjon i halsen (halsbetennelse). Guttat psoriasis er den nest vanligste typen og rammer rundt 10 % av alle med psoriasis. Hos mange kan symptomene forsvinne helt etter noen måneder og dukke opp som plakkpsoriasis senere i livet. Guttat psoriasis bryter vanligvis ut noen dager etter en streptokokkinfeksjon. Men også andre infeksjoner kan være medvirkende årsaker til at denne typen psoriasis bryter ut.

Invers psoriasis er en form der man får røde, velavgrensede hudforandringer som er glinsende og jevne. Skjelling er uvanlig ved invers psoriasis, det er også denne formen av sykdommen. Invers psoriasis forekommer i hudfolder, for eksempel i lyskeområdet, armhulene, navlen, kjønnsorganene, under brystene og i rumpesprekken. Ved invers psoriasis er den affisert huden svært følsom og blir lett irritert, for eksempel ved svetting eller friksjoner. Invers psoriasis har en tendens til å opptre hos overvektige, men da har disse pasientene også en annen form for psoriasis.

levering tulasi devi

Leg. Psykoterapeut
Leg. Sjuksköterska

0739-60 47 29

Arbetar med konstterapi, både enskilt och med mindre grupper.

Diplomerad Konstterapeut
Medlem i FAKT
Leg. Yrkeslärare

0706-85 06 04

Arbetar med bildterapi och konstterapi individuellt och i grupp.

Leg. Lågstadielärare
Tal- special- dyslexi-pedagog
Med.mag i bildterapi
Bildterapeut, psykoterapi steg 1, medlem i SRBt
Diplomerad mindfulnessinstruktör
Diplomerad konstterapeut, medlem i FAKT

0734-38 84 59

Arbetar med individualpsykoterapi och hypnos.

Leg. Tandläkare
Psykoterapi steg 1
Cert. Hypnosterapeut (ASCH)

0707-77 67 42

Arbetar med individualpsykoterapi, hypnos och akupunktur.

Leg. Veterinär
Psykoterapi steg 1
Auktoriserad Akupunktör, medlem i Svenska Akupunkturförbundet
Cert. Hypnosterapeut (ASCH) Master of Science
Mindfulnessinstruktör
Andningsinstruktör

0707-34 99 73

Arbetar med individualpsykoterapi, parterapi, familjeterapi, hypnos, socialterapi och gruppterapi.

Läkepedagog
Psykoterapi steg 1
Familjeterapeut
Cert. Hypnosterapeut (ASCH)

0768-71 78 00

Arbetar med psykoterapi - individ, par och familj, och även med hypnos.

Fil.lic Med.kand
Leg psykoterapeut
Certifierad Hypnosterapeut
Lärare i hypnos 1998-2005
Examinator för CHPs hypnosutbildning

Hej Gunhild, Ja, det går att parkera längs med Grindsgatan. Det finns väntrum. Mvh Gunilla Nordin

Är det något du undrar över går det bra att fråga vårdgivaren här.

Snitt 4.8, baserat på 19 omdömen

16:07 - 12 feb, 2017
Catarina Andersson

00:47 - 27 dec, 2016
Timo Menke

10:41 - 18 dec, 2016
Åsa Simma skrev:
Competent crew, a good environment calm space, I reccomend

14:24 - 01 nov, 2016
Jennie Haag skrev:
Hej
Jag och min sambo gick i parterapi hos Ulrica Melcher. Under perioden vi gick där fick vi hjälp att lösa de tidigare, evigt återkommande problemen och komma vidare med våra liv. Med stor kunskap, erfarenhet och stort engagemang fick hon oss att utvecklas som individer och komma vidare med våra liv. Även om vi idag har gått skilda vägar hjälpte hon oss att lägga grunden för en fortsatt bra relation till varandra som vänner och gemensamma föräldrar till våra barn.
Jag kan varmt rekommendera henne.

19:02 - 31 okt, 2016
Siv skrev:
Kan varmt rekomendera konsterapi. Har varit en spännande resa att genom målning jobba terapeutiskt på en icke verbal nivå.
Där Susanne Kvist har väglett mig inkännande och respektfullt.

13:47 - 29 okt, 2016
Ann-Charlotte Bonner skrev:
Genom olika skeden i livet har jag behövt stöd utifrån, att finna detta har inte alltid varit lätt.Här på Södermalms hypnos och psykoterapi fann jag vad jag sökte. Jag blev bemött med en professionalism som jag tror är unik. Människorna som jag haft kontakt med här har ett mycket brett kunskapsspektrum som förtjänar all respekt. Jag är djupt tacksam för de år jag fått hjälp till självhjälp och förmåga att gå vidare i livet.

12:38 - 23 okt, 2016
Johanna skrev:
Välkomnande och trygg miljö och ett varmt bemötande. Kan verkligen rekommendera! Har varit på många andra ställen men här vill jag stanna kvar.

11:07 - 13 okt, 2016
Gustav skrev:
Mycket proffsig och kompetent mottagning. Detta i kombination med ett varmt och personligt mottagande gör att jag verkligen kan rekommendera

14:57 - 12 okt, 2016
Anna Forsberg

14:52 - 10 okt, 2016
Ann-Christin Lundén

11:25 - 07 okt, 2016
Myra KIngfors skrev:
Jag har gått i terapi hos Gunilla Nordin - och jag är mycket nöjd. Gunilla är en mycket kompetent och kunnig terapeut - och varm person. Hon mötte mig precis där jag var, vilket fick mig att känna trygghet och tillit. Jag kan varmt rekommendera henne.

14:52 - 06 okt, 2016
Pierre skrev:
Proffessionell hjälp och bemötande i en svår situation

20:18 - 05 okt, 2016
Christina Ehneström skrev:
Proffsigt med goda resultat!

rækkefølge cefixime