effexor xr laveste pris norge

effexor xr ingen receptor

Utover kortisonbaserte kremer og salver brukes også preparater som inneholder vitamin D. Disse bruker litt lengre tid på å begynne å virke sammenlignet med kortisonholdige legemidler, men gir en mer langvarig effekt. Det finnes også legemidler som inneholder både vitamin D og kortison.

Det finns flera olika sorters psoriasis som ger olika symptom

Olika former av psoriasis
Psoriasis är en sjukdom som kan vara svårbehandlad beroende på vilken form av sjukdomen man lider av. Symptomen är mycket individuellt utpräglade hos drabbade patienter då de utlösande faktorerna kan variera kraftigt.

Plackpsoriasis är den vanligaste formen av psoriasis och känneteckens av det fläckiga fjällande utseendet den har. 80 % av alla individer drabbade av psoriasis lider av denna form av sjukdomen. Plackpsoriasis har en rund form på tre till 10 cm i storlek och förekommer i regel på armbågar, knän och nedre delen av ryggen. Lindrig klåda kan förekomma då utslagen är nya. Den här typen av psoriasis sätter sig gärna i befintliga sår eller ärr. Plackpsoriasis brukar i regel ha en symmetrisk uppbyggnad där motsvarande fläck hittas på båda sidorna av kroppen. Denna tendens ses vanligtvis på knän och armbågar. Ett tecken på att man lider av plackpsoriasis är att utslagen kliar eller ger ifrån sig en brännande känsla. Utslagen börjar som små röda prickar som växer sig större till fjällande och röda förtjockade hudfläckar.

Guttat psoriasis ser ut som droppformade utslag som plötsligt dyker upp över hela kroppen. De är 2-5 mm stora och börjar i regel först visa sig på armar och ben. Denna droppformade psoriasis kommer vanligtvis redan i tidig ålder eller under puberteten då individer får en halsinfektion med streptokocker (halsfluss). Guttat psoriasis är den näst vanligaste formen och drabbar ungefär 10 % av alla som lider av psoriasis. Hos många kan besvären försvinna helt efter några månader för att i ett senare skede i livet dyka upp som plackpsoriasis. I regel bryter guttat psoriasis ut några dagar efter att man fått en streptokockinfektion. Men även andra infektioner kan vara bidragande faktorer till att denna form av psoriasis bryter ut.

Invers psoriasis är en form där man drabbas av röda välavgränsade hudförändringar som är glansiga och släta. Fjällning vid invers psoriasis är ovanligt precis som själva formen av sjukdomen. Invers psoriasis förekommer i hudveck och är vanligt att man får i ljumskarna, armhålor, navel, könsorgan, under brösten och mellan skinkorna. Huden där invers psoriasis framkommer är mycket känslig och blir lätt irriterad, till exempel vid svettning eller vid friktionsnötning. Överviktiga individer tenderar att drabbas av invers psoriasis och lider då även av en annan form av psoriasis.

Hårbottenpsoriasis är en typ av psoriasis som kan uppträda i samband med andra typer av psoriasis, vanligtvis plackpsoriasis eller guttat psoriasis. 50 % av alla individer som lider av en form av psoriasis har även hårbottenpsoriasis. Man hittar denna form av psoriasis i nacken, vid öronen eller i närheten av hårgränsen i pannan. Hos vissa kan hårbottenpsoriasis uppträda som svagt röda fläckar medan andra har kliande, förtjockande områden med mjällbildning. Ibland kan det vara svårt att särskilja psoriasis från mjälleksem. Denna form av psoriasis ger i regel ifrån sig mer klåda än de andra formerna av sjukdomen.

Nagelpsoriasis visas hos ungefär 25-50 % av de individer drabbade av psoriasis. Hos vissa framträder det som enkla punktformade fördjupningar (fingerborgsprickar) och hos andra är det mörka missfärgningar eller förtjockning av nageln. Man kan jämföra nagelpsoriasis med en kraftig nagelsvampsinfektion.

Pustulös psoriasis är en svårare form av psoriasis. Denna kan vara lokal eller generell och drabbar runt 5 % av alla psoriasispatienter. Vanligtvis uppkommer denna form av psoriasis enbart hos vuxna och känneteckens genom blåsor som är gulaktiga och fyllda med var. Den lokala formen av pustulös psoriasis placerar sig på bestämda områden på kroppen som tår, handflator, fotsulor och fingrar och gör de drabbade hudområdet svullet, rött och med blåsor.

Den vanligaste form av pustulös psoriasis är Pustulosis palmoplantaris (PPP) som drabbar i regel uteslutande kvinnor. Denna form a v sjukdomen drabbar nästan enbart rökare, 95% av alla med PPP, och hittas oftast på handflator och/eller fotsulor. PPP gör huden röd, öm, svullen och med var bildande blåsor. Blåsorna kan hos vissa vara smärtsamma och påverka förmågan att använda händer på ett normalt sätt eller gå på fotsulorna. I första skedet är blåsorna runt 1-10 mm stora och gulfärgade men ändrar sedan utseende till en brunfärgad yta där de efter 1-2 veckor fjällar av.

Pustulös psoriasis som är generell är en allvarlig form av psoriasis som är sällsynt. När man drabbas av denna form av psoriasis bildas det blåsor som sitter tätt inpå varandra och gör huden röd och öm. Individen blir påverkad genom feber, trötthet och utmattning, muskelsvaghet och minskad aptit. Det är även vanligt att patienten känner sig frusen och får hög puls. Individer som blir drabbade av pustulös psoriasis som är generell är tvungna att bli inlagda på sjukhus, främst äldre individer, då tillståndet kan vara livshotande. Infektioner, medicin eller brännskador från solen är faktorer som kan utlösa pustulös psoriasis.

Erytrodermisk psoriasis är den sällsyntaste form av psoriasis där enbart 1 % av alla psoriasispatienter är drabbade. Den kliar mycket och är smärtsam till skillnad från de andra psoriasisformerna. Huden blir mycket röd, vätskefylld, svullen och fjällar kraftigt. Symptomen kan liknas vid en brännskada. Erytrodermisk psoriasis kan orsakas av en utlösande faktor som infektion, alkoholism, en del mediciner, psykisk stress, och avbruten psoriasisbehandling. Då man drabbas av erytrodermisk psoriasis påverkas hudens förmåga att bygga upp en barriär mot vätske- och värmeförluster. Dessutom är hudbarriären mot bakterier förstörd eller kraftigt påverkad. Dessa faktorer gör denna form av psoriasis livshotande och patienter blir därför inlagda på sjukhus efter diagnos. Under denna tid får individer vätsketillförsel och i vissa fall regleras deras kroppstemperatur.

Det finns ingen behandling som kan bota psoriasis och psoriasisartrit men med rätt behandling kan de flesta leva ett bra liv. Oavsett om man har lindriga eller svåra besvär är kunskap om sjukdomen oftast nyckeln till bättre livskvalité.

Behandling av psoriasis innebär först och främst att behandlingen ska anpassas efter dig och dina besvär och behov

Den som lever med en kronisk sjukdom lär känna sin kropp och sin sjukdom och vet ofta vad han eller hon mår bäst av. Det finns en rad olika behandlingsmetoder att välja mellan beroende på vilken form av psoriasis man har, hur utbredd den är och vilken svårighetsgrad sjukdomen innebär.

Behandling av psoriasis. Behandlingstrappan för psoriasis.

Behandlingsmetoderna består vanligen av utvärtes behandling (krämer, salvor), ljusbehandling och invärtes behandling (tabletter, injektioner och infusion).

Individanpassning – behandlingen bör alltid anpassas efter dina besvär

Den som lever med en kronisk sjukdom som psoriasis lär känna sin kropp och sin sjukdom och vet ofta bäst vad han eller hon mår bäst av. Psoriasis finns i olika former och kan variera mycket i intensitet och utbredning mellan olika individer. Därför är det viktigt att hitta behandlingsmetoder som passar den enskilda individen bäst.

Den grundläggande behandlingen, och kanske den allra viktigaste, är att använda mjukgörande och avfjällande salvor, lotioner och krämer. Om behandlingen senare behöver utökas med kraftfullare och receptbelagda läkemedel får dessa bäst effekt om huden är maximalt fri från fjäll.

Om utvärtes behandling inte är tillräcklig följs den ofta av ljusbehandling. Vid mer svårbehandlad psoriasis används invärtes behandling. Man kan växla mellan olika behandlingsmetoder för att uppnå bästa effekt och minimera eventuella biverkningar.

Oavsett vilken form av psoriasis man har är det viktigt att ha kunskap om sin sjukdom. Ju mer information man har desto större är möjligheten att föra en bra dialog med sin läkare och därmed få adekvat behandling.

Klimatvård är en effektiv rehabiliteringsform om man har psoriasis, det innebär att man vistas i ett varmt och soligt klimat under minst tre veckor.

Speciellt om ljuskänslig psoriasis

Mellan 5 – 10 procent av alla som har psoriasis har en så kallad ljuskänslig psoriasis. Detta innebär att deras psoriasis försämras av solljus och ljusbehandling.

Speciellt om behandling av psoriasisartrit

Vid behandling av psoriasisartrit vill man påverka den inflammation som orsakar sjukdomen. Att bromsa sjukdomsprocessen, innan ledbrosk förstörts och leden slutar fungera, och att minska smärtan är de viktigaste målen med behandlingen. Ju tidigare en effektiv behandling påbörjas, desto större är chansen att effekten blir god på lång sikt.

Att även nämnas är komplementär medicin som naturmedel och naturläkemedel som alternativ till vetenskapligt prövad medicin. Den som väljer att pröva sådana alternativ bör vara medveten om att naturmedel och naturläkemedel kan interagera med varandra och med förskriven läkemedelsbehandling. I värsta fall kan kombinationer innebära att en behandling blir verkningslös eller till och med skadlig. Tala därför alltid med din hudläkare om du använder eller har funderingar kring naturmedel eller naturläkemedel.

Information om naturmedel och naturläkemedel hittar du på Läkemedelsverkets hemsida (extern länk).

Psoriasis kan arte seg på mange ulike måter. Det finnes en rekke undertyper av sykdommen, og hver type har sine karakteristiske trekk.

Den vanligste formen for psoriasis viser seg med røde flekker med hvitt/sølvhvitt belegg som flasser. Flekkene kalles plakk. Dersom skorpen løsner eller pirkes av (noe du ikke skal gjøre!), oppstår bittesmå punktformede blødninger på huden under, og denne huden er rød og betent.

Plakkene kan være mindre enn 1 cm i diameter, eller de kan flyte sammen over store hudområder. Hudforandringene er vanligvis klart avgrenset mot frisk hud.

effexor xr ingen receptor

»Med øget forskning og dermed bedre sygdomsforståelse, håber vi i fremtiden at kunne udvikle nye lægemidler, som inde i cellerne rammer bestemte kommunikationsveje af betydning for udviklingen af psoriasis,« siger Lars Iversen.

»Ved at udvikle lægemidler, som virker meget målrettet på præcis de mekanismer, som har betydning for sygdommen, håber vi at kunne undgå en række bivirkninger,« siger Lars Iversen.

Et andet projekt, som Lars Iversen arbejder med, er at afklare virkningsmekanismen af Fumaderm, som er et meget benyttet middel mod psoriasis i Tyskland. Fumaderm anvendes i dag udelukkende i Tyskland. Lægemidlet er ikke registreret i den øvrige del af verden, bl.a. fordi man ikke kender virkningsmekanismerne.

»Når vi finder ud af, hvordan Fumaderm virker, vil det utvivlsomt fremme godkendelsen i bl.a. Danmark. I Tyskland har de 20 års erfaring med Fumaderm, og der har hverken vist sig øget risiko for kræft og/eller øget risiko for infektioner, siger Lars Iversen.

Fremtiden byder altså på flere muligheder i forhold til behandling af psoriasispatienter.

A principal source of advice, support and information on psoriasis and psoriatic arthritis

A registered charity no: 1118192

As the term suggests, genital psoriasis is psoriasis in the genital area. Sometimes this can be the only area affected. The presentation will vary according to the site involved and may range from plaques on the external genitalia to fissures in between the buttocks. Usually, genital psoriasis does not resemble the thick, red, scaly plaques seen in other areas. It appears as bright red, shiny patches of skin, often with no scale on top. The reason for this is that the affected sites are usually covered, which helps the lesions to retain moisture and therefore appear redder and less scaly.

All age groups may be affected by genital psoriasis, including babies. Involvement of the genital area in this age group is often described as nappy psoriasis, which may appear very red and can be alarming to parents, who need reassuring that this is usually not a painful condition.

Affected sites

  • The pubic region - a common site of genital psoriasis, which can be treated in the same way as scalp psoriasis, but be aware that the skin in this area is likely to be more sensitive than on the scalp.
  • Upper thighs - psoriasis on the upper thighs is likely to appear as small round patches, which are red and scaly. Any psoriasis between the thighs can become more easily irritated by the friction caused by thighs rubbing together when you’re moving. Reducing the friction between your legs will relieve sweatiness and irritation. Liberal use of emollients will help with this particular problem.
  • Skin folds between thigh and groin - psoriasis in this area will normally appear nonscaly and reddish white in the creases between the thigh and groin, and may become sore with cracks forming. Overweight or sporting people may be susceptible to thrush in the skin folds, which can be mistaken for psoriasis. Like genital psoriasis, it can cause the same irritation from friction of the skin, so a correct diagnosis is essential for proper treatment.
  • Psoriasis of the vulva - commonly appears to be smooth, non-scaly and red. The liberal use of emollients will help reduce any irritation in this area, which would otherwise increase the risk of secondary bacterial or fungal infection. The typical sites of involvement are the creases at the top of the legs and the hair-bearing pubic region. The mucosal membranes at the entrance to the vagina are not involved.
  • In men - the appearance of psoriasis may consist of small red patches on the glans (tip of the penis) or shaft, and the affected skin may appear to be shiny. Scale is not usually present. Circumcised and uncircumcised penises can be affected.
  • The anus – psoriasis on the anus and surrounding areas will normally appear to be red, non-scaly and can become itchy, weepy and sore. Secondary infections, both bacterial and fungal, may occur due to skin splitting and can be uncomfortable or painful.
  • Buttocks – psoriasis in the buttock folds may appear as red and non-scaly or red with very heavy scaling. The skin in this area is not as fragile as that of the groin.

Psoriasis is an inflammatory condition that affects the genital region. There is no identifiable cause for the condition in this area and it is important to stress that it cannot be transmitted through sexual contact. There is no correlation with pregnancy or the menopause.

The fact that skin in the genital region tends to be covered up (sometimes referred to as occluded skin) means that any treatment is more easily and thoroughly absorbed, which makes it more effective. This more powerful effect means that potent topical steroids must be used under strict medical direction to avoid skin thinning and stretch mark formation. Perfumed products should also be avoided to reduce the risk of both irritant and allergic contact dermatitis, either of which will make the psoriasis even harder to treat.

Psoriasis in the genital region is very difficult to control. While it is easy to relieve the symptoms of itch and discomfort, treating the lesions effectively is more challenging. When treating genital psoriasis it is important to keep the affected areas moisturised. When using moisturisers, any irritation that occurs may be due to your sensitivity to some of the ingredients.

Below is a summary of topical treatments, some of which may be recommended for your particular

circumstances. Others are unsuitable for use in the genital area. If you develop genital psoriasis, you should discuss it with your doctor, who will be able to advise you on suitable treatments.

Emollients - are an important par t of the daily care of psoriasis on all parts of the body, including the genitalia. They help to make the skin more comfortable. There is also a range of topical treatments available - creams and ointments - that your doctor can prescribe.See our Emollients and Psoriasis leaflet.

Topical vitamin D creams and ointments – are effective in treating psoriasis and the newer types are less likely to cause irritation. However, some do have the potential to irritate sensitive areas such as the genitalia. Some doctors recommend cautious use of vitamin D analogue creams and ointments on genital skin.

Topical steroid creams - may be recommended for sensitive areas. However, care should be taken with their use as the potential for increased absorption may lead to side effects such as skin thinning. For this reason, low strength topical steroids are favoured for use in the genital area. It is also important that topical steroids are not used for long periods of time or without close supervision from your doctor. Prolonged use of high-potency steroids can also cause stretch marks and you may become resistant to these medications, making them less effective in the long term.

Treatment should never be stopped abruptly as this may trigger a rebound flare of your psoriasis.

Topical steroids may also be combined with antifungal and antibacterial agents because infections with yeasts and bacteria in warm, moist skin creases such as the groin are more common.

Dithranol and vitamin A - derivatives (retinoids) are not usually recommended for use in skin flexures because of their tendency to cause irritation.

Coal tar preparations - are not usually recommended in genital areas because they can cause irritation, especially to areas such as the penis, the scrotum, the vulva or cracked skin.

Calcineurin inhibitors - (tacrolimus and pimecrolimus) are effective in treating genital psoriasis and do not have the side effect of thinning the skin that limits the use of topical steroids. They do, however, often cause an uncomfortable burning sensation when applied and can reactivate sexual transmitted infections such as herpes and viral warts.

UV light treatment - is not usually recommended for genital psoriasis due to an increased risk of skin cancer in this area. Men with psoriasis undergoing UV light treatment are specifically advised to cover the genital area during treatment to reduce the risk of cancer. See our Psoriasis and phototherapy leaflet and Treatments for Psoriasis: An overview leaflets for more details.

Remember: it is also advisable to get any rash that appears on the genitals checked, as there are other conditions that can affect these areas. Never assume that because you have psoriasis all rashes that appear will be due to psoriasis.

If your partner is worried, you can show him or her leaflets on psoriasis, ask your doctor to explain the problem, or even attend a genitourinary clinic together for a joint check-up. Treatment at genitourinary medicine (GUM) clinics is free and confidential; you can also make an appointment yourself without a referral. At certain times, some clinics also operate as drop-in centres, where you can turn up without needing to make an appointment. You can find location, telephone number and clinic times by phoning your local hospital.

Skin diseases can be difficult to cope with and a skin disease that affects the genitals can be doubly so. You may find it embarrassing and stressful to discuss genital psoriasis with a doctor or nurse.

Try to remember there is nothing to be embarrassed about. Overcoming your natural reluctance to discuss these matters, and learning how to be up-front with your doctor and loved ones, can make coping with psoriasis much easier.

Honesty and openness are key factors in coming to terms with your situation. If your partner knows how genital psoriasis is affecting you, he or she will be better able to support you emotionally and physically. Equally, your doctor will be in a better position to help you. See Psychological aspects of psoriasis.

Remember, your healthcare professional wants to help you, so let them know how you are feeling, and don’t forget that professionals are used to seeing and dealing with such sensitive areas and issues as part of their daily work. They have seen it all before!

køb generisk effexor xr

Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapi udspringer af Carl Rogers Klientcentrerede terapi, Psykoanalyse, Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, Kognitiv terapi, Humanistisk oplevelsesorienteret terapi, Gestaltterapi, Kropsorienteret terapi.

Vores uddannelse til Psykoterapeut i Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapi (DRP), er bygget op i 3 dele, samlet tager uddannelsen 4 ½ år.

  1. del består af 3 internater, med møde / træning i mindre grupper mellem hver internat. Denne del løber over et halv år.
  2. del består af 8 internater, med møde / træning mellem hver internat. Denne del løber over 2 år.
  3. del består af 8 internater, med møde / træning mellem hver internat. Denne del løber over 2 år.

Der vil under hver enkelt del, som minimum, blive indlagt de eksamener der anbefales i vejledningen for Psykoterapeutuddannelser. Det er vigtigt os at sikre at de studerende kan demonstrere sammenhængen mellem deres teoretiske og praktiske læring.

Vi optager som hovedregel maksimalt 22 studerende på DPF – 1. del ad gangen og 18 studerende på henholdsvis 2. del og 3. del. Vi vurderer at det har en afgørende betydning for kontakten til den enkelte studerende ligesom den enkelte studerendes faglige udbytte, både praktisk og teoretisk, risikerer at blive lavere ved større hold. Omvendt er det også vigtigt at der er nok deltagere på holdene til at den nødvendige dynamik og det udfordrende miljø kan være tilstede således at der kan være en udvikling.

Vi følger vejledningerne fra Reflektor der evaluerer Psykoterapeutuddannelser i Danmark herunder også omkring vejledninger til merit for tidligere psykoterapeutiske uddannelser og optagelseskrav.

Da vores mål er til stadighed, at udbyde en psykoterapeutisk uddannelse, der på alle måder opfylder de vejledninger der foreligger for området, har vi valgt at lægge nedenstående link ind, så I kan se hvad man kan forvente sig af vores uddannelse. Efterhånden som hvert enkelt punkt er beskrevet vil de fremgå her på hjemmesiden og i det øvrige materiale der kommer til at være omkring PSYKOTERAPEUTUDDANNELSEN.

Skulle der være spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte os

Dit Personlige Fundament – Selvstændigt grundkursus i personlig udvikling og 1. del af Psykoterapeutuddannelsen.

Jag arbetar genom ett integrativt förhållningssätt, med flera terapeutiska inriktningar: affektfokuserad psykoterapi, relationell psykoterapi, KBT och EMDR. Arbetar även med Mindfulness.

Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i centrala Karlstad. Är utbildad handledare inom psykoterapi och psykologisk behandling.

Du är välkommen att kontakta mig per telefon, mail, sms eller genom kontaktformuläret på hemsidan, för att boka ett första besök.

Jag arbetar genom ett integrativt förhållningssätt, med flera terapeutiska inriktningar: affektfokuserad psykoterapi, relationell psykoterapi, KBT och EMDR. Arbetar även med Mindfulness.

Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i centrala Karlstad. Är utbildad handledare inom psykoterapi och psykologisk behandling.

Du är välkommen att kontakta mig per telefon, mail, sms eller genom kontaktformuläret på hemsidan, för att boka ett första besök.

Arbetar integrativt utifrån intresset av att kunna anpassa mitt arbetssätt till just dig och dina specifika behov. Mindfulness och compassion finns alltid med i relationen såväl som i arbetet med affekter. Är utbildad mindfulnessinstruktör. Jag har arbetslivserfarenhet som psykoterapeut inom Företagshälsovård, som handläggare och kurator inom Socialtjänsten och Familjecentral, och dessförinnan erfarenhet av chefsposition. Har intresse för det genuina mötet med människan, utveckling och växande.

Psykoterapeut är en skyddad titel som innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, följt av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildning.

Jag är medlem i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund, och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Är registrerad hos Socialstyrelsen för att bedriva Hälso- och sjukvård.

Arbetar integrativt utifrån intresset av att kunna anpassa mitt arbetssätt till just dig och dina specifika behov. Mindfulness och compassion finns alltid med i relationen såväl som i arbetet med affekter. Är utbildad mindfulnessinstruktör. Jag har arbetslivserfarenhet som psykoterapeut inom Företagshälsovård, som handläggare och kurator inom Socialtjänsten och Familjecentral, och dessförinnan erfarenhet av chefsposition. Har intresse för det genuina mötet med människan, utveckling och växande.

Psykoterapeut är en skyddad titel som innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, följt av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildning.

Jag är medlem i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund, och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Är registrerad hos Socialstyrelsen för att bedriva Hälso- och sjukvård.

Jag arbetar genom ett integrativt förhållningssätt, med flera terapeutiska inriktningar: affektfokuserad psykoterapi, relationell psykoterapi, KBT och EMDR. Arbetar även med Mindfulness.

Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i centrala Karlstad. Är utbildad handledare inom psykoterapi och psykologisk behandling.

Du är välkommen att kontakta mig per telefon, mail, sms eller genom kontaktformuläret på hemsidan, för att boka ett första besök.

Jag arbetar genom ett integrativt förhållningssätt, med flera terapeutiska inriktningar: affektfokuserad psykoterapi, relationell psykoterapi, KBT och EMDR. Arbetar även med Mindfulness.

Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i centrala Karlstad. Är utbildad handledare inom psykoterapi och psykologisk behandling.

Du är välkommen att kontakta mig per telefon, mail, sms eller genom kontaktformuläret på hemsidan, för att boka ett första besök.

Arbetar integrativt utifrån intresset av att kunna anpassa mitt arbetssätt till just dig och dina specifika behov. Mindfulness och compassion finns alltid med i relationen såväl som i arbetet med affekter. Är utbildad mindfulnessinstruktör. Jag har arbetslivserfarenhet som psykoterapeut inom Företagshälsovård, som handläggare och kurator inom Socialtjänsten och Familjecentral, och dessförinnan erfarenhet av chefsposition. Har intresse för det genuina mötet med människan, utveckling och växande.

Psykoterapeut är en skyddad titel som innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, följt av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildning.

Jag är medlem i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund, och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Är registrerad hos Socialstyrelsen för att bedriva Hälso- och sjukvård.

Arbetar integrativt utifrån intresset av att kunna anpassa mitt arbetssätt till just dig och dina specifika behov. Mindfulness och compassion finns alltid med i relationen såväl som i arbetet med affekter. Är utbildad mindfulnessinstruktör. Jag har arbetslivserfarenhet som psykoterapeut inom Företagshälsovård, som handläggare och kurator inom Socialtjänsten och Familjecentral, och dessförinnan erfarenhet av chefsposition. Har intresse för det genuina mötet med människan, utveckling och växande.

Psykoterapeut är en skyddad titel som innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, följt av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildning.

Jag är medlem i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund, och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Är registrerad hos Socialstyrelsen för att bedriva Hälso- och sjukvård.

hvor kan man kobe ampicillin trihydrate