claritin ingen receptive

hvor jeg koeber claritin d

Pustuleuze dermatosen
- Furunkel
- Carbunkel
- Impetigo (krentenbaard. felle roodheid en pustels in het gezicht. Vooral bij kinderen)
- Acne conglobata (ernstige acne op nek, gezicht, rug en billen. Dubbel- en reuzecomedonen, infiltraten, abcessen, fistels en littekens)
- Acne excoriee
- Acne vulgaris (comedonen, pustels)
- Naevus comedonicus
- Rosacea (papels, pustels, teleangiectasieen op het gezicht)
- Folliculitis (pustel in de haarzak. Er kan een haar door de pustel steken)
- Folliculitis barbae (sycosis barbae. De gehele haarfollikel is ontstoken. Zit in de baardstreek)
- Dermatitis perioralis
- Dermatitis ocularis
- Dermatomycose
- Pustulosis palmoplantaris (op handpalmen en voeten pustels in verschillende stadia, schilfering, erytheem. Pustels drogen uit in bruine maculae)
- Psoriasis pustulosa (temperatuursverhoging, pijn, malaise. De steriele pustulae kunnen samenvloeien tot bullae)
- Secundaire pustelvorming bij herpesinfecties enz.
- Geneesmiddeleneruptie
- Pitysporum-folliculitis
- Seniele comedo

Trichosen
- alopecia areata (ronde tot ovale plekken van haaruitval, kunnen samenvloeien)
- alopecia praematura
- alopecia androgenica (als gevolg van androgene steroiden. Bij vrouwen diffuus dunner wordend haar. Bij mannen vooral op de kruin en in de slapen)
- anageen effluvium (diffuuse haaruitval 7-14 dagen na cytostatica of andere toxines)
- telogeen effluvium (door koortsende ziekte, zwangerschap, narcose, geneesmiddelen, voedingsdeficienties en endocriene stoornissen na 3 maanden haaruitval)
- ectodermale dysplasie (erfelijke aandoening)
- allopecia areata (pleksgewijze haaruitval)
- tinea capitis (haarstompjes aanwezig, schilfering. Positieve KOH test)
- secundaire syfilis
- traumatische alopecie (vaak door tractie aan de haren door vlechten, bleken)
- trichotillomanie (dwangmatig uittrekken van haren)
- verlittekenende folliculitis (ontstekingsverschijnselen en pusvorming)
- lupus erythematodes (grillige haaruitval, met schilfering en roodheid)
- pseudopellade van Brocq (verlittekening, zonder ontstekingsverschijnselen. Idiopathisch)
- aplasia cutis congenita (haaruitval op 1 plek. Aangeboren)

- hirsutisme (te veel haar dat via een mannelijke distributie groeit)
- hypertrichose (te veel haar dat niet via een mannelijke distributie groeit)

Ulcereuze dermatosen
- ulcus cruris venosum (zweer op been door aderinsufficientie)
- ulcus cruris arteriosum (zweer op been door slagaderinsufficientie. Vaak lateraal of pretibiaal. Vaak 's nachts pijn)
- gemengd arterieel en veneus ulcus cruris (zweer door ader- en slagaderinsufficientie)
- microangiopathisch ulcus (door insufficientie microcirculatie. Vaak bij hypertensie en diabetes. Vaak meerdere zweertjes)
- decubitus/ traumatisch ulcus (doorligplek/ zweer na ernstig ongeluk)
- neurotrofisch ulcus (zweer die onstataat door verminderd gevoel in de huid. Vaak op voetzolen)
- ecthyma (door streptokokken of stafylokokken. Acuut beloop. Purulente korsten. Onstaan na infectie van bijv. een insektenbeet)
- ulcus bij vasculitis (pijnlijke zweer. Daarnaast purpura, livedo, noduli, nodi)
- ulcererende tumor
- pyoderma gangraenosum (opgeworpen en livide-rode rand, ontstaat in korte tijd, zeer pijnlijk. Immunologische oorzaak)

Vaatziekten en vasculaire reacties
- varicositas
- tromboflebitis
- tromboflebitis migrans
- cutane vasculitis van de kleine bloedvaten
- septische purpura/vasculitis
- capillaritis/ gepigmeneerde purpura

Dermatomycosen
- dermatofytosen
- candidiasis
- malassezia infecties

Squameuze afwijkingen of droge huid
- keratosis piloris
- ichthyosis vulgaris

Sclerose
- lichen sclerosis

Tumoren (premaligne en maligne)
- Keratosis actinica
- Verruca seborrhoica
- Morbus Paget
- Morbus Bowen
- Naevus pigmentosus
- Blue naevus
- Naevus naevocellularis
- Atheroomcyste
- Dermatofybroom
- Spinocellulaircarcinoom
- Basaalcelcarcinoom
- Plaveiselcelcarcinoom
- Melanoom (superficial spreading melanoma SSM, nodulair melanoom, lentigo maligna melanoma LMM, acrolentigineus melanoom, subunguaal melanoom)
- Angiomateuze tumoren
- Overige

I had problems with my swollen feet expecially in my left leg. Also problems with dry and pigmentation in the skin especially in my right side of my body. I lost lots of hair, even my eyebrown and eyelashes falls out. Also problem with acne in my skin. The only medicine I took was hair volume (vitamine and minerals for the hair). I also helsp with my digesitve system. After ayurveda treament with Asha I'm cured.

Skadliga bakterier, parasiter och svampsjukdomar är en dålig grogrund för tarmen och hälsan!

Skadliga bakterier håller nyttobakterierna i schack och kan ta över tarmfloran allt mer om det vill sig illa.

Parasitsjukdomar och svampsjukdomar som Candida är vanligare än många människor tror och kan ställa till stora problem. Som tur var kan såväl parasitsjukdomar och Candida behandlas, ofta på liknande sätt.

Magens och tarmens bakterier brukar delas in i två huvudgrupper:

 • Nyttobakterier
  Lactobacilluskulturer, exempelvis acidofilus, bulgaricus och bifidusbakterier. Probiotika är nyttobakterier.
 • Skadliga bakterier
  Förruttnelsebakterier ( Coliforma bakterier ), parasiter, svamp.

Nyttobakterierna behövs för kroppens näringsomsättning. De skadliga bakterierna kan om de tar överhanden skapa stora problem, främst i tarmfloran och tarmväggarna.

Att gemomföra tarmrening av något slag kan var det första steget för att återfå balansen i tarmen. Escherichia coli (E-coli) är en vanligt förekommande förruttnelsebakterie som lever i tjocktarmen och som vid obalans kan ta överhanden över nyttobakterierna, vilket inte är bra. Detta kan sen vara en grogrund för olika slags parasiter och svampar som Candida att ta överhanden.

Förruttnelsebakterierna tillverkar också olika sorters gifter (toxiner) som kan göra så vi känner oss energilösa och trötta. Nervsystemet anses även kunna bli påverkat negativt av dessa toxiner. Brist på signalsubstansen acetylkolin som behövs för nervsystemet anses bl.a. kunna ske. Förruttnelsebakterierna livnär sig gärna på vitaminer, enzymer och proteiner m.f. För mycket och oönskade förruttnelsebakterier i tarmen kan därför även vara grovgrund för näringsbrist av olika slag.

Parasiter fungerar toxisk då de är främmande för vår kropp och kan göra skada på kroppen. Parasiter kan vi få i oss på många sätt: från våra husdjur, genom att äta rå (inte genomstekt) kött och fisk, dricka förorenat vatten utomlands m.m. Många människor har parasiter i sin kropp, detta utan att veta om det. De gör störst skada i tarmsystemet men kan även finnas på flera ställen, som i levern mf. I tarmarna kan de finnas gömda och bygga bon i tarmfickor, i tarmslem och tarmplack. Inälvsmaskar är en typ av parasiter som kan finnas i våra tarmar. Inälvsmaskar delas in i grupperna plattmaskar (Platyhelminthes) och rundmaskar (Nemathelminthes). Exempel på maskar kan vara rävbandsmask (ifrån kött), springmask (vanlig hos små barn), hakmask, piskmask, spolmask och trikiner.

Tecken på problem med parasiter kan vara:

 • Kroniska matsmältningsproblem
 • Gaser i magen
 • Diarré/ förstoppning
 • Ovanligt stor trötthet
 • M.fl.

Candida är en jästsvamp som ingår i vår normala kroppsflora. Finns normalt i munnen, mag- tarmkanalen och slidan. Det finns ett flertal oika typer av Candida där Candida albicans är den vanligaste formen. Candida trivs i fuktig och varm miljö, ca 37 grader. Minst 25 % av befolkningen beräknas ha överskott av Candida i västvärlden. Candida kan om det vill sig illa utvecklas till en svampsjukdom (mykoser) och skapa stora problem i kroppen. Candida kan då invadera alla kroppens organ men trivs då särskilt väl i matsmältningskanalen och i tarmarna.

Om man har parasiter i kroppen så ökar även detta risken för Candidaproblem.

Tecken på problem med Candida kan vara:

 • Dålig matsmältning
 • Diarré/förstoppning
 • Gaser i magen
 • Försämrat immunförsvar
 • Flytningar
 • Svampinfektioner i underlivet
 • Sveda när man kissar
 • Urinvägsinfektioner
 • Menstruationsrubbningar
 • Klåda i anus
 • Allergier
 • Psoriasis
 • Blåsor i munnen
 • Rinnande ögon
 • Illaluktande andedräkt
 • Problem med blodsockret (se insulin)
 • Trötthet
 • Humörsvängningar
 • Depressioner
 • Huvudvärk
 • Hud- och hårproblem
 • Försämrat minne
 • Koncentrationssvårigheter
 • Dålig blodcirkulation
 • Återkommande förkylningar
 • Muskelsmärtor (även muskelsjukdomen fibromyalgi)
 • Ofullständigt nedbrytning av proteiner
 • M.fl.

I munnen heter Candidabesvär torsk. Symtom kan vara vit beläggning på tungan, sprickor i mungipan. På huden rodnande utslag mellan skinkorna eller under brösten. Candiasvampen kan lura kroppen att den har tillräckligt med östrogen, vilket kan föra med sig det att kroppens naturliga produktion av hormonet östrogen minskar.

Tarmsjukdomar som IBS kan förväxlas med candida.

även reaktioner från vaccinering av olika slag har kopplats till Candidabesvär.

Candida kan få hjälp och bre ut sig och skapa obalans i kroppen. När detta sker kan det även skapas en mer aggressiv form av Candida som kan växa genom tarmens slemhinnor och gynna läckage av toxiner (över 80 st) av olika slag till resten av kroppen anser somliga.

Candidaobalans kan uppstå bl.a. beroende på:

claritin uden receptek

Besides following your doctor's advice, you can help your child by making healthy lifestyle choices:

 • Serve healthy foods. Eating a lot of fruits and vegetables can help fend off diseases that might trigger psoriasis.
 • Help your child stay at a healthy weight. This decreases the risk of inverse psoriasis.
 • Remind your child to keep skin clean and well moisturized. Bathing daily with bath salts or oils and then applying moisturizer can help ease the symptoms of psoriasis.
 • Spend time outdoors. Limited amounts of natural light can help with psoriasis.
 • Give your child emotional support. Many kids who have emotional problems due to their psoriasis can benefit from talking with a therapist or joining a support group of people who understand the challenges of dealing with psoriasis.

Most psoriasis will respond well to treatment, but it's important to stay on top of it. If your child should apply an ointment twice a day, remind him or her to do so; if a little more sun is recommended, join your child for a daily walk. Your efforts, and your child's, will help control psoriasis symptoms.

It's common for psoriasis to show up on the genitals of men and women. Psoriasis of the penis can occur on circumcised and uncircumcised men, and is generally found on the glans (round area at the end) and/or the shaft of the penis. Psoriasis can also be found anywhere in the groin area.

The most common type of psoriasis of the penis is inverse psoriasis, which doesn't have the scaling that's typically seen in plaque psoriasis. Instead, it usually shows up as smooth lesions or patches that are dry, shiny and red or pinkish in color.

Like psoriasis elsewhere, penis psoriasis can be triggered by a number of things; contraceptives like spermicidal creams, tight-fitting clothes or sexual intercourse are known cause penis psoriasis. It can also flare-up spontaneously without any apparent cause or trigger.

When psoriasis affects the penis, it can cause a significant amount of physical discomfort and often interferes with sexual activity. It cannot, however, be spread from one person to another by sexual contact (or any other kind of contact).

Treating penis psoriasis can be more difficult than treating psoriasis on other parts of the body because of the thinness of the skin in the genital area and its increased sensitivity. For example, coal tar and tazarotene aren't usually used here because of the potential for irritation. Mild topical treatments and ultraviolet (UV) light are more often prescribed.

The most widely used topical treatments for psoriasis of the penis are tacrolimus ointment or pimecrolimus cream, which can be effective but can also cause some irritation. Other topical treatments include low-strength corticosteroid and calcipotriene (sometimes mixed with petroleum jelly), but these must be used carefully because of irritation, permanent thinning of the skin and other side effects.

UV light is also effective at treating penis psoriasis, but it must be used cautiously. Much lower doses of UV light are used when treating the genital area because of the potential for severe burning of the thinner skin in this area.

Some doctors avoid prescribing systemic treatments when psoriasis occurs primarily in the genital area, but other doctors may prescribe it when topical creams and light therapy aren't effective. Ask your doctor which treatments will give you the best results.

Other tips for managing penis psoriasis include:

 • keeping the genital area clean
 • wearing a lubricated condom during intercourse
 • washing off medication before sexual activity, then reapplying it after

Talk with your sexual partner(s) so they have a better understanding of psoriasis and how it affects you.

National Psoriasis Foundation

The Psoriasis Association (UK)

Publication Review By: the Editorial staff at HealthCommunities.com

Published: 18 Feb 2011

Last Modified: 22 Jan 2015

I årevis har der været forskellige tilgange til behandling af pletpsoriasis. Nogle af dem kan have varige effekter på din krop eller forårsage begrænsninger i din dagligdag.

Det er grunden til, at vi har udviklet Philips BlueControl 1

Med den nye Philips BlueControl, har vi brugt vores ekspertise i blå LED-lysbehandling til at gøre en forskel indenfor psoriasisbehandling.

Vi ønsker at styrke dig i at leve et aktivt og sundt liv. Med Philips BlueControl har vi fundet en skånsom og effektiv måde at behandle mild til moderat pletpsoriasis ved at aktivere de naturlige helingsprocesser i huden 2,3..


Med Philips BlueControl kan du behandle din psoriasis hjemme, på arbejde eller på farten – og nyde friheden til at leve dit liv imens.


Livet med psoriasis opleves forskelligt af alle. Vi forstår, at det nogle gange kan være svært at få hverdagen til at gå op, når du samtidig skal bruge tid på din psoriasisbehandling.

Med Philips BlueControl vil vi derfor hjælpe dig på din rejse mod bedre hud, hvor end du er – effektivt og kemikaliefrit. 4,5

Den blå LED-lysteknologi fra Philips forandrer oplevelsen af psorisasisbehandling.

Overvejer du om Philips BlueControl er det rigtige for dig? Se vores produktanvisningsvideo eller besøg vores produktside.

Hjemme, på arbejde eller på farten – Philips BlueControl er verdens første bærbare lysbehandling af mild til moderat pletpsoriasis. Den kommer med en komfortabel strop, så du kan fortsætte med din hverdag, imens du behandler din psoriasis.

Du bestemmer hvor og hvornår, du behandler dine symptomer.

Studier har vist, at patienter oplever mærkbare forbedringer af deres pletpsoriasis symptomer, når de har behandlet med LED-lys et par uger. Og for nogle patienter forsvandt psoriasispletterne fuldstændigt.

Blåt LED-lys reducerer betændelsestilstande og hjælper din hud med at regenerere i normal hastighed 2,3


Ved en vurdering af hvor stor en procentdel af din hud der er dækket (alvorsgraden af din psoriasis), vil et område på størrelse med din håndflade svare til 1 %. Hvor stor en procentdel (hvor mange håndflader) af din hud er efter din vurdering dækket?


Det blå LED-lys fra Philips BlueControl Advance igangsætter naturlige lindringsprocesser i din hud, der hjælper med at reducere inflammation og for hurtig cellevækst fra pletpsoriasis. 2,3 BlueControl er klinisk testet på patienter, der lider af pletpsoriasis (psoriasis vulgaris) – men den er endnu ikke blevet testet i forbindelse med andre hudlidelser. 5

BlueControl anbefales til brug på ekstremiteter (arme, albuer, ben og knæ). Det er en bærbar enhed, som kan anvendes på kroppen vha. en tekstilstrop. Selvom den fleksible strop gør det muligt at anvende enheden på ryggen og/eller skuldrene, er behandlingen på disse områder ikke klinisk testet. Kontakt din læge, inden du anvender BlueControl, eller hvis du ønsker at anvende behandlingen på andre områder på kroppen end anbefalet. Enhedens størrelse og den anbefalede behandlingstid for hvert psoriasisområde gør den ideel til behandling af områder, der dækker mindre end 10 % af kroppen (mild til moderat pletpsoriasis). For yderligere oplysninger henvises der til brugervejledningen for Philips BlueControl eller til brugervejledningen for Philips BlueControl Advance og listen over kontraindikationer.

hvor jeg koeber claritin d

Ved arterielle sår skal den lokale sårbehandlingen være tørr og ikke irriterende. Sårene bør inspiseres flere ganger ukentlig.

Ved optimal konservativ behandling kan man forvente at 60–70 % av venøse sår hos ellers friske pasienter tilheler i løpet av 3 måneder. Residiv er vanlig. Når såret har grodd, bør pasienten bruke kompresjonsstrømper for å hindre residiv av sår. Hvis kirurgisk korreksjon av insuffisiente kommunikanter er mulig, kan dette redusere residivhyppigheten.

Prognosen ved arteriosklerotisk sår avhenger av grunnlidelsen og om sirkulasjonen kan bedres ved karkirurgisk inngrep.

Hudsykdommer. Skjematisk fremstilling av de ulike forandringer i huden som sees ved ulike hudsykdommer.

Hudsykdommer. av Enciclopedia Catalana/KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Hudsykdommer, sykdommer som primært affiserer huden. Hudsykdommene kan uten videre iakttas som utslett på huden. Huden har et begrenset register av reaksjonsmåter. De forskjellige hudsykdommene kan karakteriseres på grunnlag av hvilke elementer utslettet består av, hvor på kroppen utslettet er lokalisert og av sykdommens forløp.

Psoriasis og eksem er de kroniske hudsykdommene som forekommer hyppigst i Norge. Omtrent halvparten av alle pasientene som er innlagt ved hudavdelingene i Norge, har en av disse diagnosene. Det er ca. 100 000 personer i Norge som har psoriasis. Stadig flere barn får atopisk eksem (barneeksem), og mer enn 10 % av alle norske barn har nå denne sykdommen i en kortere eller lengre periode i oppveksten. Årsaken til økningen er ukjent. De fleste blir bra i løpet av oppveksten, men omtrent 1 % av den yngre voksne delen av befolkningen har periodevis plager av atopisk eksem. I noen yrker er kontakteksem et viktig problem, for eksempel blant frisører og pleiepersonale.

Antall tilfeller med hudkreft har vist en betydelig økning de siste tiårene. Spesielt gjelder det malignt melanom (pigmentcellekreft, føflekkreft), hvis forekomst var åtte ganger hyppigere i 1990-årene enn i 1960-årene i Norge. Det er god grunn til å tro at dette skyldes endrede solingsvaner i befolkningen. I 2005 ble det registrert ca. 1000 nye tilfeller av malignt melanom. Basalcellekreft er langt vanligere enn malignt melanom, og er den hyppigst forekommende av alle krefttyper.

De opprinnelige veneriske sykdommene, spesielt syfilis og gonoré, er nå sjeldne i Norge, dog noe økende de siste årene, men i stedet har andre alvorlige seksuelt overførte sykdommer kommet til, spesielt hiv/aids, Chlamydia og herpes 2 (se herpesvirus).

Elementene i et utslett kalles gjerne efflorescenser og deles i primære og sekundære. De viktigste primære efflorescensene er fargeforandringer (makel eller flekk), små knuter (papler), større fortykkede områder (plaques), små væskefylte blemmer (vesikler) og store væskefylte blemmer (bullae). Sekundære efflorescenser er bl.a. flass, fortykket hud (hyperkeratoser), skorper, tynn hud (atrofi) og arr. Mange hudsykdommer har navn som beskriver deres utseende (morfologi).

De veneriske sykdommene (kjønnssykdommene) ble knyttet til hudsykdommene fordi de ofte medførte utslett. Spesielt gjelder dette syfilis, som gjennom sitt naturlige forløp kan gi en rekke forskjellige utslett.

Diagnostikk av hudsykdommer bygger på klinisk undersøkelse av huden og de forandringene som finnes der, sykehistorie og eventuelt supplerende undersøkelser. Ved spørsmål om allergi kan det være aktuelt å gjøre allergitester. Avhengig av problemstillingen kan det gjøres hudtester med stoffer som mistenkes å være årsaken til utslettet. Allergitester gjøres enten ved å føre stoffet inn i huden med en liten nål (prikktest), eller ved å plassere det aktuelle stoffet direkte på huden og la det ligge i to døgn (eksemprøver, lappeprøver). Ved prikktester vises reaksjonen i løpet av minutter. Denne testen er aktuell ved spørsmål om reaksjon på matvarer som egg, melk og fisk, og ved reaksjon på kontakt med pelsdyr som hest, hund og katt.

Ved positive reaksjoner ved eksemprøver oppstår det et eksem på teststedet etter 2–3 døgn. Denne testen er bl.a. aktuell ved mistanke om reaksjon på metaller (nikkel, kromater), gummi og parfyme. Hvis utslettets utseende ikke gir grunnlag for en sikker diagnose, eller hvis det er mistanke om kreft, vil det være aktuelt å gjøre en hudbiopsi.

Forståelsen av hudsykdommene er betydelig større i dag enn for bare 20 år siden. Fortsatt gjenstår imidlertid mange uløste spørsmål før vi kjenner årsaken til viktige hudsykdommer som psoriasis, atopisk eksem og hudkreft. Nye erkjennelser har imidlertid lagt grunnlaget for store fremskritt når det gjelder behandling av hudsykdommer. Fra 1950-årene har kortison-preparater revolusjonert behandlingen. Det er utviklet kortisonkremer som kan holde de fleste hudsykdommene i sjakk. Slike kremer har imidlertid sine begrensninger: De skal brukes periodevis, vanligvis ikke lenger enn 20 dager på ett hudområde da langvarig bruk kan gi tynn hud.

Kalsinevrinhemmere er en annen gruppe medikamenter som kan brukes til lokalbehandling av hudsykdommer, først og fremst eksemer. Fordelen med disse preparatene er at de ikke gir tynn hud. De kan derfor brukes i lengre perioder og er et nyttig alternativ/supplement til kortisonkremer.

Mange pasienter med hudsykdommer blir bedre om sommeren, hvilket vanligvis skyldes en gunstig effekt av solens ultrafiolette stråling. Dette fenomenet utnyttes i lysbehandling av hudsykdommer. Det benyttes lysstoffrør som gir kortbølget ultrafiolett lys (UV-B). I noen tilfeller gis også langbølget ultrafiolett lys (UV-A) i tillegg. Mest brukt er lysrør som avgir et smalspektret UVB i øvre del av UVB-spekteret, såkalt TL01. Mange pasienter med kroniske hudsykdommer går regelmessig til lysbehandling ved hudavdelinger eller hos privatpraktiserende hudleger.

Klimabehandling er et spesielt tilbud i offentlig regi til psoriasispasienter og er et alternativ til sykehusbehandling. Tilbudet innebærer et tre ukers opphold med soling og bading på Kanariøyene.

Retinoider er en gruppe stoffer som er avledet av A-vitamin, og som er svært nyttige i behandlingen av hudsykdommer der forhorningsprosessen er forstyrret (se huden). Dette gjelder spesielt psoriasis og iktyoser, som kan behandles med medikamentet acitretin. Isotretinoin er et annet retinoid som påvirker talgkjertlene slik at talgproduksjonen reduseres til et minimum. Dette utnyttes i behandlingen av akne.

Psoriasis er en hudsykdom som blant annet er karakterisert av for rask celledeling i overhuden. Metotrexat er et stoff som reduserer celledelingen i kroppen. Det er et effektivt middel i behandlingen av psoriasis.

Mange hudsykdommer karakteriseres av økt immunologisk aktivitet i huden. Medikamenter som demper immunapparatet, kan derfor være effektive i behandlingen av hudsykdommer. Eksempler på slike medikamenter er prednisolon, azatioprin og cyklosporin.

De siste årene er det kommet en rekke nye legemidler på markedet som karakteriseres av at de er spesialdesignede antistoffer, som har evnen til å blokkere definerte signalmolekyler, ofte omtalt som biologiske legemidler. Bakgrunnen for utvikling av slike legemidler er ny kunnskap om hvilke signalmolekyler som driver ulike sykdomsprosesser, slik som psoriasis. Effekten er i mange tilfeller svært god, og bivirkningsprofilen er stort sett gunstig. En ulempe er at denne typen behandling er meget kostbar, ca. kr 150 000 per år for en pasient.

Se også dermatologi (læren om hudsykdommer).

Ingen vill vara allergisk – vare sig det är pälsdjur, pollen eller något annat som man inte tål. Men som tur är finns det idag effektiv behandling mot allergi. En del får tillräcklig hjälp av de receptfria allergimediciner som finns på apoteken. Men många får inte tillräcklig lindring av sina symtom från receptfria läkemedel – då är det dags att boka en tid hos läkare som kan förskriva effektivare allergiläkemedel vid behov.

Om du är osäker på vad som orsakar din allergi kan du behöva göra ett allergitest på din vårdcentral. Det finns också allergimottagningar som din läkare kan skicka en remiss till om det behövs. De flesta allergier behandlas på liknande sätt men om du vet vad det är som du inte tål är det lättare att undvika de retande ämnena som gör att du blir allergisk.

Vilken behandling som passar dig bäst beror på vad du är allergisk mot, hur känslig du är och hur ofta du utsätts för det som du inte tål. Det är viktigt att du inte ger med dig förrän du har hittat en behandling som gör att du kan leva med din allergi och ha en god livskvalitet. Ingen ska behöva acceptera att gå omkring och känna sig snuvig och trött på grund av sin allergi. Det finns hjälp att få!

Målet med allergibehandlingen är att du skall kunna vara helt symtomfri. Genom att svara på frågorna i vårt test kan du ta reda på om du bör tala med din läkare om att justera din behandling.

Den första medicinen man brukar prova om allergin är lindrig och tillfällig är antihistamintabletter. Antihistamin blockerar den allergiska reaktionen i kroppen och används för att behandla allergi mot bland annat pollen, pälsdjur, kvalster, kyla, mögel och vissa födoämnen. De kan lindra klåda i näsa och ögon och minskar också rinnsnuva och nysningar. Antihistamin finns som tabletter, ögondroppar och nässpray. Effekten sätter in inom 15 minuter till en timme och ger därför en snabb symtomlindring på de mest akuta besvären. Dessa läkemedel kan köpas receptfritt på apoteket, men det går även att få dem på recept.

Nässpray med kortison (glukokortikoider) kan hjälpa vid allergi. Kortisonet dämpar den inflammation som uppstår till följd av allergin och har en god effekt på främst nästäppa och rinnsnuva. En nackdel med kortison är att det tar tid innan effekten blir kännbar, vilket kan kännas frustrerande när symtomen är som jobbigast. Kortison är dock viktigt att använda regelbundet för att få bäst effekt. Vid milda besvär kan kortisonnässpray köpas receptfritt på apoteket, men man kan även få det utskrivet på recept. Om man fortfarande har besvär trots behandling eller vid mer långvariga besvär kan effektivare behandling förskrivas av läkare.

Nässpray med antihistamin och kortison

Det är inte ovanligt att enbart kortison eller enbart antihistamin ger otillräcklig effekt om man har mer besvärande symtom. En läkare kan då skriva ut en nässpray som innehåller både antihistamin och kortison. Behandlingen motarbetar då uppkomst av de symtom som orsakas av histaminet samtidigt som det även behandlar de symtom som orsakas av den inflammatoriska reaktionen vid allergi. Det innebär att man får god effekt på klådan i näsan, nysningar, rinnsnuva, nästäppa samt röda, rinnande och kliande ögon. Antihistaminet i nässprayen bidrar även till att effekten sätter in snabbare än nässpray som enbart innehåller kortison och en första lindring kan uppnås redan inom 15 minuter.

Vid riktigt svåra symtom kan kortison även ges i tablettform under kortare period. Kortisontabletter dämpar inflammationen i kroppen och har god effekt på nästäppa och minskar även rinnsnuva och nysningar.

Eftersom kortisontabletter påverkar hela kroppen brukar man föredra en lokal behandling med nässpray, men om annan behandling inte räcker till kan man ta kortisontabletter under en kortare period för att få effektivare hjälp.

Om man har svåra symtom trots att man har testat all tillgänglig läkemedelsbehandling kan man behöva göra en allergivaccination. Det innebär att man under cirka 3-5 års tid injicerar mycket små mängder av det ämne man inte tål, för att immunförsvaret sakta ska vänja sig och inte reagera så starkt mot det man är allergisk mot. Man ökar alltså kroppens tröskel för det allergiframkallande ämnet, vilket innebär att den allergiska reaktionen försvagas. Behandlingen ges vanligen som (sprutor) på en allergimottagning och det krävs flera års behandling för att kroppen ska vänja sig, varför man endast får allergivaccinationer om annan behandling inte fungerar.

Makeupartisten Conny Bäckström som bland annat arbetat med Eurovision Song Contest ger sina bästa tips på vad du som har rosacea ska tänka på kring hudvård och smink.

Upp till en av tio svenskar är drabbade av hudsjukdomen rosacea som drabbar centrala delar av ansiktet. Besvären är något vanligare hos kvinnor än män. Conny Bäckström är makeupartist med produktioner som Eurovision Song Contest, Melodifestivalen, Idol, Stjärnorna på slottet och Alcazars krogshow Disco Defenders på meritlistan.

hvor kan man kobe zyrtec vs claritin