cleocin ingen reception

cleocin dosering prednisolon

Så snart jeg bliver klar over at dit eksem kan være en arbejdsskade vil jeg orientere arbejdsskadestyrelsen herom. Efter ganske kort tid vil du modtage en kvittering fra arbejdsskadestyrelsen og vi vil herefter mødes igen til en fornyet konsultation med henblik på at skrive en attest til arbejdsskadestyrelsen. De spørgsmål jeg vil stille vil minde ret meget om en almindelig konsultation, men jeg vil dog også gå lidt mere ind på hvilke belastninger du har været udsat for på dit arbejde. Det kan f.eks. dreje sig om hyppig håndvask eller brug af latex eller vinylhandsker såvel som f.eks. udsættelser for hyppig kontakt med metaller, f.eks. sakse, der kan indeholde nikkel. Vi vil endvidere udarbejde en lille liste over de ansættelser du har haft igennem tiden.

Jeg vil herefter sende attesten ind til arbejdsskadestyrelsen og efter nogen tid vil du få at vide om du er berettiget til en erstatning eller ej. Det er arbejdskadestyrelsen og alene dem der afgør dette, ikke mig.

Nogle patienter spørger mig fra tid til anden om inddragelse af arbejdsskadestyreslen kan medføre en forringelse af deres erhvervsmæssige muligheder. Det er her vigtigt at anføre, at du godt kan fortsætte dit arbejde selvom du har fået godkendt en arbejdsskade og modtager en erstatning. Endvidere er din arbejdsgiver forsikret imod arbejdsskade, så det er forsikringen og ikke din arbejdsgiver der skal betale din erstatning. Sluttelig har du en fortrydelsesret. Du har nemlig mulighed for så snart du modtager kvitteringen fra arbejdsskadestyrlsen at meddele dem, at du slet ikke ønsker sagen optaget alligevel. Arbejdssskadestyrelsen vil herefter henlægge din sag.

Sundhedspersonale, frisører, tandlægeassistenter og køkkenmedarbejdere er blandt dem der ofte rammes af håndeksem på grund af vådt arbejde og kontakt med diverse kemikalier. Flere andre erhverv er dog også ret hyppigt repræsenteret.

Eksemtestning ( allertgitestning ) vil oftest indgå i udredningen og vil blive tilbudt dig før vi kan skrive en attest til arbejdsskadestyrelsen.

Rosacea er en tilstand med rødme, svie og knopper i ansigtet. Der behandles med antibiotika i creme eller tabletter og der opnås gerne en god virkning på knopperne. Det er heldigt at knopperne ofte svinder på en meget lav dosis af antibiotika, således at man bedre kan tåle langvarige kure. Bundrødmen generer mange. Er der små tynde blodårer kan jeg eventuelt henvise dig til laserbehandling på Bispebjerg Hospital. Nogle har gavn af Isotretinoin i små doser.

Skæl i hårbunden er ret almindeligt og de fleste har prøvet en skælshampoo, men uden at blive helt tilfredse. Det kan nogle gange være nødvendigt at skifte til en anden og mere effektiv type, eller der kan være behov for at benytte en særlig vandopløselig salicylsyreholdig creme, der vaskes ud næste morgen. Endvidere kan benyttes væsker med kortison i, men dette kan bare anvendes periodevis og er på recept. En sjælden gang udskriver jeg recept på en tjæreholdig shampoo til patienter med psoriasis. Tjære afgiver lugt, men dog kun forbigående, og foretrækkes derfor ikke af de fleste. Det er vigtigt at få behandlet en skællende hårbund for følgen kan blive udtynding i håret. En sufficient behandling kan i mange tilfælde få hår, der er faldet af på grund af skælsygdom, til at komme tilbage, fordi hårrødderne ikke er gået til grunde.

Alopeci ( pludseligt opståede bare pletter ) har oftest en god prognose, men det fremmer genvæksten med injektion af et corticosteroid kaldet kenalog. Der anvendes hertil en meget smal nål og der lægges små dråber blot to millimeter under huden sv.t. de nøgne pletter. Stikkene er uhyre små. Vil man ikke stikkes, kan man fryse eller smøre udenpå.

Der findes andre former for hårtab, herunder mere diffuse hårtab, hvoraf nogle har en god prognose mens andre bestemt ikke har. Aldersbetinget hårtab har vi ikke nogen behandling til, fordi hårrødderne er gået til grunde.

Det er vigtigt at gøre sig klart, om der er svamp i neglen. Man tager derfor en lille prøve af den syge negl. Enten klippes der lidt brokker af yderst eller man skraber på overfladen. Prøven sendes ind til Statens Seruminstitut og hvis der findes svamp behandles der med tabletter og/eller lak med svampemiddel i. Der går mindst ½ år førend man kan vurdere resultatet – den normale negl skal have mulighed for at vokse ud. I de fleste tilfælde hjælper det, men der findes negle der er utilgængelige for terapi.

Psoriasis i negle kan behandles ved at man smører salve på neglelejerne, men det må gøres i 3 måneder og fører ikke altid frem. Nogle sprøjter kortison ind i neglelejerne, men det er ikke uden bivirkninger. Har man udbredt psoriasis og får man enten tabletter eller injektioner, så kan denne medicin samtidig virke gunstigt på neglene. Hos nogle svinger intensiteten af neglepsoriasis spontant – i perioder kan disse patienter være næsten fri for lidelsen, men den kan blusse op på ny og stress kan spille ind.

Der findes andre sjældnere lidelser i negle. Ikke alt kan man behandle.

Vorter er mange ting fordi de kan være små og let tilgængelige for behandling eller store og sidde på områder, hvor de har dybere rødder. Frysebehandling kan mærkes mens det sker ( det varer 15-40 sekunder ) og nogen tid bagefter, men vi kan jo gå langsomt frem og lægge ud med en lille dosis først. En anden mulighed, der kan være nyttig til visse fodvorter, er plasterbehandling under anvendelse af ligtornplaster ( jeg giver dig information om metoden ). Når det gælder børn må man altid opveje fordele mod ulemper. Der kan gives frysning, men det er ikke en god ide, hvis barnet derved udvikler en lægeskræk, der kan give vanskeligheder senere hen.

Vandvorter ( molluskler ) fjernes bedst hos både børn og voksne med en meget lokaliseret form for frysning. Behandlingen af hver vandvorte varer 6-8 sekunder, og man kan evt. bruge lokalbedøvelse i form af EMLA creme, der påføres forud. Frysebehandlingen bliver herved noget nær smertefri. Mange voksne klarer sig fint uden bedøvelse da frysningen er kortvarig og lokaliseret til selve vorten.

Udtrykket pletter dækker over mange diagnoser og det er hudlægens opgave at skelne imellem disse, evt. at tage hudprøve og sende til mikroskopi, hvis der er mistanke om noget, der kunne være eller kunne udvikles til kræft, hvoraf den almindeligste type er det basocellulære carcinom. I andre tilfælde drejer det sig blot om uskyldige brune pletter, røde prikker eller sådanne vorter, som mange udvikler når man passerer den første ungdom ( seboroiske vorter ). Sidstnævnte er meget almindelige og jeg plejer at fryse dem væk, hvilket er effektivt og blodløst. Det samme gøres med takkerne mange har under arme og ved halsen.

Klamydia diagnosticeres ved hjælp af en simpel urintest og behandles med tabletter (antibiotika). Man kan have klamydia uden at vide det da symptomer kan være svage. Hos andre kan der være en svie ved vandladningen.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Kondylomer ( kønsvorter ) er ofte forsøgt fjernet ved hjælp af pensling når patienten kommer hos os. Jeg benytter frysning, og det lyder måske ubehageligt at blive frosset på så følsomme steder, men frysningen er meget hurtig og lokaliseret og næsten alle bliver forbavset over, hvor let det går. Der kan også anvendes en bedøvende creme(Emla creme). Tal med Henrik Flindt-Hansen om det først, da man ikke må bruge dette i alt for store mængder. Kondylomerne hæver lidt op efter en frysebehandling og herefter visner de i løbet af en uges tid. Selve sygdommens varighed kan imidlertid ikke forudses hos den enkelte. Nogle bliver i orden i løbet af 14 dage, andre har desværre problemer med nye vorter i lang tid.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Herpes diagnosticeres ved hjælp af en lille podning med en vatpind og der kan behandles med tabletter. Hos nogle vender det tilbage igen og igen og enkelte har behov for langvarig tabletbehandling.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Syfilis og HIV er heldigvis sjældne i Danmark. Man kan selvsagt blive undersøgt for disse lidelser, og jeg beder dig gå på laboratorium, hvor der tages blodprøve. Vi aftaler forud, hvordan du vil have svaret. Behandling og opfølgning finder sted på sygehus.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Der findes flere hundrede hudlidelser og de fleste er sjældne. Hvis man vil bekræfte en diagnose, kan man tage en lille hudprøve ( en biopsi ) på 2-3 millimeter i diameter efter at have bedøvet det pågældende hudområde med et par dråber bedøvelse af samme type som det tandlægen bruger (Xylocain). Prøven bliver efterfølgende undersøgt ved mikroskopi på et patologisk laboratorium af speciallæge i patologi. Behandlingen vil afhænge af diagnosen.

Henrik Flindt Hansen
Dr. med.
Speciallæge i hud- og kønssygdomme
(dermatologi og venerologi)
Dermatologist MD. D.Sc.

Amagertorv 23 (strøget) 1160 København K

Konsultation: Alle hverdage fra kl. 08:00
Consultation: Daily from 08:00 a.m.

Telefontid: Alle hverdage fra kl. 11:00
Telephone hours: Daily from 11:00 a.m.

Telefon | Phone: +45 33 14 88 34

Switch to Biological Agent in Psoriasis Significantly Improved Clinical and Patient-Reported Outcomes in Real-World Practice

Dermatology and Venereology, Public Health and Clinical Medicine

Background: Although clinical studies have shown efficacy of biological agents in moderate to severe psoriasis, observational studies of real-world effectiveness are rare. Objective: To analyse the psoriasis area and severity index (PASI) and quality of life by the EQ-5D questionnaire and dermatology quality of life index (DLQI) in psoriasis patients who switched from conventional systemic treatment to biological agents in clinical practice. Furthermore, to analyse patient groups with the highest benefit of biological agents. Methods: Longitudinal, observational study based on the Swedish National Registry for Systemic Treatment of Pso-riasis, PsoReg. Outcomes of biological-naïve patients who switched to a biological agent (n = 267) were analysed before switch and at the first follow-up. Results: Patients significantly improved in EQ-5D, DLQI and PASI (p

Since biological agents were introduced for patients with moderate to severe psoriasis, randomized controlled trials (RCTs) have shown substantial benefits of these treatments; both in terms of clinical skin involvement [1,2] and in terms of health-related quality of life (HRQOL) [3,4,5]. RCTs are the gold standard for testing efficacy and safety in evidence-based medicine. Observational studies, on the other hand, are important when estimating effectiveness, i.e. how interventions work in real-world settings. RCTs may be very different from clinical practice because of study selection criteria. RCTs typically exclude older age groups and patients with comorbidities, and they are limited by short study periods and small samples [6,7]. Observational studies are necessary in health economic evaluations, in order to ensure that society's money is well spent, but it may also provide a ‘reality check' for physicians when individualizing patients' treatments. Observational studies of biological agents for psoriasis are rare [8].

Swedish treatment guidelines state that the indication for biological agents in psoriasis is moderate to severe psoriasis in adults who do not respond to conventional systemic treatment or who show intolerance or contraindications to such treatments [9,10]. The National Registry for Systemic Treatment in Sweden, PsoReg, makes it possible to analyse nationwide real-world data, where patient characteristics and treatment compliance may be different from RCTs.

cleocin receptionist

In de regel begint men meestal met lokale therapie waarbij men met de hulp van medicinale crèmes tracht de schilfering en de ontsteking onder controle te krijgen. Het al dan niet starten met deze behandeling is steeds afhankelijk van de ernst en de uitgebreidheid van de letsels.

Het grote voordeel van deze lokale behandelingen is het lage risico op bijwerkingen: je brengt het medicament enkel op plaatsen waar het nodig is op de huid zonder je volledig lichaam met het geneesmiddel te overspoelen. het nadeel is de eigen inbreng van discipline om elke dag alle psoriasisplekjes in te smeren.

Voor de droge, schilferige psoriasis gebruikt men zalven en vette crèmes om de schilfers op te lossen en de huid soepeler te maken. Deze zalven en crèmes worden ook tussen de opstoten geadviseerd om de psoriasis te verbeteren.

Bovendien werken geneesmiddelen in een vette basis ook beter waardoor het geneesmiddel dieper in de huid kan doordringen tot in de kern van de ontsteking.

Sterke lokale corticosteroïden (cortison) worden sinds meer dan 50 jaar gebruikt voor psoriasis. Cortison heeft een aantal positieve werkingen op psoriasis: het grijpt vooral in op de ontsteking, maar remt ook de aanmaak van bloedvaten en in mindere mate de groei van de opperhuid.

Cortison brengt een snelle verbetering maar veroorzaakt ook gewenning van de huid waardoor ze na een tijdje niet meer goed werken. Hierdoor komt de psoriasis vrij snel terug en kunnen zelfs opstoten optreden bij stoppen van de behandeling. Daarnaast kan langdurig cortison gebruik de huid verdunnen en gesprongen bloedvaatjes en huidstriemen doen ontstaan.

Magistrale bereidingen van lokale corticosteroïden en salicylzuur zijn ook een mogelijkheid waarbij zowel de ontsteking door middel van cortison en de schilfering door middel van het salicylzuur worden aangepakt.

Vitamine D heeft een positief effect op veranderingen in de opperhuid. Vitamine D werkt langzaam, maar blijft wel langer nawerken in vergelijking met cortison. Ze veroorzaken geen lokale neveneffecten en zijn dan ook uitstekend geschikt als onderhoudsbehandeling.

Door hun verschillende eigenschappen vullen Vitamine D en cortison elkaar goed aan: vitamine D zorgt voor een langdurige verbetering, terwijl cortison in het begin van de behandeling voor een snelle start zorgt. Daarom dat beide behandelingen in het begin van de therapie vaak gecombineerd worden om geleidelijk over te schakelen naar een onderhoudstherapie met vitamine D wanneer de psoriasis beter gaat. Dobovet is een voorbeeld van zo een gecombineerd preparaat. Evengoed kan Dobovet vervangen worden door een magistrale bereiding voorgeschreven door uw dermatoloog.

Het gunstig effect van zonlicht op psoriasis is sinds heel lang bekend. Veel mensen ervaren ook de verbetering van hun psoriasis tijdens hun zonvakantie. De werkzaamheid van ultraviolette stralen is te verklaren door een ontstekingwerend effect naast een groeiremmende werking op de cellen van de opperhuid.

Bij Puva gebruikt men een lichtcabine die UVA licht uitzendt. Alvorens deze UVA lichttherapie te kunnen starten, dient de patiënt zijn lichaam voor te bereiden door middel van Psoraleen. Dit wordt toegedient in pilvorm 2 uren voor de belichting. Psoraleen maakt de huid overgevoelig voor UVA waardoor de huid meer ontvankelijk is voor de UVA stralen.

De patiënt krijg meestal 3 PUVA behandelingen per weer gedurende enkele weken. Zo’n PUVA behandeling duurt tot enkele tientallen minuten. Afhankelijk van het huidtype (licht of donker) wordt er al dan niet gestart met een lagere of hogere dosis. PUVA is een zeer krachtige behandeling waarvan het effect vrij lang aanhoudt.

Een UVB behandeling is een relatief nieuwe therapie die ten aanzien van PUVA een aantal belangrijke voordelen kent. Doordat UVB meer energie bevat en het lichaam vanuit nature gevoeliger is voor dit soort stralen, hoeft de patiënt geen voorbereidende behandelingen te ondergaan met Psoraleen. Bovendien is de belichtingstijd korter (tot enkele minuten). UVB stralen dringen wel minder diep in de huid door waardoor UVB iets minder krachtig is en trager werkt dan PUVA.

Fototherapie worden enkel gebruikt tijdens opstoten. Uw dermatoloog zal steeds zeer nauwgezet het aantal en de dosis van de lichtbehandelingen bijhouden.

Er bestaan ook systemische behandelingen in pilvorm die bedoeld is om het afweersysteem te onderdrukken of om de celgroei en de verhoorning van de opperhuid te remmen. Deze systemische behandeling zal, in tegenstelling met de lokale therapie, in het gehele lichaam werken en geeft daardoor ook meer kans op bijwerkingen. Een goede opvolging door uw dermatoloog is dus noodzakelijk.

Deze vorm van behandeling wordt slechts gebruikt wanneer fototherapie en/of lokale therapieën onvoldoende effectief zijn.

Biologics vormen de nieuwste generatie van geneesmiddelen. Ze worden biologics genoemd omdat hun werking vergelijkbaar is met die van de natuurlijk door het lichaam aangemaakte antilichamen. Antilichamen behoren tot het afweersysteem en hebben als functie om infecties te bestrijden. Bij psoriasis gaan deze ingespoten antilichamen cytokines bestrijden waardoor ontstekingen onder controle worden gekregen. Omdat deze biologics goed werken tegen ontstekingen worden zij ook ingezet bij andere ontstekingsziekten (zietke van Crohn of artritis).

Deze behandeling met biologics zijn zeer dure behandelingen en worden dus enkel ingezet wanneer de meer klassieke behandelingen onvoldoende effectief blijken.

De zoektocht naar nieuwe behandelingen staat dus niet stil. Uw dermatoloog Dr Mestdagh behandelt u met de meest up-to-date en aangepaste behandelingsmethode!

Dr Mestdagh kan u bijstaan in alle facetten die een behandeling voor psoriasis nodig heeft: van onderhoudsbehandeling tot behandelingen om acute opstoten onder controle te krijgen. In haar dermatologische aanpak kan Dr Mestdagh putten uit alle wetenschappelijk verantwoorde behandelingsmethoden, zodat u de meest aangepaste therapie met de grootste kans op slagen krijgt.

Dr. Mestdagh
H. Hartlaan 11
9160 Lokeren
09 348 80 94

Världshälsoorganisationen WHO har nyligen uppgraderat psoriasis till en allvarlig, kronisk sjukdom. Detta innebär ett helt nytt sätt att se på sjukdomen.

Psoriasis är inte längre enbart en kosmetiskt störande hudsjukdom utan en sjukdom med potentiellt allvarliga konsekvenser i form av systemisk samsjuklighet. Studier visar att psoriasissjuka löper ökad risk för att drabbas av metabola komplikationer i form av övervikt, högt blodtryck, hjärt- och kärlkomplikationer och diabetes. Detta gäller framför allt vid svår psoraisis och betyder att dessa patienter behöver behandla inte bara huden men hela kroppen och få hjälp med att förändra sin livsstil. Psoriasispatienter bör uppmuntras till att motionera, gå ner i vikt och sluta röka.

Psoriasis är en immunmedierad, inflammatorisk ärftlig sjukdom. Orsaken till psoriasis är inte känd men den aktuella hypotesen är att det är en obalans i samspelet mellan immunsystemet som initierar och driver inflammation i huden och påverkar själva hudcellerna.

Redan i Gamla Testamentet finns beskrivningar av symtom och hudutslag som kan ha varit psoriasis. Sjukdomen klassificerades under många århundraden tillsammans med spetälska. Först i mitten på 1800-talet beskrevs psoriasis som en egen sjukdom i alla dess former.

Psoriasis förekommer över hela världen, men är ovanlig hos vissa ursprungsbefolkningar (indianer, inuiter och aboriginer). Hos den vita befolkningen är prevalensen upp till tre procent. I Afrika finns en väst-östlig gradient med ökad förkomst i, Östafrika. I Västafrika och Asien är prevalensen lägre, mellan en halv till en procent.

I Sverige har drygt tre procent av befolkningen psoriasis. Sjukdomen kan debutera i alla åldrar och är lika vanlig hos män som hos kvinnor. Incidensen är högst under puberteten och hos unga vuxna. Femtio procent av alla psoriatiker insjuknar före 30 års ålder. Personer med svår psoriasis har en något förkortad medellivslängd, cirka tre-fyra år.

Annan samsjuklighet är framför allt ledbesvär i form av psoriasisartrit som drabbar uppskattningsvis 30 procent av patienterna. Psoriasis artrit kan vara svår att diagnosticerar då sjukdomen är heterogen och biomarkör saknas. Ofta krävs noggrann bedömning av reumatolog.

Den yttersta orsaken till psoriasis är ännu inte klarlagd, men det finns övertygande bevis för att det är ett samspel mellan omgivnings- och genetiska faktorer som gör att sjukdomen bryter ut.

De yttre faktorer som anses vara bidragande till sjukdomen är infektioner, framför allt streptokockinfektioner i svalget, och livskriser. Överkonsumtion av alkohol, rökning, fetma, vissa läkemedel och hudskador av varierade slag har också betydelse.

kan jeg kobe cleocin side

Den individuelles behandlingsmetode bestemmes ud fra typen og graden af psoriasis. Din læge vil forhåbentlig starte med en mild behandlingsmetode, såsom naturlige cremer, og senere gå hen mod stærkere behandlinger hvis nødvendigt.

Der er mange mulige behandlinger – hvorfor det sværeste er at vælge den rigtige løsning til dit problem. Behandlingerne falder typisk indenfor en af disse 3 kategorier:

 • Cremer, som tilføjes til din hud
 • Fototerapi – din hud eksponeres for ultraviolet lys
 • Systematiske behandlinger såsom injiceret medicin, som virker gennem hele kroppen

Ofte er forskellige behandlinger brugt i kombination med hinanden. Ligeledes må din behandling ofte evalueres, for at se, om det er den helt rette behandling af din psoriasis. Herunder vil vi uddybe de forskellige typer behandlinger.

Cremer virker ved at fugte din hud på de berørte steder, samt behandle symptomerne gennem en unik kombination af psoriasis-modvirkende ingredienser. Har du en mild form for sygdommen, kan disse cremer virkelig gøre underværker. Hovedårsagen til at benytte sig af cremer er, at det er billigt, nemt, og det kan hurtigt reducere kløe, rødme og skaller. Disse cremer findes i mange former og størrelser, og kan købes receptfri fra apoteker eller hudplejeforretninger. Vi anbefaler produkter fra mærket Anasor.E™, som har vist sig yderst effektive mod milde former for psoriasis. Flere års forskning har også understreget den gavnlige effekt ved brug af behandlingsmetoder indeholdende emu olie, der er anerkendt af dermatologer for dens effektive virkning til at lindre ubehagelige psoriasis symptomer.

Fototerapi er en alternativ type af behandling, hvis cremer eller sprays ikke giver den ønskede effekt. Fototerapi virker igennem naturligt og kunstigt lys til at behandle psoriasis. Disse behandlinger bliver primært foretaget på sygehuset, men nogle dermatologer og hudlæger kan ligeledes behandle klienter med fototerapi på deres klinikker.

Konceptet med fototerapi har længe været velkendt, men det er en behandling til de færreste. For det første er det dyrt, langsommeligt og en relativt kompliceret behandling. Behandlingen foregår ved, at din hud bliver udsat for ultraviolet B-lys, som er lys, der sendes i en bølgelængde, således at den er usynlig for det menneskelige øje.

Generelt er fototerapi en løsning man benytter, hvis man ikke har oplevet nogen fremgang ved cremer, sprays eller andre typer af behandling. Lyset gør produktionen af hudceller langsommere, hvilket er hovedårsagen til psoriasis (hudcellerne dannes for hurtigt og bliver overproduceret). Hver fototerapi-session tager kun få minutter, men du kan forvente at skulle besøge hospitalet 3-4 gange om ugen i op til 6-8 uger.

Hvis din psoriasis er af svær grad, og andre behandlingsformer ikke har virket, kan du med fordel prøve systematiske behandlinger i form af injiceret medicin. Disse typer behandling kan være utroligt effektive, men ligeledes forårsage alvorlige bivirkninger. Før du starter en behandling, bør du konsulteret ved din praktiserende læge. Generelt findes der to former af systematisk behandling: non-biologiske, typisk givet som tablet eller kapsel, og biologiske behandlinger, typisk givet som injiceret medicin.

Lige meget hvilken behandlingstype du vælger, vil der altid være fordele og ulemper. Generelt anbefaler vi alle, som lider af hudsygdommen, at prøve de mere milde behandlingsformer såsom cremer og sprays, da disse er mest skånsomme for kroppen og i mange tilfælde kan vise sig yderst effektive. Har disse ingen effekt på længere sigt, kan du altid tage en snak med din praktiserende læge, og få anbefalet en af ovenstående behandlingsmetoder.

Selvom denne hudsygdom heldigvis kun er en mindre irritation for mange, kan det have en signifikant indflydelse på andre. På det psykiske plan, kan folk med synlige symptomer opleve et mindre selvværd. Der kan ligeledes opstå stor fysisk indflydelse, da der let kan opstå smerter og opsvulmede led omkring det inficerede område. Af den grund er psoriasis behandling for disse personer en høj prioritering og mange studier laver løbende forskning i at finde en decideret kur på denne hudsygdom. Indtil denne kur findes kan enhver med fordel anvende cremer og sprays som behandling og til lindring af symptomer. Er du i tvivl om hvilke muligheder du har, som person ramt af sygdommen, anbefaler vi at snakke med din praktiserende læge, eller læse videre online.

ShytoBuy har mere end 10 års erfaring i behandling af diverse lidelser. Har du yderligere spørgsmål til psoriasis er du velkommen til at kontakte vores uddannede kundeservice på enten livechat, e-mail eller telefon alle hverdage fra 10-18. Vi står til din rådighed og ønsker at hjælpe dig med at løse netop dit problem.

Ved at kortlægge en behandlingsplan i samråd med læge og lægehus får alle patienter den hjælp, de har brug for, for at kunne få bugt med deres symptomer på bedste vis

Der findes i dag intet lægemiddel, der helt helbreder psoriasis eller psoriasisartrit. Ved at kortlægge en behandlingsplan i samråd med læge og lægehus får alle patienter den hjælp, de har brug for, for at kunne få bugt med deres symptomer på bedste vis. Gennem en veltilpasset behandling har patienterne gode forudsætninger for et godt liv. Behandlingsmetoden kan variere kraftigt mellem mennesker, hvor psoriasis kan ytre sig i både mild og alvorlig grad. Ved at kigge på patientens almene helbredstilstand, sygdomsgraden og patientens alder, kan man finde den rette behandling. Det er vigtigt at søge lægehjælp, hvis man har vedvarende udslæt, der er tørre, røde og skaller af.

Psoriasis kommer i såkaldte anfald og indebærer, at der er perioder, hvor generne er værre og andre, hvor symptomerne er små. Psoriasispatienter lærer efter et stykke tid, hvordan deres krop fungerer og kan gennem dette lettere kortlægge, hvilke metoder, der hjælper bedst på generne. Hvis man for nyligt har fået diagnosen psoriasis, er det oftest ikke lige let at vide nøjagtigt hvilken behandlingsform, der passer en bedst. Det er derfor vigtigt at teste én behandlingsmetode ad gangen i en væsentlig tidsperiode for at se, om metoden hjælper.

Forskellige behandlingsmetoder
Uafhængigt af graden af psoriasis er det grundlæggende for hver aktiv behandling at udslættene blødes op, så metoden får den bedste virkning. Ved regelmæssigt at anvende blødgørende cremer eller salver, bad eller sauna, løses udslættene op.

Forskellige behandlingsmetoder:

 • – Receptpligtige cremer og salver
 • – Lysbehandling (UVB- eller PUVA-behandling)
 • – Indvortes behandling (tabletter, injektioner, drop)
 • – Biologiske lægemidler
 • – Bucky-behandling

Hvis man lider af en mildere form for psoriasis, kan det være tilstrækkeligt at fugte huden med almindelig fugtighedscreme og regelmæssigt at eksfoliere huden via bad eller sauna. Ved mere udtalt psoriasis skal man anvende salver eller cremer, der indeholder kortison og/eller D-vitamin. Når denne form for lokale alternativer ikke hjælper mod psoriasis, anbefales lysbehandling med ultraviolette stråler eller en kombination af lysbehandling og tabletform, PUVA-behandling, hvis lysbehandling alene ikke fungerer. Ved alvorlig psoriasis er indvortes behandling med tabletter eller injektioner et alternativ. Denne trappetrinsmodel anvendes for trinvist at finde alternativer, som fungerer for den respektive patient og ikke belaste kroppen unødigt. I en senere fase kan man gå tilbage til visse metoder og kombinere alternativer for at få den bedst mulige virkning og mindske eventuelle bivirkninger.

Receptpligtige cremer og salver fungerer for mange
De fleste mennesker, der får psoriasis, anvender receptpligtige cremer eller salver som eneste behandlingsmetode eller i kombination med andre alternativer. Udvortes behandling med cremer eller salver er den mest almindelige behandlingsmetode ved psoriasis. For at lindre generne skal man regelmæssigt smøre sig grundigt ind i de områder, hvor udslættet findes. For at lægemidlerne skal have den bedste virkning anbefales det regelmæssigt at bade eller anvende sauna for at afhjælpe afskalning.

Kortisonbaserede cremer eller salver er almindeligvis de præparater, der anvendes ved mild til moderat psoriasis. Præparater, som er baseret på kortison, har en hurtig virkning og misfarver ikke huden. Ved regelmæssigt at smøre sig ind holder man generne væk. Da der i dag ikke findes et lægemiddel, der helt kan kurere psoriasis, indebærer det, at generne kommer tilbage efter et par uger, hvis man holder op med at smøre sig med cremerne.

Ud overkortisonbaserede cremer og salver anvendes også præparater, som indeholder D-vitaminer. Det tager lidt længere tid for disse at virke sammenlignet med kortisonlægemidler, men giver en længerevarende virkning. Der er også lægemidler, som indeholder både D-vitaminer og kortison.

Gælder kun på udvalgte mærker

 • Fri fragt ved køb over 499,-

  Bestil før kl. 17.00, så afsendes pakken samme hverdag

  Denne creme benytter aktive plantestoffer som alternativ til receptpligtige produkter. Receptpligtig medicin til psoriasis behandling indeholder typisk kemiske ingredienser, som i værste tilfælde kan irritere huden endnu mere og forårsage svære bivirkninger. Dette er ikke tilfældet med denne lækre creme mod psoriasis fra Anasor.E™. Cremen er lavet af 100% naturlige materiale såsom aloe vera, kæmpenatlysolie og hjulkrone olie. Disse olier lindrer huden, reducerer inflammation og reducerer kløe og blærer på sikker og effektiv vis. Dette gør, at du ikke føler ubehag, og du kan samtidig drage fordel af en blødere, sundere og mere ungdommelig og sund hud. Bliv fri for symptomer på psoriasis på effektiv og sikker vis med denne creme!

  *Vores kroppe kan reagere forskelligt på de naturlige ingredienser. Resultaterne kan derfor variere

  Anasor.E Cremen mod psoriasis består af planteingredienser, som kan bekæmpe symptomerne på psoriasis effektivt og sikkert. På grund af de naturlige aktive ingredienser fugtes og opretholdes hudens naturlige barriere. Følgende er de vigtigste ingredienser til effektiv psoriasis behandling, samt deres virkemåde:

  Aloe Vera er en af hovedingredienserne i Anasor.E™ Creme mod Psoriasis, da den har en antiseptisk og anti-inflammatorisk virkning. Dette tillader saften i aloe vera at lindre inflammationen, bekæmpe bakterier og lindre smerten og spændinger i huden. Aloe Vera kommer oprindeligt fra Mexico, Brasilien, Cuba, Afrika og de Kanariske øer. Da de ofte er udsat for ekstremt varme klimaer, bruges Aloe Vera her som en kur mod rødme, inflammation og irriteret hud. Det er præcis denne grund til, at planten har fået en fast plads i denne creme mod psoriasis fra Anasor.E™.

  Boragoolie er en af de bedste kilder til linolsyre, som hurtigt virker mod betændelse og undertrykker kløe og rødme. Denne type olie er ligeledes enormt effektiv mod tørhed af huden, samt inflammation og irritation i huden. Denne boragoolie er udvundet fra frøene i hjulkrone planten, hvorfor den er 100% naturlig og indeholder ingen kemikalier. Psoriasis behandling med boragoolie har i mange år været brugt, hvilket blot beviser dens effektivitet.

  Linolsyreholdige og omgea-6 fedtsyrer af natlysolie er ofte brugt til behandling af hudirritation og inflammation. Det anvendes hovedsageligt i Anasor.E™ Creme mod Psoriasis, da det kan reducerer og forebygge sår og skæl i hovedbunden. Kæmpenatlysolie er en plante, som kun blomstrer om natten, og udfolder her sin karakteristiske lugt. Olien ekstraheres fra frøene og kan anvendes til lindring af mange forskellige hudsygdomme.

  Foruden de ovenstående effektive ingredienser indeholder Anasor.E™ Creme mod Psoriasis ligeledes følgende ingredienser: vand, voks emulator, sheasmør, glycerin, cetyalkohol, stearinsyre, jojobaolie, thetræ olie, sandeltræ olie, hyaluronsyre, vitamin E og germall plus.

  Rens blot området med lunkent vand før du anvender cremen. Lad cremen suge i 10-15 minutter for optimal effekt. Du kan anvende cremen efter behov, og da det er 100% naturligt, bør du ikke opleve nogen bivirkninger. Vi anbefaler at tjekke ingredienslisten for at se hvorvidt du er allergisk overfor en eller flere af ingredienserne. Er du i tvivl, kan du teste cremen let på toppe af din håndflade, for at se, om du skulle få en allergisk reaktion.

 • kan jeg kobe chloramphenicol brand