hvor kan jeg kobe minomycin antibiotic

minomycin mgccc

Aktuella Mediciner

Steroider: Gr I: Kräm Hydrokortison. Gr II: Kräm Emovat. Gr III: Kräm Elocon. Kräm Betnovat.

Mjukgörare: Kräm/Kutan emulsion Canoderm. Kräm Karbamid i Essex APL
2 %/5 %/10 % Kräm Karbasal. Kutan emulsion Propyless. Fet kräm Locobase.

 1. Hand/fotpsoriasis: Avfjällning med salicylsyrevaselin. Sedan mjukgörande + initialt Grupp III–IV-steroid. Ev. i kombination med kalcipotriol. Ev. steroidlösning grupp II–IV under ocklusion med hydrokolloidalt förband.

Aktuella Mediciner

Kortikosteroid Gr III: Kräm/Salva Betnovat. Kräm/Lösn./Salva Diproderm.
Kräm/Salva Elocon.

Gr IV: Kräm/salva/lösn. Dermovat.

Kortikosteroid Gr III + kalcipotriol: Gel/Salva Daivobet. Kutant skum Enstilar.

Övrigt: Salcylsyrevaselin 1–2 %.

 1. Hårbottenpsoriasis: Först mjukgörande/avfjällande behandling under natten i skydd av duschmössa (salicylsyra 2 % eller 5 % i Decubal kräm eller Salicylsyreolja 5 %). Kamma ur försiktigt. Schamponera. Behandla 1 gång/dag med steroidlösning (ev + kalcipotriol) till läkning – ca 4 veckor. Kutant skum kan här vara en tilltalande beredningsform. Har även avfjällande effekt. Därefter trappa ner till underhållsbehandling 1–2 ggr/vecka i 4–6 veckor samt vid behov. Sedan uppehåll någon månad.

Alternativt schamponering och massera med gr IV-steroid i torr hårbotten 1 gång/dygn, vänta 15 min. innan ursköljning.

Aktuella Mediciner

Steroid Gr III: Lösn Betnovat. Lösn. Diproderm. Lösn. Elocon.

Calcipotriol + Gr III-steroid: Gel/Salva Daivobet. Kutant skum Enstilar. Gel Xamiol.

Steroid Gr IV: Schampo Clobex.

Mjukgörare: Salicylsyrevaselin. Salicyl 2 % el. 5% i Decubal; i hårbotten under natten.

 1. Invers psoriasis: Uteslut bakomliggande infektion (kandida). Grupp II-steroid x 1 under några veckor med successiv nedtrappning, vid behov i kombination med antimykotisk – antibakteriell behandling. Luftiga bomullskläder. Immunmodulerande medel, ex. tacrolimus (salva Protopic) kan användas, även om indikationen för psoriasis saknas. Salvan ges initialt 1–2 ggr dagligen till läkning, sedan ev. 2 ggr i veckan upp till ett år. Kan svida och bränna efter applikation. Kombinera inte med sol.

Aktuella Mediciner

Grupp I + antimykotikum: Kräm Cortimyk. Kräm Daktacort.

Grupp II + antimykotikum: Kräm Pevisone.

Immunmodulerande medel

Tacrolimus: Salva Protopic.

 1. Nagelpsoriasis: Mycket svårbehandlat. Vissa blir spontant förbättrade i samband med att hudförändringarna läker genom behandling. Potenta steroider under ocklusion kan i enstaka fall vara till hjälp, men kan ge akral atrofi av huden. Steroidinjektioner i matrix används ibland med temporär effekt. Regelbunden nedslipning via fotvårdsspecialist kan ofta vara av värde.
 2. Plackpsoriasis: Avfjällning med 5 % salicyl i Decubalkräm (eller salicylsyra i olja eller salva). Daivobet eller Enstilar (calcipotriol + betametason) är förstahandsmedel. Enstilar finns som kutant skum som visat fördelar. Inledande behandling en gång dagligen i 4 v., därefter enligt FASS. Enstaka terapiresistenta plack kan behandlas med steroid under ocklusion alt Buckybehandling via hudklin. Daglig användning av lokalt kortisonpreparat bör inte överstiga 4 veckor, i ansikte/hudveck ej över 2 veckor. Efter utglesning kan underhållsbehandling 1–2 ggr/vecka behövas.

Protopic kan ha god effekt på tunn psoriasisplack och kan användas som alternativ till kortisonpreparat i ansikte/hudveck/genitoanalt Är registrerat på indikationen atopiskt eksem.

Vid utbredd sjukdom eller besvärande lokalisation: Remiss till hudklinik/dermatolog Systematisk behandling inkl biologiska läkemedel och ljusbehandling kan komma att bli aktuellt.

Aktuella Mediciner

Calcipotriol + Gr III-steroid: Gel/Salva Daivobet. Kutant skum Enstilar.

Kortikosteroid Gr III: Kräm/Salva Diproderm. Kräm Elocon. Kräm/Salva Betnovat.

Tacrolimus: Salva Protopic

 1. Psoriasis hos barn: Sällsynt. Undvik överbehandling. Grupp I–II-steroid ofta tillräckligt. Kalcipotriol gott alternativ ev. TL01. Remiss till dermatolog.
 2. Pustulosis palmoplantaris: Se nedan.

Psoriatriker bör ha extra fokus på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (BT, lipider, glukos etc.) liksom magbesvär orsakade av IBD eller celiaki. Rökstopp! Vb sänkt alkoholintag.

För behandling av ledbesvär vg. se avsnitten ”Artrit, icke bakteriell”, Ledsvullnad liksom ”Entesopati” i kapitlet Rörelseorganens sjukdomar.

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Det finns ingen behandling som varaktigt botar psoriasis. Men det går att göra mycket själv för att lindra tillståndet så att hudbesvären går tillbaka och sjukdomen hålls i schack. För ett lyckat resultat är det nödvändigt att själv ta stort ansvar för behandlingen.

Ofta får man prova en sorts behandling i taget för att se om just den behandlingen hjälper. Det är vanligt att få börja med krämer eller salvor. Ljusbehandling används om kräm eller salva inte är tillräckligt effektivt. Läkemedel i form av tabletter eller sprutor påverkar hela kroppen och är mer effektiva men kan också ge mer biverkningar. Biologiska läkemedel används om andra läkemedel inte har tillräcklig effekt eller om de av annan orsak inte är lämpliga.

Egenbehandling, som bland annat består av god hudvård och sol- och badsemestrar, är en viktig grundbehandling som bör genomföras regelbundet. Mer om egenbehandling finns i texten Vad kan jag göra själv?

Den som har besvär av psoriasis behöver ofta regelbunden behandling som till exempel:

 • Bad och mjukgörande krämer och salvor.
 • Receptbelagda krämer och salvor som innehåller kortison med eller utan D-vitaminliknande ämnen.
 • Ljusbehandling.
 • Läkemedel i form av tabletter, kapslar eller sprutor.
 • Biologiska läkemedel.
 • Buckybehandling vid svår psoriasis (även kallat mjukröntgen).
 • Rehabilitering i varmt klimat med sol och salta bad.

minomycin forsendelse sikkert

De fleste praktiserende speciallæger i psykiatri har som andre læger overenskomst med sygesikringen. Det betyder, at behandling hos en praktiserende speciallæge i psykiatri er gratis, dog begrænset til et antal samtaler årligt. Gruppe 1 patienter skal henvises af egen læge. Der findes også praktiserende psykiatere uden overenskomst med sygesikringen.

Nogle psykologer har overenskomst med sygesikringen om et begrænset antal behandlinger, når man er henvist af en praktiserende læge. Man skal betale en del af regningen selv, og ordningen gælder kun et begrænset antal samtaler i særlige situationer, fx. når man har været udsat for vold, en ulykke eller i forbindelse med alvorlig sygdom og død. Begivenheden må højst ligge ½ år tilbage. Alle andre behandlinger hos en psykolog betales af klienten selv.

På nogle hospitaler er der afdelinger der tilbyder psykoterapi i lidt større målestok. Der er behandlingen gratis.

Inden for det sociale system er der visse muligheder for behandling, især for familier og børn og unge. I specielle tilfælde kan der ydes tilskud til terapi over bistandsloven. Spørg din kommune.

Psykologisk Institut på Københavns Universitet kan yde gratis behandling, men har yderst begrænset kapacitet. Det samme gælder studenterrådgivningerne for uddannelsessøgende. Desuden findes der muligheder i nogle patientforeninger og på nogle få psykoterapeutiske uddannelsessteder.

I langt de fleste andre situationer må man selv betale for sin terapi. Prisen aftales med den enkelte psykoterapeut. Normalt er behandling i gruppe billigere end individuel behandling.

Overvej først om skal det være en kvindelig eller mandlig terapeut. Kontakt terapeuten og forhør om ventetid og pris. Aftal eventuelt en eller to samtaler så I ser hinanden an.

Psykoterapi er hjælpsomt i en lang række af livets kriseprægede situationer, såsom:

 • vanskeligheder med at danne familie, parforholdsproblemer, forældrerollen, seksuallivet, utroskab, skilsmisse.
 • problemer på arbejdspladsen, samarbejdsproblemer, mobning, stress.
 • brug for at få skabt klarhed og ro om svære valgsituationer.
 • et ønske om personlig udvikling, lære sig selv bedre at kende, komme i balance, gøre op med gamle vaner og mønstre, mindreværd, generthed.
 • hjælp til at komme igennem sorgen over at have mistet nære personer, eller til at komme videre efter alvorlige hændelser og ulykker.
 • Depression – angst - tomhedsfornemmelse – meningsløshed – søvnløshed - spise problemer.
 • hjælp og støtte til at komme videre i livet i forbindelse med en psykisk lidelse.

I Danmark er der ingen regler for, hvem der må udbyde psykoterapi. Enhver kan tilbyde psykoterapi og og at tage klienter. Med andre ord, er det et gråt marked hvor det er en god idé at undersøge den professionelle, læse, se video osv. om personen inden du vælger.

Hvem har tilstrækkelig uddannelse og erfaring til at arbejde med psykoterapeutiske metoder? Der findes mange forskellige faggrupper, som anvender psykoterapeutiske arbejdsmetoder. Mange mennesker har svært ved at adskille de forskellige faggrupper og forveksler derfor ofte de mest kendte faggrupper - psykologer, psykiatere og psykoterapeuter.

Psykoterapeut er en ubeskyttet titel i Danmark, hvorfor enhver kan kalde sig psykoterapeut, uden at dette siger noget om personens udannelsesmæssige eller erfaringsmæssige baggrund. Hvis psykoterapeuten er medlem af en Psykoterapeutforening, har psykoterapeuten en relevant grunduddannelse af X antal års varighed samt fx en af foreningen godkendt psykoterapeutisk videreuddannelse (med egenterapi, teori og supervision) på X antal år og min. X års fuldtids klinisk erfaring som psykoterapeut.

Læs også Professor i Psykiatri Poul Videbech: Depression. Værd at vide

Artiklar och ytterligare litteratur tillkommer utifrån föreläsares anvisningar

1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2012 - 348 s. ISBN:978-91-27-13167-5 LIBRIS-ID:13415641 Sök i biblioteket

Artiklar och ytterligare litteratur tillkommer utifrån föreläsares anvisningar

2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008 - 318 s. ISBN:978-91-44-04936-6 LIBRIS-ID:10674788 Sök i biblioteket

Pilgrim Press, 2014 - 410 s. ISBN:9789198997916 LIBRIS-ID:17238133 Sök i biblioteket

Artiklar och ytterligare litteratur tillkommer utifrån föreläsares anvisningar

Lund: Studentlitteratur, 2009 - 273 s. ISBN:978-91-44-05262-5 LIBRIS-ID:11584447 Sök i biblioteket

Artiklar och ytterligare litteratur tillkommer utifrån föreläsares anvisningar

2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013 - 232 s. ISBN:978-91-44-07959-2 LIBRIS-ID:13909031 Sök i biblioteket

1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2013 - 216 s. ISBN:9789127132146 (inb.) LIBRIS-ID:13913153 Sök i biblioteket

2. ed.: London: SAGE, 2011 - 435 p. ISBN:978-1-84860-686-9 (inb.) LIBRIS-ID:12159800 Sök i biblioteket

2. rev. & utökade utgåvan: Stockholm: Natur & Kultur, 2013 - 424 s. ISBN:9789127135604 (inb.) LIBRIS-ID:14291372 Sök i biblioteket

2nd ed.: New York: Guilford, 2011. - 391 s. ISBN:1-60918-504-8 ¹33.95 LIBRIS-ID:12291483 Sök i biblioteket

Ytterligare litteratur i form av ev. manualer och/eller artiklar tillkommer i samråd med handledaren.

Oxford: Oxford University Press, 2004 - xxi, 461 s. ISBN:0-19-852916-3 (hft.) LIBRIS-ID:9373318 Sök i biblioteket

1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2011 - 390 s. ISBN:978-91-27-12112-6 (inb.) LIBRIS-ID:11789339 Sök i biblioteket

Artiklar och ytterligare litteratur tillkommer utifrån föreläsares anvisningar

6. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015 - 361 s. ISBN:9789144103587 LIBRIS-ID:17978461 Sök i biblioteket

Artiklar och ytterligare litteratur tillkommer utifrån föreläsares anvisningar

2nd ed.: New York: J. Wiley, 2002 - 284 s. ISBN:0-471-49087-3 (hbk) LIBRIS-ID:8648141 Sök i biblioteket

minomycin til salg skilte

Frustrationer kan der være mange af, det er dog utrolig vigtig at blive ved med forløbet. Et brat stop i behandlingsforløbet at psoriasis blusser op med fornyet kræft. Såkaldt rebound fænomen. Er resultatet ikke tilfredsstillende, så tag kontakt til din læge og tag en snak om en mulig ny behandling eller overgang til en anden creme eller salve. Stopper du midt i behandlingsforløbet vil du skulle starte helt forfra som gør det til en unødvendig frustrerende og irriterende oplevelse både fysisk såvel som psykisk.

Behandlingsformer
Behandlingsforløbet mod psoriasis består af 4 trin. Disse er opdelt i forhold til psoriasis type samt sværhedsgrad.

Disse kan benyttes hver for sig, dog kan det i nogle tilfælde vise sig at en blanding af disse kan være nødvendig for bedre at kunne bekæmpe og hæmme udbruddene af psoriasis.

Som første trin i behandlingen af psoriasis bliver der altid brugt salver, cremer eller gel. Denne behandlingsform kaldes også lokalbehandling, da den kun påvirker netop det område på kroppen hvor der smøres. Der findes flere forskellige cremer, salver og geler som kan tages i brug.

Hormon cremer der kun må bruges i et tyndt lag på det berørte område. Hormonet der er tale om er binyrebarkhormon.
Bivirkninger: Brugen af hormon creme gennem længere tid kan have sine risici så som at huden bliver tyndere, de mindre hud kar kan bliver skøre og briste og derved kan komme småblødninger. Derudover kan der opstå strækmærker. Binyrebarkhormon som er effektiv har desværre en negativ effekt gennem længere brug ved at nedbryde bindevæv. Nogle kan have mindre allergiske reaktioner ved brug af denne form for creme.

Cremer med D vitamin, smøres på en til to gange om dagen. Denne form for creme findes også i en kombinationspræparat med binyrebarkhormon. Her bruger man den kun 1 gang dagligt.

Bivirkninger: Cremer med D vitamin kan give lokal irritation, og bør derfor ikke bruges i ansigtet. Man må desuden heller ikke bruge mere end 100g om ugen.

Tjæreprodukter kan fås som Creme, salve, shampoo og gel

Bivirkninger: Kan give misfarvninger af huden. Desuden bliver hudens lysfølsomhed øget og man skal derfor passe på for at være alt for længe i solen. En god ide er at bruge solfaktor for at minimere solens stråler.

Hvorfor denne behandlingsform?
Uanset sværhedsgraden af patientens psoriasis bliver man altid i første omgang tilbud lokalbehandling med cremer og salver. Denne form for behandling er den mildeste form for behandling og har færrest bivirkninger. Hvis denne form kan holde skak med psoriasis er det unødvendigt at kaste patienten i hårdere behandlinger kan der give svære bivirkninger.
Lokalbehandlingen bliver typisk vurderet efter tre måned brug, hvorved en videreforløb af behandlingen kommer på banen.

I denne behandling gøre man brug af UVB. Denne behandlingsform bliver brugt mod moderat og svær psoriasis. Er der ingen forbedring ved brug af UVB bliver man tilbudt PUVA behandling. Ved udbredt psoriasis og ved psoriasisgigt så bliver man tilbudt klimaterapi.

Lysbehandling med UVB (kortbølget ultraviolet lys)
Lysbehandling med UVB gives tre til fem gange om ugen. Som start på behandlingen må strålingen kun vare kort tid, gradvist kan strålingstiden sættes op. Der skal typisk 20-30 behandlinger til før man vurdere, om behandlingen fungerer.

Bivirkninger: Modtager man intensiv lysbehandling over længere tid, kan det resultere i, at huden bliver ældet. Derudover er der øget risiko for udvikling af hudkræft.

PUVA behandling
PUVA er en kombination af UVA (langbølget ultraviolet lys) og kemisk stof (Psporalen). Det kemiske stof er med til at gøre huden mere lysfølsom, hvorved huden tager bedre imod strålerne. Psporalen kan tages som tabletter. Der er også mulighed for at tage et karbad, hvor stoffet blandes med vandet.

Bivirkninger: Ved indtagelse af tabletterne kan der forekomme kvalme, hovedpine og svimmelhed. Dette kan man heldigvis undgås ved brug af karbad, hvorved stoffet blot binder sig til huden. Som regel gives der ikke mere end 200 PUVA lysbehandlinger på baggrund af øget kræftrisiko.

Lokalbehandling med UV stråler.

Klimaterapi
Klimaterapi er beregnet til patienter med udbredt psoriasis eller personer psoriasisgigt. En behandlingsform som ved hjælp af naturens mineraler og solens stråler kan forbedre psoriasis.

Bivirkninger: Klimabehandling som ved almindelig solbadning kan medføre hudkræft ved overdreven udsættelse for solen. Denne risiko stiger især hvis huden skoldes flere gange.

Systemiske lægemidler (tabletter) er det tredje trin i behandlingen. Denne behandlingsform påvirker hele kroppen, og det er derfor bedst at starte med lokal behandlingen i form af salver, cremer og gel.
Typisk går behandling ud på at dæmpe psoriasis patientens immunforsvar, derved bliver sygdommen i sig selv mindre aktivt. Ud over hæmmes dannelsen af nye hudceller. Indtagelsen af tabletterne kan forårsage kvalme, det er derfor muligt at få lægemidlet via en indsprøjtning.

Bivirkninger: Systemisk behandling kan forårsage kvalme, hovedpine samt andre række alvorlige bivirkninger hvis man bruger dem gennem længere tid. Her er der tale om at leveren samt nyrerne kan blive påvirket. Det er derfor pålagt at man jævnligt bliver kontrolleret i form af blodprøver for at se hvordan ens lever samt nyre har det. Er man som kvinde gravid eller har planer om dette, er de systemiske lægemidler ikke genet, da de kan give forsterskader, dette gælder helt op til 2 år efter behandlingen er afsluttet. Derudover er der øget risiko for udvikling af kræft.
Systemiske lægemidler bliver tilbudt patienter med moderat og svær psoriasis, dette sker typisk i kombination med lokalbehandling i trin 1 som er salver, geler, cremer og shampoo. Definitionen på moderat psoriasis er når 2-10% af kroppen er dækket af psoriasis. Svær psoriasis er når mere end 10% af kroppen er påvirket af sygdommen.

Sidste trin i behandlingen af psoriasis er de biologiske lægemidler. Her taler vi om indsprøjtninger af lægemidlet direkte i huden, blodåre eller muskelvæv.
Biologiske lægemidler er opbygget af proteiner som ligner dem, kroppen i forvejen producerer. Disse lignende proteiner påvirker de processerne, der får hudcellerne til at dele sig hurtigere end normalt, som faktisk er årsagen til udviklingen af psoriasis i første omgang. En stor fordel ved de biologiske lægemidler er, at kroppens resterende altså raske celler, kun bliver påvirket i et meget begrænset omfang. Dvs. de biologiske lægemidler går ind og hæmmer forskellige stoffer samt celler i kroppens immunsystem.
Det er typisk patienter med svær psoriasis der får tilbudt denne form for behandling. Her skal patienten først have prøvet lysbehandling og et eller flere systemiske lægemidler i en omfang af 12 – 24 uger uden resultat, før man gør brug af de biologiske lægemidler. Gravide og ammende må ikke behandles med form for behandling. Patienter der har eller har haft kræft, og dem som har sygdomme i immunforsvaret vil ikke få tilbudt biologiske lægemidler.

Bivirkninger: Bivirkninger ved de biologiske lægemidler kan variere meget fra person til person, dette afhænger også af type af lægemidlet. Bivirkningerne kan forårsage feber, kvalme, træthed, hovedpine, mundsår, kløe, udslet og hårtab. Da denne form for behandling virker immundæmpende, er der desuden øget risiko for tuberkulose.
Ser man på de positive sider af behandling, kan man afsløre at de biologiske lægemidler ikke påvirker de indre organer på samme måde som de systemiske lægemidler kan gøre, når man gøre brug af behandlingen over længere tid.

En god kombination i forhold til den behandling man modtager er at lave om på ens kost såkaldt: Psoriasis kost. Dette kan have en utrolig positiv effekt på psoriasis udbrud Se videoen om kost samt Omega 3 behandling.

Efter mange års undersøgelser og research, er årsagen til psoriasis endnu ikke kendt. Der er dog stærke indikationer på, at faktorer som rygning, alkohol samt bestemte fødevarer kan have en vis belastning på kroppen. Derved også have en negativ effekt på udbruddene af psoriasis. Præcis kosten i forbindelse med psoriasis har været under luppen i mange år, der er lavet mange forskellige undersøgelse dog uden en klar definition på at dette er synderen hvad angår lidelsen.

Hidtil har ingen forskningstyperne kunne konkludere, hvad der præcist i kosten der kan have en positiv effekt og forbedre symptomerne for alle med psoriasis. Der er dog helt klare elementer i kosten, som kan have en påvirkning på psoriasis patienter god som dårlig.
Hidtil har ingen forskningstyperne kunne konkludere, hvad der præcist i kosten der kan have en positiv effekt og forbedre symptomerne for alle med psoriasis. Der er dog helt klare elementer i kosten, som kan have en påvirkning på psoriasis patienter god som dårlig.

Denne artikel tager udgangspunktet i kostens betydning for udbrud af psoriasis, samt hvor meget man selv kan gøre for at enten mindske eller forbedre de forskellige former for sygdommen.

Kosten har helt klart en større betydning i sammenhæng med sygdommen.

Med utal af studier og undersøgelser er der blevet forsket i en del forskellige aspekter, der omhandler sammenhængen mellem psoriasis og kosten.

 • vor stor en betydning det har ved indtagelse af alkohol samt andre stimulerende stoffer i forhold til forværrings grad af lidelsen.
 • Har en let kalorie diet med mulig vægttab en positiv effekt på personer med psoriasis.
 • Hvordan D-vitamin kan positiv effekt af psoriasis udbrud.
 • Hvilke betydning Omega 3 og 6 har for inflammations graden af psoriasis i kroppen.

Under diverse undersøgelser kunne det tydeligt se, at man via kosten sagtens kunne forbedre psoriasis ved flere forskellige faktorer. På samme tid viste resultaterne overrasket at visse føde- og drikkevarer kan have en mere negativ effekt og derved, forværrer psoriasis.

De nævnte undersøgelser og studier, er baseret på gennemsnittet af de undersøgte personer der frivilligt har indgået i at bidrage til fremtidige studier og mulig helbredelsen af sygdommen. Det er derfor ikke 100% der har reageret ens på alle studierne da vores kroppe reagere forskellige ved forskellige undersøgelser, indtagelse af fødevarer samt stimulanser.

Sukkerholdige fødevarer
Ustabil blodsukker er årsagen til mange sundhedsmæssige problemer hos alle mennesker. Personer med psoriasis er især udsat hvis der opstår for store udsving i blodsukkeret og ens lidelse kan faktisk blive forværret. Ved indtagelse af sukkerholdige fødevarer, kan ens blodsukker have store udsving og derved stresse kroppens celler* yderligere end de i forvejen er, når man har psoriasis.

Som udgangspunkt er det en god ide at undgå for mange sukkerholdige fødevarer som: lystbrød, kager, frugtyoghurt, slik, sodavand m.m. Dette gælder også light produkter.

*Når kroppens celler bliver stresset, kaldes det for cellulært stress.

Tobak, kaffe og alkohol
Indtagelse af kaffe, alkohol samt tobak i form af cigaretter, cigar, hash samt andre stimulerende stoffer. Har en større negativ effekt på psoriasis. Flere undersøgelser har vist at kroppen bliver utrolig stresset under indtagelsen af de nævnte stoffer, der dermed kan forværre psoriasis. Studierne viser også at indtagelsen af alkohol kan øge risikoen for udvikling af psoriasis eller forværre den, dette gælder især hos det mandlige køn.

billig adalat gits