chloromycetin prison

chloromycetin online

Jeg er ikke psykolog, men psykoterapeut.

Uddannelsesmæssigt er det to helt forskellige ting. Uddannelsen til psykolog er foregår på universitetet, er betalt af staten og tager 5 år. Uddannnelsen til psykoterapeut foregår i private uddannelser og er betalt af deltagerne selv. Der findes mange af den slags private uddannelser. De er forskellige i længde og indhold. Uddannelserne til psykoterapeut er oftest mere praktisk orienteret, hvor uddannelsen til psykolog er teoretisk.

Den uddannelse, som jeg har taget: Sensetik uddannelsen udmærker sig bl.a. ved at kræve, at terapeuterne selv har gået rigtig meget i terapi - meget nok til, at de stabilt kan tilbyde den kontakt, som der er brug for, når man skal hjælpe andre.

På Sensetiks psykoterapeut Uddannelse lærte vi at arbejde konsekvent ud fra den grundholdning, at vi mennesker, dybest set, vil os selv og hinanden det godt. Psykoterapeutisk arbejde i Sensetik handler om at lade være med at stille sig i vejen for det dybeste i os. Sagt på en anden måde, så handler godt terapiarbejde om at arbejde med forholdet til sig selv - hvordan vi har det med os selv. Jeg overraskes til stadighed over, hvor langt man kan komme med at få det bedre med alverdens problemstillinger og udfordringer, som man møder i sit liv, ad denne vej.

Det lyder enkelt, og det er det også, men det betyder jo ikke, at det altid er let. Men dette grundlæggende menneskesyn, er for mig dybt menneskekærligt og livsbekræftende. Og min erfaring har vist mig, at det er sandt.

Du er velkommen til at ringe og få en snak: 21 40 89 60

I sommeren 2014 flyttede jeg til Sydfyn - nærmere bestemt ved det fredede område Syltemae Ådal som ligger 12 km vest for Svendborg, syd for Vester Skerninge ned mod det Sydfynske Øhav. Her har jeg terapilokale i den gamle lade.

Her er en artikel om mig, som blev bragt i Ugeavisen Svendborg i december 2014: Om psykoterapeut Gorm Lundshøj

Adresse: Langegyde 51, 562 Vester Skerninge.

På Nørrebro i København har jeg haft praksis siden 1999 og fortsætter med at have det. Det er i København, at jeg er bedst kendt og her jeg har de fleste klienter.

Adresse: Nørrebrogade 7, 2.tv. (Centret ved Søerne), 2200 København N

Psykoterapi som getts av en läkare ersätts enligt åtgärdstaxan för läkare. Åtgärdsbeteckningarna är:

 • 0541 individuell psykoterapi
 • 0543A psykoterapi, familje- eller parterapi, högst 60 minuter*
 • 0543B psykoterapi, familje- eller parterapi, över 60 minuter*
 • 0544 gruppsykoterapi.

*utredning över vården för bara en familjemedlem

För att psykoterapi som getts på distans, dvs. via en videoförbindelse, ska ersättas krävs minst två vårdbesök som genomförts på en sedvanlig mottagning hos den läkare som ger psykoterapin.

Åtgärdsbeteckningarna för psykoterapi som ges på distans är

 • E541 individuell psykoterapi på distans
 • 0543A psykoterapi på distans, familje- eller parterapi, högst 60 minuter*
 • 0543B psykoterapi på distans, familje- eller parterapi, över 60 minuter*
 • E544 gruppsykoterapi på distans

*utredning över vården för bara en familjemedlem

Sjukförsäkringsersättning betalas inte för terapibesök som ersätts med stöd av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Läkaren får inte ge kunden en vårdutredning för ersättning från sjukförsäkringen när det gäller de besök för vilka ersättning ska sökas ur de medel som är avsedda för rehabiliterande psykoterapi.

Om ersättning för psykoterapi med tät besöksfrekvens söks för fler än 400 besök ska man be den sakkunniggrupp som behandlar ersättning för långvarig psykoterapi ge en rekommendation om hur många besök som kan ersättas. Sakkunniggruppen ger en rekommendation om rätten till ersättning utifrån ett utlåtande av den läkare som ger psykoterapin.

Med psykoterapi med tät besöksfrekvens avses terapi som omfattar fler än 50 besök per år. Sakkunniggruppen för långvarig psykoterapi beaktar de psykoterapibesök som ersatts som rehabilitering i sin rekommendation om sjukförsäkringsersättning.

Om en kund som går i långvarig psykoterapi genomgår psykoterapeututbildning under den tid som psykoterapin pågår ska den behandlande läkaren avge ett utlåtande om förutsättningarna för ersättning för behandlingen redan i psykoterapins inledningsskede. Utifrån utlåtandet bedömer den sakkunniggrupp som behandlar ersättning för långvarig psykoterapi om terapin är ersättningsgill och ger vid behov en rekommendation om det antal besök som kan ersättas.

Läkarutlåtandet ska innehålla

 • sjukdomens diagnos
 • anamnes (sjukdomshistoria)
 • en detaljerad beskrivning av symtomen
 • behandlingens art
 • den uppskattade behandlingstiden
 • besöksfrekvensen
 • den behandlande läkarens uppskattning om prognosen
 • eventuell medicinering och uppgifter om perioder med arbetsoförmåga
 • ett omnämnande om att den som ansöker om en rekommendation genomgår psykoterapeututbildning, om så är fallet.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn

Senast ändrad 12.5.2016 Uppdaterad 12.5.2016 Skriv ut

Psykoterapi betraktades länge som en "riskfri" behandling. Nu har forskare börjat uppmärksamma att även psykologisk behandling kan ha biverkningar. Psykiatern Hans Bendz har egna erfarenheter av det.

Stina hade utsatts för sexuella övergrepp i barndomen och led av en personlighetsstörning som ibland övergick i psykotiska episoder. Av sin psykiater Hans Bendz blev hon hänvisad till gruppsykoterapi. Men behandlingen hjälpte inte, istället blev hon sämre. När någon under en terapisession la sin hand på hennes axel utlöstes ett återfall i psykos. Stina blev så sjuk att hon fick läggas in på en psykiatrisk klinik.

Psykiatern informerades om händelsen och förbryllades. Hur kunde det bli så här? Den intensiva och mycket krävande gruppterapin hade inte alls hjälpt Stina att bli frisk, utan istället gjort henne sjukare. Psykoterapin hade gett biverkningar.

Psykoterapi har i alla decennier betraktats som en riskfri behandling. Det värsta som kunde hända, menade man, var att terapin inte hjälpte. Att den skulle kunna ha negativa effekter trodde ingen. Därför fick Hans Bendz väldigt lite gehör när han tog upp händelsen med sina chefer.

– När jag påpekade för kvinnans terapeut, en legitimerad psykoterapeut med socionombakgrund, att psykosen var en biverkan, så bara fnös hon: ”Det finns inget sådant som biverkningar av psykoterapi.”


Hans Bendz. Foto: Anders Hansson

chloromycetin til salgs

Nu har ju inte Newsvoice någon högre trovärdighet så kan du ge oss lite bättre källor som visar att dessa företag är kriminella vore åtminstone jag tacksam.

@ Fredrik Jansson betr att man kan bli ”…sämre av solljus..”

Du är långt ifrån ensam om att bli sämre av solljus. Jag känner många lupus-patienter som inte kan vistas i solljus eller ens åka bil om solen skiner. De tål ofta inte heller lysrör, de nya gräsliga ‘spar’lamporna, dataskärmar etc. Vissa kan inte ens vistas ute, även om solen inte skiner – utan slokhatt, mörka glas och långärmat etc. Bl a kan huden bli röd, utveckla blåsor osv..som om man bränt sig – och har man redan eksem (lupus rash) kan detta förvärras. — Och naturligtvis finns det ingen regel utan undantag – vissa lupus-patienter mår bättre av att vistas i solen. ( En länk för information om SLE (Systemic lupus erythematosus): http://www.lupusuk.org.uk ) — Det finns massor av länkar på nätet (googla) med bilder på lupus rash..en sjukdom inte helt olik psoriasis.

Ett av problemen med lupus är att mitokondrierna inte fungerar som de ska. ‘Soporna svämmar över i tunnorna’ – och kroppen har helt enkelt inte tillräckligt med ‘sopgubbar’ att ta hand om sk*ten. Inte undra på att man kan känna sig ‘förgiftad’ med flunsasymptom, ‘utslagen’ hud, överväldigande trötthet (som inte går att vila bort), hjärnsläpp, irritation, värkande leder, fibromyalgi, IBS, lung-hjärt och njur -problem, syn och hörsel-problem etc. Listan på symptom kan vara längre….

Att ta tillräckligt med bl a D3 är viktigt för alla – men speciellt för den som lider av hudproblem. Personligen har jag märkt att inte bara min hud utan hela kroppen (även ‘knoppen’) mår bättre sedan jag började ha LCHF-stuk på kosten för ca 14 mån sedan- ekologiskt ‘allt’ är det enda som funkar för mig, bl a pga att jag inte tål besprutningsmedel och en mängd andra man-made kemikalier.

Jag skulle inte bli ett dugg förvånad om det skulle visa sig att de flesta kroniska tillstånd beror på ‘små filurer’ som tar sig runt i kroppen via våra blodkärl. Tack vare Dr Enby har det ju faktiskt redan visat sig att så är fallet. Ja, jag är då helt inne på samma linje.

För övrigt är jag övertygad om att om vi tog bättre hand om planeten (och varandra) genom att sluta förgifta den, skulle kroniska sjukdomar minska oerhört i omfattning. Tänk vilka besparingar det skulle innebära för hela samhället! Ja, inte för de stora ‘parasit’-företagen förstås – men de behövs ju faktiskt inte!!

Vilka påståenden gör jag som är orimliga? Du påstår att vad Erik Eneby forskat på i över 30 år inte ens finns. Är det för att svampceller och mänskliga celler har olika egenskaper och utseende, som gör att du kan avgöra det hela som bluff? Det är väl inte det som hans forskning bygger på? Jag ser möjlighet att någon kastar ljus på det som stämplats som kroniska obotliga sjukdomar och plågar människor mer eller mindre. Det är min egna fria tanke. Du får anse den hur orimlig du vill. Förklara för Erik Eneby och kanske alla vi andra, varför han har fel i stället. Jag tror inte det håller med att veta att svampceller och mänskliga celler ser olika ut.

Noterar detta – synd att den inte finns att köpa i UK men står på min lista inför nästa Sverigebesök. Fördelarna med naturlig såpa rent allmänt har man ju känt till i långa tider – låter jätteskönt att ha detta i bad eller fotbad.

Gammal mörkad kunskap behöver ut i ljuset! Alla sjukdomar ska läkas inifrån och ut..liksom man anser i TCM (Traditional Chinese Medicin).

Kan det möjligen vara så att skälet till att man inte tillämpar dessa teorier beror på att man väldigt klart kunnat visa att det inte stämmer? Det är ju väldigt tydliga skillnader på svampceller och människoceller som numera enkelt går att påvisa med lite färgämne och ett mikroskop.

Ett gott råd till Elisabet Karlsdotter – och andra internet-debattörer:

”Common courtesy is a small gesture that makes a big difference and should be practiced as often as possible..”

Med vänlig hälsning, Mayne

Sture. Om du har svårt att hitta så testa att söka på valfria olika läkemedelsbolag på NewsVoice. Artiklarna du finner baseras på information från New York Times, CNN, Washington Post och en rad andra välrenommerade medier. För att göra det ändå lättare för dig har jag lagt in artiklar om Big Pharma i högerkolumnen, så att du inte ska missa dem.

Vill du ha direktlänkar till nyheter om läkemedelsindustrins kriminella verksamhet måste du googla på de olika läkemedelsbolagens namn som jag nämnde ovan och lägga till sökord som ”law suit”, ”bribery”, ”court case” eftersom svenska mainstream knappt skriver om dessa domstolsfall.

Kutym i debatter är att den som kommer med ett påstående också tar fram källan. Då menar man den ursprungliga artikeln. Att citera NewsVoice är inte tillräckligt eftersom de har gjort en egen tolkning av vad som står i den ursprungliga artikeln.

Svar till Sture Haglund.
Ännu enklare än att låna skolans mikroskop är att granska figur 1-5 på sidorna 8-10 i denna länk: http://www.3rdmisc.com/pdf/3rdmisc201301en.pdf
När dessa bilder visades för en mykolog på Botaniska i Göteborg var svaret att det borde vara sporsäckssvampar. Det är bara det att mikroskopbilderna är tagna från en bröstcancertumör.
Men så fasta i er världsbild som du och Karlsdotter sitter, så sitter också en överväldigande majoritet med professionella onkologer och andra cancerforskare – och ibland är det mycket enklare att förneka verkligheten än att ändra den bild man sitter fast.
Till Sture som kan sin svamp. Är det ascomyceter på bilderna?
Ingemar Ljungqvist

Vad sägs om en klinisk långtidsstudie, så att käbblet kan hållas till ett minimum?
Det enda vi med säkerhet vet är att dagens mediciner inte kan bota.

Allt annat är hypoteser, och hypoteser är till för att provas.

Återigen, det skulle behövas en allemans-FASS som fylls i efter hand på lämpligt sätt. En komparativ jämförelse mellan olika behandlingsformer, oavsett tradition, och där fördelar och nackdelar listas för respektive sjukdom med underkategori behandling.

Ok Sture om du inte orkar klicka mer än ett klick i taget så här har du några en-klicks-referenser som visar att bolagen som Psoriasisförbundet samarbetar med är kriminella på olika sätt (och detta är bara några exempel):

”Access to medicine 2014” som säger följande om de 20 bolagen i studien dvs GlaxoSmithKline, Novo Nordisk, Johnson & Johnson, Novartis, Gilead Sciences, Merck, Sanofi, AbbVie, Bayer, Eisai, Roche, Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Pfizer, Eli Lilly, Astellas Pharma, Daiichi Sankyo, Takeda):

”Commitment to ethical behaviour does not correlate with performance. All have codes of conduct governing bribery and corruption, but 18 were the subject of settlements or fines for corrupt behaviour, unethical marketing or breaches of competition law.”

Jo jag plockar björklöven och andra örter innan midsommar.
Dem torkar jag genom att lägga dem på en ugnsplåt och en ren kökshandduk på plåten.
Själv så lyckades jag komma över sådana gamla medicin burkar, men vanliga glasburkar går bra, i sådan kan du förvara de torkade bladen i. Och ställer dem i en mörk skafferi.
De jag har samlat är: Björklöv, brännässla (plockar dem som unga skott) och så länge du plockar av dem så kommer det att komma nya. Vinbärsblad, hallonblad(är stärkande för livmodern). Men mest har det blivit av björk och brännässla. Brännässla är blod renande och innehåller väldigt mycket näring. Likadant är det med björklöv (mycket C-citaminer).

Ja det var det bland annat, hade även allergi mot gråbo.

Jag hade väldigt mycket kronisk smärta samt extrem trötthet och på detta pollenallergi till våren.
Men detta har varit en resande experiment.
När jag gick till läkaren för att gå till botten med dessa åkommor så visade provsvaren att allt var bra
Kom över en artikel om en kvinna som hade fibromyalgi och att hon hade slutat att äta fläsk kött. I samband med detta blev jag påmind om en annan artikel som jag hade läst några år tidigare om en man någonstans i Sverige som hade botat sig själv från cancer, genom örter som han exprementerat på sig själv.(läkarna hade vägrat att friskförklara honom)
Men det tog ett tag innan jag började ändra min kost hade småbarn under denna perioden.
Förvandlingen kom nog i olika omgångar:Jag fastade, gjorde jouice detox, tog bort kött, satte in kött i kosten igen. Började med LCHF. Och under tiden så började jag att läsa om vitaminer och vad de var bra för och i vilka örter de fanns i samt hur bristerna påverkade min kropp.
Och på så sätt så kunde jag koppla mina små samt stora krämpor till olika brister i min kropp.
Nu består min kost till 80% rawfood, vilket innebär att jag någon gång äter kött och varm mat. Jag gör mycket gröna smothis. Tagit bort all socker,vitt mjöl och mejeri ptodukter.

Nu har jag energi även fast att jag sovit dåligt så har jag en djupare ork, är mer fokuserad. Smärtorna i kroppen är borta och jag känner mig smidig. Orkar träna efter en stressig dag på jobbet.

Mitt råd är att man måste lyssna på sin kropp och sjukdomar och krämpor vare sig de är stora eller små, har ju sin koppling i ande, kropp och själ.
För jag har som person under denna resans gång också fått ta itu med mig själv, och jag håller fortfarande på.
Men börja i små steg, det är värt det och jag har hållit på i ca 5 år.
Jag äter dessutom vitaminer samt alg tabletter och och då köper jag grönt pulver som består av vetegräs samt hampaprotein och något mer i kommer inte ihåg.
Märket Renee Woltaire, sök på detta namnet så kommer du fram till hemsidan.

Hoppas detta kunde vara till hjälp för dig.

Jag förstår om sjuka griper tag i alla möjliga förklaringar. Just nu är det inne med att lösa det mesta via kost där det ena efter det andra ska uteslutas. Sen lite alternativ medicin på detta så är de flesta sjukdomarna botade. Har ingen funderat på vem som tjänar pengar på dr Sannas såpa eller annat hokus pokus? Efter att varit gift med en man med svår psoriasis har jag en hel del erfarenhet av sjukdomen. Jag är också sjuksköterska. Jag bestrider att psoriasis är en svampinfektion. Inga barn ärver svampinfektioner men psoriasis är ärftligt, två av hans barn har hittills fått det. Svamp drabbar de flesta människor nån gång i livet, efter behandling försvinner infektionen och man blir bra. Psoriasis drabbar en liten del av befolkningen och den är kronisk. Den kan förändras över tid men finns ändock. Min man provade verkligen allt, salvor, cytostatika, ljusbehandling, tjärbad och även alla råd från välmenande bekanta. Hudläkaren sa att förmodligen skulle han vara ganska bra bara han smörjde sig varje dag även om det var med smör. Ett psykiskt lidande utan dess like som dessutom ledde till ledbesvär med allt vad det innebär. Att sola i 2-3 veckor intensivt kunde hålla sjukdomen i schack upp till ett halvår. Oavsett läkemedelsindustrin så är det väl tur att vi har forskning som är oberoende och att vi slipper leva i villfarelser från 1800-talet! Nära den som är riktigt korkad kan säga att det vi vet behöver vi ingen forskning på. Så naivt att tro att vetenskapen i hela världen aldrig studerat detta i ett mikroskop. Tro vad du vill men lägg inte ytterligare bördor på de som är sjuka för det är det sista de behöver.

Ingrid. Tråkigt att du haft psoriasis så länge. Vad jag förstår finns det många typer av psoriasis som angripit många typer av människor alla med lite olika psykofysisiologisk konstitution. Kanske en eller flera av dessa psoriasisvarianter är systemisk.

Kanske en typ tom handlar om immunologiska problem. Och om det stämmer är det fantastiska nyheter att naturliga lösningar även kan bota ”immunologisk psoriasis”.

En sak är klar, det finns inte en nyckelfärdig lösning som fungerar för alla. Alltså måste alla respektera alla de botande lösningar som finns. Hit räknas självklart inte kortison som tycks vara en symptombehandlare som kosmetiskt kamoflerar problemet, i mina ögon.

Jag har haft psoriasis i 3-4 år och har intentionen att inte ha det i 50 år och jag vägrar gå på myten att det är en kronisk obotlig sjukdom.

chloromycetin for billiga

Hvis huden blir skadet eller åpnet, er det mer sannsynlig å bli smittet.

I tillegg kan medisinene som gis for å behandle invers psoriasis, gjøre huden tynnere, og dette øker risikoen for infeksjon.

Langvarig bruk av disse medisinene kan også forårsake strekkmerker.

Når det skiftes i huden, bør en lege evaluere den og behandle den på riktig måte, for å redusere risikoen for infeksjon eller andre komplikasjoner.

Symptomene på psoriasis ligner ofte på en infeksjon. De krever behandling, spesielt ettersom lesjoner som legger huden, har en høyere risiko for å utvikle en infeksjon.

En person som vet at de har psoriasis, trenger ikke å besøke legen sin hver gang de har en bluss. Dette er spesielt sant hvis de har medisiner som har blitt foreskrevet og er kjent med tilstanden deres.

Men hvis det er tegn på infeksjon, bør en person kjent med psoriasis se en lege.

En lege vil normalt diagnostisere psoriasis ved hjelp av pasientens beskrivelse av symptomene, en fysisk eksamen og en inspeksjon av lesjonene.

Hvis lesjonene oppstår i et område hvor huden gnider mot seg selv, kan det være omvendt psoriasis.

Legen kan ta en kultur for å utelukke andre forhold med lignende symptomer.

Behandling av invers psoriasis kan være vanskelig på grunn av den tynne og følsomme huden som finnes i områdene der det oppstår.

Steroidkremer som vanligvis brukes til å behandle psoriasis, er effektive. Bivirkninger kan oppstå fordi huden i det berørte området vil være tynt. Dette øker absorpsjonen av steroider.

Uønskede effekter inkluderer ytterligere tynning av huden og utseendet på strekkmerker.

På grunn av den høyere risikoen for bakterielle, sopp- eller gjærinfeksjoner, vil enkelte leger også teste for disse infeksjonene. Hvis det er en infeksjon, vil det trenge behandling.

I tillegg til aktuelle steroider, vil noen leger anbefale å bruke takrolimus eller pimecrolimus. Disse legemidlene brukes til å behandle eksem, men de har også hatt vellykket behandling av psoriasis hos noen pasienter.

I noen alvorlige tilfeller kan ultraviolett B lysterapi brukes sammen med aktuelle kremer for å håndtere symptomene.

Omhyggelig hygiene og selvhjelp kan bidra til å håndtere symptomene. Dette kan forbedre utseendet på psoriasisplaster.

Fuktighetsgivende daglig kan hjelpe noen mennesker til å håndtere deres psoriasis.

 • Vanlig bading med varmt vann og milde såper
 • Unngå harde såper og varmt vann
 • Tilsetning av badolje, Epsom-salter eller kolloidal havremel til et bad for ekstra fuktighet
 • Bruk en fuktighetskrem hver dag, eller flere ganger om dagen i spesielt kaldt og tørt vær
 • Øvelse av vanlige stresshåndteringsteknikker
 • Unngå alkohol, da det kan redusere effektiviteten til noen behandlinger
 • Få noen minutter med sollys hver dag
 • Miste vekt om nødvendig

Kløe kan være et stort problem for personer med inverse psoriasis. Det er flere anti-kløe og kjøling lotioner som er tilgjengelige over disken for å lindre disse symptomene. Antihistamin medisiner kan også lindre kløe symptomer.

Det er også nyttig å lære hva provoserer en persons symptomer og for å unngå de utløsere der det er mulig.

Omvendt psoriasis kan være vanskelig å behandle i noen tilfeller. Noen enkle livsstilsendringer og aktuelle medisiner kan imidlertid bidra til å bringe symptomene under kontroll.

Det er viktig for personer med inverse psoriasis å holde kontakten med legen. Dette er spesielt viktig under en oppblussing som ikke lindres av foreskrevne medisiner.

Det kan også være nyttig for folk å holde journal over symptomer og hva som forverrer eller lindrer dem, for å hjelpe til med å identifisere utløsere.

Psoriasissjukdomen kan manifesteras i olika svårighetsgrad, från att omfatta hela hudkostymen till diskreta små förändringar i naglarna.

Det finns en beskrivning av metoderna i boken "Tallmogårdens väg till hälsa", sid 204-205, av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets förlag. Här följer ett utdrag ur texten:

Psoriasis
Psoriasis är en relativt vanlig hudsjukdom med varierande förlopp och svårighetsgrad. Ca 1 % av befokningen drabbas. Olikstora hudområden, ibland små fläckvisa områden, ibland stora sammanhängande hudpartier, angrips. Hudförändringarna karaktäriseras av rodnad, irritation och ofta kraftig - stearinliknande - fjällning. Psoriasis går ofta i skov. Vid mycket svåra former kan även leder angripas och de förändras då som vid polyartrit (ledgångsreumatism). Även naglar och hårbotten kan angripas. Sjukdomen är relativt vanlig hos i övrigt friska männinskor som inte underkastar sig några speciella restriktioner beträffande mat och dryck.
I huden finner man en ökad, ohämmad tillväxt av hornhudens cellager, vilket ger den typiska fjällningen. Det tycks föreligga en störning av fettomsättningen, men troligen är även kolhydrat- och proteinomsättningen samt leverfunktionen påverkad. Många psoriasispatienter har förhöjda kolesterolvärden i blodet och fjällningen består till stor del av kolesterol. Både ärftliga, miljömässiga och psykiska faktorer tycks spela in vid uppkomsten av psoriasis. Även infektioner, t ex tandgranulom, kan vara utlösande.

Behandling
Den biologiska behandlingen av psoriasis syftar till att avlägsna påtagliga psykologiska, miljöbetingade och fokala (infektionshärdar) orsaksfaktorer. Dieten syftar till att normalisera den störda ämnesomsättningen. För att motverka den höga kolesterolhalten i blodet är vår psoriasisdiet fri från animaliska fetter som smör isterflott och charkuteriprodukter. Den är fettfattig och innehåller endast s k kallpressade vegetabiliska oljor som är rika på fleromättade fetter: solrosolja, safflorolja linfröolja och liknande reformoljor. Animaliskt protein höjer kolersterolhalten och är olämpligt även av andra skäl, bl a för att för hög tillförsel av animaliskt protein (kött, fisk, ägg, ost och mjölkprodukter) enligt professor Wendt försämrar kapillärernas genomsläpplighet för näringsämnen. Vår psoriasiskost är därför från början helt vegetabilisk, dvs utan mjölkprodukter. Sådana kan dock efter något efter något halvår prövas genom tillförsel av mager filmjölk. Dessutom bör psoriasiskosten vara rik på råkost.
Dietbehandlingen inleds på Tallmogården i regel (om inte patienten är alltför mager) med en 2-3 veckors råsaft-fruktsaft-grönsaksavkoksfasta. Utrensningen under fastan underlättas med linfröavkok och lavemang. Som fastedrycker använder vi gärna grönsaksjuicer, även mjölksyrade, men citrusfrukter bör undvikas. Efter fastan kan en råkostkur följa. Kosten vid psoriasis är principiellt samma kost som vi rekommenderar vid reumatiska sjukdomar och vid åderförkalkning.

Övrig behandling
Dietbehandlingen av psoriasis bör kompletteras med fysikalisk terapi och naturmedel. Som på hud och lever verksamma örter kan man omväxlande använda teer på åkerfräken, gullris, nässla, maskros, styvmorsviol, jordrök och skvattram. Av vitaminerna rekommederas A-vitamin - gärna som provitamin A, med 1-2 glas morotsaft dagligen, B-vitaminer t ex Bjästpulver eller ädeljäst 2-3 tsk dagl. E-vitamin 300-600 mg dagligen och C-vitamin. Vidare andvänds tillägg av andra vitaminer och mineraler som Dolomit, Kelp-tabletter mm.
Som utvärtes behandling kan användas vegetabiliska oljor och tvål rekommenderas att användas med måtta.
Överhettningsbad - helbad gärna med åkerfräkentillsats under 40- 60 min med badtemperatur upp till 40 grader rekommenderas. Övriga bad kan vara "tjärbad" och svavelklibad.

Att observera
En faste- och dietbehandling kan liksom alla annan biologisk terapi och fastebehandling ge upphov till en initial försämring, varför man inte bör avbryta behandlingen vid en eventuell försämring. Den biologiska behandlingen av psoriasis är långvarig och tålamodsprövande men leder ofta till påtaglig förbättring Akupunktur är en behandlingsform som har visats ge positiv effekt vid psoriasis. Se vidare under: Akupunktur

Sedan boken skrevs har det tillkommit mera kunskap om kost och psoriasisbehandling. Svenska Psoriasisförbundet har gett ut en broschyr som vi brukar dela ut vid Tallmogården för den stämmer överens ganska väl med behandlingsprinciperna. Genom brevfrågor och patientkontakter framkommer det att det fortfarande finns hudläkare som inte känner till att kosten har betydelse vid psoriasis. Klicka på broschyren nedan för originaltexten från PSO!

Citat: I Sverige har incidenstal på 0.35 % för barn och 0.39 % för vuxna påvisats. Coeliaki är överrepresenterat hos individer med diabetes mellitus (4.6 %), Downs syndrom (4.3 %), psoriasis (16.6 %) och dermatitis herpetiformis (> 70 %).:

Genom studier av andra liknande sjukdomar vet man att man kan ha en känslighet mot gluten utan att ha antikroppar i blodet. Då kan man ibland konstatera att det finns lokala reaktioner i tarmslemhinnan som beror på en allergisk reaktion mot gluten. Även om man inte har några tecken på laboratorieproverna som visar att det föreligger en immunologisk reaktion mot gluten kan det föreligga en känslighet och det bästa sättet att ta reda på om man får någon effekt med kosten är att prova under några månader.

Behandlingen av psoriasis är mindre krävande än den vid t ex inflammatorisk tarmsjukdom som behandlades i föregående veckas "hälsotips" Det räcker ofta med 1-2 veckors vistelse för att tillägna sig kunskapen och för att komma igång med behandlingen. Trots detta kan det vara svårt att få remiss för den som inte har råd att sätta av t ex en semestervecka för att ta itu med sin psoriasis. Om man framhåller att medicinerna i det långa loppet också kostar mycket pengar gör man kostnadsjämförelsen större rättvisa. Som läkare får man ofta, flera gånger per månad direktreklam angående patenterade läkemedel som används mot psoriasis och som kostar mycket pengar. Då finns det också finansiella möjligheter att investera i reklam eftersom de nya, kemiska medlen kan patenteras. Kosten och naturliga vitaminer och mineraler kan man inte ta patent på och det ligger bakom en del av bristen på riktad utbildning till läkarkåren angående kostbehandling.

serpina rabat