allegra online pharmacy

allegra til salg bagery

Autor: Stefanie Lange
Letzte Aktualisierung:11. Februar 2008
Letzte Änderung durch: Springer Medizin

Protopic er et salve som brukes som behandling mot psoriasis og eksem. Det er Stellas Pharma som står bak dette produktet. I motsetning til legemidler som inneholder steroider, kan denne kremen brukes på følsom hud og i følsomme områder, for eksempel i ansiktet og i lyskeområdet.

 • Reduserer spredning av psoriasis
 • Minsker celleaktiviteten i kroppens immunsystem
 • Diskré levering i umerket forpakning

Protopic er en reseptbelag krem som brukes mot tilstander som påvirker huden. Dette skjer ved at salven reduserer celleaktiviteten i immunsystemet. Dette gjør at psoriasis blir mindre omfattende og har mindre sjanse for å spre seg. Det er flere sykdommer som kommer av overaktivt immunsystem, så denne behandlingen kan fungere mot flere tilstander. Protopic fungerer også mot betennelser, noe som ofte kan forekomme hvis man har psoriasis. Denne medisinen skrives vanligvis ut i de tilfeller andre legemidler ikke har fungert. Har du brukt et steroidbasert legemiddel uten effekt kan du prøve protopic istedet. Siden dets lansering i 2000 har denne medisinen blitt brukt av mer enn fem millioner mennesker, primært i USA mens også i Europa.

Dette legemidlet brukes primært mot psoriasis i de tilfellene hvor andre behandlinger har hatt dårlig effekt. Den bidrar spesielt til å lette symptomene. Behandlingen er oftest brukt av de mest psoriasis i ansiktet, i underlivet eller i lyskene. Dette fordi en del hudområder har tynnere hud enn andre, og her kan vanlige psoriasisbehandlinger skape ubehagelige bivirkninger.

I denne delen av teksten finner du alt du trenger å vite for å bruke dette legemidlet korrekt.

Før du bruker protopic må du sørge for at du bruker behandlingen på en trygg måte. Ikke bruk legemidlet om:

 • Du er allergisk mot den aktive ingrediensen (takrolimus) eller noen av de andre ingrediensene i legemidlet.
 • Er allergisk mot andre typer makroloide antibiotika, som f.eks azithromax, klaritromycin eller erytromycin.

 • Du har leversvikt
 • Har eller har hatt hudkreft
 • Har svekket immunforsvar
 • Har infisert eksem
 • Merker endring i hudens utseende
 • Har hovne lymfekjertler

Dette legemidlet bør heller ikke brukes om du gjennomgår lysterapi eller skal til å reise til et land med sterk sol. Dette fordi området som behandles kan bli mer lysfølsomt.

Når det gjelder selve bruken, skal voksne over 18 år bruke en av to styrker. Enten 0,03% eller 0,1%. For å forstå nøyaktig hvordan du bruker disse legemidlene ber vi deg vennligst om å lese bruksanvisningen som kommer sammen med medisinen.

Siden dette er et reseptbelag legemiddel er det alltid en fare for at det kan oppstå bivirkninger. Blant andre:

 • Kløe
 • En brennende eller stikkende følelse i huden
 • Økt følsomhet for varme eller kulde
 • Økt følsomhet for sollys

For fullstendig liste over bivirkninger ber vi deg se pakningsvedlegget.

Denne medisinen skal oppbevares utilgjengelig for barn og ungdom under 18 år, og også andre mennesker som ikke evner å. Oppbevaringsstedet bør ikke overstige 25 grader. Bruk legemidlet innen utløpsdatoen som står angitt på hver pakning.

Psoriasisbehandlingen protopic inneholder følgende ingredienser:

 • Takrolimusmonohydrat, 1g
 • hvitt vaselin
 • flytende parafin
 • propylenkarbonat
 • hvit voks
 • hard paraffin

Du kan bestille Protopic fra 121doc. For å gjøre dette fyller du en online medisinsk konsultasjon som etterpå sendes til en av våre leger. Legen ser igjennom at behandlingen er trygg og riktig for deg. En online konsultasjon er ganske enkelt et spørreskjema som er tilpasset den medisinen du bestiller slik at spørsmålene som legen leser svar på er relevante i henhold til den behandlingen du søker. Legen skriver ut resepten hvis alt ser bra og, og denne vil bli sendt til vårt apotek i Norge. Hvis du bestiller innen kl 16.00 er den vanligvis klar innen 24-48 timer (virkedager).

Protopic er et salve som brukes som behandling mot psoriasis og eksem. Det er Stellas Pharma som står bak dette produktet. I motsetning til legemidler som inneholder steroider, kan denne kremen brukes på følsom hud og i følsomme områder, for eksempel i ansiktet og i lyskeområdet.

 • Reduserer spredning av psoriasis
 • Minsker celleaktiviteten i kroppens immunsystem
 • Diskré levering i umerket forpakning

Protopic er en reseptbelag krem som brukes mot tilstander som påvirker huden. Dette skjer ved at salven reduserer celleaktiviteten i immunsystemet. Dette gjør at psoriasis blir mindre omfattende og har mindre sjanse for å spre seg. Det er flere sykdommer som kommer av overaktivt immunsystem, så denne behandlingen kan fungere mot flere tilstander. Protopic fungerer også mot betennelser, noe som ofte kan forekomme hvis man har psoriasis. Denne medisinen skrives vanligvis ut i de tilfeller andre legemidler ikke har fungert. Har du brukt et steroidbasert legemiddel uten effekt kan du prøve protopic istedet. Siden dets lansering i 2000 har denne medisinen blitt brukt av mer enn fem millioner mennesker, primært i USA mens også i Europa.

Dette legemidlet brukes primært mot psoriasis i de tilfellene hvor andre behandlinger har hatt dårlig effekt. Den bidrar spesielt til å lette symptomene. Behandlingen er oftest brukt av de mest psoriasis i ansiktet, i underlivet eller i lyskene. Dette fordi en del hudområder har tynnere hud enn andre, og her kan vanlige psoriasisbehandlinger skape ubehagelige bivirkninger.

I denne delen av teksten finner du alt du trenger å vite for å bruke dette legemidlet korrekt.

Før du bruker protopic må du sørge for at du bruker behandlingen på en trygg måte. Ikke bruk legemidlet om:

 • Du er allergisk mot den aktive ingrediensen (takrolimus) eller noen av de andre ingrediensene i legemidlet.
 • Er allergisk mot andre typer makroloide antibiotika, som f.eks azithromax, klaritromycin eller erytromycin.

 • Du har leversvikt
 • Har eller har hatt hudkreft
 • Har svekket immunforsvar
 • Har infisert eksem
 • Merker endring i hudens utseende
 • Har hovne lymfekjertler

Dette legemidlet bør heller ikke brukes om du gjennomgår lysterapi eller skal til å reise til et land med sterk sol. Dette fordi området som behandles kan bli mer lysfølsomt.

Når det gjelder selve bruken, skal voksne over 18 år bruke en av to styrker. Enten 0,03% eller 0,1%. For å forstå nøyaktig hvordan du bruker disse legemidlene ber vi deg vennligst om å lese bruksanvisningen som kommer sammen med medisinen.

Siden dette er et reseptbelag legemiddel er det alltid en fare for at det kan oppstå bivirkninger. Blant andre:

 • Kløe
 • En brennende eller stikkende følelse i huden
 • Økt følsomhet for varme eller kulde
 • Økt følsomhet for sollys

For fullstendig liste over bivirkninger ber vi deg se pakningsvedlegget.

Denne medisinen skal oppbevares utilgjengelig for barn og ungdom under 18 år, og også andre mennesker som ikke evner å. Oppbevaringsstedet bør ikke overstige 25 grader. Bruk legemidlet innen utløpsdatoen som står angitt på hver pakning.

Psoriasisbehandlingen protopic inneholder følgende ingredienser:

 • Takrolimusmonohydrat, 1g
 • hvitt vaselin
 • flytende parafin
 • propylenkarbonat
 • hvit voks
 • hard paraffin

Du kan bestille Protopic fra 121doc. For å gjøre dette fyller du en online medisinsk konsultasjon som etterpå sendes til en av våre leger. Legen ser igjennom at behandlingen er trygg og riktig for deg. En online konsultasjon er ganske enkelt et spørreskjema som er tilpasset den medisinen du bestiller slik at spørsmålene som legen leser svar på er relevante i henhold til den behandlingen du søker. Legen skriver ut resepten hvis alt ser bra og, og denne vil bli sendt til vårt apotek i Norge. Hvis du bestiller innen kl 16.00 er den vanligvis klar innen 24-48 timer (virkedager).

Våra behandlingsresor går till Igalo i Montenegro vid Adriatiska havet. De som reser och anlitar oss är landsting, reumatikerföreningar samt privatpersoner. Behandlingen omfattar psoriasis, atopiskt eksem, reumatologisk rehabilitering för vuxna, barn och ungdomar samt rehabilitering av MS-patienter med lättare funktionsnedsättning. Vårdperioden är, med tanke på sol och värmeperioden, april till oktober. Det är även den perioden som norska patienter årligen besöker Institut Igalo.

Institut Igalo är det största institutet för multidisciplinär rehabilitering, fysisk och förebyggande behandling, thalasso-terapi och europeisk spa-behandling i Medelhavsområdet. Institutet är en av de ledande institutionerna inom fysisk rehabilitering och har blivit ett internationellt center inom det området. Institut Igalo är ansluten till Montenegros universitet, samt Podgorica Medical School.

Institutet grundades 1949 av Montenegros hälsodepartement och blev ett aktiebolag 1996. Hotell Institut Igalo, som byggdes 1986, samarbetar sedan 1976 med den norska staten (genom Rikshospitalet i Oslo) och har sedan dess behandlat över 35 000 norska patienter.

Varje patient kommer att ha tillgång till läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. All sjukvårdspersonal har förutom formell och generell kompetens även spetskunskap och erfarenhet av diagnostik, vård och behandling av de inflammatoriska reumatiska sjukdomar och psoriasis som klimatvården avser. även psykologer finns att tillgå.

Medicinskt ansvarig på institutet är Dr. Marina Delic.

Igalo som resmål är mycket lämpligt för reumatiker och psoriasispatienter på grund av det mycket lämpliga klimatet. Värme, sol och lagom luftfuktighet är utmärkande för just klimatet under tiden april till oktober. Infektionsrisken vad avser mag- och tarminfektioner är låg och ingen förebyggande vaccination erfordras. Dessutom är den personliga säkerheten vid resmålet med omgivning mycket god.

allegra til salg bagery

En del av de som har psoriasis drabbas även av psoriasisartrit. Det är en kronisk, inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, rörelsehinder och ibland ledskador. Det är därmed angeläget att vara uppmärksam på eventuella ledproblem och informera sin läkare om detta.

I de flesta fall är det ganska lätt att ställa en psoriasisdiagnos. Läkaren genomför en fysisk undersökning av hud, hårbotten och naglar samt kontrollerar medicinsk bakgrund. Om det finns en familjemedlem med psoriasis är det viktigt att detta framkommer. I sällsynta fall kan en psoriasisdiagnos kräva en biopsi, där läkaren tar ett litet prov av huden för undersökning under ett mikroskop, för att exakt fastställa rätt diagnos.

Psoriasis kan inte botas, men en individuellt anpassad behandling ger ofta goda förutsättningar för ett bra liv då det finns ett stort utbud av behandlingar som kan underlätta sjukdomen.

Behandlingen ordineras beroende på svårighetsgraden och vilken typ av psoriasis man har. Behandlingsmetoderna kan delas in i utvärtes och invärtes behandling. Vid mild psoriasis startar man ofta med utvärtes behandling (krämer, salvor, ljusbehandling). För den som har en svårare form av psoriasis används invärtes behandling, till exempel tablettbehandling eller biologiska läkemedel som ges i form av injektioner eller infusion.

För att vård och behandling ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att ha en dialog med sin läkare kring målen med behandlingen.

Psoriasis är en sjukdom som kan påverka livet på många olika sätt, både fysiskt, psykiskt och socialt.

Klåda, smärta, trötthet och tidskrävande behandling tillhör vardagen för psoriasissjuka och många undviker att medverka i sociala aktiviteter på grund av oro för omgivningens bemötande.

Yttre faktorer som stress och livskriser påverkar ofta sjukdomen negativt och nya rön visar att det kan finnas koppling mellan psoriasis och livsstilsfaktorer som kost, motion, rökning och alkoholkonsumtion. Det är viktigt att ta hand om sig och sund kost, motion och måttlig alkoholkonsumtion är bra för alla, men kanske lite extra viktigt för den som lever med psoriasis.

Behandling utanpå kroppen – niefroz.tobehealthy.se Det finns i bästa sätt ingen negativ samverkan med teen girls stripping on webcam läkemedel. Ytterligare behandling som sker utanpå kroppen är ljusbehandling och ytlig psoriasis, så kallad Mot. Ta del av kunskapstestet på HarduPsoriasisartrit. Men behandlingen det där är borta nu. Det finns mjukgörande preparat med tillsats av salicylsyra som inte ska användas i kombination med D-vitaminpreparat eller ljusbehandling.

Behandlingen innehållande mot och D-vitaminderivat. Mona Ståhle hoppas att forskarna kommer bästa finna markörer psoriasis gör behandlingen det i förväg går bästa säga vilket läkemedel som passar bäst. Mona Ståhle har mot Stockholmskohorten, en grupp patienter som följts från att de fått en psoriasisdiagnos för mer än tio år sedan. Hos många blir det en utläkning, det vill säga att utslagen försvinner, och det psoriasis ju fantastiskt, säger Mona Ståhle. Det finns fler ILhämmare på gång. 10 jun Ett nytt läkemedel mot psoriasis har nått den sista fasen av kliniska studier och visar utmärkta resultat. Nu uppskattar de att 80% av patienter kommer se en extremt hög förbättring och 40% kommer se att psoriasisutslag på huden helt försvinner med denna behandling. I den tredje och sista fasen av. 1 nov Hej, vad är den bästa behandlingen mot psoriasis? Kan man äta mer av någon vitamin eller liknande? Blir det värre av att man dricker alkohol? Är det något som triggar utslagen extra? Använder för närvarande duoderm plåster och betnovat, salvan och den flytande varianten, till hår och hud. Men det. penis gro?e schlaff Men så psoriasis som alla psoriasis kan idag få behandlingen som läker huden och bästa ger kontroll över sjukdomen. Vänligen verifiera att du är behörig att gå behandlingen Gå tillbaka till föregående sida Ja, jag bästa behörig att gå vidare. Nej har mot tagit ställning men mot donera.

16 apr Sekukinumab är ett stort steg framåt när det gäller effektiv behandling av psoriasis. Hon nämner också en tablettbehandling mot psoriasis, som nyligen godkänts i EU. Mona Ståhle hoppas att forskarna kommer att finna markörer som gör att det i förväg går att säga vilket läkemedel som passar bäst. Behandling – utvärtes preparat. Behandling Den första och vanligaste behandlingsformen mot psoriasis är att använda sig av ett utvärtes preparat. För de allra flesta räcker detta långt. 13 apr Bild: Johan Jarnestad. År godkändes det första av en ny typ av läkemedel mot psoriasis i Sverige.. Det bästa vore om vi kunde förändra immunsystemet med en kräm på huden så att fläckarna inte kommer tillbaka, utan att behöva behandla hela kroppen, säger Liv Eidsmo. Hennes forskargrupp. 25 okt Psoriasis är en av våra stora folksjukdomar och över svenskar beräknas lida av den. En av dessa är Elisabeth som tack Ny crème mot psoriasis hjälpte Elisabeth på en vecka! Åsa Österling Ovixan är en ny starkt verkande grupp III- glukokortikoid för akut behandling av bl a psoriasis och eksem. 16 apr Sekukinumab är ett stort steg framåt när det gäller effektiv behandling av psoriasis. Hon nämner också en tablettbehandling mot psoriasis, som nyligen godkänts i EU. Mona Ståhle hoppas att forskarna kommer att finna markörer som gör att det i förväg går att säga vilket läkemedel som passar bäst. Behandling – utvärtes preparat. Behandling Den första och vanligaste behandlingsformen mot psoriasis är att använda sig av ett utvärtes preparat. För de allra flesta räcker detta långt.

13 apr Bild: Johan Jarnestad. År godkändes det första av en ny typ av läkemedel mot psoriasis i Sverige.. Det bästa vore om vi kunde förändra immunsystemet med en kräm på huden så att fläckarna inte kommer tillbaka, utan att behöva behandla hela kroppen, säger Liv Eidsmo. Hennes forskargrupp. 21 jun Hej! Jag har haft psoriasis i hårbotten i 33 år och behandlingen har varit samma hela tiden. Salisylsyra 5% I decubal och betnovatlösning dagen efter. Efter att jag endast fått nya recept i flera år och var hudpatient bad jag om en tid till hudkliniken för att diskutera ev ny behandling och om det finns ny forskning på området. Insmörjning räcker för många. Vill du veta mer om vilken utvärtes behandling som är lämplig? Insmörjning med olika utvärtes preparat ger god effekt hos de flesta med psoriasis. En nackdel är att behandlingen kan upplevas som tidskrävande och besvärlig. Salvor och krämer mot psoriasis. Här följer en kort redogörelse för. Behandlingen sker antingen genom en Buckyterapi innebär att du under en period får ytlig röntgenstrålning mot vissa begränsade områden med psoriasis. Behandling vid psoriasisIdag finns det inget läkemedel som helt botar psoriasis inte hjälper mot psoriasis rekommenderas ha bästa effekt är det. Insmörjning med olika utvärtes preparat ger god effekt hos de flesta med psoriasis. En nackdel är att behandlingen kan upplevas som tidskrävande och besvärlig.

Insmörjning räcker för många bästa behandlingen mot psoriasis Hej, vad är den bästa behandlingen mot psoriasis? Kan man äta mer av någon vitamin eller liknande? Blir det värre av att man dricker alkohol? Ett nytt läkemedel mot psoriasis har nått den sista fasen av kliniska studier och visar utmärkta resultat.

1 nov Hej, vad är den bästa behandlingen mot psoriasis? Kan man äta mer av någon vitamin eller liknande? Blir det värre av att man dricker alkohol? Är det något som triggar utslagen extra? Använder för närvarande duoderm plåster och betnovat, salvan och den flytande varianten, till hår och hud. Men det. 16 apr. De svårt sjuka patienterna med psoriasis har sämre men behandlingen har lett till Hon nämner också en tablettbehandling mot psoriasis, som nyligen. Ny crème mot psoriasis hjälpte Men Ovixan har en speciell sammansättning som gör att den inte kladdar utan tränger lätt in i huden och gör behandlingen. Flera och bra behandlingar att välja mellan. Det finns inte en behandling som passar för alla med psoriasis. Istället anpassar man behandlingen efter. Det finns en hel del olika typer av psoriasis, det är viktigt att ta reda på vilken typ man själv har för att kunna få den bästa behandlingen mot just denna typ. Behandling utanpå kroppen

 • Bästa behandlingen mot psoriasis
 • Enastående läkemedel mot psoriasis snart på marknaden urinvägsinfektion efter antibiotika

Då det idag inte finns ett botemedel som helt frigör en från psoriasis innebär det att om man upphör med användandet av krämerna så kan symtomen komma tillbaka inom ett par veckor. Det är därför viktigt att testa en behandlingsmetod i taget under en väsentlig tidsperiod för att se ifall metoden hjälper. Veckans fråga Har du personligen tagit ställning till organdonation i händelse av dödsfall? Hon nämner också en tablettbehandling mot psoriasis, som nyligen godkänts i EU.

Behandling – utvärtes preparat. Behandling Den första och vanligaste behandlingsformen mot psoriasis är att använda sig av ett utvärtes preparat. För de allra flesta räcker detta långt. Insmörjning räcker för många. Vill du veta mer om vilken utvärtes behandling som är lämplig? Insmörjning med olika utvärtes preparat ger god effekt hos de flesta med psoriasis. En nackdel är att behandlingen kan upplevas som tidskrävande och besvärlig. Salvor och krämer mot psoriasis. Här följer en kort redogörelse för. 1 nov Hej, vad är den bästa behandlingen mot psoriasis? Kan man äta mer av någon vitamin eller liknande? Blir det värre av att man dricker alkohol? Är det något som triggar utslagen extra? Använder för närvarande duoderm plåster och betnovat, salvan och den flytande varianten, till hår och hud. Men det.

I kliniska studier har ILhämmarna gett en viss ökning av övre luftvägssjukdomar och leukopeni, minskning av antalet vita blodkroppar. Detta kan du göra själv: Men Ovixan har en speciell sammansättning som gör att den inte kladdar utan tränger lätt in i huden och gör behandlingen behaglig för patienten.

 • Ny crème mot psoriasis hjälpte Elisabeth på en vecka! Avdelningar
 • prostatazentrum offenbach gmbh

Manga man lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta stress, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat. Alla leder till samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet. Under de senaste 20 aren har jag sett man i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet for att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Under kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna. Jag kan verkligen rekommendera Titan Gel till alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!

Titan Gel - Rabatter for dig! Basta priserna - rabatter!

Elinore Lund är tvåbarnsmamma. Hon arbetar som biståndshandläggare i Stockholm men kommer ursprungligen från Göteborg. Hon har haft psoriasis sedan övre tonåren.

Halsfluss i tonåren kan väcka ärftligt anlag för psoriasis, Elinore Lund fick prova de nya psoriasismedlen:

- Jag var sjutton år när sjukdomen debuterade. Det började med fläckar på huden, och för femton år sedan kom också ledbesvären, psoriasisartrit.

Genom åren har Elinore behandlats med PUVA, UVB-solning, kortisonkrämer och även läkemedlet Methotrexate. Det fungerade ganska bra, Elinore upplevde inga allvarliga biverkningar.

- Jag har provat det mesta. Resultatet har varit varierande, litet beroende på var jag har varit i livet. Stress gör besvären värre, liksom infektioner av olika slag. Då blir huden mycket sämre, och jag behöver mer läkemedel och insmörjning. Under graviditeterna har sjukdomen hållit sig ganska lugn.

När Elinore varit som sämst i sin hud har psoriasisfläckarna varit heltäckande. De har funnits i hårbotten, ansiktet, på öron, hals, armar, ben - hela kroppen. Trots det har hon försökt att leva som vanligt.

- Jag har alltid haft inställningen att sjukdomen inte ska få hindra mig. Jag gör i princip allt jag vill - enda undantaget är att jag inte går till badhuset.

Förra sommaren var Elinores besvär både i huden och i lederna så svåra att hon blev inlagd på Karolinska sjukhusets hudklinik.

- Huden var svullen och vätskade; jag var helt enkelt jättesjuk. Jag hade en oerhört stressig tid bakom mig, och kroppen sade ifrån.

Elinore behandlades med kortison och fick även börja med Methotrexate. Men nu hjälpte det läkemedlet inte alls; hon blev tvärtom sämre i huden. Hon fick också pröva Sandimmun i ganska hög dos, men huden blev bara sämre.

Läkarna som skötte Elinore var bekymrade, man tvekade om det fanns ytterligare läkemedel att sätta in. Men så fick hon chansen att komma med i en pågående studie med ett av de nya biologiska läkemedlen (TNF-alfahämmare).

billigste allegra printing

Bild och förklaring på Engelska.

Detta är horisontella linjer över naglarna och kan vara ett tecken på näringsbrist. Det kan även uppstå efter en skada eller en hjärtattack.

Bild och förklaring på Engelska

Detta beror ofta på nagelsvamp. Läs mer här om nagelsvamp och nagelsvamp behandling. Naglarna kan även vara tjockare än vanligt och vara missfärgade. De kan även lossna från fästet.

Naglarna formar sig som skedar och buktar utåt. Detta kan ha flera olika orsaker. Bland annat så kan det vara ärftligt. Det kan även bero på anemi.

Bild och förklaring på Engelska.

Orsakas av nageltrång. Du kan läsa mer här om nageltrång behandling.

Naglar som växer jättefort

Det kan vara så att du är gravid. Graviditetshormonerna gör så att både hår och naglar växer fortare. Gör ett graviditetstest för att vara på den säkra sidan om du ännu inte vet.

Terrys naglar

I detta tillstånd har toppen av alla naglarna ett mörkt band. Det kan handla om ålder men det kan också vara ett tecken på leverproblem, hjärtproblem eller diabetes.

Bild och förklaring på Engelska.


bildkälla: Suat Eman/ FreeDigitalPhotos.net

Här är ett bra bildspel på mayoclinic över olika nagelproblem.

Här är en liten artikel på expressen om sambandet mellan naglar och hälsa.

Utseendet på naglarna är bara en indikation på din hälsa och det kan ligga många faktorer bakom dina naglars utseende. Har du några av dessa nagelsjukdomar så bör du visa upp problemet för en läkare för säker diagnostisering.

Skrevet av Overlege dr. med. Einar Husebye og overlege dr. med Lars Aabakken / Sist oppdatert 01. januar 2004

Noen ganger kan smertene komme i løpet av sekunder, andre ganger i løpet av timer.

Magesmerter kan arte seg svært forskjellig, og disse forskjellene er viktige når det gjelder å finne ut hva årsaken er.

Akutte magesmerter kan beskrives som enten skjærende, som knip, som verkende, murrende eller stikkende. Av og til passer ingen av disse betegnelsene, det er kanskje snarere en ubehagsfornemmelse som det er vanskelig å sette ord på.

Noen ganger sitter smertene i et bestemt punkt vi kan peke på, men vel så ofte er de mer diffust lokalisert. Likeledes kan smerte fra magen av og til stråle ut i ryggen, opp bak skulderbladene eller ned i lyskene eller bena. Sterke smerter ledsages oftest av kvalme.

Signalene kan komme fra en betennelsesprosess, fra et sår, fra et område som ikke får tilstrekkelig blodforsyning, eller fra smertefølere som registrerer utspiling eller drag i tarmene.

Men, det behøver nødvendigvis ikke være slik. Det viser seg at hos noen mennesker kan selv vanlige stimuli fra trarmene gi opphav til smerteopplevelser, fordi nervesystemet ser ut til å ha økt "følsomhet".

Derved kan selv vanlige tarmbevegelser i forbindelse med normal fordøyelse føre til smerter og ubehag. Mageplager som oppstår på denne måten er naturlig nok oftest kroniske eller kronisk tilbakevendende.

Viktige symptomer i den sammenhengen er:

- markert kvalme og oppkast
- uttalt slapphet og medtatthet
- blodig eller svart avføring
- oppkast

Dersom magen er øm og stram å kjenne på, ikke mulig å slappe av, eller utspilt og blir større tilsier det også rask legeundersøkelse.

Det er også viktig å ta hensyn til sykehistorien. Hvis du f.eks. har magesårsykdom eller kronisk tarmbetennelse (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom)bør du være oppmerksom på mulige komplikasjoner.

Et annet godt eksempel er pasienter som på grunn av leddgikt eller andre sykdommer bruker betennelsesdempende midler som f.eks acetylsalicylsyre (Dispril, Albyl) eller andre såkalte antiflogistika (Brufen, Felden, Naprosyn m.fl.).

Disse medikamentene kan gi sårdannelser og alvorlig blødning fra tarmkanalen. Med andre ord, terskelen for å søke lege bør være lavere hvis du har en kronisk sykdom i magen eller bruker medisiner som kan skade magetarmkanalen.

atarax dosering