femcare tabletter mot

femcare dosering zuiveringszout

Så snart jeg bliver klar over at dit eksem kan være en arbejdsskade vil jeg orientere arbejdsskadestyrelsen herom. Efter ganske kort tid vil du modtage en kvittering fra arbejdsskadestyrelsen og vi vil herefter mødes igen til en fornyet konsultation med henblik på at skrive en attest til arbejdsskadestyrelsen. De spørgsmål jeg vil stille vil minde ret meget om en almindelig konsultation, men jeg vil dog også gå lidt mere ind på hvilke belastninger du har været udsat for på dit arbejde. Det kan f.eks. dreje sig om hyppig håndvask eller brug af latex eller vinylhandsker såvel som f.eks. udsættelser for hyppig kontakt med metaller, f.eks. sakse, der kan indeholde nikkel. Vi vil endvidere udarbejde en lille liste over de ansættelser du har haft igennem tiden.

Jeg vil herefter sende attesten ind til arbejdsskadestyrelsen og efter nogen tid vil du få at vide om du er berettiget til en erstatning eller ej. Det er arbejdskadestyrelsen og alene dem der afgør dette, ikke mig.

Nogle patienter spørger mig fra tid til anden om inddragelse af arbejdsskadestyreslen kan medføre en forringelse af deres erhvervsmæssige muligheder. Det er her vigtigt at anføre, at du godt kan fortsætte dit arbejde selvom du har fået godkendt en arbejdsskade og modtager en erstatning. Endvidere er din arbejdsgiver forsikret imod arbejdsskade, så det er forsikringen og ikke din arbejdsgiver der skal betale din erstatning. Sluttelig har du en fortrydelsesret. Du har nemlig mulighed for så snart du modtager kvitteringen fra arbejdsskadestyrlsen at meddele dem, at du slet ikke ønsker sagen optaget alligevel. Arbejdssskadestyrelsen vil herefter henlægge din sag.

Sundhedspersonale, frisører, tandlægeassistenter og køkkenmedarbejdere er blandt dem der ofte rammes af håndeksem på grund af vådt arbejde og kontakt med diverse kemikalier. Flere andre erhverv er dog også ret hyppigt repræsenteret.

Eksemtestning ( allertgitestning ) vil oftest indgå i udredningen og vil blive tilbudt dig før vi kan skrive en attest til arbejdsskadestyrelsen.

Rosacea er en tilstand med rødme, svie og knopper i ansigtet. Der behandles med antibiotika i creme eller tabletter og der opnås gerne en god virkning på knopperne. Det er heldigt at knopperne ofte svinder på en meget lav dosis af antibiotika, således at man bedre kan tåle langvarige kure. Bundrødmen generer mange. Er der små tynde blodårer kan jeg eventuelt henvise dig til laserbehandling på Bispebjerg Hospital. Nogle har gavn af Isotretinoin i små doser.

Skæl i hårbunden er ret almindeligt og de fleste har prøvet en skælshampoo, men uden at blive helt tilfredse. Det kan nogle gange være nødvendigt at skifte til en anden og mere effektiv type, eller der kan være behov for at benytte en særlig vandopløselig salicylsyreholdig creme, der vaskes ud næste morgen. Endvidere kan benyttes væsker med kortison i, men dette kan bare anvendes periodevis og er på recept. En sjælden gang udskriver jeg recept på en tjæreholdig shampoo til patienter med psoriasis. Tjære afgiver lugt, men dog kun forbigående, og foretrækkes derfor ikke af de fleste. Det er vigtigt at få behandlet en skællende hårbund for følgen kan blive udtynding i håret. En sufficient behandling kan i mange tilfælde få hår, der er faldet af på grund af skælsygdom, til at komme tilbage, fordi hårrødderne ikke er gået til grunde.

Alopeci ( pludseligt opståede bare pletter ) har oftest en god prognose, men det fremmer genvæksten med injektion af et corticosteroid kaldet kenalog. Der anvendes hertil en meget smal nål og der lægges små dråber blot to millimeter under huden sv.t. de nøgne pletter. Stikkene er uhyre små. Vil man ikke stikkes, kan man fryse eller smøre udenpå.

Der findes andre former for hårtab, herunder mere diffuse hårtab, hvoraf nogle har en god prognose mens andre bestemt ikke har. Aldersbetinget hårtab har vi ikke nogen behandling til, fordi hårrødderne er gået til grunde.

Det er vigtigt at gøre sig klart, om der er svamp i neglen. Man tager derfor en lille prøve af den syge negl. Enten klippes der lidt brokker af yderst eller man skraber på overfladen. Prøven sendes ind til Statens Seruminstitut og hvis der findes svamp behandles der med tabletter og/eller lak med svampemiddel i. Der går mindst ½ år førend man kan vurdere resultatet – den normale negl skal have mulighed for at vokse ud. I de fleste tilfælde hjælper det, men der findes negle der er utilgængelige for terapi.

Psoriasis i negle kan behandles ved at man smører salve på neglelejerne, men det må gøres i 3 måneder og fører ikke altid frem. Nogle sprøjter kortison ind i neglelejerne, men det er ikke uden bivirkninger. Har man udbredt psoriasis og får man enten tabletter eller injektioner, så kan denne medicin samtidig virke gunstigt på neglene. Hos nogle svinger intensiteten af neglepsoriasis spontant – i perioder kan disse patienter være næsten fri for lidelsen, men den kan blusse op på ny og stress kan spille ind.

Der findes andre sjældnere lidelser i negle. Ikke alt kan man behandle.

Vorter er mange ting fordi de kan være små og let tilgængelige for behandling eller store og sidde på områder, hvor de har dybere rødder. Frysebehandling kan mærkes mens det sker ( det varer 15-40 sekunder ) og nogen tid bagefter, men vi kan jo gå langsomt frem og lægge ud med en lille dosis først. En anden mulighed, der kan være nyttig til visse fodvorter, er plasterbehandling under anvendelse af ligtornplaster ( jeg giver dig information om metoden ). Når det gælder børn må man altid opveje fordele mod ulemper. Der kan gives frysning, men det er ikke en god ide, hvis barnet derved udvikler en lægeskræk, der kan give vanskeligheder senere hen.

Vandvorter ( molluskler ) fjernes bedst hos både børn og voksne med en meget lokaliseret form for frysning. Behandlingen af hver vandvorte varer 6-8 sekunder, og man kan evt. bruge lokalbedøvelse i form af EMLA creme, der påføres forud. Frysebehandlingen bliver herved noget nær smertefri. Mange voksne klarer sig fint uden bedøvelse da frysningen er kortvarig og lokaliseret til selve vorten.

Udtrykket pletter dækker over mange diagnoser og det er hudlægens opgave at skelne imellem disse, evt. at tage hudprøve og sende til mikroskopi, hvis der er mistanke om noget, der kunne være eller kunne udvikles til kræft, hvoraf den almindeligste type er det basocellulære carcinom. I andre tilfælde drejer det sig blot om uskyldige brune pletter, røde prikker eller sådanne vorter, som mange udvikler når man passerer den første ungdom ( seboroiske vorter ). Sidstnævnte er meget almindelige og jeg plejer at fryse dem væk, hvilket er effektivt og blodløst. Det samme gøres med takkerne mange har under arme og ved halsen.

Klamydia diagnosticeres ved hjælp af en simpel urintest og behandles med tabletter (antibiotika). Man kan have klamydia uden at vide det da symptomer kan være svage. Hos andre kan der være en svie ved vandladningen.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Kondylomer ( kønsvorter ) er ofte forsøgt fjernet ved hjælp af pensling når patienten kommer hos os. Jeg benytter frysning, og det lyder måske ubehageligt at blive frosset på så følsomme steder, men frysningen er meget hurtig og lokaliseret og næsten alle bliver forbavset over, hvor let det går. Der kan også anvendes en bedøvende creme(Emla creme). Tal med Henrik Flindt-Hansen om det først, da man ikke må bruge dette i alt for store mængder. Kondylomerne hæver lidt op efter en frysebehandling og herefter visner de i løbet af en uges tid. Selve sygdommens varighed kan imidlertid ikke forudses hos den enkelte. Nogle bliver i orden i løbet af 14 dage, andre har desværre problemer med nye vorter i lang tid.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Herpes diagnosticeres ved hjælp af en lille podning med en vatpind og der kan behandles med tabletter. Hos nogle vender det tilbage igen og igen og enkelte har behov for langvarig tabletbehandling.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Syfilis og HIV er heldigvis sjældne i Danmark. Man kan selvsagt blive undersøgt for disse lidelser, og jeg beder dig gå på laboratorium, hvor der tages blodprøve. Vi aftaler forud, hvordan du vil have svaret. Behandling og opfølgning finder sted på sygehus.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Der findes flere hundrede hudlidelser og de fleste er sjældne. Hvis man vil bekræfte en diagnose, kan man tage en lille hudprøve ( en biopsi ) på 2-3 millimeter i diameter efter at have bedøvet det pågældende hudområde med et par dråber bedøvelse af samme type som det tandlægen bruger (Xylocain). Prøven bliver efterfølgende undersøgt ved mikroskopi på et patologisk laboratorium af speciallæge i patologi. Behandlingen vil afhænge af diagnosen.

Henrik Flindt Hansen
Dr. med.
Speciallæge i hud- og kønssygdomme
(dermatologi og venerologi)
Dermatologist MD. D.Sc.

Amagertorv 23 (strøget) 1160 København K

Konsultation: Alle hverdage fra kl. 08:00
Consultation: Daily from 08:00 a.m.

Telefontid: Alle hverdage fra kl. 11:00
Telephone hours: Daily from 11:00 a.m.

Telefon | Phone: +45 33 14 88 34

Switch to Biological Agent in Psoriasis Significantly Improved Clinical and Patient-Reported Outcomes in Real-World Practice

Dermatology and Venereology, Public Health and Clinical Medicine

Background: Although clinical studies have shown efficacy of biological agents in moderate to severe psoriasis, observational studies of real-world effectiveness are rare. Objective: To analyse the psoriasis area and severity index (PASI) and quality of life by the EQ-5D questionnaire and dermatology quality of life index (DLQI) in psoriasis patients who switched from conventional systemic treatment to biological agents in clinical practice. Furthermore, to analyse patient groups with the highest benefit of biological agents. Methods: Longitudinal, observational study based on the Swedish National Registry for Systemic Treatment of Pso-riasis, PsoReg. Outcomes of biological-naïve patients who switched to a biological agent (n = 267) were analysed before switch and at the first follow-up. Results: Patients significantly improved in EQ-5D, DLQI and PASI (p

Since biological agents were introduced for patients with moderate to severe psoriasis, randomized controlled trials (RCTs) have shown substantial benefits of these treatments; both in terms of clinical skin involvement [1,2] and in terms of health-related quality of life (HRQOL) [3,4,5]. RCTs are the gold standard for testing efficacy and safety in evidence-based medicine. Observational studies, on the other hand, are important when estimating effectiveness, i.e. how interventions work in real-world settings. RCTs may be very different from clinical practice because of study selection criteria. RCTs typically exclude older age groups and patients with comorbidities, and they are limited by short study periods and small samples [6,7]. Observational studies are necessary in health economic evaluations, in order to ensure that society's money is well spent, but it may also provide a ‘reality check' for physicians when individualizing patients' treatments. Observational studies of biological agents for psoriasis are rare [8].

Swedish treatment guidelines state that the indication for biological agents in psoriasis is moderate to severe psoriasis in adults who do not respond to conventional systemic treatment or who show intolerance or contraindications to such treatments [9,10]. The National Registry for Systemic Treatment in Sweden, PsoReg, makes it possible to analyse nationwide real-world data, where patient characteristics and treatment compliance may be different from RCTs.

femcare for billige

Erytheem
a. gelokaliseerd
- erysipelas
- rosacea
- lupus erythematodes
- erythema intertrigo
- erysipeloid
- erythema faciale
- SLE
- erythema perstans
- erythema palmare
- erythema nodosum
- fenomeen van Raynaud
- overige
b. gegeneraliseerd
- exanthematische erythemen
- mononucleosis infectiosa
- geneesmiddeleneruptie
- secundaire syfilis
- erythema multifome
- overige
c. annulair en gegyreerd
- erythema chronicum migrans
- erythema multiforme
- erythema annulare centrifugum
- erythema exsudativum multiforme
- grannuloma annulare
- livedo reticularis
- larva migrans
- erythema annulare rheumatica
- erythema marginatum
- erythema migrans arciforme
- erythema migrans necroticans
- erythema gyratum repens
- erythema gyratum perstans
- overige

Dyschromieen
- melasma (vlekkerige hyperpigmentatie op het gelaat)
- postinflammatoire hyperpigmentatie

Papuleuze dermatosen
a. papillomateus
- verruca vulgaris
- verruca seborrhoicum
- condylomata acuminatum
- condyloma latum
- molluscum contagiosum

b. hemisferisch en bolrond
- urticaria
- prurigo
- scabies
- milium
- granuloma annulare
- secundaire syfilis
- Kaposi sarcoom

d. spits
- prurigo
- condylomata acuminatum

Eczemen
- Allergisch contacteczeem
- Orthoergisch contacteczeem
- Dermatitis solaris
- Constitutioneel eczeem
- Seborrhoisch eczeem
- Mycotisch eczeem
- Acrovesiculeus eczeem
- Tylorisch eczeem
- Microbieel eczeem
- Variceus eczeem
- Nummulair eczeem
- Dermatitis perioralis
- Eczema intertrigosum
- Craquele eczeem
- Juveniele plantaire dermatose
- Geneesmiddelen geinduceerd
- Overige

Vesiculo(bulleuze) dermatosen
a. vesiculeus
- herpes simplex
- herpes zoster
- varicella
- hand-, mond- en voetziekte (blaasjes op handen, voeten en mond)
b. bulleus
- impetigo bullosa
- erythema multiforme
- geneesmiddeleneruptie
- immunobulleuze dermatosen
- porphyrie
- epidermolysis bullosa
- pemphigus vulgaris
- dermatitis herpetiformis
- overige

Pustuleuze dermatosen
- Furunkel
- Carbunkel
- Impetigo (krentenbaard. felle roodheid en pustels in het gezicht. Vooral bij kinderen)
- Acne conglobata (ernstige acne op nek, gezicht, rug en billen. Dubbel- en reuzecomedonen, infiltraten, abcessen, fistels en littekens)
- Acne excoriee
- Acne vulgaris (comedonen, pustels)
- Naevus comedonicus
- Rosacea (papels, pustels, teleangiectasieen op het gezicht)
- Folliculitis (pustel in de haarzak. Er kan een haar door de pustel steken)
- Folliculitis barbae (sycosis barbae. De gehele haarfollikel is ontstoken. Zit in de baardstreek)
- Dermatitis perioralis
- Dermatitis ocularis
- Dermatomycose
- Pustulosis palmoplantaris (op handpalmen en voeten pustels in verschillende stadia, schilfering, erytheem. Pustels drogen uit in bruine maculae)
- Psoriasis pustulosa (temperatuursverhoging, pijn, malaise. De steriele pustulae kunnen samenvloeien tot bullae)
- Secundaire pustelvorming bij herpesinfecties enz.
- Geneesmiddeleneruptie
- Pitysporum-folliculitis
- Seniele comedo

Trichosen
- alopecia areata (ronde tot ovale plekken van haaruitval, kunnen samenvloeien)
- alopecia praematura
- alopecia androgenica (als gevolg van androgene steroiden. Bij vrouwen diffuus dunner wordend haar. Bij mannen vooral op de kruin en in de slapen)
- anageen effluvium (diffuuse haaruitval 7-14 dagen na cytostatica of andere toxines)
- telogeen effluvium (door koortsende ziekte, zwangerschap, narcose, geneesmiddelen, voedingsdeficienties en endocriene stoornissen na 3 maanden haaruitval)
- ectodermale dysplasie (erfelijke aandoening)
- allopecia areata (pleksgewijze haaruitval)
- tinea capitis (haarstompjes aanwezig, schilfering. Positieve KOH test)
- secundaire syfilis
- traumatische alopecie (vaak door tractie aan de haren door vlechten, bleken)
- trichotillomanie (dwangmatig uittrekken van haren)
- verlittekenende folliculitis (ontstekingsverschijnselen en pusvorming)
- lupus erythematodes (grillige haaruitval, met schilfering en roodheid)
- pseudopellade van Brocq (verlittekening, zonder ontstekingsverschijnselen. Idiopathisch)
- aplasia cutis congenita (haaruitval op 1 plek. Aangeboren)

- hirsutisme (te veel haar dat via een mannelijke distributie groeit)
- hypertrichose (te veel haar dat niet via een mannelijke distributie groeit)

Ulcereuze dermatosen
- ulcus cruris venosum (zweer op been door aderinsufficientie)
- ulcus cruris arteriosum (zweer op been door slagaderinsufficientie. Vaak lateraal of pretibiaal. Vaak 's nachts pijn)
- gemengd arterieel en veneus ulcus cruris (zweer door ader- en slagaderinsufficientie)
- microangiopathisch ulcus (door insufficientie microcirculatie. Vaak bij hypertensie en diabetes. Vaak meerdere zweertjes)
- decubitus/ traumatisch ulcus (doorligplek/ zweer na ernstig ongeluk)
- neurotrofisch ulcus (zweer die onstataat door verminderd gevoel in de huid. Vaak op voetzolen)
- ecthyma (door streptokokken of stafylokokken. Acuut beloop. Purulente korsten. Onstaan na infectie van bijv. een insektenbeet)
- ulcus bij vasculitis (pijnlijke zweer. Daarnaast purpura, livedo, noduli, nodi)
- ulcererende tumor
- pyoderma gangraenosum (opgeworpen en livide-rode rand, ontstaat in korte tijd, zeer pijnlijk. Immunologische oorzaak)

Vaatziekten en vasculaire reacties
- varicositas
- tromboflebitis
- tromboflebitis migrans
- cutane vasculitis van de kleine bloedvaten
- septische purpura/vasculitis
- capillaritis/ gepigmeneerde purpura

Dermatomycosen
- dermatofytosen
- candidiasis
- malassezia infecties

Squameuze afwijkingen of droge huid
- keratosis piloris
- ichthyosis vulgaris

Sclerose
- lichen sclerosis

Tumoren (premaligne en maligne)
- Keratosis actinica
- Verruca seborrhoica
- Morbus Paget
- Morbus Bowen
- Naevus pigmentosus
- Blue naevus
- Naevus naevocellularis
- Atheroomcyste
- Dermatofybroom
- Spinocellulaircarcinoom
- Basaalcelcarcinoom
- Plaveiselcelcarcinoom
- Melanoom (superficial spreading melanoma SSM, nodulair melanoom, lentigo maligna melanoma LMM, acrolentigineus melanoom, subunguaal melanoom)
- Angiomateuze tumoren
- Overige

Mer än var tionde person lider av pälsdjursallergi - Läs mer om åkomman nedan

Pälsdjursallergi är en allergiform som normalt utvecklas tidigt hos individer och innebär att man är överkänslig mot allergen från pälsdjurs saliv, urin och talgkörtlar. Katt, hund, häst och kanin är de vanligaste pälsdjur som orsakar allergi. Pälsdjursallergi, likt pollenallergi, utvecklas genom lätt luftburna allergen. Detta innebär att besvärande symptom kan uppstå både vid indirekt och direkt kontakt med pälsdjur. Vid pälsdjursallergi ses symptom som exempelvis rinnsnuva och nysningar, nästäppa, rinnande och kliande ögon, eksem och astma.

Pälsdjursallergi utvecklas vanligtvis redan i tidig ålder. Som pälsdjursallergiker överreagerar man mot vanligt förekommande proteiner, allergen, i pälsdjurs urin, saliv och talgkörtlar. Dessa allergen tenderar att vara luftburna och fastnar lätt på kläder och i möbler. Därför är det förekommande att allergiska reaktioner bryter ut trots att ingen direkt kontakt med pälsdjur ägt rum.

Det är oklart till varför individer drabbas av pälsdjursallergi. Det kan delvis förklaras som ärftligt. Studier har även visat att miljön man lever i kan ha en inverkan till utfallande allergibesvär. Som pälsdjursallergiker behöver man vara observant i sin vardag då de allergiframkallande ämne från pälsdjur lätt förflyttar sig via luften. Vid köp an ny bostad kan det förekomma helteckningsmattor eller andra delar av bostaden som är kontaminerade av pälsdjursallergen. Beroende på tätheten på bostaden kan det ta flera månader, till år, innan allergennivån är normal och inga risker finns för allergiska reaktioner.

Vid pälsdjursallergi kan en allergisk reaktion förekomma vid direkt kontakt som såväl indirekt kontakt med pälsdjur. Pälsdjursallergen som angriper pälsdjursallergiker påverkar slemhinnorna i näsa, ögon och lungor. Besvärande symptom visas oftast i samma form som för pollenallergi.

Vanligaste former av pälsdjursallergi

Det förekommer tyvärr inga allergifria pälsdjur. Alla pälsdjur ger ifrån sig allergiframkallande allergen som orsakar besvär hos allergiker. Vissa djurarter har däremot en starkare tendens till att utgöra sensibilisering hos individer. Alla kattraser har mycket starkt avkommande allergen och utgör 50 % mer risk till utveckling av pälsdjursallergi hos individer än hundar. Allergi mot katt är även den vanligaste formen av pälsdjursallergi och endast allergi mot björkpollen är vanligare i Sverige. Utöver allergi mot katt är även pälsdjursallergi mot hund och häst vanligt förekommande.

  • – Katter utgör 50 % mer risk till utveckling av sensibilisering än hundar.
  • – Vanligaste formen av pälsdjursallergi är mot katt. I Sverige är var tionde individ allergisk mot katt.

Till skillnad från kattraser, varierar nivån på allergen bland olika hundraser. Dessutom frigör hundar flera olika allergen från urin, saliv eller talgkörtlar. För vissa individer med pälsdjursallergi fungerar därför kontakt med vissa hundraser bättre än med andra. Myten om att långhåriga hundar framkallar allergibesvär mer än korthåriga hundar är däremot inte sann.

Utöver de vanligaste formerna av pälsdjursallergi förekommer även allergi mot andra pälsdjur som:

Som pälsdjursallergiker med allergi mot ett specifikt pälsdjur ökar riskerna att man i framtiden även blir allergisk mot flera pälsdjur. Risken att andra besvär uppstår förutom de vanliga symptomen förekommer också. Vid irritation och regelbunden kontakt med pälsdjursallergen kan astma uppstå eller utvecklas till kraftiga astmaanfall och försämra individers tillstånd med livslånga men. Eftersom allergen påverkar luftvägarna kan även andra sjukdomar rörande luftvägarna förekomma. Dessutom kan svårigheter med regelbunden sömn, kroniskt trötthet och öroninflammation inträffa.

Spridning av pälsdjursallergen

Då pälsdjursallergen är luftburet sprids det enkelt via djurägare som tar vidare allergen till pälsdjursfria offentliga platser. Förekomsten av dessa allergen är därför stor på skolor, hotell och bussar. På skolor har studier visat att pälsdjursallergen lätt samlas i dammpartiklar och försvårar pälsdjursallergikers dagliga vistelse i skolor. Som allergiker bibehåller man då en ständig långdragen inflammation som påverkar luftvägarna.

På andra offentliga platser och på arbetsplatsen förekommer även en hög spridning av pälsdjursallergen. Som pälsdjursägare är det viktigt att förstå och försöka hjälpa samhället med att minimera spridningen av dessa allergen. En lätt åtgärd är att byta kläder efter varje arbetsdag och inte vistas i samma plagg hemma som på arbetsplatsen.

Egna åtgärder mot pälsdjursallergi

En del studier har spekulerat kring att uppväxt på bondgård kan minska riskerna för utveckling av allergi hos individer. Genom att växa upp bland pälsdjur och i en miljö där man utsätts för en högre halt av bakterieämnen, endotoxiner, stimuleras immunförsvaret att arbeta och förebygga risker för utveckling av bland annat allergi. Individer med redan utvecklad pälsdjursallergi bör inte vistas i en miljö som irriterar slemhinnorna på detta sätt då riskerna ökar för kraftigare symptom.

Hos pälsdjursallergiker finns det inget som tyder på att man med tiden vänjer sig vid en miljö med pälsdjur. Vid utbrytande symptom finns istället behandling i olika läkemedelsformer, bland annat receptfria, som åtgärdar besvär. Som allergiker får man istället anpassa sig till sjukdomen genom att ta vissa åtgärder i sin vardag.

  • – Undvik direkt kontakt med pälsdjur
  • – Undvik att vistas på platser där pälsdjur förekommit då pälsdjursallergen är luftburna
  • – Familjemedlemmar med fritidsintressen innefattande pälsdjur, till exempel ridning, bör duscha innan hemkomst och förvara ridkläder på annan plats
  • – Tvätta kläder och andra textilier som går att tvätta om kontakt med pälsdjur förekommit
  • – Städa noggrant regelbundet. Speciellt ifall den förekommer pälsdjursägare i ens umgängeskrets
  • – Avvägning bör tas att helt avlägsna textilier i form av heltäckningsmattor och andra stoppade möbler för att minimera förekomsten av allergen
  • – Använd skydd mot allergen på bland annat madrasser om svårigheter med regelbunden sömn förekommer

Nya hjärnforskning visar att depression är en sjukdom i förändring som kan kräva olika behandling vid olika skeden.

Smartphone appar är ett effektivt behandlingsalternativ vid mild till svår depression visar ny studie.

Forskning Patienter kan känna sig trygga att antidepressiva fungerar enligt ny studie från Sahlgrenska akademin.

Forskning Varför kan antidepressiva läkemedel ha en fysisk effekt inom några timmar med inte ge psykiskt effekt förrän efter flera veckor? Amerikanska forskare reder ut.

. de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

Nyhet En stor studie visar att SSRI-läkemedel under tidig graviditet inte ökar risken för autism eller adhd hos barnet.

levering femcare-obgyn

Consider obtaining the following baseline laboratory studies in patients being initiated on systemic therapies (eg, immunologic inhibitors):

Medications used in the management of psoriasis include the following:

The American Academy of Dermatology (AAD) guidelines recommend treatment with methotrexate, cyclosporine, and acitretin, with consideration of contraindications and drug interactions. [5]

A 2013 international consensus report on treatment optimization and transitioning for moderate-to-severe plaque psoriasis include the following recommendations [6]:

Management of psoriasis may also involve the following nondrug therapies:

Ocular manifestations such as trichiasis and cicatricial ectropion usually require surgical treatment. Progression of corneal melting, inflammation, and vascularization may require lamellar or penetrating keratoplasty.

See Treatment and Medication for more detail.

Psoriasis is a chronic, noncontagious, multisystem, inflammatory disorder. Patients with psoriasis have a genetic predisposition for the illness, which most commonly manifests itself on the skin of the elbows, knees, scalp, lumbosacral areas, intergluteal clefts, and glans penis. The joints are also affected by psoriasis in up to 30% of patients with the disease. (See Pathophysiology and Etiology.)

Psoriasis has a tendency to wax and wane with flares related to systemic or environmental factors, including life stress events and infection. It impacts quality of life and potentially long-term survival. There should be a higher clinical suspicion for depression in the patient with psoriasis. (See Prognosis.)

Multiple types of psoriasis are identified, with plaque-type psoriasis, also known as discoid psoriasis, being the most common type. Plaque psoriasis usually presents with plaques on the scalp, trunk, and limbs (see the image below). These plaques appear as focal, raised, inflamed, edematous lesions covered with silvery-white “micaceous” scales. (See Clinical Presentation.)

Ocular signs occur in approximately 10% of psoriasis patients, and they are more common in men than in women. Patients with ocular findings almost always have psoriatic skin disease; however, it is rare for the eye to become involved before the skin. [7]

The diagnosis of psoriasis is clinical. (See Workup.) Management of psoriasis may involve topical or systemic medications, light therapy, stress reduction, climatotherapy, and various adjuncts such as sunshine, moisturizers, and salicylic acid. (See Treatment and Management.)

For more information, see the following:

Psoriasis is a complex, multifactorial disease that appears to be influenced by genetic and immune-mediated components. This is supported by the successful treatment of psoriasis with immune-mediating, biologic medications.

The pathogenesis of this disease is not completely understood. Multiple theories exist regarding triggers of the disease process including an infectious episode, traumatic insult, and stressful life event. In many patients, no obvious trigger exists at all. However, once triggered, there appears to be substantial leukocyte recruitment to the dermis and epidermis resulting in the characteristic psoriatic plaques.

Specifically, the epidermis is infiltrated by a large number of activated T cells, which appear to be capable of inducing keratinocyte proliferation. This is supported by histologic examination and immunohistochemical staining of psoriatic plaques revealing large populations of T cells within the psoriasis lesions. One report calculated that a patient with 20% body surface area affected with psoriasis lesions has around 8 billion blood circulating T cells compared with approximately 20 billion T cells located in the dermis and epidermis of psoriasis plaques. [8]

Ultimately, a ramped-up, deregulated inflammatory process ensues with a large production of various cytokines (eg, tumor necrosis factor-α [TNF-α], interferon-gamma, interleukin-12). Many of the clinical features of psoriasis are explained by the large production of such mediators. Interestingly, elevated levels of TNF-α specifically are found to correlate with flares of psoriasis.

One study adds further support that T-cell hyperactivity and the resulting proinflammatory mediators (in this case IL-17/23) play a major role in the pathogenesis of psoriasis. [9]

Key findings in the affected skin of patients with psoriasis include vascular engorgement due to superficial blood vessel dilation and altered epidermal cell cycle. Epidermal hyperplasia leads to an accelerated cell turnover rate (from 23 d to 3-5 d), leading to improper cell maturation.

Cells that normally lose their nuclei in the stratum granulosum retain their nuclei, a condition known as parakeratosis. In addition to parakeratosis, affected epidermal cells fail to release adequate levels of lipids, which normally cement adhesions of corneocytes. Subsequently, poorly adherent stratum corneum is formed leading to the flaking, scaly presentation of psoriasis lesions, the surface of which often resembles silver scales.

Conjunctival impression cytology demonstrated a higher incidence of squamous metaplasia, neutrophil clumping, and nuclear chromatin changes in patients with psoriasis. [10]

Psoriasis involves hyperproliferation of the keratinocytes in the epidermis, with an increase in the epidermal cell turnover rate. (See Pathophysiology.) The cause of the loss of control of keratinocyte turnover is unknown. However, environmental, genetic, and immunologic factors appear to play a role.

Many factors besides stress have also been observed to trigger exacerbations, including cold, trauma, infections (eg, streptococcal, staphylococcal, human immunodeficiency virus), alcohol, and drugs (eg, iodides, steroid withdrawal, aspirin, lithium, beta-blockers, botulinum A, antimalarials). One study showed an increased incidence of psoriasis in patients with chronic gingivitis. Satisfactory treatment of the gingivitis led to improved control of the psoriasis but did not influence longterm incidence, highlighting the multifactorial and genetic influences of this disease. [11]

Hot weather, sunlight, and pregnancy may be beneficial, although the latter is not universal. Perceived stress can exacerbate psoriasis. Some authors suggest that psoriasis is a stress-related disease and offer findings of increased concentrations of neurotransmitters in psoriatic plaques.

Patients with psoriasis have a genetic predisposition for the disease. The gene locus is determined. The triggering event may be unknown in most cases, but it is likely immunologic. The first lesion commonly appears after an upper respiratory tract infection.

Psoriasis is associated with certain human leukocyte antigen (HLA) alleles, the strongest being human leukocyte antigen Cw6 (HLA-Cw6). In some families, psoriasis is an autosomal dominant trait. Additional HLA antigens that have shown associations with psoriasis and psoriatic subtypes include HLA-B27, HLA-B13, HLA-B17, and HLA-DR7. [12]

A multicenter meta-analysis confirmed that deletion of 2 late cornified envelope (LCE) genes, LCE3C and LCE3B, is a common genetic factor for susceptibility to psoriasis in different populations. [13]

Obesity is another factor associated with psoriasis. Whether it is related to weight alone, genetic predisposition to obesity, or a combination of the 2 is not certain. Onset or worsening of psoriasis with weight gain and/or improvement with weight loss is observed.

Evidence suggests that psoriasis is an autoimmune disease. Studies show high levels of dermal and circulating TNF-α. Treatment with TNF-α inhibitors is often successful. Psoriatic lesions are associated with increased activity of T cells in the underlying skin.

Psoriasis is related to excess T-cell activity. Experimental models can be induced by stimulation with streptococcal superantigen, which cross-reacts with dermal collagen. This small peptide has been shown to cause increased activity among T cells in patients with psoriasis but not in control groups. Some of the newer drugs used to treat severe psoriasis directly modify the function of lymphocytes.

Also of significance is that 2.5% of those with HIV develop worsening psoriasis with decreasing CD4 counts. This is paradoxical, in that the leading hypothesis on the pathogenesis of psoriasis supports T-cell hyperactivity and treatments geared to reduce T-cell counts help reduce psoriasis severity. This finding is possibly explained by a decrease in CD4 T cells, which leads to overactivity of CD8 T cells, which drives the worsening psoriasis. The HIV genome may drive keratinocyte proliferation directly.

HIV associated with opportunistic infections may see increased frequency of superantigen exposure leading to similar cascades as above mentioned.

Guttate psoriasis often appears following certain immunologically active events, such as streptococcal pharyngitis, cessation of steroid therapy, and use of antimalarial drugs.

levering omnicef for strep