rækkefølge chloramphenicol

koeb generisk chloramphenicol antibiotic

I Sverige har drygt tre procent av befolkningen psoriasis. Sjukdomen kan debutera i alla åldrar och är lika vanlig hos män som hos kvinnor. Incidensen är högst under puberteten och hos unga vuxna. Femtio procent av alla psoriatiker insjuknar före 30 års ålder. Personer med svår psoriasis har en något förkortad medellivslängd, cirka tre-fyra år.

Annan samsjuklighet är framför allt ledbesvär i form av psoriasisartrit som drabbar uppskattningsvis 30 procent av patienterna. Psoriasis artrit kan vara svår att diagnosticerar då sjukdomen är heterogen och biomarkör saknas. Ofta krävs noggrann bedömning av reumatolog.

Den yttersta orsaken till psoriasis är ännu inte klarlagd, men det finns övertygande bevis för att det är ett samspel mellan omgivnings- och genetiska faktorer som gör att sjukdomen bryter ut.

De yttre faktorer som anses vara bidragande till sjukdomen är infektioner, framför allt streptokockinfektioner i svalget, och livskriser. Överkonsumtion av alkohol, rökning, fetma, vissa läkemedel och hudskador av varierade slag har också betydelse.

Psoriasis är en immunmedierad sjukdom och det övervägande antalet identifierade riskgener är inblandade i immunsystemet Den ledande hypotesen i immunopatologin är för närvarande att det är en förskjutning i förhållandet mellan T-hjälparcellerna, i riktning mot flera celler av Th1- och Th17-typ.

Immunpatogenesen börjar med aktivering av antigenpresenterande celler. Detta leder i sin tur till en aktivering av T-celler med differentiering och kloning av Th-celler i lymfkörtlarna. De aktiverade T-cellerna lämnar lymfsystemet via blodet och migrerar till platsen för inflammationen med hjälp av specifika adhesionsmolekyler. Detta ger en ökad T-cellsinfiltration, men även infiltration av neutrofiler som underhåller inflammationen och bildar mikroabcesser i epidermis.

Psoriasis på ländrygg och arm

Patient med psoriasis på ländryggen. Foto: Birgitta Wilson Claréus

Patient med psoriasis på ländrygg samt på arm.

Guttat psoriasis är vanligare hos yngre personer. Utslagen startar oftast några veckor efter en infektion med betahemolyserande streptokocker. Denna typ av psoriasis börjar med små utspridda röda fjällande macule som ökar i antal under den första månaden, står stabilt under den andra och spontanläker ofta under den tredje månaden. Uppskattningsvis 30-50 procent, säkra siffror saknas ännu, utvecklar en nummulär/plaque psoriasis på sikt.

Guttat psoriasis (droppformad psoriasis)

Denna droppformade psoriasis förekommer oftast hos yngre personer. Utmärkande för guttat psoriasis är de små utspridda röda fjällande fläckar som blir allt fler under den första månaden.

Det vanligaste debutsymtomet hos äldre, ofta med debut några månader efter en livskris. Utslagen är rodnade, skarpt avgränsade, hyperkeratotiska och infiltrerade macule, från några centimeter (nummulär psoriasis) till över 20 cm stora (plackpsoriasis). Fläckarna har silverfärgade fjäll, typiskt är "stearinfjällsfenomen" vid skrapning med öronpinne. Predilektionsställen är armbågar/knän, ryggslut och hårbotten.

Plackpsoriasis (nummulär psoriasis)

Utslagen karaktäriseras av rodnad, fjällande och skarpt avgränsade fält, från några centimeter till över 20 cm stora. Plackpsoriasis uppkommer framför allt på armbågar, knän, ryggslut och hårbotten.

Sitter i hudveck, naveln, öron och underlivet. Utslagen är skarpt avgränsade, rodnade och glänsande macule. Fjällningen syns inte på grund av hydreringen, men fås fram vid skrapning. Omkring 30 procent av alla psoriatiker har utslag i underlivet och fem procent av psoriatikerna har invers psoriasis som enda symtom.

Utslagen vid invers psoriasis sitter i hudveck, navel, öron och underlivet och är skarpt avgränsade, rodnade och glänsande. På grund av hydreringen syns sällan fjällningen.

Psoriasis i hårbotten varierar i tjocklek; från tunn fjällning till tjocka plack. Utslagen sitter oftast i bakhuvudet och i hårfästet (corona seborroica). Hårbottenpsoriasis ses som enda symtom hos 25 procent, men upp till 80 procent har utslag där.

Hårbottenpsoriasis varierar i tjocklek från tunn fjällning till tjocka plack. Utslagen är ofta lokaliserade i bakhuvudet och i hårfästet.

Psoriasis på handryggar förekommer oftare hos den grupp av psoriatiker som blir sämre av solljus.I handflator och på fotsulor är utslagen tjocka, fjällande plack som sitter mer centralt och upp på fotränder och hälar. Utslagen domineras av hyperkeratoser och är måttligt rodnade. Ragader gör det svårt att använda händerna respektive gå.

I handflator och på fotsulor är utslagen tjocka, måttligt rodnande, fjällande plack som är centralt lokaliserade, på fötterna sitter de ofta på hälarna.

Omkring en femtedel av alla psoriatiker blir sämre av solen. Hälften av dessa har en äkta ljuskänslighet, med direkt försämring av psoriasissjukdomen. Resten får först ett soleksem, som sedan övergår i psoriasis (Köbnerfenomen).

Ljusutlöst ljuskänslig psoriasis på rygg

Uppskattningsvis blir en femtedel av alla psoriasisdrabbade sämre av solen. Av dessa har hälften en äkta ljuskänslighet med direkt försämring av utslagen. Övriga får till en början ett soleksem som senare övergår i psoriasis, vilket kallas Köbnerfenomen.

Psoriasis i naglar ser ut på olika sätt beroende på var i nagelapparaten sjukdomen sitter. Vid så kallade fingerborgsnaglar sitter psoriasisen i nagelanlaget och vid övriga typer (distal onycholys samt röda "oljefläckar" är de vanligaste typerna) i nagelbädden. Sextiofem procent har formförändrade naglar vid något tillfälle. Vid psoriasisartrit (och vid svår hudsjukdom) är det mycket vanligt med nagelengagemang.

Hos vissa patienter sitter psoriasisen i nagelanlaget (fingerborgsnaglar), medan andra har sjukdomen i nagelbädden där distal onycholys samt röda "oljefläckar" är de vanligaste symtomen.

Dessa två typer är ovanliga. Vid pustulös psoriasis bildas en mängd små pustler i överhuden och vid erytrodermi är huden generellt rodnad och ödematös. Patienterna har en påtaglig allmänpåverkan och är oftast inläggningsfall. Dessa former utvecklas ibland efter utsättande av perorala steroider eller abrupt avslutad lokalbehandling med kortisonkrämer.

Vid pustulös psoriasis uppstår en mängd små pustler i överhuden.

Upp till 40 procent av psoriatikerna har ledbesvär vid något tillfälle. Vanligaste typen av PsA är entesiter, inflammation i ledband- och senfästen. Synoviter, inflammation i ledkapseln, är mindre vanligt. Dessa är då framför allt belägna i DIP-leder, en eller flera stora leder eller ryggrad. Patognomont för psoriasisartrit är daktylit, så kallade korvfingrar/-tår, där hela fingret/tån blir jämnt svullen. Det finns ingen tydlig korrelation mellan hud och ledpsoriasis. Man kan ha mycket svår psoriasis på huden utan risk för ledbevsär och ledpsoriasis har inte sällan relativt lindriga förändringar på huden. Men alla varianter finns.

Psoriasisartrit (PsA) i fingrar

Psoriasisartrit sitter ofta i DIP-leder, en eller flera stora leder, eller ryggrad. Ett patognomont fynd för dessa patienter är daktylit, det vill säga "korvfingrar/-tår" där hela fingret eller tån blir jämnt svullen.

Diagnosen psoriasis ställs framför allt på klinisk bild:

  • Symmetriska utslag armbågar, knän och ryggslut.
  • Kontrollera hårbotten, crena och naglar.
  • Sitter ofta i irriterad hud och sår (Köbnerfenomen).
  • Hudbiopsi/PAD ger sällan diagnos vid tveksam klinisk diagnos, eftersom histologin kan vara oftast är ospecifik.
  • Fråga efter ledvärk, utslag i crena/underliv.
  • Svalgodling vid guttat psoriasis och vid snabb försämring.

För de allra flesta individer med psoriasis räcker lokalbehandling, ibland endast med mjukgörande krämer. Om lokalbehandling med inte är tillräckligt blir nästa steg oftast ljusbehandling, framför allt med UVB. Omkring 25 procent har medelsvår till svår psoriasis och då krävs ofta systembehandling med tabletter eller med biologiska läkemedel.

billigste chloramphenicol for cats

10:18 - 05 okt, 2016
sara skrev:
Jag kan verkligen rekommendera Södermalms hypnos och psykoterapi, alltid trevligt bemötande, mysiga lokaler, lätt att boka en tid, och framförallt att kunna få behandling på mitt modersmål finska (hos Ana-Yrsa).

15:48 - 04 okt, 2016
Sonja Nyman skrev:
Jag hamnade i nästintill akut livskris mentalt, allting kändes kaotiskt. Fick via arbetsgivaren när jag bad om samtal kontakt med Ulrica Melcher. För mig kom hon att betyda oerhört mycket. Hon lyssnade utan att döma, ställde relevanta frågor för att föra samtalet framåt i den takt jag vid tillfället klarade av. Hon kom med råd som var enkla och praktiska att ta till sig. Ulrica Melcher hade ett mycket fint sätt från första stund och jag kände genast förtroende för henne. Jag kan inte annat än att rekommendera henne å det varmaste.

23:14 - 20 jun, 2015
Hanna skrev:
Jag har träffat Ana-Yrsa till och från under många år och är supernöjd. Hon är vänlig, en bra lyssnare och hon är aldrig dömande. Hon är alltid väldigt tillmötesgående om man behöver en samtalstid snabbt eller behöver boka om. Jag rekommenderar henne till 100%

12:33 - 05 jun, 2015
Klara skrev:
Hej,

Vad roligt att du vill lämna ett omdöme. Vi tror att det är viktigt att så många som möjligt engagerar sig i vård och hälsa. Ju fler personer som lämnar omdöme ju lättare kommer det bli för oss att hitta fram till den bästa vårdgivare och på det sättet förbättras vården. Det tycker vi låter som en bra sak.

Alla omdöme läses innan de publiceras, om det inte ligger i linje med vår policy kommer det inte publiceras.

Ditt omdöme ska handla om en mottagning, vi vill inte att man kommenterar enskild personal - det blir så lätt fel då.

Skriv ett sakligt omdöme som du tror kan förbättra saker. Att bara säga att saker var dåliga tror vi till exempel inte hjälper en patient.

Vi vill hjälpa våra besökare att hitta den bästa vården, vår tro är därför att besökare är ute efter att hitta den bästa vården - inte den sämsta. Av det skälet kan det därför vara så att osakligt negativa omdömen inte publiceras.

Saker och ting förändras snabbt och av det skälet så hoppas vi att ditt omdöme är baserat på händelser som inträffat under det senaste året.

Om du har blivit felbehandlad så vill vi att du vänder dig vårdgivare eller till socialstyrelsen.

Man måste uppge en e-postadress när man lämnar ett omdöme.

Tack för ditt engagemang och hoppas du hjälper oss att utveckla vården för oss alla, lämna respektfulla, sakliga och utvecklande omdömen!

Efter att du skickat in dina uppgifter kommer du att bli kontaktad av Södermalm hypnos och psykoterapi. Om du känner dig osäker på vilken behandlare som passar bäst för dig, välj en av oss så hjälper vi dig att hitta rätt. Lämna gärna ditt telefonnummer.

Phasellus tempus sem ac tellus semper, eu ullamcorper purus pulvinar. Maecenas nisi sapien, rhoncus non tempus vitae, placerat ac ex. Quisque at ante sollicitudin,
euismod erat eu, congue justo. Phasellus sit amet luctus risus, a dapibus purus. Donec viverra ligula lectus, id imperdiet leo lobortis vitae. Aenean eget porttitor
libero, sit amet venenatis ante. Morbi porttitor massa sit amet fringilla venenatis. Duis condimentum felis et purus interdum rhoncus. Sed semper elit auctor, maximus
mi sit amet, accumsan augue. Nulla facilisi.

Phasellus nec metus scelerisque, feugiat est quis, vestibulum ante. Proin id vehicula enim. Pellentesque habitant.

Phasellus nec metus scelerisque, feugiat est quis, vestibulum ante. Proin id vehicula enim. Pellentesque habitant.

Phasellus nec metus scelerisque, feugiat est quis, vestibulum ante. Proin id vehicula enim. Pellentesque habitant.

Phasellus nec metus scelerisque, feugiat est quis, vestibulum ante. Proin id vehicula enim. Pellentesque habitant.

Mit navn er Susanne Dyhrberg. Jeg har over 20 års erfaring med at hjælpe mine medmennesker gennem parterapi, individuel terapi, Coaching, kurser og foredrag.

Min passion er at understøtte mennesker til et bedre liv, hvad enten det er arbejdsmæssigt, familiemæssigt eller personlige udfordringer. Indsigt, forståelse og accept er vigtige faktorer til at få os videre til et bedre liv, hvad ønsker og drømmer du om?

Alt begynder med en tanke…!

En tanke kan handle om at få hjælp til at overkomme personlige udfordringer eller problemer i parforholdet, opnå nye resultater arbejdsmæssigt, eller skabe bedre sammenhold og samhørighed på arbejdspladsen eller noget helt andet.

Vi mennesker er forskellige. Vi oplever forskelligt, vi tolker forskelligt, vi har forskellige baggrunde, og frem for alt flytter vi os forskelligt.

Der findes ikke en one-size-fits-all model, derfor har jeg valgt flere forskellige uddannelser indenfor terapi, parterapi, coaching og livsmentor for at opnå det bredest mulige spektrum

Her på siden kan du læse mere om mine evner, erfaringer og tilbud til dig, dit forhold eller din virksomhed.

Vi kan gå et helt liv uden at gennemskue vores egne mønstre. Dermed kan vi også begå de samme fejltagelser, uden nogensinde at forstå hvorfor.

Coaching handler om at lære dig selv, dine reaktioner og dine mønstre at kende. Det handler om at få indsigt i dig selv, for dermed at kunne bryde uønskede mønstre og udnytte dit potentiale til fulde (det du giver opmærksomhed er det der fylder i ”dit liv og tager din tid”, uanset om det er godt eller dårligt for dig).

Lær at give slip på negative mønstre…! Med mig som coach kan du få hjælp til, at opnå dine drømme uden at lade dig begrænse af dig selv, dine tankemønstre eller andre stopklodser.

Opnå personlig frihed, få styr på dine tanker og undgå frygtbegrænsninger (det som fastholder mennesker i komfortzonen).

Vil I som virksomhed have alle kort på hånden til at nå jeres mål?

Vi bruger lige så meget tid på vores arbejdsplads og sammen med vores kolleger som vi gør med vores familie. Derfor er vores arbejdsmiljø lige så vigtigt at investere i som vores parforhold.

Et godt arbejdsmiljø giver et stærkt sammenhold og et godt team til at nå helt nye højder.

Business Coaching handler ikke om pisk eller gulerod, eller om magtfordeling i en virksomhed. Det handler om at gøre jer stærkere sammen som team og forstå hvordan I står stærkere sammen.

Det handler om at frigøre potentialet hos alle og forstå hvordan de kommer bedst i spil i et sammenhold.

rækkefølge chloramphenicol

Jag förstår också att sjuka griper efter alla möjliga förklaringar och det är fantastisk att läsa om att det finns många olika typer av botande metoder som ger kronisk friskhet från psoriasis som inte är genetiskt betingad men som förs över från en generation till en annan genom liknande livsstil, liknande kost och på grund av medfödd fysiologisk konstitution.

Tråkigt är att läsa att många med psoriasis försvarar en skolmedicin som misslyckats, som inte klarar av att bota psoriasis och istället kallar den för kronisk. Tråkigt att skolmedicinen är så styrd av läkemedelsindustrins rön och forskning som är beroende av vilka intäkter som läkemedlen ger.

Det känns fantastiskt uppmuntrande att prata med sjuksköterskor och läkare som testar alternativa metoder och som lyckas bota sin egen sjukdomar tex psoriasis och lika tråkigt är det att höra hur skolläkare berättar att när de ska behandla sina patienter tvingas de att använda värdelösa skolmedicinska metoder och de tvingas att upprepa den autoimmuna förklaringsmodellen trots att de inte själva tror på den.

Roligt är det att metoder från 1800-talet kan vara bättre än metoder från 2010-talet.

Det är skolmedicinens misslyckande och en generell vägran att titta i mikroskop som borde föras inför rätta. Det är kortisonkvacksalveriet som borde prövas i domstol. Lägg inte fler bördor på de som är sjuka.

Alla fantastiska skolmedicinare som studerat och funnit mikroorganismer i blod och kroppsvätskor, det är dags att ni riskerar era anställningar nu och mer öppet berättar om era fynd och hypoteser.

Tack Erik Enby och dina kollegor i världen som vågar gå emot etablissemangets prestige, feghet, ignorans och tunnelseende.

Super! Glad at det har vänt til det bättre. Din resa är en inspiration för andra!

https://www.youtube.com/watch?v=jaI0l0T20zs
Själv tror jag på att äta ren mat och göra detoxer.

Det ligger mer än 30 års seriös forskning bakom doktor Erik Enbys insikter om vad som händer i människokroppen. Han har lagt ut sina upptäckter på http://www.enby.se.
Det är ny kunskap det handlar om.

Sätt dig på skolbänken och studera hemsidan och återkom när du har
förstått och tala då med forskaren själv i stället för att komma med okunniga kommentarer!

Det är starka krafter som motarbetar dr Enbys forskning. Big Pharma lurar hela tiden runt hörnet. Läs följande böcker så att du begriper lite mer hur korrupt det är inom läkemedelsindustrin: Ralf Sundbergs ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”, Maciej Zarembas ”Patientens pris – Ett reportage om den svenska
sjukvården och marknaden”, John Virapens ”Piller & profiter – Memoarer från en industri med dödlig biverkan”, Johan Thybergs ”Forskning till salu – En Granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda”, Peter C Goetzsches ”Deadly Medicines and Organised Crime:
How Big Pharma has corrupted Healthcare” m.fl.

Dr Enbys naturenliga metoder kan aldrig skada. Vi är många som har blivit hjälpta och botade av honom under årens lopp. Det kan inte ha undgått dig hur det ser ut på
skolmedicinens område, där t.ex. ca 25.000 människor dör varje år i cancer.

Välkommen att bli medlemsprenumerant på tidningen 2000-Talets Vetenskap,
en dörröppnare http://www.2000tv.se.

Siv Wernborg
(cancerpatient 2001-2004)

Jag kan intyga att Erik Enbys ordination för att bota psoriasis fungerar av egen erfarenhet. Diagnos ställdes av en vårdcentral. Genom att följa Enbys ordination har nu 50% av min psoriasis försvunnit. Jag fick två fläckar på fötterna och de tillväxte stadigt/långsamt under 3-4 år. När jag testade kortison hände ingenting, men med Enbys recept backar långsamt psoriasisen och är nu alltså borta till 50%.

Enligt konventionell vård är psoriasis för de flesta obotbart med enda möjlighet att lära sig leva med symptomen. Psoriasisförbundet menar att psoriasis är ”systemisk” eller genetiskt betingad, eller hur ni nu menar.

Enbys hypotes är att det handlar om mikrosvampangrepp i lagren mellan hudcellerna. Därför reagerar inte kroppens immunförsvar korrekt eftersom den smarta svampen inte angriper inuti cellerna utan runt dem i lagret mellan cellerna.

När 100% av min psoriasis är borta skriver jag en artikel om det.

@ NewsVoice 23/10 kl 14:09
Den artikeln ser jag framemot redaktören.
Personligen skulle jag inte tveka att konsultera Dr Enby – en unik och rakryggad man!

Intressant diskussion. Mina tankar kring detta är följande. Om Enby har rätt att det är en slags svamp som är orsaken och som skall behandlas (dödas) så borde väl psoriasis vara smittsamt för alla som kommer i kontakt med drabbade? Enligt Wikipedia är det inte det. Jag antar att den aspekten är väl undersökt iaf?
Med detta sagt tar jag definetivt inte skolmedicinens parti, jag anser att skolmedicinen generellt är totalt opålitligt och helt värdelöst i alla sk. ”kroniska sjukdomar”. Skulle jag få någon sådan sjukdom är behandling ordinerat av en läkare en absurd tanke för mig. Jag behandlar istället mig själv med naturmedicin, det funkar bra för de flesta problem. Men åter till svamp. En av mina lärare sa att svamp inte angriper frisk vävnad. Det fick jag se exempel på när jag skulle odla mat på ett levande föda institut. Jag hade en säck med vetegräsfrön som jag skulle så på odlingbrickor. Men nästan alla fröna möglade istället, odlingsbrickorna blev helt övertäckta med mögelsvamp. Men det var alltid några enstaka frön som hade grott och bildad ett friskt grässtrå mitt bland all svamp. Det visade sig att dessa säckar kom från en ny leverantör och att de hade blivit bestrålade dvs de var döda, utom då dessa enstaka som lyckats överleva och nu kunde gro. Om svampen varit orsaken hade ju inget frö kunnat gro då de skulle blivit smittade. Så jag tror det är en för enkel bild att lägga all skuld på svamp, precis som med bakterier osv, tror de är opportunister som kan överleva pga att vävnaden av någon orsak är försvagad.
Att kroppen inte skulle kunna upptäcka svampen anser jag är nys. Kropp och själ samverkar och själen genomsyrar allt. Det borde vara omöjligt att någonting är oupptäckt i kroppen oavsett vad.
Jag har frågat Enby om han är intresserad av ett samarbete då jag har helt andra kunskaper än han och vi borde kunna hjälpa varandra till nya upptäckter, jag har ju ej tillgång till ett mikroskop t.ex. Tyvärr verkar han inte förstå vilka möjligheter ett sådant samarbete skulle ge.

@ Backtoheaven kl 19.33
Du säger
— ”En av mina lärare sa att svamp inte angriper frisk vävnad” och sedan
— ”..var alltid några enstaka frön som hade grott och bildad ett friskt grässtrå mitt bland all svamp”
Då är det ju inte konstigt att de överlevande fröna inte möglade – de var ju friska.

— Du säger också ”..det är en för enkel bild att lägga all skuld på svamp. ”
Jag kan inte se att Dr Enby ”..lägger all skuld på svamp”..var står det?

Som jag själv ser det uppstår sjukdom i regel pga mer än en orsak (trauma, livsstil, tungmetaller och andra gifter i vaccin, medicin, kost och miljö etc). Det blir helt enkelt för mkt för kroppen att hantera till slut – och då kroppen kommit i obalans kan det bli fritt fram för t ex ett candida-angrepp.

Instämmer verkligen med att allopatisk medicin, när det gäller behandling av kronisk ohälsa, är ”helt värdelöst.” 🙂

Mayne:
Du säger
— ”En av mina lärare sa att svamp inte angriper frisk vävnad” och sedan
— ”..var alltid några enstaka frön som hade grott och bildad ett friskt grässtrå mitt bland all svamp”
Då är det ju inte konstigt att de överlevande fröna inte möglade – de var ju friska.
– Det var precis min poäng De var levande och tillräckligt friska för att stå emot svampen trots att svamptrådarna täckte hela brickan.

— Du säger också ”..det är en för enkel bild att lägga all skuld på svamp. ”
Jag kan inte se att Dr Enby ”..lägger all skuld på svamp”..var står det?
– Ok det var den uppfattning jag fått, att psoriasis beror på en svamp enligt Enby. Är det fel? Om det stämmer borde man kunna bota tillståndet med rätt sorts svampdödande medel OCH problemet skulle då ej komma tillbaka. Men om svampen är ett symptom på något annat underliggande skulle ju den troligen återkomma efter en lyckad svampdödande behandling.

Som jag själv ser det uppstår sjukdom i regel pga mer än en orsak (trauma, livsstil, tungmetaller och andra gifter i vaccin, medicin, kost och miljö etc). Det blir helt enkelt för mkt för kroppen att hantera till slut – och då kroppen kommit i obalans kan det bli fritt fram för t ex ett candida-angrepp.
– Är helt enig här.

Läs Gerd Landins kommentar tio gånger. Tarmfloran är nyckeln. Man kan lindra utifrån men måste läka inifrån. Man måste ha rätt sammansättning på sin kemiska fabrik = de tre liter safter som kroppen producera varje dag. Huden är kroppens största organ och kallas även för den tredje njuren. Man måste stödja och stimulera lever och njurar i sitt viktiga arbete att filtrera, rena och koncentrera det hela. Och det kan man göra med örter. Läs det kvinnan skrev om björkens blad. Otroligt potent att stötta njurarna t ex.

Torbjörn, man gamla mor var svår drabbad av psoriasis, som hon försökte förgäves behandla med div krämer och salvor från ungdomen fram till 40-års åldern. Desperat prövade hon, efter tips, vapenfett och all psoriasis försvann för att aldrig komma tillbaka. Hon smörade på alla ställen, men lät alltid en fläck vara obehandlad.

Det skall vara kronans gamla Vapenfett 101

Information, upplysning och kunskap ger oss valmöjligheter! Att medvetet välja vilken väg man vill gå är en frihet jag uppskattar mycket. Jag har valt min väg mot tillfrisknande och det tackar jag bl.a. Homeopatin, Maria Treben, Dr. Enby mfl. för.
Vi gör våra egna resor och jag önskar alla lycka till på livets flod…. både uppströms och nedströms!

Artikeln innehåller så många faktafel och påståenden att man knappt vet vart man ska börja. Jag börjar med påståendet om att inget tittat på psoriasis i mikroskop med denna artikel: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-3083.2006.01767.x/full

Beklagar sent inlägg, kanske är debatten inte ens aktuell, men jag vill ändå uttrycka min åsikt.
Istället för att bråka och tjafsa om vem som har rätt kan vi väl bara ge varandra tips om vad som EVENTUELLT skulle kunna lindra.
Jag för min del är tacksam för berättelser och tips på hur andra tänker och få veta om de varit framgångsrika i sina försök. Allt kanske inte fungerar för mig men om så bara en enda människa funnit lindring är det väl fantastiskt!
Jag kanske inte heller ”köper” allt med hull och hår och tror att jag ska bli botad men inte kan det väl kosta något att ibland bara leka med tanken på att allt inte är hugget i sten – tänk om…?
Kanske kommer folk om 50 år att skratta åt hur lite vi visste och hur vi bråkade?
Kanske kommer de att förundras precis som vi förundras över; ”på vintern bor svalorna i dyn på sjöbottnen”, ”jorden är platt och om du inte håller med tänker jag döda dig”, ”om kvinnan flyter i vatten är hon en häxa” och andra hundraprocentiga sanningar?
Tänk om…?

Illlustrerad Vetenskap skriver (23 augusti 2017 ): ”Ny upptäckt banar väg för botemedel mot eksem”

levering pulmicort side