billigste chloromycetin antibiotic

chloromycetin dosis pediatricas

VISSA ORIGINAL ARTIKLAR PUBLICERADE I INTERNATIONELLA TIDSKRIFTER

Emdad, R., Alipour, A., Hagberg, J., Jensen, I. B. (2013). Comment on “Can observations of workplace bullying really make you depressed? A response to Emdad et al. 2013” by Nielsen and Einarsen. International Archives of Occupational and Environmental Health

Emdad, R., Alipour, A., Hagberg, J., Jensen, I. B. (2012). The impact of bystanding to workplace bullying on symptoms of depression among women and men in industry in Sweden: an empirical and theoretical longitudinal study. Int Arch Occup Environ Health, Published online

Emdad, R., Bonekamp, D., Söndergaard, HP., Björklund, T., Agartz, I., Ingvar, M., Theorell, T. (2006). Morphometric and Psychometric Comparisons between non-Substance-Abusing Patients with Posttraumatic Stress Disorder and Normal Controls. Psychotherapy and Psychosomatics, 75(2):122-132.

Emdad, R., Söndergaard, HP., Theorell, T. (2005). Impairments in short term memory, and figure logic in PTSD patients compared to healthy controls with the same ethnic background, Stress and Health 21: 33-44.

Emdad, R., Söndergaard, HP. (2005). Impaired Memory and General Intelligence Related to Severity and Duration of Patients’ Disease in Type A Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), Behavioral Medicine, 31 (2): 73-84.

Emdad, R., Söndergaard, HP., Theorell, T. (2005). Learning Problems Impaired Short Term Memory, and General Intelligence in Relation to Severity and Duration of Disease in Posttraumatic Stress Disorder Patients. Stress, Trauma, and Crisis: An International Journal, 8: 25-43.

Emdad, R., Söndergaard, HP., Agartz, I., Theorell, T. (2004). Cardiovascular Reactivity in Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Patients Undergoing Magnetic Resonance Imaging (MRI), Stress, Trauma, and Crisis: An International Journal, 7: 243-255.

Emdad, R., Söndergaard, HP. (2005). Visuoconstructional ability in PTSD patients compared to a control group with the same ethnic background Stress and Health, 22: 35- 43.

Emdad, R., Söndergaard, HP. (2006). General intelligence and Short-term Memory Impairments in Post-Traumatic Stress Disorder Patients. Journal of Mental Health, April; 15(2): 1-13.

Emdad R., Belkic K., Theorell T., Cizinsky S., Savic C., Olsson K. (1998). Psychophysiologic sensitization to headlight glare among professional drivers with and without cardiovascular disease. Journal of Occupational Health Psychology. 3: 147-160.

Emdad R., Belkic K., Theorell T., Cizinsky S. (1998). What prevents professional drivers from following physicians’ cardiologic advice? Psychotherapy and Psychosomatics. 67: 226-240.

Emdad R. (1998). Electrocortical signs of arousal in response to darkness and the assessment of Type A behavior in professional drivers with and without cardiovascular disease. Integrative Physiological and Behavioral Science. 33:9-30.

Emdad R., Belkic K., Theorell T., Cizinsky S., Savic C., Olsson K. (1997). Work environment, neurophysiologic and psychophysiologic models among professional drivers with and without cardiovascular disease: Seeking an integrative neurocardiologic approach. Stress Medicine. 13: 7-21.

Emdad R., Belkic K., Theorell T., Savic C. (1997). Cardiovascular Dysfunction Related to Threat, Avoidance, and vigilant work: Application of Event-related potentials and Critique. Integrative Physiological and Behavioral Science. 32: 202-219.

Emdad R., Belkic K., Theorell T., Wennberg A., Hagman M., Johansson L., Savic, C., Cizinsky, S. (1996). Electrocortical responses to ecologically relevant visual stimuli among professional drivers with and without cardiovascular disease. Integrative Physiological and Behavioral Science. 31: 96-111.

Emdad, R. (2005). Comparison of the “instability of pyramids of stress (IPS),” the “Job Strain (JS),” and the “Effort-reward Imbalance (ERI)" models: Assessing occupational health and work environment stressors in dentists and cleaners. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, Vol.11.No.1.33- 71.

Belkic K., Emdad R., Theorell T. (1998). Occupational profile and cardiac risk: Possible mechanisms and implication for professional drivers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 11: 37-57.

Theorell T, Emdad R, Arnetz B, Weingarten AM. (2001). Employee effects of an educational program for managers at an insurance company. Psychosom Med, 63(5):724-733.

Psykoterapi, bruken av psykologiske metoder i behandling av psykiske lidelser og problemer. Målet er at klienten skal oppnå en endring i retning av økt livskvalitet, eller bedret psykisk helse.

Hva som regnes som endring, varierer med alvorlighetsgrad av problemene, funksjonsnivå ved behandlingsstart og de konkrete målene for terapien.

Mål for endring kan være bedring av symptomer, økt arbeidsevne, selvtillit og livsglede, bedre kontakt med andre mennesker og tilpasning, eller bedring av kroppslig velvære og livskvalitet.

Psykoterapeutiske virkemidler har vært anvendt fra de tidligste tider. Eksempler er tempelsøvn, håndspålegging, magi og åndemaning.

Den moderne psykoterapi startet med psykoanalysen, som blant annet hadde sitt utspring i hypnotismen.

Det er siden 1900-tallet utviklet flere psykoterapeutiske retninger og teknikker. De bygger delvis på psykologiske teorier, delvis på klinisk erfaring, og delvis på forskning.

Et grunnleggende skille i bruk av virkemidler går mellom ren samtaleterapi og ren atferdsterapi, det vil si om man kun anvender samtalen som virkemiddel, eller om man også øver inn alternativ atferd.

Enkelte vil hevde at kun den rene samtaleterapi fortjener betegnelsen «psykoterapi». I moderne psykoterapi er imidlertid skillet mellom samtaleterapi og atferdsterapi mer eller mindre utvisket, da mange terapeuter anvender begge teknikker når dette synes tjenlig for å nå de terapeutiske mål.

Man har funnet at uansett teknikk eller teoretisk tilnærming må visse forutsetninger være oppfylt for at terapien skal være virksom:

 • Forholdet mellom terapeut og klient må være preget av trygghet, åpenhet og aksept
 • terapeuten må rette oppmerksomheten mot og anerkjenne tegn på bedring og endring
 • klienten må få opplevelsen av å få utvidet forståelse av og innsikt i egne problemer gjennom terapien.

Disse faktorene bidrar til å gi klienten håp og tro på endring.

Psykoterapi kan foregå med ulik hyppighet, og over kortere eller lengre tid. Ved klassisk psykoanalyse møtes terapeut og klient flere timer i uken gjennom flere år.

I andre terapiformer, som atferdsterapi eller kognitiv terapi, inngår man gjerne en avtale om et totalt timeantall, for eksempel 10 timer. Støtteterapi kan gå over mange år med lange opphold mellom timene. Rådgivning er oftest begrenset til noen få samtaler.

Hyppigheten antas å innvirke på intensiteten i det psykoterapeutiske arbeidet. Hyppighet og varighet av psykoterapi avhenger av problemets art.

Ved et avgrenset problem, som en fobi, bør man kunne forvente betydelig bedring etter 8–10 sesjoner med kognitiv atferdsterapi. Ved depresjoner vil lengden av terapien avhenge av depresjonens dybde, av eventuelle tilleggsproblemer, og av hvorvidt det er nødvendig med kombinasjonsbehandling med antidepressiv medisin.

Ved personlighetsforstyrrelser kan det være nødvendig med lang tids behandling. Det er delte meninger om psykoterapi i det hele tatt har effekt ved de mest alvorlige formene for personlighetsforstyrrelser, som paranoid og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Mildere personlighetsforstyrrelser som avhengig og unnvikende personlighetsforstyrrelse kan imidlertid ha god hjelp av psykoterapi.

Ved psykotiske tilstander har psykoterapi liten dokumentert effekt alene, men anvendes gjerne som støtteterapi i kombinasjon med medikamentell behandling, miljøterapi og psykoedukative tiltak.

online billig chloromycetin medicine

Først og fremmest er det vigtigt, ikke at lade en konstatering af psoriasis slå dig helt ud. Selvom det kan føles uretfærdigt, er ens indstilling til fremtiden også en faktor, for hvor meget det kommer til at fylde i ens hverdag.

Det er uden tvivl svært, at have en positiv indstilling til en fremtid med psoriasis, men et positivt sind er med til at øge succesraten af de forskellige behandlinger. Psyken er altid en vigtig medspiller, når det kommer til sygdomme og sundhed.

Vi anbefaler at man så vidt muligt "plukker de lavt hængende frugter først", inden man begynder på uhensigtsmæssig receptmedicin og kraftige lysbehandlinger.

Derfor gennemgår vi først de gode råd og anbefalesværdige produkter som enhver psoriasispatient bør have kendskab til.

Inden vi gennemgår de tilgængelige behandlingsmetoder, er der nogle ting man bør være klar over, kan forværre psoriasis og fremprovokere udbrud af hudsygdommen.

Stress - Det er efterhånden almen viden, at stress er usundt og bestemt ikke fører noget godt med sig. Størstedelen af psoriasispatienter oplever hyppigere og kraftigere udbrud, når de er stressede. Det er uhyre vigtigt at undgå stress, hvad end det skyldes pres fra arbejdet eller familien. Stress er et af de første emner en læge vil spørge ind til, når det kommer til fremtidig behandling af psoriasis.

Alkohol og rygning - Disse stimulanser har vist sig at forværre psoriasisudbrud og får dem samtidigt til at forekomme hyppigere. Man ved ifølge undersøgelser, at både tobak og alkohol stresser kroppen, især hos personer med psoriasis. Derudover har undersøgelser vist at psoriasispatienter, som drak alkohol dagligt, oplevede en positiv effekt ved at skære ned i alkoholforbruget. Man behøves dog ikke undvære alkohol, så længde det nydes med jævne mellemrum og i moderate mængder.

Sukker - Det er dokumenteret, at store udsving i ens blodsukker, stresser kroppens celler, hvilket er særligt uhensigtsmæssigt, når man lider af psoriasis. Det er dog for de flestes vedkommende urealistisk at fuldstændig undgå sukker, men har man et overforbrug, er det et rigtig godt sted at starte.

Sunde kostvaner vil altid spille en vigtig rolle, når det kommer til generel sundhed. Det har dog vist sig, at være ekstra vigtigt hos psoriasispatienter, fordi man kan dæmpe sværhedsgraden af sin psoriasis ved hjælp af kost. Ligeså vel som nogle fødevare kan forværre psoriasis, kan nogle også være med til at forbedre. Der forskes stadig utrolig meget på sammenhængene mellem kost og psoriasis.

De gavnlige effekter som de nedenstående vitaminer og olier har, er ikke videnskabeligt dokumenteret, men bekræftes af utallige patient- og lægeerfaringer.

D-vitamin - For at vores immunforsvar kan fungere optimalt, er det vigtigt at få masser af vitaminer. Forskning peger på at D-vitamin er vigtigt i forhold til at få immunsystemet til at fungere stabilt, og undgå angreb på kroppens egne og sunde celler.

Der mangler stadig bedre undersøgelser på området, men fordi man ved at solens UVA- og UVB-stråler har en gavnlig effekt på psoriasis, mener man også at D-vitamin gennem kost bør gavne. Er man i underskud af D-vitamin bør man spise mere fisk eller supplere med kosttilskud. Vi anbefaler dette D-vitamin kosttilskud fra Biosym

Et længerevarende underskud af D-vitamin er farligt, og bør tages seriøst uanset om man er ramt af psoriasis eller ej.

Omega-3 - Vi hører efterhånden hele tiden om fiskeolie og omega-3-6-9, og om hvor vigtige disse fedtstoffer er for kroppen. Når det kommer til forebygge og bekæmpe psoriasis, er det især omega-3 fedtsyre som vi er interesserede i.

For at gøre det mere indviklet, spillet forholdet mellem omega-3 og omega-6 også en rolle. Kort forklaret får vi alt for meget omega-6 i forhold til omega-3. Hvis man måler niveauerne i psoriasispatienternes hudlæsioner, finder man oftest alt for høje niveauer af omega-6. Det er et problem, fordi omega-3 er meget bedre til at bekæmpe inflammationer og betændelsestilstande i kroppen, som psoriasis udbrud egentlig er.

For at gøre det kort skal man altså forsøge at indtage mere omega-3, om det så er gennem fisk eller tabeletter med fiskeolie, er op til en selv.
Her kan man læse meget mere om forholdet mellem omega-3 og 6.

Færre kalorier og sundere kost - Sund og varieret kost, hænger ofte sammen med et fornuftigt og sundt BMI-tal, og det er en fordel når man lider af psoriasis.

Undersøgelser viser, at der forekommer forbedringer af patienters psoriasis, i takt med at de taber sig og reducerer deres BMI-tal (Body Mass Index). Det er blot en af utrolig mange fordele ved at være ikke at være overvægtig og være i god form. Det er dog altid nemmere sagt end gjort, og det kræver en stor indsats at lægge sine madvaner om. Men det bør opfattes som en vedvarende og sundere behandling af psoriasis, end symptombehandlinger med stærk medicin og cremer.

Ernæring er altså alfa og omega, når det kommer til bekæmpelsen af psoriasis. Derfor anbefaler vi bogen Psoriasis - Nej tak! Til alle som er seriøse omkring at tage kampen op mod sin psoriasis. Bogen er skrevet af ernæringsterapeut Marianne Fjordgård, og har fået flotte anmeldelser af både læger og patienter.

Det er vigtigt, at man ikke piller og kradser i sine psoriasissår, da det blot får området til at hæve endnu mere og øger helingstiden.

Der findes nogle produkter, som er lavet for at mindske den irritation og kløe, der ofte plager de psoriasisramte hudområder. Der er dog efterhånden så mange cremer og shampooer at vælge i mellem, at det kan være svært at finde et ordentligt produkt.

Man bør altid være opmærksom på indholdet i cremer, shampooer og andre produkter man har i sinde at påføre sin hud dagligt, men det er især vigtigt når man døjer med psoriasis.

 • Gå ikke på kompromis med kvaliteten.
 • Køb kun produkter som er dermatologisk testede.
 • Gå efter produkter med naturlige olier og ingredienser.
 • Undgå produkter som er fyldt med parabener og parfume.

Et anbefalelsesværdigt produkt, som virker kløelindrende og fugtgivende, er de naturlige Tea Tree Oil produkter fra det anderkendte brand Australian Bodycare.

Det er ikke en kur mod psoriasis, men i følge kundeudtalelser lader de til at virker mod den kløe og tørhed, som er forbundet med psoriasis.

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme. Desværre kan psoriasis ikke helbredes, men der er gode muligheder for både at behandle udbrud og forebygge nye udbrud. Læs med, og bliv klogere på, hvad psoriasis er, hvem det rammer, og hvordan det kan behandles og forebygges.

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme, der rammer to til tre procent af befolkningen i Danmark. Alle kan blive ramt af psoriasis, men ofte sker det i alderen 10-30 år. Mænd og kvinder bliver lige hyppigt ramt.

Psoriasis er en arvelig sygdom, men du kan sagtens være disponeret for sygdommen uden nogensinde at få et udbrud. Du kan dog også udvikle sygdommen, selv om der ikke tidligere har været psoriasis i din familie, eller måske har sygdommen sprunget en generation over.

Psoriasis er en kronisk hudsygdom, der ikke smitter. Det er en inflammationssygdom, hvor der er tale om en betændelsestilstand i huden. Udbrud er kendetegnet ved røde, fortykkede og kløende områder på huden, der er dækket af et hvidligt, glinsende skæl.

Der findes desværre ingen muligheder for at helbrede psoriasis – så er man blevet ramt af psoriasis, vil man have sygdommen resten af livet. Det er dog meget forskelligt, hvor hårdt psoriasis rammer, og hvor ofte udbruddene kommer. Og der er gode muligheder for at behandle udbrud og at forebygge nye udbrud ved at kende og efterleve forskellige faktorer.

Psoriasis er ikke en farlig sygdom, men det er meget belastende at leve med en sygdom, der viser sig i form af synlige røde og hvide pletter på huden. Det er derfor ikke mindst psykisk og socialt en stor udfordring at have psoriasis.

Symptomerne på psoriasis er røde, fortykkede pletter på huden, der typisk er tydeligt afgrænsede. Pletterne kan være i mange forskellige størrelser – fra bittesmå dråbeformede pletter til håndfladestore plamager. Pletterne vil oftest være dækket af et hvidligt, glinsende skæl. De angrebne områder kan klø. Når man klør eller kradser i pletterne, begynder de let at bløde.

Meget milde tilfælde af psoriasis kan forveksles med eksem. Så har du blot en lille plet med psoriasis på ryggen, er du måske ikke selv klar over, at du har psoriasis. I den anden ende af skalaen ses svære tilfælde af psoriasis, der dækker det meste af kroppen, og hvor den angrebne er stærkt påvirket af sygdommen.

Psoriasis angriber oftest den nederste del af ryggen, albuer, knæ, hårbund, ansigt, balder, håndflader, negle, under armene, i lysken og i underlivet. Psoriasis kan altså opstå over det meste af kroppen, og alt efter hvor det rammer, ser udbruddet også forskelligt ud. Læs mere om det i de følgende afsnit om de forskellige typer psoriasis.

billigste chloromycetin

Daivobet salve: Tilgjengelig også som krem, og inneholder en kombinasjon av D-vitaminstoffet kalcipotriol og kortikosteroidet betametason. Den virker raskt mot kløe og betennelser, og brukes ofte i behandlingen av stabil psoriasis. Medisinen kan brukes både på kroppen og i hodebunnen.

En viktig del av behandlingen for personer med mye eksem eller psoriasis innebærer spesialbygde solarier som avgir UVB-lys. Disse solariene er forskjellige fra vanlige UVA-solarier ved at de kun avgir kortbølget ultrafiolett lys, noe som har en meget gunstig effekt på utslett. UVA-solarier derimot, avgir stort langbølget ultrafiolett lys, som har liten virkning på psoriasis og utslett.

For de personene som er sterkt rammet av sykdommen og som ikke har hatt noen nytte av lokalbehandlende salver og kremer, kan man forsøke medikamenter eller cellegift som har en immundempende funksjon. Velkjente legemidler i den forbindelse er Neotigason, Sandimmun og Methotrexat.

Immundempende behandlinger har gjerne en meget effektiv virkning mot psoriasis, men de er også kjent for å fremkalle en rekke bivirkninger.

Utlåtanden om den moderna medicinenblandat ursprung av psoriasis. De reduceras till olika bedömningar: en genetisk predisposition för en psykisk skada samt störningar i det endokrina systemet fungerar och metabolism. För närvarande finns det fortfarande en hypoteseffekterna av virala faktorer på förekomsten av sjukdomen, men ingen av de versioner anses inte kännas igen. Det bör tilläggas att patienter observeras inte bara hudförändringar, men också förändringar i de andra systemen, och inre organ.

Psoriasis är en av de mest komplexa ochdermatoser gemensamma tenderar att öka både incidensen och en ökning av antalet olika former av displayen. Fastställande av diagnosen görs genom visuell hud forskning, i händelse av atypiska skador i biopsi utses som en ytterligare studie. Många former av denna sjukdom är indelade i två huvudkategorier.

pustulös psoriasis Följande former kombineras:

 • generaliserad psoriasis Tsumbusha bakgrund;
 • palmoplantarny pustulos, som normalt finns på armar och ben;
 • av den ringformiga psoriasis;
 • Acrodermatitis ihållande, utvecklas på fotsulorna och handflatorna;
 • impetigo herpetiformis.

Nepusteleznye psoriasis De innefattar:

 • blyashkovidny ordinarie eller vulgärt psoriasis;
 • erytrodermisk psoriasis.

Dessutom har många författare identifiera dessa ytterligare former av sjukdomen, till exempel:

 • seboreynopodobnuyu;
 • läkemedelsinducerad;
 • psoriasis, hudveck och flexor ytor;
 • Napkina diagnos.

Processen för förekomst av psoriasis vanligenDet börjar akut. Det yttrar sig i form av små papler (knop) röd-rosa färg, täckt med peeling silvervit fjäll. Dessa formationer ökar ganska snabbt och bildar plack. Kamning papler först skalade vågen och sedan bildade slät blank yta, som är mycket känsliga för olika poskablivanii, vilket leder till ytterligare uppkomsten av bloddroppar. Sådan utbildning, beroende på den specifika formen av sjukdomen, kan ta ganska stora delar av huden. Oftast är dessa lesioner uppträder på knän, armbågar och huvud, men det bör hållas i minnet att de kan visa sig på olika delar av epidermis. Samtidigt den allmänna hälsan hos patienten och hans hälsotillstånd inte påverkar psoriasis.

En viktig roll i patogenesen av psoriasis spelstörningar i immunsystemet. Kliniskt bevisat att hudskador åtföljs av en betydande tillströmning av aktiverade T-lymfocyter. Deras överdriven migrering från perifert blod i vissa områden i huden kan orsaka förstörelse av friska hudceller sjuka. Denna process kan utföras genom att omvandla den cytoplasmiska membranet, främjande av migrering in i epidermis, och ökar vidhäftningen till endotelceller.

Psoriasis kan ha tre kliniska faser: progressiv (utseende färska knölar), stillastående (stabil tillväxt av plack) och regression (upplösningen av sjukdomen åtföljs av försvinnandet av papler). Man tror att att bli av med denna sjukdom i dag inte är möjligt, men det finns ett antal behandlingar för produktiva och effektiva läkemedel, gör det möjligt att bekämpa ett utbrott av sjukdom och avsevärt lindra deras symtom.

Behandling av psoriasis är i första hand inriktad påupphörande av proliferation av epitelceller och undertrycka den inflammatoriska processen. För detta ändamål, beroende på formen av sjukdomen, vilken utveckling och utbredning är tilldelad en individuell behandling, ålder, kön och allmänna hälsa hos patienten.

Vid behandling av lindriga former av sjukdomen vanligtvisnog användning av tjära, salicylsyra eller andra mjukgörande krämer och Naftalan droger. Tunga, avancerade former av psoriasis kräver komplexa behandling med systematisk användning av antiinflammatoriska, desensibiliserande och avgiftning av läkemedel, liksom olika metoder för sjukgymnastik. En av de mest effektiva metoderna för behandling av psoriasis är för närvarande vara fotokemoterapi eller PUVA terapi.

Behandlingen av någon form av psoriasis vanligentillsammans med användning av absorberbara och skalar salvor, användning av lugnande medel, paraffin behandling, ultraviolett strålning, hormonterapi och användning av vitaminer såsom "A", "B1", "B2", "B12". Vid behandling av psoriasispatienter bör helt överge användningen av alkohol och reglera din kost så mycket som möjligt för att minska användningen av akuta och feta livsmedel. Begränsningar är också föremål för de produkter, som innehåller smältbara kolhydrater: socker, honung, sylt, etc. En betydande fördel med en sådan diet är en positiv inverkan på processen för behandling av proteinerna av olika ursprung, både animaliska och vegetabiliska.

Inverse psoriasis er en hudtilstand som forårsaker røde og betente lesjoner i hudens folder i kroppen. Det er også kjent som intertriginous psoriasis.

Plasseringen og utseendet til disse lesjonene angir inverse psoriasis bortsett fra andre typer psoriasis. Inverse psoriasis fremstår som en rød, glatt og skinnende lesjon funnet i hudfold i kroppen.

Armpitene, lysken, under brystene og andre hudfeller er spesielt utsatt for inverse psoriasis.

Personer som er overvektige eller har dype hudfeller, er mer sannsynlig å utvikle invers psoriasis. Personer med inverse psoriasis er mer sannsynlig også å ha andre typer psoriasis andre steder på kroppen.

Alvorlig stress kan utløse psoriasis hos noen mennesker.

Årsaken til psoriasis er komplisert. Legene tror at folk arver de genene som trengs for å forårsake psoriasis. Å ha genet betyr ikke sikkert at noen vil utvikle tilstanden, men.

Det antas at en person som har genet for psoriasis også må bli utsatt for en bestemt trigger for å få sykdommen.

Utløserne av psoriasis kan variere fra person til person. Hva forårsaker en oppflamming i en person, kan ikke påvirke en annen.

Noen hendelser er mer sannsynlig å forårsake flare i en rekke mennesker.

 • Alvorlig stress
 • Skader, for eksempel injeksjoner, solbrenthet eller skrape - dette kalles Koebner-fenomenet
 • Enkelte medisiner: Narkotika som har vært knyttet til psoriasis inkluderer litium, antimalarials, Inderal, Quinidin og Indomethacin
 • Infeksjoner som påvirker immunsystemet, spesielt strepinfeksjoner eller andre vanlige respiratoriske infeksjoner

Andre utløsere som ikke har blitt bevist gjennom forskning, kan omfatte allergi, kosthold eller til og med været.

Det kan være nyttig for en person å holde journaler om deres utbrudd for å hjelpe dem med å identifisere de spesifikke utløserne som kan påvirke dem.

En person med en historie med psoriasis bør informere sin hudlege om alle sine medisiner, dersom en av dem står bak deres symptomer.

Psoriasis er preget av skumle, betent og røde flekker på huden på kroppen.

Imidlertid virker lesjonene forbundet med inverse psoriasis ofte glatt og skinnende. De har ikke den skrapete teksten som normalt er forbundet med psoriasis.

Dette skyldes at lappene forekommer i hudfoldene. I nærvær av varme, fuktighet og friksjon, endres utseendet på huden og lesjonene.

Inverse psoriasis lesjoner kan virke glatte og skinnende enn skumle.

Lesjonene har en tendens til å forekomme i områder av kroppen hvor huden er tynn og følsom. Disse områdene er mer utsatt for infeksjon.

Hudfeller har også en tendens til å være varme, fuktige områder som er utsatt for gjær eller andre bakterielle infeksjoner.

hvordan man koeber claritin for children