cephalexin mg use

cephalexin ingen receptor

Vill du veta mer?
Psoriasisförbundet firar i år femtioårsjubileum. På deras hemsida kan du lära dig mer om sjukdomen. Du kan också ringa på 08-600 36 36.
En annan bra källa är Psoriasisguiden.

AV ANDERS SANDSTRÖM
FOTO: GUGGE ZELANDER, SHUTTERSTOCK

Psoriasis är en kroniskt återkommande hudsjukdom med ett förlopp som varierar från en lätt psoriasis, där patienten inte nödvändigtvis märker av sjukdomen, till en så svår psoriasis att den kan vara socialt invalidiserande.

Psoriasis smittar inte och hudsjukdomen kan drabba människor i alla åldrar, men börjar vanligast mellan 10-30 årsålder.

Läkarbesök i mobilen, var du än är. Dygnet runt, för hela familjen. Läkare inom 23 olika specialistområden. Hos oss får du konsultation, provtagning och behandling. Kostnadsfritt för barn och ungdomar under 20 år.

Man känner ännu inte till den exakta orsaken till sjukdomens uppkomst. Psoriasis uppträder familjärt, det vill säga att det är större sannolikhet att utveckla psoriasis om någon redan har psoriasis i familjen.

Hur psoriasis ärvs är inte helt kartlagt, men man räknar med att man oftast måste ha psoriasisanlag från båda föräldrarna för att själv få sjukdomen. Man kan dock ha anlag till psoriasis utan att någonsin utveckla sjukdomen och många psoriatiker känner inte till någon i släkten som har sjukdomen.

Utsätts du för ett eller flera av en rad stimuli, som till exempel halsfluss orsakad av streptokocker, vissa läkemedel eller en lokal hudirritation eller hudåkomma, kan det utlösa ett psoriasisutbrott om du har det nödvändiga anlaget. Allvarlig stress, framför allt av typen livskris, kan utlösa eller kraftigt påverka psoriasis.

Diagnosen bygger på en klinisk undersökning, där kombinationen av hudpsoriasis och de speciella ledbesvären upptäcks. Dessutom kan vissa blodprov (av så kallade inflammationsmarkörer) samt röntgenfynd stärka diagnosen ifall typiska förändringar noteras.

Nedanstående är de vanligaste typerna av psoriasis. Observera att det är vanligt med övergång mellan de olika typerna.

Plackpsoriasis är den vanligaste formen av psoriasis. Plackpsoriasis startar oftast med små röda knottror på huden, eller lite större fläckar (plack). Områdena med symtom växer gradvis och börjar efter ett tag att fjälla.

Plackpsoriasis kan förekomma över hela kroppen, men drabbar framför allt armbågarna, knäna, stjärten och hårbotten. Plackpsoriasis finns oftast på samma ställe på båda kroppshalvorna (symmetri). Det är vanligt att placken uppkommer i ärr eller sår. Sjukdomens svårighetsgrad varierar. Minst 50 procent av patienterna med plackpsoriasis har klåda, som ofta är måttlig, men tidvis kan vara svår.

Nagelpsoriasis visar sig ofta som små fördjupningar i naglarna, liknande fördjupningarna i en fingerborg. Naglarna kan bli så hårt angripna av psoriasis att de förtjockas, smulas sönder och slutligen faller av. Nagelpsoriasis misstolkas ofta som nagelsvamp, vilket kan uteslutas med hjälp av en odling från nageln. Nagelpsoriasis är besvärligt, och riktigt effektiv behandling saknas här (så kallade biologiska läkemedel eller methotrexat kan däremot hjälpa vid psoriasis på naglarna).
Läs mer om psoriasis på naglarna »

Invers psoriasis är psoriasis i hudveck, såsom armhålor, under brösten, i hudveck på magen, omkring ljumskarna och på stjärten. Här ses röda irriterade plack istället för fjällande hudutslag.
Läs mer om invers psoriasis »

Guttat psoriasis är en speciell psoriasisvariant som ofta utlöses akut efter en streptokockinfektion / halsfluss. Det uppstår droppliknande, fjällande fläckar över hela kroppen. I många fall läker symtomen vid guttat psoriasis ut efter några veckors behandling, men symtomen kan återkomma om man får halsfluss i framtiden, eller i vissa fall övergå i en kronisk plackpsoriasis.
Läs mer om guttat psoriasis »

Psoriasis i hårbotten kan vara svår att skilja från svamp i hårbotten och mjälleksem (seborroiskt eksem). Ibland kan psoriasis från hårbotten sprida sig till ansiktet på huden nära hårbotten, men uppkommer relativt sällan mitt i ansiktet. Enstaka torra fläckar på ögonlocken förekommer dock.

Pustulös psoriasis kan förekomma som en ganska ovanlig form av psoriasis, där det förutom de sedvanliga hudutslagen bildas vita vätskefyllda blåsor i huden (pustler). Pustler kan också hos vissa utlösas av feta krämer, starka kortisonkrämer och solljus.

Ledbesvär, så kallad psoriasisartrit (PsA), kan utvecklas hos cirka 25-30 procent av patienter med psoriasis. Det finns inget enkelt samband mellan hur svår hudpsoriasis man har och risken för att utveckla ledsjukdom. Man kan ha mycket utbredda utslag och ändå inte få ledsjukdom och vice versa. Psoriasis på naglarna är däremot vanligt vid psoriasisartrit.

Diagnosen psoriasis ställs vanligen utifrån sjukdomsbilden. I vissa fall kan dock utslagen och placken vara så pass diskreta, speciellt hos barn, att det kan ta flera år innan till och med en erfaren hudläkare är säker på diagnosen. Det finns inget bra blodprov för att ställa diagnosen och man har sällan nytta av hudprov.

Behandlingen bör planeras av läkare i nära samråd med patienten och kan vara antingen utvärtes (krämer) eller invärtes (tabletter), beroende på bland annat psoriasispatientens ålder, hans eller hennes hälsotillstånd och psoriasisens karaktär.

Mjukgörande krämer är ofta lämpligt, åtminstone som komplement eller som enda behandling vid lindrig psoriasis.

D-vitaminpreparat fanns tidigare som ensampreparat, men ingår numera som beståndsdel i kombination med stark kortison som salva till kroppen eller gel till hårbotten.

Tjärhaltiga preparat för utvärtes behandling kan hjälpa, och används framför allt som schampo vid psoriasis i hårbotten.

Så kallade immunhämmande eller immunmodulerande medel, ofta som tabletter eller injektioner, används för behandling av svår psoriasis.

Äldre läkemedel mot psoriasis är Methotrexate®, Neotigason® eller Sandimmun®.

En del personer med psoriasis får bara utslag vid ett eller ganska få tillfällen, andra blir mer eller mindre kroniskt sjuka. Man kan sällan förutspå svårighetsgraden hos den enskilda patienten och man behöver inte få en svår sjukdom bara för att den debuterar tidigt i livet eller bara för att sjukdomen är svår hos en släkting.

Det är viktigt att acceptera att psoriasis är en kronisk sjukdom. Psoriasis går alltid i skov, det vill säga att perioder utan symtom avlöses av perioder då symtomen på sjukdomen blossar upp.

Dr. Mestdagh
H. Hartlaan 11
9160 Lokeren
09 348 80 94
Mail ons!

Psoriasis is een niet besmettelijke ontstekingsziekte van de huid gekenmerkt door scherpe begrensde, dieprode, schilferend en witachtige plekken. Het hoofd, de benen, de knieën en de onderrug worden aangetast. Psoriasis kan ook de nagels treffen met putjes in of loslating van de nagel. Bij ongeveer 20% van de patiënten met psoriasis is er ook sprake van artritis of gewrichtsontsteking (psoriasis artrititis).

Psoriasis komt voor bij ongeveer 3% van de bevolking. Alhoewel psoriasis op elke leeftijd kan ontstaan, verschijnen de eerste tekenen meestal tussen de 15 jaar en de 30 jaar. Bij de meeste patiënten speelt een erfelijkheidsfactor een rol in het ontstaan. Psoriasis komt ook voor bij 1 op 10 patiënten met een ontstekingsziekte van de darm (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).

De ernst kan heel erg variëren tussen patiënten onderling gaande van enkele plekjes op het hoofd of de ellebogen tot aantasting van het volledige lichaam. Het verloop is onvoorspelbaar. Bij ongeveer 10% van de patiënten is de psoriasis als ernstig te beschouwen, maw minstens 10% van het lichaamsoppervlak is aangetast.

Psoriasis kent een verloop in opstoten met spontane geleidelijke verbetering. Opstoten kunnen ontstaan zonder duidelijke reden hoewel stress, bepaalde infecties zoals keelontsteking, verwonding van de huid en bepaalde geneesmiddelen zoals bètablokkers een uitlokkende factor kunnen zijn.

køb cephalexin billige

Først og fremmest er det vigtigt, ikke at lade en konstatering af psoriasis slå dig helt ud. Selvom det kan føles uretfærdigt, er ens indstilling til fremtiden også en faktor, for hvor meget det kommer til at fylde i ens hverdag.

Det er uden tvivl svært, at have en positiv indstilling til en fremtid med psoriasis, men et positivt sind er med til at øge succesraten af de forskellige behandlinger. Psyken er altid en vigtig medspiller, når det kommer til sygdomme og sundhed.

Vi anbefaler at man så vidt muligt "plukker de lavt hængende frugter først", inden man begynder på uhensigtsmæssig receptmedicin og kraftige lysbehandlinger.

Derfor gennemgår vi først de gode råd og anbefalesværdige produkter som enhver psoriasispatient bør have kendskab til.

Inden vi gennemgår de tilgængelige behandlingsmetoder, er der nogle ting man bør være klar over, kan forværre psoriasis og fremprovokere udbrud af hudsygdommen.

Stress - Det er efterhånden almen viden, at stress er usundt og bestemt ikke fører noget godt med sig. Størstedelen af psoriasispatienter oplever hyppigere og kraftigere udbrud, når de er stressede. Det er uhyre vigtigt at undgå stress, hvad end det skyldes pres fra arbejdet eller familien. Stress er et af de første emner en læge vil spørge ind til, når det kommer til fremtidig behandling af psoriasis.

Alkohol og rygning - Disse stimulanser har vist sig at forværre psoriasisudbrud og får dem samtidigt til at forekomme hyppigere. Man ved ifølge undersøgelser, at både tobak og alkohol stresser kroppen, især hos personer med psoriasis. Derudover har undersøgelser vist at psoriasispatienter, som drak alkohol dagligt, oplevede en positiv effekt ved at skære ned i alkoholforbruget. Man behøves dog ikke undvære alkohol, så længde det nydes med jævne mellemrum og i moderate mængder.

Sukker - Det er dokumenteret, at store udsving i ens blodsukker, stresser kroppens celler, hvilket er særligt uhensigtsmæssigt, når man lider af psoriasis. Det er dog for de flestes vedkommende urealistisk at fuldstændig undgå sukker, men har man et overforbrug, er det et rigtig godt sted at starte.

Sunde kostvaner vil altid spille en vigtig rolle, når det kommer til generel sundhed. Det har dog vist sig, at være ekstra vigtigt hos psoriasispatienter, fordi man kan dæmpe sværhedsgraden af sin psoriasis ved hjælp af kost. Ligeså vel som nogle fødevare kan forværre psoriasis, kan nogle også være med til at forbedre. Der forskes stadig utrolig meget på sammenhængene mellem kost og psoriasis.

De gavnlige effekter som de nedenstående vitaminer og olier har, er ikke videnskabeligt dokumenteret, men bekræftes af utallige patient- og lægeerfaringer.

D-vitamin - For at vores immunforsvar kan fungere optimalt, er det vigtigt at få masser af vitaminer. Forskning peger på at D-vitamin er vigtigt i forhold til at få immunsystemet til at fungere stabilt, og undgå angreb på kroppens egne og sunde celler.

Der mangler stadig bedre undersøgelser på området, men fordi man ved at solens UVA- og UVB-stråler har en gavnlig effekt på psoriasis, mener man også at D-vitamin gennem kost bør gavne. Er man i underskud af D-vitamin bør man spise mere fisk eller supplere med kosttilskud. Vi anbefaler dette D-vitamin kosttilskud fra Biosym

Et længerevarende underskud af D-vitamin er farligt, og bør tages seriøst uanset om man er ramt af psoriasis eller ej.

Omega-3 - Vi hører efterhånden hele tiden om fiskeolie og omega-3-6-9, og om hvor vigtige disse fedtstoffer er for kroppen. Når det kommer til forebygge og bekæmpe psoriasis, er det især omega-3 fedtsyre som vi er interesserede i.

For at gøre det mere indviklet, spillet forholdet mellem omega-3 og omega-6 også en rolle. Kort forklaret får vi alt for meget omega-6 i forhold til omega-3. Hvis man måler niveauerne i psoriasispatienternes hudlæsioner, finder man oftest alt for høje niveauer af omega-6. Det er et problem, fordi omega-3 er meget bedre til at bekæmpe inflammationer og betændelsestilstande i kroppen, som psoriasis udbrud egentlig er.

For at gøre det kort skal man altså forsøge at indtage mere omega-3, om det så er gennem fisk eller tabeletter med fiskeolie, er op til en selv.
Her kan man læse meget mere om forholdet mellem omega-3 og 6.

Færre kalorier og sundere kost - Sund og varieret kost, hænger ofte sammen med et fornuftigt og sundt BMI-tal, og det er en fordel når man lider af psoriasis.

Undersøgelser viser, at der forekommer forbedringer af patienters psoriasis, i takt med at de taber sig og reducerer deres BMI-tal (Body Mass Index). Det er blot en af utrolig mange fordele ved at være ikke at være overvægtig og være i god form. Det er dog altid nemmere sagt end gjort, og det kræver en stor indsats at lægge sine madvaner om. Men det bør opfattes som en vedvarende og sundere behandling af psoriasis, end symptombehandlinger med stærk medicin og cremer.

Ernæring er altså alfa og omega, når det kommer til bekæmpelsen af psoriasis. Derfor anbefaler vi bogen Psoriasis - Nej tak! Til alle som er seriøse omkring at tage kampen op mod sin psoriasis. Bogen er skrevet af ernæringsterapeut Marianne Fjordgård, og har fået flotte anmeldelser af både læger og patienter.

Det er vigtigt, at man ikke piller og kradser i sine psoriasissår, da det blot får området til at hæve endnu mere og øger helingstiden.

Der findes nogle produkter, som er lavet for at mindske den irritation og kløe, der ofte plager de psoriasisramte hudområder. Der er dog efterhånden så mange cremer og shampooer at vælge i mellem, at det kan være svært at finde et ordentligt produkt.

Man bør altid være opmærksom på indholdet i cremer, shampooer og andre produkter man har i sinde at påføre sin hud dagligt, men det er især vigtigt når man døjer med psoriasis.

 • Gå ikke på kompromis med kvaliteten.
 • Køb kun produkter som er dermatologisk testede.
 • Gå efter produkter med naturlige olier og ingredienser.
 • Undgå produkter som er fyldt med parabener og parfume.

Et anbefalelsesværdigt produkt, som virker kløelindrende og fugtgivende, er de naturlige Tea Tree Oil produkter fra det anderkendte brand Australian Bodycare.

Det er ikke en kur mod psoriasis, men i følge kundeudtalelser lader de til at virker mod den kløe og tørhed, som er forbundet med psoriasis.

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme. Desværre kan psoriasis ikke helbredes, men der er gode muligheder for både at behandle udbrud og forebygge nye udbrud. Læs med, og bliv klogere på, hvad psoriasis er, hvem det rammer, og hvordan det kan behandles og forebygges.

Psoriasis er en af de mest almindelige hudsygdomme, der rammer to til tre procent af befolkningen i Danmark. Alle kan blive ramt af psoriasis, men ofte sker det i alderen 10-30 år. Mænd og kvinder bliver lige hyppigt ramt.

Psoriasis er en arvelig sygdom, men du kan sagtens være disponeret for sygdommen uden nogensinde at få et udbrud. Du kan dog også udvikle sygdommen, selv om der ikke tidligere har været psoriasis i din familie, eller måske har sygdommen sprunget en generation over.

Psoriasis er en kronisk hudsygdom, der ikke smitter. Det er en inflammationssygdom, hvor der er tale om en betændelsestilstand i huden. Udbrud er kendetegnet ved røde, fortykkede og kløende områder på huden, der er dækket af et hvidligt, glinsende skæl.

Der findes desværre ingen muligheder for at helbrede psoriasis – så er man blevet ramt af psoriasis, vil man have sygdommen resten af livet. Det er dog meget forskelligt, hvor hårdt psoriasis rammer, og hvor ofte udbruddene kommer. Og der er gode muligheder for at behandle udbrud og at forebygge nye udbrud ved at kende og efterleve forskellige faktorer.

Psoriasis er ikke en farlig sygdom, men det er meget belastende at leve med en sygdom, der viser sig i form af synlige røde og hvide pletter på huden. Det er derfor ikke mindst psykisk og socialt en stor udfordring at have psoriasis.

Symptomerne på psoriasis er røde, fortykkede pletter på huden, der typisk er tydeligt afgrænsede. Pletterne kan være i mange forskellige størrelser – fra bittesmå dråbeformede pletter til håndfladestore plamager. Pletterne vil oftest være dækket af et hvidligt, glinsende skæl. De angrebne områder kan klø. Når man klør eller kradser i pletterne, begynder de let at bløde.

Meget milde tilfælde af psoriasis kan forveksles med eksem. Så har du blot en lille plet med psoriasis på ryggen, er du måske ikke selv klar over, at du har psoriasis. I den anden ende af skalaen ses svære tilfælde af psoriasis, der dækker det meste af kroppen, og hvor den angrebne er stærkt påvirket af sygdommen.

Psoriasis angriber oftest den nederste del af ryggen, albuer, knæ, hårbund, ansigt, balder, håndflader, negle, under armene, i lysken og i underlivet. Psoriasis kan altså opstå over det meste af kroppen, og alt efter hvor det rammer, ser udbruddet også forskelligt ud. Læs mere om det i de følgende afsnit om de forskellige typer psoriasis.

order cephalexin online

Olika behandlingsmetoder
Oberoende av graden på psoriasis är det grundläggande för varje aktiv behandling att utslagen blir mjuka för att metoden ska få bästa effekt. Genom att regelbundet använda mjukgörande krämer eller salvor, bad eller bastu löses utslagen upp.

 • – Receptbelagda krämer, geler och salvor
 • – Ljusbehandling (UVB- eller PUVA behandling)
 • – Invärtes behandling (tabletter, sprutor, dropp)
 • – Biologiska läkemedel
 • – Buckeybehandling

Ifall man lider av en lindrigare form av psoriasis kan det räcka med att återfukta huden med enkla krämer och regelbundet göra peeling genom bad eller bastu. Vid mer uttalande psoriasis behöver man använda salvor och krämer som innehåller kortison och/eller vitamin D. Då denna form av lokala alternativ inte hjälper mot psoriasis rekommenderas ljusbehandling med ultravioletta strålar eller kombination med ljusbehandling och tablettform, PUVA-behandling, ifall enbart ljusbehandling inte fungerar. Vid svår psoriasis är invärtes behandling med tabletter eller sprutor ett alternativ. Denna trappstegsmodell används för att stegvis hitta alternativet som fungerar för respektive patient och som inte är påfrestande för kroppen. I ett senare skede kan man återgå till vissa metoder och kombinera alternativ för att få bästa effekt och minska eventuella biverkningar.

Receptbelagda krämer och salvor fungerar för många
De flesta individer som är drabbade av psoriasis använder sig av receptbelagda krämer eller salvor som enda behandlingsmetod eller i kombination med andra alternativ. Utvärtes behandling med krämer eller salvor är den vanligaste behandlingsmetoden vid psoriasis. För att lindra besvären behöver man regelbundet smörja in sig noggrant på de områden där utslagen finns. För att läkemedlen ska ha bästa effekt är det rekommenderat att regelbundet bada eller använda bastu för att avlägsna fjällning.

Kortisonbaserade krämer eller salvor är vanligtvis de preparat som används vid mild till måttlig psoriasis. Preparat som är baserade på kortison har en snabb effekt och missfärgar inte huden. Genom att regelbundet smörja in sig håller man besvären borta. Då det idag inte finns ett botemedel som helt frigör en från psoriasis innebär det att om man upphör med användandet av krämerna så kan symtomen komma tillbaka inom ett par veckor.

Utöver kortisonbaserade krämer och salvor används även preparat som innehåller vitamin D. Dessa tar lite längre tid för att börja verka jämfört med kortisonläkemedel men ger en längre effekt. Det finns även läkemedel som innehåller både vitamin D och kortison.

Med en behandling som er godt tilpasset pasienten, får vedkommende gode forutsetninger for et godt liv

Behandling ved psoriasis
Det finnes i dag ingen legemidler som kan kurere psoriasis eller psoriasisartritt. For at pasienten skal få bukt med sine symptomer på best mulig måte er det gunstig å utarbeide en behandlingsplan i samråd med lege. Med en behandling som er godt tilpasset pasienten, får vedkommende gode forutsetninger for et godt liv. Siden psoriasis kan ha både en mild og en alvorlig form, vil behandlingsmetodene variere sterkt fra person til person. Pasientens allmenntilstand, sykdommens alvorlighetsgrad og alder er faktorer som må tas med i betraktning når man skal komme frem til riktig behandling. Det er viktig å oppsøke lege hvis man har vedvarende, tørt, rødt og skjellende utslett.

Psoriasis opptrer i utbrudd. Dette innebærer at det er perioder der plagene er verre, og perioder med få symptomer. Personer med psoriasis lærer seg etter en stund hvordan kroppen fungerer, og kan dermed enklere finne frem til hva som hjelper best mot plagene. Hvis man nylig har fått diagnosen psoriasis, er det ofte ikke like lett å vite nøyaktig hvilken behandlingsform som passer best. Det er derfor viktig å teste ut en behandling om gangen i en lengre periode for å se om metoden hjelper.

Ulike behandlinger
Uavhengig av graden av psoriasis er det svært viktig at utslettene mykes opp. Dette gjelder alle aktive behandlinger. Ved å bruke mykgjørende kremer eller salver, bad eller badstue regelmessig oppløses utslettene.

 • – Reseptbelagte kremer og salver
 • – Lysbehandling (UVB- eller PUVA-behandling)
 • – Innvortes behandling (tabletter, sprøyter, drypp)
 • – Biologiske legemidler
 • – Buckey-behandling

Ved mildere former for psoriasis kan det være tilstrekkelig å fukte huden med enkle kremer og regelmessig peeling (i bad eller badstue). Ved mer uttalt psoriasis må man bruke salver og kremer som inneholder kortison og/eller vitamin D. Hvis denne formen for topisk behandling ikke hjelper, anbefales lysbehandling med ultrafiolette stråler, eller en kombinasjon av lysbehandling og tabletter, PUVA-behandling, hvis lysbehandling alene ikke fungerer. Ved alvorlig psoriasis er innvortes behandling med tabletter eller sprøyter et alternativ. Denne trappetrinnsmodellen brukes for å finne frem til den behandlingen som fungerer for den enkelte pasient, og for ikke å belaste kroppen unødig. På et senere stadium kan man gå tilbake til visse metoder og kombinere ulike alternativer for å få best effekt og redusere eventuelle bivirkninger.

Reseptbelagte kremer og salver fungerer for mange
De fleste pasienter med psoriasis bruker reseptbelagte kremer eller salver, enten som eneste behandlingsmetode eller i kombinasjon med andre alternativer. Utvortes behandling med kremer eller salver er den vanligste behandlingen ved psoriasis. For å lindre plagene må man jevnlig smøre områdene der det er utslett. For at legemidlene skal ha best mulig effekt anbefales det å bade eller gå i badstue jevnlig for å fjerne skjellingen.

Ved mild til moderat psoriasis brukes vanligvis kortisonbaserte kremer eller salver. Kortisonbaserte preparater har rask inntredende effekt og misfarger ikke huden. Ved å smøre seg inn jevnlig holder man plagene vekk. Siden det i dag ikke finnes en kur mot psoriasis, vil plagene komme tilbake hvis man slutter å bruke kremene i et par uker.

Utover kortisonbaserte kremer og salver brukes også preparater som inneholder vitamin D. Disse bruker litt lengre tid på å begynne å virke sammenlignet med kortisonholdige legemidler, men gir en mer langvarig effekt. Det finnes også legemidler som inneholder både vitamin D og kortison.

Det finns ingen behandling som kan bota psoriasis och psoriasisartrit men med rätt behandling kan de flesta leva ett bra liv. Oavsett om man har lindriga eller svåra besvär är kunskap om sjukdomen oftast nyckeln till bättre livskvalité.

Behandling av psoriasis innebär först och främst att behandlingen ska anpassas efter dig och dina besvär och behov

Den som lever med en kronisk sjukdom lär känna sin kropp och sin sjukdom och vet ofta vad han eller hon mår bäst av. Det finns en rad olika behandlingsmetoder att välja mellan beroende på vilken form av psoriasis man har, hur utbredd den är och vilken svårighetsgrad sjukdomen innebär.

Behandling av psoriasis. Behandlingstrappan för psoriasis.

Behandlingsmetoderna består vanligen av utvärtes behandling (krämer, salvor), ljusbehandling och invärtes behandling (tabletter, injektioner och infusion).

Individanpassning – behandlingen bör alltid anpassas efter dina besvär

Den som lever med en kronisk sjukdom som psoriasis lär känna sin kropp och sin sjukdom och vet ofta bäst vad han eller hon mår bäst av. Psoriasis finns i olika former och kan variera mycket i intensitet och utbredning mellan olika individer. Därför är det viktigt att hitta behandlingsmetoder som passar den enskilda individen bäst.

Den grundläggande behandlingen, och kanske den allra viktigaste, är att använda mjukgörande och avfjällande salvor, lotioner och krämer. Om behandlingen senare behöver utökas med kraftfullare och receptbelagda läkemedel får dessa bäst effekt om huden är maximalt fri från fjäll.

Om utvärtes behandling inte är tillräcklig följs den ofta av ljusbehandling. Vid mer svårbehandlad psoriasis används invärtes behandling. Man kan växla mellan olika behandlingsmetoder för att uppnå bästa effekt och minimera eventuella biverkningar.

Oavsett vilken form av psoriasis man har är det viktigt att ha kunskap om sin sjukdom. Ju mer information man har desto större är möjligheten att föra en bra dialog med sin läkare och därmed få adekvat behandling.

Klimatvård är en effektiv rehabiliteringsform om man har psoriasis, det innebär att man vistas i ett varmt och soligt klimat under minst tre veckor.

Speciellt om ljuskänslig psoriasis

Mellan 5 – 10 procent av alla som har psoriasis har en så kallad ljuskänslig psoriasis. Detta innebär att deras psoriasis försämras av solljus och ljusbehandling.

Speciellt om behandling av psoriasisartrit

Vid behandling av psoriasisartrit vill man påverka den inflammation som orsakar sjukdomen. Att bromsa sjukdomsprocessen, innan ledbrosk förstörts och leden slutar fungera, och att minska smärtan är de viktigaste målen med behandlingen. Ju tidigare en effektiv behandling påbörjas, desto större är chansen att effekten blir god på lång sikt.

Att även nämnas är komplementär medicin som naturmedel och naturläkemedel som alternativ till vetenskapligt prövad medicin. Den som väljer att pröva sådana alternativ bör vara medveten om att naturmedel och naturläkemedel kan interagera med varandra och med förskriven läkemedelsbehandling. I värsta fall kan kombinationer innebära att en behandling blir verkningslös eller till och med skadlig. Tala därför alltid med din hudläkare om du använder eller har funderingar kring naturmedel eller naturläkemedel.

Information om naturmedel och naturläkemedel hittar du på Läkemedelsverkets hemsida (extern länk).

Med en behandling som er godt tilpasset pasienten, får vedkommende gode forutsetninger for et godt liv

Behandling ved psoriasis
Det finnes i dag ingen legemidler som kan kurere psoriasis eller psoriasisartritt. For at pasienten skal få bukt med sine symptomer på best mulig måte er det gunstig å utarbeide en behandlingsplan i samråd med lege. Med en behandling som er godt tilpasset pasienten, får vedkommende gode forutsetninger for et godt liv. Siden psoriasis kan ha både en mild og en alvorlig form, vil behandlingsmetodene variere sterkt fra person til person. Pasientens allmenntilstand, sykdommens alvorlighetsgrad og alder er faktorer som må tas med i betraktning når man skal komme frem til riktig behandling. Det er viktig å oppsøke lege hvis man har vedvarende, tørt, rødt og skjellende utslett.

Psoriasis opptrer i utbrudd. Dette innebærer at det er perioder der plagene er verre, og perioder med få symptomer. Personer med psoriasis lærer seg etter en stund hvordan kroppen fungerer, og kan dermed enklere finne frem til hva som hjelper best mot plagene. Hvis man nylig har fått diagnosen psoriasis, er det ofte ikke like lett å vite nøyaktig hvilken behandlingsform som passer best. Det er derfor viktig å teste ut en behandling om gangen i en lengre periode for å se om metoden hjelper.

Ulike behandlinger
Uavhengig av graden av psoriasis er det svært viktig at utslettene mykes opp. Dette gjelder alle aktive behandlinger. Ved å bruke mykgjørende kremer eller salver, bad eller badstue regelmessig oppløses utslettene.

 • – Reseptbelagte kremer og salver
 • – Lysbehandling (UVB- eller PUVA-behandling)
 • – Innvortes behandling (tabletter, sprøyter, drypp)
 • – Biologiske legemidler
 • – Buckey-behandling

Ved mildere former for psoriasis kan det være tilstrekkelig å fukte huden med enkle kremer og regelmessig peeling (i bad eller badstue). Ved mer uttalt psoriasis må man bruke salver og kremer som inneholder kortison og/eller vitamin D. Hvis denne formen for topisk behandling ikke hjelper, anbefales lysbehandling med ultrafiolette stråler, eller en kombinasjon av lysbehandling og tabletter, PUVA-behandling, hvis lysbehandling alene ikke fungerer. Ved alvorlig psoriasis er innvortes behandling med tabletter eller sprøyter et alternativ. Denne trappetrinnsmodellen brukes for å finne frem til den behandlingen som fungerer for den enkelte pasient, og for ikke å belaste kroppen unødig. På et senere stadium kan man gå tilbake til visse metoder og kombinere ulike alternativer for å få best effekt og redusere eventuelle bivirkninger.

Reseptbelagte kremer og salver fungerer for mange
De fleste pasienter med psoriasis bruker reseptbelagte kremer eller salver, enten som eneste behandlingsmetode eller i kombinasjon med andre alternativer. Utvortes behandling med kremer eller salver er den vanligste behandlingen ved psoriasis. For å lindre plagene må man jevnlig smøre områdene der det er utslett. For at legemidlene skal ha best mulig effekt anbefales det å bade eller gå i badstue jevnlig for å fjerne skjellingen.

Ved mild til moderat psoriasis brukes vanligvis kortisonbaserte kremer eller salver. Kortisonbaserte preparater har rask inntredende effekt og misfarger ikke huden. Ved å smøre seg inn jevnlig holder man plagene vekk. Siden det i dag ikke finnes en kur mot psoriasis, vil plagene komme tilbake hvis man slutter å bruke kremene i et par uker.

hvor jeg koeber vermox pinworms