levering tofranil 25mg

hvordan man koeber tofranil generic name

Behandlingsspektret kan illustreres som en trappe. Nederste trin på trappen illustrerer enkle smørebehandlinger, som ved ihærdig anvendelse kan holde psoriasispletterne i ave, indtil sygdommen kommer i en rolig fase, mens øverste trin på trappen kan illustrere kraftig tabletbehandling i form af mild kemoterapi, som hos mange kan holde psoriasis glattet helt af. Man må som patient sammen med lægen være med til at beslutte, hvor på trappen man skal have sit behandlingsniveau.

Blandt de mest effektive smøremidler er binyrebarksteroider, som anvendes 1-2 gange daglig i ca. 1 måned. De findes i flere styrker, og det er kun de kraftigste, der er i stand til at undertrykke psoriasis. Efter ca. 1 måneds behandling bør behandlingen nedtrappes f.eks. til behandling i weekenden for at undgå bivirkninger i form af tynd og sart hud, samtidig med, at behandlingsresultatet fastholdes. Det stærkest virkende præparater anvendes i håndflader og fodsåler, mens svagere virkende præparater anvendes i tyndere hudområder som ved kønsorganerne samt i ansigtet. Det er i disse hudområder, der hyppigst ses bivirkninger.

Weekendbehandling kan fortsætte i adskillige måneder, hvis man på den måde kan fastholde behandlingsresultatet. Se oversigt over alle præparater, gruppe I til IV.

Calcipotriol (Daivonex®) er et dansk udviklet smøremiddel, som bremser den abnormt hurtige vækst af overhudscellerne og samtidig fjerner irritationstilstanden i huden.

Calcipotriols virkning indtræder langsommere end binyrebarksteroidernes. Til gengæld er stoffet fri for bivirkninger selv ved langtidsbehandling, hvis man som voksen højst anvender 100 g pr. uge. Ved påbegyndelse af behandlingen kan huden omkring psoriasispletterne blive lidt irriteret, så det ser ud, som om hudlidelsen forværres, men denne irritation svinder i reglen efterhånden og har ikke indflydelse på virkningen af præparatet.

Der er markedsført en kombination af calcipotriol og et stærkt virkende binyrebarksteroid (Daivobet®), som har hurtigt indsættende virkning, og som er effektivt. Præparatet anvendes 1 gang daglig i ca. 1 måned, og man kan derefter, for at undgå binyrebarksteroidets bivirkninger, skifte til behandling efter behov (et par gange om ugen), som ikke giver steroidbivirkninger i langtidsbehandling.

Hårbunden udgør et specielt problem behandlingsmæssigt. Det er besværligt at smøre med cremer og salve, som kun vanskeligt vaskes ud, og det er ofte nødvendigt at fjerne hovedparten af skorperne, før flydende midler kan nå ned til de hudområder, hvor sygdommen er. Indgnidning om aftenen af de områder af hårbunden, hvor der er skæl og skorper og vask næste morgen ved at komme shampoo i håret, før man går håret vådt, gør det lettere at fjerne olien, og denne er som forbehandling effektiv til løsning af skæl og skorper. Når skæl og skorper er fjernet, kan der behandles med flydende binyrebarkholdige præparater og calcipotriol efter de retningslinjer, der er givet for behandling af pletter på huden.

Der er markedsført et tilsvarende præparat til behandling af hårbundspsoriasis (Xamiol®) med samme indholdsstoffer, men i en flydende formulering velegnet til hårbunden. I modsætning til de fleste andre hårbundsbehandlinger er det ikke nødvendigt med indledende afskællende behandling inden behandling med Xamiol®. Præparatet anvendes 1 gang daglig i ca. 1 måned, og man kan derefter, for at undgå binyrebarksteroidets bivirkninger, skifte til behandling efter behov (et par gange om ugen), som ikke giver steroidbivirkninger i langtidsbehandling.

Det er en god ide hver aften at smøre hudområder med psoriasis med en fedtende fugtighedscreme. Derved mindskes problemer med afskalning, og hvis der er kløe, mindskes denne.

Hvis smørebehandlingerne ikke er tilstrækkeligt effektive, kan man supplere med lys. Sol i form af solbade om sommeren er effektiv, men da solen i Danmark ikke er så pålidelig, kan man få samme type lys som i solen i lyskabiner (UV-B). Denne behandling kan gives hos de fleste hudlæger. De kommercielle solariers lys er mere langbølget (UV-A). Det bruner men er ikke så effektivt til behandling af psoriasis. Det er derimod kapsler med methoxapsoralen (Geroxalen®), et ekstrakt af en bjørneklolignende plante, givet sammen med UV-A (PUVA-behandling). Navnet står for Psoralen + UVA. På behandlingsdagen skal man bruge en bestemt slags beskyttelsesbriller.

Fælles for lysbehandlingerne er, at de skal gives 2-3 gange pr. uge i en længere periode. Det er vanskeligt at forene med mange typer arbejde.

De fleste hudlæger behandler også med bløde røntgentstråler (Bucky stråler), som hæmmer irritationstilstande i huden og dermed psoriasis. Denne behandling gives nogle gange med 1-2 ugers interval.

Tjære er effektivt, og koncentrerede tjæreprodukter virker bedst (Inotyol®). En sådan behandling i kombination med badebehandling er forbundet med så megen lugt og tilsmudsning af tøj og sengetøj, at den er vanskelig at gennemføre, med mindre det foregår under indlæggelse på en hudafdeling. Psoriasis i akut udbrud kan også behandles med kaliumpermanganatbade, som udtørrer huden. Denne behandling sviner også og er bedst egnet ved indlæggelse.

Hvis der er så svært udbrud, at det skønnes rimeligt at indlægge på en hudafdeling, er et muligt alternativ en behandlingsrejse til Det Døde Hav i Israel. Der får man i 4 uger adskillige timers solbad hver dag, og beliggenheden af Det Døde Hav 400 m under havoverfladen gør, at selv nordboer tåler solen godt uden at blive skoldet.

Af tabletbehandlinger findes acitretin (Neotigason®), som er et A-vitaminafledt stof, som er specielt egnet ved psoriasis med pustler og ved psoriasis med fortykket hud i håndflader og fodsåler. Behandlingen er ikke egnet for de kvinder, som har mulighed for at blive gravide.

Methotrexat® er et cellehæmmende stof. Behandling med dette stof er at betragte som en blid kemoterapi. Den er hos mange særdeles effektiv og kan ved passende kontrolforanstaltninger anvendes som konstant behandling i adskillige år.

Der er nye behandlinger undervejs med stoffer, som kan indsprøjtes under huden. De er udviklet ud fra den ny viden om immunsystemets rolle ved udvikling af psoriasis. De første af denne type præparater, Amevive® og Remicade®, er markedsført i USA.

Følgende plejeprodukter anbefales ved psoriasis:

AproDerm Emollient Cream til eksem, psoriasis og andre tilstande med tør hud

Følgende plejeprodukter anbefales ved psoriasis:

AproDerm Emollient Cream til eksem, psoriasis og andre tilstande med tør hud

  • Lindrende, fugtgivende og blødgørende creme
  • Lindrer symptomer på psoriasis og andre tilstande med tør hud
  • Til brug af spædbørn, børn og voksne

Sorion Head Fluid lindrer skællende psoriasis i hovedbunden

  • Lotion til at lindre og reparere følsom hovedbund
  • Til personer med psoriasis i hovedbunden
  • Indeholder en blanding af naturlige Ayurvediske ingredienser

Psoriasis er en hudsygdom, der viser sig ved røde, skællende pletter, hyppigst på albuer og knæ, i hårbunden og undertiden udbredt på huden.

Der kan tillige være ledgener, mens egentlig psoriasisgigt forekommer sjældent. Psoriasis er for langt de fleste en fredelig hudsygdom, og den smitter ikke fra én person til en anden.

Selvom der kan være bakterier i de enkelte psoriasispletter, så er der kun sjældent infektion i huden, og der er ikke noget til hinder for, at personer med psoriasis får foretaget operationer.

Skællene dannes, fordi overhudscellerne deler sig 6 gange så hurtigt som normalt. De enkelte celler når så ikke at modnes og danne det glatte overfladelag, som karakteriserer normal hud. Skællene er sprøde, og der kommer let blødning, hvis man bliver ved at kradse. Hurtig celledeling forbindes ofte med kræft, men psoriasis er ikke en kræftsygdom. Der er tale om en helt fredelig, øget celledeling.

I forbindelse med den hurtige celledeling udvides hudens blodkar. Derfor fremtræder psoriasispletterne i reglen røde og irriterede.

Immunsystemet er meget aktivt ved udvikling af psoriasis. Præcist hvilke faktorer, som aktiverer immunsystemet, er ikke kendt i detaljer. Den nye viden om immunsystemets medvirken til udvikling af psoriasis er basis for nye behandlingsprincipper med antistoffer (modstoffer).

Der er i nogle familier en arvelig tendens til at udvikle psoriasis. Arvegangen er kompliceret, og det er langtfra sikkert, at ens børn får psoriasis, selv om man selv har det. Risikoen for, at et barn får psoriasis, hvis én af forældrene har sygdommen, er ca. 15%. Hvis begge forældre har psoriasis er risikoen 50%. Arven er bl.a. knyttet til visse vævstyper.

Hudsygdommen findes over hele verden, men med varierende hyppighed. I Danmark har 2-3% af befolkningen psoriasis, dvs. 100-150.000 personer. Sværhedsgraden varierer meget, men langt de fleste har mild sygdom, med kun få pletter og kun udbrud i perioder af livet.

Psoriasis ses sjældent i barnealderen. Hos de fleste kommer de første pletter i ung voksenalder, men en betragtelig del får først sygdommen omkring 50 års alderen. Meget tyder på, at forløbet af psoriasis er mere fredeligt, jo senere i livet, den opstår.

De personer, som har arvet tendensen til at udvikle psoriasis, kan få udbrud af sygdommen i forbindelse med infektionssygdomme, specielt infektioner forårsaget af hæmolytiske streptokokker. Disse kan give anledning til halsbetændelse, evt. til infektion ved endetarmen hos børn. I forløbet af en sådan infektion ses jævnligt et stort udbrud af småplettet psoriasis, kaldet guttat eller dråbeformet psoriasis.

tofranil for billigflug

Der kan tillige være ledgener, mens egentlig psoriasisgigt forekommer sjældent. Psoriasis er for langt de fleste en fredelig hudsygdom, og den smitter ikke fra én person til en anden.

Selvom der kan være bakterier i de enkelte psoriasispletter, så er der kun sjældent infektion i huden, og der er ikke noget til hinder for, at personer med psoriasis får foretaget operationer.

Skællene dannes, fordi overhudscellerne deler sig 6 gange så hurtigt som normalt. De enkelte celler når så ikke at modnes og danne det glatte overfladelag, som karakteriserer normal hud. Skællene er sprøde, og der kommer let blødning, hvis man bliver ved at kradse. Hurtig celledeling forbindes ofte med kræft, men psoriasis er ikke en kræftsygdom. Der er tale om en helt fredelig, øget celledeling.

I forbindelse med den hurtige celledeling udvides hudens blodkar. Derfor fremtræder psoriasispletterne i reglen røde og irriterede.

Immunsystemet er meget aktivt ved udvikling af psoriasis. Præcist hvilke faktorer, som aktiverer immunsystemet, er ikke kendt i detaljer. Den nye viden om immunsystemets medvirken til udvikling af psoriasis er basis for nye behandlingsprincipper med antistoffer (modstoffer).

Der er i nogle familier en arvelig tendens til at udvikle psoriasis. Arvegangen er kompliceret, og det er langtfra sikkert, at ens børn får psoriasis, selv om man selv har det. Risikoen for, at et barn får psoriasis, hvis én af forældrene har sygdommen, er ca. 15%. Hvis begge forældre har psoriasis er risikoen 50%. Arven er bl.a. knyttet til visse vævstyper.

Hudsygdommen findes over hele verden, men med varierende hyppighed. I Danmark har 2-3% af befolkningen psoriasis, dvs. 100-150.000 personer. Sværhedsgraden varierer meget, men langt de fleste har mild sygdom, med kun få pletter og kun udbrud i perioder af livet.

Psoriasis ses sjældent i barnealderen. Hos de fleste kommer de første pletter i ung voksenalder, men en betragtelig del får først sygdommen omkring 50 års alderen. Meget tyder på, at forløbet af psoriasis er mere fredeligt, jo senere i livet, den opstår.

De personer, som har arvet tendensen til at udvikle psoriasis, kan få udbrud af sygdommen i forbindelse med infektionssygdomme, specielt infektioner forårsaget af hæmolytiske streptokokker. Disse kan give anledning til halsbetændelse, evt. til infektion ved endetarmen hos børn. I forløbet af en sådan infektion ses jævnligt et stort udbrud af småplettet psoriasis, kaldet guttat eller dråbeformet psoriasis.

Meget tyder på, at stressreaktioner kan forårsage udbrud af psoriasis eller forstærke eksisterende udbrud. Hos personer, som er under stort psykisk pres, er det derfor vanskeligt at gennemføre en effektiv behandling af sygdommen.

Nogle medikamenter kan få sygdommen til at bryde ud. Det drejer sig om nogle malariamidler som klorokin- og hydroxyklorokin, lithium, som anvendes til behandling af psykiske lidelser og hjertemedicin som betablokkere. Der er dog mange med psoriasis, som kan tage disse medikamenter, uden der kommer udbrud af psoriasis. Man må sammen med sin læge afveje fordele og ulemper ved medicinen, hvis det er af stor betydning, at man får denne. Daglig indtagelse af store mængder alkohol kan ligeledes forårsage udbrud af psoriasis og samtidig betyde, at det er vanskeligt at opnå et tilfredsstillende behandlingsresultat.

Fysisk påvirkning af huden med krads fra kæledyr eller planter kan fremprovokere psoriasis i de områder, der bliver kradset op. Tilsvarende kan vanekradsning af elementer f.eks. i nakken medføre, at disse er vanskelige at behandle.

Værktøj som hviler i bestemte hudområder i hænderne kan medføre psoriasis på kontaktstedet, ligesom arbejde på knæ kan medføre stædige pletter på knæene.

De fleste med psoriasis har glæde af sol og havbade. Hos få procent kan sol forårsage eller forstærke et psoriasisudbrud, som i så fald hyppigt viser sig på hænderne og/eller i ansigtet.

Den enkelte psoriasisplet er meget skarpt afgrænset i forhold til den omgivende, normale hud. Pletterne er mere eller mindre rød. Der er afskalning, som kan variere fra så lidt, at det kun kan vises ved at kradse i huden, til massive skorper på de enkelte pletter.

Psoriasis på albuerne (plaques)

Psoriasis på overkroppen og armene

Hos de fleste er der ingen eller kun moderat kløe, men enkelte med psoriasis er stærkt plaget af kløe. Et stort dagligt alkoholforbrug øger i reglen kløetendensen.

Heldigvis er de hudområder, hvor psoriasis er mest almindelig, dækket af tøj eller hår. Albuer og knæ er de hudområder, som hyppigst angribes, men mange har tillige pletter i hårbund og på kroppen. Ansigt og hænder går i reglen fri, omend der kan være pletter i hårkanten i panden og bag ørerne.

En speciel, småplettet form ses af og til hos unge, som har haft halsbetændelse forårsaget af streptokokker. Udbruddet kommer i løbet af få uger og kan dække store dele af hudoverfladen. Det er ofte det første udbrud af psoriasis, som viser sig på denne måde, og det virker skræmmende på de fleste, som får det. Heldigvis svinder et sådant udbrud efterhånden uden behandling, ellers er sol eller lysbade hos en hudlæge effektive behandlinger. Halsbetændelsen skal naturligvis også behandles.

Der er negleforandringer hos mange personer med psoriasis. Hvis psoriasiselementerne findes, hvor neglen dannes (modsat den fri kant), falder skællene af og efterlader små huller i neglepladen (fingerbølprik), som kan sidde i grupper på neglene. Hvis psoriasis sidder under neglepladen, ses gullige pletter under neglen (oliepletter). Når neglen vokser ud, løsnes denne let svarende til oliepletterne, og neglen vil da fremtræde som delvist løs. Der kan også ses fortykkede negle og negle, som misfarves, fordi der trænger bakterier og svampe ind i de defekte negle.

Negleforandringerne kan dels være skæmmende, dels kan de hæmme gribefunktionen ved arbejde med finmekanik, og der kan samles snavs og olie under delvist løsnede negle. Det samme gælder ved psoriasis på hænderne. Denne type psoriasis forværres af vådt arbejde, arbejde med olie og mekanisk belastende arbejde.

Psoriasis i hårbunden er speciel ved, at håret holder på skællene, så disse kan samles til store skorper.

Hos nogle findes psoriasis i indelukkede og varme hudområder som armhuler, under bryster, i navlen og i lyskefolder og mellem ballerne (invers psoriasis). I disse tilfælde ses skarpt afgrænset rødme, af og til med væsken, men sjældent med skæl. Invers psoriasis kan medføre svie og sekundær infektion i væskende hudområder.

I specielle tilfælde viser psoriasis sig som små pusholdige hudområder, mest almindeligt i håndflader og fodsåler. Selvom sådanne udbrud ser ud til at være smitsomme på grund af pusindholdet, så er der ikke bakterier eller andre mikroorganismer til stede, så der er ingen smitterisiko.

Mange med psoriasis har ledsmerter, men det er heldigvis kun få procent, som udvikler egentlig gigt med hævelse og destruktion af led. Læs mere om psoriasisgigt her.

Diagnosen af psoriasis på huden stilles bedst ved at se på og undersøge huden. Hvis lægen er i tvivl om diagnosen, kan en lille hudprøve, som skæres ud af psoriasispletten, være til hjælp ved diagnosen.

Der findes ingen blodprøver, som kan anvendes til at stille diagnosen psoriasis. Ved gigtsymptomer kan blodprøver være nyttige til at skelne psoriasisgigt fra leddegigt.

Ved psoriasis i negle kan det være aktuelt at foretage svampeundersøgelse af neglen, da neglesvamp, specielt i tånegle, kan ligne psoriasis.

Der findes mange midler til behandling af psoriasis. Man skal dog gøre sig klart, at da arven til at kunne udvikle psoriasis er den vigtigste faktor for sygdommen, så findes der ikke metoder til at fjerne den helt. Der kan være lange perioder i psoriasispatientens liv, hvor der ikke er udbrud eller meget få pletter og dermed ikke behov for behandling.

Hvis man skal behandle, bør man gøre sig klart, hvad man gerne vil opnå. Kløe og andre gener kan være årsag til ihærdig behandling, eller der kan være æstetisk ubehag ved idelig dryssen på tøjet eller blodpletter på grund af kradsning i pletterne.

Beslutning om valg af behandling omfatter også vurdering af besvær og ubehag ved smørebehandling, bivirkninger fra tabletbehandling og besvær ved mange lægebesøg, hvis der skal behandles med lys flere gange om ugen. Endelig kan prisen for behandlingen spille en rolle.

tofranil pris

Så snart jeg bliver klar over at dit eksem kan være en arbejdsskade vil jeg orientere arbejdsskadestyrelsen herom. Efter ganske kort tid vil du modtage en kvittering fra arbejdsskadestyrelsen og vi vil herefter mødes igen til en fornyet konsultation med henblik på at skrive en attest til arbejdsskadestyrelsen. De spørgsmål jeg vil stille vil minde ret meget om en almindelig konsultation, men jeg vil dog også gå lidt mere ind på hvilke belastninger du har været udsat for på dit arbejde. Det kan f.eks. dreje sig om hyppig håndvask eller brug af latex eller vinylhandsker såvel som f.eks. udsættelser for hyppig kontakt med metaller, f.eks. sakse, der kan indeholde nikkel. Vi vil endvidere udarbejde en lille liste over de ansættelser du har haft igennem tiden.

Jeg vil herefter sende attesten ind til arbejdsskadestyrelsen og efter nogen tid vil du få at vide om du er berettiget til en erstatning eller ej. Det er arbejdskadestyrelsen og alene dem der afgør dette, ikke mig.

Nogle patienter spørger mig fra tid til anden om inddragelse af arbejdsskadestyreslen kan medføre en forringelse af deres erhvervsmæssige muligheder. Det er her vigtigt at anføre, at du godt kan fortsætte dit arbejde selvom du har fået godkendt en arbejdsskade og modtager en erstatning. Endvidere er din arbejdsgiver forsikret imod arbejdsskade, så det er forsikringen og ikke din arbejdsgiver der skal betale din erstatning. Sluttelig har du en fortrydelsesret. Du har nemlig mulighed for så snart du modtager kvitteringen fra arbejdsskadestyrlsen at meddele dem, at du slet ikke ønsker sagen optaget alligevel. Arbejdssskadestyrelsen vil herefter henlægge din sag.

Sundhedspersonale, frisører, tandlægeassistenter og køkkenmedarbejdere er blandt dem der ofte rammes af håndeksem på grund af vådt arbejde og kontakt med diverse kemikalier. Flere andre erhverv er dog også ret hyppigt repræsenteret.

Eksemtestning ( allertgitestning ) vil oftest indgå i udredningen og vil blive tilbudt dig før vi kan skrive en attest til arbejdsskadestyrelsen.

Rosacea er en tilstand med rødme, svie og knopper i ansigtet. Der behandles med antibiotika i creme eller tabletter og der opnås gerne en god virkning på knopperne. Det er heldigt at knopperne ofte svinder på en meget lav dosis af antibiotika, således at man bedre kan tåle langvarige kure. Bundrødmen generer mange. Er der små tynde blodårer kan jeg eventuelt henvise dig til laserbehandling på Bispebjerg Hospital. Nogle har gavn af Isotretinoin i små doser.

Skæl i hårbunden er ret almindeligt og de fleste har prøvet en skælshampoo, men uden at blive helt tilfredse. Det kan nogle gange være nødvendigt at skifte til en anden og mere effektiv type, eller der kan være behov for at benytte en særlig vandopløselig salicylsyreholdig creme, der vaskes ud næste morgen. Endvidere kan benyttes væsker med kortison i, men dette kan bare anvendes periodevis og er på recept. En sjælden gang udskriver jeg recept på en tjæreholdig shampoo til patienter med psoriasis. Tjære afgiver lugt, men dog kun forbigående, og foretrækkes derfor ikke af de fleste. Det er vigtigt at få behandlet en skællende hårbund for følgen kan blive udtynding i håret. En sufficient behandling kan i mange tilfælde få hår, der er faldet af på grund af skælsygdom, til at komme tilbage, fordi hårrødderne ikke er gået til grunde.

Alopeci ( pludseligt opståede bare pletter ) har oftest en god prognose, men det fremmer genvæksten med injektion af et corticosteroid kaldet kenalog. Der anvendes hertil en meget smal nål og der lægges små dråber blot to millimeter under huden sv.t. de nøgne pletter. Stikkene er uhyre små. Vil man ikke stikkes, kan man fryse eller smøre udenpå.

Der findes andre former for hårtab, herunder mere diffuse hårtab, hvoraf nogle har en god prognose mens andre bestemt ikke har. Aldersbetinget hårtab har vi ikke nogen behandling til, fordi hårrødderne er gået til grunde.

Det er vigtigt at gøre sig klart, om der er svamp i neglen. Man tager derfor en lille prøve af den syge negl. Enten klippes der lidt brokker af yderst eller man skraber på overfladen. Prøven sendes ind til Statens Seruminstitut og hvis der findes svamp behandles der med tabletter og/eller lak med svampemiddel i. Der går mindst ½ år førend man kan vurdere resultatet – den normale negl skal have mulighed for at vokse ud. I de fleste tilfælde hjælper det, men der findes negle der er utilgængelige for terapi.

Psoriasis i negle kan behandles ved at man smører salve på neglelejerne, men det må gøres i 3 måneder og fører ikke altid frem. Nogle sprøjter kortison ind i neglelejerne, men det er ikke uden bivirkninger. Har man udbredt psoriasis og får man enten tabletter eller injektioner, så kan denne medicin samtidig virke gunstigt på neglene. Hos nogle svinger intensiteten af neglepsoriasis spontant – i perioder kan disse patienter være næsten fri for lidelsen, men den kan blusse op på ny og stress kan spille ind.

Der findes andre sjældnere lidelser i negle. Ikke alt kan man behandle.

Vorter er mange ting fordi de kan være små og let tilgængelige for behandling eller store og sidde på områder, hvor de har dybere rødder. Frysebehandling kan mærkes mens det sker ( det varer 15-40 sekunder ) og nogen tid bagefter, men vi kan jo gå langsomt frem og lægge ud med en lille dosis først. En anden mulighed, der kan være nyttig til visse fodvorter, er plasterbehandling under anvendelse af ligtornplaster ( jeg giver dig information om metoden ). Når det gælder børn må man altid opveje fordele mod ulemper. Der kan gives frysning, men det er ikke en god ide, hvis barnet derved udvikler en lægeskræk, der kan give vanskeligheder senere hen.

Vandvorter ( molluskler ) fjernes bedst hos både børn og voksne med en meget lokaliseret form for frysning. Behandlingen af hver vandvorte varer 6-8 sekunder, og man kan evt. bruge lokalbedøvelse i form af EMLA creme, der påføres forud. Frysebehandlingen bliver herved noget nær smertefri. Mange voksne klarer sig fint uden bedøvelse da frysningen er kortvarig og lokaliseret til selve vorten.

Udtrykket pletter dækker over mange diagnoser og det er hudlægens opgave at skelne imellem disse, evt. at tage hudprøve og sende til mikroskopi, hvis der er mistanke om noget, der kunne være eller kunne udvikles til kræft, hvoraf den almindeligste type er det basocellulære carcinom. I andre tilfælde drejer det sig blot om uskyldige brune pletter, røde prikker eller sådanne vorter, som mange udvikler når man passerer den første ungdom ( seboroiske vorter ). Sidstnævnte er meget almindelige og jeg plejer at fryse dem væk, hvilket er effektivt og blodløst. Det samme gøres med takkerne mange har under arme og ved halsen.

Klamydia diagnosticeres ved hjælp af en simpel urintest og behandles med tabletter (antibiotika). Man kan have klamydia uden at vide det da symptomer kan være svage. Hos andre kan der være en svie ved vandladningen.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Kondylomer ( kønsvorter ) er ofte forsøgt fjernet ved hjælp af pensling når patienten kommer hos os. Jeg benytter frysning, og det lyder måske ubehageligt at blive frosset på så følsomme steder, men frysningen er meget hurtig og lokaliseret og næsten alle bliver forbavset over, hvor let det går. Der kan også anvendes en bedøvende creme(Emla creme). Tal med Henrik Flindt-Hansen om det først, da man ikke må bruge dette i alt for store mængder. Kondylomerne hæver lidt op efter en frysebehandling og herefter visner de i løbet af en uges tid. Selve sygdommens varighed kan imidlertid ikke forudses hos den enkelte. Nogle bliver i orden i løbet af 14 dage, andre har desværre problemer med nye vorter i lang tid.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Herpes diagnosticeres ved hjælp af en lille podning med en vatpind og der kan behandles med tabletter. Hos nogle vender det tilbage igen og igen og enkelte har behov for langvarig tabletbehandling.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Syfilis og HIV er heldigvis sjældne i Danmark. Man kan selvsagt blive undersøgt for disse lidelser, og jeg beder dig gå på laboratorium, hvor der tages blodprøve. Vi aftaler forud, hvordan du vil have svaret. Behandling og opfølgning finder sted på sygehus.

Sygesikringen har åbnet mulighed for, at man kan få behandling af kønssygdom uden at have en henvisning. Man kan også bede os om ikke at sende oplysninger til andre læger. Journaloplysningerne forbliver derved i min computer og kommer ikke andre steder hen. Konsultationen foregår selvsagt under fuld diskretion og uden at nogen i venteværelset ved, om man søger for det ene eller det andet. Mænd er alene med lægen, kvinder kan selvsagt anmode om, at der er en kvinde til stede ( sekretæren ).

Der findes flere hundrede hudlidelser og de fleste er sjældne. Hvis man vil bekræfte en diagnose, kan man tage en lille hudprøve ( en biopsi ) på 2-3 millimeter i diameter efter at have bedøvet det pågældende hudområde med et par dråber bedøvelse af samme type som det tandlægen bruger (Xylocain). Prøven bliver efterfølgende undersøgt ved mikroskopi på et patologisk laboratorium af speciallæge i patologi. Behandlingen vil afhænge af diagnosen.

Henrik Flindt Hansen
Dr. med.
Speciallæge i hud- og kønssygdomme
(dermatologi og venerologi)
Dermatologist MD. D.Sc.

Amagertorv 23 (strøget) 1160 København K

Konsultation: Alle hverdage fra kl. 08:00
Consultation: Daily from 08:00 a.m.

Telefontid: Alle hverdage fra kl. 11:00
Telephone hours: Daily from 11:00 a.m.

Telefon | Phone: +45 33 14 88 34

Switch to Biological Agent in Psoriasis Significantly Improved Clinical and Patient-Reported Outcomes in Real-World Practice

Dermatology and Venereology, Public Health and Clinical Medicine

Background: Although clinical studies have shown efficacy of biological agents in moderate to severe psoriasis, observational studies of real-world effectiveness are rare. Objective: To analyse the psoriasis area and severity index (PASI) and quality of life by the EQ-5D questionnaire and dermatology quality of life index (DLQI) in psoriasis patients who switched from conventional systemic treatment to biological agents in clinical practice. Furthermore, to analyse patient groups with the highest benefit of biological agents. Methods: Longitudinal, observational study based on the Swedish National Registry for Systemic Treatment of Pso-riasis, PsoReg. Outcomes of biological-naïve patients who switched to a biological agent (n = 267) were analysed before switch and at the first follow-up. Results: Patients significantly improved in EQ-5D, DLQI and PASI (p

Since biological agents were introduced for patients with moderate to severe psoriasis, randomized controlled trials (RCTs) have shown substantial benefits of these treatments; both in terms of clinical skin involvement [1,2] and in terms of health-related quality of life (HRQOL) [3,4,5]. RCTs are the gold standard for testing efficacy and safety in evidence-based medicine. Observational studies, on the other hand, are important when estimating effectiveness, i.e. how interventions work in real-world settings. RCTs may be very different from clinical practice because of study selection criteria. RCTs typically exclude older age groups and patients with comorbidities, and they are limited by short study periods and small samples [6,7]. Observational studies are necessary in health economic evaluations, in order to ensure that society's money is well spent, but it may also provide a ‘reality check' for physicians when individualizing patients' treatments. Observational studies of biological agents for psoriasis are rare [8].

Swedish treatment guidelines state that the indication for biological agents in psoriasis is moderate to severe psoriasis in adults who do not respond to conventional systemic treatment or who show intolerance or contraindications to such treatments [9,10]. The National Registry for Systemic Treatment in Sweden, PsoReg, makes it possible to analyse nationwide real-world data, where patient characteristics and treatment compliance may be different from RCTs.

billig nitrofurantoin 100mg