flovent ingen receptek

flovent reception

Undersøgelserne viser hermed, at patienter der skærer ned på eller helt undgår at indtage alkohol skaber en mere positiv effekt mod sygdommen. Der forskes stadig meget i dette område så vi i fremtiden også kan helt konkret specificere, hvor stor en mængde alkohol indtagelse har denne effekt på psoriasis.

Animalsk fedt
Der har været meget diskussion mellem læger, vedrørende om der er en målbar positiv effekt for psoriasis patienter ved at nedsætte indtagelsen af animalsk fedt.** Det er på nuværende tidspunk stadig uklart samt dokumenteret, hvorvidt det har nogen form for betydning for patienterne. Med forsigtighed kan der konkluderes, da psoriasis patienter i forvejen har en større risiko for at udvikle diabetes, hjertekarsygdomme samt åreforkalkning, burde indtagelsen af animalsk fedt holdes nede.

**Animalsk fedt også kaldet mættet fedt, forekommer i diverse kødprodukter.

Vegetabilsk fedt og fiskeolie
Ved flere forskellige studier er der bliver undersøgt hvorvidt omega 3 og 6 har en gavnlig effekt på psoriasis og hvordan disse to essentielle fedtstoffer påvirker kroppen.

Omega 6 indgår i store dele af vores normale kost. Her er der påvist en høj koncentration af omega 6 i hudlæsioner hos psoriasispatienter. Disse er med til at danne inflammatorisk tilstand i kroppen, hvis forholdet mellem omega 6 og 3 er for store. Studierne viser konkret at et øget indtagelse af omega 3 kan bidrage til at mindske betændelsestilstanden i huden.

Ved at tilsætte fiskeolie (omega 3) til kosten, kan man forbedre sin psoriasis. Omega 3 har den virkning på kroppen at den genopbygger cellemembranerne samt forsinker celledelingen, som er hovedsynderen ved psoriasis. På nuværende tidspunkt er der ingen dokumentation om hvor store mænger der skal til af omega 3, for at det have et klart positivt virkning hos alle.

Det er derfor utrolig vigtig at indtage fisk og fiskeoliekapsler. Et forhøjet omega 3 indtagelse skaber en bedre balance i kroppen mellem omega 3 og omega 6 og derved også en mere positiv effekt og synlige resultater. Omega 6 findes i blandt andet nødder, brød, dåsetun, vegetabilske olier som raps, majs, solsikkeolie samt meget mere. Vores levemåde gør at vi har overflod af omega 6, der et derfor utrolig vigtigt med fisk og fiskeolie kapsler, det er kun derfor at vi nævner det igen at det er særdeles vigtig med øget indtagelse af omega 3 i form af fisk eller fiskeolie på kapsler.

Kalorielet diet og vægttab
Undersøgelserne viser, ved vægttab og derved reducering af ens BMI, ses der tydelig positive resultater i forhold til forbedring af sygdommen. Studiet viser ydermere, at en kalorielet diet, kan resultere i et faldt helt op til 45% af celledelingen i kroppen efter fire uger. Hvad mere spektakulært er at indtagelsen af omega 6 falder ved det lavere indtag, og derved skabes et mere balanceret forhold mellem omega 3 og omega 6. Konklusionen og det endelig resultat peger på, en lavere betændelsestilstand i kroppen som i helhed forbedre psoriasis.

Gluten fri kost
Det er kendt, at gluten fri mad, kan forbedre hudlæsioner. Psoriasis patienter der især har en form for gluten allergi, vil have gang at undlade fødevare indeholdende gluten. Flere studier har vist at gluten har en vis negativ effekt på kroppen. Større mænger indtagelse af gluten kan resultere i fordøjelsesbesvær, træthed, eksem, hyperaktivitet samt mange andre besværlige symptomer. Indtagelsen af gluten stresser kroppen og derved hudens celler end nødvendigt og især psoriasis patienter der i forvejen har stressede celler vil kunne mærke den negative effekt. Glutenfri diet skaber en bedre balance i kroppen og derved vil ens stress niveau i kroppen også falde og resulterer i en sænket celledeling. Gluten finde i blandt andet kornsorter som hvede, byg og rug.

D-vitaminer
D-vitaminer har en betydelig del i modningen af celler samt deling af samme. Tidligere studier viser at solens stråler har en positiv effekt og derved er med til at forbedre psoriasis patienternes tilstand.

Ved nyere undersøgelser af dette, er konklusionen den: ”Tilskud af vitamin D3 kan have en markant forbedring af nogle psoriasis ramte.” En mere dybdegående analyse af dette er dog krævet, for at fastslå hvorvidt vitamin D3 gør en større forskel, da undersøgelsen viste forskellige resultater der ikke kan fastslås med 100% sikkerhed.

Fremtidens psoriasis kost
En varieret og sund kost er altid det vi skal stræbe efter, desværre er det ikke altid lige så nemt. Kosten har en vigtig rolle på vores krops sundhed, det er derfor utrolig vigtigt at vi tænker os om, hvad det endelig vi sidder og spiser. En længerevarende diskussion har stået på om en forkert kost kan være mulig årsag til udvikling af lidelsen. Her er lægerne splittet og intet kan på nuværende tidspunkt dokumenteres. Om du har psoriasis eller ej så er det en god ide at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om den kost vi skal indtage i hvilke mængder.

Psoriasis er en forfærdelig autoimmun sygdom man på nuværende tidspunkt ikke kan helbrede. Det er derfor utrolig vigtig at skabe sig et overblik og danne en psoriasis kost man er villig og viljestærk til at følge. Du vil ikke kun få en mere sund livsstil men også dæmpe udbruddene på psoriasis.

Psoriasis can be worrying, especially when you see your child struggle with itching or discomfort.

For most kids, psoriasis is limited to just a few patches that usually respond well to treatment. More serious cases might need more aggressive treatment. But the good news is that there are many options. If one treatment doesn't work, another probably will.

Psoriasis (suh-RYE-uh-sus) is a non-contagious disease that causes skin cells to build up on the surface of the skin, forming itchy red raised areas (plaques) and thick scales. It can appear anywhere on the body but is most commonly found on the scalp, knees, elbows, and torso.

Psoriasis is a long-lasting (chronic) condition that can get better or worse, seemingly at random. It may go away completely before suddenly reappearing.

For many kids, psoriasis is just a minor inconvenience; for others, though, it can be quite serious. Psoriasis can lead kids to feel self-conscious about their appearance. Sometimes that affects their emotions, and some kids may develop low self-esteem and even depression as a result.

Right now, there's no cure for psoriasis, but a number of good options are available to treat the symptoms. Lifestyle changes, such as maintaining a healthy diet and weight, also can help ease the symptoms.

Doctors aren't sure why people get psoriasis, but they do know how the disease works. White blood cells known as T lymphocytes or T cells are part of the immune system. They travel through the bloodstream fighting off bacteria, viruses, and other things that cause illnesses. When someone has psoriasis, however, T cells attack healthy skin as if they were trying to fight an infection or heal a wound.

Skin cells, which are made deep in the skin, normally take about a month to rise to the surface, where they die and are sloughed off. When psoriasis triggers T cells to attack healthy skin, the immune system responds by sending more blood to the area and making more skin cells and more white blood cells. This forces skin cells to rise to the surface in a few days instead of a month. The dead skin and white blood cells can't be shed quickly enough, and they build up on the surface of the skin as thick, red patches. As the skin cells die, they form silvery scales that eventually flake off.

Psoriasis isn't contagious. Some people inherit the genes that make them susceptible to having it. Many with psoriasis have an immediate family member who also has the disease.

Risk factors that can increase the chances of psoriasis outbreaks include:

 • Infections.Strep throat, colds, and other infectious diseases trigger the body's immune system to respond, making a psoriasis outbreak more likely.
 • Obesity. The plaques that are produced by many kinds of psoriasis often develop in folds of skin.
 • Certain medicines. Lithium, beta-blockers for high blood pressure, and drugs used to prevent malaria have been shown to increase the risk of psoriasis.
 • Stress. High stress levels can have an effect on the body's immune system and can make psoriasis symptoms worse.
 • Skin irritations. Cuts, scratches, sunburns, rashes, and other irritations that affect the skin can make a psoriasis outbreak more likely.
 • Cold weather. In the winter, kids generally spend more time indoors and get less sun. A moderate amount of direct sunlight can help to improve psoriasis.

People with psoriasis will most likely have one or more of these symptoms:

 • raised red patches of skin that can have silvery scales on them
 • dry, cracked skin that may bleed at times
 • itching, soreness, or a burning sensation in the affected area
 • thick, pitted fingernails

There are many different types of psoriasis that all have their own symptoms. Common types include:

 • Plaque psoriasis. By far the most common type of psoriasis, this causes dry red patches (plaques) and silvery scales. Plaques can appear anywhere on the skin but most often are on the knees, elbows, lower back, and scalp. They can be itchy and painful and may crack and bleed.
 • Guttate psoriasis. This most often affects people younger than 30 and often shows up after an illness, especially strep throat. It causes small red spots, usually on the trunk, arms, and legs. Spots also can appear on the face, scalp, and ears or where someone had plaque psoriasis.
 • Pustular psoriasis. This type of psoriasis causes the skin to become red, swollen, and covered with pus-filled bumps. Usually, this is on the soles of the feet or the palms and fingertips. Sometimes, though, it covers large areas of the body. This is known as generalized pustular psoriasis, and can sometimes be accompanied by fever, chills, severe itching, and fatigue.
 • Inverse psoriasis. This causes smooth, raw-looking patches of red skin that feel sore. The patches develop in places where skin is touching skin, such as the armpits, buttocks, upper eyelids, groin and genitals, or under a woman's breasts.
 • Erythrodermic psoriasis. This type of psoriasis is rare. It can cause a bright red rash that covers the entire body, making the skin look as if it has been burned. It's often accompanied by intense itching and pain, a fast heartbeat, and an inability to maintain a proper body temperature.

Usually, diagnosis of psoriasis is fairly straightforward. The doctor will physically examine your child's skin, scalp, and nails and ask you and your child some questions. The doctor may ask if anyone in your family has psoriasis and if your child recently had an illness or started a new medication.

On rare occasions, the doctor may remove a skin sample (do a biopsy) to examine it more closely. A biopsy can tell the doctor whether it's psoriasis or another condition with similar symptoms.

There are lots of ways to treat psoriasis, and different things work for different people. Be sure to talk with a doctor to figure out what treatments work best for your child.

Psoriasis treatments fall into three categories:

 1. Topical treatments are creams, lotions, and ointments applied directly to the skin. These include moisturizers, prescription corticosteroids and vitamin D creams, and shampoos made with salicylic acid or coal tar. Topical treatments can effectively treat many types of mild to moderate psoriasis, but can be a little messy.
 2. Light therapy(phototherapy) involves using natural or artificial ultraviolet (UV) light to treat the psoriasis symptoms. A doctor may recommend brief daily exposure to the sun, but too much sunlight can make psoriasis worse. More aggressive forms of light therapy include using controlled doses of UV light on the affected skin, laser therapy, and therapies that combine UV light with medicines and topical treatments.
 3. Oral or injected medications are used to treat severe psoriasis or psoriasis that resists other treatments. They include pills, shots, and medicines given intravenously (through an IV into a vein). Some of these can have serious side effects and might be prescribed for short periods of time only.

A doctor might try one therapy and then switch to another, or recommend a combination of therapies. It's not always easy to find a therapy that works, and sometimes what works for a time will stop being effective. It's important to work closely with the doctor to stay on top of your child's treatment.

Besides following your doctor's advice, you can help your child by making healthy lifestyle choices:

 • Serve healthy foods. Eating a lot of fruits and vegetables can help fend off diseases that might trigger psoriasis.
 • Help your child stay at a healthy weight. This decreases the risk of inverse psoriasis.
 • Remind your child to keep skin clean and well moisturized. Bathing daily with bath salts or oils and then applying moisturizer can help ease the symptoms of psoriasis.
 • Spend time outdoors. Limited amounts of natural light can help with psoriasis.
 • Give your child emotional support. Many kids who have emotional problems due to their psoriasis can benefit from talking with a therapist or joining a support group of people who understand the challenges of dealing with psoriasis.

Most psoriasis will respond well to treatment, but it's important to stay on top of it. If your child should apply an ointment twice a day, remind him or her to do so; if a little more sun is recommended, join your child for a daily walk. Your efforts, and your child's, will help control psoriasis symptoms.

flovent ingen recepty

During the placebo-controlled portion across the 3 clinical trials up to Week 16, the proportion of patients who experienced at least 1 serious adverse reaction (SAE; defined as resulting in death, life threatening, requires hospitalization, or persistent or significant disability/incapacity) was 0.5% in the 3 mg/kg REMICADE group, 1.9% in the placebo group, and 1.6% in the 5 mg/kg REMICADE group.

Among patients in the 2 Phase 3 studies, 12.4% of patients receiving REMICADE 5 mg/kg every 8 weeks through 1 year of maintenance treatment experienced at least 1 SAE in Study I. In Study II, 4.1% and 4.7% of patients receiving REMICADE 3 mg/kg and 5 mg/kg every 8 weeks, respectively, through 1 year of maintenance treatment experienced at least 1 SAE.

One death due to bacterial sepsis occurred 25 days after the second infusion of 5 mg/kg REMICADE. Serious infections included sepsis, and abscesses. In Study I, 2.7% of patients receiving REMICADE 5 mg/kg every 8 weeks through 1 year of maintenance treatment experienced at least 1 serious infection. In Study II, 1.0% and 1.3% of patients receiving REMICADE 3 mg/kg and 5 mg/kg, respectively, through 1 year of treatment experienced at least 1 serious infection. The most common serious infection (requiring hospitalization) was abscess (skin, throat, and peri-rectal) reported by 5 (0.7%) patients in the 5 mg/kg REMICADE group. Two active cases of tuberculosis were reported: 6 weeks and 34 weeks after starting REMICADE.

In the placebo-controlled portion of the psoriasis studies, 7 of 1123 patients who received REMICADE at any dose were diagnosed with at least one NMSC compared to 0 of 334 patients who received placebo.

In the psoriasis studies, 1% (15/1373) of patients experienced serum sickness or a combination of arthralgia and/or myalgia with fever, and/or rash, usually early in the treatment course. Of these patients, 6 required hospitalization due to fever, severe myalgia, arthralgia, swollen joints, and immobility.

Safety data are available from 4779 REMICADE-treated adult patients, including 1304 with rheumatoid arthritis, 1106 with Crohn’s disease, 484 with ulcerative colitis, 202 with ankylosing spondylitis, 293 with psoriatic arthritis, 1373 with plaque psoriasis and 17 with other conditions. [For information on other adverse reactions in pediatric patients, see ADVERSE REACTIONS]. Adverse reactions reported in ≥5% of all patients with rheumatoid arthritis receiving 4 or more infusions are in Table 2. The types and frequencies of adverse reactions observed were similar in REMICADE-treated rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, plaque psoriasis and Crohn’s disease patients except for abdominal pain, which occurred in 26% of REMICADE-treated patients with Crohn’s disease. In the Crohn’s disease studies, there were insufficient numbers and duration of follow-up for patients who never received REMICADE to provide meaningful comparisons.

Table 2: Adverse reactions occurring in 5% or more of patients receiving 4 or more infusions for rheumatoid arthritis

The most common serious adverse reactions observed in clinical trials were infections [see Clinical Trials Experience]. Other serious, medically relevant adverse reactions ≥0.2% or clinically significant adverse reactions by body system were as follows:

 • Body as a whole: allergic reaction, edema
 • Blood:pancytopenia
 • Cardiovascular: hypotension
 • Gastrointestinal: constipation, intestinal obstruction
 • Central and Peripheral Nervous: dizziness
 • Heart Rate and Rhythm:bradycardia
 • Liver and Biliary:hepatitis
 • Metabolic and Nutritional: dehydration
 • Platelet, Bleeding and Clotting:thrombocytopenia
 • Neoplasms: lymphoma
 • Red Blood Cell:anemia, hemolytic anemia
 • Resistance Mechanism: cellulitis, sepsis, serum sickness, sarcoidosis
 • Respiratory: lower respiratory tract infection (including pneumonia), pleurisy, pulmonary edema
 • Skin and Appendages: increased sweating
 • Vascular (Extracardiac):thrombophlebitis
 • White Cell and Reticuloendothelial:leukopenia, lymphadenopathy

There were some differences in the adverse reactions observed in the pediatric patients receiving REMICADE compared to those observed in adults with Crohn’s disease. These differences are discussed in the following paragraphs.

The following adverse reactions were reported more commonly in 103 randomized pediatric Crohn’s disease patients administered 5 mg/kg REMICADE through 54 weeks than in 385 adult Crohn’s disease patients receiving a similar treatment regimen: anemia (11%), leukopenia (9%), flushing (9%), viral infection (8%), neutropenia (7%), bone fracture (7%), bacterial infection (6%), and respiratory tract allergic reaction (6%).

Infections were reported in 56% of randomized pediatric patients in Study Peds Crohn’s and in 50% of adult patients in Study Crohn’s I. In Study Peds Crohn’s, infections were reported more frequently for patients who received every 8-week as opposed to every 12-week infusions (74% and 38%, respectively), while serious infections were reported for 3 patients in the every 8-week and 4 patients in the every 12-week maintenance treatment group. The most commonly reported infections were upper respiratory tract infection and pharyngitis, and the most commonly reported serious infection was abscess. Pneumonia was reported for 3 patients, (2 in the every 8-week and 1 in the every 12-week maintenance treatment groups). Herpes zoster was reported for 2 patients in the every 8-week maintenance treatment group.

In Study Peds Crohn’s, 18% of randomized patients experienced 1 or more infusion reactions, with no notable difference between treatment groups. Of the 112 patients in Study Peds Crohn’s, there were no serious infusion reactions, and 2 patients had non-serious anaphylactoid reactions.

In Study Peds Crohn’s, in which all patients received stable doses of 6-MP, AZA, or MTX, excluding inconclusive samples, 3 of 24 patients had antibodies to infliximab. Although 105 patients were tested for antibodies to infliximab, 81 patients were classified as inconclusive because they could not be ruled as negative due to assay interference by the presence of infliximab in the sample.

Elevations of ALT up to 3 times the upper limit of normal (ULN) were seen in 18% of pediatric patients in Crohn’s disease clinical trials; 4% had ALT elevations.3 x ULN, and 1% had elevations ≥5 x ULN. (Median follow-up was 53 weeks.)

Overall, the adverse reactions reported in the pediatric ulcerative colitis trial and adult ulcerative colitis (Study UC I and Study UC II) studies were generally consistent. In a pediatric UC trial, the most common adverse reactions were upper respiratory tract infection, pharyngitis, abdominal pain, fever, and headache.

Infections were reported in 31 (52%) of 60 treated patients in the pediatric UC trial and 22 (37%) required oral or parenteral antimicrobial treatment. The proportion of patients with infections in the pediatric UC trial was similar to that in the pediatric Crohn’s disease study (Study Peds Crohn’s) but higher than the proportion in the adults’ ulcerative colitis studies (Study UC I and Study UC II). The overall incidence of infections in the pediatric UC trial was 13/22 (59%) in the every 8 week maintenance treatment group. Upper respiratory tract infection (7/60 [12%]) and pharyngitis (5/60 [8%]) were the most frequently reported respiratory system infections. Serious infections were reported in 12% (7/60) of all treated patients.

In the pediatric UC trial, 58 patients were evaluated for antibodies to infliximab using the EIA as well as the drug-tolerant ECLIA. With the EIA, 4 of 58 (7%) patients had antibodies to infliximab. With the ECLIA, 30 of 58 (52%) patients had antibodies to infliximab [see Clinical Trials Experience, Immunogenicity]. The higher incidence of antibodies to infliximab by the ECLIA method was due to the 60-fold higher sensitivity compared to the EIA method. While EIA-positive patients generally had undetectable trough infliximab concentrations, ECLIA-positive patients could have detectable trough concentrations of infliximab because the ECLIA assay is more sensitive and drug-tolerant.

Elevations of ALT up to 3 times the upper limit of normal (ULN) were seen in 17% (10/60) of pediatric patients in the pediatric UC trial; 7% (4/60) had ALT elevations ≥3 x ULN, and 2% (1/60) had elevations ≥5 x ULN (median follow-up was 49 weeks).

Overall, 8 of 60 (13%) treated patients experienced one or more infusion reactions, including 4 of 22 (18%) patients in the every 8-week treatment maintenance group. No serious infusion reactions were reported.

In the pediatric UC trial, 45 patients were in the 12 to 17 year age group and 15 in the 6 to 11 year age group. The numbers of patients in each subgroup are too small to make any definitive conclusions about the effect of age on safety events. There were higher proportions of patients with serious adverse events (40% vs. 18%) and discontinuation due to adverse events (40% vs. 16%) in the younger age group than in the older age group. While the proportion of patients with infections was also higher in the younger age group (60% vs. 49%), for serious infections, the proportions were similar in the two age groups (13% in the 6 to 11 year age group vs. 11% in the 12 to 17 year age group). Overall proportions of adverse reactions, including infusion reactions, were similar between the 6 to 11 and 12 to 17 year age groups (13%).

Adverse reactions have been identified during post approval use of REMICADE in adult and pediatric patients. Because these reactions are reported voluntarily from a population of uncertain size, it is not always possible to reliably estimate their frequency or establish a causal relationship to drug exposure.

The following adverse reactions, some with fatal outcome, have been reported during post-approval use of REMICADE: neutropenia [see WARNINGS AND PRECAUTIONS], agranulocytosis (including infants exposed in utero to infliximab), interstitial lung disease (including pulmonary fibrosis/interstitial pneumonitis and rapidly progressive disease), idiopathic thrombocytopenic purpura, thrombotic thrombocytopenic purpura, pericardial effusion, systemic and cutaneous vasculitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson Syndrome, toxic epidermal necrolysis, peripheral demyelinating disorders (such as Guillain-Barre syndrome, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, and multifocal motor neuropathy), new onset and worsening psoriasis (all subtypes including pustular, primarily palmoplantar), transverse myelitis, and neuropathies (additional neurologic reactions have also been observed) [see WARNINGS AND PRECAUTIONS], acute liver failure, jaundice, hepatitis, and cholestasis [see WARNINGS AND PRECAUTIONS], serious infections [see WARNINGS AND PRECAUTIONS], malignancies, including melanoma, Merkel cell carcinoma, and cervical cancer [see WARNINGS AND PRECAUTIONS] and vaccine breakthrough infection including bovine tuberculosis (disseminated BCG infection) following vaccination in an infant exposed in utero to infliximab [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

In post-marketing experience, cases of anaphylactic reactions, including laryngeal/pharyngeal edema and severe bronchospasm, and seizure have been associated with REMICADE administration.

Cases of transient visual loss have been reported in association with REMICADE during or within 2 hours of infusion. Cerebrovascular accidents, myocardial ischemia/infarction (some fatal), and arrhythmia occurring within 24 hours of initiation of infusion have also been reported [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

The following serious adverse reactions have been reported in the post-marketing experience in children: infections (some fatal) including opportunistic infections and tuberculosis, infusion reactions, and hypersensitivity reactions.

Serious adverse reactions in the post-marketing experience with REMICADE in the pediatric population have also included malignancies, including hepatosplenic T-cell lymphomas [see BOX WARNING and WARNINGS AND PRECAUTIONS], transient hepatic enzyme abnormalities, lupus-like syndromes, and the development of autoantibodies.

Read the entire FDA prescribing information for Remicade (Infliximab)

En rigtig ernæring er alfa og omega for psoriasisramte, og der-for er denne bog vigtig for mennesker med psoriasis og deres familie. Den indeholder en grundigt beskrevet ernæringstera-peutisk handlingsplan og baggrunden for denne. Hvis man skal være vedholdende med en kost, der er anderledes end den sæd-vanlige, er det vigtigt at forstå hvorfor. Ellers lykkes det ikke. Principperne kan enhver læser have glæde af at læse om, ikke kun mennesker med psoriasis. Der er gode afsnit om ernæ-ringsmæssige mangler, om nedsat fordøjelsesfunktion og dårlig tarmflora, om overfølsomhed, nedsat afgiftningsevne, stress og ubalancer. Alt med gode forklaringer på, hvordan den normale og sunde fordøjelse fungerer, og hvordan man med naturlige midler kan bevare den.

Når man har psoriasis, vil hudcellerne i de tykke psoriasispletter dannes meget hurtigere end celler i normal hud. De skubbes hurtigere udefter og afstødes som sammenhængende skællag. En nydannet hudcelle er kun 4-8 dage om at bevæge sig fra de inderste hudlag til overfladen af huden, hvis man har psoriasis. Normalt tager det 28 dage. Mange bruger op til 3 timer hver dag på at smøre sig ind i forskellige cremer og salver. Det er efter min mening kun symptomundertrykkende behandling, der ikke gør noget ved årsagen til sygdommen, og at nogen bliver be-handlet med cellegifte, er som at skyde gråspurve med kanoner. Hvis lampen for olietryk i vores biler lyser, så klistrer vi da ikke pæren til, så vi ikke kan se advarslen, og kører videre. Nej! Vi skynder os at fylde ny olie på, så motoren ikke brænder sam-men. Det er efter min mening meget mere fornuftigt at opbygge cellerne og deres funktioner med god mad, vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtsyrer, samtidig med at kroppens forskelligar-tede funktioner normaliseres.

– Forord af læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen

Af Ernæringsterapeut Marianne Fjordgård

flovent ingen recept

A new psoriasis breakthrough that has already helped over 17,542 psoriasis sufferers in New York and millions worldwide end their psoriasis is currently being attacked by large pharmaceutical companies.

This new breakthrough shared in this online video has helped psoriasis sufferers cure their psoriasis with no side effects and end the need for prescription dugs. Best of all this can all be accomplished with just a few items found in your local grocery store.

However many angry and greedy pharmaceutical companies have requested government organizations in United States to ban the new groundbreaking online video that reveals how to naturally eliminate psoriasis.

They claim it is against capitalistic practices and that it would destroy the psoriasis pharmaceutical industry. They are afraid it will effect their bottom line and put them out of business.

Want to learn how to eliminate your psoriasis? Simply watch this video while you still can.

THIS IS AN ADVERTISEMENT AND NOT AN ACTUAL NEWS ARTICLE, BLOG, OR CONSUMER PROTECTION UPDATE

This is a general interest website containing articles about a wide variety of subjects. Many of these articles are what is commonly referred to as Advertorials.

The term "advertorial" is a combination of "advertisement" and "editorial" written in an editorial format as an independent news story, when in fact the advertisement may promote a particular product or interest. Advertorials take factual information and report it in an editorial format to allow the author, often a company marketing its products, to enhance or explain certain elements to maintain the reader's interest. A familiar example is an airline's in-flight magazines that provide an editorial reports about travel destinations to which the airline flies.

MARKETING DISCLOSURE: This website is a market place. As such you should know that the owner has a monetary connection to the product & services advertised and provided. The owner receives payment whenever a qualified lead is referred but that is the extent of it. The owner receives no further compensation of any kind should you choose to obtain a new insurance policy. All of the information regarding the goods and services mentioned on this website is provided by the owner. The owner does not recommend or endorse any product or service advertised on this website.

ADVERTISING DISCLOSURE: The owner does not recommend or endorse any specific insurance company. The information provided on this site is not intended to be insurance or financial advice. Actual insurance coverages and discounts are subject to eligibility and may be different or not available in all states. Terms, conditions and exclusions may apply.This offer not available to residents of Minnesota

This website and the products & services referred to on the site are an advertising market place for insurance companies who are seeking new policy holders. This website is an advertisment and not a news publication. Any photographs of persons used on this site are models. Any photographs of car insurance premimums used on this site are not real and are only used to illustrate the results some may achieve. The owner of this site is not an insurance company or agent. The owner of this site and of the products and services referred to on this site only provides a service where consumers can obtain and compare insurance quotes from third party providers.

Modermærkekræft (melanom) er desværre blevet mere og mere almindeligt, men man kan helbredes, hvis man finder melanomet tidligt nok.

Kontrol af kroppens modermærker er et af de områder vi arbejder meget med og til undersøgelsen benyttes en lille kikkert – et dermatoskop. Dette sættes ned på modermærket ovenpå huden, og man ser derved tydeligere de forandringer, der kan være udtryk for hudkræft.

Der anvendes desuden et scoringssystem kaldet ABCD. A står for asymmetri, B border ( kant ), C colours og D different structures. Jo højere man scorer i dette ABCD scoringssystem des højere er risikoen for at der er noget galt. Diagnosen modermærkekræft (malignt melanom) kan imidlertid kun stilles med sikkerhed efter at kirurg eller plastikkirurg har fjernet modermærket med tilstrækkelig fri kant og hudstykket er blevet mikroskoperet af en speciallæge i patologi.

Er mistanken høj henvises du akut til en plastikkirurgisk afdeling der tager imod dig indenfor 1 uges tid. I tilfælde, hvor fundede er borderline – d.v.s. i det grå felt hvor der scores ret højt, men dog ikke ekstremt højt i ABCD – vil modermærket med fordel kunne fjernes af en praktiserende kirurg eller plastikkirurg efter en almindelig ”københavnsk” ventetid på 2-3 uger.

Jeg fjerner dem ikke,men skriver en henvisning til dig.

Udvendige midler egner sig kun til de lette udbrud, og der må skelnes mellem, om du mest har betændelser eller hudorme. Til førstnævnte kan opløsning med antibiotika anvendes ( jeg bruger aldrig noget der svier ), til sidstnævnte kan dampning med efterfølgende udpresning eller A vitaminsyre creme anvendes.

Ved manglende effekt af udvendige midler ( de fleste har prøvet dem førend de kommer hos mig ) behandles hellere med tabletter, enten antibiotika eller isotretinoin. Isotretinoin (Accutin ) gives i ca. 4 måneder, og behandlingen virker varigt hos rigtigt mange. Man må ikke blive gravid under behandlingen og lige efter, og man tørrer ind på læberne, mens man tager tabletterne. Få får mere alvorlige bivirkninger. Det altovervejende flertal bliver glade for den ofte meget overbevisende virkning, der opnås. Isotretinoin kan betegnes som verdens mest effektive akne medicin. Stoffet revolutionerede akne behandlingen tilbage i 90erne og mere end 10 millioner er blevet behandlet med det i Europa og i USA. På nettet findes mange oplysninger om stoffet skrevet af mere eller mindre pålidelige forfattere – man bør sortere klogt, hvis man orienterer sig der.

Udslæt er en betegnelse der dækker over så forskellige lidelser som infektioner, bivirkninger til medicin, eksemlidelser, psoriasis, nældefeber og meget andet.

Graden af kløe varierer meget. For eksempel klør eksem, mens det sjældent er noget problem ved psoriasis. Nældefeber og fnat ( scabies ) er eksempler på udslæt, der klør meget.

Der findes hududslæt der kan være udtryk for mere alvorlig lidelse indvendigt, men i de fleste tilfælde er udslættet det eneste man fejler. Det kan dog også være slemt nok. Ud over kløe og andre hudsymptomer er hudsygdom kendetegnet ved at have psyko-sociale følger. Det gælder ikke mindst, hvis man har udslæt i ansigtet, på hænderne eller på mere intime områder. Man kan føle sig stigmatiseret eller få skyld for at kunne smitte andre.

De allerfleste udslæt smitter ikke. Rifter og små sår huser dog gerne bakterier, og man kan nogle gange påføre andre dem, men ikke den hudsygdom der ligger til grund for rifterne. På den anden side findes der også udslæt der helt afgjort smitter. Fnat er et eksempel herpå.

I nogle tilfælde kan man forvente helbredelse af sin hudsygdom – enten takket være den medicinske videnskab eller fordi vi selv er indrettet sådan, at en plage nu engang ofte går væk igen på et tidspunkt. I andre tilfælde forsøger man at lindre patientens symptomer mest muligt mens selve hudlidelsen ligger og lurer i baggrunden og ikke er mulig at udrydde. Psoriasis er et eksempel.

Mildere former kan oftest behandles alene med virksomme medicinske cremer. Til hårbund kan det være nyttigt at have et alternativ til opløsninger med kortison i, da kroppen optager særligt meget kortison fra denne del af legemet. Jeg kan give dig recept på en salicylsyreholdig creme som man kommer i en forud fugtet hårbund og har i nogle timer før udvaskning. Man kan endvidere have gavn af tjæreholdig shampoo, som kan udskrives på recept. Til mere udbredte former for psoriasis anbefales lysbehandling eller man kan få tabletter ( Methotrexate ). Biologisk behandling med injektioner gives kun på sygehus, men hvis dette bliver nødvendigt henviser jeg dig til dette. Vi henviser også udvalgte patienter til Bispebjerg Hospital med tanke på en vurdering af, om de kan komme med på en behandlingsrejse til Israel.

Der er mange årsager til eksem, herunder mangel på enzymet filagrin i huden, men også udtørring, friktion, sved inde i handsker, kulde, eller vand og sæbe kan fremkalde eksem. Svampe kan give anledning til udslæt i ansigtet, såkaldt seboroisk dermatitis, og dette må behandles med svampemiddel. Endelig kan eksem skyldes allergi ( se afsnittet om allergiudredning ). Behandlingen vil bestå i ordination af cremer, evt. kan gives lysbehandling. Hvis eksemet er forværret eller fremkaldt af dit arbejde vil jeg orientere Arbejdsskadestyrelsen herom, og du vil muligvis være berettiget til en erstatning.

Allergitestning for eksem gøres ved hjælp af nogle plastre, der sættes på huden mellem skulderbladene. Disse indeholder de stoffer, der skal testes for, og plastrene tages af efter to døgn. På tredje døgn aflæser jeg reaktionen på huden ( Jeg ser efter om der er fremkommet en eller flere små røde eksempletter ).

Man kan ved hjælp af denne metode, der kaldes lappetestning, afklare om du har allergi for ting, du har hudkontakt med i din hverdag. Testen kan f.eks. indeholde nikkel, parfume, konserveringsmidler og farvestoffer, der findes i så almindelige ting som smykker, lynlåse, deodoranter og fugtighedscreme, gummihandsker, tøj, rengøringsmidler ect. Hvis man har et job eller en hobby, hvor man udsættes for særlige påvirkninger af sin hud benyttes særlige testserier. Vi råder f.eks. over en frisørserie der indeholder stoffer, som både frisør og kunde udsættes for ( for eksempel hårfarvestof og permanent ).

Metoden, der anvendes, bruges af alle danske hudlæger og er anerkendt verden over. Sammensætningen af testerne er foretaget af nogle af verdens dygtigste læger indenfor hudallergi og de tests jeg anvender fremstilles af det svenske firma Chemotechnique Diagnostics, Malmø.

Nogle får eksem af den kosmetik der anvendes, og det kan være fornuftigt at finde ud af, om noget bør undlades. Er der grund til testning af egen kosmetik, vil jeg bede om, at man medbringer op til 8-10 produkter, herunder nat / dagcreme, øjenskygge, mascara, læbestift, renseprodukter og evt. pudder, eller læbepomade/læbestift. Vent med at medbringe det til vi har talt sammen.

Priktest er en gammel og billig metode, der er kendt af de fleste, men den egner sig bedst til undersøgelse af allergi imod pollen, dyrehår, støvmider og skimmel. Nyere teknik (RAST tests eller histamin-release testning) muliggør screening i blot en enkel blodprøve af nøjagtigst det samme samt meget mere. Blodprøven giver således også svar på noget så almindeligt som allergi for nødder, der som bekendt findes i chokolade eller for komælk, soja, hvedemel og fisk. Jeg sender gerne rekvisition til et af byens mange laboratorier og du går derhen en dag, hvor det passer dig – men før kl. 12 og uden at have bestilt tid. De professionelle laboranter kan du have tillid til. De er meget dygtige til at stikke, og det er ikke nyt for dem at håndtere patienter der har nåleangst eller ramme plet i selv en lille åre hos et barn.

Når et håndeksem er forårsaget af eller er blevet forværret af dit arbejde kan det vurderes som en arbejdsskade og du vil kunne være berettiget til at opnå en erstatning og få refusion af udgifter til f.eks. cremer.

kan jeg faa cleocin antibiotic