tinidazole uden recept

tinidazole tabletter mot

Legemiddelbehandling: Avskjelling: På kroppen: Locobase LPL, salisylvaselin 5–10 %. Hodebunn: Locobase LPL, salisylsyre hårpomade 10 % eller hårolje 2–5 %, virker i 6–8 timer før utvasking. Antiinflammatorisk behandling: Kroppsoverflaten: Sterke, ev. ekstra sterke glukokortikoider lokalt i 2–4 uker, deretter maksimalt 2 g. i uken i like lang tid. Alternativt glukokortikoid kombinert med vitamin D-analog på samme måte. Ansikt og intertriginøst: Middels sterkt til mildt glukokortikoid 1–2 g. daglig i 1–2 uker, deretter 1–2 g. per uke ved behov. Hodebunnen: Sterke glukokortikoidløsninger, ev. kombinert med vitamin D-analog, 2 g. daglig i 2–4 uker etter forutgående eller samtidig avskjelling. Ev. systemisk behandling (spesialistoppgave): metotreksat, acitretin, ciklosporin, fumarsyre, nyere biologiske legemidler.

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom som forekommer hos ca. 2 % av befolkningen. Sykdommen har et kronisk residiverende forløp. Ved svært utbredt og inflammatorisk aktiv psoriasis sees økt risiko for hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom og inflammatorisk tarmsykdom. Forekomsten av psoriasisartritt varierer, men man antar at et sted mellom 10 % og 30 % av psoriatikere utvikler tilstanden (sees oftere hos pasienter med neglepsoriasis og de med svært utbredt hudsykdom).

Årsaken til psoriasis er ukjent. Genetiske faktorer predisponerer, men ytre faktorer som halsinfeksjon med betahemolytiske streptokokker eller legemidler (betareseptorantagonister, litium og klorokin) kan utløse sykdommen. Psoriasis forverres ofte i perioder med store psykiske påkjenninger og stress.

Karakteristisk sees erytematøse, lett infiltrerte, velavgrensete skjellende plakk på strekkesiden av ekstremiteter og på truncus og i hodebunn. Intertriginøs psoriasis og psoriasis på hender mangler ofte skjelling og har et mer eksemlignende bilde. Negleforandringer med pitting og distal onycholyse.

Sykehusinnkjøp HF har inngått LIS-avtale for behandling av psoriasis, se terapianbefalingene

Lokalbehandling retter seg mot avskjelling og demping av inflammasjon

På kroppen Locobase LPL, salisylvaselin 5–10 % eller annen oppbløtende fuktighetskrem med karbamid eller propylenglykol.

Ved tykk skjelling i hodebunnen gir Locobase LPL oftest tilstrekkelig avskjellende effekt og er enklere å vaske ut enn salisylsyre hårpomade 10 % eller hårolje med salisylsyre 2–5 %. Midlene masseres inn og virker i 6–8 timer før utvasking. Ved utvasking skal sjampo/medisinsk grønnsåpe masseres inn i ufuktet hodebunn og hår, da dette løser fettstoffene mer effektivt. Behandlingen gjentas daglig til skjellingen er fjernet.

Karbad og badstue hydrerer huden og kan forenkle avskjellingen av store områder.

Psoriasis på kroppsoverflaten: Førstehåndsbehandling er topikale potente glukokortikoidpreparater (fortrinnsvis sterke, men også ekstra sterke). Påføres utslettene daglig i 2–4 uker, deretter maksimalt to ganger i uken i like lang tid. NB! Bivirkninger ved langvarig bruk uten pauser. Mange har gode erfaringer med et kombinasjonspreparat av kalsipotriol og et sterkt glukokortikoid (betametason). Monoterapi med vitamin D-analoger gir en del kløe og mindre effekt enn kombinasjonsbehandling med steroid.
Korttidsbehandling med ditranol krem er egnet til plakkpsoriasis, men brukes lite pga. irritasjon og misfargingsproblematikk.

Psoriasis i ansikt og intertriginøst. Middels sterkt til mildt glukokortikoid 1–2 ganger daglig i 1–2 uker, deretter 1–2 ganger per uke ved behov. Kalsitriol synes å gi mindre lokalirritasjon enn kalsipotriol og kan med forsiktighet forsøkes hvis ikke lokale steroider kan brukes. Ditranol tåles ikke i hudfolder og i ansikt. Behandling med 5 % steinkulltjære brukes i dag lite pga. dårlig effekt, samt lukt og misfargingsproblematikk

Psoriasis i hodebunnen: Ved lokalbehandling av psoriasis i hodebunnen trengs sterke glukokortikoidløsninger eller glukokortikoidløsning kombinert med vitamin D-analog to ganger daglig i 2–4 uker etter forutgående eller samtidig avskjelling. Som vedlikeholdsbehandling kan tjæresjampoer forsøkes. For terapiresistente tilfeller kan sulfantrenbehandling i hodebunnen forsøkes (spesialistoppgave).

Psoriasis i håndflater og fotsåler og Pustulosis palmoplantaris er ofte vanskelig å behandle. Hvis man ikke kommer til målet med lokale, potente glukokortikoider i 2–4 uker, vil okklusjonsbehandling med ekstra sterk glukokortikoidløsning på huden under et dekke av hydrokolloidplater og ukentlig skifte i 3–4 uker ha god symptomlindrende effekt.
Ved smertefulle fissurer pensling med 3–5 % lapisløsning (obs misfarging) i 3–5 dager.

Systemisk behandling med metotreksat, acitretin, ciklosporin eller fumarsyre (godkjenningsfritak) vurderes ved dårlig effekt av lokalbehandling og ved kraftig, utbredt psoriasis. Flere av de nye biologiske legemidlene (TNF-blokkerne etanercept, adalimumab og infliksimab, samt Il 12/23-hemmeren ustekinumab og Il 17a-hemmeren sekukinumab) er godkjent til behandling av moderat til alvorlig psoriasis som ikke har respondert på annen systemisk behandling. Apremilast er en ny peroral behandling med hemming av fosfodiesterase-4 som demper produksjon av TNF og interlevkiner. Methotrexat, etanercept, adalimumab og ustekinumab er godkjent til bruk på barn med psoriasis. Systemisk behandling av psoriasis er en spesialistoppgave.

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom med spontane bedringer og forverringer. Varig remisjon er uvanlig, bortsett fra ved guttat psoriasis. Psoriasis kan oppleves som veldig stigmatiserende, men de færreste blir så hardt angrepet at det går ut over deres arbeidsevne eller muligheter til å fungere i det daglige. Leddsymptomer og alvorlig hånd- og fotpsoriasis kan påvirke arbeidsevnen.

Røyking, overdreven bruk av alkohol og stresset livsførsel bør unngås. Kostfaktorer har ikke dokumentert betydning. Pasienter med alvorlig psoriasis har økt risiko for hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom og overvekt, og et normalt sunt kosthold samt normal vekt bør tilstrebes. Unge psoriatikere med utbredt og aktiv hudsykdom bør spesielt følges med tanke på forebygging av hjerte- og karsykdom.

Legemiddelbehandling: Overflatiske, enkeltstående impetigolesjoner: antibakterielt middel lokalt 2–3 gng. daglig (dibrompropamidin, hydogenperoksyd krem, retapamulin, fusidinsyre). Ev. negleklipp og bruk av desinfeksjonsmidler under neglekantene og i neseborene.
Utbredt impetigo/dypere infeksjoner: dikloksacillin eller klindamycin systemisk.
Erysipelas: fenoksymetylpenicillin. Alternativt klindamycin. Ved blandingsinfeksjon med betahemolytiske streptokokker og S. aureus, erysipelas assosiert med åpent sår og lymfangitt fra sår: dikloksacillin/kloksacillin, ev. klindamycin.
Nekrotiserende fasciitt krever umiddelbar hospitalisering med vurdering av kompetent kirurg!

Hyppigst er infeksjon med Staphyloccus aureus, dernest betahemolytiske streptokokker gruppe A. Betahemolytiske streptokokker gruppe B, C og G kan også være patogene, men gir ikke samme komplikasjoner som gruppe A.

Multiresistente stafylokokker er et økende problem i Norge. Vær spesielt oppmerksom på pasienter med kliniske stafylokokkinfeksjoner som nylig har hatt utenlandsopphold eller vært i kontakt med helseinstitusjoner i utlandet.

Bakteriologisk prøve til dyrking og resistensbestemmelse bør foretas ved terapiproblemer. S. aureus er oftest betalaktamaseproduserende. Resistens mot erytromycin og fucidin sees ikke sjelden.

Overflatiske, enkeltstående impetigolesjoner kan behandles lokalt med antibakterielt middel 2–3 ganger daglig. Retapamulin gir lite resisitens og har godt dokumentert effekt. Hydrogenperoksid krem og fusidinsyre har også dokumentert effekt, mens dibromopropamidin ikke har dokumentert effekt ved impetigo, men har vært brukt av mange med gode resultater på ulike typer overflatiske hudinfeksjoner. Effekt bør sees etter 2–3 dager. Bløt opp skorper med fuktig omslag og fjern skorpene før krem smøres på. Ved residiverende impetigo kan smittereservoaret finnes under negler og i neseborene. Negleklipp og bruk av desinfeksjonsmidler som f.eks. dibrompropamidin under neglekantene, i neseborene og på synlige impetigolesjoner minst 2 ganger daglig til tilstanden er under kontroll er da viktig. Obs god håndhygiene! (spritdesinfeksjon og ev. bruk av klorheksidin).

Unngå unødvendig lokal behandling med antibiotika (øker risikoen for resistensutvikling).

Utbredt impetigo og dypere infeksjoner (feber, rødhet og smerte i aktuelt hudområde) krever oftest systemisk antibakteriell behandling med dikloksacillin eller klindamycin.

Ved furunkel, karbunkel og abscess bør det foretas insisjon, tømming av pusshulen, ev. appliseres antibakteriell krem. Systemisk antibakteriell behandling er da vanligvis ikke nødvendig. Residiverende furunkulose behandles på samme måte som residiverende impetigo.

For behandling av MRSA-infeksjoner se veileder fra Folkehelseinstituttet (www.fhi/publikasjoner) – Smittevern 16 MRSA-veilederen.

En rekke virus kan forårsake hudforandringer. De vanligste barnesykdommene, mange coxsackievirus, ECHO-virus og andre gir eksantemer. HPV, pox virus og orf gir vorter og tumorlignende forandringer, mens herpesinfeksjoner og varicella zoster gir residiverende, grupperte vesikler.

Skyldes ulike typer humant papillomavirus (HPV) som trolig smittes både ved direkte og indirekte kontakt. HPV formeres i hudceller i epidermis. Den cellulære immunitet er avgjørende for kroppens forsvar mot HPV-infeksjon.

Klinisk diagnose. Punktate blødninger ved nedskjæring skiller fotvorte fra clavus.

Vorter hos barn går spontant tilbake i løpet av måneder til år og trenger ingen behandling hvis de ikke gir plager. Ingen god kurativ behandling finnes. Det eksisterer mange produkter på markedet basert på ulike syrer som gir lokal huddestruksjon. Egenbehandling med Verucid (i okklusjon) eller Vortemiddel NAF kollodium kan forsøkes, men tar tid. Oppbløtende bad og nedskjæring av hyperkeratoser gir god symptomlindring.

Hånd- og fotvorter kan behandles med frysing med nitrogen. Tykke fotvorter og særlig mosaikkvorter i fotsålene kan være svært behandlingsresistente. Behandling med CO2-laser, diatermi, cantharidin eller bleomycin kan forsøkes i svært plagsomme og terapiresistente tilfeller (spesialistoppgave).

Bruk av badesko/fottøy i offentlige dusjer, idretts- og svømmehaller er trolig god profylakse.

Skyldes ulike typer humant papillomavirus (HPV) som trolig smittes både ved direkte og indirekte kontakt. HPV formeres i hudceller i epidermis. Spesielt HPV type 6 og 11. Den cellulære immunitet er avgjørende for kroppens forsvar mot HPV-infeksjon.

Kondylomer vil som vanlige vorter gå tilbake over tid. Ingen direkte kurativ behandling finnes, men kryobehandling og behandling med podofyllotoksinpenslinger eller imiquimod kan drepe celler med vortevirus og stimulere kroppens immunsystem til å få vortene til å gå raskere tilbake.
Podofyllotoksin er en cellegift som påvirker topoisomerase og mikrotubuli, med celledød til følge. Midlene pensles på vorter 2 x daglig i 3 påfølgende dager. Behandlingen kan gjentas etter en uke i opptil 4–5 uker.
Stoffet absorberes systemisk og skal ikke brukes av gravide. For Wartec gjelder at maksimalt behandlet område ikke skal være større enn totalt 4 cm 2. For Condyline anbefales en maksimal dose på 0,5 ml per applikasjon ved egenbehandling.
Imiquimod 5 % påføres 3 dager ukentlig (f.eks. mandag, onsdag og fredag) til effekt eller maksimalt 16 ukers behandling. Midlet skal være på affisert hud 6–10 timer før bortvasking. Sårdannelser og lokal irritasjon er vanlig. Noen får også influensalignende symptomer.

Det finnes vaksine (Gardasil) for å forebygge infeksjon med karsinogene HPV-typer. Denne inngår i dag i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter.
Gardasil beskytter mot HPV 6, 11, 16 og 18 (6 og 11 er hyppigste årsak til vanlige kondylomer). Det er ikke dokumentert at vaksinen hjelper mot aktivering av allerede tilegnet virusinfeksjon.

Herpes simplex virus (HSV) 1 og 2. Herpes labialis skyldes oftest smitte med HSV-1, men andelen HSV-2 er økende.

levering tinidazole

I used hydrocortisone for maybe a day and didn’t see much improvement although the larger spot would change between pink and white- I was depressed, couldn’t sleep, convinced I had a genital wart.

2 days ago, I went to a 3rd dermatologist and said, “I’m pretty sure you’re going to tell me I have a genital wart.” They inspected the area with a magnifying glass, and said, I don’t think it’s a wart, I think it’s psoriasis. They gave me some px level hydrocortisone and yeast creams and said let’s try this for 1-2 weeks. In 2 days it does seemed to have help the biggest spot some, but it’s still bright red. The smaller spots seem less and less visible, but I can still see them.

1. if this condition doesn’t respond to these creams, does it mean this isn’t psoriasis?
2. I’ve read many of you have pain associated with psoriasis…I don’t have any pain, could this still be psoriasis?
3. Is it possible to just have this smallest area of my body affected by psoriasis and to have it no where else?

I’m so worried and sleepless. Thanks for reading, any insights are appreciated.

Hey how are you making out Aaron? For me I find exposure to sunshine and keeping the area always coated with the original Vaseline helpful. And to use any soap in that area only when you really need to.

But here are my novice answers to your questions.

1. Yes, it is possibly that it is psoriasis even though that particular creme did not take it away.

2. Yes it still could be psoriasis. I’ve been dealing with psoriasis in that area for a year and a half and the first 6 months were very painful and some days i dont feel it at all. So it’s different for everyone as well. Some people may never feel much irritation. I just add mine is affection the sensitive area so that would not help my reason for the irritation.

3. Yes it is possible to have one small area affected. The one main fact about psoriasis i found is that everyone’s psoriasis has a mind of it’s own. There is no rules when it comes to psoriasis so to speak. And it is possible that you may have just the only psoriasis spots at the moment. And it is also possible that may only be the psoriasis spots you’ll ever get. Everyone will have a different story.

This is a great blog. Thanks to the due that made it!!

Also you may want to check out this website:
https://www.inspire.com/groups/talk-psoriasis/
It has a lot of great info in all the forum blogs created. It’s best to make an account so you can search all the forum information.

So after months of depression over psoriasis of the penis and in a moment of desperation after itching from hell. It was so dried up and I’d tried all the prescribed creams under the sun and nothing had worked! It was itching like mad and I decided it needed moisturiser so after raiding tge bathroom cabinet I came across Lacura Caviar day cream. I put a splodge on the itchiest, dryest,scariest part of my penis head and the soothing was like nothing I’d ever experienced before. It was a revelation is this the magic cure. I put a thick layer over the head and infected shaft and that was it. No itch, the swelling went down, redness went and the skin seemed thicker after months of thinning lotion abuse! 12 hours gone and it feels great! It works. Hope this helps someone else. Gonna keep re applying for a week or so then reckon that’s it! CURED!

Hi there, I have psoriasis on both my elbows, on one of my knee caps and on my junk. I’m 33 and I have had it for a long long time on my penis and elbows. Just recently got it on my knee. For my elbows and knee I usually have it under control unless I don’t put any cream on it. It’s never ever has fully gone away. I’ve always had it. If I don’t put cream on it or some kind of psiorasis cream my elbows and knee get super white. They aren’t big spots but the plaque psiorasis is bad without up to two daily treatments. As for my junk, any type of sex and my junk gets red. Last night I had sex about 5-6 times and today my psiorasis is bad. Couple spots on my head and my entire area from circumsision is red and looks super thin and even has some really tiny thin cuts? From the aggressive sex. I have tried a cannabis cream and it has worked well on my elbows and knee but I need something good for my junk. The one I’m using now I think works good. I don’t masterbate much cause every time I do it flares up but with this cream I always tend to see new skin growing? It sometimes comes off when applying ointment but it seems when it’s dry it’s healing. I really don’t know. Help

Sup psoriasis brothas? 1st off, wtf is thinning of the penis skin? Now I’m worried cuz I been using steroid cream for a couple years now, and it never clears my condition, but keeps it at bay I guess. The penis is the only place that I get psoriasis currently, although it never actually goes away, just seems to look lighter in color on some days. Usually in the morning it’s pinkish, but after applying steroid cream it starts to glow a nice bright red, wtf? I’ve tried prednisone, and it takes it away, but the dr won’t give me anymore, yet is recommending humara, or something similar. So basically, if I want to rid my junk of embarrassing red spots than I have to risk heart failure, cancer and infections, which are all side affects of these medications that they want to sell? Cmon, prednisone is like 5$ for a month, humara is thousands a month. Are the doctors helping us or pharmaceutical. Anyways, good comments and info from all, rock on psoriasis from anotha motha.

Is this stuff still working? I was looking for it on Amazon and there was different types and all. If it is still working can you give some details
Thanks,
Merlin

Can’t find the Lacura brand caviar day cream. Any hints on where to find it?

Found it for around £10 on ebay.

Aldi (Ireland) are selling it for €8.99. | Lacura Caviar illumination Day Care SPF 15 | Works Wonders on affected areas. Especially down there.

Thanks for posting this, I bought some and it actually worked.

This is a GD nightmare!! It literally just appeared today on the head of my Penis. I have Psoriasis on my Brows, Scap, neck, chin, and Forehead bad. Had it since last Summer. Creams, Antibiotics, and Prednisone really don’t work. I never knew you could get it on your Junk. It’s mostly on my Head. Thank you for writing this Blog. Very informative responses too.

Thank you for this blog it is very helpful and releasing to know there is more people with this problem! Since 2 – 3 years ago I started getting gutatte psoriasis flare ups which sometimes affect my willy.

After trying many things I discovered that washing the head of it just with water instead of using soap helps a lot, mostly preventing it to flare up.

When I see that it appears I put hydrocortisone 1% on it asap, once a day for 3 -4 days (I used to use it for a week but then I read about skin thinning and I got pretty scared) and it usually works. Plus I always try to not use it more than once every two months. Also stop playing with it and having sex for 3 – 4 days really helps. But as sometimes that can be quite difficult to achieve washing it with warm water after ejaculation and dry it very well afterwards works quite well for me.

Lastly if you have the chance of going on holidays somewhere sunny go to a nudist area as sun really makes miracles on your friend down there (specially on his head!). Just remember to use sunscreen, don’t want your kit to burn!

I tried about every kind of cream and ointments. The one i found that works very well is “The Fay Farm Healing Hemp Salve” specifically formulated for eczema and psoriasis. Discovered it on a business trip to Seattle Washington. They are out of the Seattle area, but you can buy online also. Great Stuff, highly recommended. Matt 60

Hey all – I have inverse genital psoriasis. I have tried everything under the sun on it. Tea Tree oil, coconut oil, hydrocortisone, steroid creams, etc. I’ve been getting the Xtracs laser treatment for at least four months and no major changes. I have huge flare ups and it even bleeds and crust over. My Xtracs technician thought it could be infected most recently. It is very painful and embarrassing when you are trying to be intimate. I’ve been using the condom idea also (filling it up with ointment). Any thoughts? Anyone else used the Xtracs laser and had any luck? Anybody have any luck with anything working.?

So I’ve had psoriasis since I was 5. The flare on the inner thighs and penis happens every winter. Painful to walk. I do three things that bring the pain down fast.
1. After shower I dry area well
2. I mix my doxonex (I use generic one), mix it with gold bond psoriasis cream, apply. Wait like 5 min.
3. I put baby powder all over very liberally on inner thighs.on the penis,.
After about 4 days, it’s not clear, but much better.
I’m 32.

Hi! Great Article.
Recently have this P. Its damn painful, Ill tell you.I felt burning and itching sensation after I musterbate. The wife is somewhat in doubt, several times accusing me of infidelity. But after a consultation with a doctor, the diagnose pointed to P. To stop the irritated areas the doctor gave some antibiotics since the skin were so swollen and bleeding caused by daily mustarbation. Tried some petroleum jelly and ointments but it didn’t work. Desperate of my condition, I went to our local pharmacy and asked for some medication, thanks to the Madame who gave me MOMETASONE FUROATE ELICA 1 mg/g Cream, 2 applications completely reliefs me. Wow.

Have suffered with P for about 8 years now. So far it has been pretty stable with a fairly large patch on my head and small patches in my eye brows and on the sides of my nose. Recently though, on a morning after having fairly rough penetration with my girlfriend, I noticed it had flared up, just on the tip. This was over 3 weeks ago now and unfortunately, I didn’t really see it as a huge issue (I thought it was just friction burns, as my GF is fairly tight down there [no other way of saying it!]), and we continued to have sex. This was a mistake as over the past few days it has become very itchy and worse then ever. My penis almost looks a different color, sad looking!

After reading all these comments, I am going to try and tackle it via my diet and general cleanliness. I will also abstain from having sex and masturbating, unless trying the mastorbatory lube method!

Note: I have read that guys who get this also have patches on the face. Anyone have experience of this?

So again this year in early November my penile psoriasis flared up again mostly just small red patches on the head and base. I continued to sparingly use protopic and it is doing wonders. But another trick I have learnerd since my last post is. When I get out of the shower I put some vaseline on the affected area. As well as any other infected areas on my body. Not sure why it works but it does and it is a great alternative to the ever greasy and horrible stains that you get from creams such as dovenex. So ya that’s what’s working for me!

one thing i have been trying and its working so far is to not use soap on my penis. i just wash it in the shower with water.

I stumbled across this blog in July 2016 when I was diagnosed with psoriasis on my scalp, eyelids and junk. I have wiped it out.

tinidazole forsendelse gls

Not necessarily, but a flare may be exacerbated (made worse) by sex, due to friction causing a Koebner reaction (a condition where injury can cause psoriasis) and it may be painful.

Genital psoriasis can cause irritation and discomfort during sexual intercourse, which can affect sexual relations with your partner. Effective medication will help to relieve this problem.

Men may find it difficult to have an erection because their penile skin may be painful, tender, have cracks or bleed. This can lead to tensions within a sexual relationship, so talking to your partner and being in an understanding relationship can help defuse any emotional complications.

Using a condom during intercourse may reduce any discomfort, as the condom will act as a barrier to avoid skin-to-skin and fluid-to-skin contact, which cuts down on irritation. After intercourse, cleansing the area and reapplying the medications or emollients as directed by your doctor will also aid recovery.

Genital psoriasis may also affect the surrounding area in the groin. It rarely appears in the vagina. If you develop psoriasis of the genitalia, you should always consult your doctor. Do not be embarrassed.

Genital psoriasis can sometimes look similar to a fungal or bacterial infection, or even contact dermatitis, so your doctor may need to check the diagnosis with a laboratory test before starting any treatment. The delicate skin in the genital area may mean you need a weaker psoriasis treatment than elsewhere on your body. You should bear in mind that you may be susceptible to irritation and allergic reactions from any substance applied to the skin. Sensitisation most commonly occurs from perfumes and preservatives in over-the-counter wash products and topical local anaesthetics. It is important to keep personal hygiene as uncomplicated as possible and avoid fragranced products.

It is also important to remember that your psoriasis is not due to an infection and is not catching. So, when you are in a loving relationship with a partner who knows about your psoriasis, it should not interfere with your sex life. If you are with a new partner, take the time to explain your condition before you become intimate, to reduce stress and needless worry for you both.

This article is adapted from the Genital Psoriasis leaflet.

Always consult your doctor or healthcare provider.

Psoriasis är en hudsjukdom som orsakar celler för att bygga upp på hudens yta, vilket resulterar i tjocka skalor och torr, kliande plåster. Hos personer med psoriasis, som kallas en typ av vita blodkroppar en T-cell misstag friska celler i huden för en infektion och anfaller dem. Denna immunreaktion leder till psoriasis symptom. Psoriasis är en kronisk sjukdom som kan variera i svårighetsgrad från milt irriterande att helt handikappande. Lyckligtvis finns det många behandlingar som är tillgängliga för att hjälpa klara psoriasis.

Bada varje dag för att avlägsna fjäll, lugna inflammerad hud, och att klara psoriasis. Lägg kolloidalt havremjöl eller Epsom-salt till din badvattnet för att lugna inflammation. Undvik att använda hårda tvålar och mycket varmt vatten. Det finns schampo och balsam som är skonsamma för psoriasis i hårbotten.

Använd fuktkräm efter bad för att minska symtomen och lindra klåda. Oljebaserade moisturizers kan vara mer effektivt när huden är väldigt torr och vid kall väderlek

Leta efter möjliga triggers för din psoriasis. I vissa fall kan infektioner, allergier, solexponering, stress och allergier utlösa eller förvärra psoriasis. Undvika dessa triggers kommer att klara psoriasis och förhindra framtida skov.

Använd en topikal kortikosteroid kräm för att rensa mild till måttlig psoriasis. Steroider är de vanligaste läkemedel för mild psoriasis och arbete genom att dämpa immunsystemet och bromsa cellförnyelsen. Steroider är också effektiva för att minska inflammation och lindra klåda.

Applicera en syntetisk form av vitamin D för att bromsa celltillväxt och hjälpa tydliga psoriasis. Calcipotriene är en vitamin D-analog grädde tillgängliga genom recept. Dessa läkemedel används ofta i kombination med ljusterapi.

Prova andra utvärtes behandlingar för psoriasis om steroider och vitamin D-analoger inte rensa psoriasis. Athralin hjälper normalisera aktiviteten cell-DNA och ta bort huden skala, men denna medicin fläckar på hud, kläder och allt annat den möter. Aktuell retinoider hjälpa normalisera DNA aktivitet och minskar inflammation, och stenkolstjära reducerar svullnad och hjälper till med skalning och klåda. Kalcineurinhämmare och salicylsyra andra utvärtes behandlingar för att hjälpa klara psoriasis.

Genomgå ljusterapi för att behandla måttligt svåra fall av psoriasis. Ljusterapi, eller ljusbehandling, använder artificiell eller naturlig ultraviolett ljus för att döda T-celler i huden. Detta hjälper till att rensa psoriasis genom att bromsa cellförnyelsen och minskar skalning. American Academy of Dermatology säger att ljusterapi sessioner kan krävas flera gånger i veckan under fyra veckor eller mer innan symtomen förbättras.

Ta ett oralt läkemedel för att rensa mer allvarliga fall av psoriasis. Orala retinoider, metotrexat, ciklosporin, hydroxiurea och alla ordineras för psoriasis behandling hos patienter som inte svarar på lokal behandling eller ljusterapi. Injicerbara immunmodulerande läkemedel, såsom etanercept, är användbara för personer med terapiresistent psoriasis och de med psoriasisartrit. Enligt Mayo Clinic, dessa mediciner verkar genom att blockera samspelet mellan olika celler i immunsystemet.

Patienter, der får psoriasis tidligt i livet, lever typisk 10-20 år kortere end gennemsnittet. (Foto:The Wednesday Island)

I 1313, da Frankrig blev regeret af Filip den smukke, brændte man psoriasis-patienter på bålet. Siden har forholdene og behandlingsmulighederne for denne patientgruppe ændret sig i positiv retning.

Men psoriasispatienter, som får sygdommen tidligt i livet, har stadig en forventet forkortet levetid på 10-20 år. Fremtiden ser dog lysere ud.

Ny medicin er kommet til indenfor de senere år, og en øget forståelse af sygdommen gør, at man også i fremtiden kan forvente betydeligt forbedrede behandlingsmuligheder af psoriasispatienter.

»Om 5-10 år vil vi se adskillige nye lægemidler, som påvirker sygdommen på forskellige trin i sygdomsudviklingen. Medicinen vil forventeligt virke bedre og have færre bivirkninger, end de behandlingsmidler, vi tidligere har anvendt,« forklarer Lars Iversen, nyudnævnt klinisk professor i dermatologi ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet.

»Med den øgede forståelse vi får af hvilke sygdomsmekanismer, som leder til udvikling af psoriasis, kan vi behandle mere specifikt, og vi kan muligvis også forhindre udvikling af følgesygdomme,« siger Lars Iversen.

Der er brug for forbedret medicin i forhold til behandling af psoriasis, for psoriasis er ikke blot en hudsygdom, hvor huden bliver betændt og irriteret. Sygdommen kan have følgevirkninger for patienten.

»Undersøgelser viser, at psoriasis indvirker på patienternes livskvalitet, såvel fysisk i form af kløe og betydelig skældannelse, såvel som psykisk, f.eks. mht. selvtillid i hverdagen,« forklarer Lars Iversen.

»Desuden har psoriasis en række følgesygdomme. Følgesygdommene er f.eks. overvægt, hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge og nogle former for kræft. Vi ved desuden, at patienter, som debuterer tidligt med sygdommen, dvs. før 30-40 års alderen, har en forventet forkortet levetid på 10-20 år,« siger Lars Iversen.

I forhold til for bare 20 år siden ser mulighederne for behandling af patienter med psoriasis meget bedre ud.

»Tidligere troede man, at psoriasis var en sygdom udelukkende i hudcellerne, men nu ved vi, at det er immunsystemets celler, der sammen med hudcellerne fører til sygdommen,« siger Lars Iversen.

Psoriasis opstår, fordi immunsystemet overreagerer. Den hidtidige behandling har derfor taget udgangspunkt i at dæmpe immunforsvaret generelt, hvilket som bivirkning har resulteret i en øget risiko for bl.a. infektioner.

hvor kan man købe allegra