billigste emsam coupon

hvor kan jeg kobe emsam side

De kroppsinriktade teknikerna används för att bearbeta spänningar i muskler, för att påverka andningsmönster i en gynnsam riktning och för att låta klienten förnimma upplevelsen av att "vara" i sin kropp. Dessa kroppsupplevelser kan väcka känslor och minnen till liv som man kan bearbeta vidare i form av fortsatt direkt arbete med kroppen, med inre bilder och samtal.

Specialist inom klinisk psykologi.
Hypnos, EMDR, Kroppspsykoterapi, Parterapi.

Specialist inom klinisk psykologi, handledare, psykoterapi, hypnos, EMDR, mindfulness

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling.

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling där en utbildad psykoterapeut och en klient träffas regelbundet under en kortare eller längre tid. Det kan röra sig om allt från några enstaka veckor till flera år beroende på klientens behov, ambitionsnivå och ekonomiska möjligheter. Klient och psykoterapeut kommer tillsammans överens om målsättning för psykoterapin.

Grunden i det psykoterapeutiska arbetet är samtalet mellan klient och psykoterapeut. Ibland kommer man gemensamt överens om att komplettera samtalen med inslag av olika metoder och tekniker. Det kan vara hypnos, EMDR, kroppspsykoterapi etc. som bedöms kunna bidra till ett gynnsammare och ibland snabbare behandlingsresultat.

Vi som arbetar på Stockholms hypnos- och psykoterapimottagning har alla utbildning i och långvarig erfarenhet av att integrera hypnos i det psykoterapeutiska arbetet. Flera av oss har dessutom kunskaper i ytterligare tekniker som också är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet t.ex. kognitiv beteendeterapi. Vi har en psykoterapeututbildning med psykodynamisk inriktning, vilket bl.a. betyder att vi lägger vikt vid det omedvetna innehållet i tänkande och handlande och vid tidiga erfarenheters betydelse för hur man upplever sin livssituation idag.

Hypnos är ett medvetandetillstånd som innebär ökad inre medvetenhet eller uppmärksamhet.

För de flesta är hypnos förknippat med känslor av lugn, välbefinnande och avslappning. Det kreativa tänkandet ökar och man kan få tillgång till minnen och upplevelser som man annars inte har kontakt med. Detta ger möjligheter att lättare gå utanför upplevda begränsningar och att lära in nya sätt att förhålla sig i relationer och till gamla och nya livsproblem.

I kliniska medicinska sammanhang används hypnos som en metod att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och för att förstärka behandlingseffekter. Samarbetet mellan psykoterapeut och klient är av stor betydelse och psykoterapeuten fungerar som en vägledare under tiden som klienten successivt lär känna hypnostillståndet. Hypnos i kliniska psykoterapeutiska sammanhang stärker klientens upplevelse av kontroll och integritet.
› www.hypnosforeningen.se

EMDR är en förkortning av "Eye Movement and Reprocessing", populärt kallad ögonrörelseterapi.

Det är en internationellt erkänd psykoterapeutisk behandlingsmetod för att bearbeta psykologiska svårigheter efter traumatiska upplevelser. Det kan röra sig om övergrepp, trafikolyckor, rån, traumatiska förluster, överfall osv. EMDR har också använts för behandling av prestationsångest, bristande självförtroende, fobier och även andra plågsamma upplevelser som mobbing och kränkningar i arbetet.

I vanliga fall sker en bearbetning av obehagliga upplevelser spontant och man kan lämna dem bakom sig. När en person/individen blir allvarligt traumatiserad, antingen av en överväldigande händelse eller genom upprepade trauman kan den normala läkningsprocessen komma ur balans. Minnen från den störande upplevelsen blir inte bearbetade. De lagras i hjärnan i obearbetad form där de fortsätter att återupplevas när personen/individen hamnar i situationer som påminner om den ursprungliga händelsen.

Funktionen av EMDR är inte fullständigt utforskad. Mycket talar för att det är de ögonrörelser som används i EMDR som påverkar liknande system i hjärnan som REM-sömnen (Rapid Eye Movement dvs. att ögonen spontant rör sig i sidled) gör. REM-sömn har en viktig betydelse för bearbetning av påfrestande upplevelser, men många personer/individer som varit utsatta för svåra påfrestningar lider av olika orsaker brist på REM-sömn. Andra teorier pekar på metodens förmåga att aktivera djupare nivåer i hjärnans minnessystem och att inslag av doserad exponering är en verksam faktor.

Att använda sig av kroppsorienterad psykoterapi bygger i grunden på en terapeutisk samtalsform där kroppliga uttryckssätt beaktas och bearbetas.

Att använda sig av kroppsorienterad psykoterapi bygger i grunden på en terapeutisk samtalsform där kroppliga uttryckssätt beaktas och bearbetas. Inom den kroppsorienterade psykoterapin integreras olika terapeutiska tekniker. Man kan därmed på olika sätt hitta ingångar att komma i kontakt med sig själv och skapa länkar mellan känsla och ord. Detta ger möjlighet att bl.a. öppna nya vägar till omedvetna minnen och stimulera förändring på olika nivåer av personligheten.

De kroppsinriktade teknikerna används för att bearbeta spänningar i muskler, för att påverka andningsmönster i en gynnsam riktning och för att låta klienten förnimma upplevelsen av att "vara" i sin kropp. Dessa kroppsupplevelser kan väcka känslor och minnen till liv som man kan bearbeta vidare i form av fortsatt direkt arbete med kroppen, med inre bilder och samtal.

Specialist inom klinisk psykologi.
Hypnos, EMDR, Kroppspsykoterapi, Parterapi.

Specialist inom klinisk psykologi, handledare, psykoterapi, hypnos, EMDR, mindfulness

Panikångest - Social fobi - Generell ångest - Depression - Stress - Utbrändhet - Sömnproblem - Sorg - Traumatiska minnen - Krishantering - Oro - Relationsproblem - Skilsmässa - Svartsjuka - Otrohet - Sexuella problem - Ensamhet - Låg självkänsla - Fobier - Värk - Smärta - Förändringar - Uppsägningar - Arbetslöshet - Konflikter - Mobbning - Existentiella problem - Missbruk/beroende.

Hélène Stolt, leg. psykoterapeut och socionom, erbjuder professionell hjälp med psykoterapi. Psykoterapimottagning finns i Västerås, Örebro, Enköping och Stockholm. Hos oss kan du få kognitiv psykoterapi, systemisk psykoterapi, familjeterapi och utbildningsterapi.

Vi har vårdavtal med landstingen i Uppsala, Örebro och Dalarna för landstingsfinansierad psykoterapi hos privata vårdgivare. Högkostnadsskydd gäller (frikort).

Vi kan också erbjuda psykoterapi till anhöriga och i vissa fall kan psykoterapi ske via privat sjukförsäkring, hemförsäkring och trygghetsrådet. Vi har dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring av verksamheten.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en samtalsbehandling, systematisk och målinriktad, i form av regelbundna samtal hos utbildad psykoterapeut. Forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi. Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en slags garanti att psykoterapeuten är väl utbildad och arbetar på väl beprövat sätt.

Du träffar mig, Helene Stolt, leg. psykoterapeut och socionom, regelbundet. Vi arbetar tillsammans med det som är problematiskt och smärtsamt för dig. Psykoterapi är ett sätt för dig att ta reda på hur du fungerar som person och vad du behöver utveckla hos dig själv, för att vara tillfreds med ditt liv. Psykoterapin kan hjälpa dig att se mönster, hitta dina resurser och ge dig nya verktyg. En målsättning är att bättre förstå vad som styr dina nuvarande val och för att öka dina möjligheter att göra andra val i framtiden. Psykoterapi kan bedrivas enskilt, i grupp eller med par och familjer.

Som leg. psykoterapeut arbetar jag med utgångspunkt från arbetsmetoder som är kliniskt väl beprövade och evidensbaserade, vilket ligger till grund för socialstyrelsens riktlinjer för kliniskt behandlingsarbete. Mitt synsätt präglas av kognitiv beteendeterapi/KBT (tanke - känsla - handling/ beteendemönster) och systemisk relationell psykoterapi (familjeterapi). Psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Boka tid för psykoterapi

Psykoterapimottagning finns i Västerås, Örebro, Enköping och Stockholm. Boka tid före besök. Privatpersoner subventioneras för att kostnaden inte ska bli ett stort hinder för att söka hjälp. En session är 45 minuter. Psykoterapi är undantagen skatteplikt vilket innebär att moms inte kommer att debiteras. Kontakta oss för prisuppgift.

Vi har vårdavtal med landstingen Region Uppsala, Region Örebro län, Region Uppsala och Landstinget Dalarna för landstingsfinansierad psykoterapi hos privata vårdgivare. Högkostnadsskydd gäller (frikort). Kontakta oss för mer information.

Panikångest - Social fobi - Generell ångest - Depression - Stress - Utbrändhet - Sömnproblem - Sorg - Traumatiska minnen - Krishantering - Oro - Relationsproblem - Skilsmässa - Svartsjuka - Otrohet - Sexuella problem - Ensamhet - Låg självkänsla - Fobier - Värk - Smärta - Förändringar - Uppsägningar - Arbetslöshet - Konflikter - Mobbning - Existentiella problem - Missbruk/beroende.

lav pris emsam

Psoriasis kan förekomma i hudveck, såsom armhålor, under brösten, i ljumskarna. Istället för fjällande hudutslag ses röda irriterade plack.

Guttat psoriasis är en speciell akut psoriasisvariant som ofta utlöses efter en halsfluss, med "droppliknande" fjällande fläckar över hela kroppen.

Psoriasis i hårbotten kan vara svår att skilja från bl.a. mjälleksem (seborroiskt eksem). Ibland kan psoriasis från hårbotten sprida sig till ansiktet på huden nära hårbotten, men sällan mitt i ansiktet. Enstaka torra fläckar på ögonlocken är dock ganska vanligt.

Vid pustulosis palmoplantaris (PPP) har man vita "varblåsor" (som inte innehåller bakterier) på handflator och fotsulor. Denna variant drabbar nästan uteslutande rökare.

Vid psoriasis förekommer klåda, som ofta är måttlig, men tidvis kan vara svår.

Behandling med sol eller ultraviolett ljus på hudmottagningar eller speciella behandlingsanläggningar lindrar hos de flesta psoriatiker. Vanligt solarium är inte verksamt.

Vitamin D-derivat i kombination med kortison (Daivobetsalva) utvärtes är grundbehandlingen vid vanlig plackpsoriasis.

Utvärtes kortisonberedningar av olika styrka är lämpligt till ansikte, hudveck, hårbotten eller vid svår klåda.

Tjärhaltiga preparat för utvärtes behandling är effektivt framför allt vid guttat psoriasis.

Mjukgörande krämer är ofta lämpligt som komplement eller som enda behandling vid lindrig psoriasis.

Invärtes behandling vid svår psoriasis bygger ofta på immunhämmande eller immunmodulerande medel. De preparat som är vanligast är Methotrexat ("cellgift" i lågdos), Neotigason (A-vitaminderivat), Sandimmun eller s.k. biologiska läkemedel.

Salsyvase 2 % (Salicylsyra), är en salva för avlägsnande av fjäll och krustor vid exempelvis psoriasis. Hyperkeratoser. Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning.

Salsyvase 2% verkar uppmjukande och upplösande på överhudens hornlager. För avlägsnande av fjäll och krustor på huden vid t ex psoriasis.

Avhengig av hvilken form man har, kan psoriasis være vanskelig å behandle. De utløsende faktorene kan variere kraftig, og dette gjør at symptomene kan variere fra pasient til pasienter

Ulike former for psoriasis
Avhengig av hvilken form man har, kan psoriasis være vanskelig å behandle. De utløsende faktorene kan variere kraftig, og dette gjør at symptomene kan variere fra pasient til pasienter.

Plakkpsoriasis er den vanligste formen for psoriasis, og kjennetegnes av et flekkete, skjellende utseende. 80 % av alle psoriasispasienter har denne typen. Plakkpsoriasis kjennetegnes av runde områder med en størrelse på 3–10 cm, og forekommer som regel albuene, knærne og den nedre delen av ryggen. Når utslettene er nye, kan en mild kløe forekomme. Denne typen psoriasis setter seg gjerne i eksisterende sår eller arr. Plakkpsoriasis er som regel symmetrisk, det vil si at man finner samme flekk på begge sider av kroppen. Dette ses vanligvis på knærne og albuene. Et symptom på plakkpsoriasis er at utslettet klør eller avgir en brennende følelse. Utslettet starter som røde prikker som vokser seg større til skjellende og røde, fortykkede hudflekker.

Guttat psoriasis er dråpeformede utslett som plutselig dukker opp over hele kroppen. Utslettene er 2–5 mm store og opptrer vanligvis først på armer og bein. Denne formen for psoriasis starter vanligvis i ung alder eller i puberteten etter en streptokokkinfeksjon i halsen (halsbetennelse). Guttat psoriasis er den nest vanligste typen og rammer rundt 10 % av alle med psoriasis. Hos mange kan symptomene forsvinne helt etter noen måneder og dukke opp som plakkpsoriasis senere i livet. Guttat psoriasis bryter vanligvis ut noen dager etter en streptokokkinfeksjon. Men også andre infeksjoner kan være medvirkende årsaker til at denne typen psoriasis bryter ut.

Invers psoriasis er en form der man får røde, velavgrensede hudforandringer som er glinsende og jevne. Skjelling er uvanlig ved invers psoriasis, det er også denne formen av sykdommen. Invers psoriasis forekommer i hudfolder, for eksempel i lyskeområdet, armhulene, navlen, kjønnsorganene, under brystene og i rumpesprekken. Ved invers psoriasis er den affisert huden svært følsom og blir lett irritert, for eksempel ved svetting eller friksjoner. Invers psoriasis har en tendens til å opptre hos overvektige, men da har disse pasientene også en annen form for psoriasis.

Hodebunnspsoriasis er en form for psoriasis som kan opptre i forbindelse med andre typer psoriasis, vanligvis plakkpsoriasis eller guttat psoriasis. 50 % av alle som har en eller annen form for psoriasis, har også hodebunnspsoriasis. Denne formen for psoriasis opptrer i nakken, ved ørene eller ved hårfestet i pannen. Hos noen kan hodebunnspsoriasis opptre som svakt røde flekker, mens andre har kløende, fortykkede, skjellende områder. Det kan noen ganger være vanskelig å skille psoriasis fra flasseksem. Denne formen for psoriasis klør som regel mer enn de andre formene.

Neglepsoriasis – cirka 25–50 % av alle med psoriasis har dette. Hos noen vises dette som enkle, punktformede fordypninger i neglene, hos andre som mørke misfarginger eller fortykkelse av neglen. Neglepsoriasis kan se ut som en kraftig neglesoppinfeksjon.

Pustuløs psoriasis er en mer alvorlig form for psoriasis. Den kan være lokal eller generalisert, og rammer rundt 5 % av alle med psoriasis. Denne typen forekommer vanligvis kun hos voksne, og kjennetegnes av gulaktige, pussfylte pustler (blemmer). Den lokale formen for pustuløs psoriasis forekommer på bestemte områder av kroppen, for eksempel på tær, håndflater, fotsåler og fingre, og det affiserte hudområdet er hovent, rødt og har blemmer.

Den vanligste formen for pustuløs psoriasis er pustulosis palmoplantaris (PPP), som vanligvis kun rammer kvinner. Denne typen rammer nesten kun røykere (95 % av alle med PPP), og forekommer som oftest på håndflatene og/eller fotsålene. PPP gjør huden rød, øm, hoven og med pussdannende blemmer. Hos noen kan blemmene være smertefulle og gjøre at man ikke klarer å bruke hendene på normal måte eller gå på fotsålene. I det første stadiet er blemmene gulfargede og rundt 1–10 mm store, men endrer deretter utseende til å få en brunfarget overflate som skaller av etter 1–2 uker.

Generalisert pustuløs psoriasis er en alvorlig, men sjelden, form for psoriasis. Ved denne formen dannes det blemmer som sitter tett på hverandre og gjør huden rød og øm. Pasienten påvirkes gjennom feber, tretthet/utmattelse, muskelsvakhet og redusert appetitt. Det er også vanlig at pasienten føler seg frossen og får høy puls. Pasienter med generalisert pustuløs psoriasis må innlegges på sykehus, dette gjelder først og fremst eldre personer, fordi tilstanden kan være livstruende. Infeksjoner, medisiner eller brannskader fra solen er faktorer som kan utløse pustuløs psoriasis.

Erytrodermisk psoriasis er den mest sjeldne formen for psoriasis – kun 1 % av alle psoriasispasienter har dette. Denne formen klør mye og er smertefull til forskjell fra de andre formene. Huden blir svært rød, væskefylt, hoven og skjeller kraftig. Symptomene kan ligne på dem man får av en brannskade. Erytrodermisk psoriasis kan skyldes utløsende faktorer som infeksjon, alkoholisme, en del medisiner, psykisk stress og avbrutt psoriasisbehandling. Ved erytrodermisk psoriasis påvirkes hudens evne til å danne en barriere mot væske- og varmetap. I tillegg er hudens barriere mot bakterier ødelagt eller kraftig redusert. Disse faktorene gjør denne formen for psoriasis livstruende, og pasientene blir derfor innlagt på sykehus etter at diagnosen er stilt. Der får de væsketilførsel, og noen ganger reguleres kroppstemperaturen.

Ja, att kokosfett är nyttigt för oss att använda både invärtes och utvärtes på kroppen, råder det ingen tvivel om idag.

Det är ett mångsidigt fett som lämpar sig utmärkt till matlagning, eftersom den tål upphettning mer än andra fetter. Den är neutral i smaken, och om man vill ha den väldoftande karaktäristiska kokosdoften, ska man välja extra virgin kokosfett, som är mindre processad och passar i smoothies, efterrätter och som hudlotion. Man ska komma ihåg att det kokosfett man köper i mataffären är raffinerad, blekt och inte speciellt hälsosam. Det man vill ha är det nyttiga kokosfettet, som man hittar i hälsokostaffären eller på hälsokosthyllan i mataffären. De fetterna är inte härdade och innehåller inga transfetter.

• Utmärkt till matlagning och bakning
• Verkar inflammationshämmande
• Bra för hjärtat
• Balanserar kolesterolet
• Förbättrar sköldkörtelfunktionen
• Stödjer viktminskning
• Ökar energin och uthålligheten
• Förbättrar matsmältningen
• Stöder immunförsvaret
Antibakteriell, antimikrobiell, antiviral
• Förebygger gingivit och tandlossning
Hudåkommor (mjäll, dermatit, psoriasis, eksem, svampinfektioner, brännskador)
Hudvård
Hårvård

Kokosfett användes mycket före 1950-talet, då det ansågs nyttigt och en självklar hushållsprodukt. Tack vare sin höga halt av mättat fett, ansågs öka risken för hjärtsjukdomar, och fick på så sätt oförtjänt dåligt rykte. Numera vet man att vet man att det inte är sant. Kokosfett innehåller nämligen medellånga fettsyror, som har många speciellt bra egenskaper för hjärtat och sköldkörteln.

Kokosfett har också använts framgångsrikt mot tandlossning, vilket är en annan bidragande orsak till hjärtsjukdom. Bortsett från att vara en anti-inflammatorisk, så är denna olja också antibakteriell, antimikrobiell och antiviral. Dessa egenskaper förklarar varför kokosfett är bra mot de bakterier som orsakar tandköttsproblem.
Tack vare kaprylsyra, ett medellång fettsyra som fettet innehåller, har det visat sig vara till nytta vid behandling av candida och andra svamp-relaterade sjukdomar. Du ser sällan kvinnor med candida-infektioner i kulturer som äter en kokos-baserad kost.
Kokosfett är inte bara nyttigt att inta, det är också en utmärkt hudvård. Man kan använda fettet som ansiktskräm, bodylotion, till sminkborttagning, hårbehandling och behandling av en rad hudinfektioner och hudproblem. Brännskador och irriterad hud lugnas snabbt av kokosfett.
Matlagning och bakning med kokosfett ger en delikat smak och är en utmärkt ersättning för margarin, oljor och smör. Fördelen är att den tål upphettning så väl, bättre än all annan olja. Vill man ha en neutral smak och inte den distinkta kokossmaken, kan man använda det vanliga kokosfettet. Fettet är fast i rumstemperatur och smälter i ca 35 grader.

Kokosfett har en kraftigt utrensande effekt och fungerar utmärkt som detox. Man kan sätta det i te eller varmt vatten och dricka det ljummet. Man börjar med en tesked om dagen och ökar successivt till tre matskedar, eftersom det påverkar levern under njurarna. I början kan man uppleva de klassiska reningssymptomen när slagprodukterna lämnar kroppen, som yrsel, trötthet, dålig hud. Man ska då minska dosen en aniing, och öka på långsammare.
Man kan också lägga kokosfettet i den dagliga matlagningen. I potatismos, quinoa, eller som smör på brödet.

Om man lider av eksem, är kokosfett överlägset alla huskurer. Det finns till och med många som fått god lindring för sin psoriasis med kokosfett. Man behöver inte heller vara rädd för biverkningar när det gäller.

Genom att tränga in i hudcellernas struktur, hjälper kokosfettet huden att reparera dess bindväv. Det förebygger även leverfläckar, ett stort plus för att motverka kroppens åldrande.

køb generisk emsam

Skyldes gjærsoppen Malassezia furfur, som finnes på huden hos de fleste.

Depigmenterte flekker på solbrun hud og brunlige flekker på vinterblek hud. Forandringene er vanligvis bare kosmetisk skjemmende.

Mikroskopi. Pityrosporum dyrkes ikke på vanlig soppmedium.

Lokal: Propylenglykol 50 % i vann smøres på huden to ganger daglig i to uker. Selenholdig sjampo eller ketokonazol sjampo i 5–15 minutter med påfølgende dusj 2–3 ganger i uken i 1–2 uker, deretter ev. forebyggende behandling på samme måte 1–2 ganger per måned, hvis pasienten tidligere har erfart hyppige residiv. Vask med sinkpyritionholdig sjampo på samme måte kan også forsøkes. Terbinafin (krem, hudspray, dermgel) eller ciklopiroks (sjampo) kan også forsøkes.

Systemisk: Ved særlig utbredt pityriasis versicolor kan peroral antimykotisk behandling være et alternativ (spesialistoppgave).

Residiv er ikke uvanlig tross tilsynelatende effektiv behandling.

Candidiasis sees særlig ved redusert allmenntilstand, diabetes og ved nedsatt immunforsvar.

Candida albicans, som forekommer normalt i tarm og på slimhinner, kan iblant opptre som patogen. Smitte til hud og neglevolder skjer fra munn og tarm. Trøske, lettgradig oral candidiasis, er vanlig hos spedbarn og krever oftest ingen behandling. Dersom moren under amming utvikler rødhet, irritasjon og svie på brystvortene og barnet har trøske, kan det være indikasjon for behandling med nystatin krem (søknad om godkjenningsfritak) på brystvorter og ev. nystatin mikstur til barnet en kortere periode. Ammende kvinner bør anbefales hyppig lufttørking av brystvorter og å holde tekstiler som ligger nærmest brystvortene tørre. Vanlig renhold av brystvortene er normalt tilstrekkelig for å hindre candidainfeksjon.

Hos eldre er dårlig tilpassete tannproteser vanlig årsak til trøske og angulær cheilitt.

Intertriginøs candida inframammært, i lysker og i aksiller sees vanligvis i forbindelse med adipositas, diabetes mellitus og ved glukokortikoidbehandling.

Kronisk paronyki skyldes ofte traume og fuktighet, og da opptrer candida ofte samtidig med en bakterieinfeksjon. Candida albicans er vanligvis ikke sykdomsfremkallende i negler.

Skarpt avgrenset erytem, ofte med skjelling i kanten, og typisk små «satelittpustler» utenfor angrepet område.

Lokalbehandling med imidazolderivater (ekonazol, ketokonazol, klotrimazol, mikonazol), amorolfin, terbinafin eller nystatin i 1–2 uker.

Symptomer: Venøse sår: oftest i malleolhøyde. Arteriosklerotiske sår: multiple, lokalisert perifert eller over beinutspring. Ingen palpabel fotpuls. Pasienten har smerter i horisontalleie og har det best med foten lavt. Nevropatiske sår: Trykkutsatte steder. Lite smerter.

Diagnostikk: Anamnese og klinikk. Undersøkelse av puls på fotrygger eller dopplerundersøkelse med ankel-arm-indeks og undersøkelse av sensibilitet på føtter med monofilament 5,07.

Behandling: Venøse sår: kompresjonsbandasje, ev. overgang til kompresjonsstrømper. Ev. varicekirurgi. Lokal behandling: Vask med vann/jordnøttolje. Nekroser skjæres bort. Sinkpasta eller Cavilon for å beskytte sårkanter. Såret dekkes deretter med et egnet sårbehandlingsprodukt. Sårskift 2 gng. per uke i 1–2 uker, senere 1 gng. ukentlig. Ved infeksjon: systemisk antibakteriell behandling. Arterielle sår: Utrede mtp. PTA eller karkirurgisk behandling. Den lokale sårbehandlingen skal være tørr og ikke irriterende. Sårene bør inspiseres flere ganger ukentlig. Nevropatiske sår: Trykkavlastning.

Forekomst øker med alder (prevalens 1 % hos de over 80 år). Venøse ulcerasjoner forekommer hyppigst blant kvinner, arterielle hyppigst hos menn.

Leggsår skyldes venøs eller arteriell insuffisiens eller en kombinasjon av disse. Viktigste faktorer ved venøs etiologi er perforantinsuffisiens mellom dype og overflatiske vener, ofte som resultat av gjennomgått dyp tromboflebitt eller venetrombose. Venestasen kan gi ødemer i huden med endret kapillær blodstrøm, inflammasjon, redusert ernæring til huden og til slutt sårdannelse. Genetiske faktorer, graviditet, stillestående stående arbeid og nedsatt fysisk aktivitet har betydning for utvikling av leggsår. Varicer alene regnes ikke som årsak til venøst leggsår.

Arterielle ulcerasjoner skyldes oftest aterosklerose, eller sjeldnere trombangitis obliterans hos røykere. Sårdannelse er et sent tegn ved aterosklerose. Ved samtidig diabetes øker risikoen for raskt spredende infeksjoner og gangren betraktelig. Pga. diabetisk nevropati opplever ikke pasienten smerte. Diabetikere med legg- og fotsår og nedsatt arteriell sirkulasjon er høyrisikopasienter med tanke på hurtigutviklende, symptomfattig gangren og sepsis, og skal overvåkes nøye.

Sekundær bakteriell kolonisering forekommer i alle sår. Dette har ikke nødvendigvis betydning for sårtilhelingen og trenger oftest ingen behandling. Perorale antibiotika skal hos immunkompetente bare gis ved kliniske tegn til infeksjon (smerter, sekresjon, vond lukt, erytem i frisk hud/rundt såret). Begrepet biofilm beskriver bakterienes evne til å kapsle seg inn i et ekstracellulært materiale som beskytter mot immunforsvar og antibiotika. Biofilmdannelse er trolig viktig for redusert tilheling i kroniske sår.

Eksem omkring sår er vanlig og kan skyldes dårlig sirkulasjon i huden eller allergi mot lokalterapeutika. Et slikt eksem kan spre seg videre fra legger til kropp og armer som et kløende makulo-papuløst utslett.

Venøse sår er oftest lokalisert i malleolhøyde. De oppstår gjerne spontant eller etter et minimalt traume i et hudområde der det fra før er inflammasjon i form av leggeksem og ødem pga. venøs stase. I sårbunnen er det i opprensingsfasen ofte gulhvitt fibrinbelegg, mens man i proliferasjonsfasen ser rødt granulasjonsvev. Venøse sår kan være smertefulle. Smerter, væsking og vond lukt kan være tegn på infeksjon.

Arteriosklerotiske sår er ofte multiple, nærmest utstansete og lokalisert perifert (fotrygg, tær) eller over beinutspring. Huden på føttene er kald, ev. blålig misfarget, og det er ingen palpabel fotpuls. Typisk sees dype sår, med blottlagt sene i bunnen og med svarte nekroser. Pasienten har smerter i horisontalleie og har det best med foten lavt. Nattlige fotsmerter som lindres av å la foten henge utenfor sengekanten, er typisk.

Kontroll av puls på fotrygger eller dopplerundersøkelse med ankel-arm-indeks og undersøkelse av sensibilitet på føtter med monofilament 5,07 bør utføres på alle pasienter med kroniske legg- og fotsår.

Årsakene til sårutviklingen må identifiseres og fjernes, og faktorer som hemmer sårhelingen må korrigeres. Ved venøs insuffisiens brukes behandling med kompresjon for å fjerne ødem (kompresjonsbandasje i starten av sårbehandlingen, deretter ev. overgang til kompresjonsstrømper). Diuretika er kun indisert ved ødemer som skyldes hjerte- eller nyresvikt. Varicekirurgi kan være aktuelt der overflatisk venøs insuffisiens anses å være utløsende faktor for sårdannelsene. Hos pasienter med kronisk residiverende sår pga. alvorlig, dyp venøs insuffisiens kan langtids pentoksyfyllinbehandling forsøkes.

Ved alle venøse leggsår og trykksår må pasientens allmenntilstand vurderes og ev. mangler korrigeres (Obs! Anemi, lavt serumalbumin, lavt sink). Ved smerter tenk infeksjon eller nyoppstått iskemi (ankel-arm-indeks under 0,8).

Arteriosklerotiske sår skal utredes med tanke på PTA (perkutan transluminal angioplastikk) eller karkirurgisk behandling. Hvis PTA/kar-rekonstruksjon ikke kan utføres og pasienten har smerter eller tegn til infeksjon, kan amputasjon bli aktuelt.

Kroniske sår som ikke viser tegn til tilheling, bør vurderes med tanke på mulige andre diagnoser som vaskulitter, pyoderma gangrenosum, kreft, uvanlige infeksjoner osv. En del pasienter har nytte av behandling med lokalt undertrykk i såret (VAC) og/eller revisjon med delhudstransplantasjon eller pinch grafting. VAC-behandling er spesielt egnet til å øke granulasjonsvevsmengde i sår.

Lokal behandling av venøse sår. Dusj og vask foten og såret med rent, lunkent kranvann. Død hud og gamle salverester på huden rundt såret fjernes med jordnøttolje. Løse fibrinbelegg tørkes bort fra sårbunnen med en tupfer. Nekroser kan klippes eller skjæres bort. Sinkpasta eller Cavilon kan brukes for å beskytte sårkanter mot oppbløting. Såret dekkes deretter med et egnet sårbehandlingsprodukt.

Ved svært væskende sår vil hydrofiberbandasje (eks. Aquacel) ha en høy absorpsjonsevne, mens polyuretan skumbandasje (eks. Mepilex, Allewyn) kan brukes på lite til moderat væskende sår. Over dette legges utforing/polstring og oppå denne igjen kompresjonsbandasje. Flere polstrings-/kompresjonsbandasjesystemer finnes. De vanligste er salvestrømpe Coban, Profore og Coban 2 lite. Sårskiftefrekvensen avhenger av væsking og behovet for å inspisere sårene med tanke på infeksjon. Initialt er det vanlig med skifte 2 ganger per uke i 1–2 uker (ev. oftere ved gjennomsiving av bandasjen), senere 1 gang ukentlig.

Venøse sår væsker en del i startfasen til man har fått kontroll med ødemene. Væsking fra venøse sår er ellers tegn på mangelfull kompresjon eller infeksjon/bakterieovervekst lokalt i såret.

Bandasjemateriell innsatt med sølvforbindelser demper bakterieovervekst og brukes mye for å forsøke å hindre infeksjon. Pga. fare for resistensutvikling mot sølv anbefaler man at disse ikke brukes lenger enn 4 uker i strekk. Ved pseudomonas i såret kan alternativt eddiksyre 1–2 % brukes til omslag. Cadexomer jod (godkjenningsfritak) i form av granulat og kompresser, har effekt på et bredt bakteriespekter og har ennå ikke vist resistensutvikling. Honning applisert i sårbunnen kan oppleves som smertefullt, men har effekt på stafylokokker (også MRSA). Behandling med lokale antibiotika øker risikoen for resistens og bør kun brukes i spesielle tilfeller. Ved infeksjon gis systemisk antibakteriell behandling etter dyrking og resistensbestemmelse av bakteriene. Ved terapiresistente sår kan midler som løser opp biofilm (Betaine/Polyhexanide løsning) ha effekt, særlig etter forutgående kirurgisk debridement. Topikale preparater som virker på senescente celler i sårbunnen (amelogenin og betaglucan) kan forsøkes på terapiresistente sår, men har begrenset dokumentasjon på effekt.

Omslagsbehandling egner seg dårlig utenfor institusjon. Grønnsåpebad og kaliumpermanganatbad er hudirriterende og ikke lenger regnet som rutinebehandling ved kroniske legg- og fotsår.

augmentin dosering ibuprofen