kan jeg kobe flonase generic

hvor kan jeg kobe flonase sensimist

Välkommen att ta kontakt på mobil 0768-909012 eller mail marija.petersson@ petripsykoterapigrupp.se

Leg. psykoterapeut, special lärare, symboldramaterapeut. Avtal med Region Skåne PDT, KB, IPT. Läs mer.

Jag är legitimerad psykoterapeut med många års kvalificerad erfarenhet. Mitt arbete vilar på psykodynamisk grund. Förutom psykodynamisk psykoterapi (PDT) arbetar jag med kortare kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT). Symboldrama ingår i min utbildning. Jag är godkänd behandlare inom Region Skånes Rehabiliteringsgaranti.
Du är välkommen att kontakta mig om du har problem som du inte kommer tillrätta med själv som gör att du känner behov av en utomstående samtalspartner med tystnadsplikt. Tillsammans kommer vi fram till vilket arbetssätt som passar just dig och din problematik. För mer information se min hemsida: www.pilkaherner.se

Socionom, leg. psykoterapeut, familjeterapeut, lärare och handledare i psykoterapi UHÄ. Läs mer.

Hit kan man vända sig vid problem i parrelationen, det kan handla om att man har en konfliktfylld relation, att man glidit ifrån varandra, eller exempelvis lustproblematik. Man kan vända sig hit för enskilda samtal, för att få hjälp och stöd i en livskris, eller för annan problematik. Man kan även kontakta oss då det handlar om familjerelationerna, föräldra – barnrelationen, tonåringen eller hur man kan tänka kring förhållningssätt vid separation, ny familj och samarbete föräldrar emellan.

Jag heter Li Gustafsson och är socionom och leg. psykoterapeut. Jag har arbetat med familjerådgivning och enskild psykoterapi sedan 2012, då inom kyrkans familjerådgivning i Växjö. Jag har också lång erfarenhet av arbete med barn och familjer inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har en grundutbildning i EFT (Emotional Focused Therapy for couples), nivå A i Interpersonell psykoterapi (IPT), vidareutbildning i sexologi och en magisterexamen i psykoterapi. Min psykoterapiutbildning har inriktning systemisk familjeterapi.

Kontakta mig om du undrar om samtal kan vara till hjälp. Vi har akuta tider och kan även ta emot under kvällstid.

Telefon 0760-25 30 22 Det går bra att ringa eller att skicka ett sms

ADRESS: Sandgärdsgatan 23, 1 tr, Växjö

I verksamheten arbetar även Jonatan Gustafsson, socionom och leg. psykoterapeut, Jonatan har lång erfarenhet av att arbeta med par, enskilda och familjer. Han arbetar inom vuxenpsykiatrin som psykoterapeut. Jonatan har förutom psykoterapiutbildningen en grundutbildning i EFT (Emotional Focused Therapy for couples) samt nivå A i Interpersonell psykoterapi (IPT).

Telefon 070-4422045 mail: 67jonatan@gmail.com ADRESS: Sandgärdsgatan 23, 1 tr

Parsamtal ca 60-75 min 1000 kr

Enskilt samtal ca 45 min 800 kr

Familjesamtal ca 75 min 1200 kr

Du kan undersöka om du kan få ett visst antal samtal bekostade av din arbetsgivare. Arbetsgivaren tjänar på att du mår så bra som möjligt. Om företaget bekostar samtal behöver kostnaden diskuteras. Det kan även vara så att du har rätt till ett visst antal samtal genom ditt försäkringsbolag. Li Gustafsson är ansluten till Falck Healthcare och EuroAccident, många företag har sin försäkring här för personalen.

FAMILJERÅDGIVNING OCH PARTERAPI

Ibland blir livet inte som man har tänkt sig. Vid problem i parrelationen kan det vara bra att ta professionell hjälp och få tid snabbt.

Det kan handla om att man verkligen vill få det bättre i sin relation men att det sker missförstånd på grund av att man glidit ifrån varandra av olika anledningar. Ofta får problem i kärleksrelationen konsekvenser för sexlivet, och egentligen är det logiskt men kan vara svårt att komma till rätta med på egen hand. Man kan se det som att en psykoterapeut blir en tolk som hjälper paret att förstå varandra och hitta tillbaka till en förtroendefull relation igen.

Det kan även handla om att man behöver komma vidare efter en otrohet, antingen tillsammans eller var och en för sig, akuta krissamtal till exempel vid en separation. Ibland behöver man få hjälp att fundera tillsammans kring om det finns hopp för relationen eller om ett beslut om separation behöver tas. Du kan även komma för egna samtal om din relation.

ENSKILDA PSYKOTERAPEUTISKA SAMTAL

Du kan komma för enskilda samtal, exempelvis kring livsfrågor eller problem i familjerelationer. Ibland kan man behöva få hjälp att fundera kring livsproblem tillsammans med en utomstående professionell person.

Vi går ibland igenom perioder i livet då vi behöver hjälp med att komma vidare. Det kan handla om att behöva en professionell person att prata med kring familjerelationer, en sorgebearbetning, en skilsmässa. Det kan vara rädsla att gå in i en relation eller gå mer på djupet eller vidare i en redan etablerad relation. Att gå i psykoterapi kan hjälpa en att få syn på andra perspektiv och att komma vidare i livet.

MED BARNETS MÅENDE I FOKUS

I samband med en relationskris eller separation kan man mycket lätt hamna i en känslomässig kris. Det kan då vara av stor betydelse att ha en professionell person att prata med. Det kan vara svårt att fokusera på barnets bästa om man inte själv mår bra, även om man som förälder gör sitt bästa. För barnet är det tryggt att veta att ens förälder/föräldrar får hjälp genom krisen. Att ta hjälp i en separation har som yttersta syfte att få till ett bra samarbete då det gäller barnen och att man som förälder ska kunna se tillbaka på separationen även genom barnens ögon.

Hur får vi till vår nybildade familj? När den ena eller båda parter har barn är det svårt att få till den egna partiden, förälskelseperioden ser inte alls ut som den gör om ingen har barn från början. Familjelivet kompliceras av före detta partners, barnens olika åldrar och behov. Ens barn kanske har ett mycket komplicerat förhållande till ens nya partner, hur gör man då? Vem bestämmer i familjen egentligen? Hur kan vi göra för att få till ett tillfredsställande familjeliv?

Att ta hjälp av en utomstående professionell person att prata med då det gäller relationsproblem i ursprungsfamiljen kan göra stor skillnad för hur man kan nå en större förståelse för varandra i familjen.

När en medarbetare råkar ut för en kris är snabb hjälp viktig för en en bra och hållbar återhämtning och återgång i arbetsliv. Professionella samtal efter medarbetarens behov. Det kan handla om stress och utbrändhet men även om andra livskriser som förlust och separation.

Som arbetsledare kan man då och då behöva extra stöd i sitt ledarskap, och för att må bra och vara trygg i sitt ledarskap behöver man även vara trygg i sig själv. Att i professionella samtal koppla ihop sin privata del med sitt ledarskap och reflektera kring dessa delar och hur de påverkar varandra är utvecklande, både privat och på arbetet.

Nyckelord: samtal, samtalsterapi, parterapi, chefscoachning, arbetsledning

Jeg er født i 1967 og har haft psykoterapi praksis siden 1998. Siden 1999 har jeg haft praksis på Nørrebrogade ved Søerne i København. I 2013 åbnede jeg praksis på Fyn i Odense og i 2014 er jeg startet tæt på Svendborg.

Jeg er en del af Sensetik: www.sensetik.dk. Det er her jeg har mit kollegiale og faglige fællesskab og tilhørsforhold. Jeg går fast i supervision hos Olav Storm Jensen: www.sensetik.dk/olav

Inden jeg blev psykoterapeut har jeg arbejdet som tømrer, pædagogmedhjælper og læst matematik og fysik på København Univesitet i 3 år og er uddannet datamatiker. Senest var jeg direktør i it iværksætterfirmaet EasyFlex, som blev solgt i 2009. Jeg er født og opvokset på Fyn - udenfor Svendborg - og har boet i København siden 1989. I 2014 flyttede jeg tilbage til Fyn og har nu praksis i København og Svendborg.

At forholde mig aktivt og konkret til, hvordan jeg er og gør i mit liv er en fast og integreret del af mig. Jeg går selv i psykoterapi og supervision og er desuden med i et gruppeforløb med direkte supervision en gang om måneden. Derudover har jeg gået til en kropsbehandling, som hedder Rolfing, siden 2010. For mig indebærer personlig udvikling at arbejde aktivt med at sige ja til at være den jeg er. Det lyder måske abstrakt - det gjorde det en gang for mig - men det gør det ikke længere.

flonase receptacle

Besides following your doctor's advice, you can help your child by making healthy lifestyle choices:

  • Serve healthy foods. Eating a lot of fruits and vegetables can help fend off diseases that might trigger psoriasis.
  • Help your child stay at a healthy weight. This decreases the risk of inverse psoriasis.
  • Remind your child to keep skin clean and well moisturized. Bathing daily with bath salts or oils and then applying moisturizer can help ease the symptoms of psoriasis.
  • Spend time outdoors. Limited amounts of natural light can help with psoriasis.
  • Give your child emotional support. Many kids who have emotional problems due to their psoriasis can benefit from talking with a therapist or joining a support group of people who understand the challenges of dealing with psoriasis.

Most psoriasis will respond well to treatment, but it's important to stay on top of it. If your child should apply an ointment twice a day, remind him or her to do so; if a little more sun is recommended, join your child for a daily walk. Your efforts, and your child's, will help control psoriasis symptoms.

It's common for psoriasis to show up on the genitals of men and women. Psoriasis of the penis can occur on circumcised and uncircumcised men, and is generally found on the glans (round area at the end) and/or the shaft of the penis. Psoriasis can also be found anywhere in the groin area.

The most common type of psoriasis of the penis is inverse psoriasis, which doesn't have the scaling that's typically seen in plaque psoriasis. Instead, it usually shows up as smooth lesions or patches that are dry, shiny and red or pinkish in color.

Like psoriasis elsewhere, penis psoriasis can be triggered by a number of things; contraceptives like spermicidal creams, tight-fitting clothes or sexual intercourse are known cause penis psoriasis. It can also flare-up spontaneously without any apparent cause or trigger.

When psoriasis affects the penis, it can cause a significant amount of physical discomfort and often interferes with sexual activity. It cannot, however, be spread from one person to another by sexual contact (or any other kind of contact).

Treating penis psoriasis can be more difficult than treating psoriasis on other parts of the body because of the thinness of the skin in the genital area and its increased sensitivity. For example, coal tar and tazarotene aren't usually used here because of the potential for irritation. Mild topical treatments and ultraviolet (UV) light are more often prescribed.

The most widely used topical treatments for psoriasis of the penis are tacrolimus ointment or pimecrolimus cream, which can be effective but can also cause some irritation. Other topical treatments include low-strength corticosteroid and calcipotriene (sometimes mixed with petroleum jelly), but these must be used carefully because of irritation, permanent thinning of the skin and other side effects.

UV light is also effective at treating penis psoriasis, but it must be used cautiously. Much lower doses of UV light are used when treating the genital area because of the potential for severe burning of the thinner skin in this area.

Some doctors avoid prescribing systemic treatments when psoriasis occurs primarily in the genital area, but other doctors may prescribe it when topical creams and light therapy aren't effective. Ask your doctor which treatments will give you the best results.

Other tips for managing penis psoriasis include:

  • keeping the genital area clean
  • wearing a lubricated condom during intercourse
  • washing off medication before sexual activity, then reapplying it after

Talk with your sexual partner(s) so they have a better understanding of psoriasis and how it affects you.

National Psoriasis Foundation

The Psoriasis Association (UK)

Publication Review By: the Editorial staff at HealthCommunities.com

Published: 18 Feb 2011

Last Modified: 22 Jan 2015

I årevis har der været forskellige tilgange til behandling af pletpsoriasis. Nogle af dem kan have varige effekter på din krop eller forårsage begrænsninger i din dagligdag.

Det er grunden til, at vi har udviklet Philips BlueControl 1

Med den nye Philips BlueControl, har vi brugt vores ekspertise i blå LED-lysbehandling til at gøre en forskel indenfor psoriasisbehandling.

Vi ønsker at styrke dig i at leve et aktivt og sundt liv. Med Philips BlueControl har vi fundet en skånsom og effektiv måde at behandle mild til moderat pletpsoriasis ved at aktivere de naturlige helingsprocesser i huden 2,3..


Med Philips BlueControl kan du behandle din psoriasis hjemme, på arbejde eller på farten – og nyde friheden til at leve dit liv imens.


Livet med psoriasis opleves forskelligt af alle. Vi forstår, at det nogle gange kan være svært at få hverdagen til at gå op, når du samtidig skal bruge tid på din psoriasisbehandling.

Med Philips BlueControl vil vi derfor hjælpe dig på din rejse mod bedre hud, hvor end du er – effektivt og kemikaliefrit. 4,5

Den blå LED-lysteknologi fra Philips forandrer oplevelsen af psorisasisbehandling.

Overvejer du om Philips BlueControl er det rigtige for dig? Se vores produktanvisningsvideo eller besøg vores produktside.

Hjemme, på arbejde eller på farten – Philips BlueControl er verdens første bærbare lysbehandling af mild til moderat pletpsoriasis. Den kommer med en komfortabel strop, så du kan fortsætte med din hverdag, imens du behandler din psoriasis.

Du bestemmer hvor og hvornår, du behandler dine symptomer.

Studier har vist, at patienter oplever mærkbare forbedringer af deres pletpsoriasis symptomer, når de har behandlet med LED-lys et par uger. Og for nogle patienter forsvandt psoriasispletterne fuldstændigt.

Blåt LED-lys reducerer betændelsestilstande og hjælper din hud med at regenerere i normal hastighed 2,3


Ved en vurdering af hvor stor en procentdel af din hud der er dækket (alvorsgraden af din psoriasis), vil et område på størrelse med din håndflade svare til 1 %. Hvor stor en procentdel (hvor mange håndflader) af din hud er efter din vurdering dækket?


Det blå LED-lys fra Philips BlueControl Advance igangsætter naturlige lindringsprocesser i din hud, der hjælper med at reducere inflammation og for hurtig cellevækst fra pletpsoriasis. 2,3 BlueControl er klinisk testet på patienter, der lider af pletpsoriasis (psoriasis vulgaris) – men den er endnu ikke blevet testet i forbindelse med andre hudlidelser. 5

BlueControl anbefales til brug på ekstremiteter (arme, albuer, ben og knæ). Det er en bærbar enhed, som kan anvendes på kroppen vha. en tekstilstrop. Selvom den fleksible strop gør det muligt at anvende enheden på ryggen og/eller skuldrene, er behandlingen på disse områder ikke klinisk testet. Kontakt din læge, inden du anvender BlueControl, eller hvis du ønsker at anvende behandlingen på andre områder på kroppen end anbefalet. Enhedens størrelse og den anbefalede behandlingstid for hvert psoriasisområde gør den ideel til behandling af områder, der dækker mindre end 10 % af kroppen (mild til moderat pletpsoriasis). For yderligere oplysninger henvises der til brugervejledningen for Philips BlueControl eller til brugervejledningen for Philips BlueControl Advance og listen over kontraindikationer.

flonase dosis apiretal

Nogle urter som g yldensejl (Hydrastis canadensis), berbereris, den kinesiske urt Coptic Sinensis og almindelig mahonie (Mahonia aquifolium),indeholder berberine, som modvirker ophobning af giftstoffer i fordøjelsessystemet.

Kinesisk Angelica (Angelica sinensis) eller Dong quai som den hedder på kinesisk er i stand til at reducere betændelsen i huden når man tager urterne i starten af et udbrud.

Mahonie er fyldt med antioxidanter hvilket gør den effektiv mod irritationsfremkaldende substancer, som kan fremkalde psoriasis.

Sarsaparilla (Smilax) binder med toxiner i tarmene så de ryger ud af kroppen. Er speciel effektivt ved kronisk psoriasis med større angrebne områder.

Suplerende Psoriasis Kosttilskud – Udvortes behandling

Psoriasis er ikke en smitsom hudsygdom, den får huden til at fremstå rød eller pink og skalering. Denne sygdom er normalt at se omkring albuer, knæ og ved kløende hovedbund. Selvom der er flere grunde til at psoriasis opstår, er den virkelige årsag dog stadig noget uklar. De fleste læger påstår at psoriasis er en arvelig eller miljø påvirket sygdom. Men hvad der helt konkret får psoriasis på huden til at opstå, er stadig en gåde for forskerne.

Er der en kur mod psoriasis?

Aktuelt kan denne sygdom ikke kan helbredes. Men de irriterende og generende symptomer som psoriasis har, kan reduceres effektivt med en god psoriasis behandling som man kan få ved at anvende visse produkter som f. eks. hårshampoo der er kendt for at hjælpe personer med psoriasis, den shampoo som hjælper flest med at bekæmpe deres psoriasis problem, hedder kløende hovedbund, den er helt perfekt til dig, der gerne vil have en god og mild psoriasis behandling med en mild men effektiv shampoo, der også virker.

Kan psoriasis på huden være genetisk overført?

Lægerne siger, at der er en chance for at psoriasis genetisk kan overføres til barnet fra forældrene. Selv om denne sygdom ikke er smitsom, så kan den overføres genetisk til afkommet. Derfor har læger ofte bedt om familiens historie, før udskrivning af evt. medicin.

Hvordan bliver psoriasis på huden diagnosticeres?

Ligesom alle former for diagnose, skal en læge først undersøge patienten for symptomerne for psoriasis, først når en sådan undersøgelse har funden sted, spørger lægen ind til familie sygdomme, nogle gange bliver der også fortaget en hudanalyse, få at man evt sendere kan rådgive til den korrekte psoriasis behandling, denne hudanalyse sendes til nærmere undersøgelse på laboratorier, for at stille en præcis diagnose. En biopsi af hud kan også være en god mulighed for, at finde ud af den rigtige diagnose.

Psoriasis behandling kan gøres på flere måder. De fleste måder reducerer effektivt hudens udslæt, røde pletter og små sår. Der er imidlertid andre former for effektiv psoriasis behandling. For hver person, er psoriasis behandlingen unik og speciel. Dermed kan psoriasis på huden eller den kløende hovedbund behandles forskelligt, af patienternes respektive læger, der kan kender og kan håndtere deres særlige situation.

Psoriasis behandling kan afhænge af hvor berørt huden eller hovedbunden er i det ramte område. Det afhænger også af den indivuelle krop- og hudtype. Man kan få psoriasis behandling udført med forskellige psoriasis cremer, som nemt og enkelt kan købes, her findes en mild men effektiv psoriasis shampoo, som mange taler meget positivt om, da den har en fremragende indvirkning på at reducerer deres psoriasis i hovedbunden, den hedder kløende hovedbund.

Der er desuden en Creme mod kløe der bruges til lindring af udslet på huden. En håndsæbe som psoriasis behandling, da den lige som de andre produkter indeholder Læsø restlage salt hjælper den også som psoriasis behandling som nemt kan bruges på kroppen, albuerne, knæ, under armene, eller hvor man skulle ønske at bruge denne effektive sæbe til psoriasis behandling på kroppen. Du kan finde disse produkter ved at besøge butikken Kingbo.

Hvis det ramte område er mindre end 10% af kroppen, betegnes den som en mild sygdom. I dette tilfælde er der visse bodylotion og creme mod kløe som hjælper mod psoriasis. Nogle gange kan en lille indsprøjtning af steroider på et hårdt, og resistent område også hjælpe mod psoriasis. Men det bør kun ske under vejledning af en læge. I tilfælde, hvor psoriasis på huden er mere end 20% af den samlede hudoverflade, skal behandlingen være mere intensiv. Derefter kommer sygdommen ind under moderat grad af hudlidelse. Det anbefales af de fleste læger, at blive behandlet med ultraviolet lys, eller gennemgå en periodisk medicinering. Når man er nødt til at tage medicin til disse sygdomme, er det ofte risikabelt. Dermed vil de fleste mennesker vælge det ultraviolette lys som behandling, i sådanne tilfælde. Man bør dog overveje ovennævnte psoriasis shampoo først, da den har hjulpet mange andre med psoriasis behandling, og det er en mild shampoo, der indeholder saltrestlage fra Læsø, som effektivt sætter en stopper for psoriasis i at udvikle sig, og hvem vil ikke gerne undgå piller, lysbehandlinger og den skrappe tjære shampoo m.m. hvis man med en shampoo til kr. 89,00, kan få en mild men effektiv psoriasis behandling derhjemme, og som regel se et positivt resultat efter få uger?

Nogle mennesker har også psoriasis gigt, som påvirker de indre dele af kroppen. Under sådanne omstændigheder, vil lægen indledende give medicin, for at undgå permanent beskadigelse, eller til at bekæmpe enhver yderligere skade på leddene. Men i sådanne tilfælde, kan shampoo, sæber og cremer ikke være effektiv behandlingsform.. I forbindelse med psoriasis på huden, skal man huske på, at når du indtager medicin, kan der være mulige bivirkninger. Ingen medicin kan siges at være helt fri for bivirkninger. Du bør altid konsultere en læge, for at finde den bedste metode til at få en god psoriasis behandling. For hver type af medicin er der visse risici. Du bør altid gå til lægen for at opnå den bedste vejledning i forhold til din psoriasis gigt.

Der er visse alternative psoriasis behandlings produkter, du med stor fordel kan prøve til at bekæmpe din psoriasis, eller i det mindste holde den i skak. De kan købes online, og kan leveres hurtigt hjem til dig, så du kan komme i gang hurtigt. Disse alternative produkter er milde, men samtidigt stærke nok til at sætte en stopper for din psoriasis i at udvikle sig yderligere. Shampooen ved navn kløende hovedbund, er perfekt til dig der generes af psoriasis i hovedbunden, den indeholder salt og urter, den er kendt for at give de bedste resultater, i tilfælde af enhver slags hudlidelser herunder psoriasis. Der findes også en håndsæbe til kløende hud, røde pletter og andre hudsygdomme, denne håndsæbe virker perfekt som psoriasis behandling da den indeholder Læsø salt.

Den er smitsom?

Forskning har vist, at psoriasis på huden er ikke smitsom, det er sandsynligvis fordi denne sygdom er af genetiske form. På en måde er det er ikke en smitsom sygdom. Men den kan være temmelig arvelig, eller man kan få dem fra langvarig påvirkning af usunde miljømæssige omgivelser. Du kan roligt opholde dig sammen med en person med psoriasis eller rører ved personens hud m.m. du vil ikke blive smittet af denne omgang med denne person.

Tegn og symptomer på psoriasis

Psoriasis på huden er let at detektere. Normalt vises den som røde pletter små sår, hud der ser meget tør ud. Selvom der kan være forskellige variationer i udseende af psoriasis, der kan være små fladtrykte skel, som små bump på hele hudens overflade, eller der kan være røde pletter som er store i form og har tykke skæl. Man kan søge på internettet og se en masse forskellige billeder, af de mange typer og forskellige former for psoriasis på huden.

Der er forskellige former for psoriasis, der påvirker huden. Du bør vide præcist hvilken type psoriasis du har, for at hjælpe til at finde den korrekte psoriasis behandling. Den mest almindelige type er “psoriasis vulgaris” denne psoriasis kan være af følgende typer af psoriasis, den kan være dråbeformet psoriasis, som ligner små dråber, der både kan dække et lille og et stort område af din hud, denne type for psoriasis kan være forstadiet til en anden type psoriasis nemlig pletpsoriasis, Dråbe psoriasis kan heldigvis gå i sig selv igen. Plet psoriasis findes ofte på f. eks. knæ, hovedbunden eller øverst på albuer, på lænden, den kan dog findes over alt. Denne type psoriasis er den mest almindelige form for psoriasis den går også under betegnelsen Plaque psoriasis.

Psoriasis på huden

Psoriasis kan også påvises under armene eller knæ, ved folder eller de forskellige foldninger vi har på vores krop, f.eks mellem ballerne. Disse er benævnt det “inverse psoriasis” de er kendt for at psoriasis findes på lukkede områder. Disse områder kan være bagdelen og navle. Denne type psoriasis er mest forekommende for mennesker, der er overvægtige, da de har flere folder i deres hud, som er tilbøjelig til at fremkalde kløe og udslæt oftere. Det kan også påvirke brystet (på undersiden) på kvinder samt i lyske ved både mænd og kvinder.

Pustuløs psoriasis er en lille gul pusfyldt blære på huden, som ofte viser sig på fodsålerne, samt håndfladerne. Denne type psoriasis kan være den mest smertefulde, og kan kræve at man blive indlagt på et hospital.

Det normalt udseende af psoriasis på huden er områder hvor der er små sår, skællede hud, røde pletter,

Nogle gange kan psoriasis også påvirke folder mellem tåneglene som kan ses som store brune eller gule farvede pletter. På den anden side kan man også få psoriasis i hovedbunden, det ligner måske nok skæl. Det kan også være forsynet med røde pletter eller skjolder.

Hvor mange der er ramt af denne sygdom?

Faktisk siger statistikkerne, at psoriasis er en ret almindelig sygdom. I USA, har ca. 1 til 3 % af befolkningen psoriasis som nogenlunde kan gøres op til et antal personer på 7,5 millioner af befolkningen i USA. På verdensplan, kan det skønnes at psoriasis påvirker 125 millioner mennesker.